Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
Olwi
Devoted Member
Posts: 557
Joined: Sun Dec 30, 2007 4:15 pm
Location: Muhos

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Olwi »

Huoh tätä Olwia.
Keksii vastaukset omiin kysymyksiinsä aina heti kun on ensin yrittänyt kysyä niitä muilta...
Huuda mun ip:tä!
User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by esa94 »

koodaaja wrote:Haha, ei oikeassa tekoälyssä datakerroksella tehdä muuta kuin waypointteja.

Bresenhamin algoritmi? Sitähän käytetään viivojen rasterointiin D: Vai viittaatko nyt siihen, että sillä tarkistettaisiin mistä voi kulkea?

A* on loppujen lopuksi aivan ymmärrettävä. Eli kokeillaan aina jatkaa helpoimmasta tilestä, helppous lasketaan kaavalla F = G + H, jossa G on matka kyseiseen tileen ja H on arvio etäisyydestä maaliin. Koska en osaa asiaa selittää, niin google on jälleen ystävä. Hakusanalla "A* tutorial" ensimmäinen osuma: http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm Itse käsitin A*in toimintatavan jotenkuten tuon luettuani.

Ja Wikipedia ei ole kovin hyvä ohjelmointiresurssi, siellä asiat tupataan selittämään vähän.. monimutkaisesti.
Datakerroksesta: Sillä teen waypointit jos keksin jonkun systeemin.

Bresenhamin algoritmista: Kyllä.

A*-sta: Kaivoit esiin juuri sen tutoriaalin jota en ymmärtänyt. Aika hauska juttu sinänsä. Kokeillaan nyt vielä sisäistää se...
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Tyhmät kysymykset

Post by JATothrim »

A* algotrimin toteuttamsesta puhetta ? Eikös mahtava Zero kerran tehnyt valmiiksi kyseisen systeemin ? ... Onko sitä enää tallessa kenelläkään ? pysyvää linkkiä jos joku löytää. Tietenkin on eriasia jos haluaa itse toteuttaa algotrimin...
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja »

Jäi vaivaamaan, kun en aikanaan saanut A*ia CB:lle, ja nyt kun sitä vielä joku kysyi niin en saanut unta ennen kuin kirjoitin sen. Eli epäselvää purkkaa, olkaa hyvät. (mutta se toimii, mwohoo)

Pitänee kirjoittaa jossain vaiheessa selkeämpi ja nopeampi versio.

Code: Select all

Dim map(39, 29, 5)

//constants for easier array handling
Const OPEN = 0'unused = 0, open = 1, closed = 2
Const G = 1
Const H = 2
Const MX = 3
Const MY = 4
Const STYLE = 5 //0=empty, 1=wall, 2=start, 3=goal, 4 = inroute

ClsColor 255, 255, 255
Cls
Color 0, 0, 0

While True
  
  //reset
  For i = 0 To 39
    For j = 0 To 29
      For p = 0 To 5
        map(i,j,p)=0
      Next p
    Next j
  Next i
  
  //"editor"
  While KeyHit(28) = 0
    
    If MouseHit(1) Then
      map(Int(MouseX()/10), Int(MouseY()/10), STYLE) = map(Int(MouseX()/10), Int(MouseY()/10), STYLE)+1
      If map(Int(MouseX()/10), Int(MouseY()/10), STYLE) = 4 Then map(Int(MouseX()/10), Int(MouseY()/10), STYLE) = 0
    EndIf
    
    draw()
    
    DrawScreen
  Wend
  
  //check that we find a start and a goal
  startfound = 0:goalfound = 0
  For i = 0 To 39
    For j = 0 To 29
      If map(i,j,STYLE) = 2 Then
        startx = i
        starty = j
        If startfound = 1 Then MakeError "invalid map!"
        startfound = 1
      EndIf
      If map(i,j,STYLE) = 3
        goalx = i
        goaly = j
        If goalfound = 1 Then MakeError "invalid map!"
        goalfound = 1
      EndIf
    Next j
  Next i
  
  If startfound = 0 Or goalfound = 0 Then MakeError "invalid map!"
  
  curx = startx
  cury = starty
  
  map(curx, cury, MX) = curx
  map(curx, cury, MY) = cury
  
  found = 0
  While found = 0
    If curx<39 Then
      If map(curx+1,cury,STYLE) <> 1 And map(curx+1, cury,OPEN) = 0 Then
        map(curx+1, cury, OPEN) = 1
        map(curx+1, cury, G) = map(curx, cury, G)+1
        map(curx+1, cury, H) = Abs(curx+1-goalx)+Abs(goaly-cury)
        map(curx+1, cury, MX) = curx
        map(curx+1, cury, MY) = cury
      Else
        If map(curx+1, cury, OPEN) >0 Then
          xm = map(curx+1, cury, MX)
          ym = map(curx+1, cury, MY)
          If (map(xm, ym, H)+map(xm, ym, G))>(map(curx, cury, H)+map(curx, cury, G)) Then
            map(curx+1, cury, G) = map(curx, cury, G)+1
            map(curx+1, cury, MX) = curx
            map(curx+1, cury, MY) = cury
          EndIf
        EndIf
      EndIf
    EndIf
    If cury<29 Then
      If map(curx,cury+1,STYLE) <> 1 And map(curx, cury+1,OPEN) = 0 Then
        map(curx, cury+1, OPEN) = 1
        map(curx, cury+1, G) = map(curx, cury, G)+1
        map(curx, cury+1, H) = Abs(curx-goalx)+Abs(cury+1-goaly)
        map(curx, cury+1, MX) = curx
        map(curx, cury+1, MY) = cury
      Else
        If map(curx, cury+1, OPEN) >0 Then
          xm = map(curx, cury+1, MX)
          ym = map(curx, cury+1, MY)
          If (map(xm, ym, H)+map(xm, ym, G))>(map(curx, cury, H)+map(curx, cury, G)) Then
            map(curx, cury+1, G) = map(curx, cury, G)+1
            map(curx, cury+1, MX) = curx
            map(curx, cury+1, MY) = cury
          EndIf
        EndIf
      EndIf
    EndIf
    If cury>0 Then
      If map(curx,cury-1,STYLE) <> 1 And map(curx, cury-1,OPEN) = 0 Then
        map(curx, cury-1, OPEN) = 1
        map(curx, cury-1, G) = map(curx, cury, G)+1
        map(curx, cury-1, H) = Abs(curx-goalx)+Abs(cury-1-goaly)
        map(curx, cury-1, MX) = curx
        map(curx, cury-1, MY) = cury
      Else
        If map(curx, cury-1, OPEN) >0 Then
          xm = map(curx, cury-1, MX)
          ym = map(curx, cury-1, MY)
          If (map(xm, ym, H)+map(xm, ym, G))>(map(curx, cury, H)+map(curx, cury, G)) Then
            map(curx, cury-1, G) = map(curx, cury, G)+1
            map(curx, cury-1, MX) = curx
            map(curx, cury-1, MY) = cury
          EndIf
        EndIf
      EndIf
    EndIf
    If curx>0 Then
      If map(curx-1,cury,STYLE) <> 1 And map(curx-1, cury,OPEN) = 0 Then
        map(curx-1, cury, OPEN) = 1
        map(curx-1, cury, G) = map(curx, cury, G)+1
        map(curx-1, cury, H) = (Abs((curx-1)-goalx)+Abs(cury-goaly))
        map(curx-1, cury, MX) = curx
        map(curx-1, cury, MY) = cury
      Else
        If map(curx-1, cury, OPEN) >0 Then
          xm = map(curx-1, cury, MX)
          ym = map(curx-1, cury, MY)
          If (map(xm, ym, H)+map(xm, ym, G))>(map(curx, cury, H)+map(curx, cury, G)) Then
            map(curx-1, cury, G) = map(curx, cury, G)+1
            map(curx-1, cury, MX) = curx
            map(curx-1, cury, MY) = cury
          EndIf
        EndIf
      EndIf
    EndIf
    
    If ((curx = goalx) And (cury = goaly)) Then found = 1
    
    map(curx, cury, OPEN) = 2
    
    first_ = 1
    
    For i = 0 To 39
      For j = 0 To 29
        If map(i,j,OPEN) = 1 And ((map(i, j, G) + map(i, j, H)<tempf) Or (first_=1))
          tempf = map(i, j, G) + map(i, j, H)
          curx = i
          cury = j
          first_ = 0
        EndIf
      Next j
    Next i
    
  Wend
  
  curx = map(goalx, goaly, MX)
  cury = map(goalx, goaly, MY)
  
  While Not ( curx = startx And cury = starty )
    
    map(curx, cury, STYLE) = 4
    
    curx2 = map(curx, cury, MX)
    cury2 = map(curx, cury, MY)
    
    curx = curx2
    cury = cury2
    
  Wend
  
  draw()
  DrawScreen
  WaitKey
  ClearKeys
  
Wend

Function draw()
  
  For x = 0 To 39
    For y = 0 To 29
      If map(x,y,STYLE) = 2 Then Color 0, 255, 0
      If map(x,y,STYLE) = 3 Then Color 255, 0, 0
      If map(x,y,STYLE) = 4 Then Color 0, 0, 255
      If map(x,y,STYLE) Then Box x*10+1, y*10+1, 9, 9
      Color 0, 0, 0
      Line 0, y*10, 400, y*10
    Next y
    Line x*10, 0, x*10, 300
  Next x
  
EndFunction
Toimii siis seuraavasti:

1. Ota nykyinen piste. (alussa vihreä starttiruutu)
2. Merkitse kaikki sen ympärillä olevat (en jaksanut vääntää diagonaalisia liikkeitä tähän, joten neljä suuntaa) "auki oleviksi". Laske matka niihin alkupisteestä (nykyisen matka + 1 ruutu, siis.). Laske vaakasuora matka niistä maaliin, pystysuora matka maaliin ja ynnää. Tämä on niin sanottu heuric-arvo, eli arvio jäljellä olevasta matkasta. Tämän voisi toki laskea hienomminkin, mutta tämäkin on ihan ok. Sitten asetetaan näiden pisteiden "äidiksi" nykyinen piste. Mikäli joku oli jo valmiiksi auki, tarkistetaan onko uusi reitti lyhyempi kuin vanha. Jos on, äitiä vaihdetaan.
3. Nyt menee jännäksi: verrataan kaikkien avoimien pisteiden F-arvoa (F=H+G, eli heuric + jo kuljettu) keskenään, ja asetetaan pieniarvoisin nykyiseksi pisteeksi.
4. Jos nykyinen piste on maali, ollaan perillä. Seuraamalla kaikkien solujen äidit maalista starttiin, saadaan kuljettu reitti.

Ja taas venyi projektini koodaamisen aloitus :p
Guest

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Guest »

Pitäisi saada tehtyä joku systeemi, joka pitäisi tietyn joukon pelihahmoja koossa, niin ettei kukaan lähde vaeltamaan liian kauas muista. Hahmojen pitää silti pystyä kuljeskelemaan sattumanvaraisesti, mutta joutuessaan liian kauaksi muista, palata lähemmäksi. En kuitenkaan keksi mitään järkevää tapaa toteuttaa tätä. Ehdotuksia?
Batlorder
Newcomer
Posts: 10
Joined: Sun Sep 16, 2007 4:26 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Batlorder »

Vieras wrote:Pitäisi saada tehtyä joku systeemi, joka pitäisi tietyn joukon pelihahmoja koossa, niin ettei kukaan lähde vaeltamaan liian kauas muista. Hahmojen pitää silti pystyä kuljeskelemaan sattumanvaraisesti, mutta joutuessaan liian kauaksi muista, palata lähemmäksi. En kuitenkaan keksi mitään järkevää tapaa toteuttaa tätä. Ehdotuksia?
Tarkoitatko joitain aavesoturin formation based combat studyn tapaista ? jos tarkoitat niin löydät sen tuolta :) viewtopic.php?f=12&t=784
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja »

Tee joukolle joku keskipiste, vaikka näkymätön objekti. Sitten, jos ne ovat liian kaukana (If distance(hahmo, keskipiste)>range), käännät ne keskipisteeseen päin (pointobjec hahmo, keskipiste) ja liikutat sinne päin randomisuunnan sijaan.
Guest

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Guest »

Batlorder, en tarkoittanut ihan tuon tapaista, koska hahmojen pitäisi liikkua satunnaisessa rykelmässä, eikä muodostelmassa.
Tee joukolle joku keskipiste, vaikka näkymätön objekti. Sitten, jos ne ovat liian kaukana (If distance(hahmo, keskipiste)>range), käännät ne keskipisteeseen päin (pointobjec hahmo, keskipiste) ja liikutat sinne päin randomisuunnan sijaan.
Jotain tuon tapaista ajattelinkin, mutta miten saan määritettyä joukon keskipisteen?
Jormalaz
Member
Posts: 77
Joined: Sun Jun 15, 2008 9:22 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jormalaz »

Keksikää minulle jotain koodattavaa (helppoa.) Itse en keksi mtn...
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina »

Roguelike engine, jossa sattumanvaraiset luolastot, veitsenterävä tekoäly vihollisilla ja line of sight. Ei vaadi mahdottomia taitoja, mutta tekemisessä menee kauan. Niin ja Google / Wikipedia yhdistelmään "Roguelike", "Rogue" (Rogueliket perustuvat tähän) ja "NetHack" (Ehkä kuuluisin Roguelike) niin löytyy tietoa genrestä ja muusta asiaan liittyvästä.

EDIT: Tästä voi olla apua.
Last edited by Koodiapina on Wed Jun 25, 2008 7:31 pm, edited 1 time in total.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.
Jormalaz
Member
Posts: 77
Joined: Sun Jun 15, 2008 9:22 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jormalaz »

Grandi wrote:Roguelike engine, jossa sattumanvaraiset luolastot, veitsenterävä tekoäly vihollisilla ja line of sight. Ei vaadi mahdottomia taitoja, mutta tekemisessä menee kauan. Niin ja Google / Wikipedia yhdistelmään "Roguelike", "Rogue" ja "NetHack" niin löytyy tietoa genrestä ja muusta asiaan liittyvästä.

EDIT: Tästä voi olla apua.
Vaikutti liian vaikealta. :D
User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jonez »

Tommosen luola-rpg:n tekeminen on alottelijalle erittäin vaikeeta. Älä edes yritä semmosta. Tee mieluummin vaikkapa ylhäältäpäin kuvattu räiskintäpeli. Se on yksi helpoimpia pelityyppejä mitä voit luoda.

Sen sijaan että räiskinnässä olisi pelaajana klassinen guy cb:n mediakansiosta, pistä pelaaja vaikkapa ohjailemaan tankkia tai helikopteria.
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War
Jormalaz
Member
Posts: 77
Joined: Sun Jun 15, 2008 9:22 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jormalaz »

Jonez wrote:Tommosen luola-rpg:n tekeminen on alottelijalle erittäin vaikeeta. Älä edes yritä semmosta. Tee mieluummin vaikkapa ylhäältäpäin kuvattu räiskintäpeli. Se on yksi helpoimpia pelityyppejä mitä voit luoda.

Sen sijaan että räiskinnässä olisi pelaajana klassinen guy cb:n mediakansiosta, pistä pelaaja vaikkapa ohjailemaan tankkia tai helikopteria.
Olen tässä suunnitellut seuraavaa projektia. Siinä ajetaan veneellä.
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja »

Guest wrote:Jotain tuon tapaista ajattelinkin, mutta miten saan määritettyä joukon keskipisteen?
Kuten sanoin, objektilla. Esimerkkiä seuraa, siihen tosin jätin keskipisteen näkyville.

Code: Select all

//luodaan hyvin yksinkertainen tyyppi
Type guy
  Field obj
  Field nextmove
EndType

//ladataan mediat
master = LoadObject("Media\guy.bmp", 72)
keskipiste = LoadObject("Media\bullet.bmp")
ShowObject master, OFF

amount = 20

//tehdään kymmenen ukkoa, kloonataan masterista
For i = 1 To amount
  g.guy = New(guy)
  g\obj = CloneObject(master)
  
  //siirretään randomikohtaan
  RotateObject g\obj, Rand(0, 360)
  MoveObject g\obj, Rand(0, 100)
  RotateObject g\obj, Rand(0, 360)
  g\nextmove = Timer()+Rand(100, 4000)
Next i

Repeat
  //keskipiste liikkuu nuolista
  TranslateObject keskipiste, RightKey()-LeftKey(), UpKey()-DownKey()
  
  //joka ukkoa liikutetaan
  For g.guy = Each guy
    MoveObject g\obj, 2
    //jos kääntymisaika on kulunut, arvo uusi suunta ja aika
    If Timer()>g\nextmove Then
      RotateObject g\obj, Rand(0, 360)
      g\nextmove = Timer()+Rand(500, 2000)
    EndIf
    //jos taas ollaan liian kaukana keskipisteestä, liikutaan siihen päin satunnainen aika
    If Distance2(g\obj, keskipiste)>100 Then
      PointObject g\obj, keskipiste
      g\nextmove = Timer()+Rand(500, 1000)
    EndIf
  Next g
  
  DrawScreen
Forever
Eräs Vieras

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Eräs Vieras »

[quote=Komennon Decrypt ohje]Sinun ei esimerkiksi tarvitse dekryptata (purkaa salausta) kovalevylle ennen lukemista, vaan senkin saa suoraan muistiin.[/quote]
Miten tämä tehdään? Tätä tarvisi pelin tallennuksen tekemiseen, mutta en tuolta löytänyt miten tuo tapahtuu.
nevssons
Devoted Member
Posts: 503
Joined: Sun Jan 13, 2008 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by nevssons »

Eräs Vieras wrote:
Komennon Decrypt ohje wrote:Sinun ei esimerkiksi tarvitse dekryptata (purkaa salausta) kovalevylle ennen lukemista, vaan senkin saa suoraan muistiin.
Miten tämä tehdään? Tätä tarvisi pelin tallennuksen tekemiseen, mutta en tuolta löytänyt miten tuo tapahtuu.
laittamalla muistimuuttuja polun sijasta

ja oma kysymykseni:

miten saa tilekartan läpinäkyvän värin vaihdetuksi? olen ymmärtänyt että tilesetin maskaus riittäisi mutta ei näytä toimivan.

ja toinen:

miten saa piirrettyä kuvan tilekartan päälle?
Koodarina kohtalainen, henkilönä vittumainen
Image
Eräs Vieras

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Eräs Vieras »

nevssons wrote:
Eräs Vieras wrote:
Komennon Decrypt ohje wrote:Sinun ei esimerkiksi tarvitse dekryptata (purkaa salausta) kovalevylle ennen lukemista, vaan senkin saa suoraan muistiin.
Miten tämä tehdään? Tätä tarvisi pelin tallennuksen tekemiseen, mutta en tuolta löytänyt miten tuo tapahtuu.
laittamalla muistimuuttuja polun sijasta
Eli siis esimerkiksi:

Code: Select all

Decrypt "save.blah",savedata$,"SALASANA"
vai?
Minulla tuo ei toiminut. Savedata$ ei sisältänyt kuin nollan.
nevssons
Devoted Member
Posts: 503
Joined: Sun Jan 13, 2008 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by nevssons »

Eräs Vieras wrote: Miten tämä tehdään? Tätä tarvisi pelin tallennuksen tekemiseen, mutta en tuolta löytänyt miten tuo tapahtuu
nevssons wrote:laittamalla muistimuuttuja polun sijasta.


Eli siis esimerkiksi:

Code: Select all

Decrypt "save.blah",savedata$,"SALASANA"
vai?
Minulla tuo ei toiminut. Savedata$ ei sisältänyt kuin nollan.
sinun täytyy varata siihen muistia komennolla MAKEMEMBLOCK

laitan vielä uudestaan omat kysymykseni
ja oma kysymykseni:

miten saa tilekartan läpinäkyvän värin vaihdetuksi? olen ymmärtänyt että tilesetin maskaus riittäisi mutta ei näytä toimivan.

ja toinen:

miten saa piirrettyä kuvan tilekartan päälle?
Koodarina kohtalainen, henkilönä vittumainen
Image
User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by esa94 »

nevssons: Ainakin itselläni tilekartan maskaus toimii täydellisesti. Käy tarkistamassa, maskaatko sen oikealla värillä? Esim. Paintin paletissa on magenta, mutta siinä on myös magentaa muistuttava väri. Usein sekoitan nuo itse.
TheFish
Developer
Developer
Posts: 477
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:28 pm
Location: Joensuu

Re: Tyhmät kysymykset

Post by TheFish »

Kuvan saa tilekartan päälle laittamalla joko updategamen tai drawgamen (en muista kumman) kartan ja kuvan piirtämisen väliin (kartta tietenkin piirretään ensin).
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä
Locked