CB Brainfuck

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
User avatar
Eräs cb koodaaja
Active Member
Posts: 126
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

CB Brainfuck

Post by Eräs cb koodaaja » Sat Jan 19, 2008 1:24 pm

Laitan nyt joululomalla tekemäni Brainfuck kääntäjän tänne.
Jos, et tiedä mikä Brainfuck on tässä ohjelmointiputkan opas.
Kääntäjän komennot:

LATAA -> Lataa koodin muistiin. Toimii näin -> LATAA testi.txt
AJA -> Ajaa muistiin ladatun koodin
TYHJENNÄ -> Tyhjentään näytöltä tekstit.
POISTU -> Poistuu ohjelmasta

Esc lopettaa ajon.
ÄLÄ KIRJOITA KOODI-TIEDOSTOON MITÄÄN MUUTA KUIN KOODIA, KOSKA KÄÄNTÄJÄ ON VIRHEHERKKÄ.
Lataa
Tiimit ja tuotokset:
RE:Ydintuho
Drahtlose:Infernalisch, Pienet pelit

User avatar
Pettis
The Evil Admin
The Evil Admin
Posts: 1042
Joined: Sun Aug 26, 2007 5:08 pm
Location: Rovaniemi
Contact:

Re: CB Brainfuck

Post by Pettis » Sat Jan 19, 2008 5:25 pm

CB:lläkö toteutit kääntäjän? Kääntääkö kääntäjäsi ihan binääriksi vai tavukoodiksi? Jos tavukoodiksi, niin millä toteutit sitten itse tulkin?
CB Repository .com - Sinne ne kaikki koodit menneet on!
MunVerkko - Ilmaisia foorumeita ja blogeja

User avatar
Eräs cb koodaaja
Active Member
Posts: 126
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: CB Brainfuck

Post by Eräs cb koodaaja » Sat Jan 19, 2008 8:34 pm

CB:llä on tehty. Ohjelma suoritetaan ihan cb-komennoilla esim. pilkku vastaa getkeytä ja piste lisää muuttujaan paikan ASCII-arvon, joka taas tulostetaan CBSDK:n RowTextillä. Julkaisen tämä jossain vaiheessa open sourseksi, joten silloin tekniikka selviää.
Tiimit ja tuotokset:
RE:Ydintuho
Drahtlose:Infernalisch, Pienet pelit

User avatar
Pie2
Member
Posts: 55
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:14 pm
Location: Porvoo

Re: CB Brainfuck

Post by Pie2 » Sun Jan 20, 2008 4:07 am

Tjoo-o. Ihan kunnon BF. Vähän hankala käyttää. Pikanäppäimet tekis terää.

Päätinpä minäkin kokeilla omaani. Ethän pahastu jos julkaisen koodin täällä... :]
Koodi on kommentoitu. Näyttää myös virheilmoituksia.
EDIT: joo, tuo virhetsydeemi onkin pelkkää purkkaa.

Code: Select all

  //*****CB brainfuck*************//
  //Tehnyt: Pie2         //
  //Nopeasti koodasin tämmössen. //
  //Saa käyttää miten haluaa :)  //
  //////////////////////////////////

  //PERUSASETUKSET
    strict_run=1  //0 = ei olla niin ankaria väärille komennoille, voit laittaa 1 jos haluat ohittaa muistitarkastuksen
    make_error=0  //heittää erroria kun tulee virhe, ei huomaa "["
    show_unknown=1 //kun tulee tuntematon komento niin tulostuu "?"
    memo_size=255  //varattavien muistipalikoiden määrä
    console_size=255 //kuinka monta riviä "konsolissa" on
    loop_size=255  //maksimimäärä silmukoita "[" --> "]" 
  //INITIALISOIDAAN
    //MUISTI
    Dim memo(memo_size) As Byte  //muisti
    Global memo_p As integer   //muistin "pointeri"
    //KONSOLI
    Dim console(console_size) As String   //konsolin rivit
    Global console_p As integer  //konsolin "poineri" aka. millä rivillä mennään
    //KOODI
    Global code As String     //itse koodi
    Global code_len As integer  //koodin pituus
    //SILMUKAT
    Dim loop_start(loop_size) As integer //silmukan alku
    Global loop_p As integer       //silmukan "pointer"
    loop_p=-1
  //ANNETAAN ARVOT
  code="++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+."
  code_len=Len(code)-1
  For k=0 To code_len
    c$=com(k) //haetaan komento
    SetWindow ""+k+"/"+code_len+"  "+c
    Select c
      Case "+"
        memo(memo_p)=memo(memo_p)+1  //lisätään pointerin kohdalla olevaa arvoa
      Case "-"
        memo(memo_p)=memo(memo_p)-1  //vähennetään pointerin kohdalla olevaa arvoa
      Case "."
        tex(Chr(memo(memo_p)))     //tulostetaan
        draw=1             //optimoinnin vuoksi ruutu piirretään ainoastaan kun tulostetaan...
      Case ">"
        memo_p=memo_p+1        //liikutetaan pointeria oikealle
      Case "<"
        memo_p=memo_p-1        //liikutetaan pointeria vasemmalle
      Case ","
        tmp_timer=10              
        tmp_blink=1
        ClearKeys()          //jos suorituksen aikana on painettu jtn niin unohdetaan se
        Locate 0,-15  //siirretään input pois näkyvistä
        Repeat
          //OTETAAN INPUT
          f$=Left(Input(""),1)
          //PIIRRETÄÄN konsoli
          For i=0 To console_p
            Text 0,i*15,console(i)
          Next i
          //PIIRRETÄÄN INPUT ja välkkyvä kursori
          Text TextWidth(console(console_p)),console_p*15,f
          If tmp_blink Then Text TextWidth(console(console_p)),console_p*15,"_"
          //päivitetään välkkymistimeriä
          tmp_timer=tmp_timer-1
          If tmp_timer<0 Then tmp_timer=10:tmp_blink=Not tmp_blink
          
          DrawScreen
        Until KeyHit(28)
        Cls
        CloseInput()
        memo(memo_p)=Asc(f) //asetetaan pointerin kohdalla olevalle muistille arvoksi juuri saatu näppäin
      Case "["
        loop_p=loop_p+1    //lisätään looppipoineria=uusi looppi
        loop_start(loop_p)=k  //laitetaan muistiin alkukohta
      Case "]"
        If loop_p=-1 Then
          tex("E")         //ohjelma kaatuisi koska sulkuja olisi liikaa
          tmp_sulkuja=tmp_sulkuja+1 //lasketaan virheellisiä sulkuja
          If make_error Then MakeError "Ylimääräinen sulku "+Chr(34)+c+Chr(34)+" kohta:"+k
        Else
          If memo(memo_p)>0 Then
            k=loop_start(loop_p) //jos pointerin kohdalla oleva arvo ei ole 0 niin palataan
          Else
            loop_start(loop_p)=0 //...jos se taas on niin nollataan looppi muistista
            loop_p=loop_p-1    // loopin pointeri takaisin=looppi loppui
          EndIf
        EndIf
      Default
        If c<>" " And show_unknown Then tex("?")
        If c<>" " And make_error Then MakeError "Tuntematon komento "+Chr(34)+c+Chr(34)+" kohta:"+k
        If c<>" " Then tmp_komentoja=tmp_komentoja+1  //lasketaan komentovirheitä
    End Select
    
    If strict_run=0 Then
      //tarkistetaan muisti
      For i=0 To memo_size
        memo(i)=Max(0,Min(memo(i),255)) //maksimiarvo on 255 ja minimi 0
      Next i
      //tarkistetaan pointerit
      memo_p=Max(0,Min(memo_size,memo_p))
      console_p=Max(0,Min(console_size,console_p))
      loop_p=Max(-1,Min(loop_size,loop_p))
    EndIf
    //LOPPUVIESTI, kertoo virheet etc
    If k=code_len Then
      tex(Chr(10)):tex("======================VALMIS======================"):draw=1
      If loop_p>-1 Then tex("Sulkemattomia looppeja! ("+(loop_p+1)+")"):tex(Chr(10))
      If tmp_sulkuja>0 Then tex("Liikaa sulkuja ("+(tmp_sulkuja)+")"):tex(Chr(10))
      If tmp_komentoja>0 Then tex("Tuntemattomia komentoja ("+tmp_komentoja+")")
    EndIf
    //PIIRRETÄÄN (ainoastaan jos on juuri tulostettu jtn)
    If draw Then
      tmp_y=Max(0,console_p-19)
      For i=0 To Min(console_size,23) 'Max(0,console_p-23) To console_p
        Text 0,i*15,console(tmp_y+i)
      Next i
      DrawScreen
      draw=0
    EndIf
  Next k
  //LOPPU
  WaitKey
  End

  Function com(i)
    Return Mid(code,i+1,1)
  EndFunction

  Function tex(t$)
    While Len(console(console_p))>49
      console_p=console_p+1
    Wend
    If Asc(t)=10 Then
      console_p=console_p+1
    ElseIf Asc(t)=8 Then
      console(console_p)=Left(console(console_p),Len(console(console_p))-1)
    Else
      console(console_p)=console(console_p)+t
    EndIf
  EndFunction


Last edited by Pie2 on Wed Jan 23, 2008 2:10 pm, edited 1 time in total.
Since 24-March 05

User avatar
Eräs cb koodaaja
Active Member
Posts: 126
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: CB Brainfuck

Post by Eräs cb koodaaja » Sun Jan 20, 2008 10:53 am

Ihan toimiva tuokin on. Enkä pahastu. Virheilmoitukset eivät toimi koodissasi, kun lisäsin silmukkaan yhden merkin, niin valitti kahdestakymmenestä virheellisestä merkistä. Minulla ongelmana on, kun virheet tehdään makeerrorilla niin ohjelman joutuu avaamaan uudelleen. Siitäkin päästään kunhan saan IDE:n valmiiksi ja siihen SDK:n Api-funktioilla virheilmotukset.
Tiimit ja tuotokset:
RE:Ydintuho
Drahtlose:Infernalisch, Pienet pelit

User avatar
Pie2
Member
Posts: 55
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:14 pm
Location: Porvoo

Re: CB Brainfuck

Post by Pie2 » Sun Jan 20, 2008 12:11 pm

Eräs cb koodaaja wrote:Virheilmoitukset eivät toimi koodissasi, kun lisäsin silmukkaan yhden merkin, niin valitti kahdestakymmenestä virheellisestä merkistä.
Tuo johtuu siitä että ohjelma laskee virheet realliaikaisesti. Laitoit siis merkin silmukan sisään, ja koodi yritti lukea merkkiä 20 kertaa, lisäsin tuon virhesysteemin ihan lopuksi, voisin muokata sitä vähän.
Since 24-March 05

Guest

Re: CB Brainfuck

Post by Guest » Tue Jan 22, 2008 5:42 pm

Eräs cb koodaaja wrote:Laitan nyt joululomalla tekemäni Brainfuck kääntäjän tänne.
Jos, et tiedä mikä Brainfuck on tässä ohjelmointiputkan opas.
Kääntäjän komennot:

LATAA -> Lataa koodin muistiin. Toimii näin -> LATAA testi.txt
AJA -> Ajaa muistiin ladatun koodin
TYHJENNÄ -> Tyhjentään näytöltä tekstit.
POISTU -> Poistuu ohjelmasta

Esc lopettaa ajon.
ÄLÄ KIRJOITA KOODI-TIEDOSTOON MITÄÄN MUUTA KUIN KOODIA, KOSKA KÄÄNTÄJÄ ON VIRHEHERKKÄ.
Lataa
Miten sillä käännetään?

Guest

Re: CB Brainfuck

Post by Guest » Thu Jan 24, 2008 9:05 pm

Eikö kukaan tiedä?

User avatar
Eräs cb koodaaja
Active Member
Posts: 126
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: CB Brainfuck

Post by Eräs cb koodaaja » Thu Jan 24, 2008 9:24 pm

1. Lataa koodisi LATAA- komennolla.
2. Aja koodi kirjoittamalla AJA

Paina enteriä komennon kirjoittamisen jälkeen. ;)
Tiimit ja tuotokset:
RE:Ydintuho
Drahtlose:Infernalisch, Pienet pelit

Guest

Re: CB Brainfuck

Post by Guest » Fri Jan 25, 2008 5:24 pm

Eräs cb koodaaja wrote:1. Lataa koodisi LATAA- komennolla.
2. Aja koodi kirjoittamalla AJA

Paina enteriä komennon kirjoittamisen jälkeen. ;)
Ei se kyl ainakaan mulla käännä. Ainoastaan tulkkaa =(

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: CB Brainfuck

Post by koodaaja » Sat Jan 26, 2008 12:01 pm

Guest wrote:
Eräs cb koodaaja wrote:1. Lataa koodisi LATAA- komennolla.
2. Aja koodi kirjoittamalla AJA

Paina enteriä komennon kirjoittamisen jälkeen. ;)
Ei se kyl ainakaan mulla käännä. Ainoastaan tulkkaa =(
Siis wtf, tämähän nimenomaan on tulkki eikä kääntäjä. Etkai nyt tosissasi kuvitellut, että joku saisi CB:llä tehtyä ehdan kääntäjän? ( no, onkai sekin periaatteessa mahdollista, mutta kovasti olen skeptinen )

User avatar
jabanii
Member
Posts: 93
Joined: Tue Aug 28, 2007 9:23 pm

Re: CB Brainfuck

Post by jabanii » Sat Jan 26, 2008 9:58 pm

koodaaja wrote:
Guest wrote:
Eräs cb koodaaja wrote:1. Lataa koodisi LATAA- komennolla.
2. Aja koodi kirjoittamalla AJA

Paina enteriä komennon kirjoittamisen jälkeen. ;)
Ei se kyl ainakaan mulla käännä. Ainoastaan tulkkaa =(
Siis wtf, tämähän nimenomaan on tulkki eikä kääntäjä. Etkai nyt tosissasi kuvitellut, että joku saisi CB:llä tehtyä ehdan kääntäjän? ( no, onkai sekin periaatteessa mahdollista, mutta kovasti olen skeptinen )
Tuosta kyllä saisi helposti tehtyä kääntäjän, mikä luo exe + data -tiedostoja. Vain exe:si kääntäminen on kyllä mahdotonta käyttäen tavukoodia. Itse joskus kauan sitten tein CB:llä ehdan kääntäjän, mikä loi exe + data -ohjelmia.

Guest

Re: CB Brainfuck

Post by Guest » Sat Jan 26, 2008 11:59 pm

koodaaja wrote:
Guest wrote:
Eräs cb koodaaja wrote:1. Lataa koodisi LATAA- komennolla.
2. Aja koodi kirjoittamalla AJA

Paina enteriä komennon kirjoittamisen jälkeen. ;)
Ei se kyl ainakaan mulla käännä. Ainoastaan tulkkaa =(
Siis wtf, tämähän nimenomaan on tulkki eikä kääntäjä. Etkai nyt tosissasi kuvitellut, että joku saisi CB:llä tehtyä ehdan kääntäjän? ( no, onkai sekin periaatteessa mahdollista, mutta kovasti olen skeptinen )
Mä en kuvittele vaan tiedä et CBlläkin voi tehdä kääntäjän. Sitä paitsi tuossa luki et Brainfuck kääntäjä ei tulkki.

User avatar
jannepelaa
Active Member
Posts: 101
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:27 pm

Re: CB Brainfuck

Post by jannepelaa » Sun Jan 27, 2008 1:24 pm

Offtopic:
Yritin kirjoittaa yhdellä CB-ohjelmalla toisen CB-ohjelman loppuun, joka sitten lukisi sitä, mutta tuli "Executable Error(&FF-23A78DD)". Tämä varmaan johtuu siitä, että CB:kin käyttää tavukoodia, joten CB:n tulkki yritti siis varmaan ymmärtää omaa koodiani, joka ei onnistunut. Eli tuo kääntäjä-homma ei varmaan toimi. :(

User avatar
jabanii
Member
Posts: 93
Joined: Tue Aug 28, 2007 9:23 pm

Re: CB Brainfuck

Post by jabanii » Sun Jan 27, 2008 4:45 pm

jannepelaa wrote:Offtopic:
Yritin kirjoittaa yhdellä CB-ohjelmalla toisen CB-ohjelman loppuun, joka sitten lukisi sitä, mutta tuli "Executable Error(&FF-23A78DD)". Tämä varmaan johtuu siitä, että CB:kin käyttää tavukoodia, joten CB:n tulkki yritti siis varmaan ymmärtää omaa koodiani, joka ei onnistunut. Eli tuo kääntäjä-homma ei varmaan toimi. :(
OFFTOPIC:
En ole vielä testannut, mutta uskon CB:n käyttävän sellaista systeemiä, että 4 viimeistä tavua kertovat tavukoodin alun sijainnin. Tämä estää resurssien pistämisen, koska ne 4 tavua eivät ole enään viimeiset. Lisäksi ei kääntäjän tarvitse luoda stand-alone ohjelmia. Kääntäjä voi luoda myös exe + data ohjelmia.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: CB Brainfuck

Post by Koodiapina » Sun Jan 27, 2008 7:38 pm

Executable error on tietääkseni Coolbasicin bugi, joka tulee kun muuttujan arvoa korotetaan joissakin tilanteissa. En sitten tiedä tarkoittiko Jabanii sitä. Yhden rivin esimerkki:

Code: Select all

lol + 1
Eli tuon pistät yksinään ja käännät. Ja tämä oli siis puhdasta offtopicia, anteeksi siitä.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
jannepelaa
Active Member
Posts: 101
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:27 pm

Re: CB Brainfuck

Post by jannepelaa » Mon Jan 28, 2008 11:13 am

OFFTOPIC:
jabanii wrote:OFFTOPIC:
En ole vielä testannut, mutta uskon CB:n käyttävän sellaista systeemiä, että 4 viimeistä tavua kertovat tavukoodin alun sijainnin. Tämä estää resurssien pistämisen, koska ne 4 tavua eivät ole enään viimeiset.
Sittenhän voisi tehdä tälläisen systeemin:
Joku.exe:n rakenne: |ohjelma|oma tavukoodi|oman tavukoodin aloituspiste|cb:n tavukoodi|cb:n tavukoodin aloituspiste|
Eli kirjoitettaessa oma koodi kirjoitettaisiin cb:n tavukoodin ja ohjelman väliin. Oman koodin jälkeen laitettaisiin tuo kohta, josta oma koodi alkaa. Lopuksi cb:n tavukoodin aloituspisteen paikkaa siirrettäisiin oman koodin ja oman koodin aloituspisteen verran eteenpäin.
Kuulostaa sekavalta, mutta ainahan voi yrittää. :)

EDIT:
Grandi wrote:Executable error on tietääkseni Coolbasicin bugi, joka tulee kun muuttujan arvoa korotetaan joissakin tilanteissa. En sitten tiedä tarkoittiko Jabanii sitä. Yhden rivin esimerkki:

Code: Select all

lol + 1
Eli tuon pistät yksinään ja käännät. Ja tämä oli siis puhdasta offtopicia, anteeksi siitä.
Ehkäpä cb-ohjelma näyttää tuon virheen aina, jos tulkki saa jotain outoa vastaan.

_jabanii

Re: CB Brainfuck

Post by _jabanii » Mon Jan 28, 2008 4:57 pm

jannepelaa wrote:OFFTOPIC:
jabanii wrote:OFFTOPIC:
En ole vielä testannut, mutta uskon CB:n käyttävän sellaista systeemiä, että 4 viimeistä tavua kertovat tavukoodin alun sijainnin. Tämä estää resurssien pistämisen, koska ne 4 tavua eivät ole enään viimeiset.
Sittenhän voisi tehdä tälläisen systeemin:
Joku.exe:n rakenne: |ohjelma|oma tavukoodi|oman tavukoodin aloituspiste|cb:n tavukoodi|cb:n tavukoodin aloituspiste|
Eli kirjoitettaessa oma koodi kirjoitettaisiin cb:n tavukoodin ja ohjelman väliin. Oman koodin jälkeen laitettaisiin tuo kohta, josta oma koodi alkaa. Lopuksi cb:n tavukoodin aloituspisteen paikkaa siirrettäisiin oman koodin ja oman koodin aloituspisteen verran eteenpäin.
Kuulostaa sekavalta, mutta ainahan voi yrittää. :)

EDIT:
Grandi wrote:Executable error on tietääkseni Coolbasicin bugi, joka tulee kun muuttujan arvoa korotetaan joissakin tilanteissa. En sitten tiedä tarkoittiko Jabanii sitä. Yhden rivin esimerkki:

Code: Select all

lol + 1
Eli tuon pistät yksinään ja käännät. Ja tämä oli siis puhdasta offtopicia, anteeksi siitä.
Ehkäpä cb-ohjelma näyttää tuon virheen aina, jos tulkki saa jotain outoa vastaan.
Tuo aloituspiste -systeemi on aika huono tapa mielestäni. Itse käytän GB:ssä (Gyber Basic) sellaista systeemiä, että tavukoodin alussa on kahdeksan tavua, mitkä tulkki etsii ja sen jälkeen alkaa lukemaan tavukoodia. Näin ei tule tuota CB:n erroria.

User avatar
jannepelaa
Active Member
Posts: 101
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:27 pm

Re: CB Brainfuck

Post by jannepelaa » Mon Jan 28, 2008 5:09 pm

OFFTOPIC:
_jabanii wrote: Tuo aloituspiste -systeemi on aika huono tapa mielestäni. Itse käytän GB:ssä (Gyber Basic) sellaista systeemiä, että tavukoodin alussa on kahdeksan tavua, mitkä tulkki etsii ja sen jälkeen alkaa lukemaan tavukoodia. Näin ei tule tuota CB:n erroria.
Entäs jos jossakin kohtaa muualla on samat 8 tavua (voi olla aika harvassa)?

_jabanii

Re: CB Brainfuck

Post by _jabanii » Mon Jan 28, 2008 9:00 pm

jannepelaa wrote:OFFTOPIC:
_jabanii wrote: Tuo aloituspiste -systeemi on aika huono tapa mielestäni. Itse käytän GB:ssä (Gyber Basic) sellaista systeemiä, että tavukoodin alussa on kahdeksan tavua, mitkä tulkki etsii ja sen jälkeen alkaa lukemaan tavukoodia. Näin ei tule tuota CB:n erroria.
Entäs jos jossakin kohtaa muualla on samat 8 tavua (voi olla aika harvassa)?
Se mahdollisuus on todella pieni ja jos näin todella käy, niin sen huomaa jo kehittämisvaiheessa. Tällöin vain lisätään pari tavua lisää.

Post Reply