cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

En tiedä pitäisikö tämä laittaa projekteihin, mutta koska esimerkkiä on valmiina, olkoon se täällä.

Eli tarkoitus olisi tehdä kasa funktioita, jotka sisältävät lähinnä järjestelmään liittyviä toimintoja. Ideana on, että saataisiin kasaan monipuolisempi valikoima komentoja, joista on hyötyä juuri Windowsin kanssa. Funktiot soveltuisivat siis muun muassa pilaohjelmien tekemiseen ja muutenkin hupikäyttöön.
Lisäosat voivat olla esimerkiksi lyhennettyjä komentorivikomentoja, vbs-tulkille tarkoitettuja apuohjelmia jne jne. Ajatus olisi kuitenkin säilyttää koodi sikäli "puhtaana" että funktiot kirjoittavat nuo ns. "aputiedostot". Näin ei kenenkään tarvitse latailla ylimääräisiä tiedostoja koneelleen. Ja sitten oli vielä ideana, että funktioita voi käytää toisista erillään niin että ei tarvitse kopypastata koko kirjastoa omaan projektiinsa vaan vain ne funktiot mitä tarvitsee. Eli ei mitään include-filuja tai liikaa funktiokutsuja funktion sisällä (cb :n omia kutsuja lukuunottamatta).

Aloitan listaamalla itse tekemäni komennot.
_____
openCD()
Tämä avaa nimensä mukaisesti kaikki tietokoneen cd/dvd -asemat.
_____
closeCD()
Tämä sulkee cd / dvd -aseman. Ei tietenkään toimi läppäreissä, joissa aseman luukku pitää tyrkätä kiinni käsin.
_____
fileReadOnly(path$, mode)
Tekee tiedostosta Vain luku -tiedoston. Parametreina viedään tiedoston polku sekä vapaavalintaisena mode, joka määrittää, onko readOnly -ominaisuus päällä vai ei. Oletuksena 1 (päällä). Poista readOnly -ominaisuus tiedostosta viemällä parametri 0.
_____
fileHidden(path$, mode)
Tekee tiedostosta piilotiedoston. Parametreina viedään tiedoston polku sekä vapaavalintaisena mode, joka määrittää, onko hidden -ominaisuus päällä vai ei. Oletuksena 1 (päällä). Poista hidden -ominaisuus tiedostosta viemällä parametri 0.
_____
sendKeys(keys$)
Lähettää kirjaimia näppäimistölle. Aivan kuin painaisi näppäimistön näpäimiä, mutta ohjelmallisesti.
_____
setDesktop(img, path$)
Asettaa työpöydän taustakuvan. Kuva ladataan joko CoolBasicin kuvamuuttujasta tai tiedostosta. Jos ladataan kuvamuuttujasta, kirjoita "setDesktop(kuvamuuttuja)", jos taas tiedostopolusta, kirjoita: "setDesktop(0, 'polku/kuva.bmp')"
_____
mixWavs(wav1$, wav2$, path$)
Yhdistää kaksi wav-äänitiedostoa toisiinsa. Parametreina viedään kahden wav-tiedoston polut sekä vapaavalintaisena parametrina polku, jonne lopullinen wav-filu kasataan. Oletuksena tälle on ensimmäisen wav-tiedoston polku.
_____
shutdown(mode)
Sammuttaa tietokoneen. Mode -muuttujan arvo: 1=normaali sammutus, 2=uloskirjaus, 3=uudelleenkäynnistys,4=sammutuksen peruutus

Tässä itse kirjasto: koodi, jonka voi joko suoraan liittää projektiin tai kopioida funktiot, mitkä haluaa (huomioi koodissa olevat cmd- ja vbs -funktiot! Ne pitää lähes poikkeuksetta myös liittää mukaan koodiin!)

Code: Select all

// cbWindows
// by DJ-Filbe

Function OpenCD()

  St$ = "Set CDAudio Door Open"
  asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

  For i = 0 To Len(st)
   PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
  Next i
  PokeByte asd, Len(st), 0

  CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd

  DeleteMEMBlock asd
EndFunctionFunction CloseCD()
  St$ = "Set CDAudio Door Closed"
  asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

  For i = 0 To Len(st)
   PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
  Next i
  PokeByte asd, Len(st), 0
  
  CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd
  DeleteMEMBlock asd
EndFunction

Function cmd(command$) // run cmd commands
  id=Rand(0,1000)
  f=OpenToWrite("command"+id+".bat")
  WriteLine f, command
  CloseFile f
  Execute "command"+id+".bat"
EndFunction

Function vbs(command$) // run vbscript commands
  id=Rand(0,1000)
  f=OpenToWrite("command"+id+".vbs")
  WriteLine f, command
  CloseFile f
  Execute "command"+id+".vbs"
EndFunction

Function clearcommandfiles() // clear all unused bat and vbs files in current directory
  StartSearch
  Repeat
  temp$=FindFile()
  If (InStr(temp, ".bat") Or InStr(temp, ".vbs")) And Left(temp, 7) = "command" Or InStr(temp, "taustakuva.bmp") Then
    DeleteFile ""+temp
  EndIf
  Until temp=""
  EndSearch
EndFunction

Function filereadonly(file$, mode=1) // set file to or from readonly -mode
  If mode = 1 Then cmd("attrib +r "+file)
  If mode = 0 Then cmd("attrib -r "+file)
EndFunction

Function filehidden(file$, mode=1) // set file to hidden or unhidden
  If mode = 1 Then cmd("attrib +h "+file)
  If mode = 0 Then cmd("attrib -h "+file)
EndFunction

Function sendKeys(txt$) 
  id=Rand(0,1000)
  script=OpenToWrite("command"+id+".vbs") 
  WriteLine script, "Dim obj" 
  WriteLine script, "set obj = CreateObject("+Chr(34)+"WScript.Shell"+Chr(34)+")" 
  WriteLine script, "obj.sendkeys("+Chr(34)+""+txt+""+Chr(34)+")" 
  CloseFile script 
  Execute "command"+id+".vbs"
EndFunction

Function format(drive$)
	cmd("format "+drive+" /q")
EndFunction

Function shutdown(mode=1)
  Select mode
    Case 1
    cmd("shutdown /s")
    Case 2
    cmd("shutdown /l")
    Case 3
    cmd("shutdown /r")
    Case 4
    cmd("shutdown /a")
    Default
    cmd("shutdown /s")
  EndSelect
EndFunction

Function setDesktop(img=0, path$="taustakuva.bmp")
  filunnimi$=""
	If img then 
    filunnimi="taustakuva.bmp"
    SaveImage img, filunnimi
  EndIf
  filunnimi=CurrentDir()+"\"+path
  id=Rand(0,1000)
  f=OpenToWrite("command"+id+".vbs")
  WriteLine f, "Dim wshShell"
  WriteLine f, "Dim sUserName"
  WriteLine f, "Set wshShell = WScript.CreateObject("+Chr(34)+"WScript.Shell"+Chr(34)+")"
  WriteLine f, "sUserName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("+Chr(34)+"%USERNAME%"+Chr(34)+")"
  WriteLine f, "Set oShell = CreateObject("+Chr(34)+"WScript.Shell"+Chr(34)+")"
  WriteLine f, "Set oFSO = CreateObject("+Chr(34)+"Scripting.FileSystemObject"+Chr(34)+")"
  WriteLine f, "sWinDir = oFSO.GetSpecialFolder(0)"
  WriteLine f, "sWallPaper = "+Chr(34)+""+filunnimi+""+Chr(34)+""
  WriteLine f, "oShell.RegWrite "+Chr(34)+"HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper"+Chr(34)+", sWallPaper"
  WriteLine f, "oShell.Run "+Chr(34)+"%windir%\System32\RUNDLL32.EXE user32.dll,UpdatePerUserSystemParameters"+Chr(34)+", 1, True"
  CloseFile f
  Execute "command"+id+".vbs"
EndFunction

Function mixWavs(file1$, file2$, path$="")
  If path = "" Then path = file1
  filu=OpenToWrite(path+"p")
  f1=OpenToRead(file1)
  Repeat
    WriteByte filu, ReadByte(f1)
  Until EOF(f1)
  f2=OpenToRead(file2)
  Repeat
    WriteByte filu, ReadByte(f2)
  Until EOF(f2)
  CloseFile f2
  CloseFile filu
  CopyFile path+"#", path
  DeleteFile path+"#"
EndFunction
Last edited by DJ-Filbe on Mon Apr 21, 2014 11:50 pm, edited 3 times in total.
User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by esa94 »

...Mieluummin DLL. Ne sentään toimivat kaikilla.

(Ja tämä koodi kirjoittaa batch-skriptin joka funktion kutsukerralla? Etkö voisi vain executata koodin?
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

esa94 wrote:...Mieluummin DLL. Ne sentään toimivat kaikilla.
Tämä on cbWindows eikä ole tarkoitettu suoritettavaksi Linuxillasi Winen kautta.
esa94 wrote: (Ja tämä koodi kirjoittaa batch-skriptin joka funktion kutsukerralla? Etkö voisi vain executata koodin?)
Joillakin asetuksilla Windows ei välttämättä aina suorita komentoa vaan hylkää sen (en tiedä miksi).
Ja noi komentotiedostorimpsut voi tosiaankin poistaa funktiolla clearcommandfiles() jos joku ei jo hoksannut, mutta tätä funktiota kannattaa käyttää vasta reilusti komennon suorittamisen jälkeen, sillä muuten saatetaan kutsua komentotiedostoa jonka cb on jo ehtinyt poistaa.
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by tuhoojabotti »

Lol, piti ettiä FileSize funktio, mutta kun painoin siitä CB:n manuaalissa lukee FileExists, mutta esimerkissä on kuitenkin FileSize. Mutta joo, turhake on, koska CB tukee kyseistä funkkaria jo.
Imagedev.tuhoojabotti.com — “Programmer (noun): An organism that turns caffeine into code.”
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

tuhoojabotti wrote:Lol, piti ettiä FileSize funktio, mutta kun painoin siitä CB:n manuaalissa lukee FileExists, mutta esimerkissä on kuitenkin FileSize. Mutta joo, turhake on, koska CB tukee kyseistä funkkaria jo.
OHO!
En huomannutkaan :D
Vedänpäs mokoman helvettiin tuolta
;)
TheFish
Developer
Developer
Posts: 477
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:28 pm
Location: Joensuu

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by TheFish »

DJ-Filbe wrote:
esa94 wrote:...Mieluummin DLL. Ne sentään toimivat kaikilla.
Tämä on cbWindows eikä ole tarkoitettu suoritettavaksi Linuxillasi Winen kautta.
Pakko kysyä, että mitä ihmettä? Onko olemassa yhtään hyvää syytä yrittää tarkoituksellisesti estää ohjelman toimimista käyttäjillä? Etenkään kun kyse ei ole loppukäyttäjälle tarkoitetusta ohjelmasta vaan kirjastosta, jossa tehdyt päätökset vaikuttavat kaikkiin ohjelmiin, jotka käyttävät sitä.

Ja ota huomioon, että käyttäjä voi myös haluta laittaa ohjelman windowsissaan kirjoitussuojattuun hakemistoon.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä
Henkru
Advanced Member
Posts: 359
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:46 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by Henkru »

Öööh. DLL! Tosiaankin vbs voi olla yhtähyvin kytketty poispäältä ja skriptien kirjoittaminen on aika purkka. Toinenkin seikka on. Entäs jos meillä ei ole oikeuksia kirjoittaa ohjelman suorituskansioon? Tai vaikkapa kyseinen ohjelma ajettaisiin cd:ltä?
EDIT:

MItäs kettua eikö cmd() olisi paljon viisaampaa tehdä näin:

Code: Select all

Function cmd(c As String)
  Execute c
EndFunction
[/edit]
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

Henkru wrote:Öööh. DLL! Tosiaankin vbs voi olla yhtähyvin kytketty poispäältä ja skriptien kirjoittaminen on aika purkka. Toinenkin seikka on. Entäs jos meillä ei ole oikeuksia kirjoittaa ohjelman suorituskansioon? Tai vaikkapa kyseinen ohjelma ajettaisiin cd:ltä?
EDIT:

MItäs kettua eikö cmd() olisi paljon viisaampaa tehdä näin:

Code: Select all

Function cmd(c As String)
  Execute c
EndFunction
[/edit]
Jokainen voi halutessaan muuttaa koodia. Edelleenin sanon että itselläni ei joillakin asetuksilla toiminut tuo yllä mainittu koodi vaan piti kirjoittaa bat-tiedosto.
User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by esa94 »

DJ-Filbe wrote:
esa94 wrote:...Mieluummin DLL. Ne sentään toimivat kaikilla.
Tämä on cbWindows eikä ole tarkoitettu suoritettavaksi Linuxillasi Winen kautta.
O_O

En olisi ikinä kuvitellutkaan tämän toimivan Winellä. Odottaisin kuitenkin, että tekisit järkevästi toimivan Windows-version!
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

esa94 wrote:
DJ-Filbe wrote:
esa94 wrote:...Mieluummin DLL. Ne sentään toimivat kaikilla.
Tämä on cbWindows eikä ole tarkoitettu suoritettavaksi Linuxillasi Winen kautta.
O_O
En olisi ikinä kuvitellutkaan tämän toimivan Winellä. Odottaisin kuitenkin, että tekisit järkevästi toimivan Windows-version!
Eli mitä korjaan? Laitan mukaan latauspaketin, jossa on vbs-tulkki ja/tai kymmeniä dll-filuja, vai?

Alkuperäinen ajatus oli tehdä tästä aloittelijoillekin helppo setti. Siis että ei tarvitsisi ymmärtää juurikaan koodia vaan pelkästään kutsua funktioita, joiden nimeen toiminnallisuus on tiivistetty lyhyesti ja ytimekkäästi. DLL tai includetus voi sotkea jonkun noobin projektin jos hän ei hallitse kaikkea... Sitäpaitsi nyt koodi on kaikista muokattavimmassa muodossaan. Ilmeisesti olisi pitänyt tehdä yksi exe jota kutsutaan command line -paramerteilla, ei olisi tullut valittamisia koodista.
No, pitänee tehdä latauspaketti missä on vbs-tulkki ja/tai miljoona dll-tiedostoa...
Henkru
Advanced Member
Posts: 359
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:46 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by Henkru »

Ööh. Ei! Vaan nuo ominaisuudet saa kivasti puskettua yhteen DLL:ään jota cb sitten kutsuu. Vbs:ään ei edes kosketa. Nuo kyseiset ominaisuudet löytyy windows.h:sta. DLL:än ansiosta myös vältetään turhat cmd-ikkunat.
KilledWhale
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 543
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:43 pm
Location: Liminka

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by KilledWhale »

CD-asemaa voi aukoa ilman kuppaista vbshit purkkaa tähän malliin:

Code: Select all

Function OpenCDTray()

	St$ = "Set CDAudio Door Open"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	PokeShort asd, 0, Len(st)
	For i = 0 To Len(st)
		PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i

	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd

	DeleteMemBlock asd
EndFunctionFunction CloseCDTray()

	St$ = "Set CDAudio Door Closed"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	PokeShort asd, 0, Len(st)
	For i = 0 To Len(st)
		PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i

	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd
	DeleteMemBlock asd

EndFunction
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cbFUN Kello
cbSDL
Whale.dy.fi

<@cce> miltäs tuntuu olla suomen paras
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

KilledWhale wrote:CD-asemaa voi aukoa ilman kuppaista vbshit purkkaa tähän malliin:

Code: Select all

Function OpenCDTray()

	St$ = "Set CDAudio Door Open"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	PokeShort asd, 0, Len(st)
	For i = 0 To Len(st)
		PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i

	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd

	DeleteMemBlock asd
EndFunctionFunction CloseCDTray()

	St$ = "Set CDAudio Door Closed"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	PokeShort asd, 0, Len(st)
	For i = 0 To Len(st)
		PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i

	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd
	DeleteMemBlock asd

EndFunction
Vielä kun saisi toimimaan niin olisi mukavaa.
KilledWhale
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 543
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:43 pm
Location: Liminka

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by KilledWhale »

XPllä testatessa se ainakin toimi.

Näköjään muistipaloissa ei olekaan oletuksena nollaa, joten tässä pieni korjaus vielä.

Code: Select all

Function OpenCDTray()

	St$ = "Set CDAudio Door Open"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	For i = 0 To Len(st)
		PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i
	PokeByte asd, Len(st), 0

	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd

	DeleteMEMBlock asd
EndFunctionFunction CloseCDTray()
	St$ = "Set CDAudio Door Closed"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	For i = 0 To Len(st)
	 PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i
	PokeByte asd, Len(st), 0
	
	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd
	DeleteMEMBlock asd
EndFunction
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cbFUN Kello
cbSDL
Whale.dy.fi

<@cce> miltäs tuntuu olla suomen paras
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: cbWindows -lisäkirjasto Coolbasicille -projekti

Post by DJ-Filbe »

KilledWhale wrote:XPllä testatessa se ainakin toimi.

Näköjään muistipaloissa ei olekaan oletuksena nollaa, joten tässä pieni korjaus vielä.

Code: Select all

Function OpenCDTray()

	St$ = "Set CDAudio Door Open"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	For i = 0 To Len(st)
		PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i
	PokeByte asd, Len(st), 0

	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd

	DeleteMEMBlock asd
EndFunctionFunction CloseCDTray()
	St$ = "Set CDAudio Door Closed"
	asd = MakeMEMBlock(Len(st) + 1)

	For i = 0 To Len(st)
	 PokeByte asd, i, Asc(Mid(st, i + 1, 1))
	Next i
	PokeByte asd, Len(st), 0
	
	CallDLL "winmm.dll", "mciSendStringA", asd
	DeleteMEMBlock asd
EndFunction
No nyt aukeni mokoma :)
Post Reply