Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Post by MaGetzUb » Mon Jul 02, 2012 4:02 am

Joo, eli tein tämmöisen 2D taulukko kirjaston. Voit luoda taulukon CreateArray2D(width, height) komennolla, siihen voi kirjoitella Integer ja Float tyyppistä dataa komennoilla: PokeArrayI(arr, x, y, dat%) ja PokeArrayF(arr, x, y, dat#)
Datan lukeminen onnistuu PeekArrayI(arr, x, y) ja PeekArrayF(arr, x, y):lä. Taulukon koot saa: ArrayWidth() ja ArrayHeight() komennoilla, taulukkoa voi venytellä uudelleen ResizeArray(arr, width, height) komennolla. DeleteArray(arr) poistaa Array2D tyyppijäsenen, ja sen sisältämän muistipalan.

Funktiot + halpa esimerkki:

Code: Select all

Type Array2D
  Field Array As Integer
  Field Width As Integer
  Field Height As Integer
End Type

Function CreateArray(width, height)
  width = width + 1
  height = height + 1
  arr.Array2D = New (Array2D)
  arr\Width = width
  arr\Height = height
  arr\Array = MakeMEMBlock(4*width*height)
  Return ConvertToInteger(arr)
End Function

Function PokeArrayI(array, x, y, dat%)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then
    PokeInt arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x), dat
  Else
    MakeError "You are attempting To Write over the array!"
  EndIf
EndFunction

Function PokeArrayF(array, x, y, dat#)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then   
    PokeFloat arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x), dat#
  Else
    MakeError "You are attempting To Write over the array!"
  EndIf
EndFunction

Function PeekArrayI%(array, x, y)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then
    Return PeekInt(arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x))
  Else
    MakeError "Peeking failed! You're attempting to read over the array!"
  EndIf
EndFunction

Function PeekArrayF#(array, x, y)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then
    Return PeekFloat(arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x))
  Else
    MakeError "Peeking failed! You're attempting to read over the array!"
  EndIf     
EndFunction

Function ResizeArray(array, width, height)
  width = width + 1
  height = height + 1
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  newArr = MakeMEMBlock(4*width*height+4)

  For y = 0 To (Min(arr\Height, height)-1)
    MemCopy arr\Array, y*arr\Width*4, newArr, y*width*4, Int(Min(arr\Width, width))*4
  Next y 

  DeleteMEMBlock arr\Array
  arr\Array = newArr
  arr\Width = width
  arr\Height = height
EndFunction

Function ArrayWidth(array)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  Return arr\Width-1
EndFunction

Function ArrayHeight(array)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  Return arr\Height-1
EndFunction

Function DeleteArray(array)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  DeleteMEMBlock arr\Array
  Delete arr
EndFunction 

SCREEN 640, 640

tileMap = CreateArray(10, 10)
tilesetti = LoadAnimImage("Media\Tileset.BMP", 32, 32, 0, 256)


For i = 0 To 10
  For j = 0 To 10
    PokeArrayI(tileMap, i, j, Rand(255))
  Next j
Next i

Repeat 

  For i = 0 To 10
    For j = 0 To 10
      frame = PeekArrayI(tileMap, i, j) 
      DrawImage tilesetti, i*32, j*32, frame
    Next j
  Next i

DrawScreen
Forever 
Pelkkä tyyppi ja funktiot:

Code: Select all

Type Array2D
  Field Array As Integer
  Field Width As Integer 
  Field Height As Integer
End Type 

Function CreateArray(width, height)
  width = width + 1
  height = height + 1
  arr.Array2D = New (Array2D)
  arr\Width = width
  arr\Height = height
  arr\Array = MakeMEMBlock(4*width*height)
  Return ConvertToInteger(arr)
End Function 

Function PokeArrayI(array, x, y, dat%)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then 
    PokeInt arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x), dat
  Else 
    MakeError "You are attempting To Write over the array!"
  EndIf 
EndFunction 

Function PokeArrayF(array, x, y, dat#)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then   
    PokeFloat arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x), dat#
  Else 
    MakeError "You are attempting To Write over the array!"
  EndIf 
EndFunction 

Function PeekArrayI%(array, x, y)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then 
    Return PeekInt(arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x))
  Else 
    MakeError "Peeking failed! You're attempting to read over the array!"
  EndIf 
EndFunction

Function PeekArrayF#(array, x, y)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  If x < arr\Width And y < arr\Height Then 
    Return PeekFloat(arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x))
  Else 
    MakeError "Peeking failed! You're attempting to read over the array!"
  EndIf     
EndFunction 

Function ResizeArray(array, width, height)
  width = width + 1
  height = height + 1
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  newArr = MakeMEMBlock(4*width*height+4)

  For y = 0 To (Min(arr\Height, height)-1)
    MemCopy arr\Array, y*arr\Width*4, newArr, y*width*4, Int(Min(arr\Width, width))*4
  Next y 

  DeleteMEMBlock arr\Array
  arr\Array = newArr
  arr\Width = width
  arr\Height = height
EndFunction 

Function ArrayWidth(array)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  Return arr\Width-1
EndFunction 

Function ArrayHeight(array)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  Return arr\Height-1
EndFunction

Function DeleteArray(array)
  arr.Array2D = ConvertToType(array)
  DeleteMEMBlock arr\Array
  Delete arr
EndFunction 
Koodin hyöty tulee ilmi esimerkiksi jos tekee vaikka erityyppistä tilemappijärjestelmää kuin cb:n nykyinen tai jos vain muuten vain oikeat taulukot ärsyttävät. Toivottavasti tästä on hyötyä teille muillekkin, itse hyödyn tästä pathfinder koodia varten. :P

off: ASD 1 666. viesti..
EDIT:

Esimerkkiä tehty paremmaksi ja funktio koodista otettu ylimääräinen taulukon luonti koodi pois.

Last edited by MaGetzUb on Mon Jul 02, 2012 3:12 pm, edited 5 times in total.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Re: Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Post by MetalRain » Mon Jul 02, 2012 7:57 am

Aika jännä toteutus, lähinnä muistipaloihin nähden voittaa siinä ettei tarvitse muistaa kumminpäin koordinaatit nyt menikään ja mistä koko löytyy. Mietin että mihin tuota tyyppikokoelmaa tuossa tarvitsee? Yhtä hyvin voisi käyttää muistipalaa jossa vaikka indekseissä 0 ja 4 leveys ja korkeus ja 8:sta indeksistä alkaen data. Oliko tarkoitus mahdollistaa helppo haku kaikista taulukoista?

Esimerkki ei näemmä toimi ainakaan cbE:llä oikein, vaikka taulun ylikirjoittavan 5:en ottaa pois riviltä 21.

User avatar
Combatti
Active Member
Posts: 101
Joined: Fri Jun 29, 2012 6:23 pm
Location: Kuhmo

Re: Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Post by Combatti » Mon Jul 02, 2012 9:43 am

Tässä tein pienen esimerkin, jossa palloa liikutellaan näillä 2D-taulukoilla:

Code: Select all

Type Array2D
    Field Array As Integer
    Field Width As Integer
    Field Height As Integer
  End Type

  arr = CreateArray(3, 3)

  Function CreateArray(width, height)
    width = width + 1
    height = height + 1
    arr.Array2D = New (Array2D)
    arr\Width = width
    arr\Height = height
    arr\Array = MakeMEMBlock(4*width*height)
    Return ConvertToInteger(arr)
  End Function

  Function PokeArrayI(array, x, y, dat%)
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    If x < arr\Width And y < arr\Height Then
      PokeInt arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x), dat
    Else
      MakeError "You are attempting To Write over the array!"
    EndIf
  EndFunction

  Function PokeArrayF(array, x, y, dat#)
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    If x < arr\Width And y < arr\Height Then   
      PokeFloat arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x), dat#
    Else
      MakeError "You are attempting To Write over the array!"
    EndIf
  EndFunction

  Function PeekArrayI%(array, x, y)
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    If x < arr\Width And y < arr\Height Then
      Return PeekInt(arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x))
    Else
      MakeError "Peeking failed! You're attempting to read over the array!"
    EndIf
  EndFunction

  Function PeekArrayF#(array, x, y)
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    If x < arr\Width And y < arr\Height Then
      Return PeekFloat(arr\Array, 4*((y*arr\Width)+x))
    Else
      MakeError "Peeking failed! You're attempting to read over the array!"
    EndIf     
  EndFunction

  Function ResizeArray(array, width, height)
    width = width + 1
    height = height + 1
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    newArr = MakeMEMBlock(4*width*height+4)

    For y = 0 To (Min(arr\Height, height)-1)
      MemCopy arr\Array, y*arr\Width*4, newArr, y*width*4, Int(Min(arr\Width, width))*4
    Next y 

    DeleteMEMBlock arr\Array
    arr\Array = newArr
    arr\Width = width
    arr\Height = height
  EndFunction

  Function ArrayWidth(array)
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    Return arr\Width-1
  EndFunction

  Function ArrayHeight(array)
    arr.Array2D = ConvertToType(array)
    Return arr\Height-1
  EndFunction
  
//Luodaan 2D-taulukko, johon mahtuu tarvittava määrä dataa. Sen leveys on siis 3 pikseliä ja korkeus 1 pikselin.
koordinaatit = CreateArray(3,1)

AX% = 40
AY% = 20
AR% = 32

Repeat
  
  //Silmukassa kirjoitetaan koordinaatit kokoajan taulukkoon. Taulukko on nyt täynnä, koita lisätä vielä yksi PokeArrayI tai PeekArrayI%
  PokeArrayI(koordinaatit,1,1,AX)
  PokeArrayI(koordinaatit,2,1,AY)
  PokeArrayI(koordinaatit,3,1,AR)

  //Päivitetään koordinaatit
  x = PeekArrayI%(koordinaatit,1,1)
  y = PeekArrayI%(koordinaatit,2,1)
  r = PeekArrayI%(koordinaatit,3,1)
  
  //x,y,r ovat kaikki PeekArrayI% komentoja, jotka esitellään edellisellä rivilä.
  Circle x,y,r
  
  //Nämä IF-lausekkeet vaikuttavat AX-,AY- ja AR-muuttujiin, jotka taas vaikuttavaat PokeArrayI-komentoon, joka taas vaikuttaa PeekArrayI%-komentoon joka taas
  //vaikuttaa koordinaatteihin :)
  If RightKey() Then AX = AX + 1
  If LeftKey() Then AX = AX - 1
  
  If UpKey() Then AY = AY - 1
  If DownKey() Then AY = AY + 1
  
  If MouseDown(1) Then AR = AR - 1
  If MouseDown(2) Then AR = AR + 1
  
  DrawScreen
  
Until EscapeKey()
Tämähän sopii aloittelijoille hyvin. Itse ainakaan en yhtään hallitse normaaleja taulukoita :lol: Mutta tämän systeemin käsitin heti kättelyssä. Hieno systeemi. Aloittelijoille varsinkin.
~Yhteiskuntaan kyllästynyt koodari.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Post by MaGetzUb » Mon Jul 02, 2012 2:17 pm

MetalRain wrote:Aika jännä toteutus, lähinnä muistipaloihin nähden voittaa siinä ettei tarvitse muistaa kumminpäin koordinaatit nyt menikään ja mistä koko löytyy. Mietin että mihin tuota tyyppikokoelmaa tuossa tarvitsee? Yhtä hyvin voisi käyttää muistipalaa jossa vaikka indekseissä 0 ja 4 leveys ja korkeus ja 8:sta indeksistä alkaen data. Oliko tarkoitus mahdollistaa helppo haku kaikista taulukoista?
Juuri tämä oli tarkoituksena, Tyyppi on sitä varten, ettäkun taulukon kokoa mennään muuttelemaan, niin kokoa ei tarvitse kirjoittaa muistipalaan. Harkitsin alunperin jättää tuon tyypin pois, mutta jätinpä sen silti. :P Korjaan tuon esimerkin, se ylikirjoitusvirhe jäi sinne vahingossa, koska halusin testata toimiiko nuo virheilmoitukset varmasti cbe:lä ja väsyksissä aamuyöllä sitten unohdin sen sinne. :D
EDIT:

Tämähän sopii aloittelijoille hyvin. Itse ainakaan en yhtään hallitse normaaleja taulukoita Mutta tämän systeemin käsitin heti kättelyssä. Hieno systeemi. Aloittelijoille varsinkin. :lol:
No ainakin ohjeet taisivat olla minulla selevemmät kuin esimerkiksi cb:n taulukko tutoriaalissa. :D Mutta tämän käyttö on ihan tarkoitettu aloittelijasta guruun. :D[/edit]
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

MrMonday
Advanced Member
Posts: 378
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Post by MrMonday » Mon Jul 02, 2012 3:02 pm

Dodiin, tämä saattaa kyllä helpottaa huomattavasti Tilekartta-editorini työstämistä, kun olen pitkästä aikaa lähtenyt sitä taas sulattelemaan :D

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Array2D kaksiulotteisia "taulukoita"!

Post by MaGetzUb » Mon Jul 02, 2012 3:13 pm

Lisäsin DeleteArray(arr) komennon, sillä voi poistaa muistissa olevia taulukoita. :)
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

Post Reply