Offtopic

Muu yhteisön välinen keskustelu.
Locked
User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Re: Offtopic

Post by Jonez » Sat May 10, 2008 11:55 pm

!!! WARNING !!! :lol: teipäs tämmösen, käyttäkää omalla vastuulla:
Hakkeroi (köh) siis lue koneesi muistia:
Aika jännä systeemi. Tolla on kiva leikkiä :). Yhdessä vaiheessa löyty jopa merkki joka muuttui jatkuvasti, näytti käyvän ASCII-merkistön läpi. Outoa...
Last edited by Jonez on Sun May 11, 2008 12:00 am, edited 1 time in total.
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Offtopic

Post by Koodiapina » Sat May 10, 2008 11:59 pm

Joo tolla on tosiaan kiva leikkiä. Itelläni tuolla löyty jotain koodia tyyliin p_stream$string, p_fcurrentdate#float jne.

E: Olin tekemässä tällaista peliä viikkokisaan, mutta mielenkiinto ei vain säilynyt. Koodi on melko kommentoitua, joten en ajattelin laittaa tämän avoimeksi lähdekoodiksi, jotta voisin sanoa itseäni open source kehittäjäksi.

Code: Select all

  
  //
  ' Feel free to modify :)
  //
  
  SCREEN 800,620
  SetWindow "Blox Blox"
  
  //
  // GAME DATA
  //
  
  ' Variables for the blocks. They
  ' declares the position
  Dim blockx(2)
  Dim blocky(2)
  
  ' This is the blink timer for
  ' falling block
  
  Global blinktimer
  Global blinking
  
  Global falltimer
  blinktimer = Timer() 
  falltimer = Timer()
  
  ' This is data for undoing moves
  ' Note that 999 moves is the max!
  Dim historyx(999)
  Dim historyy(999)
  Global datanow
  
  ' Type for all the blocks to
  ' the map. x, y declare position,
  ' d - declare the map data given
  Type mdata
    Field x
    Field y
    Field d
  EndType 
  
  Global author$
  Global lvlname$
  Global resource$
  Global level
  level = 1
  
  ' Special data
  Global activate
  Global completed
  Global needed
  
  ' Flash intro globals
  Global Int_Dir
  Global Int_Amount
  
  Global font
  font = LoadFont("arial",20)
  SetFont font
  
  //
  // CALL MAIN FUNCTION
  //
  
  Main()
  
  //
  // FUNCTIONS
  // 
  
  ' This function gets the data
  ' of block. Eq. dat = GetData(10,4)
  Function GetData(x,y)
    Dim b.mdata
    For b.mdata = Each mdata
      If b\x = x And b\y = y Then Return b\d
    Next b
  EndFunction 
  
  ' Neary same but this function sets
  ' the block data
  Function SetData(x,y,d)
    Dim b.mdata
    For b.mdata = Each mdata
      If b\x = x And b\y = y Then b\d = d
    Next b
  EndFunction 
  
  ' Very close of the previous,
  ' but this creates a new block
  Function PutData(x,y,d)
    Dim b.mdata
    b.mdata = New(mdata)
    b\x = x
    b\y = y
    b\d = d
  EndFunction 
  
  ' Boolean. Are the blocks in
  ' a pile? Return true if is so,
  ' false as its not.
  Function InPile()
    Return ((blockx(1) = blockx(2)) And (blocky(1) = blocky(2)))
  EndFunction 
  
  ' Boolean. Is there block falling? True if so
  Function Falling()
    If GetData(Blockx(1),Blocky(1))=0 Or GetData(Blockx(2),Blocky(2))=0 Then 
      Return 1 
    Else 
      If GetData(Blockx(1),Blocky(1))=3 And Activate = 0 Then Return 1 Else Return 0
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' Draws player blocks. If they are in
  ' pile, show it to player with color
  Function DrawPlayerBlocks()
    If InPile() Then Color 255,255,0 Else Color 0,255,0
    Box blockx(1)*20,blocky(1)*20,20,20
    Box blockx(2)*20,blocky(2)*20,20,20
  EndFunction 
  
  ' Draws the game blocks
  Function DrawGameBlocks()
    Dim b.mdata
    For b.mdata = Each mdata
      Color cbsilver
      'If b\d Then Box b\x*10,b\y*10,10,10
      Select b\d
      Case 1: WiseBlock(b\x,b\y,1)
      Case 2: WiseBlock(b\x,b\y,2)
      Case 3
        If Activate Then WiseBlock(b\x,b\y,1) Else WiseBlock(b\x,b\y,4)
      Case 4: WiseBlock(b\x,b\y,3)
      Case 9
        If completed = needed Then
          If blinking Then WiseBlock(b\x,b\y,9)
        Else
          WiseBlock(b\x,b\y,9)
        EndIf 
      EndSelect 
    Next b
  EndFunction
  
  ' Level complete - portal
  Function CompletePortal()
    If both(4) Then 
      completed = completed + 1
      SetData(blockx(1),blocky(1),1)
      activate = Not activate
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' Loads the blocks from a
  ' file.
  Function LoadBlocks$(res$)
    Dim resf
    Dim strl$
    resf = OpenToRead(res) 
      Dim a
      While Not EOF(resf)
        strl = Left(ReadLine(resf),40)
        Dim i
        For i = 0 To Len(strl)
          PutData(i,a,Int(Mid(strl,i+1,1)))
          If Mid(strl,i+1,1) = 9 Then
            blockx(1) = i
            blockx(2) = i
            blocky(1) = a
            blocky(2) = a
          EndIf 
          If Mid(strl,i+1,1) = 4 Then needed = needed + 1
        Next i
        a = a + 1
      Wend 
    CloseFile(resf)
    Return strl
  EndFunction 
  
  ' Moves the blocks
  Function Move(dirx,diry)
    If dirx <> 0 Or diry <> 0 Then
      If InPile() Then
        Blockx(1) = Blockx(1) + dirx*2
        Blocky(1) = blocky(1) + diry*2
        Blockx(2) = Blockx(2) + dirx
        Blocky(2) = Blocky(2) + diry
      Else
        If blockx(1) = blockx(2) And dirx <> 0 Then 
          blockx(1) = blockx(1) + dirx
          blockx(2) = blockx(2) + dirx
        Else
          If dirx = 1 Then
            If blockx(1)<blockx(2) Then 
              blockx(1) = blockx(1) + 1
            Else
              blockx(2) = blockx(2) + 1
            EndIf 
          ElseIf dirx = -1
            If blockx(1)<blockx(2) Then 
              blockx(2) = blockx(2) - 1
            Else
              blockx(1) = blockx(1) - 1
            EndIf 
          EndIf
        EndIf
        
        If blocky(1) = blocky(2) And diry <> 0 Then
          blocky(1) = blocky(1) + diry
          blocky(2) = blocky(2) + diry
        Else
          If diry = 1 Then 
            If blocky(1)<blocky(2) Then 
              blocky(1) = blocky(1) + 1
            Else
              blocky(2) = blocky(2) + 1
            EndIf 
          ElseIf diry = -1
            If blocky(1)<blocky(2) Then 
              blocky(2) = blocky(2) - 1
            Else
              blocky(1) = blocky(1) - 1
            EndIf 
          EndIf
        EndIf 
      EndIf 
      datanow = datanow + 1
      historyx(datanow) = dirx
      historyy(datanow) = diry
      ActivateBridge()
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' This function shows a red box in
  ' the point where might be a falling
  ' block controlled by player
  Function DropBlock()
    Color Blinking*255,0,0
    If Falling() Then 
      Box Blockx(1)*20,Blocky(1)*20,20,20
      Box Blockx(2)*20,Blocky(2)*20,20,20
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' This allows player control the
  ' blocks
  Function PlayerControl()
    If Falling() = False Then Move(KeyHit(cbkeyright)-KeyHit(cbkeyleft),(KeyHit(cbkeydown)-KeyHit(cbkeyup)))
  EndFunction 
  
  ' Updates the blinking timer for
  ' drop block function
  Function UpdateBlinkTimer()
    If Timer()>Blinktimer+500 Then
      Blinking = Not Blinking
      Blinktimer = Timer()
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' Undo the move
  ' Return 0 if failed
  Function Undo()
    If datanow > 0 Then
      datanow = datanow - 1
      Move(historyx(datanow),historyy(datanow))
    Else
      Return 0
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' Redo the move
  ' Return 0 if failed
  Function Redo()
    If falling() = False And historyx(datanow+1)<>0 And historyy(datanow+1)<>0 Then
      datanow = datanow + 1
      Move(historyx(datanow),historyy(datanow))
    Else
      Return 0
    EndIf 
  EndFunction 
  
  ' This function checks is the
  ' block touching that type of
  ' gameblock
  Function One(t)
    Return (GetData(Blockx(1),Blocky(1))=t Or GetData(Blockx(2),Blocky(2))=t)
  EndFunction 
  
  ' Is both touching a block
  Function Both(t)
    Return (GetData(Blockx(1),Blocky(1))=t And GetData(Blockx(2),Blocky(2))=t)
  EndFunction 
  
  ' Activates the bridge
  Function ActivateBridge()
    If One(2) Then activate = Not activate
  EndFunction 
  
  ' This function handles the
  ' history given to the array
  Function HandleHistory()
    If KeyHit(cbkeyr) Then Redo()
    If KeyHit(cbkeyu) Then Undo()
  EndFunction 
  
  Function WiseBlock(x,y,t)
    Select t
    Case 1
      Color 160,160,160
      Box x*20,y*20,20,20
      Color 130,130,130
      Box x*20,y*20,20,20,0
      Color 160,160,160
      Box x*20+1,y*20+1,19,19
    Case 2
      Color 0,0,160
      Box x*20,y*20,20,20
      Color 0,0,130
      Box x*20,y*20,20,20,0
      Color 0,0,160
      Box x*20+1,y*20+1,19,19
    Case 3
      Color 0,160,0
      Box x*20,y*20,20,20
      Color 0,130,0
      Box x*20,y*20,20,20,0
      Color 0,160,0
      Box x*20+1,y*20+1,19,19
    Case 9
      Color 160,160,0
      Box x*20,y*20,20,20
      Color 130,130,0
      Box x*20,y*20,20,20,0
      Color 160,160,0
      Box x*20+1,y*20+1,19,19
    EndSelect 
  EndFunction 
  
  Function ClearBlocks()
    Dim b.mdata
    For b.mdata = Each mdata
      Delete b
    Next b
  EndFunction 
  
  ' This is not part of the game,
  ' but this let the splash look better :D
  Function FlashIntro(Con$)
    Int_Amount = 1
    Int_Dir = 1
    While True
      If Int_Amount < 200 Then
        Int_Amount = Int_Amount + (Int_Dir*10)
      Else
        Int_Amount = Int_Amount + (Int_Dir*2)
      EndIf
      If Int_Amount > 254 Then Int_Dir = -Int_Dir
      If Int_Amount < 1 Then Exit
      Color Int_Amount,Int_Amount,Int_Amount
      CenterText ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2,Con$
      DrawScreen 
    Wend 
  EndFunction 
  
  ' Show bottom bar
  Function BottomBar()
    Color cbsilver
    Text 5,ScreenHeight()-25,completed+"/"+needed+"         "+datanow
  EndFunction 
  
  ' This function starts the current
  ' level over and clears the data
  Function StartOver()
    ClearBlocks()
    datanow = 0
    needed = 0
    completed = 0
    activate = 0
    main()
  EndFunction
  
  ' This goes to the next level
  ' and clears the data
  Function NextLevel()
    level = level + 1
    ClearBlocks()
    datanow = 0
    needed = 0
    completed = 0
    activate = 0
    main()
  EndFunction
  
  //
  // TEH MAIN PROGRAM
  //
  
  Function Main()
    resource = LoadBlocks("maps/"+level+".txt")
    FlashIntro("Level "+Level)
    While True
      If falling() Then StartOver()
      If Both(9) And completed = needed And needed > 0 Then NextLevel()
      HandleHistory()
      DrawGameBlocks()
      DrawPlayerBlocks()
      PlayerControl()
      UpdateBlinkTimer()
      BottomBar()
      CompletePortal()
      DrawScreen 
    Wend 
  EndFunction 

Peli tarvitsee toimiakseen oma tekemiä karttoja Maps/ kansiossa tyyliin 1.txt, 2.txt, 3.txt jne. Joiden sisältö on esim. tällainen (Tätä voi käyttää testaamiseen)

Code: Select all

0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000331110000000000000000
0000000000000000000331410000000000000000
0000000000000000000331110000000000000000
0000000000000000000330010000000000000000
0000000000000000000330010000000000000000
0000000000000000000330010000000000000000
0000000000000000000111110000000000000000
0000000000000000000111000000000000000000
0000000000000000000111000000000000000000
0000000000000000000111000000000000000000
0000000000000000000191000000000000000000
0000000000000000000111000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0 tarkoittaa samaa kuin ei mitään, 1 tarkoittaa lattiaa, 9 on aloituspaikka, 3 on lattiaa joka ilmestyy kun kytkin on aktivoitu, joka merkitään 2. 4 taas on portaali, jotka täytyy painaa pohjaan, jotta palaamalla alkupaikkaan (9) pääsisi seuraavalle tasolle.

Kun on yksi keltainen palikka, ne ovat pinossa, ja silloin täytetään liikkuessa 2 paikkaa vihreillä palikoilla 4 eri suunnassa. Kun ei olla pinossa, täytetään 1 keltainen palikka, joka on liikesuunasta laskettuna uloimman vihreän palikan koordinaateissa. Sininen 2 kytkin tarvitsee vain vihreän palikan kosketuksen, kun taas 4 portaali ja 9 seuraavataso - portaali tarvitsevat keltaisen palikan.

E2: Ainiin, portaalit laittavat päälle / pois päältä ilmestyviä lattioita.
E3: Peli on tehty toimivaksi FVD:n kanssa.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
Wolfman
Newcomer
Posts: 37
Joined: Sat Apr 12, 2008 9:43 pm

Re: Offtopic

Post by Wolfman » Sun May 11, 2008 2:52 pm

Tietääkö kukaan, mistä saisi PAL-version Dodonpachi Dai-ou-jousta? Vai onko sitä edes olemassa.
Miten voisi sitten saada sen toimimaan PAL-playstation kakkoselle?
Image

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Offtopic

Post by CCE » Sun May 11, 2008 7:16 pm

En usko että löydät sen PAL versiota, sillä itse en ainakaan pikaisella googletuksella löytänyt mitään viittausta sellaiseen. ( :D )
Ja vaikka saisitkin NTSC konsolin, ei peli silti toimisi ilman yhteensopivaa telkkaria.

Helpoin tapa olisi varmaan viritellä PS2 ohjain kiinni koneeseen, ja pelailla sitten emulaattorilla.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Offtopic

Post by Awaclus » Mon May 12, 2008 7:58 am

Tai olla virittämättä ohjainta, mutta silti pelata emulaattorilla. (Vai onko mahdotonta? Mutta ainakin jotkut emulaattorit sallivat pelin tallentamisen milloin vain jne, ja tämä ehken vaikeutuisi jos olis käytössä ohjain.)

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Offtopic

Post by CCE » Mon May 12, 2008 8:08 pm

Kyllähän ne pelit ilman ohjaintakin toimivat, mutta siinähän on aivan eri fiilis kuin verrattuna näppikseen.
Tykkään pelailla useimpia pc-pelejäkin padilla, paljon ergonomisempaa :D

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Offtopic

Post by koodaaja » Mon May 12, 2008 8:27 pm

Toimintapeleissä menee padillakin pelailu, mutta räiskinnässä ei näppis+hiiri -komboa voita mikään. Vaan mielipide- ja tottumuskysymyshän se on.
Last edited by koodaaja on Mon May 12, 2008 10:37 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Wolfman
Newcomer
Posts: 37
Joined: Sat Apr 12, 2008 9:43 pm

Re: Offtopic

Post by Wolfman » Mon May 12, 2008 10:31 pm

Sain toimimaan Dodonpachin (Ei dai-ou-jou) koneella. Todella vaikea peli. Kunhan sitten saisin vielä sen vaikeamman dai-ou-joun :D
Image

User avatar
jannepelaa
Active Member
Posts: 101
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:27 pm

Re: Offtopic

Post by jannepelaa » Thu May 15, 2008 7:44 pm

Voisiko itkuhälyttimestä tehdä yksikanavaisen radio-ohjattavan? Siis jos mikrofonin tilalle laittaisi virtalähteen ja painikkeen, ja vastaanottimessa kaiuttimen tilalle moottorin?

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Offtopic

Post by koodaaja » Thu May 15, 2008 8:04 pm

Periaatteessa ainakin, samahan se toimintatapa on - mutta oikeiden (tehtävään tarkoitettujen) osien käyttäminen voisi olla parempi idea : D

User avatar
jannepelaa
Active Member
Posts: 101
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:27 pm

Re: Offtopic

Post by jannepelaa » Thu May 15, 2008 8:08 pm

koodaaja wrote:Periaatteessa ainakin, samahan se toimintatapa on - mutta oikeiden (tehtävään tarkoitettujen) osien käyttäminen voisi olla parempi idea : D
Saahan sitä aina kokeilla. :D

User avatar
vilQuri
Active Member
Posts: 239
Joined: Wed Aug 29, 2007 6:25 pm
Location: Turku

Re: Offtopic

Post by vilQuri » Thu May 15, 2008 8:12 pm

Kertokaas mulle, että onko Cutenews hyvä uutisten hallinta ohjelma :shock: ?

User avatar
porzi
Active Member
Posts: 119
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:10 pm
Contact:

Re: Offtopic

Post by porzi » Thu May 15, 2008 8:20 pm

jannepelaa wrote:Voisiko itkuhälyttimestä tehdä yksikanavaisen radio-ohjattavan? Siis jos mikrofonin tilalle laittaisi virtalähteen ja painikkeen, ja vastaanottimessa kaiuttimen tilalle moottorin?
Yleensä kaiuttimen ja moottorin resistanssi on eri, mutta saattaisi toimiakkin. Tosin tuo painikkeen mikrofonin tilalle laittaminen tuskin tulee toimimaan, koska käsittääkseni mikrofoni indusoi piiriin pienen virran... riippuu tietysti mikrofonin tyypistä. Kun laitat siihen oskillaattorin, saat oskillaattorista riippuen sinikäyrää toisesta päästä ja oikeanlainen ac -moottorihan toimii oikealla frekvenssillä, jos häiriöitä ei ole liikaa. Oikean frekvenssin löytämiseen ei varmaan edes tarvitse oskilloskooppia, koska kokeilemalla oskillaattorilla varmaan löytyy.

Mutta ei tuossa viritelmässä oikein mitään järkeä ole. Paitsi se, ettei tarvitse ruveta langatonta siirtoa miettimään... mutta aika moni asia voi kyllä mennä pieleenkin.
Voittoja viikkokisoissa: 3
http://fugufish.dy.fi/ | vanhat cb-pelini: http://porzi.arkku.net/old_games/

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Offtopic

Post by Koodiapina » Thu May 15, 2008 9:01 pm

vilQuri wrote:Kertokaas mulle, että onko Cutenews hyvä uutisten hallinta ohjelma :shock: ?
On. Itse tosin käytän omatekoista, mutta CuteNews on mainio jos ei jaksa tehdä omaa (hyvää) uutisten hallinta -sovellusta.

Tuli muuten mieleen, että kun CuteNewsissä lukee, että sitä mainosta ei saa poistaa siitä koodista jos haluaa käyttää ilmaiseksi. Noh saivarrellen kannattaa kirjoittaa uutisten alkuun

Code: Select all

</span>
ja loppuun

Code: Select all

<span style="display:none;">
jolloin käyttäjä ei näe sitä mainosta. En muista toimiiko uusissa versioissa kun niissä saattaa olla uusia härpäkkeitä, mutta aikoinaan kun kokeilin niin toimi mainiosti. Idea on se, että voi aina väittää, että tuo koodi oli siinä ihan vaan sivun ulkoasun muuttamiseksi, sillä eihän mainosta ole poistettu.

EDIT: Tietenkin CuteNewsin sisällyttävän koodirivin jälkeen pitää sulkea tuo span tagi.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
Jare
Devoted Member
Posts: 866
Joined: Mon Aug 27, 2007 10:18 pm
Location: Pori
Contact:

Re: Offtopic

Post by Jare » Thu May 15, 2008 9:50 pm

Grandi wrote:
vilQuri wrote: Tuli muuten mieleen, että kun CuteNewsissä lukee, että sitä mainosta ei saa poistaa siitä koodista jos haluaa käyttää ilmaiseksi. Noh saivarrellen kannattaa kirjoittaa uutisten alkuun

Code: Select all

</span>
ja loppuun

Code: Select all

<span style="display:none;">
jolloin käyttäjä ei näe sitä mainosta. En muista toimiiko uusissa versioissa kun niissä saattaa olla uusia härpäkkeitä, mutta aikoinaan kun kokeilin niin toimi mainiosti. Idea on se, että voi aina väittää, että tuo koodi oli siinä ihan vaan sivun ulkoasun muuttamiseksi, sillä eihän mainosta ole poistettu.
Tuo toiminee niin kauan, että CuteNewsin tekijä huomaa tempun ja muuttaa lisenssin muotoon "mainoksen tulee näkyä sivulla, jos tuotetta haluaa käyttää ilmaiseksi" CuteNews:n seuraavassa versiossa. Vanhoihin versioihinhan lisenssimuutos ei voi vaikuttaa. :)

P.S. Minullakin on hyviä kokemuksia CuteNewsistä.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Offtopic

Post by Koodiapina » Fri May 16, 2008 2:41 pm

Onkos kukaan CB:läisistä pelannut WoWia? Itse en ole, mutta aion pelata jos löydän hyvän C64 emulaattorin sille.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
iTKEVAnAKKI
Advanced Member
Posts: 335
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:55 pm
Location: Siellä jossain

Re: Offtopic

Post by iTKEVAnAKKI » Fri May 16, 2008 2:45 pm

Ei oo vähään aikaan kiinnostanu koodata, mutta tänään iski himot, mutta sitten tajusin että CBhän ei toimi linuxissa. No menin xp:n puolelle mutta kesti muutama minuutti kun vaihdoin takasin ubuntuu. No ei ne himot kahessa minuutissa mihinkään kadonnu, joten kertokaapas cbn kaltaisia kieliä joilla voisin koodailla linuxin puolella? :D Java ja c++ näytti aivan liian vaikealta.
Projektit:
Joku projekti meneillään... Mitähän siitäkin tulee ;)

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Offtopic

Post by Koodiapina » Fri May 16, 2008 2:52 pm

Kävisikö esim. FreeBasic? Mukana on muunmuassa 3D ominaisuudet ja läpinäkyvyys.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Offtopic

Post by Awaclus » Fri May 16, 2008 3:24 pm

Minne ilmaiseen palveluun kannattaa tehdä HTML-sivut? Ajattelin ettämielummin rumat* itsetehdyt sivut kuin rumat** freewebs-sivut.
*Nyt haukun itseäni. **Nyt haukun Freewebsiä.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Offtopic

Post by Koodiapina » Fri May 16, 2008 3:33 pm

Chaosworm wrote:Minne ilmaiseen palveluun kannattaa tehdä HTML-sivut? Ajattelin ettämielummin rumat* itsetehdyt sivut kuin rumat** freewebs-sivut.
Jouluserver.com, Arkku.net, Servut.us?
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

Locked