Vuoden CB-projekti (säännöt ja muu keskustelu)

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Vuoden CB-projekti (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Awaclus »

Tajusin juuri, ettei tällaista kisaa ole tainnut vielä perinteisesti olla, ja koska perinteet ovat kivoja, päätin ottaa vapauden kisan järjestämiseen. Hakusessa on nyt vuoden paras CoolBasic-projekti. Epäselvyyksiä ideasta ei liene, joten tässä säännöt perusteluineen:

1) Mukana kilpailussa on automaattisesti kaikki projektit, kunhan projekti noudattaa seuraavia kriteerejä:
--a) Projektin kehityksen ei ole tarvinnut alkaa tänä vuonna, mutta tämän vuoden puolella siihen on pitänyt tulla merkittävää kehitystä. On järjestäjän päätettävissä, mikä kehitys on merkittävää, mutta rajan tulisi olla melko matalalla. Tämä sääntö siksi, että jos projekti on massiivinen, sitä ei ehdi saamaan yhden vuoden aikana valmiiksi, ja näinollen jos ainoastaan kyseisen vuoden puolella aloitetut projektit sallittaisiin, rangaistaisiin projektin kehittäjää oikeasti hienon projektin tekemisestä ja palkittaisiin projektin kehittäjää hutaisemalla tehdyn projektin tekemisestä.
--b) Projektista pitää olla toimiva testiversio/valmis peli tai ohjelma. Hyvin suunniteltu on toki puoliksi tehty, mutta pelkkien suunnitelmien olemassaoloa on hyvin vaikea todistaa.
--c) Projekti pitää olla tehty CoolBasicilla. Onhan kyseessä kuitenkin CB-projektikilpailu.
--d) Projektilla pitää olla oma topic Projektit- tai Projects-alueella. Tätä vaaditaan kahdesta syystä - ensinnäkin "projekti" on hankala määritellä, joten ilman tätä sääntöä kisaan joutuisi hyväksymään myös mukaan kaikki pikapelikisojen pelit, Efektit-ketjussa esille tulleet tuotokset ja vastaukset Ongelmat-alueella esitettyihin kysymyksiin, ja toisaalta myös siksi, että muuten kisasta voisi vahingossa jäädä helposti pois projekteja, joilla sääntöjen puitteissa olisi mahdollisuus osallistua (esimerkiksi jonkun CB-foorumilla käymättömän ihmisen CoolBasicilla tehty projekti, josta järjestäjä ei ole kuullutkaan ja jonka kehittäjä ei ole koskaan kuullutkaan tästä kilpailusta); reilumpaa on suoraan kieltää se kaikilta kuin sattumanvaraisesti sallia se vain niille, jotka sattuvat huomaamaan, ja sitä suuremmalla syyllä kun topicin tekeminen Projektit-alueelle on ehkä kolmen minuutin homma nopeimmillaan.
--e) Projekti ei ole saanut päästä edellisen vuoden CB-projektikilpailun kärkikymmenikköön. Tämän säännön idea on se, että jos projekti on nimenomaan tietyn vuoden merkittävimpiä projekteja, ei se voi jatkuvalla syötöllä olla myös nimenomaan kaikkien muidenkin vuosien merkittävimpiä projekteja. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, pohjimmiltaan ajatus tämän säännön takana oli estää NetMatchia voittamasta joka vuonna :D t: säännön keksijä. Järjestäjällä on kuitenkin seuraavanlainen oikeus poikkeustapauksiin:
Jos projektiin vuoden aikana tulleet muutokset ovat niin suuria, että voidaan puhua kokonaan uudesta projektista vaikka nimi onkin sama, seuraavan vuoden kilpailun järjestäjä voi oman harkintansa mukaan antaa poikkeuksellisesti joidenkin edellisvuoden kärkikymmenikköön päässeiden projektien osallistua uudestaan, kunhan ei ole uudelleen osallistuvan projektin suhteen jäävi. Järjestäjä ei ole velvollinen tarkistamaan kaikkia viime vuoden kärkikymmenikön projekteja muutosten varalta, vaan projektin kehittäjien tulee mielellään olla aktiivisia jos haluavat projektinsa kisaan uudestaan. Vastaavasti jos joku projekti on lähes täysin samanlainen kun samojen kehittäjien aikaisemman vuoden kärkikymmenikköön päässyt projekti, mutta nimi on vaihtunut, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan jättää projektin pois kisasta. Kummassakin tapauksessa näistä poikkeustapauksista tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kilpailun äänestyksen alkamista mahdollisia protesteja varten.
--f) Projektin saa julkaista myös tämän kilpailun aikana, kunhan se täyttää vaatimukset ennen kuin ensimmäinen kierros loppuu. Kilpailu kuitenkin alkaa jo hyvissä ajoin samana vuonna kuin kilpailuun osallistuvia projekteja tehdään.
--g) Jos projektin topicissa erikseen mainitaan tai kehittäjä muilla tavoin pyytää, että projekti ei osallistu tähän kilpailuun, tätä toivomusta kunnioitetaan eikä projekti silloin myöskään osallistu. Kaikki eivät tykkää kilpailuista, olisi tahditonta pakottaa ihmisiä siihen vastentahtoisesti.
--h) Viime kädessä kilpailun järjestäjä päättää, mitkä projektit osallistuvat ja mitkä projektit eivät osallistu, perustuen näihin sääntöihin ja järjestäjän omaan järkeen. Joskus voi olla epäselviä tilanteita, ja näissä tilanteissa jonkun täytyy pystyä olemaan mahdollisuuksissa tekemään ratkaisuja, ja kukas sen luontevampi henkilö näitä ratkaisuja tekemään olisi kuin kilpailun järjestäjä.

2) Ensimmäisellä kierroksella erilliseen äänestystopiciin saa äänestää projekteja lähettämällä viestejä. Jos on muuta aiheeseen liittyvää keskustelua, se kuuluu tähän topiciin. Ensimmäisellä kierroksella äänestäminen tapahtuu viestein siksi, että foorumin äänestysvaihtoehtojen määrä on rajoitettu ja viestiketjut ovat erilliset äänten laskemisen sekä muun keskustelun helpottamiseksi.
--a) Jokainen foorumikäyttäjä saa lähettää vain yhden viestin, jossa äänestetään projekteja. Viestiä saa muokata. Vain yhden viestin lähettäminen helpottaa ääntenlaskua, ja viestiä saa muokata siksi, että projektit saattavat kehittyä äänestyksen aikana tai äänestäjän mieli voi muista syistä muuttua, eikä viestin muokkaaminen kasvata järjestäjältä vaadittua työmäärää merkittävästi.
--b) Saat äänestää niin montaa eri projektia kuin haluat, mutta jokaista projektia vain yhden kerran. Tämä siksi, ettei ääniä jäisi antamatta millekään projektille, joka äänen ansaitsee.
--c) Järjestäjä saa äänestää. Järjestäjä saa joissain tilanteissa harkintansa mukaan tiputtaa projekteja pois kisasta - siihen suhteutettuna olisi tyhmää, jos järjestäjä ei saisi äänestää.
--d) Omia projektejaan saa äänestää (ja se on myös suositeltavaa), jos samalla äänestää myös vähintään yhtä montaa muuta projektia, joiden kehitykseen ei ole suoraan osallistunut. Tämän on tarkoitus motivoida ihmisiä äänestämään - vuonna 2011 tämä oli kiellettyä, eikä äänestäjien määrä ollut suunnattoman suuri. Toisaalta yhdestä äänestä on hyötyä kilpailussa, mutta se ei yksinään riitä voittoon. Lisäksi kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus äänestää itseään, joten sääntö ei ole epäreilu.
--e) Inserttaa tähän, milloin ensimmäinen kierros alkaa ja milloin se päättyy.
--f) Ratkaisevien tasapelien sattuessa siten, ettei kaikki tasapelissä olevat projektit mahdu toiselle kierrokselle jatkavien 10 parhaan joukkoon, mutta osa mahtuu, tulee kierrosten välissä pitää noin viikon mittainen tauko, jonka aikana foorumin käyttäjät saavat ilmaista oman mielipiteensä ja jonka jälkeen järjestäjä voi oman harkintansa mukaan valita jonkin seuraavista:
---f.1) antaa kaikkien tasapelissä olevien projektien jatkaa toiselle kierrokselle siitä huolimatta. Tämä on suositeltavaa, koska se on mahdollista ja reilua.
---f.2) päättää, mitkä projektit saavat jatkaa toiselle kierrokselle ja mitkä projektit eivät, siten että toiselle kierrokselle jatkaa 10 projektia niin kuin pitääkin. Jos järjestäjä tekee näin, hän ei saa päättää yhdenkään oman projektinsa pääsevän toiselle kierrokselle. Tämän vaihtoehdon valitseminen ei yleisesti ottaen ole suositeltua, mutta muiden joukossa esimerkiksi selkeän trollausyrityksen sattuessa tai jos ensimmäisen vaihtoehdon valitsemalla äänestyksen maksimivaihtoehtämäärä ylittyisi, se voi olla silti viisasta.
---f.3) myös jokin muu vaihtoehto voi olla joissain tilanteissa toimivin ratkaisu, mutta varsinkin sellaisen käyttämisestä tulee käydä keskustelua ennen päätöksen tekemistä.

3) Toisella kierroksella äänestetään pollilla, joka lisätään äänestystopiciin mahdollisimman pian ensimmäisen kierroksen jälkeen.
--a) Pollissa tulee olemaan ensimmäisen kierroksen 10 äänestetyintä projektia, tai tasapelin sattuessa mahdollisesti muutama enemmän.
--b) Inserttaa tähän toisen kierroksen arvioitu päättymisaika.
--c) Omaa projektiaan saa äänestää. Tätä ei voi valvoa helposti, joten parempi sallia omien projektien äänestäminen kaikille kuin palkita sitä, joka rikkoo sääntöjä ja rangaista niitä, jotka noudattavat sääntöjä.
--d) Jos kahden tai useamman parhaan projektin välillä on tasapeli, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan joko antaa voiton haluamalleen projektille tai julistaa tasapelin projektien välillä, paitsi jos järjestäjä on ollut osallisena toisen ja vain toisen projektin kehityksessä, se projekti, jonka kehitykseen järjestäjä ei ole osallistunut, voittaa. Järjestäjä voi myös järjestää kolmannen kierroksen tasapelissä olevien projektien välille. Yleisesti ottaen tasapeliä projektien välillä suositellaan, mutta jos toinen projekti on järjestäjän mielestä selkeästi parempi kuin toinen, paremmalle projektille voiton antaminen on sallittua tai jos käyttäjäkunta ja etenkin tasapelissä olevien projektien kehittäjät ovat kolmannen kierroksen kannalla, sekin on legittiä.

4) Jos säännöissä on jotain vikaa, parannettavaa tai muita epäselvyyksiä, niistä tulee huomauttaa asap, mieluiten ennen ensimmäisen kierroksen alkamista.

5) Kilpailun voittaneen projektin kehittäjä saa etuoikeuden toimia seuraavan vuoden kilpailun järjestäjänä tai delegoida homman jollekin toiselle (vain, jos delegoinnin kohde suostuu järjestäjäksi). Kilpailun järjestämisen aloittaminen on suositeltavaa tehdä joskus joulukuun alkupuolella, tai jos vaikuttaa siltä, että ennen kilpailun alkamista selvitettävää hommaa on paljon, mahdollisesti jo aikaisemmin. Jos joulukuun 15. päivään mennessä uudesta kilpailusta ei ole tietoakaan, kuka tahansa saa toimia järjestäjänä. Lisäksi voittaja saa mainetta ja kunniaa.

6) Kunkin vuoden järjestäjä saa tarpeen tullen parantaa sääntöjä, mutta kaikki tarvittavat parannukset sääntöihin tulee tehdä ennen ensimmäisen kierroksen alkamista ja mikäli mahdollista, antaa ihmisille aikaa esittää eriäviä mielipiteitä ennen kilpailun aloittamista muutetuilla säännöillä. Tilanteessa, jossa säännöissä ei kerrota ratkaisua visaiseen pulmaan, joka on kuitenkin kilpailun aikana ilmentynyt, järjestäjä saa myös muokata sääntöjä lennossa ongelman ratkaisemiseksi, mutta tätä oikeutta tulee käyttää vain äärimmäisen pakon alla.

7) Järjestäjän tulee käyttää järjestäjyyden suomia vapauksia järkevästi. Tämä on mittakaavaltaan suurimmasta päästä CoolBasic -foorumeiden kilpailuja, joten ei nyt ainakaan järjestäjän toimesta rölötellä tätä, jookos?
EDIT:

Säännöt on kirjoitettu siten, että ne on mahdollista copypastettaa seuraavan kilpailun threadiin. Pyrin myös selvittämään syitä sääntöjen takana mahdollisimman hyvin - en ole (todennäköisesti) tulevaisuudessa järjestäjänä perustelemassa sääntöjen olemassaoloa niitä kyseenalaistaville henkilöille.

Last edited by Awaclus on Thu Jun 28, 2012 2:04 am, edited 12 times in total.
User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by axu »

Vaikuttaa hyvältä! Pitäisikö jossain olla lista hyväksytyistä peleistä? Tai vaihtoehtoisesti kaikki ilmoittaa tässä oman projektinsa jonka haluaa osallistuvan peliin. Ei kaikki jaksa selata projektit-aluetta etsiäkseen kaikki tämänvuotiset projektit ja miettiä mistä piti eniten. Myös tuo "merkittävää kehitystä" on perin tulkinnanvarainen termi, ja valmis osallistujalista helpottaisi tässäkin.
Sitten vielä kysymys: saako peliä kehittää edelleen vielä kilpailun ollessa käynnissä (ekalla kierroksella vissiin käy mutta entäs toka)? Vai johtaako tämä pelin hylkäämiseen kilpailusta? Entä jos sinun projektiasi äänestetään vasten tahtoasi, mutta haluat jatkaa sen tekemistä ja julkaista uutta versiota foorumilla? :D
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image
User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1598
Joined: Thu Dec 06, 2007 7:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by valscion »

Tämähän kuulostaa hienolta idealta, hyvä Chaosworm!
axu wrote:Pitäisikö jossain olla lista hyväksytyistä peleistä? Tai vaihtoehtoisesti kaikki ilmoittaa tässä oman projektinsa jonka haluaa osallistuvan peliin. Ei kaikki jaksa selata projektit-aluetta etsiäkseen kaikki tämänvuotiset projektit ja miettiä mistä piti eniten. Myös tuo "merkittävää kehitystä" on perin tulkinnanvarainen termi, ja valmis osallistujalista helpottaisi tässäkin.
Mielestäni vaikuttaisi hyvältä ajatukselta että tähän topikkiin voisivat jotkut foorumiaktiivit keräillä pelien nimiä ja linkkejä topikkeihin. Näin äänestäminen helpottuisi huomattavasti eivätkä vuoden alussa valmistuneet projektit jäisi vähemmälle huomiolle vain sen takia, että ne ovat jääneet Projektit-alueen syövereihin. Ehdottaisin kyseisen listan järjestämistä aakkosjärjestykseen, selkeyden vuoksi.

Sitten kysyisin muilta foorumilaisilta mielipidettä seuraavaan: Onko NetMatchissa tapahtunut teidän mielestänne merkittävää kehitystä tämän vuoden puolella vai ei? Itse en puolueellisena pysty kyseiseen aiheeseen vastaamaan.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Awaclus »

Unohdin näköjään heti mainita, että aion muokata aloitusviestiin listaa osallistuvista projekteista, kunhan vaikuttaa siltä, että kisa tullaan saamaan käyntiin ja suurin piirtein kaikki ovat sääntöihin tyytyväisiä. Lisäksi en näe mitään estettä sille, että projekteja kehitetään myös toisen kierroksen aikana - kisaan osallistuu koko projekti, ja onhan projekti kuitenkin enemmän kuin vain yksi valmis versio. Lisäksi tämä voi motivoida joitain tauolla olleita projekteja jatkumaan (as if, mutta ainahan voi toivoa).

Minun mielestäni NetMatch osallistuu kilpailuun.
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Latexi95 »

Minullakaan ei ole mitään sitä vastaan, että NetMatch osallistuu.
Chaosworm wrote: Lisäksi tämä voi motivoida joitain tauolla olleita projekteja jatkumaan (as if, mutta ainahan voi toivoa).
No ainakin tämä topici onnistui innoittamaan minua taas cbChipmunkin manuaalin kirjoituksen pariin. :D
User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by axu »

Latexi95 wrote:Minullakaan ei ole mitään sitä vastaan, että NetMatch osallistuu.
Chaosworm wrote: Lisäksi tämä voi motivoida joitain tauolla olleita projekteja jatkumaan (as if, mutta ainahan voi toivoa).
No ainakin tämä topici onnistui innoittamaan minua taas cbChipmunkin manuaalin kirjoituksen pariin. :D
Minullakin olisi tarkoitus pukata tämän vuoden puolella SkiDownista uusi versio mitä olen jonkin aikaa jo tehnyt... :) Mutta teen sitä jahka Zeldalta kerkeän :P
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Awaclus »

Yritin itse tehdä jotain banneria palkinnoksi. Gimpin sparklet 4eva! Teksti taitaa tosin näkyä vähän huonosti :S

Saat itse päättää, onko vasemmassa yläkulmassa oleva juttu Tetris-palikka, ase, tasohyppelykenttä vai kenties jotain muuta.
Image


Silti tosin otetaan mielellään vastaan hienompia bannereita palkinnoiksi.
Pate5
Artist
Artist
Posts: 551
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:53 pm
Location: Vantaa

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Pate5 »

Chaosworm wrote:Yritin itse tehdä jotain banneria palkinnoksi. Gimpin sparklet 4eva! Teksti taitaa tosin näkyä vähän huonosti :S

Saat itse päättää, onko vasemmassa yläkulmassa oleva juttu Tetris-palikka, ase, tasohyppelykenttä vai kenties jotain muuta.
Image


Silti tosin otetaan mielellään vastaan hienompia bannereita palkinnoiksi.
Pakko. Tehdä.
CoolBasic henkilökuntaa
Graafikko
Tuxi
Active Member
Posts: 189
Joined: Wed Jan 21, 2009 10:25 pm
Contact:

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Tuxi »

Erittäin hyvä idea tällaisen järjestäminen.
Chaosworm wrote:--e) Projekti ei ole saanut päästä edellisen vuoden CB-projektikilpailun kärkikymmenikköön (tämä sääntö on tulevaisuutta varten).
Entä, jos projekti on kehittynyt huomattavasti edelliseen kilpailuun osallistuneesta versiosta? Esimerkiksi edellisen kilpailun versio olisi ollut keskeneräinen testiversio, ja nykyinen versio olisi valmis peli, jonka ideakin on saattanut hieman muuttua testiversiosta.
Chaosworm wrote:Ensimmäisellä kierroksella tähän topiciin saa äänestää projekteja lähettämällä viestejä.
Mielestäni olisi selkeämpää, että tätä varten tehtäisiin oma topic, johon tulee pelkästään (annetun kaavan mukaisia) äänestysviestejä. Näin pisteidenlasku kävisi helposti.
Projektit:
Jotain pientä (Ehkä vähän suurempaakin)

-Tuxi- (myös Tuxi4321)
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Latexi95 »

Tuxi wrote: Mielestäni olisi selkeämpää, että tätä varten tehtäisiin oma topic, johon tulee pelkästään (annetun kaavan mukaisia) äänestysviestejä. Näin pisteidenlasku kävisi helposti.
Olisihan se kätevää, mutta äänestysvaihtoehtojen määrässä taitaa olla rajoitus?
EDIT:

Oho... 701. viesti :D

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011

Post by Awaclus »

Nyt tuli hyviä kysymyksiä/ajatuksia Tuxilta.
Tuxi wrote:
Chaosworm wrote:--e) Projekti ei ole saanut päästä edellisen vuoden CB-projektikilpailun kärkikymmenikköön (tämä sääntö on tulevaisuutta varten).
Entä, jos projekti on kehittynyt huomattavasti edelliseen kilpailuun osallistuneesta versiosta? Esimerkiksi edellisen kilpailun versio olisi ollut keskeneräinen testiversio, ja nykyinen versio olisi valmis peli, jonka ideakin on saattanut hieman muuttua testiversiosta.
Jos muutokset ovat niin suuria, että voidaan puhua kokonaan uudesta projektista vaikka nimi onkin sama, seuraavan vuoden kilpailun järjestäjä voi oman harkintansa mukaan antaa poikkeuksellisesti joidenkin projektien osallistua uudestaan, kunhan ei ole uudelleen osallistuvan projektin suhteen jäävi (tosin järjestäjä ei ole velvollinen tarkistamaan kaikkia viime vuoden kärkikymmenikön projekteja, vaan projektin kehittäjien tulee mielellään olla aktiivisia jos haluavat projektinsa kisaan uudestaan). Vastaavasti jos joku projekti on täysin samanlainen kun samojen kehittäjien aikaisemman vuoden kärkikymmenikköön päässyt projekti, mutta nimi on vaihtunut, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan jättää projektin pois kisasta. Kummassakin tapauksessa näistä poikkeustapauksista tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kilpailun äänestyksen alkamista mahdollisia protesteja varten. Poikkeus on myös tässä tapauksessa poikkeus, ei oletusarvoinen asia.
Tuxi wrote:
Chaosworm wrote:Ensimmäisellä kierroksella tähän topiciin saa äänestää projekteja lähettämällä viestejä.
Mielestäni olisi selkeämpää, että tätä varten tehtäisiin oma topic, johon tulee pelkästään (annetun kaavan mukaisia) äänestysviestejä. Näin pisteidenlasku kävisi helposti.
Sopiihan tämä minulle, jos muut eivät ole sitä vastaan. Latexi: Tuxin idea taisi olla, että edelleen äänet annetaan viestejä lähettämällä, mutta ne lähetetään vain eri topiciin, johon ei tule muuta keskustelua ja tämä topic pyhitetään sille muulle keskustelulle. Äänestysvaihtoehtojen määrä on rajoitettu kymmeneen, huomaako kukaan muuten mitään yhteistä tämän määrän ja toiselle kierrokselle pääsevien projektien määrän kanssa?
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Awaclus »

Äänestystopicissa on nyt valmis lista projekteista. Jos siinä on virheitä, ilmoita yksityisviestillä tai tähän topiciin.
User avatar
skinkken
Advanced Member
Posts: 453
Joined: Sat Sep 01, 2007 4:00 pm
Location: Helsinki

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by skinkken »

Listaan voisi lisätä vielä Space Chaosini, joka kehittyi merkittävästi ennen valmistumistaan joskus tämän vuoden huhtikuussa. ( ja laita nimeksi Space Chaos eikä SC) :)

Ja montako peliä tuohon toiseen kierrokseen tulee?
Valmiit pelit: House of Horrors , Battle Zone , Über Ball , Itdoti , Space Chaos , Bloxxplosives
Projekti jota teen ehkä joskus vielä: viewtopic.php?f=11&t=2636 <-- Tämä rivi päivitetty 14.1.2013
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Awaclus »

skinkken wrote:Listaan voisi lisätä vielä Space Chaosini, joka kehittyi merkittävästi ennen valmistumistaan joskus tämän vuoden huhtikuussa. ( ja laita nimeksi Space Chaos eikä SC) :)

Ja montako peliä tuohon toiseen kierrokseen tulee?
Space Chaos lisätty, kiitos ilmoituksesta. Yleensä (aina?) laitoin projektin nimeksi pelin tai ohjelman nimen siten kuin se on topicin otsikossa ja poistin mahdollisen versionumeron ja genren tai lyhyen kuvauksen, joka topicin otsikossa saattoi myös olla.

Toiseen kierrokseen tulee 10 projektia, kuten aloitusviestissä sanotaan.
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Awaclus »

Pahoittelen tuplapostausta, mutta tuli mieleeni semmoinen ajatus, että kilpailun nimessähän ei painoteta vuoden suomalaista CB-projektia, joten miksei säännöt voisi olla myös englanniksi? Taidan tosin selkeyden vuoksi tehdä sitä varten erillisen topicin lontoonkieliselle alueelle.
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Wingman »

örör.. tein Ludum Dareen joskus pari kuukautta sitten pelin CB.llä, joten se taitanee olla myöskin projekti.. foorumeilla en sitä ole tosin julkaissut, ja peliä kun ei enää kehitetä/siihen ei muutenkaan mitään ole tulossa niin jää topiikki tekemättä. Linkkaampa nyt kuitenkin vielä itse pelin.
- - - -
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Awaclus »

Wingman wrote:örör.. tein Ludum Dareen joskus pari kuukautta sitten pelin CB.llä, joten se taitanee olla myöskin projekti.. foorumeilla en sitä ole tosin julkaissut, ja peliä kun ei enää kehitetä/siihen ei muutenkaan mitään ole tulossa niin jää topiikki tekemättä. Linkkaampa nyt kuitenkin vielä itse pelin.
Hyväksyisin tämän pelin erittäin mielelläni muuten, mutta ongelmaksi muodostuu se, että jos hyväksyn kilpailuun mukaan yhden projektin, jolla ei ole ketjua Projektit-alueella, joutuisin myös hyväksymään kaikki pikapelikisojen ja viikkokisojen pelit, joilla ei ole omaa topicia Projektit-alueella. Tämähän olisi vielä ihan ok, mutta sitten missä menee projektin raja? Pitääkö mukana olla myös kaikki Pienet pelit -topicin pelit? Entä kaikki Efektit-topicin efektit? Entä kaikki Ongelmat-alueella olevat kysymykset ja vastaukset? Koko "pitää olla topic" -sääntö on olemassa selkeyden ja reiluuden vuoksi, joten en taida nähdä tarpeeksi syitä tehdä kisasta epäselkeää ja epäreilua pelisi hyväksymistä varten (paitsi jos teet sille topicin Projektit-alueelle).
User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by axu »

Mitäs tapahtuu, jos joltakulta useampi kuin 1 peli pääsee top-10:iin? Jätetäänkö vähemmän ääniä saanut huomiotta ja annetaan tilaa mahd. monelle pelintekijälle paikka toiselle kierrokselle?
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image
Taatero
Advanced Member
Posts: 384
Joined: Tue May 27, 2008 6:06 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Taatero »

axu wrote:Mitäs tapahtuu, jos joltakulta useampi kuin 1 peli pääsee top-10:iin? Jätetäänkö vähemmän ääniä saanut huomiotta ja annetaan tilaa mahd. monelle pelintekijälle paikka toiselle kierrokselle?
Mielestäni olisi hyvä sallia useampi peli per tekijä, sillä kilvassahan etsitään parhaita pelejä eikä parasta tekijää.
[color=#40BF00][u]koodaaja[/u][/color] wrote:Täyden turvan takaamiseksi avain olisi myös kuljetettava offlinenä suoraan tulevien viestien lähettäjältä niiden vastaanottajalle laitakaupungin hämärissä yöneljältä ja varmistettava, ettei kumpaakaan osapuolta seurata. Popliinitakkia suositellaan.
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Vuoden CB-projekti 2011 (säännöt ja muu keskustelu)

Post by Awaclus »

axu wrote:Mitäs tapahtuu, jos joltakulta useampi kuin 1 peli pääsee top-10:iin? Jätetäänkö vähemmän ääniä saanut huomiotta ja annetaan tilaa mahd. monelle pelintekijälle paikka toiselle kierrokselle?
Kuten Taatero jo sanoi, kyseessä on nimenomaan paras projekti, ei paras projektin tekijä. Lisäksi, jos onnistuu tekemään useita pelejä, jotka ovat kaikki yksinään parempia kuin muiden tekemät pelit, ei ole paha asia jos siitä vähän palkitaan useammalla top10-slotilla. Itseltänihän osallistuu pelkkä Ultimate Stickfigure Game, joten en ole jäävi kommentoimaan. Lisäksi, jos otetaan vaikka seuraavanlainen skenaario esimerkiksi:

Santtu Satunnainen on ohjelmoinut itse pelit nimeltä daso hybbely 1 ja daso hybbely 2. Daso hybbely 2:ssa on ominaisuus, joka antaa pelaajalle mahdollisuuden tehdä omia kenttiä ja jakaa niitä pelin oman serverin välityksellä muille automaattisesti (kaikki uudet kentät ladataan aina, kun peli käynnistetään). Santtu on myös tehnyt Reino Randomin peliin cbSplatter2011 kaikki grafiikat ja äänet, sekä tehnyt yhdessä Jaska Jokusen kanssa projektit Jungle Fighter, Bunkker Fighter ja World Fighter. Jos oletetaan, että kaikki mainitut projektit pääsisivät nykyisillä säännöillä top10:n, mitkä projekteista pääsisivät top10:n axun ehdottamalla sääntömuutoksella?

Pystyn myös näkemään hyvät puolet tuossa ehdotuksessa, joten minulla ei ole ihan hirveästi mitään sitä vastaankaan, jos monet muutkin ovat sitä mieltä, että top10:n tulisi sallia vain 1proj/tekijä. Näin tietämättä muiden, paitsi Taateron, mielipiteistä mitään, kallistuisin kuitenkin sen kannalle, että saa olla vaikka koko top10 yhdeltä ja samalta tekijältä.
Post Reply