Jäälleen toinen MAV ongelma

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
User avatar
Ville
Newcomer
Posts: 5
Joined: Tue Dec 10, 2013 10:40 pm

Jäälleen toinen MAV ongelma

Post by Ville »

Eli hei,
olen tässä harjoitellut coolbasicciä ja kirjoitin tälläisen pelin:

Code: Select all

SCREEN 1024,600,0,2
tr=LoadObject("data\tr.png")
ttr=LoadObject("data\tr.png")
ShowObject ttr,OFF
tl=LoadObject("data\tl.png")
ShowObject tl,OFF
an=LoadAnimObject("data\an.png",100,100,0,2)
ShowObject an,OFF
ann=LoadAnimObject("data\ann.png",100,100,0,2)
ShowObject ann,OFF
trr=LoadObject("data\trr.png")
ShowObject trr,OFF
bg=LoadImage("data\bg.png")
FrameLimit 60
sl=LoadObject("data\sl.png",36)
gravity=1
og=LoadAnimObject("data\or.png",100,100,0,2)
tnr=LoadFont("times new roman",100)
oog=CloneObject(og)
SetFont tnr
Repeat
  oy=-160
  ox=560
  ooy=-160
  oox=-560
  lvl=1
  x=0
  y=0
  ShowObject sl,OFF
  hit=0
  y1=15
  y2=0
  
  Repeat
    score=lvl-1
    Text 10,10,score
    
    TurnObject sl,-10
    PositionObject tr,x,y
    PositionObject sl,sx,sy
    PositionObject og,ox,oy
    PositionObject oog,oox,ooy
    
    PlayObject og,0,1,0.1,ON
    PlayObject oog,0,1,0.1,ON
    
    If hit=0 Then
      sx=x
      sy=y
      ShowObject sl,OFF
    EndIf
    
    DrawImage bg,0,500
    
    If KeyDown(cbkeyright) Then x=x+5
    If KeyDown(cbkeyleft) Then x=x-5
    
    If x>512 Then x=512
    If x<-512 Then x=-512
    
    If jjump=<2 And KeyHit(cbkeyup) Then
      jump=1
      jjump=jjump+1
    EndIf
    
    If jump=1 Then
      gravity=0
      If c<15 Then
        y=y+y1
        c=c+1
        y1=y1-1
      EndIf
      If c=15 Then PaintObject tr,ttr
      If c=15 Then jump=0
      If c=15 Then gravity=1
      If c=15 Then y1=15
      If c=15 Then c=0
    EndIf
    
    If y=<-160 Then y=-160
    If y=-160 Then
      jjump=0
      y2=0
    EndIf  
    
    If y>-160 And gravity=1 Then
      y=y-y2
      y2=y2+1
    EndIf
    
    If KeyDown(cbkeyright) Then PaintObject tr,an
    If KeyDown(cbkeyleft) Then PaintObject tr,ann
    If jjump=<2 and KeyHit(cbkeyup) Then PaintObject tr,trr
    
    If KeyUp(cbkeyright) Then PaintObject tr,ttr
    If KeyUp(cbkeyleft) Then PaintObject tr,tl
    
    If KeyDown(cbkeyright) Then PlayObject tr,0,1,0.1,ON
    If KeyDown(cbkeyleft) Then PlayObject tr,0,1,0.1,ON
    
    If KeyDown(cbkeyright) Then orientation=0
    If KeyDown(cbkeyleft) Then orientation=1
    If KeyHit(cbkeyup) Then orientation=2
    
    
    If KeyDown(cbkeyspace) And hit=0 And orientation=0 Then
      hit=1
    EndIf
    If KeyDown(cbkeyspace) And hit=0 And orientation=1 Then
      hit=2
    EndIf
    If KeyDown(cbkeyspace) And hit=0 And orientation=2 Then
      hit=3
    EndIf
    
    If hit=1 Then
      ShowObject sl,ON
      If sx<512 Then
        sx=sx+10
      EndIf
      If sx=>512 Then
        ShowObject sl,OFF
        hit=0
      EndIf
      
    EndIf
    
    If hit=2 Then
      ShowObject sl,ON
      If sx>-512 Then
        sx=sx-10
      EndIf
      If sx=<-512 Then
        ShowObject sl,OFF
        hit=0
      EndIf
      
    EndIf
    
    If hit=3 Then
      ShowObject sl,ON
      If sy>-300 Then
        sy=sy-10
      EndIf
      If sy=<-300 Then
        ShowObject sl,OFF
        hit=0
      EndIf
      
    EndIf
    
    If x<ox Then ox=ox-lvl
    If x>ox Then ox=ox+lvl
    If score=>10 Then
      If x>oox Then oox=oox+lvl
      If x<oox Then oox=oox-lvl
    EndIf
    
    If ox=<x+50 And ox>x-50 And y-50=<oy Then Exit
    
    If ox=<sx+50 And ox>sx-50 And sy-50=<oy Then
      ox=560
      hit=0
      lvl=lvl+1
    EndIf
    
    If lvl=>10
      If oox=<x+50 And oox>x-50 And y-50=<ooy Then Exit
      
      If oox=<sx+50 And oox>sx-50 And sy-50=<ooy Then
        oox=-560
        hit=0
        lvl=lvl+1
      EndIf
    EndIf
    
    DrawScreen
    
  Forever
  
  Text 200,10,"You're dead!"
  DrawScreen
  Wait 1000
  WaitKey
Forever

End
juu on muute vähä pitkä...
mut ongelma siis on että kun kirjoitin tämän läppärilläni niin suoriutui ilman mitään ongelmia, mutta kun kopioin koodin pöytäkoneelleni (ja luonnollisesti kopioin myös kaikki kuvatiedostot) ja yritän suorittaa sovellusta niin se pyörii jonkin aikaa sujuvasti mutta heittää sitten puskista MAVin...
EDIT:

Täältä http://sdrv.ms/1f6CLL1 löytyy kaikki sourcet ja kuvat helpottamaan vian etsintää. Linkissä oleva koodi on tosin paljon erilainen kun yllä laittamani.

Last edited by Ville on Wed Dec 11, 2013 4:54 pm, edited 2 times in total.
Latexi95
Guru
Posts: 1166
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Jäälleen toinen MAV ongelma

Post by Latexi95 »

Kun sivulle nuolen nostaa ylös käytät PaintObjectia ja maalaat takaisin pysäytetyn kuvan. KeyDown kuitenkin palauttaa 1 samaan aikaan kun KeyUp palauttaa 1, joten PaitObjectin jälkeen koitat vielä animoida sitä PlayObjectilla. Pysäytetty versio kuitenkaan ei ole animoitava ja siitä syystä tulee MAV. Jos siirrät KeyUp-iffit KeyDown iffien taakse ongelmaa ei tule, koska PaintObjectia kutsutaan vasta PlayObjectin jälkeen. Sitten tuo If KeyDown(...) The PaintObject tr, an ja sitä seuraava rivi kannattaa vaihtaa käyttämään KeyHit funktiota koska tuo syöritettaan nyt joka loopin kierroksella mikä ei ole tarpeellista.
Vastaisuudessa suosittelen lähettämään testikoodit sellaisessa muodossa että ne voi suoraan ajaa vain kopioimalla ne editoriin eli kannattaa koodia lähettäessä vaihtaa kuvat CB:n mukana tuleviin oletusgrafiikoihin. (Esim "Media/guy.bmp" tai "Media\zerorun1.bmp") Silloin muiden on helppompaa tarttua ongelmaan, kun ei tarvitse ensin vaihtaa medioiden polkuja.
Tyhmät kysymykset on (nimestään huolimatta) useinmiten paras paikka yksinkertaisten ongelmien ratkaisun hakemiseen, eikä yksittäisen ongelman takia ole pakko luoda uutta viestiketjua. :)

Tervetuloa foorumeille.
User avatar
Ville
Newcomer
Posts: 5
Joined: Tue Dec 10, 2013 10:40 pm

Re: Jäälleen toinen MAV ongelma

Post by Ville »

tein mainitsemasi muutokset mutta MAV jatkaa esiin hyppimistään.... ja nyt jos esim. juoksee oikealle ja vaihtaakin suunnan mutta sattuu painamaan molempia nuolinäppäimiä samaan aikaan niin ukko jää paikallaanolo asentoon.
tein uuden ketjun koska ajattelin että ongelma olisi hankalampi (niin kuin se näyttää vieläkin olevan...) ja koodin jätin muokkaamatta muille sopivaksi sillä ajattelin sen olevan epäolennainen ratkaisun kannalta vaan että vika olisi jossain muualla koska sama koodi toimii toisella koneella ja toisella koneella ei.
Post Reply