Turbojelly Kommando edition

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
Post Reply
User avatar
Pate5
Artist
Artist
Posts: 551
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:53 pm
Location: Vantaa

Turbojelly Kommando edition

Post by Pate5 » Mon Nov 07, 2011 10:46 am

Kaverin tekemä modi CCE:n Turbojelly 3k -peliin.

Ladatkaa.

http://www.megaupload.com/?d=ILZDHHE8
CoolBasic henkilökuntaa
Graafikko

xamuli
Newcomer
Posts: 16
Joined: Thu Oct 07, 2010 4:40 pm

Re: Turbojelly Kommando edition

Post by xamuli » Mon Nov 07, 2011 2:35 pm

Oisko screenshotteja?

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Turbojelly Kommando edition

Post by CCE » Mon Nov 07, 2011 3:58 pm

Haha, hieno juttu! Koodaaja teki kyllä suurimman osan työstä (itse en koodannut riviäkään!), mutta kiitoksia kumminkin :) Kannattaa huomata että paketissa on mukana myös pelin lähdekoodi (main.cb) hieman syvällisempää modailua varten.

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Turbojelly Kommando edition

Post by koodaaja » Mon Nov 07, 2011 5:37 pm

Enpähän tiedä tuosta työn määrästä, itse en olisi saanut grafiikkaa - musiikista puhumattakaan - edes alulle siinä ajassa, missä CCE:llä oli kaikki media jo valmiina :)

Tässä vaiheessa täytyy kuitenkin mainita suuren ympyrän kauniista sulkeutumisesta, oma ensimmäinen CB-foorumeilla julkaistu (nyt varmaan olemassaolematon) työni oli grafiikkamodaus cool deathmatchiin, ja nyt minun koodailemalleni pelille on tehty vastaavanlainen päällepiirtourakka. Aika syvällistä!

User avatar
skinkken
Advanced Member
Posts: 453
Joined: Sat Sep 01, 2007 4:00 pm
Location: Helsinki

Re: Turbojelly Kommando edition

Post by skinkken » Mon Nov 07, 2011 7:29 pm

(EDIT: 140) kills. Hyvä peli, varsinkin ukkojen animaatiot. Kommando editionin ero siis taisi olla aseiden heitteleminen ja valikkokuvan "Kommando edition" -teksti?
Valmiit pelit: House of Horrors , Battle Zone , Über Ball , Itdoti , Space Chaos , Bloxxplosives
Projekti jota teen ehkä joskus vielä: viewtopic.php?f=11&t=2636 <-- Tämä rivi päivitetty 14.1.2013

User avatar
elmo123
Active Member
Posts: 153
Joined: Sun Sep 09, 2007 4:19 pm

Re: Turbojelly Kommando edition

Post by elmo123 » Sat Nov 19, 2011 9:54 pm

Modin grafiikat eivät minun silmääni oikein kolahtaneet. Grafiikan jääminen ainoaksi modin modaavaksi piirteeksi ei myöskään täytä omia kriteerejäni modiksi luokitteluun.

Teinpäs modauksen pelin koodiin; pitämällä välilyöntiä pohjassa pommia voi pitää kädessään, jolloin se räjähtää aiemmin päästyään ilmaan.
Pommit myös vahingoittavat pelaajaa ja sinkauttavat tätä samoin kuin vihollisiaan. Pommin pitäminen kädessä liian pitkään aiheuttaa pommin posahtamisen suoraan naamallesi ja pienen lamaantumisen, jonka aikana et voi laittaa lisää pommeja.
Animaatiot kusevat hieman, mutta pitemmittä puheitta tallentakaa koodi TB:n pääkansioon:

Code: Select all

//TURBO JELLY 3000 - a Peisik (CCE&msqrt) game for Revision 2011!

//---Some mechanics modded---

SetWindow "TURBO JELLY 3000"

SCREEN 640, 480

fonta=LoadFont("arial",24)
SetFont fonta

a=-1
Repeat
  CenterText 320,240,"Fullscreen: Y/N?",2
  If KeyHit(49) Then a=1
  If KeyHit(21) Then a=0
  DrawScreen
Until a>-1
Cls


SCREEN 640, 480,0,a
FrameLimit 60

fonta=LoadFont("arial",24)

DefaultMask ON, 255, 0, 255
enemyimg = LoadImage("data/enemy.png")
imgr = LoadImage("data/player.png")
bomb = LoadImage("data/bomb.png")
bombs= LoadImage("data/bomb_shadow.png")
expl = LoadImage("data/pampam.png")
pshadow = LoadImage("data/shadow.png")
bg1 = LoadImage("data/bg01.png")
bg2 = LoadImage("data/bg02.png")
bg3 = LoadImage("data/bg03.png")
peisiklogo = LoadImage("data/biglogo.png")
gamelogo = LoadImage("data/newlogo.png")
info = LoadImage("data/infotext.png")
prstrt = LoadImage("data/press_start.png")
puffi = LoadImage("data/puff.png")
crate=LoadImage("data/crate.png")
boom = LoadSound("data/boom.ogg")
throw = LoadSound("data/throw.ogg")
start = LoadSound("data/start.ogg")
hit = LoadSound("data/hit.ogg")
pickup = LoadSound("data/pickup.ogg")
open = LoadSound("data/opening.ogg")


imgl = CloneImage(imgr)
For i = 0 To ImageWidth(imgr)/64
  For j = 0 To 63
    CopyBox 64*(i+1)-j,0,1,64,64*i+j,0,Image(imgr), Image(imgl)
  Next j
Next i

img=imgr
Dim percent(4) As Float
Dim colbase(4,1) As Float

Type enemy
  Field x#
  Field y#
  Field xv#
  Field yv#
  Field health
  Field col
  Field framet
  Field followt
EndType

Type puff
  Field x
  Field y
  Field t
EndType

Type shot
  Field x#
  Field y#
  Field h#
  Field xv#
  Field hv#
  Field stimer
  Field dtimer
EndType

fontc=LoadFont("arial",12)
SetFont fonta
introt = Timer()
Repeat
  If Timer()-introt>500 And Timer()-introt<2500 Then DrawImage peisiklogo,-20,160
  If KeyHit(28) Or KeyHit(57) Then Exit
  DrawScreen
Until introt+3000<Timer()

Repeat

PlaySound open
px#=320
py#=340
ClsColor 85,122,133
starttime = Timer()+480
Repeat
  DrawImage bg1,-(px-40)/460.0*10.0,300
  DrawImage bg2,-(px-40)/460.0*5.0,300-31
  DrawImage bg3,0,300
  DrawImage gamelogo, 20, 20+4*Sin(Timer()/10.0)
  DrawImage info, 0, 250
  If (Timer() Mod 1000 > 500) Then DrawImage prstrt, 180, 400
  Color 0,0,0
  Box 0,0,640,(starttime-Timer())/2.0
  Box 0,480-(starttime-Timer())/2.0, 640, (starttime-Timer())/2.0
  DrawScreen
Until (KeyHit(28) Or KeyHit(57))
PlaySound start
tttimer = Timer()
Repeat
  yc# = (Timer()-tttimer)/1000.0
  yc = 300+300*yc*yc*(2*yc-3)
  DrawImage bg1,-(px-40)/460.0*10.0,yc
  DrawImage bg2,-(px-40)/460.0*5.0,yc-31
  DrawImage bg3,0,yc
  DrawScreen
Until tttimer+1000<Timer()
px#=320
py#=340
shottimer = 0
dir = 1
rtimer = Timer()
stimer = Timer()+2000
pframe = 0
pxv# = .0
pyv#=.0
cratet = Timer()+Rand(10000,20000)
crateis = 0
health = 100
spawninterval = 1000
killindicatorsize#=.1
dtimer = -1
For i = 0 To 4
  colbase(i,0)=Rnd(40,600)
  colbase(i,1)=Rnd(200,440)
Next i
kills=0
Repeat
  If (Not SoundPlaying(music)) And health>0 Then music=PlaySound("data/track.ogg")
  DrawImage bg1,-(px-40)/460.0*10.0,0
  DrawImage bg2,-(px-40)/460.0*5.0,-31
  DrawImage bg3,0,0
  If health>0 Then DrawImage pshadow, px-31, py+4
  If crateis Then DrawImage pshadow, cratex-30, cratey-8
    For s.shot = Each shot
    If s\stimer>Timer() And s\stimer-1400<Timer() then DrawImage bombs, s\x-4,s\y+3
    Next s
  For e.enemy=Each enemy
    DrawImage pshadow, e\x-29, e\y+1
  Next e
  If cratet<Timer()
    cratet = Timer()+Rand(10000,15000)
    crateis = 1
    cratex = Rand(40,600)
    cratey = Rand(220,460)
    crateh# = 450
    cratehv# = .0
  EndIf
  

  If pshottimer = 0
    If health>0 Then
      px = Min(600,Max(40,px+1.5*(RightKey()-LeftKey())))
      mv=0
      If RightKey() Then dir=1:mv=1
      If LeftKey() And RightKey()=0 Then dir=-1:mv=1
      If mv=0 And DownKey()=0 And UpKey()=0 Then anim=0 Else anim = 1
      py = Min(460,Max(220,py+1.5*(DownKey()-UpKey())))
      px = px + pxv#
      py = py + pyv#
      pxv = pxv*.9
      pyv = pyv*.9
    EndIf
    If rtimer>Timer()+400 Then anim=2
  EndIf
  
  If stimer<Timer()
    stimer=Timer()+spawninterval
    spawninterval = max(400,spawninterval-2)
    e.enemy=New(enemy)
    If Rand(1) Then
      If rand(1) then e\x=-40 Else e\x=680
      e\y=Rnd(200,440)
    Else
      e\x=Rnd(40,600)
      e\y=520
    EndIf
    e\col = Rand(0,4)
    e\framet = Rand(599)
    e\followt=Timer()+6000
  EndIf
  
  //Välilyönti
  If KeyDown(57) Then
  
    //Pommin kädessäpitoanimaatio
    If rtimer<Timer() Then anim=3
    //Jos pidät pommia liian pitkään kädessä, se posahtaa naamallesi
    If pshottimer<Timer() And pshottimer Then

      rtimer = Timer()+3200
      s.shot=New(shot)
      s\x=px
      s\y=py
      s\stimer=0
      PlaySound throw,30
      pshottimer = 0

    EndIf
    //Jos pommi ei ole kädessä, niin asetetaan pommin ajastin
    If rtimer<Timer() And pshottimer<1 Then
    
      pshottimer = Timer() + 1400    
    
    EndIf
  
  EndIf
  
  //Kun välilyönti päästetään
  If rtimer<Timer() And pshottimer>Timer() And KeyUp(57) And health>0 Then
    rtimer = Timer()+1200
    s.shot=New(shot)
    s\x=px+20*dir
    s\y=py
    s\h=30
    s\xv=dir*6
    s\hv=4.0
    s\stimer=Timer()+(pshottimer-Timer())
    PlaySound throw,30
    pshottimer = 0
  EndIf
    For e.enemy=Each enemy
    If colbase(e\col,0)>=0 And Distance(px,py,e\x,e\y)>128 Then
      ex#=colbase(e\col,0)-e\x
      ey#=colbase(e\col,1)-e\y
    Else
      ex#=px-e\x
      ey#=py-e\y
    EndIf
    
    If Distance(px,py,e\x,e\y)<32 And health>0 Then
      dx# = px-e\x
      dy# = py-e\y
      pxv = dx*.2
      pyv = dy*.2
      e\xv = -dx*.2
      e\yv = -dy*.2
      health = health - Rand(8,12)
      PlaySound hit
      dmgtaken=1
    EndIf
    
    l# = (.1+.9*Sin((Timer()-e\framet)/6.0)^2)/Sqrt(ex*ex+ey*ey)
    ex = ex*l
    ey = ey*l
    e\x = e\x + ex
    e\y = e\y + ey
    If e\x+e\xv<600 and e\x+e\xv>40 Then e\x = e\x + e\xv
    if e\y+e\yv<460 And e\y+e\yv>220 Then e\y = e\y + e\yv
    e\xv = e\xv*.9
    e\yv = e\yv*.9
    If Distance(e\x,e\y,colbase(e\col,0),colbase(e\col,1))<10 Or e\followt<Timer() Then
      colbase(e\col,0)=Rnd(40,600)
      colbase(e\col,1)=Rnd(200,440)
      If Rand(3)=0 Then
        colbase(e\col,0)=-1
        colbase(e\col,1)=-1
      EndIf
      For k.enemy=Each enemy
        If e\col=k\col Then k\followt=Timer()+6000
      Next k
    EndIf
    DrawImageBox enemyimg,e\x-32,e\y-48,64*(RoundDown((Timer()-e\framet)/200.0) Mod 4),64*e\col,64,64
  Next e
  
  For s.shot = Each shot
    If s\stimer>Timer() Then
      If s\stimer-1400<Timer()
        s\x=s\x+s\xv
        s\h=s\h+s\hv
        If s\h<.0 Then s\h=Abs(s\h)/2.0:s\hv=s\hv*-.6:s\xv=s\xv*.75
        s\xv=s\xv*.99
        s\hv=s\hv-.6
        DrawImage bomb, s\x-4, s\y-s\h-6
      EndIf
    Else
      If s\dtimer=0 Then 
        For e.enemy=Each enemy
          If BoxOverlap(s\x-64,s\y-32,128,64,e\x-32,e\y-16,64,32) Then
            p.puff = New(puff)
            p\x=e\x
            p\y=e\y
            p\t=Timer()
            Delete e
            kills=kills+1
            killindicatorsize=killindicatorsize+.1
            percent(e\col)=percent(e\col)+1
          EndIf
          e\xv = e\xv+250*(e\x-s\x)/Max(.1,Distance(e\x,e\y,s\x,s\y)^2)
          e\yv = e\yv+250*(e\y-s\y)/Max(.1,Distance(e\x,e\y,s\x,s\y)^2)
        Next e
        //Pelaajan elämänmenetys
        health = health - RoundDown(Max(0, (200-Distance(px, py, s\x, py+(s\y-py)/2))/200)*30)
        //Pelaajan sinkoutuminen
        pxv = pxv + 250*(px-s\x)/Max(0.1,Distance(px, py, s\x, s\y)^2)
        pyv = pyv + 250*(py-s\y)/Max(0.1,Distance(px, py, s\x, s\y)^2)
        
        s\dtimer = Timer()
        PlaySound boom
      EndIf
    EndIf
    If s\dtimer<>0 Then
      If s\dtimer>Timer()-700 Then
        DrawImageBox expl, s\x-48, s\y-78, 96*(7-RoundDown(Abs(Timer()-700-s\dtimer)/100.0)),0,96,96
      Else
        Delete s
      EndIf
    EndIf
  Next s
  For p.puff=Each puff
    DrawImageBox puffi, p\x-48, p\y-96, 96*RoundDown((Timer()-p\t)/100.0),0,96,96
    If p\t+400<Timer() Then Delete p
  Next p
  dmgtaken=0

  Select anim
    Case 0
      pframe = RoundDown(Timer()/500.0) Mod 2
    Case 1
      pframe = RoundDown(Timer()/150.0) Mod 4
    Case 2
      pframe = Min(6, 11+RoundDown((Timer()-rtimer)/200.0))
    Case 3
      pframe = 5
  EndSelect
  
  If dir>0 Then img=imgr Else img=imgl
  
  If health>0 Then
    DrawImageBox img,px-32,py-48,64*pframe,0,64,64
  Else
    If dtimer<0 Then dtimer=Timer()//:PlaySound boom
    StopSound music
    If Timer()<dtimer+700 then DrawImageBox expl, px-48, py-78, 96*(7-RoundDown(Abs(Timer()-700-dtimer)/100.0)),0,96,96
    If Timer()>dtimer+1700 Then Exit
  EndIf
  
  If crateis
    crateh = crateh + cratehv
    cratehv=cratehv-.3
    If crateh<.0 Then crateh=Abs(crateh)/2.0:cratehv=cratehv*-.1
    If crateh<40.0 And Distance(px,py,cratex,cratey)<40 Then health = Min(100,health + Rand(10,30)):crateis=0:PlaySound pickup
    DrawImageBox crate,cratex-24,cratey-crateh-43,((Timer() Mod 500)>450)*48,0,48,48
    cratet = Timer()+Rand(10000,15000)
  EndIf
  
  Color 255,255*(killindicatorsize<.9),255*(killindicatorsize<.9)
  killindicatorsize = min(1.0,Max(.6,killindicatorsize*.99))
  fontb = LoadFont("Arial",killindicatorsize*60)
  SetFont fontb
  CenterText 40,70,kills+" KILLS",1
  SetFont fonta
  DeleteFont fontb
  
  Color 0,0,0
  Box 40, 30, 560, 20
  Color 255,255*dmgtaken,255*dmgtaken
  Box 45, 35, health/100.0*550.0,10
  DrawScreen
Forever
ClsColor 0,0,0
For s.shot = Each shot
  Delete s
Next s
For e.enemy=Each enemy
  Delete e
Next e
endtime=Timer()+8000
For i = 0 To 4
  percent(i) = Int(percent(i)/Float(kills)*10000)/100.0
Next i
Repeat
  Color 255,0,0
  SetFont fonta
  Text 320-(w1+w2+w3)/2.0+w1,h, Str(kills)+" KILLS"
  Color 255,255,255
  CenterText 320,140,"GAME OVER, FUCKER",2
  w1 = TextWidth("YOU GOT ")
  w2 = TextWidth(Str(kills)+" KILLS")
  w3 = TextWidth(" BUT FAILED T"+"O SURVIVE")
  h = 200-TextHeight("YOU GOT "+Str(kills)+" KILLS BUT FAILED T"+"O SURVIVE")/2
  Text 320-(w1+w2+w3)/2.0, h,"YOU GOT"
  Text 320-(w1+w2+w3)/2.0+w1+w2,h," BUT FAILED T"+"O SURVIVE"
  CenterText 320,260,"PRESS SPACE/ENTER T"+"O PLAY AGAIN, ESC T"+"O QUIT",2
  SetFont fontc
  For i = 0 To 4
    DrawImageBox enemyimg,Max(0,(endtime-Timer())/10.0)+128+80*i,340+20*Sin(Timer()/6.0+i*72),64*(RoundDown((Timer()-i*200)/400.0) Mod 4),64*i,64,64
    If kills>0 Then CenterText Max(0,(endtime-Timer())/10.0)+160+80*i,400+20*Sin(Timer()/6.0+i*72),Str(percent(i))+"%"
  Next i
  DrawScreen
Until KeyHit(57) or KeyHit(28)
Cls
Wait 5
DrawScreen
Forever
Kiinnostuin pelien tekemisestä ennen 1. luokkaa.
Sitten 3. luokalla tuli CB. Ja siitä se alkoi.

Blender! TF2! CB! Game Maker! Nokia-mollaus! Kitaransoitto! Breakdance! MadTracker! Minecraft!

User avatar
Taatero
Advanced Member
Posts: 384
Joined: Tue May 27, 2008 6:06 pm

Re: Turbojelly Kommando edition

Post by Taatero » Fri Dec 02, 2011 6:33 pm

elmo123 wrote:Modin grafiikat eivät minun silmääni oikein kolahtaneet. Grafiikan jääminen ainoaksi modin modaavaksi piirteeksi ei myöskään täytä omia kriteerejäni modiksi luokitteluun.
Jooh, en nyt mitään ihmeellisempää jaksanut yhden hypärin aikana viritellä. Läpällä tein tämänkin.
[color=#40BF00][u]koodaaja[/u][/color] wrote:Täyden turvan takaamiseksi avain olisi myös kuljetettava offlinenä suoraan tulevien viestien lähettäjältä niiden vastaanottajalle laitakaupungin hämärissä yöneljältä ja varmistettava, ettei kumpaakaan osapuolta seurata. Popliinitakkia suositellaan.

Post Reply