Puiden generointi

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
otto90x
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:00 pm
Location: Lapinjärvi, Finland
Contact:

Puiden generointi

Post by otto90x »

Olen kyhännyt hieman eräänlaista puugeneraattoria, mutta se on kaipaisi hieman piristystä. Toivoisin että joku neuvoisi minua kuinka teen siitä paremman (aidomman ja hienomman näköiset puut ja lehdet) ja nopeamman. Kiitos.

Code: Select all

SCREEN 800,600

SetWindow "Keskeneräinen puugeneraattori."

lehdet=OFF

img=drawtree(200,200,lehdet)

Repeat


If KeyHit(cbkeyreturn) Then lehdet=Not lehdet

If KeyDown(cbkeyspace) Then 
  DeleteImage img
  img=drawtree(200,200,lehdet)
EndIf

DrawImage img,MouseX(),MouseY()

Color cbwhite
If lehdet Then Text 20,20,"Lehdet päällä - vaihda Enteristä" else Text 20,20,"Lehdet pois - vaihda Enteristä"
Text 20,40,"Paina välilyöntiä generoidaksesi uuden puun. Varoitus: Lehdet hidastavat rajusti"


DrawScreen

Forever

Function DrawTree(_width,_height,_lehdet)

img=MakeImage(_width,_height)
  
  DrawToImage img
    'ClsColor cbblack
    'Cls
    Color 96,64,0
    Box 0,0,_width,_height,0
    
    oksat$=Str(_width/2)+","+Str(_height-10)+","+Str(105)+","+Str(10)
    
    puuvaihtelu=5
    
    lehtietä=5
    
    While oksat$<>"" 
    
      word$=GetWord(oksat$,1,"|")
      
      x#=Float(GetWord(word$,1,","))
      y#=Float(GetWord(word$,2,","))
      angle#=Float(GetWord(word$,3,",")) 
      paksuus#=Float(GetWord(word$,4,","))
      

      
      Color 80+Rand(-puuvaihtelu*2,puuvaihtelu),50+Rand(-puuvaihtelu*2,puuvaihtelu/2),0+Rand(puuvaihtelu/2)
      
      For i=paksuus*4.5 To 0 Step -1
      
        viimehaara=viimehaara+1
      
        
        
        x#=x#+Cos(angle#)*3.0'(paksuus#/1.5)
        y#=y#-Sin(angle#)*3.0'(paksuus#/1.5)
        
        angle#=angle#-Sin(i*20)*7
        
        paksuus#=(Float(i)/5.0)
        
        Circle x#,Y#,(1+paksuus#),1
        
        If _lehdet Then 
          If Rand(1)=0 And paksuus<5 Then 
            
            'For o=1 To 3
              a=Rand(360)
              lehdet$=lehdet$+Float(x#+Cos(a)*lehtietä)+","+Float(y#-Sin(a)*lehtietä)+"|"
            'Next o
          EndIf
        
        EndIf

        If viimehaara>9 Then 
          r#=0.0
          While Abs(r#)<0.7
            r#=Rnd(-5,5)
          Wend
          oksat$=oksat$+"|"+x#+","+y#+","+str(float(angle#+(10.0*r#)))+","+paksuus#
          viimehaara=0
        EndIf
        
            
      Next i 
      
      oksia=int(CountWords(oksat$,"|"))
      
      If oksia>1 Then 
        oksat$=Mid(oksat$,Int(Len(word$)+2))
        
      Else
        oksat$=""
      EndIf
    
    Wend
    
    If _lehdet Then
      lehtivaihtelu=50
      
      lehdet$=Left(lehdet$,Int(Len(lehdet$)-1))
      
      i=0
      For i=1 To Int(CountWords(lehdet$,"|"))
      
        word$=GetWord(lehdet$,i,"|")
    
        x#=Float(GetWord(word$,1,","))
        y#=Float(GetWord(word$,2,","))
        'paksuus=Int(GetWord(word$,3,","))
  
        Color Rand(lehtivaihtelu),100+Rand(-lehtivaihtelu,lehtivaihtelu),Rand(lehtivaihtelu/2)
        koko=rand(3,6)'Abs((paksuus+Rand(2,4)))
        Box x#,y#,koko,koko,1
      
      Next i
    
    EndIf

  DrawToScreen 
  
  Return img

End Function 
Ja jos joku kysyy miksi ihmeessä haluan tehdä puugeneraattorin, niin vastaan siihen että koska en ole mikään kummoinen piirtäjä niin tahdon koneen piirtävän puolestani ja näin säästyy myös aikaa kun ei tarvitse joka puuta erikseen alkaa piirtelemään.
Otto Martikainen a.k.a. MetalRain, otto90x, kAATOSade.
Runoblogi, vuodatusta ja sekoiluja.
Harakka
Advanced Member
Posts: 430
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:08 pm
Location: Salo
Contact:

Re: Puiden generointi

Post by Harakka »

Vau! Todella hieno systeemi jo nyt. Nopeutta saataisin varmaan paljonkin lisää jos boxin sijasta käytettäisiin PutPixel2():sta.
Peli piirtokomennoilla - voittaja, Virtuaalilemmikkipeli - voittaja,
Sukellusvenepeli - voittaja, Paras tileset - voittaja
Vaihtuva päähenkilö - voittaja, Autopeli - voittaja sekä
Hiirellä ohjattava peli - voittaja B)
mikeful
Moderator
Moderator
Posts: 523
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:36 pm
Location: Vaasa, Finalnd
Contact:

Re: Puiden generointi

Post by mikeful »

Code: Select all

Randomize TIMER()
SCREEN 800,600,16
Repeat
Cls
aika=TIMER()
tarkista(ScreenWidth()/2,ScreenHeight(),Rand(260,280),ScreenHeight()/3)
Text 0,0,"Buildtime="+Str(TIMER()-aika)+" milliseconds. Press any key for new tree"
DrawScreen
WaitKey
Forever

Function tarkista(x1,y1,kulma,pituus)
		If pituus>15
			Color 128,128,0
			kul=Rand(kulma-90,kulma+90)
			If kul<0 Then kul=kul+360
			If kul>360 Then kul=kul-360
			pit=Rand(pituus-2)
			Line x1,y1,getlineox(x1,y1,kulma,pituus),getlineoy(x1,y1,kulma,pituus)
			tarkista(getlineox(x1,y1,kulma,pituus),getlineoy(x1,y1,kulma,pituus),Rand(kulma-20,kulma+20),Rand(pituus-(pituus/Rand(3,6))))
			tarkista(getlineox(x1,y1,kulma,pituus),getlineoy(x1,y1,kulma,pituus),Rand(kulma-20,kulma+20),Rand(pituus-(pituus/Rand(3,6))))
			tarkista(getlineox(x1,y1,kulma,pituus),getlineoy(x1,y1,kulma,pituus),Rand(kulma-20,kulma+20),Rand(pituus-(pituus/Rand(3,6))))
			tarkista(getlineox(x1,y1,kulma,pituus),getlineoy(x1,y1,kulma,pituus),Rand(kulma-20,kulma+20),Rand(pituus-(pituus/Rand(3,6))))
			tarkista(getlineox(x1,y1,kulma,pituus),getlineoy(x1,y1,kulma,pituus),kulma,Rand(pituus-(pituus/4)))
		Else
			Color 0,Rand(100,200),0
			'Color Rand(255),Rand(255),Rand(255)
			
      ran=Rand(5,20)
			Circle x1-(ran/2),y1-(ran/2),ran,ON      
      'Line x1,y1,x1,y1+ran
		EndIf
End Function

Function Lineo(x,y,kulma,pituus)
	Line x, y, Float(x) + Cos (kulma) * pituus, Float(y) - Sin (kulma) * pituus
End Function

Function GetLineoX(x,y,kulma,pituus)
	Return Int(x + Cos (kulma) * pituus)
End Function

Function GetLineoY(x,y,kulma,pituus)
	Return Int(y + Sin (kulma) * pituus)
End Function
Tällaisen kaivelin esiin vanhojen testiohjelmien joukosta.
EDIT:

Uusi verio koodista. Pastesin vahingossa väärän aluksi.

Pelejä: Pelasta puhe, Grinder
Muuta: Blogi, Twitter
Harakka
Advanced Member
Posts: 430
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:08 pm
Location: Salo
Contact:

Re: Puiden generointi

Post by Harakka »

mikeful wrote:Tällaisen kaivelin esiin vanhojen testiohjelmien joukosta.
Tosta koodista puuttuu GetLineOx() ja GetLineOy()-funktiot.
Peli piirtokomennoilla - voittaja, Virtuaalilemmikkipeli - voittaja,
Sukellusvenepeli - voittaja, Paras tileset - voittaja
Vaihtuva päähenkilö - voittaja, Autopeli - voittaja sekä
Hiirellä ohjattava peli - voittaja B)
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Puiden generointi

Post by Koodiapina »

mikeful wrote:

Code: Select all

Koodia
Tällaisen kaivelin esiin vanhojen testiohjelmien joukosta.
Tuosta koodista taitaa puuttua jotain.
EDIT:

Harakka ehti ruhtinaalliset 3 minuuttia edelleni

Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.
Post Reply