[Ratkaistu] MAV Vasta rakennettaessa EXE

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
Satse
Newcomer
Posts: 3
Joined: Thu Jul 03, 2008 1:08 am

[Ratkaistu] MAV Vasta rakennettaessa EXE

Post by Satse »

Hei,

Olen tehnyt erään pisteenlaskenta ohjelman, jota olen näin harrastuksen omaisesti kehittänyt parin vuoden aikana eteenpäin. Pelistä teidän ei tarvitse ymmärtää, kunhan ohjelma saataisiin toimimaan ilman MAVia :)

Aiemmat versiot ovat toimineet ongelmitta, mutta nyt uusimman version kanssa on jotain hämmennystä, jossa itselläni meni sormi suuhun pahemman kerran. Kun ajan CBEditorista koodin, kaikki toimii täysin ilman ongelmia. Saan rakennettua jopa ilman virheitä EXE:n jotta pystyn ohjelmaa kavereille ja tutuille jakamaan. Rakennettu EXE kuitenkin heittää MAVia heti alkuun jo ohjelman käynnistyessä. Yritin etsiä vastausta jo Googlella ja foorumilta, tosin löytämäni vastaukset MAViin liittyen olivat aina ilmeisesti jo ajettaessa koodia CBEditorilla.

Koodarina en ole todellisuudessa erityisen hyvä, joten kaunistahan tuo koodi ei ole. Koodi on kuitenkin toiminut erinomaisesti tähän saakka. Tarvitsetteko näiden lisäksi jotain muita tietoja ongelmasta?

Lyhyesti: CBEditorista ajettuna toimii, EXE tiedostona ei toimi.

Onko vinkkejä mikä tämän tyyppisen mysteeri MAVin voi aiheuttaa? Alla vielä koodin pätkä teille tutkailtavaksi, mikäli siitä löytyy jotain ihmeellistä, mikä oheisen ongelman voi aiheuttaa.

Code: Select all


'Pisteenlaskija 2.0

'Made by Samu Korhonen Ja Aksel Korhonen

SetWindow "Sanghai Pisteenlaskija"

SAFEEXIT OFF

'Tehdään tarvittavista muuttujista Globaaleja
  Global PelaajaMaara
  Global JakajanSijainti
  Global Jakaja
  Global PisteMaara
  Global Valittu
  Global KierrosNumero
  Global ValittuKierros
  Global hiiri
  Global SijaintiX
  Global SijaintiY
  Global Painettu
  Global Virhe
  Global Ohjeet
  Global Syotto
  Global numero
  Global SarakkeenLeveys
  
'Valitaan muistiin tarvittavat muuttujat

  PelaajaMaara = 5
  KierrosMaara = 8
  KierrosNumero = 0
  ValittuKierros = 0
  SijaintiX = 170
  SijaintiY = 45
  JakajanSijainti = 720
  Jakaja = 0
  Syotto = OFF
  SarakkeenLeveys = 291
  
'Luodaan Vakiot
  Const FonttiKoko = 60
  Const FonttiKokoIso = 130
  Const FonttiKokoPieni = 30
  Const IkkunaX = 1920
  Const IkkunaY = 1080
  Const VasenMarginaali = 5
  Const YlaMarginaali = 45
  Const KokoPisteMarginaali = 660
  Const SijaintiXOletus = 170
  Const SijaintiYOletus = 45
  Const Minus = 1
  Const Plus = 3

  
'Asetetaan näyttö oikean kokoiseksi
  SCREEN IkkunaX,IkkunaY,0,2

'Ladataan Fontit
  PerusFontti=LoadFont("cambria",FonttiKoko)
  IsoFontti=LoadFont("cambria",FonttiKokoIso,ON)
  PieniFontti=LoadFont("Cambria",FonttiKokoPieni)

  SetFont PerusFontti //Valitaan oletusfontiksi Fontti

'Luodaan tarvittavat taulukot peliin
  Dim Pelaaja(PelaajaMaara,2) As String 
  Dim Pisteet(PelaajaMaara,KierrosMaara) As Byte
  Dim Kierros(KierrosMaara) As String
  Dim Kokopiste(PelaajaMaara) As Short
  Dim Pelaajatemp(PelaajaMaara,2) As String
  Dim PisteetSyotetty(PelaajaMaara)
  Dim Voittaja(KierrosMaara) As Byte
  Dim Sarake(PelaajaMaara) As Short

'Nimetään kierrokset
  Kierros(0)= "Kirjoita pelaajien nimet"
  Kierros(1)= "Kahdet kolmoset"
  Kierros(2)= "Suora ja kolmoset"
  Kierros(3)= "Kaksi suoraa"
  Kierros(4)= "Kolmet kolmoset"
  Kierros(5)= "Suora ja kahdet kolmoset"
  Kierros(6)= "Kaksi suoraa ja kolmoset"
  Kierros(7)= "Kolme suoraa"
  Kierros(8)= "Neljät kolmoset"
  
'Kerrotaan Sarakkeiden leveys

SarakkeenLaskenta()


Pohja:

ClearText
CloseInput
ClearKeys

'Nollataan kaikki tilastot

PelaajaMaara = 5

ReDim Pelaaja(PelaajaMaara,2) As String
ReDim Pisteet(PelaajaMaara,KierrosMaara)As Byte
ReDim KokoPiste(PelaajaMaara) As Short
ReDim Pelaajatemp(PelaajaMaara,2) As String
ReDim PisteetSyotetty(PelaajaMaara)
ReDim Voittaja(KierrosMaara) As Byte

'Käydään kierrokset läpi ja +1, jotta nähdään tulokset vielä viimeisen kierroksen jälkeen.
For ka = 0 To KierrosMaara+1

  Virhe = 0        //Nollataan varmuudeksi Virheilmoitukset

  Repeat
    Repeat
      Gosub Tulostus     //Mikäli tapahtuu mitään muutoksia, niin tulostetaan näyttö uusiksi
      Painettu = 0
      ClearKeys
      Repeat         //Tarkistetaan kokoajan onko painettu jotain
        Painallus()     //Ja jos on painettu, niin poistutaan silmukasta
        KirjoitusPainallus()
        PiirraNaytto()
      Until Painettu > 0
      'Toimitaan painalluksen mukaisesti
      If Painettu < 100 Then Gosub Kirjoitus
      If Painettu > 109 Then Valinta()
      If Painettu = 103 Then Goto Loppu
      If Painettu = 101 Then Exit               //Mikäli painetaan Enter, niin yritetään vaihtaa kierrosta
      If Painettu = 106 Then Execute "media\saannot.pdf"
    Forever
    
    Gosub Kierroksenvaihtaminen
  Until Virhe=0                          //Vaihdetaan kierrosta vain, jos vaihdossa ei tapahdu virheitä

Next ka

Goto Pohja                             //Aloitetaan uusi peli

Tulostus:

'Tässä aliohjelmassa tulostetaan Näyttöön kaikki
If Ohjeet = ON Then

//Tulostetaan pelaajalle ohjeet
  ClearText
  SetFont PerusFontti
    AddText "OHJEET"
  
  SetFont PieniFontti
    AddText ""
    AddText "Voit liikkua ohjelmassa nuolinäppäimillä tai käyttämällä hiirtä.  "
    AddText ""
    AddText "Valitse nuolinäppäimillä pelaajan istumapaikka "
    AddText "Viimeisen nimen jälkeen siirrytään pisteensyöttöön painamalla 'Enter'.  "
    AddText "Kun kirjoitat pelaajat istumajärjestyksessä, ohjelma pystyy tunnistamaan jakajan "
    AddText ""
    AddText "Voit valita jakajan nuolinäppäimillä ylös ja alas kun kirjoitat nimiä. "
    AddText "Jakajan valitseminen onnistuu tämän jälkeenkin klikkaamalla henkilöä kokonaispisteluettelossa. "
    AddText "Jakaja ilmoitetaan ympyröidyllä J kirjaimella pelaajan nimen vieressä. "
    AddText ""
    AddText "Saat pelin säännöt näkyviin painamalla 'F11'  "
    AddText "Laita pelatun kierroksen pisteet ja siirry seuraavalle kierrokselle painamalla 'Enter' "
    AddText ""
    AddText "Poistu ohjeista painamalla 'F1' "
    AddText "Poistu ohjelmasta painamalla 'ESC' "
    
    Locate 1750,1030
    AddText "Versio 2.0 Beta"
    
  SetFont PerusFontti
  
  PiirraNaytto()
Else
  ClearText
  
  PisteenSijainti = SijaintiXOletus
  KokoPisteSijainti = 720
  
  If Virhe > 0 Then Gosub Virheentulostus   //Kirjoitetaan tarvittaessa virhe
  
  For kb = 0 To PelaajaMaara         //Kirjoitetaan Pelaaja kerrallaan pisteet ja nimet
  
        Pituus = (TextWidth(Str(Pelaaja(kb,0))))/2         //Kun pisteet tulostetaan, keskitetään
        PisteenSijaintiTemp = (PisteenSijainti + ((SarakkeenLeveys/2)-Pituus))

    Locate PisteenSijaintiTemp, YlaMarginaali  //Siirretään oikean pelaajan kohdalle
    AddText Pelaaja(kb,0)            //Tulostetaan pelaajan nimi
    
    For kc = 1 To (KierrosNumero)                    //Tulostetaan pelattujen kierrosten pisteet
      If kb = Valittu And kc=ValittuKierros And Syotto = ON Then   //Ei tulosteta pisteitä, jos ollaan kirjoittamassa
        AddText ""
      ElseIf PisteetSyotetty(kb) = OFF And Kc = KierrosNumero Then  //Jos pisteitä ei ole kirjoitettu, ei tulosteta turhaan
        AddText ""                         //turhaan numeroa 0
      Else
        Pituus = (TextWidth(Str(Pisteet(kb,kc))))/2         //Kun pisteet tulostetaan, keskitetään
        PisteenSijaintiTemp = (PisteenSijainti + ((SarakkeenLeveys/2)-Pituus))
        YSijaintiTemp = YlaMarginaali + kc*FonttiKoko

        Locate PisteenSijaintiTemp, YSijaintiTemp
        AddText "" + Pisteet(kb,kc)
        
          
      EndIf
    Next kc
    
    PisteenSijainti = Pisteensijainti + SarakkeenLeveys         //Siirretään kohdistus seuraavan pelaajan kohdalle
  Next kb
  
  'Piirretään ">" osoittamaan mikä sarake on valittu
  'Box SijaintiX,SijaintiY,SarakkeenLeveys,FonttiKoko,0
  
  'Tulostetaan kierrosten nimet
  Locate VasenMarginaali,YlaMarginaali
  AddText ""
  AddText "2xK"
  AddText "S&K"
  AddText "2xS"
  AddText "3xK"
  AddText "S&2xK"
  AddText "2xS&K"
  AddText "3xS"
  AddText "4xK"
  AddText ""
  
  Locate VasenMarginaali, KokoPisteMarginaali
  AddText "Kokonaispisteet:"
  
  'Tulostetaan pelaajien nimet, mikäli ollaan Nimen kirjoitusvaiheessa
  If KierrosNumero = 0 Then
    For kb = 0 To PelaajaMaara
      AddText "    " +Pelaaja(kb,0)
    Next kb
  EndIf
  
  'Tulostetaan pelaajien nimet ja pisteet oikeassa järjestyksessä, mikäli ollaan jo pelaamassa kierroksia
  If KierrosNumero > 0 Then
    For kb=0 To PelaajaMaara                      //Tarkistetaan pelaaja kerrallaan
      For kc=0 To PelaajaMaara                    //Onko pelaaja kyseisellä sijoituksella
        If Pelaaja(kc,2)=kb Then                  //Kun oikea pelaaja löytyy, kirjoitetaan nimi ja pisteet
          Locate 5,KokoPisteSijainti
          AddText "    " +Pelaaja(kc,0)
          Locate 420,KokoPisteSijainti
          AddText "" +Kokopiste(kc)
          KokoPistesijainti = KokoPisteSijainti+FonttiKoko
        EndIf
      Next kc
    Next kb
  EndIf
  
    'Kirjoitetaan ohje tekstit pelaajalle
    Locate 600,900
    AddText "OHJEET painamalla 'F1'"
    
    If KierrosNumero < 9 Then                  //Jos peli on käynnissä kerrotaan kierroksen nimi
      Locate 600,670
      SetFont IsoFontti
      AddText Kierros(KierrosNumero)
    Else                            //Jos peli on loppu, onnitellaan voittajaa
      Locate 600,600
      AddText "Peli Loppu!"
      AddText "Voittajalle onnittelut"
      AddText "ja häviäjille parempaa onnea ensikertaan"
      AddText "Aloita uusi peli painamalla 'Enter'"
    EndIf
    SetFont PieniFontti                     //Kirjoitetaan aina versionumero ja jakajan merkki
      Locate 25,(JakajanSijainti+10)
      AddText "J"
      Locate 1750,1030
      AddText "Versio 2.0 Beta"
    SetFont PerusFontti
  
  // Jos painat 'F11' niin avaat netti sivun jossa on säännöt
  
  PiirraNaytto()
EndIf
  
Return

Virheentulostus:

'Tässä aliohjelmassa tulostetaan virheilmoitusnäytölle, mikäli pisteiden syötössä tai muualla on sattunut virhetilanne

Color cbRed
Locate 800, 970
If virhe = 1 Then AddText "Et ole syöttänyt kaikille pisteitä"
If virhe = 2 Then AddText "Tarkista Pisteet"
If virhe = 3 Then AddText "Tarkista Nimet"
Color cbWhite

Return

Kirjoitus:

'Tässä aliohjelmassa kirjoitetaan joko nimi tai pistemäärä

Syotto = ON                 //Muistetaan, että nyt ollaan kirjoittamassa nimeä tai pisteitä

If ValittuKierros = 0 Then         //Mikäli on valittu nimi-sarake, käytetään tekstin kirjoitus inputtia
  Pelaaja(Valittu,0) = ""
  
  
  Gosub Tulostus
    
  Repeat
    Locate SijaintiX,YlaMarginaali

    Pelaaja(Valittu,0) = Input("")
    Painallus()
    If Painettu > 100 Then Exit
  PiirraNaytto()
  Forever
  LyhennaNimet(12)            //Lyhennetään nimet 12:sta merkkiin
  Valinta()
  
  CloseInput
EndIf
  
If ValittuKierros > 0 Then        //Mikäli ollaan pisteiden syotto vaiheessa avataan numeroiden kirjoitus inputti
  Gosub Tulostus
  InputX(SijaintiX,SijaintiY,4) // Valitulle inputin avaaminen

  Pisteet(Valittu,ValittuKierros) = PisteMaara
  
  'Jos pisteet on syötetty aiemmille kierroksille, korjataan pisteet suoraan oikeiksi
  If ValittuKierros < KierrosNumero And ValittuKierros > 0 Then PisteenLaskenta()
  
  'Tarkistetaan näppäimen toiminto, vasta kun input on suljettu
  HiirenValinta()
  Valinta()
EndIf

ClearKeys
Syotto = OFF        //Muistetaan, että nyt ei enää syötetä pisteitä
Return

Kierroksenvaihtaminen:

'Tässä aliohjelmassa yrietään vaihtaa kierrosta ja mikäli huomataan jokin virhe, niin luodaan virhekoodi
'Mikäli virhekoodi on luotu, niin kierroksen vaihtaminen estetään pääsilmukassa
Virhe = 0
If KierrosNumero = 0 Then            //Pelaajien määrä tarkistetaan vain, kun siirrytään nimiensyötöstä eteenpäin
  Gosub PelaajienLaskenta           //koska myöhemmin pelissä, ei ole mahdollista muuttaa pelaajien määrää
  PelaajaMaaraVirhe()
EndIf

If KierrosNumero > 0 Then VirheenTarkistus()  //Pelin ollessa käynnissä tarkistetaan, ettei mukana ole virheellisiä pistemääriä

If Virhe = 0 Then                //Tehdään kierroksenvaihtamistoimenpiteet, mikäli virheitä ei ilmaannu

  If KierrosNumero = 0 Then
    If Valittu > PelaajaMaara Then Valittu = 0
  EndIf
  If KierrosNumero > 0 And KierrosNumero < 9 Then
    Jakaja = Jakaja+1
      If Jakaja > PelaajaMaara Then Jakaja = 0
  EndIf
  If KierrosNumero < 8 Then ValittuKierros = KierrosNumero+1
  ValittuKierros_SijaintiY()
  Valittu_SijaintiX()
  KierrosNumero = KierrosNumero+1
  PisteenLaskenta()
  ReDim PisteetSyotetty(PelaajaMaara)
EndIf
  

Return

PelaajienLaskenta:

'Lasketaan pelaajien määrä, jotta tiedetään paljonko pelaajia on pelissä
  
    For kb = 0 To PelaajaMaara
      Pelaajatemp(kb,1) = OFF
    Next kb
    
      For kb = 0 To PelaajaMaara
        Pelaajatemp(kb,0) = Pelaaja(kb,0)
      Next kb

    kx = 0
    For kb = 0 To 5
      If Pelaajatemp(kb,0) = "" Then         //Tyhjästä nimipaikasta tiedetään, ettei tällä pelipaikalla ole pelaajaa
        PelaajaMaara = PelaajaMaara-1
      Else
        If Jakaja = kb Then Jakaja = kx       //Mikäli pelipaikalla on pelaaja, tiivistetään pelajat ensimmäisiin peli
        Pelaaja(kx,0) = Pelaajatemp(kb,0)      //pelipaikkoihin, jotta väliin ei jää tyhjiä pelipaikkoja
        kx = kx +1
      EndIf
    Next kb
    PelaajienJarjestaminen()              //järjestetään lopuksi pelaajat pistemäärän mukaisesti
    SarakkeenLaskenta()                 //Muutetaan sarakkeen leveys vastaamaan pelaajamäärää
    
    
Return

Loppu:

'Mikäli suljetaan ohjelma, niin hyvästellään pelaajat

DrawScreen
ClearText
CloseInput

keskitysX = IkkunaX/2  //Luodaan keskitys ikkunan leveyden mukaan

'Keskiteteen tekstit keskelle
CenterText KeskitysX,450,"Kiitokset pelaamisesta!"
CenterText KeskitysX,510,"Ohjelman tehnyt:"
CenterText KeskitysX,570,"Samu Korhonen"
CenterText KeskitysX,630,"Ja"
CenterText KeskitysX,690,"Aksel Korhonen"
DrawScreen
Wait 3000

End

Function InputX(x_position=0,y_position=0,tab=4)
  
'pisteiden syotto funktiossa tarkistetaan näppäinpainallukset ja kirjoitetaan pisteet sen mukaisesti

  Repeat
  
  If KeyDown(pressed_button) Then 
    speed = 200 
  Else 
    speed =1
  EndIf
  
  If Timer()>pressed+speed    //Kirjoitetaan kirjain vain, mikäli näppäintä on painettu riittävän pitkään
  
  'Tarkistetaan näppäin kerrallaan, onko näppäin alhaalla
    For kb = 2 To 10
      If KeyDown(kb)
        user_input$ = kb-1 : key_pressed = True
        pressed = Timer() : pressed_button = kb
      EndIf
    Next kb
    If KeyDown(11)
      user_input$ = "0" : key_pressed = True
      pressed = Timer() : pressed_button = 11
    ElseIf KeyDown(12)
      user_input$ = "-" : key_pressed = True
      pressed = Timer() : pressed_button = 12
    EndIf
    For kb = 71 To 73
      If KeyDown(kb)
        user_input$ = kb-64 : key_pressed = True
        pressed = Timer() : pressed_button = kb
      EndIf
    Next kb
    If KeyDown(74)
      user_input$ = "-" : key_pressed = True
      pressed = Timer() : pressed_button = 74
    EndIf
    For kb = 75 To 82
      kz = 71
      If KeyDown(kb) Then
        user_input$ = kb-kz : key_pressed = True
        pressed = Timer() : pressed_button = kb
      EndIf
      If kb = 78 Then kz = 78
      If kb = 81 Then kz = 82
    Next kb
    If KeyDown(14)
      user_input$ = "" : key_pressed = True
      pressed = Timer() : pressed_button = 14
    EndIf
  
  'Jos näppäintä on painettu, kirjoitetaan oikea numero tai poistetaan yksi numero lopusta
    If key_pressed = True
      If KeyDown(14) And Len(X_String$)>0 Then
        X_String$ = StrRemove(X_String$,Len(X_String$),1) : key_pressed = False
      ElseIf Len(X_String$)<3     //Sallitaan korkeintaan 3 merkkiä pitkä luku
        X_String$ = StrInsert(X_String$,Len(X_String$),user_input$) : key_pressed = False
      EndIf
    EndIf
  
  EndIf
  
  Pituus = (TextWidth(X_String$))/2         //Kun pisteet tulostetaan, keskitetään
  SijaintiXTemp = (x_position + ((SarakkeenLeveys/2)-Pituus))
  
  Color 255,255,255
  Text SijaintiXTemp,y_position,X_String$    //Tulostetaan teksti
  
    Painallus()
    PiirraNaytto()
  Until Painettu > 100

If ValittuKierros=KierrosNumero Then PisteetSyotetty(Valittu) = 1 //Merkataan, että pisteet on syötetty
Color 255,255,255
PisteMaara = X_String                       //Otetaan muistiin, mikä pistemäärä on

EndFunction 

Function Painallus()

'Tarkistetaan, onko painettu jotain näppäintä, jolla käytetään ohjelmaa

  If KeyHit(cbkeyright) Or KeyHit(15) Then Painettu = 110   //Painallus oikealle tai TABilla
  If KeyHit(cbkeyleft) Then Painettu = 111          //Painallus vasemmalle
  If KeyHit(cbkeyup) Then Painettu = 112           //Painallus ylös
  If KeyHit(cbkeydown) Then Painettu = 113          //Painallus alas
  If KeyHit(87) Then Painettu = 106              //Painallus 'F11'
  If KeyHit(1) Then Painettu = 103              //Painallus 'ESC'
  If KeyHit(28) Or KeyHit(156) Then Painettu = 101      //Painallus 'Enter'
  
  If KeyHit(59)                        //Painallus 'F1'
    If Ohjeet = OFF
      Ohjeet = ON
    Else
      Ohjeet = OFF
    EndIf
    Painettu = 102
  EndIf
  
  If MouseHit(1) Then HiirenTarkistus()            //Painallus hiirellä

EndFunction


Function KirjoitusPainallus()    //Tarkistetaan onko alettu kirjoittamaan näppäimistöllä jotain

  If ValittuKierros = 0 Then //Kirjaimet tarksitetaan vain, mikäli valittuna on nimi-sarake
    For ki = 16 To 27
      If KeyHit(ki) Then Painettu = 1
    Next ki
    For ki = 30 To 54
      If KeyHit(ki) Then Painettu = 1
    Next ki    
  EndIf
  
  'Tarkistetaan numeronäppäimet, onko niitä painettu
  For ki = 2 To 12
    If KeyHit(ki) Then Painettu = 1
  Next ki
  For ki = 71 To 82
    If KeyHit(ki) Then Painettu = 1
    If KeyHit(ki) = 78 Then Painettu = 0
  Next Ki

EndFunction

Function Ympyra()

  Circle 10,(JakajanSijainti+12),35,0   //Piirretään ympyrä J:n ympärille
  
  Box SijaintiX,SijaintiY,SarakkeenLeveys,FonttiKoko,0
  
EndFunction

Function PiirraNaytto()

  DrawScreen
  If Ohjeet = OFF Then Ympyra()      //Piirretään ympyrä vain silloin jos ei katsota ohjeita

EndFunction

Function Valinta()

'Mikäli jotain näppäintä on painettu, tässä funktiossa tarkistetaan, mitä tehdään seuraavaksi
  If Painettu = 110
    Valittu = Valittu+1
    If Valittu = (PelaajaMaara+1) Then Valittu = 0
    Valittu_SijaintiX()
    Painettu = 0
  EndIf
  
  If Painettu = 111
    Valittu = Valittu-1
    If Valittu < 0 Then Valittu = PelaajaMaara
    Valittu_SijaintiX()
    Painettu = 0
  EndIf

  If Painettu = 113 Then
    If KierrosNumero = 0 Then
      Jakaja = Jakaja+1
      If Jakaja = (PelaajaMaara+1) Then Jakaja =0
      Jakaja_JakajanSijainti()
    Else
      ValittuKierros = ValittuKierros+1
      If ValittuKierros > KierrosNumero Then ValittuKierros = 1
      If ValittuKierros > 8 Then ValittuKierros = 1
      ValittuKierros_SijaintiY()
    EndIf
    Painettu = 0
  EndIf
  
  If Painettu = 112 Then
    If KierrosNumero = 0 Then
      Jakaja = Jakaja-1
      If Jakaja = -1 Then Jakaja = PelaajaMaara
      Jakaja_JakajanSijainti()
    Else
      ValittuKierros = ValittuKierros-1
      If ValittuKierros < 1 Then ValittuKierros = KierrosNumero
      If ValittuKierros > 8 Then ValittuKierros = 8
      ValittuKierros_SijaintiY()
    EndIf
    Painettu = 0
  EndIf  

EndFunction

Function Valittu_SijaintiX()

'Muutetaan SijaintiX sen mukaan, kuka on valittu
  SijaintiX = ((Valittu*Sarakkeenleveys)+SijaintiXOletus)

EndFunction

Function ValittuKierros_SijaintiY()

'Muutetaan SijaintiY Valitun kierroksen mukaisesti
  SijaintiY = ((ValittuKierros*FonttiKoko)+SijaintiYOletus)
  
EndFunction

Function Jakaja_JakajanSijainti()
  
'Muutetaan JakajanSijainti sen mukaan, kuka on jakajana
  JakajanSijainti = ((Jakaja*FonttiKoko)+(KokoPisteMarginaali+FonttiKoko))

EndFunction

Function PelaajaMaaraVirhe()

'Varmistetaan, että pelaajia on vähintään 3
  If PelaajaMaara < 2 Then
    Virhe = 3
    PelaajaMaara = 5
  EndIf
EndFunction

Function VirheenTarkistus()

'Varmistetaan, että syötetyissä pisteissä ei ole virheitä
  ReDim Voittaja(KierrosMaara)

  //Tarkistetaan, että jokaiselta kierrokselta löytyy voittaja, eikä voittajia ole useampia
  
  For kb =1 To KierrosNumero //Tarkistetaan jokainen kierros erikseen
    For kc=0 To PelaajaMaara //Tarkistetaan kuka on voittaja
      If Pisteet(kc,kb)= 0 Then
        Voittaja(kb) = 1
        For kd=0 To PelaajaMaara //Kun voittaja löytyy taristetaan, ettei voittajia ole useampia
          If kc = kd Then
            temppi=kd 'Ei tehdä mitään
          Else
            If pisteet(kd,kb)=0 Then 
              Virhe = 1
            EndIf
          EndIf
        Next kd
        Exit
      Else
        Voittaja(kb)= 0
      EndIf
    Next kc
  Next kb
  
  //Jos voittajaa ei löydy, merkataan virhe
ReDim Voittaja(KierrosMaara)

  For kb = 1 To KierrosNumero
    For kc=0 To PelaajaMaara
      If Pisteet(kc,kb) = 0 Then Voittaja(kb) = 1
    Next kc
    If Voittaja(kb) = 0 Then Virhe = 2
  Next kb
  
  //Unohdetaan voittajan löytyminen
ReDim Voittaja(KierrosMaara)
  
  //Tarkistetaan kaikki pisteet, ettei joukossa ole mahdottomia pisteitä
  For kb =1 To KierrosNumero    
    For kc=0 To PelaajaMaara
      If Pisteet(kc,kb)=1 Or Pisteet(kc,kb)>199 Then virhe = 2
    Next kc
  Next kb

EndFunction

Function PisteenLaskenta()
  
  //Nollataan kokonaispisteet, ja lasketaan ne myöhemmin uudelleen
  ReDim KokoPiste(PelaajaMaara) As Short
  
  For kb=0 To PelaajaMaara
    If ValittuKierros < KierrosNumero And ValittuKierros > 0 Then    //Mikäli aiempien kierrosten pisteisiin tehdään muutoksia, viimeisimmän kierroksen pisteitä ei lasketa
      For kc=1 To (KierrosNumero-1)
        Kokopiste(kb)=Kokopiste(kb)+Pisteet(kb,kc)
      Next kc

    Else
      For kc=1 To 8                          //Lasketaan jokaisen pelatun kierroksen pisteet yhteen
        Kokopiste(kb)=Kokopiste(kb)+Pisteet(kb,kc)
      Next kc

    EndIf
  Next kb
  
  PelaajienJarjestaminen()                        //Järjestetään pelaajat pistejärjestykseen aina laskennan
                                      //yhteydessä
EndFunction

Function PelaajienJarjestaminen()
  
'Varmistetaan pelaajien sijoitus toisiinsa nähden
  For kb=0 To PelaajaMaara
    Pelaaja(kb,1)=0
      For kc=0 To PelaajaMaara
        
        //jos on suurempi
        If Kokopiste(kb) > Kokopiste(kc) Then
          Pelaaja(kb,1)=Int(Pelaaja(kb,1))+1
  //Pelaajan sijoitus pakotettava kokonaisluvuksi, koska muotoa String
        EndIf
        
      Next kc
  Next kb
  
  KokoPisteSijainti = 720
  Indeksi = 0

'Muutetaan sijoitus niin, että kahdella henkilöllä ei voi olla samaa sijalukua  
  For kb = 0 To PelaajaMaara
    For kc = 0 To PelaajaMaara
      If Pelaaja(kc,1) = kb Then
        If Jakaja = kc And KierrosNumero < 9 Then
          JakajanSijainti = KokoPisteSijainti
        EndIf
        Pelaaja(kc,2) = Indeksi
        KokoPisteSijainti = KokoPisteSijainti+FonttiKoko
        Indeksi = Indeksi + 1
      EndIf
    Next kc
  Next kb

EndFunction

Function HiirenTarkistus()

'Tarkistetaan, missä kohtaa hiiri on ollut kilkkauksen aikana
  hx = MouseX()
  hy = MouseY()
  
  hiiri = 0
  hiiritemp = 0
  
  
  
'Tarkistetaan ensin pelaaja kerrallaan, ja sitten kierroskerrallaan, onko hiiri kyseisen sarakkeen kohdalla. Tarkistus katsotaan pikselikerrallaan
'kb = Pelaaja
'kc = Kierrosnumero
'Ensiksi tarkistetaan pistetaulukko 
  If hx > SijaintiXOletus And hy > SijaintiYOletus Then
    If hy < KokoPisteMarginaali Then      
      For kb = 0 To PelaajaMaara
        hiiritemp = (kb*10)                                       //muutetaan indeksi luku oikeaan pelaajaan
        For kc = SijaintiYOletus To (KierrosNumero*FonttiKoko+(SijaintiYOletus+FonttiKoko)) Step FonttiKoko
          If hx < Sarake(kb) And hy < kc Then
            If hx > Sarake(kb)-SarakkeenLeveys And hy > kc-FonttiKoko Then hiiri = hiiritemp    //Jos hiiri oli kohdalla otetaan
          EndIf                                            //hiirenpaikka muistiin.
          hiiritemp = hiiritemp+1                                   //Mikäli hiiri ei ollut kohdalla
        Next kc                                             //lisätään indeksi lukuun yksi
      Next kb                                               //Pelaajan kohdalle
    EndIf
  EndIf
  
  'Luodaan muuttuja funktiota varten, jotta kaavat yksinkertaistuvat
  JakajanSijaintiOletus = KokoPisteMarginaali+FonttiKoko
  
  'Mikäli hiiri on kokonaispistetaulukossa, niin muutetaan jakajaa
  If hx > VasenMarginaali And hy > JakajanSijaintiOletus Then
    If hx < 400 Then
      hiiritemp = 61
      For kb = (JakajanSijaintiOletus+FonttiKoko) To (PelaajaMaara*FonttiKoko+(JakajanSijaintiOletus+FonttiKoko)) Step FonttiKoko
        If hy < kb And hy > kb-FonttiKoko Then
          hiiri = hiiritemp            //Jos hiiri on pelaajan kohdalla, merkataan hiiren paikka muistiin
        EndIf
        hiiritemp = hiiritemp+1
      Next kb
    EndIf
  EndIf
  
  hiiritemp = 0
  
  If hiiri > 0 And Syotto = OFF Then HiirenValinta()   //Mikäli pisteitä ei olla kirjoittamassa, tarkistetaan heti, mitä tehdään
  If hiiri > 0 And Syotto = ON Then Painettu = 105    //Mikäli syöttö on päällä niin tarkistetaan manuaalisesti syötön sulkeuduttua
    
EndFunction

Function HiirenValinta()

'Tarkistetaan aiemmassa funktiossa selvitetyn hiiren paikan mukaan, mitä tehdään
  For kc = 1 To 9             //Tarkisteaan kierros kerrallaan (kierroksen indeksi on ykköset)
    For kb = kc To (50+kc) Step 10   //Tarkistetaan pelaaja kerrallaan (pelaajan indeksi on kymmenet)
      If hiiri = kb Then       //Kun oikea pelaaja löytyy, niin muutetaan valitun sijainti tämän mukaisesti
        Valittu = (kb - kc)/10
        Valittu_SijaintiX()
        ValittuKierros = kc-1
        ValittuKierros_SijaintiY()
        Painettu = 105
      EndIf
    Next kb
  Next kc
  
'Mikäli ollaan valitsemassa jakajaa, tarkistetaan, kuka valitaan jakajaksi tällä algoritmillä
  For kb = 61 To 66
    If hiiri = kb Then
      numero = kb-61                   //Luodaan 'numero' indeksi, jonka avulla muutetaan hiirenpaikka
      Painettu = 105                   //pelaajan paikaksi
      If KierrosNumero = 0 Then              //Nimiern kirjoitusvaiheessa tiedetään ennalta pelaajan sijainti
        Jakaja = numero
        Jakaja_JakajanSijainti()
      Else
        For kc = 0 To PelaajaMaara           //Tarkistetaan kuka pelaajista on tällä kohtaa
          If Int(Pelaaja(kc,2)) = numero Then     //Varmistetaan pelaajan sijoituksen mukaan, onko pelaaja kohdalla
            Jakaja = kc               //Löytyessä kerrotaan, että tämä pelaaja on jakaja
            PelaajienJarjestaminen()
          EndIf
        Next kc
      EndIf
    EndIf
  Next kb
  
  'Lopuksi unohdetaan, mitä kohtaa hiirellä on painettu
  hiiri = 0

EndFunction

Function LyhennaNimet(maara)

'Lyhennetään nimet functiossa koodissa ilmoitettuun mittaan ottamalla ylimääräiset pois lopusta
  For kb=0 To PelaajaMaara
    Pelaaja(kb,0) = Left(Pelaaja(kb,0),maara)
  Next kb

EndFunction


Function SarakkeenLaskenta()

'Lasketaan sarakkeen leveys pelaajamäärän mukaisesti
    SarakkeenLeveys = (IkkunaX - SijaintiXOletus) / (PelaajaMaara+1)
    
    ReDim Sarake(PelaajaMaara) As Short
    
    'Lasketaan taulukkoon sarakkeen reunojen paikat, jotta tiedetään, onko hiiri tuolla kohdalla.
    For kb = 0 To PelaajaMaara
      Sarake(kb) = (SijaintiXOletus+SarakkeenLeveys) + (SarakkeenLeveys*kb)
    Next kb

EndFunction

Last edited by Satse on Mon Feb 09, 2015 8:47 pm, edited 1 time in total.
Satse
Newcomer
Posts: 3
Joined: Thu Jul 03, 2008 1:08 am

Re: MAV Vasta rakennettaessa EXE

Post by Satse »

Selvästi olen liian hätäisesti pyytämässä apua. Jokin CB:n sisäinen bugi taisi olla. Ongelma korjaantui muuttamalla yksi functio aliohjelmaksi. Edelleen hämmentää kuitenkin, kun homma toimi oikein hyvin koodissa ja exenä ei.
Szanne
Member
Posts: 50
Joined: Thu Aug 30, 2007 5:12 pm
Location: Suomi

Re: [Ratkaistu] MAV Vasta rakennettaessa EXE

Post by Szanne »

Itselleni tuli ensiksi mieleen, että voiko vika olla siinä, että lataat jotain mediaa koodissasi, joka löytyy oletuskansiosta CoolBasicissa, mutta valmis EXE on taas eri paikassa oletussijaintiin, jolloin MAV syntyisi, koska EXE ei silloin löytäisi medioitasi. En kuitenkaan ymmärrä, miksi silloin funktion aliohjelmaksi muuttaminen parantaisi asian. : /
2X - in English viewtopic.php?f=18&t=3057
2X - suomeksi viewtopic.php?f=11&t=3058

Olen Jop Studio vanhalta foorumilta.
Satse
Newcomer
Posts: 3
Joined: Thu Jul 03, 2008 1:08 am

Re: [Ratkaistu] MAV Vasta rakennettaessa EXE

Post by Satse »

Szanne wrote:Itselleni tuli ensiksi mieleen, että voiko vika olla siinä, että lataat jotain mediaa koodissasi, joka löytyy oletuskansiosta CoolBasicissa, mutta valmis EXE on taas eri paikassa oletussijaintiin, jolloin MAV syntyisi, koska EXE ei silloin löytäisi medioitasi. En kuitenkaan ymmärrä, miksi silloin funktion aliohjelmaksi muuttaminen parantaisi asian. : /
Hyvä ajatus, jota itsekin ensiksi mietin. Lähdekoodi ja EXE on tallennettu samaan kansioon. Lisäksi en lataa ohjelmaan mitään muuta kuin fontin koodin ulkopuolelta. Sekin tulee Windowsin kirjastosta. Jätin ihmetykseni tänne pällisteltäväksi, jos jollain muulla tulee samanlainen ongelma, niin voi saada apua tekemällä koodiinsa samantyyppisen muutoksen. Asiasta vielä lisätietoa: Kaverin koneella, jossa editori oli asennettuna kyseinen koodi aukesi mavittamalla samalla tavalla kuin itselläni vian EXE muodossa.
Post Reply