Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit (ratkaistu)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
User avatar
Cebez
Newcomer
Posts: 3
Joined: Thu Sep 08, 2011 8:24 pm

Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit (ratkaistu)

Post by Cebez » Thu Sep 08, 2011 10:30 pm

Iltaa.

Aloittelin tässä noin kahden vuoden tauon jälkeen taas jonkinlaista CoolBasic-ohjelmointiharrastusta, suhteellisen hyvin
vielä muistan ne silloin opetellut asiat, joten en kuitenkaan ihan tyhjiltä aloittele, siitä sitten asiaan.

Lyhyesti sanottuna, tein räiskintäpelipohjan jossa liikutaan WASD-näppäimillä ja ohjataan hiirellä (hiirikursorin tilalla tähtäin).
Ampumisjärjestelmä toimii lähes moitteettomasti, viholliset syntyvät satunnaisiin pisteisiin kartalla muutaman sekunnin välein.

Ongelmaksi on nyt muodostunut sellainen asia, että en osaa yksilöidä niitä kloonivihollisia jotka sinne kartalle syntyvät "päävihusta", eli toisin sanoen,
kun saan ohjelman poistamaan "vihu\obj" in, se poistaa samalla kaikki kartalla olevat klooniviholliset. Tosin yleensä en saa tätä tapahtumaan, vaan kokeiluyrityksilläni
oli suurimmalla osalla tuloksena vihollisen ampumisesta seuraava MAV.

Ymmärrän MAVin käsitteen, sen että yritetään käyttää jotain objektia joka on poistettu jo muistista, mutta en millään keksi miten tämän saisi sivuutettua.
Apua olen jo etsinyt näiltä foorumeilta, mutta kaikissa tapauksissa niissä annetut vastaukset eivät toimineet minulla.

Toinen ongelma yksilöintiin liittyen on se, että en osaa luoda kloonivihollisten välile törmäystunnistusta. Paras mitä keksin oli suurinpiirtein tämännäköinen:

Code: Select all

SetupCollision vihu\obj, vihu\obj, 2, 2, 2
Ylläoleva ei tietenkään toimi, koska siinähän yritetään luoda törmäystunnistus objektin itsensä kanssa.

Eli loppuun lyhyesti tiivistettynä: Kuinka yksilöin tyyppikirjastosta (<-- oikea nimitys?) luotuja kloonivihollisia?

Liitin koodin, että voitte halutessanne tarkistella sitä:

Code: Select all

SCREEN 1280, 800
FrameLimit 60

Gosub LoadData

Type LUODIT
  Field obj
End Type

Type VIHUT
  Field obj
  Field health
End Type

mSpeed = 2
gPower = 5

SetupCollision pHahmo, kartta, 2, 4, 2

'PlaySound Music

Repeat
  
  RotateObject pHahmo, -GetAngle(ObjectX(pHahmo), ObjectY(pHahmo), MouseWX(), MouseWY())
  
  Gosub CheckControls
  Gosub SpawnEnemies
  Gosub GiveAI
  Gosub CheckBullets
  
  CloneCameraPosition pHahmo
  
  DrawScreen 
  
  
Until EscapeKey() LoadData:

  kartta = LoadMap("Media/cdm2.til","Media/tileset.bmp")
  PlayObject kartta, 0, 0, 1

  Global pHahmo
  pHahmo = LoadObject("Media/soldier.bmp", 72)

  Global pääVihu
  pääVihu = LoadObject("Media/guy.bmp", 72)
  ShowObject pääVihu, OFF
  PositionObject pääVihu, -200, 0

  Global pati
  pati = LoadObject("Media/bullet.bmp")
  ShowObject pati, OFF
  
  Global shot
  shot = LoadSound("Media/gun 1.wav")
  music = LoadSound("Media/Sk_Battle2.mp3")
  huuto = LoadSound("Media/scream1.wav")

  tähtäin = LoadImage("Media/crosshair.bmp")
  ShowMouse tähtäin
  HotSpot tähtäin, ImageWidth(tähtäin) / 2, ImageHeight(tähtäin) / 2
  
Return
  
 
  
CheckControls:

  If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject pHahmo, mSpeed
  If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject pHahmo, -mSpeed
  If KeyDown(cbKeyA) Then MoveObject pHahmo, 0, -mSpeed
  If KeyDown(cbKeyD) Then MoveObject pHahmo, 0, mSpeed
  If KeyDown(cbKeyLShift) Then mSpeed = 5 Else mSpeed = 2
  If KeyHit(cbKeyT) Then TeleportObject(pHahmo)
  
  If MouseHit(1) And reload=0 Then
    Shoot(pHahmo)
    'PlaySound shot
    reload=5
  EndIf
  If MouseDown(2) And reload=0 Then
    Shoot(pHahmo)
    reload=2
  EndIf
  
  If reload>0 Then reload = reload-1 
  
Return
  
 
  
CheckBullets:
  For vihu.VIHUT = Each VIHUT
    tuhoaVihu = 0
    For luoti.LUODIT = Each LUODIT
      MoveObject luoti\obj, gPower
      If ObjectsOverlap(vihu\obj, luoti\obj) Then
        tuhoaVihu = 1
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf GetMap(2, ObjectX(luoti\obj), ObjectY(luoti\obj)) Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
    If tuhoaVihu = 1 Then
      DeleteObject vihu\obj
      Delete vihu
    EndIf
  Next vihu
ReturnSpawnEnemies:

  If vihuAjastin = 0 Then
    vihu.VIHUT = New(VIHUT)
    vihu\obj = CloneObject(pääVihu)
    'vihu\health = 100
    SetupCollision vihu\obj, kartta, 2, 4, 2
    SetupCollision vihu\obj, pHahmo, 2, 2, 2  
    TeleportObject(vihu\obj)
    vihuAjastin = 120
  EndIf

  If vihuAjastin>0 Then vihuAjastin = vihuAjastin - 1

Return


GiveAI:

  For vihu.VIHUT = Each VIHUT
    'If vihu\health >= 0 Then
      If ObjectSight(vihu\obj, pHahmo) Then
        PointObject vihu\obj, pHahmo
        MoveObject vihu\obj, 2
      EndIf 
    'EndIf
  Next vihu 
  
ReturnFunction Shoot(_obj)

  luoti.LUODIT = New(LUODIT)
  luoti\obj = CloneObject(pati)
  CloneObjectPosition luoti\obj, _obj
  CloneObjectOrientation luoti\obj, _obj
  MoveObject luoti\obj, 15

End FunctionFunction TeleportObject(_obj)

    X = Rand(1, MapWidth())
    Y = Rand(1, MapHeight())
    tausta = GetMap2(0, x, y)
    törmäys = GetMap2(2, x, y)
    
    If tausta > 0 And törmäys = 0 Then
      WX = (X * 32 - 16) - ((MapWidth() * 32) / 2)
      WY = ((Y * 32 - 16) - ((MapHeight() * 32) / 2)) * -1
      PositionObject _obj, WX, WY
      RotateObject _obj, Rand(0, 360)
    EndIf 
  
End Function
Kiitos jo näin etukäteen.
Last edited by Cebez on Fri Sep 09, 2011 3:35 pm, edited 6 times in total.
Aloittelija

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit

Post by Latexi95 » Thu Sep 08, 2011 11:38 pm

Cebez wrote:Iltaa.

Aloittelin tässä noin kahden vuoden tauon jälkeen taas jonkinlaista CoolBasic-ohjelmointiharrastusta, suhteellisen hyvin
vielä muistan ne silloin opetellut asiat, joten en kuitenkaan ihan tyhjiltä aloittele, siitä sitten asiaan.

Lyhyesti sanottuna, tein räiskintäpelipohjan jossa liikutaan WASD-näppäimillä ja ohjataan hiirellä (hiirikursorin tilalla tähtäin).
Ampumisjärjestelmä toimii lähes moitteettomasti, viholliset syntyvät satunnaisiin pisteisiin kartalla muutaman sekunnin välein.

Ongelmaksi on nyt muodostunut sellainen asia, että en osaa yksilöidä niitä kloonivihollisia jotka sinne kartalle syntyvät "päävihusta", eli toisin sanoen,
kun saan ohjelman poistamaan "vihu\obj" in, se poistaa samalla kaikki kartalla olevat klooniviholliset. Tosin yleensä en saa tätä tapahtumaan, vaan kokeiluyrityksilläni
oli suurimmalla osalla tuloksena vihollisen ampumisesta seuraava MAV.

Ymmärrän MAVin käsitteen, sen että yritetään käyttää jotain objektia joka on poistettu jo muistista, mutta en millään keksi miten tämän saisi sivuutettua.
Apua olen jo etsinyt näiltä foorumeilta, mutta kaikissa tapauksissa niissä annetut vastaukset eivät toimineet minulla.

Toinen ongelma yksilöintiin liittyen on se, että en osaa luoda kloonivihollisten välile törmäystunnistusta. Paras mitä keksin oli suurinpiirtein tämännäköinen:

Code: Select all

SetupCollision vihu\obj, vihu\obj, 2, 2, 2
Ylläoleva ei tietenkään toimi, koska siinähän yritetään luoda törmäystunnistus objektin itsensä kanssa.

Eli loppuun lyhyesti tiivistettynä: Kuinka yksilöin tyyppikirjastosta (<-- oikea nimitys?) luotuja kloonivihollisia?

Voin liittää lähdekoodini, jos haluatte.

Kiitos jo näin etukäteen.
No oikeastaan ne ovat jo yksittäisiä eikä klooni objektin poistamisen pitäisi poistaa kaikkia muita objekteja. Joten veikkaan, että sinun koodissasi on jossain kohti virhe joka aiheuttaa kaikkien vihollisten poistamisen.

Jos haluat törmäystunnistuksen vihollisten välille tee tälläinen silmukka:

Code: Select all

if uusivihu then
  uv.vihut = new(vihut)
  uv\obj = CloneObject(master_vihu)

  For vv.vihut = Each vihut
    if vv <> uv then
      SetupCollision uv\obj,vv\obj,2, 2, 2
      SetupCollision vv\obj,uv\obj,2, 2, 2
    endif
  next vv
endif

Ja tervetuloa foorumeille. :D

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit

Post by Awaclus » Fri Sep 09, 2011 9:26 am

Cebez wrote: kun saan ohjelman poistamaan "vihu\obj" in, se poistaa samalla kaikki kartalla olevat klooniviholliset. Tosin yleensä en saa tätä tapahtumaan, vaan kokeiluyrityksilläni oli suurimmalla osalla tuloksena vihollisen ampumisesta seuraava MAV.
On top of my head:

Code: Select all

For ivihu.vihut = Each vihut 'käydään kaikki vihut läpi
  tuhoavihu = 0 'oletuksena on, että vihua ei tuhota
  For iammus.ammukset = Each ammukset 'käydään kaikki ammukset läpi
    If ObjectsOverlap (ivihu\obj, iammus\obj) Then 'jos vihu osuu ammukseen
      tuhoavihu = 1 
      DeleteObject iammus\obj
      Delete iammus 'myös tyyppikokoelman jäsen täytyy muistaa poistaa
    EndIf
  Next iammus
  If tuhoavihu Then
    DeleteObject ivihu\obj
    Delete ivihu 'ja edelleen se jäsen pitää poistaa
  EndIf
Next ivihu
En jaksa nyt alkaa kokeilemaan, pitäisi toimia. Ja tervetuloa foorumille.

User avatar
Cebez
Newcomer
Posts: 3
Joined: Thu Sep 08, 2011 8:24 pm

Re: Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit

Post by Cebez » Fri Sep 09, 2011 12:08 pm

Kiitokset kummallekin avusta.

En vielä ehtinyt perehtymään tuohon törmäystunnistukseen, mutta kuitenkin sain nyt korjattua ne objektien
poistamisen aiheuttamat MAVit, ja näyttäisi siltä, että vihollisten tappaminen ja seiniin ampuminen toimii nyt moitteettomasti.

Sain sen toimimaan kirjoittamalla uudestaan koko CheckBullets-aliohjelman käyttäen tuota Chaoswormin tekemää koodinpätkää (että kiitokset siitä!).
Ilmeisesti vanhassa koodissani oli jonkinlainen ristiriita, joka niitä MAVeja aiheutti, otin sen vielä talteen, että joskus kun on aikaa niin voin sitä tarkastella
ja miettiä mikä siinä oli vialla.

Sen verran vielä, että nyt olen ilmeisesti antanut luodeille jonkinlaisen kiihtyvyyden, koska huomasin että välillä kun ammuin, luotien nopeus kasvoi
välillä noin kaksinkertaiseksi (ja välillä ne myös pysähtyivät täysin, muu peli tosin jatkui normaalisti) mutta uskon että tämä ongelma ratkeaa pian.

Kunhan palaan takaisin alan työstämään tuota törmäyksentunnistusta, että kiitokset Latexi95:lle tuosta koodinpätkästä.

EDIT: Näyttäisi siltä, että mitä enemmän vihollisia kentällä, sitä nopeampaa luodit kulkevat. Mielenkiintoista.
Aloittelija

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1589
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit

Post by valscion » Fri Sep 09, 2011 1:43 pm

Cebez wrote:EDIT: Näyttäisi siltä, että mitä enemmän vihollisia kentällä, sitä nopeampaa luodit kulkevat. Mielenkiintoista.
Tuo taitaa johtua siitä, että sinulla on sisäkkäisessä silmukassa vihollisten ja ammusten päivitys. Ammusten liikuttaminen täytyy suorittaa vihollisten päivittämisen silmukan ulkopuolella, ettei vihollisten määrä vaikuttaisi ammusten nopeuteen.

Koodiesimerkki:

Code: Select all

// EI NÄIN:

For iVihu.VIHUT = Each VIHUT
  // Vihollisten päivittelyä tässä...
  // -----

  For iAmmus.AMMUKSET = Each AMMUKSET
    MoveObject iAmmus\obj, 2
  Next iAmmus
Next iVihu


// VAAN NÄIN:
For iVihu.VIHUT = Each VIHUT
  // Vihollisten päivittelyä tässä...
  // -----
Next iVihu

For iAmmus.AMMUKSET = Each AMMUKSET
  // Ammusten siirto, For...Each VIHUT silmukan ulkopuolella
  MoveObject iAmmus\obj, 2
Next iAmmus 
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
Cebez
Newcomer
Posts: 3
Joined: Thu Sep 08, 2011 8:24 pm

Re: Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit

Post by Cebez » Fri Sep 09, 2011 3:33 pm

Aivan, kiitos VesQ. Eipäs tullutkaan ajateltua, että tuli laitettua tuohon silmukkaan se MoveObject.
Noniin, nyt sitä saakin taas nauttia jonkin aikaa melkeinpä virheettömästä koodista, jospa alkaisin
viimeinkin työstämään sitä törmäyksentunnistusta ja muita ominaisuuksia.

Pistänpä tähän vielä lopullisen ratkaisun tuosta CheckBullets-aliohjelmasta, jos se jotakuta
sattuu kiinnostamaan:

Code: Select all

CheckBullets:
  For luoti.LUODIT = Each LUODIT
    MoveObject luoti\obj, gPower
  Next luoti
  For vihu.VIHUT = Each VIHUT
    tuhoaVihu = 0
    For luoti.LUODIT = Each LUODIT
      If ObjectsOverlap(vihu\obj, luoti\obj) Then
        tuhoaVihu = 1
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf GetMap(2, ObjectX(luoti\obj), ObjectY(luoti\obj)) Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
    If tuhoaVihu = 1 Then
      DeleteObject vihu\obj
      Delete vihu
    EndIf
  Next vihu
Return
Kiitokset vielä lopuksi kaikille auttajille, neuvonne ovat todellisesti valaisseet minua.
Aloittelija

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Loputtomat viholliset, yksilöinti ja MAVit (ratkaistu)

Post by JATothrim » Sun Sep 11, 2011 6:35 pm

Yllä oleva tapa on varsin raskas (mutta helppo) menetelmä käsitellä törmäykset kokoelmien kesken. Kompleksisuus on luokkaa O(N^2). Ezbe:n type-tutoriaalissa pohjustetaan kehittyneempää tapaa selata törmäykset läpi: linkki

Vieläkin nopeampi tapa on oikeastaan hyljätä tuo vihujen selaus sisäkkäisessä looppissa kokonaan. Kyllä, tämä on mahdollista, mutta paljon haastavampaa. Kun luoti-instanssi tehdään, se linkitetään "ObjectInteger obj, ConvertToInteger(luoti_instanssi)":lla suoraan objektiin. Tämän linkityksen avulla "ConvertToType(ObjectInteger(GetCollision(obj, i)))" palauttaa sen tyyppi-instanssin, johon objekti törmäsi - vältymme kokoelmien selaamiselta jossa objekti mahdollisesti oli. Pitää olla kuitenkin tarkkana sen kanssa mitä GetCollision() on palauttamassa: Onko objektilla ylipäätään edes kokoelmaa, eli se on esim. kartta tai jokin muu objekti. Ja jos on kokoelma, niin mistä kokoelmasta? (Väärään kokoelmaan muuntaminen kaataa ohjelman)

Parasta tässä menetelmässä on se, että yhden kokoelman jokainen tyyppi-instanssi voidaan käsitellä kokonaan kahdessa loopissa. Ei yhtään enempää, eikä vähempää. Ensimmäinen silmukka päivittää instansseja ja tarkistaa törmäykset ja jälkimmäinen looppi tuottaa vasteen mahdolliselle törmäykselle (esim. räjäyttää ohjuksen ja poistaa padin pysyvästi). Instanssien ja objektien poisto on turvallisempaa: vihu objektilla tarkistetaan, että törmääkö se johonkin objektiin. Selvitetään objekti johon törmättiin (luoti), ja jos mahdollista tästä edelleen sen instanssi kokoelmassa. Merkataan instanssi tuhotavaksi asettamalla siitä jokin flagi päälle esim: "ibullet\destroy = true". Luoti ja vihu instanssi poistetaan sitä myöhemmin käsittelevässä loopissa, tällöin voidaan lisäksi triggeröidä mm. efektejä tuhoutuvalle objektille. Tämän menetelmä on kompleksisuudessaan linearinen O(N), mikä on valtava parannus sisäkkäisiin silmukoihin!

Hmm.. taisin asiasta innostua niin, että teempä cb-->f8->18 tutoriaalista toisen version.. :P Se ei ole koskaan selittänyt miten kahden kokoelman tapauksessa kannataa toimia. :|
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

Post Reply