CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

CoolBasiciin yleisesti liittyvä keskustelu.
User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 725
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Zero » Wed Nov 25, 2009 12:42 pm

CoolBasic hakemukset
Attention:

Päivitys 24.1.2010 0:01
Tiimi on valittu!

EDIT:

Muutos 1.12.2009 17:48
Poistettu vaatimus Microsoft Office 2007 Word/Excel/PowerPoint. Kunhan pystytte lukemaan ja tuottamaan doc/xls/ppt-tiedostoja.

Tämä viesti sisältää yksityiskohtaiset ohjeet kuinka hakea CoolBasic Classicin DevTeamiin tai foorumin henkilökuntaan. Lukekaa koko viesti ensin läpi ja päättäkää tehtävä(t) johon haluatte hakea. On mahdollista, että teille on myös paikka CoolBasic V3:n kehitystiimissä sitten aikanaan. Tämän foorumin henkilökunta (adminit ja modet) saavat tietysti myös hakea mihin tahansa tehtävään.

Tämä viestiketju on tarkoitettu DevTeamista keskusteluun kysymys/vastaus/mielipide-tyyliin. Älkää lähettäkö hakemuksia suoraan tähän ketjuun. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy viestin lopusta. Pysykää aiheessa.

Tarkoitus on pistää pystyyn kunnolla organisoitu ja johdettu DevTeam, ja yhdessä tuottaa paras mahdollinen CoolBasic Classic suurelle kansainväliselle käyttäjäkunnalle.

Huom! Tästä ei makseta kenellekään palkkaa – työ on puhtaasti vapaaehtoista. Siitä huolimatta hommaa pitäisi riittää kaikille, ja odotankin kaikkien hakeneiden (ja valituksi tulleiden) suhtautuvan tehtäviinsä mielenkiinnolla ja antaumuksella.

Jos teillä on kavereita, joiden tiedätte olevan päteviä ja mahdollisesti halukkaita näihin hommiin, kysykää kaikin mokomin – DevTeamilaisen ei ole välttämättä pakko tulla tältä foorumilta. Hänen tulee kuitenkin ymmärtää ja puhua suomea.

Image
(Klikkaa isommaksi...)

Huomatkaa, että yllä oleva organisaatiokaavio ei ole absoluuttinen komentoketju: vaikka kehittäjien välillä on esimieskerros, kommunikointi esimerkiksi minun ja kehittäjien välillä on vapaata. Jos tiimiin on ehdolla useampi pätevä kaveri kuin mitä yllä olevassa kaaviossa on paikkoja, niin ilman muuta kaaviota laajennetaan.

Kaikki DevTeamin jäsenet sitoutuvat noudattamaan salassapitosopimusta (NDA). DevTeam-sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen se voidaan uusia. NDA:n tai yleisten sopimusehtojen rikkominen voi aiheuttaa DevTeamista erottamisen ilman varoitusta. Vuoden jakso ei ole sitova, vaan kuka tahansa voi jäädä tauolle tai jäädä pois kunhan ilmoittaa siitä ajoissa.

Lue Yleiset Sopimusehdot
Lue Salassapitosopimus (NDA)

DevTeamiin hakeminen edellyttää, että hyväksyt yllä olevat ehdot. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy tämän viestin lopusta. Jos olet muuten fiksu ja filmaattinen kaveri mutta yksi tai pari vaatimusta jää täyttämättä, älä huolestu, kannattaa silti hakea.

Hallinnolliset tehtävät (3)

Jaossa on 3 paikkaa esimies-, edustus- ja organisointitehtäviin. Managerit pitävät huolen siitä, että palveluiden laatu on korkea ja että CoolBasic-tuotteet säilyvät kilpailukykyisinä ja kehittyvät eteenpäin.

Kehityspäällikkö (General Manager)
Paikkoja: 1
Ikäraja: 18
Vastuualueet ja työnkuva: KP toimii minun oikeana kätenä ja huolehtii, että kaikki työt etenevät ja ovat aikataulussa. Hän organisoi ja resursoi kehittäjät tiimin sisällä ja pitää kokonaisuuden hanskassa. KP toimii esimiehenä seuraavalla tasolla oleville kehittäjille. KP:llä on valtaa tuotteistuksessa ja kehityssuuntaa (tuotteet ja organisaatio) koskevissa päätöksissä.

KP toimii lisäksi CoolBasic-tuotteiden ja tämän organisaation edustustehtävissä sekä yhteisössä että Internetissä yleensä. KP ylläpitää ulkoisia kontakteja ja pysyy ajan hermolla mm. kilpailevista tuotteista. KP on yksi niistä henkilöistä, jotka pääsevät kaikkiin DevTeamin ylläpitoliittymiin käsiksi.

KP huolehtii sekä englanninkielisistä että suomenkielisistä palveluista.

Vaatimukset: KP:ltä vaaditaan monipuolista osaamista ja tietoteknistä yleissivistystä. Lisäksi hänellä on oltava hyvä kirjallinen englanninkielen taito. Aikaisempi kokemus johtamisesta tai projektipäällikkönä olemisesta katsotaan eduksi. Vähintään ”tietokoneen A-ajokortti” -tasoinen osaaminen Microsoft Office Word ja Excel 2007.

Yhteisövastaava (Community Manager)
Paikkoja: 1
Ikäraja: 18
Vastuualueet ja työnkuva: YV:n vastuulla on varmistaa että kommunikointi CoolBasic-yhteisön ja DevTeamin välillä toimii – hänen tehtävänsä on saattaa yhteisön ilmiöitä, toiveita, kysymyksiä ja tapahtumia DevTeamin tietoon (ja sama toisin päin): YV ja KP ovat päälinkki CoolBasic-käyttäjien ja DevTeamin välillä. YV vastaa suoraan minulle ja KP:lle. YV toimii myös CoolBasic-tuotteiden edustajana Internetissä.

Lisäksi YV vastaa yhteisön aktiviteeteista, esim. kilpailuista, jäsenten yksilöllisestä kehityksestä, rankkaamisesta jne. sekä muusta yhteisöllisestä toiminnasta. Hän kerää, lajittelee ja kokoaa poimintoja foorumin sisällöstä (lisäinfoa sitten kun YV on valittu). YV:n vastuulla on pitää foorumi miellyttävänä ympäristönä kaikille yhteisön jäsenille.

YV huolehtii sekä englanninkielisistä että suomenkielisistä foorumeista.

Vaatimukset: YV:ltä vaaditaan erittäin hyvää kirjallista englanninkielen taitoa. Lisäksi mielellään vähintään puolen vuoden kokemus Administrator-tasoisesta foorumitoiminnasta. Ohjelmointikokemus, HTML, CSS ja graafiset taidot (kuvankäsittely)katsotaan eduksi.

Sisältövastaava (Content Manager)
Paikkoja: 1
Ikäraja: 18
Vastuualueet ja työnkuva: SV vastaa kaikkien CoolBasic-palveluiden (mm. foorumit, manuaalit, web-sisältö, koulutustarjonta, ladattava sisältö ja sisäiset toteutukset) materiaalin kattavuudesta ja laadusta. Tämän lisäksi SV koostaa sisältöä yllämainittuihin kohteisiin.

SV huolehtii sekä englanninkielisistä että suomenkielisistä palveluista.

Vaatimukset: SV:ltä vaaditaan erittäin hyvää kirjallista englanninkielen taitoa. Vähintään harrastelija-kokemus: ohjelmointi, XHTML, XML, CSS, PHP ja SQL. Jonkinnäköiset graafiset taidot (kuvankäsittely) ovat pakollisia. Vähintään ”tietokoneen A-ajokortti” -tasoinen osaaminen Microsoft Office Word ja Excel 2007. Teoriatiedot käytettävyydestä ja sen heuristisesta arvioinnista katsotaan eduksi.

Tekniset tehtävät (7-10)

Alla olevat tehtävät liittyvät läheisesti itse CoolBasic Classic:n toteutukseen ja sen suunnitteluun. Hakijat ovat pääsääntöisesti ohjelmoijia.

Web-kehittäjä (Web Developer)
Paikkoja: 1-2
Ikäraja: 15
Vastuualueet ja työnkuva: WebDev:n tehtäviin kuuluu CoolBasic:n Internet-palvelut (julkiset ja sisäiset): Pääasiassa kehitys, mutta myös tekninen ylläpito. Esimerkkejä kehityskohteista ovat mm. www-portaali, manuaalit, integraatiot ja ylläpitoliittymät.

Vaatimukset: Vähintään 1 vuoden harrastelija-kokemus: PHP, MySQL, XHTML, XML, JavaScript, CSS, regexp. Erityisesti SQL-kyselyjen osaaminen on olennaista. Pystyttävä luomaan PHP-MySQL –kehitysympäristö omaan localhostiin ja perustamaan sinne tarvittavat kantarakenteet (skeemat ja dumpit ovat tietysti saatavilla). Pystyttävä tuottamaan täysin validia XHTML 1.1 –standardin mukaista sisältöä. XSLT- ja jQuery-osaaminen katsotaan eduksi.

Tech-kehittäjä (Tech Developer)
Paikkoja: 2
Ikäraja: 18
Vastuualueet ja työnkuva: TechDev on koodaustaidoiltaan suhteellisen kokenut osaaja. Hänellä on hyvä tekninen yleissivistys ohjelmistotekniikasta. Hänen tulee tuntea nykyinen CoolBasic-kieli erittäin hyvin sekä tunnistaa sen heikkoudet ja kehitystarpeet. TechDev:llä on normaaleja kehittäjiä korkeampi luottamustaso, ja he pääsevät mm. kääntäjän, ajoympäristön ja pelimoottorin lähdekoodeihin suoraan käsiksi. Heidän odotetaan myös pystyvän osallistumaan niiden kehitykseen. Koodauksen lisäksi he ovat avainhenkilöitä CoolBasic Classic-kielen/syntaksin suunnittelussa. Kuten normaalinkin kehittäjän, myös Techien tehtäviin kuuluu lisämateriaalin tuottaminen (esim. tutoriaalit, esimerkit, artikkelit jne). TechDev on tiiviissä yhteistyössä muiden devien kanssa toteutustasolla.

Vaatimukset: Hyvä PureBasic-osaaminen ja kokemus sillä ohjelmoimisesta on pakollista (mutta jos olet taitava kaveri ja pystyt oppimaan sen nopeasti ja sinulla on siihen halua, asiasta voidaan neuvotella). Kokemus erilaisista ohjelmointikielistä ja ymmärrys niiden eri piirteistä ja niiden toiminnasta katsotaan eduksi. API,C#, C/C++, DirectX/OpenGL ja Linux-osaaminen katsotaan eduksi. ASM/CIL/konekielen ymmärtäminen ja/tai osaaminen sekä yleinen tietämys siitä miten ohjelmointikielet ja kääntäjät toimivat katsotaan eduksi.

Kehittäjä (Developer)
Paikkoja: 4-6
Ikäraja: 15
Vastuualueet ja työnkuva: Dev toimii CoolBasic Classic:n suunnittelijana ja toteuttajana. Suunnittelutyöhön sisältyy mm. kielen ominaisuudet ja syntaksi sekä pelimoottorin palvelut (komennot ja niiden syntaksit). Devit myös tuottavat tutoriaaleja, esimerkkejä ja muuta materiaalia yhteisön käyttöön. Devit toimivat testaajina ja he pääasiassa koodaavat CoolBasic Classic:lla (joskaan ei tietystikään rajoitu siihen). Projektityöskentely onnistuu.

Dev työskentelee yhteistyössä muiden devien, graafikoiden, muusikoiden ja Techien kanssa. Kaiken kaikkiaan Devit muodostavat melko sekalaisen sakin erilaisine osaamisalueineen.

Vaatimukset: Devillä on oltava hyvä ohjelmistotekninen yleissivistys. Hän on lisäksi nykyisen CoolBasic:n kokenut käyttäjä ja tunnistaa sen heikkoudet. Devillä on paljon (luovia?) ideoita siitä miten CoolBasicia pitäisi kehittää. PureBasic-osaaminen, jokin erityisosaaminen sekä kaikki mitä TechDeveiltä vaaditaan katsotaan eduksi.

Muut tehtävät (2-5)

Huom! Näiltä henkilöiltä vaaditaan näyte taidoista. Laittakaa hakemuslomakkeen 3/4 sivulle linkki parhaisiin töihinne.

2D-Graafikko (Graphics Artist)
Paikkoja: 1-3
Ikäraja: Ei
Vastuualueet ja työnkuva: Graafikko tuottaa (pääasiassa) 2D-grafiikkaa muiden devien tai managerien pyynnöstä mm. webbisivuja varten, esimerkkeihin tai tutoriaaleihin. Tyyliltään ne voivat olla esimerkiksi taustoja, pelihahmoja (spritejä), avatareja, poseja tai pixelartia. Myös animoitua grafiikkaa tarvitaan.

Vaatimukset: Graafikolla tulee olla vähintään vuoden harrastelijakokemus kuvankäsittelystä tai graafisesta työskentelystä tietokoneella. 3D-grafiikka kaikissa muodoissaan katsotaan eduksi. Piirtoalustan/skannerin omistaminen ja siten mahdollisuus tuottaa ”concept art”:ia katsotaan eduksi. Taidot videoeditoinnissa katsotaan eduksi. Taidot Flash:ssä ja Action Script:ssä katsotaan eduksi.

Muusikko (Sfx/Music Artist)
Paikkoja: 1-2
Ikäraja: Ei
Vastuualueet ja työnkuva: Muusikko tekee musiikkia… tai tuottaa hyvälaatuisia ääniefektejä muiden devien tai managerien pyynnöstä mm. esimerkkeihin ja tutoriaaleihin.

Vaatimukset: Taidot videoeditoinnissa katsotaan eduksi.

Foorumin henkilökunta
Paikkoja: ?
Ikäraja: 15
Vastuualueet ja työnkuva: Foorumialueiden valvonta. Moderaattorit JA Adminit.

Vaatimukset: Aikaisempi vastaava rooli jollakin foorumilla.


Lisäksi kaikilta DevTeamilaisilta vaaditaan:
- Pystyt luomaan ja lukemaan doc/docx, xls/xlsx ja ppt/pptx-tiedostoja.
- Pystyt osallistumaan IRC-keskusteluihin (jos ei clienttiä löydy, niin http://www.munirkki.com/)
- Ainakin jonkinlainen englanninkielen taito (vähintäänkin ymmärtää kirjoitettua sellaista).


Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen:

Sähköinen hakemuslomake löytyy täältä. Muista lukea ja hyväksyä sopimusehdot (linkit tämän viestin alkupuolella). Mieti hakemus huolella ennen lähettämistä ja täytä kaikki kohdat. Valmistaudu myös pieneen keskusteluun joko mesessä tai IRC:ssä. Jos sinulla on hakuprosessista kysyttävää, postita se joko tänne tai minulle Yksityisviestinä.

Voit halutessasi lähettää kaksikin hakemusta joista toinen on ensisijainen ja toinen toissijainen toiveesi. Näin ollen jos et pääse ensisijaisen toiveesi mukaiseen tehtävään, voit silti päästä tiimiin mukaan. Muista tällöin selvästi kertoa hakemuksissa ovatko ne ensi- vai toissijaisia.
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 725
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Zero » Tue Dec 01, 2009 1:01 am

DevTeam-koostumus vuodelle 2010

Esimiehet
Astigma (General Manager)
Drath (Content Manager)
Pettis (General Manager)

Kehittäjät
caje (Tech Developer)
ezbe (Tech Developer)
JATothrim (Tech Developer)
Spuntte (Tech Developer)
Ris (Tech Developer)
Jare (Web Developer)
temu92 (Web Developer)
KilledWhale (Developer)
Ilmuri (Developer)
TheFish (Developer)
Pate5 (Graphics Artist)
CCE (Music Artist)
stuf (Music Artist)

Organisaatiokaavio
Image
Klikkaa isommaksi...
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Wingman » Tue Dec 01, 2009 4:46 pm

onko manuaalin tekoon mitään henkilöä? muuten näyttää asialliselta, harmi minun kannaltani, olen 13v :(
- - - -

User avatar
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by tuhoojabotti » Tue Dec 01, 2009 6:08 pm

Ellu wrote:onko manuaalin tekoon mitään henkilöä? muuten näyttää asialliselta, harmi minun kannaltani, olen 13v :(
Zeron viestissä luki: "Devit myös tuottavat tutoriaaleja, esimerkkejä ja muuta materiaalia yhteisön käyttöön." Eli pääasiassa normi-devien hommaa se.
Imagedev.tuhoojabotti.com — “Programmer (noun): An organism that turns caffeine into code.”

User avatar
Ilmuri
Developer
Developer
Posts: 277
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:46 pm
Location: \o

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Ilmuri » Tue Dec 01, 2009 6:08 pm

Zero wrote: - Sinulla on tai pystyt hankkimaan Microsoft Office 2007 tai 2010 (Home/Business/Enterprise ei ole väliä).
Thanks but no thanks.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä
CoolBasic Classic

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by kaneli2000 » Tue Dec 01, 2009 6:11 pm

Ilmuri wrote:
Zero wrote: - Sinulla on tai pystyt hankkimaan Microsoft Office 2007 tai 2010 (Home/Business/Enterprise ei ole väliä).
Thanks but no thanks.
Jep. Vaikkei minulla ikääkään kaikkiin riittäisi, mutta en alkaisi silti DevTeamin takia ostamaan Office 2007:aa. Mihin sitä täällä tarvitaan?
I see the rainbow rising

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by esa94 » Tue Dec 01, 2009 6:28 pm

Zero wrote: - Sinulla on tai pystyt hankkimaan Microsoft Office 2007 tai 2010 (Home/Business/Enterprise ei ole väliä).
Uhhuh, en huomannutkaan.
Kai Antiword + OpenOffice.org käy? On ihan mahdollisuus käsitellä Office-filuja
EDIT:

Go-oo.org näyttäisi tukevan myös tallennusta wordin uusimmissa formaateissa.


User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 725
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Zero » Tue Dec 01, 2009 6:54 pm

Attention:

Taitaa olla parempi että poistetaan vaatimus Office 2007/2010. Nyt riittää kunhan pystytte lukemaan ja tuottamaan doc/xls/ppt-tiedostoja. Alunperin ajattelin, että meidän organisaatio on niin moderni, että kaikki dokumentit ovat muotoa docx/xlsx/pptx.

CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
SPuntte
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:51 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by SPuntte » Tue Dec 01, 2009 7:25 pm

Zero wrote:Taitaa olla parempi että poistetaan vaatimus Office 2007/2010. Nyt riittää kunhan pystytte lukemaan ja tuottamaan doc/xls/ppt-tiedostoja. Alunperin ajattelin, että meidän organisaatio on niin moderni, että kaikki dokumentit ovat muotoa docx/xlsx/pptx.
Ainakin teoriassa tuon pitäisi onnistua kyllä vanhemmallakin MS Officella tai ihan muulla toimisto-ohjelmistopaketilla, kunhan siihen löytyy munnin formaattien välille. Miniläppärini OpenOffice (v3.1, käyttöjärjestelmänä Ubuntu 9.10 NBR) ainakin väittää osaavansa tuottaa MS 2007 XML-formaatin tiedostoja (.docx, jne.)

Lisäksi tästä taloudesta löytyy Win XP Home -kone, johon on asennettu MS Office XP. Muistaakseni myös siihen löytyy (siis on asennettuna) muuntimet uudempiin formaattimäärityksiin. Tai ainakin kaiken järjen mukaan pitäisi olla, sillä ODF -> MS Office -muutimen (joka siis on kolmannen osapuolen plugin) sylkemät .docx aukeavat Wordilla ihan normaalisti, tosin "vain luku" -tilassa.

Miten lähelle 1:1 muunnoksia kaiken maailman kolmansien osapuolien muuntimilla päästään on toki ihan eri juttu. Olen kuitenkin sitä mieltä, että vähimmäisvaatimuksena MS Office 2007 on aika overkill.
tuhoojabotti wrote:
Ellu wrote:onko manuaalin tekoon mitään henkilöä? muuten näyttää asialliselta, harmi minun kannaltani, olen 13v :(
Zeron viestissä luki: "Devit myös tuottavat tutoriaaleja, esimerkkejä ja muuta materiaalia yhteisön käyttöön." Eli pääasiassa normi-devien hommaa se.
Mietin tuota itse lähinnä siltä kantilta, että miten varmistetaan sisällön laatu ja miten sisällöntuottoliukuhihna käytännössä toimii?

Pitäisi ehkä odottaa vastausta edelliseen, mutta esitänpä kuitenkin näkemykseni asiasta:
Mielestäni suora ketju yksittäisen devin kautta SV:lle (Content Manager) ja häneltä julkaisuun on turhan lyhyt. Ensinnäkin oikolukijoita pitäisi ennen julkaisua olla enemmän kuin yksi (kirjoittaja ei siis ole oikolukija), ja toisaalta uskon wiki-periaatteen voimaan. Toisin sanoen kannattaisin sitä, että esim. manuaalillekin olisi jonkinlainen CVS, johon kaikki (etupäässä devit ja SV) voisivat tuottaa versioita esimerkiksi yksittäisestä manuaalisivusta. Kun SV katsoo, että siihen on riittävä määrä riittävän laadukasta sisältöä, hän koostaa sivusta lopullisen version ja merkitsee sen valmiiksi CVS:ään
CoolBasic henkilökuntaa
Tech-kehittäjä
CoolBasic Classic, Cool VES

CoolPhysicsEngine | MissileSystem | Jana-ympyrä -törmäys | cbSimpleTexture | CoolCPLX

User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 725
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Zero » Tue Dec 01, 2009 7:38 pm

Lomakkeella oli pientä häikkää ääkkösten kanssa Etunimen ja Sukunimen täytössä tietyissä tilanteissa. Ongelma on nyt korjattu.
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
Ruuttu
Devoted Member
Posts: 687
Joined: Thu Aug 30, 2007 5:11 pm
Location: Finland, Sipoo

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Ruuttu » Tue Dec 01, 2009 10:46 pm

Hööh, ei taida olla omaa paikkaa kääntäjälle, se taitaa nääs olla ainoa juttu jossa oikeesti voisin olla hyödyksi. Tai no, osaanhan mä grafiikkaakin, mutta sen suhteen taitoni ovat todella... öö... vaihtelevat. :D
Last edited by Ruuttu on Wed Dec 02, 2009 6:04 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 725
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Zero » Wed Dec 02, 2009 1:07 am

Statseja

Pelkästään ensimmäisen 24 tunnin aikana on tapahtunut niin paljon, että se ylitti kaikki odotukseni:

Lukukertoja: 767 (noin +400 siitä mitä se oli vuorokauden alussa, lol)
Lähetettyjä hakemuksia: 16 kpl
Replyjä: 11

Haetut tehtävät ovat jakautuneet kiitettävästi: lähes kaikkiin eri tehtäviin on ollut halukkuutta. Älkää arastelko niitä esimiestehtäviä, eivät ne niin kauheita ole ;)

Myös paljon kysymyksiä on tullut (joihin olen muuten oikein halukas vastaamaan).

Pitäkää sama tahti yllä, laittakaa lisää hakemuksia tulemaan :)

Postaan vastaavia statseja tästä eteenpäin joka sunnuntai joulukuun ajan.
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
temu92
Web Developer
Web Developer
Posts: 1226
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:56 pm
Location: Gamindustri
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by temu92 » Wed Dec 02, 2009 3:41 am

Hakemusta tässä kai nyt väsäillään. Kuitenkin tämä näyttää ihan "serious businessilta" joka vähän pelottaa. Lukio kun on ja muita kiireitä niin en tiedä ehdinkö ihan varmasti olemaan mukana 100%, mutta yritetään nyt jotakin. Web-Developer hommia ehkä kun niitä osaan eniten. Toisaalta jos yksin siihen hommaan pistetään niin vastuu on aika suuri, eikös? Ja kun mitään varsinaista koulutusta ei vielä siihen ole, kaikki vaan itse harjoiteltu niin voi sanoa että jännittävää :p

Offtopic: Muutes, kun tässä kerran ollaan niin onkos kellään antaa jotakin linkkejä joihinkin hyviin artikkeleihin/oppaisiin sivujen tietoturvan luomisesta. Kirjautumisjärjestelmien luominen ilman että sessiokaappauksia tai muita vastaavia tapahtuu ja muuta sellaista. SQL-injektiot nyt onnistuu poistaa mysql_real_escape_string:lla mutta tietoturvan osaaminen päättyykin aika lailla siihen :ugeek:

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by kaneli2000 » Wed Dec 02, 2009 5:17 pm

Itse lähetin hakemuksen graafikoksi. Melko lailla siksi, että haluan antaa ehdotuksia Classicin käyttäjä- ja aloittelijaystvällisyydestä, työskennellä DevTeamissa ja tehdä myös sitä graffaa. Saa nähdä mitä tulee ;).
I see the rainbow rising

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Wingman » Wed Dec 02, 2009 6:09 pm

mihin voin uppia parhaita töitäni, jos ne on koneella, mutta ei netissä? vai voiko foorumille liittää, ja laittaa linkin sitten tohon hakemukseen?
- - - -

User avatar
KilledWhale
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 543
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:43 pm
Location: Liminka

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by KilledWhale » Wed Dec 02, 2009 6:44 pm

Ellu wrote:mihin voin uppia parhaita töitäni, jos ne on koneella, mutta ei netissä? vai voiko foorumille liittää, ja laittaa linkin sitten tohon hakemukseen?
up.servut.us toiminee väliaikasena säilönä hyvin.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cbFUN Kello
cbSDL
Whale.dy.fi

<@cce> miltäs tuntuu olla suomen paras

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Wingman » Wed Dec 02, 2009 7:12 pm

kiitos, graafikoksi hain :)
- - - -

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by MaGetzUb » Thu Dec 03, 2009 1:55 am

Minulla olisi innostusta Moderaattoriksi, mutta ainoa asia on se että en ole moderoinut yhtäkään foorumia. Joten pieni pikakurssi/koeaika olisi kiva niin ei tarvisi olla näyttöä. :) (Modeiksi niin vaan ei otetakkaan ihan randomina porukkaa..)
Ja taidepuoli minulla on hallussa kuvat/musiikki. Jos muusikoksi pyrkii niin silmään pistää, se että kysytään onko mikrofoni ja teetkö efektejä? Jos pyrkii muusikoksi niin se on vähän eriasia, kun ääniefektien tekiä. :? Otinkin huomioon sfx/music artist jutun. Ja jos on äänipuolella, mitä ihmettä tekee videon editointi ohjelmilla. (kyllä niitä minultakin löytyy.) Ei olisi pistänytkään niin silmään, jos olisi lukenut musiikin/äänien editointi/teko ohjelmia.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 725
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Zero » Thu Dec 03, 2009 8:21 am

Hakeneet graafikot:
Pieni vinkki: Jouluavatarkisa II on muuten aika loistava sauma esitellä taitojaan ;)
MaGetzUb wrote:Jos muusikoksi pyrkii niin silmään pistää, se että kysytään onko mikrofoni ja teetkö efektejä? Jos pyrkii muusikoksi niin se on vähän eriasia, kun ääniefektien tekiä. :? Otinkin huomioon sfx/music artist jutun. Ja jos on äänipuolella, mitä ihmettä tekee videon editointi ohjelmilla. (kyllä niitä minultakin löytyy.) Ei olisi pistänytkään niin silmään, jos olisi lukenut musiikin/äänien editointi/teko ohjelmia.
Videoeditointikokemusta kysytään sekä graafikko- että muusikko-puolella. CoolBasic Classic on pelintekotyökalu, joten artistinen henkilökunta työskentelee aika monenlaisissa mediaprojekteissa. Varmasti jossain vaiheessa tulee tarvetta jonkinnäköisiin videotuotoksiinkin. Huomaa, että videointitaidot eivät ole vaatimus vaan plussa.

Kaikki kysymykset eivät tarkoita automaattisesti sitä, että "niihin pitää vastata myöntävästi" tai "on huono, jos tämän kohdalle minulla ei ole kunnolla annettavaa". Joukossa on myös neutraaleita kysymyksiä (kuten esim. tuo videoeditointi), jossa pyrin saamaan laajempaa kuvaa siitä millainen henkilö on hakemassa. Samasta syystä ei etukäteen kannata jännittää sitä haastattelua, jonka tulen tekemään kaikille kandidaateille. Voin kysyä siellä tietyistä hakemuskohdista vähän tarkemmin, udella kaikennäiköistä jne.
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
Aavesoturi
Active Member
Posts: 163
Joined: Fri Aug 31, 2007 7:07 pm
Location: Helsinki
Contact:

Re: CoolBasic Classic: DevTeam - Hakemukset

Post by Aavesoturi » Fri Dec 04, 2009 12:44 am

No on kyllä viimosen päälle mietitty projekti sun muut. Toivottavasti se kääntyy sitten tehokkaaseen ja nopeaan kehitystyöhän. Itse olisin voinut johonkin open-source hommeliin koodia ja ideoita tuodakin (taitoja kuitenkin jonkun verran löytyy usealtakin alueelta), mutta tässä tapauksessa tämä kaikki wirallisuus ja salailu pelottaa pois, enkä edes jaksa miettiä mihin hommaan sitä hakis.

Locked