Aikas hyvä lasku funktio.

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Aikas hyvä lasku funktio.

Post by JATothrim » Wed Jul 23, 2008 4:39 pm

Tämmösen näpelsin, siis laskin joka ymmärtää sulkeet, ja +-*/^ operaatiot. Osaa myös negatiivisetluvut, muttei negaatiota: -(lauskeke) :mrgreen:
Systeemin toiminta periaate selviää Wikipediasta: http://en.wikipedia.org/wiki/Shunting_yard_algorithm ja http://en.wikipedia.org/wiki/Stack_(data_structure)

Koodin lopussa on esimerkki lasku, jonka oikeaa vastausta en ole jaksanut laskea käsin. :D
Pistäkää tähän topiikiin kommentien lisäksi omia laskin systeemejäne.

Code: Select all

///////////////////////////////////////////
//  Konversio funktio infix -> postfix	 //
//   "reverse polish notation"		 //
///////////////////////////////////////////
Const STACK_BLOCK = 5 'pinon "blockin" koko. esim: "(  " eli yhteensä 5 merkkiä
Function InfixToPostfix(statement$)
	//siistitään lauseke
	statement = Replace(Trim(statement), "+", " + ")
	statement = Replace(Trim(statement), "-", " - ")
	statement = Replace(Trim(statement), "*", " * ")
	statement = Replace(Trim(statement), "/", " / ")
	statement = Replace(Trim(statement), "^", " ^ ")
	statement = Replace(Trim(statement), "(", " ( ")
	statement = Replace(Trim(statement), ")", " ) ")
	statement = Replace(Trim(statement), " ", " ")
	
	rpn$ = ""
	opr_stack$ = ""
	prev_opr2 = False
	prev_opr1 = False
	For i = 1 To CountWords(statement)
		token$ = GetWord(statement, i)
		
		Select token
		Case "("
			opr_stack = opr_stack + "(  "
			prev_opr2 = prev_opr1
			prev_opr1 = 1
		Case ")"
			opr$ = ""
			While Len(opr_stack)>0 And opr <> "("
				opr$ = Trim(Right(opr_stack, STACK_BLOCK))
				opr_stack = StrRemove(opr_stack, Int(Max(1,Len(opr_stack)-STACK_BLOCK)), STACK_BLOCK)
				If opr <> "(" Then rpn = rpn + " " + opr
			Wend
			
		Case "+", "-"
			opr$ = ""
			While Len(opr_stack)>0 And opr <> "("
				opr$ = Trim(Right(opr_stack, 5))
				opr_stack = StrRemove(opr_stack, Int(Max(1,Len(opr_stack)-STACK_BLOCK)), STACK_BLOCK)
				If opr <> "(" Then rpn = rpn + " " + opr
			Wend
			opr_stack = opr_stack + token + "  "
			If token = "-" Then
				prev_opr2 = prev_opr1
				prev_opr1 = 2
			Else
				prev_opr2 = prev_opr1
				prev_opr1 = 1
			EndIf
			
		Case "*", "/"
			opr$ = ""
			While Len(opr_stack)>0 And opr <> "(" And (opr = "*" Or opr = "/" Or opr = "^")
				opr$ = Trim(Right(opr_stack, 5))
				opr_stack = StrRemove(opr_stack, Int(Max(1,Len(opr_stack)-STACK_BLOCK)), STACK_BLOCK)
				If opr <> "(" Then rpn = rpn + " " + opr
			Wend
			opr_stack = opr_stack + token + "  "
			prev_opr2 = prev_opr1
			prev_opr1 = 1
		Case "^"
			opr$ = ""
			While Len(opr_stack)>0 And opr <> "(" And opr = "^"
				opr$ = Trim(Right(opr_stack, 5))
				opr_stack = StrRemove(opr_stack, Int(Max(1,Len(opr_stack)-STACK_BLOCK)), STACK_BLOCK)
				If opr <> "(" Then rpn = rpn + " " + opr
			Wend
			opr_stack = opr_stack + token + "  "
			prev_opr2 = prev_opr1
			prev_opr1 = 1
		Default
			If Float(token)<>0 Or token = "0" Or token = "0.0" Then
				rpn = rpn + " "
				If prev_opr2 = 1 And prev_opr1 = 2 Then rpn = rpn + "-" + token Else rpn = rpn + token
				prev_opr2 = prev_opr1
				rev_opr1 = 0
			EndIf
		EndSelect
		
	Next i
	opr$ = ""
	While Len(opr_stack)>0
		opr$ = Trim(Right(opr_stack, 5))
		opr_stack = StrRemove(opr_stack, Int(Max(1,Len(opr_stack)-STACK_BLOCK)), STACK_BLOCK)
		rpn = rpn + " " + opr
	Wend
	Return Trim(rpn)
EndFunction

//laskee muunnetun lausekkeen arvon.
Function Calculate(math$)
	stack$ = ""
	Repeat 
		opr$ = GetWord(math$, 1)
		math$ = Trim(Mid(math$, Len(opr$)+1))
		If Float(opr$)<>0 Or opr$ = "0" Or opr$ = "0.0" Then stack$ = stack$ +" "+ opr$
		
		offset% = CountWords(stack)
		If offset=1
			'Return Float(GetWord(stack$, offset%))
		Else
		 	num1$ = GetWord(stack$, offset%)
			num2$ = GetWord(stack$, offset%-1)
		EndIf
		
		Select opr
		Case "+"
			val1# = Float(num1$)
			val2# = Float(num2$)
			pos% = Max(1,Len(stack$)-Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = StrRemove(stack$, pos, Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = Trim(stack$+" "+(val1# + val2#))
		Case "-"
			val1# = Float(num2$)
			val2# = Float(num1$)
			pos% = Max(1,Len(stack$)-Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = StrRemove(stack$, pos, Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = Trim(stack$+" "+(val1# - val2#))
		Case "*"
			val1# = Float(num1$)
			val2# = Float(num2$)
			pos% = Max(1,Len(stack$)-Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = StrRemove(stack$, pos, Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = Trim(stack$+" "+(val1# * val2#))
		Case "/"
			val1# = Float(num2$)
			val2# = Float(num1$)
			pos% = Max(1,Len(stack$)-Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = StrRemove(stack$, pos, Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = Trim(stack$+" "+(val1# / val2#))
		Case "^"
			val1# = Float(num2$)
			val2# = Float(num1$)
			pos% = Max(1,Len(stack$)-Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = StrRemove(stack$, pos, Len(" "+num1$+num2$))
			stack$ = Trim(stack$+" "+(val1# ^ val2#))
		EndSelect
	Until Len(math$)=0 And CountWords(stack$)=1
	Return Float(Trim(stack$))
EndFunction

SCREEN 800,300
Const math = "(100+123*0.1)/-13.0+(2.0+(6+(-7-2)+8.0)*(34/2)-3^(-2+1))^0.5"
repeat
Text 0,0,math
ticks%=Timer()
convert$ = InfixToPostfix(math)
Text 0,12, convert

Text 0,24, "answer is: "+Calculate(convert)
Text 0,36, "time went to conversion and calulation: "+(Timer()-ticks)+" ms"
DrawScreen
Forever
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by Koodiapina » Wed Jul 23, 2008 5:41 pm

Toimii hienosti. Totahan voisi käyttää viikkokisaan koodissaan. Harmi vaan, että mun kieli ei tue kuin yhtä merkkiä...

BTW. Siellä on typo, se on calculation, ei calulation :D

EDIT: No löysinpäs vian kun jaksoin etsiä:

Code: Select all

(2+2+(2*2))
Antaa vastaukseksi 8.02, mistähän nuo desimaalit tulevat? Tiedän, että tuossa on ylimääräisiä sulkeita, mutta kyllä ne pitäisi hyväksyä...
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by JATothrim » Wed Jul 23, 2008 5:57 pm

Typot. :mrgreen: Koodi on niin purkkamaista, että (2+2+(2*2))=8.02 ei ole mikään ihme. btw, sehän heittää vain 2 prosentilla. :D
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by esa94 » Wed Jul 23, 2008 8:48 pm

Öh, 2 prosentilla? Ei, vaan 0,02:lla.

User avatar
Makesmi
Newcomer
Posts: 19
Joined: Sun Aug 26, 2007 5:42 pm
Location: Rautalampi

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by Makesmi » Thu Jul 24, 2008 6:08 am

Tälläiset on oikein hyvää harjoitusta.
Koodin lopussa on esimerkki lasku, jonka oikeaa vastausta en ole jaksanut laskea käsin. :D
Pistäkää tähän topiikiin kommentien lisäksi omia laskin systeemejäne.
Ei kai sitä käsin tarvinne laskea:

Code: Select all

Print (100+123*0.1)/-13.0+(2.0+(6+(-7-2)+8.0)*(34/2)-3^(-2+1))^0.5
WaitKey
Ja oikea vastaus on n. 0.671032. Eli pieleen meni :D

Pykäsin paremmin toimivan, yli kolme kertaa lyhemmän ja noin 25 kertaa nopeamman lausekkeenlaskufunktion:

Code: Select all

Global lauseke$
Global mlr3l%
Global mlr3i%

lauseke = "(100+123*0.1)/-13.0+(2.0+(6+(-7-2)+8.0)*(34/2)-3^(-2+1))^0.5"
Print mlr3()
WaitKey 

Function mlr3#(t=10)
 If t = 10 Then
   mlr3l = Len(lauseke)
   mlr3i = 0
 EndIf
 n = 1
 Repeat
  c$ = Mid(lauseke,mlr3i+1,1)
  o = InStr("^*/+-()",c)
  If o = 5 And n And t Then
   mlr3i = mlr3i + 1
   x# = -mlr3(0)
  ElseIf o = 6 Then
   mlr3i = mlr3i + 1
   x# = mlr3(9)
  ElseIf o Then
   n = (o Shr 1) + 1
   If t <= n Then Return x#
   mlr3i = mlr3i + 1
   If o = 7 Then Return x#
   y# = mlr3(n)
   If o = 4 Then x=x+y
   If o = 5 Then x=x-y
   If o = 2 Then x=x*y
   If o = 3 Then x=x/y
   If o = 1 Then x=x^y
  ElseIf n
   x# = Float(Mid(lauseke,mlr3i+1))
   mlr3i = mlr3i + 1
  Else
   mlr3i = mlr3i + 1
  EndIf
  n = 0
 Until mlr3i >= mlr3l
 Return x#
End Function 
Miinuksena globaalien tarve ja koodi on perinteiseen tyyliini hutaistu ja hieman vaikeaselkoista. Mutta funktion perusidea on, että merkkijono käydään vain kerran läpi ja funktiossa pompitaan rekursiivisesti operaattorien presedenssin mukaan. Voinen kyllä selittää tarkemmin tai selkeyttää ja kommentoida koodia jos jotakuta kiinnostaa.
For x=0 To 10000
If x Mod 10 Then Box +(((x Mod 10)*200+x/10)Mod 778-389),+(((x Mod 10)*200+x/10)Mod 586-293),9,9 Else DrawScreen
Next x

User avatar
Nabixy
Member
Posts: 51
Joined: Mon Aug 27, 2007 10:22 pm

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by Nabixy » Fri Jul 25, 2008 1:08 am

Kätevä ja kätevä. Kuten todettu, hiukan epätarkka ja osittain hidaskin se on. Makesmi pistikin jo parempaa settiä.
Koodeissa olisi toki voinut olla enemmänkin rakennetta selventäviä kommentteja.
esa94 wrote:Öh, 2 prosentilla? Ei, vaan 0,02:lla.
offtopic:
Eli viittanet nyt 0,02:lla prosentteihin? Vaiko kerrot meille että 2% on 0,02. Eli kaksi on kaksi? Aijaa?
(Vaiko siihen että olet 98% keskimääräistä älykkäämpi? ; ) )

En ihan ymmärtänyt postauksesi syvempiä merkityksiä.
/offtopic

TheFish
Developer
Developer
Posts: 477
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:28 pm
Location: Joensuu

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by TheFish » Fri Jul 25, 2008 12:06 pm

naabip wrote:offtopic:
Eli viittanet nyt 0,02:lla prosentteihin? Vaiko kerrot meille että 2% on 0,02. Eli kaksi on kaksi? Aijaa?
(Vaiko siihen että olet 98% keskimääräistä älykkäämpi? ; ) )

En ihan ymmärtänyt postauksesi syvempiä merkityksiä.
/offtopic
tarkoitti sitä että lasku (2+2+(2*2))=8.02 ei heittänyt 2 % kuten Dark Code sanoi, vaan se heitti 0,02:lla. Oikea vastaushan on kahdeksan, josta 2 prosenttia on 0,16.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: Aikas hyvä lasku funktio.

Post by Jani » Fri Feb 28, 2014 11:05 pm

En nyt tiedä, mitä mieltä tästä ollaan. Haluan kuitenkin koodiani näyttää täällä joten BUUUUUUUUUMP (oletin, että parempi jatkaa jo olemassa olevaa viestiketjua uuden aloittamisen sijaan).
Törmäsin tähän viestiketjuun ja tylsyyksissäni päätin tehdä samanlaisen. Ainoastaan exponentti puuttuu, koska suunnitellessani systeemiä unohdin sen olemassaolon kokonaan. Koko on tottakai järjetön ja rekursointia käytetään rankasti hyödyksi. Koodi on täysin kommentoimatonta, mikä pitäisi ehkä jaksaessa korjata. Mielipiteitä, vikoja?

Code: Select all

SCREEN 400, 600

Print "Uber calculator."
Print "Press any key to proceed."
Print ""
Print "Result: " + Calculate("-(-40)")
Print ""
Print "Result: " + Calculate("12+(-42)")
Print ""
Print "Result: " + Calculate("1+2/3+4*5")
Print ""
Print "Result: " + Calculate("(3-(3+2)/2*2+7)/2")
Print ""
Print "The end."
WaitKey

Function Calculate(calc As String, swoop = 1)
  Dim c As String
  Dim i As Integer
  Dim brackets As Integer
  Dim bracketstart As Integer
  Dim tocalc As String
  Dim result As Float
  Dim operand As String
  Dim skip As Byte
  operand = ""
  Print "Calculate("+calc+")"
  WaitKey
  
  If Not (InStr(calc, "*") Or InStr(calc, "/")) Then swoop = 2
  
  calc = Replace(calc, " ", "")
  calc = Replace(calc, "--", "+")
  For i = 1 To Len(calc)
    c = Mid(calc, i, 1)
    //Print " " + c + " - " + tocalc + " - " + operand + " - " + result
    If brackets > 0 Then tocalc + c
    If InStr(calc, ")") Then
      Select c
        Case "("
          If brackets = 0 Then bracketstart = i
          brackets + 1
        Case ")"
          If brackets = 1 Then
            Dim ne As String
            ne = Left(calc, bracketstart-1)
            ne = ne + Calculate(Left(tocalc, Len(tocalc)-1))
            ne = ne + Mid(calc, i+1)
            Return Calculate(ne)
          EndIf
          brackets - 1
      EndSelect
    Else
      If brackets = 0 Then
        If swoop = 1 Then
          If c = "*" Or c = "/" Then
            operand = c
            Print " Parse operand " + c + " and Left value " + tocalc
            Dim n As Integer
            Dim snap As Byte
            Dim rightval As String
            For n = 1 To Len(calc)
              If (Not snap) And (Mid(calc, n, Len(tocalc)+1) = tocalc+operand) Then
                If n > 1 Then Print " Disregarded from left: " + Left(calc, n-1)
                snap = True
                n = n + Len(tocalc+operand)
              EndIf
              If snap Then
                c = Mid(calc, n, 1)
                If rightval = "" Or (Not (c = "+" Or c = "-" Or c = "*" Or c = "/")) Then
                  rightval + c
                Else
                  Print " Disregarded from right: " + Mid(calc, n)
                  Exit
                EndIf
                Print " Right value is now: " + rightval
              EndIf
            Next n
            tocalc = Trim(tocalc)
            rightval = Trim(rightval)
            If operand = "*" Then
              Print " " + tocalc + " * " + rightval
              result = Float(tocalc) * Float(rightval)
            Else
              Print " " + tocalc + " / " + rightval
              result = Float(tocalc) / Float(rightval)
            EndIf
            c = Left(calc, InStr(calc, tocalc+operand+rightval)-1) + result + Mid(calc, n)
            Print "> " + c
            WaitKey
            Return Calculate(c)
            tocalc = ""
            operand = c
            skip = True
          EndIf
          If c = "+" Or c = "-" Then
            If operand = "*" Then
              result = result * Float(tocalc)
            Else
              result = result / Float(tocalc)
            EndIf
            tocalc = ""
            operand = ""
            skip = True
          EndIf
        Else
          If c = "+" Or c = "-" Then
            If operand = "+" Or operand = "" Then
              result = result + Float(tocalc)
            Else
              result = result - Float(tocalc)
            EndIf
            tocalc = ""
            operand = c
            skip = True
          EndIf
        EndIf
        If Not skip Then tocalc + c
        skip = False
      EndIf
    EndIf
  Next i
  If operand = "*" Then
    result = result * Float(tocalc)
  ElseIf operand = "/" Then
    result = result / Float(tocalc)
  ElseIf operand = "-" Then
    result = result - Float(tocalc)
  Else
    result = result + Float(tocalc)
  EndIf
  If brackets Then Return 0
  Print "> " + result
  Return result
EndFunction

Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

Post Reply