Binäärikeko CoolBasicille

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
Sami345
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Fri Aug 31, 2007 4:52 pm
Contact:

Binäärikeko CoolBasicille

Post by Sami345 »

En ole nähnyt ainuttakaan keon toteutusta CoolBasicilla, joten päätin tehdä sellaisen. Keko on tehokas tapa pitää prioriteettijonoa, sillä sen ensimmäisen alkion haku on hyvin nopeaa. Esimerkin kaltaisessa pienessä tilanteessa optimointi on kyllä melko triviaalia, mutta suurilla määrille tietoa keko suoriutuu hyvin. Lisää keoista voitte lukea täältä: http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_heap

Esimerkki & kirjasto:

Code: Select all

Type Potilas
  Field nimi As String
  Field tauti As String
EndType

rekisteri = makeHeap()

alku:
  koko = heapSize(rekisteri)
  AddText "Potilaita rekisterissä: " + koko
  AddText ""
  AddText "1. Lisää potilas"
  If koko > 0 Then AddText "2. Hae kiireellisin potilas"
  
  Repeat
    If KeyHit(cbKey1) Or KeyHit(79) Then
      ClearText
      ClearKeys
      Goto syota
    EndIf
    
    If koko > 0 And (KeyHit(cbKey2) Or KeyHit(80)) Then
      ClearText
      ClearKeys
      Goto hae
    EndIf
    
    DrawScreen
  Forever

syota:
  Repeat
    nimi$ = Input("Syötä nimi: ")
    DrawScreen
  Until KeyHit(cbKeyReturn)
  CloseInput
  AddText "Syötä nimi: " + nimi
  
  Repeat
    tauti$ = Input("Syötä tauti: ")
    DrawScreen
  Until KeyHit(cbKeyReturn)
  CloseInput
  AddText "Syötä tauti: " + tauti
  
  Repeat
    kiire = Input("Syötä kiireellisyys (kokonaisluku): ")
    DrawScreen
  Until KeyHit(cbKeyReturn)
  CloseInput
  AddText "Syötä kiireellisyys (kokonaisluku): " + kiire
  
  pot.Potilas = New(Potilas)
  pot\nimi = nimi
  pot\tauti = tauti
  
  heapAdd(rekisteri, kiire, ConvertToInteger(pot))
  
  AddText "Potilas lisätty! Paina enter poistuaksesi..."
  Repeat
    DrawScreen
  Until KeyHit(cbKeyReturn)
  
  ClearText
Goto alku

hae:
  kiire = heapGetFirstKey(rekisteri)
  pot.Potilas = ConvertToType(heapGetFirst(rekisteri))
  heapPopFirst(rekisteri)
  
  AddText "Potilas "    + pot\nimi
  AddText "Tauti: "     + pot\tauti
  AddText "Kiireellisyys: " + kiire
  
  Repeat
    DrawScreen
  Until KeyHit(cbKeyReturn)
  
  ClearText
Goto alku//////////////
// Kirjasto //
//////////////

Function makeHeap(reserved = 0)
  // Luodaan muistapala keolle
  heap = MakeMEMBlock(reserved * 8 + 8)
  
  PokeInt heap, 0, reserved // Varattu koko
  PokeInt heap, 0, 0 // Keon oikea koko
  
  Return heap
EndFunction

Function heapAdd(heap, key, value)
  reserved = PeekInt(heap, 0)
  size   = PeekInt(heap, 4)
  
  // Jos keossa ei ole vapaata tilaa
  If reserved <= size Then
    // Tuplataan varattu tila
    reserved = reserved * 2

    If reserved = 0 Then reserved = 1
    
    ResizeMEMBlock heap, reserved * 8 + 8
    PokeInt heap, 0, reserved
  EndIf
  
  // Kokoa on kasvatettu yhdellä
  size = size + 1
  PokeInt heap, 4, size
  
  // Asetetaan viimeiselle paikalle
  PokeInt heap, 8 * size,   key
  PokeInt heap, 8 * size + 4, value
  
  // Nostetaan keossa ylöspäin paikalleen
  heapShiftUp(heap, size)
EndFunction

Function heapGetFirst(heap)
  If PeekInt(heap, 4) = 0 Then MakeError "Et voi ottaa tyhjästä keosta!"

  Return PeekInt(heap, 12)
EndFunction

Function heapGetFirstKey(heap)
  If PeekInt(heap, 4) = 0 Then MakeError "Et voi ottaa tyhjästä keosta!"

  Return PeekInt(heap, 8)
EndFunction

Function heapPopFirst(heap)
  size = PeekInt(heap, 4)
  
  If size = 0 Then MakeError "Et voi poistaa tyhjästä keosta!"

  PokeInt heap, 4, size - 1
  // Vaihdetaan viimeinen poistetun tilalle ja järjestetään keko
  heapSwap(heap, 1, size)
  heapHeapify(heap, 1)
EndFunction

Function heapSize(heap)
  Return PeekInt(heap, 4)
EndFunction

// Under the hood (jos koodin sisäinen toiminta ei kiinnosta, älä katso tänne)

// HEAP Muistipalan rakenne
// 0  Keon varattu koko n
// 4  Keon käytetty koko
// 8  Indeksi 1
// 12  Arvo 1
// 16  Indeksi 2
// 24  Arvo 2
// ... ...
// 8n  Indeksi n
// 8n+4 Arvo n
// KOKO 8n + 8

Function heapHeapify(heap, i)
  size = PeekInt(heap, 4)
  l = i * 2
  r = i * 2 + 1
  j = i
  
  If l <= size Then
    If PeekInt(heap, l * 8) < PeekInt(heap, i * 8) Then
      j = l
    EndIf
  EndIf
  
  If r <= size Then
    If PeekInt(heap, r * 8) < PeekInt(heap, j * 8) Then
      j = r
    EndIf
  EndIf
  
  If Not i = j Then
    heapSwap(heap, i, j)
    heapHeapify(heap, j)
  EndIf
EndFunction

Function heapShiftUp(heap, i)
  l = i / 2

  If l > 0 Then
    If PeekInt(heap, l * 8) > PeekInt(heap, i * 8) Then
      heapSwap(heap, i, l)
      heapShiftUp(heap, l)
    EndIf
  EndIf
EndFunction

Function heapSwap(heap, i, l)
  // Otetaan talteen i
  tempKey  = PeekInt(heap, i * 8)
  tempValue = PeekInt(heap, i * 8 + 4)
  
  // Tallennetaan i tilalle l
  PokeInt heap, i * 8,   PeekInt(heap, l * 8)
  PokeInt heap, i * 8 + 4, PeekInt(heap, l * 8 + 4)
  
  // Tallennetaan l tilalle i
  PokeInt heap, l * 8,   tempKey
  PokeInt heap, l * 8 + 4, tempValue
EndFunction
Projektit: Fiperus - Jäädytetty pidemmäksi aikaa.
Voitot: Viikkokisa XIII, Pikapelikisa 3, Pikapelikisa 13
http://www.sami345.tk/
Post Reply