Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

User avatar
Vouldenhaul
Active Member
Posts: 211
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:48 pm

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by Vouldenhaul » Mon May 05, 2008 9:39 pm

Grandi wrote:Olw1: Selvä, pidennetään sitä kisa-aikaa aluksi vaikka viikko. Eli töiden palautuspäivä on 10.5. Sitäkin voidaan tietenkin venyttää, jos siltä tuntuu.

Vouldenhaul: KuroNeko kertoi Offtopic ketjussa, että hän ei itse kiireiden takia voi kilpailua järjestää, ja että on valmis antamaan tehtävän kelle tahansa vapaaehtoiselle.
Oke, asia selvä.
Some stories can't be told by words...
Some legends are meant to die...
Some bloodlines must come to an end...


Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Sneaking Out 12.06.2008

User avatar
Alligaattori
Active Member
Posts: 135
Joined: Fri Mar 07, 2008 9:49 pm

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by Alligaattori » Fri May 09, 2008 4:49 pm

No niin, tällaista voisi kokeilla.

Alla on koodi ohjelmaan, joka lataa mediat ja koodin netistä.
Tarvitset siihen cbnetwork.dll:än. Löytyy vaikka tuosta: http://valtzu.arkku.net/cb/cbNetwork.dll

Pelin koodi on sitten hirveää purkkaa, mutta toimii.
Mukana ei ole exeä, vaan koodi pitää ajaa CB:llä.

Code: Select all

Print "LOADING..."
Dim t As integer
t = Timer()

// START CBNETWORK.CB

Const NET_DLL_FILE$ = "cbNetwork.dll"

//vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
// Muistipalojen käsittely.
// Kirjaston sisäiseen käyttöön.
//vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Global gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset

Function _Net_InitMemBlock(_size = 0)
  If gNetMemBlock Then DeleteMEMBlock gNetMemBlock
  gNetMemBlock = MakeMEMBlock(_size + 4)
  PokeInt gNetMemBlock, 0, 0
  gNetMemBlockOffset = 4
EndFunction

Function _Net_DeleteMemBlock()
  DeleteMEMBlock gNetMemBlock
  gNetMemBlockOffset = 0
  gNetMemBlock = 0
EndFunction

Function _Net_CallDll(_method$)
  lMemSize = MEMBlockSize(gNetMemBlock)
  PokeInt gNetMemBlock, 0, lMemSize
  CallDLL NET_DLL_FILE, _method, gNetMemBlock
  gNetMemBlockOffset = 0
EndFunction

Function _Net_MemBlockResize(_length)
  lMemSize = MEMBlockSize(gNetMemBlock)
  If gNetMemBlockOffset + _length > lMemSize Then
    ResizeMEMBlock gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset + _length
  EndIf
EndFunction

Function _Net_PutInt(_value)
  _Net_MemBlockResize(4)
  PokeInt gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset, _value
  gNetMemBlockOffset + 4
EndFunction

Function _Net_GetInt()
  lRetVal = PeekInt(gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset)
  gNetMemBlockOffset + 4
  Return lRetVal
EndFunction

Function _Net_PutShort(_value)
  _Net_MemBlockResize(2)
  PokeShort gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset, _value
  gNetMemBlockOffset + 2
EndFunction

Function _Net_GetShort()
  lRetVal = PeekShort(gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset)
  If lRetVal > 32768 Then lRetVal = lRetVal - 65536
  gNetMemBlockOffset + 2
  Return lRetVal
EndFunction

Function _Net_GetUShort()
  lRetVal = PeekShort(gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset)
  gNetMemBlockOffset + 2
  Return lRetVal
EndFunction

Function _Net_PutFloat(_value#)
  _Net_MemBlockResize(4)
  PokeFloat gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset, _value
  gNetMemBlockOffset + 4
EndFunction

Function _Net_GetFloat#()
  lRetVal# = PeekFloat(gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset)
  gNetMemBlockOffset + 4
  Return lRetVal
EndFunction

Function _Net_PutByte(_value)
  _Net_MemBlockResize(1)
  PokeByte gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset, _value
  gNetMemBlockOffset + 1
EndFunction

Function _Net_GetByte()
  lRetVal = PeekByte(gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset)
  gNetMemBlockOffset + 1
  Return lRetVal
EndFunction

Function _Net_PutString(_value$)
  lStrLen = Len(_value)
  _Net_MemBlockResize(lStrLen + 4)
  PokeInt gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset, lStrLen
  gNetMemBlockOffset + 4
  For i = 1 To lStrLen
    PokeByte gNetMemBlock, gNetMemBlockOffset, Asc(Mid(_value, i, 1))
    gNetMemBlockOffset + 1
  Next i
EndFunction

Function _Net_GetString$()
  lStrLen = _Net_GetInt()
  lRetVal$ = ""
  For i = 1 To lStrLen
    c = _Net_GetByte()
    If c > 0 Then lRetVal = lRetVal + Chr(c)
  Next i
  Return lRetVal
EndFunction
//^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
// Muistipalojen käsittely.
//^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

//==============================================================================
// API_DLL_Version
//==============================================================================
Global gNetDllVersion#
gNetDllVersion = Net_DLL_Version()
If gNetDllVersion = 0 Then
  MakeError "File cbNetwork.dll not be found!"
EndIf
If gNetDllVersion <> 1.0 Then
  MakeError "Incorrect library version (cbNetwork.dll)!"
EndIf

Function Net_DLL_Version#()
  _Net_InitMemBlock(4)
  _Net_PutFloat(0)
  _Net_CallDll("_Version")
  lRetVal# = _Net_GetFloat()
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return lRetVal
EndFunction
//------------------------------------------------------------------------------
// API_DLL_Version
//------------------------------------------------------------------------------

Global HTTP_ContentType$, HTTP_ContentLength
Global Net_ClientId$

Function InitServer(_port, _timeout = 5000)
  _Net_InitMemBlock()
  _Net_putInt(_port)
  _Net_putInt(_timeout)
  _Net_CallDll("_InitServer")
  lRetVal = _Net_GetInt()
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return lRetVal
EndFunction

Function CloseServer()
  _Net_InitMemBlock(4)
  _Net_CallDll("_CloseServer")
  lRetVal = _Net_GetInt()
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return lRetVal
EndFunction

Function InitClient(_host$, _port, _timeout = 5000)
  _Net_InitMemBlock()
  _Net_putString(_host)
  _Net_putInt(_port)
  _Net_PutInt(_timeout)
  _Net_CallDll("_InitClient")
  lRetVal = _Net_GetInt()
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return lRetVal
EndFunction

Function ClientSend()
  _Net_CallDll("_ClientSend")
  Return _Net_GetInt()
EndFunction

Function ClientSendBack()
  _Net_CallDll("_ClientSendBack")
  Return _Net_GetInt()
EndFunction

Function ClientState()
  _Net_InitMemBlock(4)
  _Net_CallDll("_ClientState")
  Return _Net_GetInt()
EndFunction

Function ClientRead()
  _Net_InitMemBlock(4096)
  _Net_CallDll("_ClientRead")
  Return _Net_GetInt()
EndFunction

Function GetNetErrorString$(_msg)
  _Net_InitMemBlock(260)
  _Net_putInt(_msg)
  _Net_CallDll("_GetErrorString")
  sRetVal$ = _Net_GetString()
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return sRetVal
EndFunction

Function ServerSend()
  _Net_CallDll("_ServerSend")
  Return _Net_GetInt()
EndFunction

Function ServerRead()
  _Net_InitMemBlock(4096)
  _Net_CallDll("_ServerRead")
  nRetVal = _Net_GetInt()
  Net_ClientId = _Net_GetString() + ":" + _Net_GetInt()
  return nRetVal
EndFunction

Function HTTPGet(_url$, _background = 0)
  _Net_InitMemBlock()
  _Net_PutString(_url)
  _Net_PutByte(_background)
  _Net_CallDll("_HTTPGet")
  nRetVal = _Net_GetInt()
  HTTP_ContentLength = _Net_GetInt()
  HTTP_ContentType = _Net_GetString()
  
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return nRetVal
EndFunction

Function HTTPDownloadState()
  _Net_InitMemBlock()
  _Net_CallDll("_HTTPDownloadState")
  nRetVal = _Net_GetInt()
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return nRetVal
EndFunction

Function HTTPSaveContent(_file$)
  _Net_InitMemBlock()
  _Net_putString(_file)
  _Net_CallDll("_HTTPSaveContent")
  _Net_DeleteMemBlock()
EndFunction

Function HTTPLoadContent()
  _Net_InitMemBlock(HTTP_ContentLength)
  _Net_CallDll("_HTTPLoadContent")
EndFunction

Function HTTPLoadContentImage()
  _Net_InitMemBlock(256)
  _Net_putInt(0)
  _Net_CallDll("_HTTPLoadContentImage")
  nWidth = _Net_GetInt()
  nHeight = _Net_GetInt()
  _Net_DeleteMemBlock()
  _Net_InitMemBlock((nWidth * nHeight) * 4)
  _Net_putInt(1)
  _Net_CallDll("_HTTPLoadContentImage")
  iRetImage = MakeImage(nWidth, nHeight)
  Lock Image(iRetImage)
  For nY = 0 To nHeight - 1
    For nX = 0 To nWidth - 1
      PutPixel2 nX, nY, _Net_GetInt(), Image(iRetImage)
    Next nX
  Next nY
  Unlock Image(iRetImage)
  _Net_DeleteMemBlock()
  Return iRetImage
EndFunction

// END CBNETWORK.CB

Dim file As Integer, i As integer, x(15) As String

Gosub h

i=0

While 1=1

If x(i)="" Then Exit

file = HTTPGet("www.freewebs.com/files-of-cppnerd/files/VK_XIII/"+x(i))

If file <> 200 Then MakeError GetNetErrorString(file)

HTTPSaveContent(x(i))

i+1

Wend 

Cls
Print "DONE"
Print
Print "Loading time: "+Str((Timer()-t)/1000)+" sec"
WaitKey

End

h:

x(0) = "BBQDALIFE.CB"
x(1) = "CURSOR.PNG"
x(2) = "EXPLOSION.PNG"
x(3) = "HELP.BDL"
x(4) = "HISCORES.BDL"
x(5) = "MISSILE.PNG"
x(6) = "PLANET1.PNG"
x(7) = "PLANET2.PNG"
x(8) = "PLANET3.PNG"
x(9) = "PLANET4.PNG"
x(10) = "PLANET5.PNG"
x(11) = "PLANET6.PNG"
x(12) = "PLANET7.PNG"
x(13) = "SPARK.PNG"
x(14) = "STAR.PNG"
x(15) = ""

Return
Enkun oikein kirjoitus jutuista en ole varma, mutta asioiden pitäisi mennä perille.
EDIT:

Testausvaiheen kansionvaihdos on poistettu koodista.

EDIT:

Ainiin, koodi kannattaa tallentaa siihen kansioon mihin haluaa tiedostot ladata.
Tai sitten voi laittaa alkuun ChDir kansion_polku$


Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by Awaclus » Sat May 10, 2008 10:47 am

Jooo, enpä sitten näköjään jaksanut ja ehtinytkään parannella... ellei venytetä vielä. Joten mitenkäs on, Grandi?

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by Koodiapina » Sat May 10, 2008 10:54 am

Venytetään vaan. Vaikka viikko taas lisää.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by koodaaja » Sun May 11, 2008 11:27 pm

Grandi wrote:Venytetään vaan. Vaikka viikko taas lisää.
Päivämäärän voisi ilmoittaa ihan selkeyden vuoksi, vaikka sen saakin helposti laskettua. Mikäli nyt ei pahasti mennyt metsään, ja saa jatkaa vielä ensi lauantaihin, koitan saada jotain aikaiseksi.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by Koodiapina » Mon May 12, 2008 3:40 pm

Jep eli 17 toukokuuta on palautuspäivä.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Viikkokisa XIII: Omaperäinen pelimekanismi

Post by Koodiapina » Mon May 19, 2008 7:14 pm

Noin se aika vierähti. Viimeinen palautuspäivähän oli toissapäivänä 0_o''

Nooh, teen äänestyksen :D
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

Post Reply