[HAETAAN TIIMIIN] - Minioid

Etsitkö tiimiä tai etsiikö tiimisi jäseniä?
Post Reply
User avatar
Sami The Great
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:15 pm
Contact:

[HAETAAN TIIMIIN] - Minioid

Post by Sami The Great » Wed Jul 18, 2012 7:34 pm

Moi kaikille! Minioidin uusin projekti tulee olemaan vähän laajempi, kuin aikaisemmat "lämmittely"-projektit, joten nyt tarvitaan tiimiä. Aikaisempien projektien tarkoituksena oikeastaan oli kerätä vain nimeä, jotta tiimi saisi paremman pohjan tuleville projekteille, jossa on enemmän porukkaa mukana. Jos olet kiinnostunut liittymään tiimiin, niin lähetä minulle täällä YV:tä tai postaa contact@minioid.com. Jos sinulla on vain muuta kysyttävää, niin postaa mieluiten tähän ketjuun, jotta muut saavat samalla siihen vastauksen. Muista kertoa hakemuksessasi myös itsestäsi, mitä osaat, mikä on erikoisalaasi jne.. Jos et osaa piirtää, niin graafikoksi sinusta ei ole, mutta voit esim. koodaa hyvin tai vaikka keksiä tarinaa.

Oma tehtäväni
Itse toimin projektijohtajana. Pidän yhteyttä tiimin jäseniin ja kerron mitä pitäisi tehdä. Tähän kuuluu erilainen tehtävien organisointi, jotta saadaan tehokkaasti tehtyä yhteistyötä. Lisäksi toimin koodaajana sekä grafiikan tekijänä.

Tällä hetkellä mukana
Latexi95, pääasiallisesti vastuussa kenttäeditorista, karttaformaatista sekä kenttien lataus- ja kirjoitussysteemistä. Suunnitteluosastossa toimii minun kanssani pelimoottorin ja koodauksen suunnittelussa.
Wingman, päätehtävänä musiikkien teko. Hoitaa ja organisoi audioryhmän toiminnan.


Hakijoille
Lue tarkasti alla olevat tekstit läpi ja mieti voisitko olla mukana projektissa. Huomee kohta "projektin vaihe", josta selviää mitä tällä hetkellä tiimiin tarvitaan. Huomioi, että sinun ei tarvitse hakea vain yhtä tehtävää varten, vaan nuo ovat vain suurinpiirteisiä alueita ja katson sitten tarkemmin mitä hakija voi tehdä.

Haetaan
-Vaihe 1. (katso viestin loppu) tehtäviin.

Projektin esittely:
Image

Code: Select all

Kameleonttipeli (työnimi)
perusajatukset projektiin

1. Yleistä
Peli tulee olemaan sivulta kuvattu tasohyppelypeli, jossa on mukana vähän RPG-ominaisuuksia.
Ideana on, että pelissä ohjataan kameleonttia, joka pystyy muuntautumaan neljäksi eri elementiksi. Kentät pitää läpäistä muuntamalla päähahmo aina oikeaksi elementiksi oikeassa kohtaa. Aluksi kentät ovat helpompia, joissa pitää vain hyppiä, ja myöhemmin ne vaikeutuvat, koska pitää käyttää aina useampia elementtejä ja vaihtaa niitä nopeammin, läpäistääkseen kentän. Pelin ei olisi tarkoitus olla vain, että mennään kentästä seuraavaan ja seuraavaan, vaan väliin olisi tarkoitus tehdä myös tarinaa ja ns. cut-scenejä.

2. Pelimoodit
Peliin tulisi tehdä useita pelimoodeja, joita pelimoottori pyörittää.
-"normaali" moodi, jossa hahmo juoksee itsestään eteenpäin. Vastaan tulee vihollisia, esteitä jne.. (loputon)
-"juokse pakoon", jossa täytyy kerätä matkan varrelta joitain poweruppeja, jotka nopeuttavat hahmoa. Takana tulee jokin vihollinen/vaara, joka etenee ja sitä pitää päästä pakoon. (loputon)
-"bossi" moodi, jossa täytyy taistella jotain bossia vastaan. Tässä moodissa kenttä ei lopu ennen kuin pääpahis on tuhottu.
-Sitten vielä tarina-moodi, joka on kaikkien edellisten sekoitus, mutta välissä on tietenkin tarinaa edistäviä kohtauksia jne.. Lisäksi tarinamoodissa on selvät kentät, joita läpäistään yksi kerrallaan.
-Eli normaali- ja pako-moodia voisi pelata myös ilman tarinaa, mutta ne olisivat vain loputtomia.

3. Peliympäristö ja -hahmot
Peliympäristö tulee suunnitella niin, että se olisi mahdollisimman monipuolinen. Ympäristö olisi tarkoitus toteuttaa niin, että maailma on jaettu alueisiin ja kukin alue sisältäisi useita kenttiä. Kukin alue olisi erilainen ulkonäöltään ja tapahtumiltaan. Uudelle alueelle pääsisi vain, jos on läpäissyt edellisen alueen kaikki kentät. Alueita olisi tarkoitus tehdä ainakin 4 tai 5. Hahmot pitäisi tehdä jotenkin persoonallisiksi. Tämä onnistuu välikohtauksilla, jossa hahmot pääsevät puhumaan toisilleen. Pelissä olisi tarkoitus olla itse pääpahis sekä jokaisella alueella oma "pikkupahis", joille myös pitää suunnitella oma persoona. Tällä tavoin pelaajan mielenkiinto säilyy pidempään, eikä pelaamisesta tule vain perus kenttien läpäisyä. Päähahmolle pitää myös keksiä muutama ystävähahmo sekä matkan varrella muuten vastaantulevia hahmoja.

4. Tarina
Tarina pitää kehittää niin, että pelaajan mielenkiinto säilyy. Jokaisella tärkeällä hahmolla pitää olla oma tarinansa, miksi he ovat mukana pelissä, mikä on niiden päämäärä, miten ne toteuttaa sitä ja mitä pelaaja saa tietoon (osa voi tehdä asioita pelaajan tietämättä, jotta saadaan yllätysmomenttia). Tarinan eteneminen tapahtuu siis välikohtauksilla sekä välikuvilla (välikuvilla voidaan kuvailla tapahtumaa tarkemmin, jos peligrafiikka ja pelimoottori ei ole tarpeeksi hyvä toteuttamaan haluttua).

5. Toteutus
Peli toteutetaan C++:lla Cocos2D-X kirjastolla. Se tulee toimimaan ainakin Windowsilla, Linuxilla, iPhonessa ja Androidilla. Pääpaino kuitenkin on mobiilialustoilla, joten pelin ominaisuudet rajoittuvat kosketusnäyttöön / hiireen. Grafiikat tulevat olemaan HD-tasoa, joten ne tulee toteuttaa vektori-tekniikalla. Pelin on myös tarkoitus olla laadullisesti ja laajuudeltaan Minioidin aikaisempia pelejä parempi, joten aloittelijan projektista ei ole kyse. Tarkoitus on myös tuottaa rahallista korvausta pelin tekijöille, mutta koska Minioidille ei ole kertynyt tarpeeksi rahaa kassaan (suunnilleen kymmenen euroa), niin palkkaa ei voida maksaa, vaan jokainen saa oman osuutensa pelin tuotoista, jos niitä tulee.
Tehtävärakenne ja projektin hallinta

Code: Select all

Kameleonttipelin tehtävärakenne ja -hallinta

Projektin hallinta
-Jotta projekti pysyy kasassa, jokainen raportioi tekemisistään aina väliajoin projektijohtajalle.
-Jos osastosi tarvitsee jotakin, ilmoita siitä projektijohtajalle, muuten kehityksestä syntyy sekasorto ja tehdään paljon turhaa työtä. Esimerkiksi, jos ohjelmoit valikkoa ja tarvitset nappuloita sitä varten->ilmoita projektijohtajalle ja grafiikkatiimin johtajalle->grafiikkatiimi alkaa tekemään. Näin projektijohtaaja tietää aina mitä ollaan jo tekemässä ja missä mennään.
-Osaston johtaja kertoo tiimilleen mitä tehdään ja suunnittelee mitä tarvitaan ja miten toteutetaan.
-Jotta kehittäjät pysyy ajantasalla, järjästetään välillä "kokous", johon toivottavasti kaikki osallistuu. Yhteydenpitotapa pitää sopia.
-Jotta keskusteluista ei tule mitään sekavaa jutustelua, niin projektijohtaja ja tiimin johtajat kysyy aluksi omat kysymyksensä ja ilmoittaa asioista, jonka jälkeen vasta jutellaan vapaasti.

-Resurssien hallintaan käytetään dropboxia (C++-koodiin GitHub)
-Jokaisella osastolla on oma kansionsa. Osaston johtaja vastaa sen käytöstä. Muut osastot EIVÄT saa muokata toisen osaston kansioita tai niissä olevia tiedostoja, vaan ne ovat siellä siksi, että ne voi kopioida omalle koneelle, jos tarvitsee omaan työhönsä niitä.
-Älä ylikirjoita mitään ilman, että oman osastosi johtaja tietää siitä. Jos haluat laittaa samasta resurssista eri version, niin nimeä se mielummin toisella nimellä.
-Nimetään kaikki niin, että niistä saa heti selvää (ei mitään ermgper.png tiedostoja siis).
-Oman tiimisi kansioon voi luoda uusia alakansioita ja oman osaston johtaja voi päättää miten ne saadaan loogisesti kuntoon.
-Juurikansiossa on kansio nimeltä "nykyinen versio". Tänne kansioon projektinjohtaja laittaa aina uusimman WIN32 käännöksen pelistä. Täältä pystyt seuraamaan itse pelin kehitystä ja testaamaan sitä. Tätä kansiota EI saa muokata.

-Projektijohtaja
	-Grafiikkatiimi
		-Peligrafiikan johto
			-Hahmo-graafiikka
			-Efekti-grafiikka
			-Kenttä-grafiikka
			-GUI-graafiikka
			-Konsepti-graafiikka
			-Välikuva-grafiikka
	-Ohjelmointitiimi
		-Ohjelmoinnin johto
			-Kenttäeditorin tekeminen
			-Pelimoottori-ohjelmointi
			-Valikko-ohjelmointi
	-Audiotiimi
		-Musiikki
		-Äänet
	-Suunnitteluosasto
		-Suunnittelun johto
			-Pääjuoni
			-Aluesuunnittelu
			-Kenttien toteutus (myöhemmässä vaiheessa)
			-Hahmot
			-Viholliset
			-Välikohtausten suunnittelu
Projektin VAIHE

Code: Select all

VAIHE 1. Pelin suunnittelu 1
Kasataan suunnitteluosasto pelin suurpiirteistä suunnittelua varten.

	-Grafiikka-tiimi
		-Konsepti-grafiikka
	-Suunnitteluosasto
		-Suunnittelun johto
			-Pääjuoni
			-Aluesuunnittelu
			-Hahmot
			-Viholliset

Tavoite on, että suunnittelun jälkeen olisi selvää, että mitä pitää lähteä tekemään. Suunnittelu pitää tehdä niin tarkasti, että sen jälkeen on täysin selvää mitä grafiikkaa tarvitaan, mitä hahmoja aletaan piirtämään, mitä vihollisia maailmassa on, minkälainen pelimaailma on, mitä alueita pelikartalla on, mikä on erikoista eri alueissa, mikä on minkäkin alueen pääpahis ja mitä ne haluaa siellä tehdä, mitä tietyn alueen tilesettiin tarvitaan, millaisia esteitä ja vaaroja alueella on jne.. Pääjuoni pitää keksiä myös siksi, että vuoropuheille on jokin pohja, kun niitä aletaan tekemään. Osastoon tarvitaan myös konsepti-grafiikan tekijää (voi olla useampikin kuin yksi), koska luonnokset eri alueista, vihollisista ja hahmoisa ovat tärkeitä ennen, kuin niitä aletaan tekemään. Näissä tehtävissä tarvitaan mielikuvitusta.
Last edited by Sami The Great on Fri Jul 20, 2012 1:28 am, edited 1 time in total.
http://www.rockodilegames.com
CoolBasickin käyttäjä vuodesta 2004.

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: [HAETAAN TIIMIIN] - Minioid

Post by Wingman » Wed Jul 18, 2012 8:31 pm

Mielenkiintoiselta vaikuttaa, olen ainakin musiikin kanssa mielelläni mukana, en tiedä miten paljon grafiikkaa voin tehdä (vektorigrafiikalta näyttää ja siitä ei paljoa kokemuksia ole). Suunnittelussa voin auttaa myös.
- - - -

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: [HAETAAN TIIMIIN] - Minioid

Post by valscion » Wed Jul 18, 2012 11:43 pm

Hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mobiilialusta vaikuttaisi oikein mukavalta kehitysalustalta joten saatan laittaa mailia tulemaan jossain välissä :).

Pelimoodien kuvauksen kohdasta saa sellaisen käsityksen että peli liikkuisi jatkuvasti vasemmalta oikealle, vähän kuin jokin skrolleri. Onko tämä tarkoituksellista vai luenko nuo lauseet vain jotenkin kieroon?
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
Sami The Great
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:15 pm
Contact:

Re: [HAETAAN TIIMIIN] - Minioid

Post by Sami The Great » Thu Jul 19, 2012 12:21 am

Peli tulee olemaan osittain scrolleri tyylinen, mutta niin, että siinä pystyy pysähtymään. Suunnittelu on kuitenkin kovassa vauhdissa ja asiat voivat toki muuttua vielä.
http://www.rockodilegames.com
CoolBasickin käyttäjä vuodesta 2004.

User avatar
Sami The Great
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:15 pm
Contact:

Re: [HAETAAN TIIMIIN] - Minioid

Post by Sami The Great » Thu Jul 19, 2012 2:56 pm

Suunnittelu on saatu hyvin käyntiin nyt. Projektinhallinta asiat alkaa olla kunnossa ja järjästelyt tuntuu toimivan hyvin :) Suunnitteluosastoon tarvittaisiin nyt kipeästi Konsepti-graafikko.
Hae tehtävään, jos osaat piirtää lyjykynällä, värikynällä tai tussilla / piirtopöydällä kuvia ja sinulla on mielikuvitusta.
Tehtävänä olisi siis piirrellä vain luonnoksia eri asioista, joita suunnittelutiimi keksii. Tämä helpottaa grafiikan teossa myöhemmässä vaiheessa. Vaatimuksena on, että pystyt muuttamaan luonnokset sähköiseen muotoon ja lisäilemään niitä tiimin dropboxiin.
http://www.rockodilegames.com
CoolBasickin käyttäjä vuodesta 2004.

Post Reply