Efektit

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1596
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Efektit

Post by valscion » Sat Aug 20, 2011 1:25 pm

Kyllä jo pelkästään "Wait 1" lisääminen silmukkaan tiputtaa sen prosessorin käyttöasteen pois sieltä sadasta prosentista. Se voisi olla ihan järkevä ratkaisu, jos ei halua prosessorin tuulettimen alkavan huutamaan näytönsäästäjän takia.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
Execute
Active Member
Posts: 110
Joined: Fri Feb 11, 2011 7:41 pm

Efektit

Post by Execute » Thu Sep 08, 2011 6:19 pm

Pientä palikkaposauttelua... :)

Code: Select all

SCREEN 1000,1000
Type tahti
Field x
Field y
Field size
Field xx //X nopeus
Field yy //Y nopeus
Field vari
Field vari2
Field vari3
EndType 
co = 1
Repeat 
If KeyHit(16) Then //Jatkuva pommitus päälle\pois
If meno = 1 Then 
meno = 0
Else 
meno = 1
EndIf 
EndIf 
 
If KeyHit(57) Then 
If co = 1 Then 
co = 0 
Else 
co = 1
EndIf 
EndIf 
If meno = 1 Then 
For i = 0 To 20
star.tahti = New(tahti)
star\x = MouseX()
star\y = MouseY()
Randomize Timer()
star\size = Rand(1,5)
star\xx = Rand(-5,5)
star\yy = Rand(-5,5)
star\vari = Rand(0,360)
star\vari2 = Rand(0,360)
star\vari3 = Rand(0,360)
Next i
EndIf 

If MouseHit(1) Then 
For i = 0 To 20
star.tahti = New(tahti)
star\x = MouseX()
star\y = MouseY()
star\size = Rand(1,5)
star\xx = Rand(-5,5)
star\yy = Rand(-5,5)
If star\xx = 0 And star\yy = 0 Then 
star\xx = Rand(-5,5)
star\yy = Rand(-5,5)
EndIf 
star\vari = Rand(0,360)
star\vari2 = Rand(0,360)
star\vari3 = Rand(0,360)
Next i
EndIf 

For star.tahti = Each tahti
If co = 1 Then 
Color star\vari,star\vari2,star\vari3
Else 
Color cbwhite
EndIf 
Box star\x,star\y,star\size,star\size
If stop = 0 Then 
star\x = star\x-star\xx
star\y = star\y-star\yy
EndIf 
If star\x < 0 Or star\y < 0 Or star\x > 1000 Or star\y > 1000 Then 
Delete star.tahti
EndIf 
Next star
If KeyHit(17) Then
If of = 1 Then 
of = 0
Else 
of = 1
EndIf 
EndIf 
If of = 1 Then 
DrawScreen OFF 
Else 
DrawScreen
EndIf 
If KeyHit(18) Then 
If stop = 1 Then 
stop = 0
Else 
stop = 1
EndIf 
EndIf 
If KeyHit(19) Then 
For star.tahti = Each tahti
Delete star.tahti
Next star
EndIf 
Forever 
Hiirtä klikkaamalla posauttaa.
Välilyönti = Värillisyys, pois\päälle
Q = Sarjaposauttelu (ilman klikkailua)
W = Drawscreen On\Off
E = Pause
R = Reset
SpaceCraft on kokopitkä peli! Nyt ladattavissa! Tsekkaa!

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Mon Sep 26, 2011 7:25 pm

Tämmöne nuotio tuli tuos lauantaina koodattua.. :D

Code: Select all


Type Flame
  Field Flame_Life As Float 
  Field Flame_LifeRedu As Float 
  Field Flame_X As Float 
  Field Flame_Y As Float 
  Field Flame_Size As Float   
  Field Flame_Angle As Float
  Field Flame_AnglePlus As Float 
EndType 

Const SW = 200 : Const SH = 320
SCREEN SW, SH Dim palette(3, 100) As Float

Gosub sub_paletti

Repeat 
  
  For i = 0 To 50
    liekki.FLAME = New(FLAME)
    liekki\Flame_Life = 1.0 
    dist# = Rnd(-1, 1)
    liekki\Flame_LifeRedu = Rnd(0.025, 0.10)*0.875+Abs(dist#)/8 * 0.25
    liekki\Flame_X = SW/2 + dist# * 30
    liekki\Flame_Y = SH 
    liekki\Flame_Size = Rand(2, 10)
    liekki\Flame_Angle = Rand(0, 120)
    liekki\Flame_AnglePlus = Rnd(-1, 1) 
  Next i


  For liekki.FLAME = Each FLAME
    liekki\Flame_Life = liekki\Flame_Life - liekki\Flame_LifeRedu 
    liekki\Flame_X = liekki\Flame_X + Cos(liekki\Flame_Angle*(1/liekki\Flame_Life)*2) * 1.5 
    liekki\Flame_Y = liekki\Flame_Y - 5 
    liekki\Flame_Angle = liekki\Flame_Angle + liekki\Flame_AnglePlus * 10 * (0.10 / liekki\Flame_LifeRedu) * 0.25
    If liekki\Flame_Life =< 0 Then Delete liekki 
  Next liekki
  
  Gosub sub_render
Forever 


sub_render:
  Lock SCREEN()
  For liekki.FLAME = Each FLAME

    Color palette(RED, Int(liekki\Flame_Life*100)), palette(GREEN, Int(liekki\Flame_Life*100)), palette(BLUE, Int(liekki\Flame_Life*100))
    TriFill(liekki\Flame_X+Cos(liekki\Flame_Angle)*liekki\Flame_Size , liekki\Flame_Y-Sin(liekki\Flame_Angle)*liekki\Flame_Size, liekki\Flame_X+Cos(liekki\Flame_Angle+120)*5, liekki\Flame_Y-Sin(liekki\Flame_Angle+120)*5, liekki\Flame_X+Cos(liekki\Flame_Angle+240)*liekki\Flame_Size, liekki\Flame_Y-Sin(liekki\Flame_Angle+240)*5)

  Next liekki
  Unlock SCREEN()
  DrawScreen Not MouseDown(2)
Return 

sub_paletti:

  For i = 0 To 33 
    palette(RED, i) = (164.0/33.0*Float(i))
    palette(GREEN, i) = (32.0/33.0*Float(i))
    palette(BLUE, i) = 0
  Next i
  For i = 0 To 33 
    palette(RED, 33 + i) = 164 + (32.0/33.0*Float(i))
    palette(GREEN, 33 + i) = 32 + (128.0/33.0*Float(i))
    palette(BLUE, 33 + i) = (32/33.0*Float(i))
  Next i
  
  For i = 0 To 34 
    palette(RED, 66 + i) = 196.0 + (59.0 / 34.0 * Float(i))
    palette(GREEN, 66 + i) = 160.0 + (95.0 / 34.0 * Float(i))
    palette(BLUE, 66 + i) = 32.0 + (223.0 / 34.0 * Float(i))
  Next i

Return 


Function TriFill(x1,y1,x2,y2,x3,y3) 
  If y2<y1 Then
    tmp=y1
    y1=y2
    y2=tmp
    
    tmp=x1
    x1=x2
    x2=tmp
  EndIf
  
  If y3<y1 Then 
    tmp=y1
    y1=y3
    y3=tmp
    
    tmp=x1
    x1=x3
    x3=tmp
  EndIf
  
  If y3<y2 Then
    tmp=y2
    y2=y3
    y3=tmp
    
    tmp=x2
    x2=x3
    x3=tmp
  EndIf
  
  dy1=y2-y1
  dx1=x2-x1
  
  dy2=y3-y1
  dx2=x3-x1
  
  If dy1 Then
   
    For i = y1 To y2
     
      ax=x1+((i-y1)*dx1)/dy1
     
      bx=x1+((i-y1)*dx2)/dy2
      
      Line ax,i,bx,i
    Next i
  EndIf
  
  dy1=y3-y2
  dx1=x3-x2
  
  If dy1 Then
    For i = y2 To y3
      ax=x2+((i-y2)*dx1)/dy1
      bx=x1+((i-y1)*dx2)/dy2      
      Line ax,i,bx,i
    Next i
  EndIf
End Function
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1596
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Efektit

Post by valscion » Mon Sep 26, 2011 7:29 pm

MaGetzUb wrote:Tämmöne nuotio tuli tuos lauantaina koodattua.. :D
Yksinkertanen mutta komia :) voi jospa CB jaksais tuollasii pyörittää vaikka jonki pelin taustalla pätkimättä... voih.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Efektit

Post by Wingman » Sun Oct 30, 2011 9:58 am

Teinpäs taas pitkästä aikaa jotain efektin tapaista, tämä ei kyllä mitenkään erikoinen ole.

Kyseessä siis 3d-tunneli, jossa piirrän viivoja vektorien välille.

Kommentoimaton koodi:

Code: Select all

sw=800
sh=600
'SCREEN sw*2,sh*2,0,1
SCREEN sw,sh,0,1
Const DENS=20
Type CIR
	Field x As Float 
	Field y As Float 
	Field z As Float 
	Field s As Float 
	Field m
EndType 
Type DOTD
	Field x As Float 
	Field y As Float 
	Field z As Float 
	Field r As Float 
	Field g As Float 
	Field b As Float 
	Field rr As Float 
	Field gg As Float 
	Field bb As Float
	Field cir 
	Field raide
EndType 
siz#=1000
	x#=Cos(matka)*512
	y#=Sin(matka+90)*512
ro.CIR=New(CIR)
ro\x=x
ro\y=y
ro\z=256
ro\s=siz
ro\m=matka
Gosub circ
	
c=255
r#=0
g#=0
b#=0
tint#=0
spe#=0.5
spe2#=1
zoom#=1
zoom2=5
dist=270
Repeat 
	zoom=CurveValue(zoom2,zoom,20)
	siz=1200++Cos(matka/3)*1000
	x#=Cos(matka)*512
	y#=Sin(matka+(45+Cos(matka)*45))*512
	ox#=Cos(matka+dist)*(siz/1000*32)
	oy#=Sin(matka+(45+Cos(matka+dist)*45)+dist)*(siz/1000*32)
	r=1.5+Cos(matka/10)*1.5
	g=1+Cos(matka/10+90)
	b=0.5+Cos(matka/10+180)*0.5
	tint=CurveValue(1,tint,20)
	spe=spe+(KeyHit(17)-KeyHit(31))*0.1
	spe=Max(0,spe)
	zoom2=zoom2+(KeyHit(16)-KeyHit(30))
	matka=matka+spe+spe2
	For ro.CIR=Each CIR
		If ro\m<matka-6 Then 
			ro1.CIR=New(CIR)
			ro1\x=x
			ro1\y=y	
			ro1\z=256
			ro1\s=siz	
			ro1\m=matka
			Gosub circ	
			Delete ro
		EndIf 
	Next ro 
	Lock 
	For d.DOTD=Each DOTD
		dx#=sw/2+(d\x/(d\z/zoom))
		dy#=sh/2+(d\y/(d\z/zoom))
		If d\raide=1 Then 
			dx2#=sw/2+(d\x/((d\z+d\raide*8)/zoom))
			dy2#=sh/2+(d\y/((d\z+d\raide*8)/zoom))
		Else 
			dx2#=sw/2+(d\x/((d\z+Max(0.1,spe)*5)/zoom))
			dy2#=sh/2+(d\y/((d\z+Max(0.1,spe)*5)/zoom))
		EndIf 
		d\z=d\z-spe-spe2
		d\r=Min(1,(Max(0,(5120-d\z*20))/5120)*d\rr)
		d\g=Min(1,(Max(0,(5120-d\z*20))/5120)*d\gg)		
		d\b=Min(1,(Max(0,(5120-d\z*20))/5120)*d\bb)
		Color c*d\r*tint,c*d\g*tint,c*d\b*tint
		If d\cir Mod 3 =0 Then 
			Line dx+ox,dy+oy,dx2+ox,dy2+oy
		EndIf 
		'Line dx+ox,dy+oy,dx2+ox,dy2+oy 
		If d<> First(DOTD) Then 
		'Line dx,dy,dxx,dyy
		EndIf 
		If d\z<(1+spe*2) Then Delete d
		dxx=dx
		dyy=dy
	Next d
	Unlock 
	l=0
	Color 1,1,1
	Box 0,sh-100,200,100,1
	Color 255*tint,255*tint,255*tint
	Box -1,sh-100,201,101,0
	Text 5,sh-99+12*l,"spe: "+spe
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"zoom: "+zoom2
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"Distance: "+matka
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"pieces: "+piece
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"size: "+siz
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"R: "+Int(r*128)
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"G: "+Int(g*128)
	l+1
	Text 5,sh-99+12*l,"B: "+Int(b*128)
	DrawScreen 
Forever 

circ:
For i=-30 To 210 Step DENS
	Gosub dott
	d\cir=piece+1
Next i
piece+1
i=260
	Gosub dott
	d\raide=1
i=280
	Gosub dott
	d\raide=1
i=258
	Gosub dott
	d\raide=1
i=282
	Gosub dott
	d\raide=1
Return


dott:
	d.DOTD=New(DOTD)
	d\x=ro\x-Cos(i)*ro\s-10
	d\y=ro\y-Sin(i)*ro\s
	d\z=ro\z
	d\rr=r
	d\gg=g
	d\bb=b
Return 
Q ja A muuttavat zoomausta (testaussyistä jätin zoomin muuttamisen, parhaus saavutetaan kun zoom= jotain 5 ja 10 väliltä)
W ja S muuttavat nopeutta (tosin, ohjelmassa on 2 nopeusmuuttujaa, koska tämä muutettava säätää myös viivojen pituutta, enkä halua liikkeen pysähtyvän)
- - - -

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Efektit

Post by Latexi95 » Mon Nov 07, 2011 6:13 pm

MaGetzUb kun kyseli äskön ditheröinnistä (noinkohan taipuu?) niin päätin tehdä CB:lle tänne efekteihin yhden version siitä. Käytetty paletti on MaGetzUbin myöskin. Koodia ei ole mitenkään optimoitu vaan se on toteutettu aikalailla yksinkertaisesti tätä hyödyntäen. Optimoinnin puuteesta ja CB:n pikselioperaatioiden hitaudesta johtuen, ei kannata ihmetellä jos 1024x768 kokoisen kuvan muokkaus kestää minuutin. Kannattaa sitten vaihtaa koodin lopussa ladattava kuva toiseen sillä tuo CB:n median map.bmp kuva ei ole kovin hyvä esimerkki. Muutamalla ensimäisellä rivillä olevaa palettia muuttamalla saa erilaisen lopputuloksen...

Code: Select all

Const MAX_COLORS = 63

Dim col(MAX_COLORS) As Integer 
col($00) = $7F7F7F : col($10) = $C7C7C7 : col($20) = $FFFFFF : col($30) = $FFFFFF
col($01) = $003DA5 : col($11) = $0077FF : col($21) = $0FD7FF : col($31) = $A5FCFF
col($02) = $0012AF : col($12) = $2054FF : col($22) = $68A2FF : col($32) = $B3ECFF
col($03) = $430095 : col($13) = $8136FA : col($23) = $D47FFF : col($33) = $DAABEB
col($04) = $A1005D : col($14) = $EB2fB4 : col($24) = $FF44F3 : col($34) = $FFA7F9
col($05) = $C70027 : col($15) = $FF294F : col($25) = $FF608B : col($35) = $FFABB3
col($06) = $BA0500 : col($16) = $FF2100 : col($26) = $FF8732 : col($36) = $FFD2AF
col($07) = $8B1600 : col($17) = $D53100 : col($27) = $FF9B12 : col($37) = $FFEFA5
col($08) = $5B2F00 : col($18) = $C36100 : col($28) = $FABB20 : col($38) = $FFF79B
col($09) = $0F4400 : col($19) = $357f00 : col($29) = $9EE30D : col($39) = $D7E894
col($0A) = $054900 : col($1A) = $058E00 : col($2A) = $2AF035 : col($3A) = $A5EDAE
col($0B) = $00472D : col($1B) = $008954 : col($2B) = $0CF0A3 : col($3B) = $A2F2DA
col($0C) = $004065 : col($1C) = $002B39 : col($2C) = $05FBFF : col($3C) = $98FFFC
col($0D) = $000000 : col($1D) = $202020 : col($2D) = $5D5D5D : col($3D) = $DDDDDD 
col($0E) = $050505 : col($1E) = $090909 : col($2E) = $0C0C0C : col($3E) = $111111
col($0F) = $000000 : col($1F) = $090909 : col($2F) = $0C0C0C : col($3F) = $111111Function Halftone(r,g,b)
  afterdist = (255*255*3+1)
  cr1 = r //((colorin Shl 8) Shr 24)
  cg1 = g //((colorin Shl 16) Shr 24)
  cb1 = b //((colorin Shl 24) Shr 24)
  For i = 0 To MAX_COLORS

    
    cr2 = ((col(i) Shl 8) Shr 24)

    
    cg2 = ((col(i) Shl 16) Shr 24)
    
    
    cb2 = ((col(i) Shl 24) Shr 24)  

    distr = (cr1 - cr2)(cr1 - cr2)
    distg = (cg1 - cg2)(cg1 - cg2)
    distb = (cb1 - cb2)(cb1 - cb2)

    dist = distr + distg + distb 
    If dist < afterdist Then chosencol = i : afterdist = dist
  Next i 
  Return chosencol
EndFunction


Function Dithering(img)
  Lock Image(img)
  For y = 0 To ImageHeight(img)-1
    Lock SCREEN()
    For x = 0 To ImageWidth(img)-1
      PickImageColor2 img,x,y
      oldR = getRGB(RED)
      oldG = getRGB(GREEN)
      oldB = getRGB(BLUE)
      
      newPixelIndex = Halftone(oldR,oldG,oldB)
      newPixel = col(newPixelIndex)
      newR = ((newPixel Shl 8) Shr 24)
      newG = ((newPixel Shl 16) Shr 24)
      newB = ((newPixel Shl 24) Shr 24)
      qerR = oldR - newR
      qerG = oldG - newG
      qerB = oldB - newB
      PutPixel2 x,y,newPixel,Image(img)
      PutPixel2 x,y,newPixel,SCREEN()
      If x < ImageWidth(img)-1 Then
        PickImageColor2 img,x+1,y
        r = getRGB(RED) + 7.0/16.0 * qerR
        g = getRGB(GREEN) + 7.0/16.0 * qerG
        b = getRGB(BLUE) + 7.0/16.0 * qerB
        r = Max(0,Min(r,255))
        g = Max(0,Min(g,255))
        b = Max(0,Min(b,255))
        
        PutPixel2 x+1,y,b + (g Shl 8) + (r Shl 16),Image(img)
      EndIf
      If x > 0 And y < ImageHeight(img)-1 Then
        PickImageColor2 img,x-1,y+1
        r = getRGB(RED) + 3.0/16.0 * qerR
        g = getRGB(GREEN) + 3.0/16.0 * qerG
        b = getRGB(BLUE) + 3.0/16.0 * qerB
        r = Max(0,Min(r,255))
        g = Max(0,Min(g,255))
        b = Max(0,Min(b,255))
        
        PutPixel2 x-1,y+1,b + (g Shl 8) + (r Shl 16),Image(img)
      EndIf
      If y < ImageHeight(img)-1 Then
        PickImageColor2 img,x,y+1
        r = getRGB(RED) + 5.0/16.0 * qerR
        g = getRGB(GREEN) + 5.0/16.0 * qerG
        b = getRGB(BLUE) + 5.0/16.0 * qerB
        r = Max(0,Min(r,255))
        g = Max(0,Min(g,255))
        b = Max(0,Min(b,255))
        
        PutPixel2 x,y+1,b + (g Shl 8) + (r Shl 16),Image(img)
      EndIf
      If (y < ImageHeight(img)-1) And (x < ImageWidth(img)-1) Then
        PickImageColor2 img,x+1,y+1
        r = getRGB(RED) + 1.0/16.0 * qerR
        g = getRGB(GREEN) + 1.0/16.0 * qerG
        b = getRGB(BLUE) + 1.0/16.0 * qerB
        r = Max(0,Min(r,255))
        g = Max(0,Min(g,255))
        b = Max(0,Min(b,255))
        
        PutPixel2 x+1,y+1,b + (g Shl 8) + (r Shl 16),Image(img)
      EndIf
    Next x
    Unlock SCREEN()
    DrawScreen OFF
    
  Next y
  Unlock Image(img)
  
  Return img
EndFunction

SCREEN 1366,768

img = LoadImage("Media\map.bmp")
DrawImage img,0,0
img = Dithering(img)
AddText "Dithered"
Repeat
  DrawImage img,0,0
  DrawScreen
Until KeyHit(28)

Last edited by Latexi95 on Mon Nov 07, 2011 8:45 pm, edited 2 times in total.

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Efektit

Post by koodaaja » Mon Nov 07, 2011 7:01 pm

Itse tein joskus jonkun hienon artikkelin pohjalta tällaisen, joka vain muuttaa kuvan värien bittimäärää pienemmäksi. Ei sitten vissiin tullut koskaan julkaistua :v

Code: Select all

kuva$ = "media/map.bmp"

img = LoadImage(kuva)
SCREEN ImageWidth(img), ImageHeight(img)

img = LoadImage(kuva)
DrawImage img, 0, 0

ds# = 3
ds = 256.0/(2^(ds-1)-1)

For x = 1 To ImageWidth (img)-2
  Lock SCREEN()
    For y = 1 To ImageHeight(img)-2
      
      col% = GetPixel2(x, y)
      
      r# = col Shl 8 Shr 24
      g# = col Shl 16 Shr 24
      b# = col Shl 24 Shr 24
      
      re# = r: ge# = g: be# = b
      
      r = Int(r/ds)*ds
      g = Int(g/ds)*ds
      b = Int(b/ds)*ds
      
      re# - r: ge# - g: be# - b
      
      col = GetPixel2(x, Min(ImageHeight(img), y+1))
      PutPixel2 x , y+1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*7/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*7/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*7/16.0)))
      If x<ImageWidth(img)-1 Then
        col = GetPixel2(x+1, Max(y-1, 0))
        PutPixel2 x+1, y-1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*3/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*3/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*3/16.0)))
        col = GetPixel2(x+1, y)
        PutPixel2 x+1, y , Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*5/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*5/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*5/16.0)))
        col = GetPixel2(x+1, Min(ImageHeight(img), y+1))
        PutPixel2 x+1, y+1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re /16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge /16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be /16.0)))
      EndIf
      
      PutPixel2 x, y, Int(Max(0, Min(255, r))) Shl 16 + int(Max(0, Min(255, g))) Shl 8 + Int(Max(0, Min(255, b)))
    Next y
  Unlock
  DrawScreen OFF
Next x
WaitKey

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Efektit

Post by Latexi95 » Mon Nov 07, 2011 8:44 pm

koodaaja wrote:Itse tein joskus jonkun hienon artikkelin pohjalta tällaisen, joka vain muuttaa kuvan värien bittimäärää pienemmäksi. Ei sitten vissiin tullut koskaan julkaistua :v

Code: Select all

kuva$ = "media/map.bmp"

img = LoadImage(kuva)
SCREEN ImageWidth(img), ImageHeight(img)

img = LoadImage(kuva)
DrawImage img, 0, 0

ds# = 3
ds = 256.0/(2^(ds-1)-1)

For x = 1 To ImageWidth (img)-2
  Lock SCREEN()
    For y = 1 To ImageHeight(img)-2
      
      col% = GetPixel2(x, y)
      
      r# = col Shl 8 Shr 24
      g# = col Shl 16 Shr 24
      b# = col Shl 24 Shr 24
      
      re# = r: ge# = g: be# = b
      
      r = Int(r/ds)*ds
      g = Int(g/ds)*ds
      b = Int(b/ds)*ds
      
      re# - r: ge# - g: be# - b
      
      col = GetPixel2(x, Min(ImageHeight(img), y+1))
      PutPixel2 x , y+1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*7/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*7/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*7/16.0)))
      If x<ImageWidth(img)-1 Then
        col = GetPixel2(x+1, Max(y-1, 0))
        PutPixel2 x+1, y-1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*3/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*3/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*3/16.0)))
        col = GetPixel2(x+1, y)
        PutPixel2 x+1, y , Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*5/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*5/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*5/16.0)))
        col = GetPixel2(x+1, Min(ImageHeight(img), y+1))
        PutPixel2 x+1, y+1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re /16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge /16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be /16.0)))
      EndIf
      
      PutPixel2 x, y, Int(Max(0, Min(255, r))) Shl 16 + int(Max(0, Min(255, g))) Shl 8 + Int(Max(0, Min(255, b)))
    Next y
  Unlock
  DrawScreen OFF
Next x
WaitKey
Aika vastaavat nuo meidän koodit oli. Samaa algorithmiäkin käytimme. Sinun koodisi on kuitenkin varsin paljon nopeampi. Onkohan GetPixel2 paljonkin PickImageColor2 + getRGB yhdistelmää nopeampi tai sitten ero tulee paletin läpikäymisestä.

Korjasin yhden virheen tuossa koodissani ja muutin sen näyttämään etenemistään Koodaajan koodin tapaan.

Art
Member
Posts: 53
Joined: Wed Dec 07, 2011 6:37 pm

Re: Efektit

Post by Art » Sun Dec 11, 2011 5:09 pm

En tiedä sopiiko mutta tälläinen teksti "eripuolelle" efekti

Code: Select all

SCREEN 250,175,0,cbsizable
Repeat
x = Rand(0,250)
y = Rand (0,175)
Text x,y,"Troll"
DrawScreen
Until EscapeKey ()
¤ Art

Art
Member
Posts: 53
Joined: Wed Dec 07, 2011 6:37 pm

Re: Efektit

Post by Art » Sun Dec 11, 2011 5:17 pm

Code: Select all

Repeat
For i = 1 To 10
x = Rand(0,500)
y = Rand (0,350)
Circle x,y,10
Next i
DrawScreen
Until EscapeKey ()
¤ Art

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Efektit

Post by Awaclus » Sun Dec 11, 2011 5:42 pm

Art wrote:En tiedä sopiiko mutta tälläinen teksti "eripuolelle" efekti

Code: Select all

SCREEN 250,175,0,cbsizable
Repeat
x = Rand(0,250)
y = Rand (0,175)
Text x,y,"Troll"
DrawScreen
Until EscapeKey ()
Tämä on Esimerkit ja tutoriaalit -alue. Ideana on se, että joku saattaa oppia näistä esimerkeistä jotain hyödyllistä. En usko tuosta olevan kauheasti hyötyä kenellekään, tosin ei tuosta varmaan kauhean suurta haittaakaan ole.

Tuon muuten olisi voinut tehdä myös näin:

Code: Select all

'jätän turhan screenin pois, koska se ei tee mitään relevanttia hyödyllistä, mutta hidastaa ohjelman käynnistämistä ja pidentää koodia
Repeat
  Text Rand(400), Rand(300), "Troll"
  DrawScreen
Forever 'koska safeexit on automaattisesti päällä, forever toimii ihan yhtä hyvin kuin Until EscapeKey():kin.

Art
Member
Posts: 53
Joined: Wed Dec 07, 2011 6:37 pm

Re: Efektit

Post by Art » Sun Dec 11, 2011 6:03 pm

Tuon muuten olisi voinut tehdä myös näin:

Code: Select all

'jätän turhan screenin pois, koska se ei tee mitään relevanttia hyödyllistä, mutta hidastaa ohjelman käynnistämistä ja pidentää koodia
Repeat
  Text Rand(400), Rand(300), "Troll"
  DrawScreen
Forever 'koska safeexit on automaattisesti päällä, forever toimii ihan yhtä hyvin kuin Until EscapeKey():kin.
Aiwan :) kyllä mä vielä opin , oon kirjottanu cb 4 päivää ..
¤ Art

Art
Member
Posts: 53
Joined: Wed Dec 07, 2011 6:37 pm

Re: Efektit

Post by Art » Sun Dec 11, 2011 6:05 pm

Chaosworm wrote:
Art wrote:En tiedä sopiiko mutta tälläinen teksti "eripuolelle" efekti

Code: Select all

SCREEN 250,175,0,cbsizable
Repeat
x = Rand(0,250)
y = Rand (0,175)
Text x,y,"Troll"
DrawScreen
Until EscapeKey ()
Tämä on Esimerkit ja tutoriaalit -alue. Ideana on se, että joku saattaa oppia näistä esimerkeistä jotain hyödyllistä. En usko tuosta olevan kauheasti hyötyä kenellekään, tosin ei tuosta varmaan kauhean suurta haittaakaan ole.
Katso tuon koodin alapuolella oleva koodi oli ns . korjaus :)
¤ Art

User avatar
Herra Siili
Advanced Member
Posts: 308
Joined: Tue Nov 25, 2008 9:06 pm
Location: Viitasaari, Keski-Suomi
Contact:

Re: Efektit

Post by Herra Siili » Sun Dec 11, 2011 10:10 pm

Vinkki: Kannattaa käyttää sitä muokkaa-nappulaa niin ei tule tulplaposteja.
a.k.a. Hedge

Art
Member
Posts: 53
Joined: Wed Dec 07, 2011 6:37 pm

Re: Efektit

Post by Art » Sun Dec 11, 2011 10:11 pm

Herra Siili wrote:Vinkki: Kannattaa käyttää sitä muokkaa-nappulaa niin ei tule tulplaposteja.
juu =)
¤ Art

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Efektit

Post by DatsuniG » Sat Jan 07, 2012 5:22 pm

Päätinpä kokeilla koodaamista pitkästä aikaa ja tein tämmöisen pienen savueffektin. Toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen ja olen kommentoinut koodissani mitä milläkin rivillä oikein haetaan takaa. Efektin laatua voi muutella helposti koodin alussa olevien vakioiden avulla. Kokeilkaa siis eri arvoja ja kommentoikaa! Olisin oikein mielissäni jos saisin kuulla mielipiteitä varsinkin kun olen koodannut viimeks 1,5 vuotta sitten! :)

Code: Select all

//////////////////////////////////
////// VAKIOIDEN MÄÄRITYS  //////
//////////////////////////////////

Const QUALITY = 5      // Efektin laatu, mitä pienempi sitä parempi
Const SMOOTHNESS = 30    // Partikkeleiden liikkumisen pehmeys x-akselin suunnassa
Const RADIUS = 80      // Partikkeleiden "menosuunnan" maksimietäisyys määrittely hetken pisteestä  
Const MAXSPEED = 5.2    // Partikkelin maksiminopeus y-akselin suunnassa
Const MINSPEED = 0.3    // Partikkelin miniminopeus y-akselin suunnassa
Const THICKNESS = 4     // Yksittäisen partikkelin paksuus
Const PERCLICK = 10     // Partikkeleiden luontimäärä per kierros (hiirtä painettaessa)
Const CLICKRADIUS = 3
Const BLUR = 1       // Sumennus PÄÄLLÄ = 1
Const BLURRADIUS = 4    // Sumennuksen vaikutusalue
Const BLURSTRENGTH = 0.2  // Sumennuksen voimakkuus

// ArrayWidth, varattavan taulukon leveys
// ArrayHeight, varattavan taulukon korkeus
// TempX & TempY ovat väliaikaismuuttujia koodin optimointia varten
Dim ArrayWidth As Integer, ArrayHeight As Integer, TempX As Integer, TempY As Integer, TempColor As Float 
ArrayWidth = RoundUp(ScreenWidth() / QUALITY)
ArrayHeight = RoundUp(ScreenHeight() / QUALITY)

// Varataan taulukko johon säilötään kaikkien partikkeleiden värien summa
// Tämän taulukon perusteella hoidetaan partikkeleiden piirtäminen!
Dim DrawParticles(ArrayWidth, ArrayHeight) As Float

// Luodaan partikkeleiden tyyppikokoelma
Type PARTICLES
  Field x As Float    // x-koodinaatti
  Field y As Float    // y-koordinaatti
  Field TargetX As Float // Piste, mitä kohti partikkeli hakeutuu  
EndType 

Repeat
  SetWindow "" + FPS()
  // Venytetään väritaulukko, jolloin päästään eroon vanhoista arvoista  
  ReDim DrawParticles(ScreenWidth() / QUALITY, ScreenHeight() / Quality)
  // Partikkeleiden läpikäynti alkaa
  For bit.PARTICLES = Each PARTICLES 
    // Jos partikkelin etäisyys hakeutumispisteestä on
    // pienempi kuin 2, niin määritetään uusi haukeutumispiste
    If Abs(bit\x - bit\TargetX) < 2 Then bit\TargetX = bit\x + Rand(-RADIUS, RADIUS)
    // Määritetään partikkelin x-koordinaatille uusi arvo hakeutumispisteen avulla
    bit\x = CurveValue(bit\TargetX, bit\x, SMOOTHNESS)
    // Vähennetään y-koordinaatin arvoa [MINSPEED, MAXSPEED] verran 
    bit\y = bit\y - Rand(MINSPEED,MAXSPEED)
    // Lasketaan x- ja y-koordinaattien sijainti taulukossa ja sijoitetaan ne muuttujiin
    TempX = Int(bit\x / QUALITY)
    TempY = Int(bit\y / QUALITY)
    // Jos partikkeli on ruudulla, päivitetään väritaulukko
    If (bit\ x > 0) And (bit\x < ScreenWidth()) And (bit\y > 0) Then
      DrawParticles(TempX, TempY) = DrawParticles(TempX, TempY) + THICKNESS
      // Jos pehmennys on päällä
      If BLUR = 1 Then 
        // Muodostetaan silmukoilla pehmennyksen alue
        For a = -BLURRADIUS To BLURRADIUS
          For i = -BLURRADIUS To BLURRADIUS
            // Tarkistetaan että koordinaatit pysyvät taulukon korkeuden ja leveyden sisällä
            // Jos ehto toteutuu, lisätään väritaulukkoon väriä
            // Värin määrä on riippuvainen etäisyydestä partikkeliin
            If (TempY + a < 0) Or ((TempY + a) > ArrayHeight) Then Exit 
            If (TempX + i > 0) And ((TempX + i) < ArrayWidth) Then DrawParticles(TempX + i, TempY + a) = DrawParticles(TempX + i, TempY + a) + THICKNESS * BLURSTRENGTH * (1 - Abs(float(i * a)) / (BLURRADIUS ^ 2))
          Next i
        Next a
      EndIf 
    EndIf 
    // Jos partikkeli on ajautunut ulos ruudun yläreunasta, poistetaan partikkeli
    If (bit\y < 0) Then Delete bit
  Next bit 
  // Partikkeleiden läpikäynti loppuu
  
  // Väritaulukon läpikäynti alkaa
  For a = 0 To ArrayHeight
    For i = 0 To ArrayWidth
      // Asetetaan piirtoväri taulukon perusteella ja piirretään ruudulle
      // Rajoitetaan maksimiväri 155, jotta savu pysyy harmaana
      If DrawParticles(i, a) > 0 Then 
        TempColor = Min(155, DrawParticles(i, a))
        Color TempColor, TempColor, TempColor
        Box i * QUALITY, a * QUALITY, QUALITY, QUALITY
      EndIf 
    Next i 
  Next a
  
  // Partikkelien luonti
  If MouseDown(1) Then 
    For a = -CLICKRADIUS To CLICKRADIUS
      For i = -CLICKRADIUS To CLICKRADIUS
        For u = 1 To RoundUp(PERCLICK / (CLICKRADIUS) ^ 2)
          bit.PARTICLES = New(PARTICLES)
          bit\x = MouseX() + i
          bit\y = MouseY() + a
          bit\TargetX = bit\x
        Next u
      Next i
    Next a
  EndIf 
  DrawScreen
Forever 
      
EDIT:

Optimoitu hieman paremmaksi.

Last edited by DatsuniG on Sat Jan 07, 2012 6:14 pm, edited 1 time in total.
Hengität nyt manuaalisesti.

User avatar
Kokkelkhan
Newcomer
Posts: 6
Joined: Tue Mar 15, 2011 10:25 pm
Location: Pk-seutu

Re: Efektit

Post by Kokkelkhan » Sat Jan 07, 2012 5:36 pm

Pari sini & cosini kikkailua:

Code: Select all

Type FORM
  Field fX
  Field fY
  Field fID
End Type 

Type STARS
  Field sX
  Field sY
EndType 

SCREEN 1200,800,0,1
FrameLimit 30

For i=0 To 200
  newStar.STARS=New(STARS)
  newStar\sX=Rand(-200,ScreenWidth()+200)
  newStar\sY=Rand(-200,ScreenHeight()+200)
Next i

boxes=1

Repeat 
  For i=0 To boxes
    t_var#=t_var#+0.005
    modZ=Sin(i/4+t_var+rgb3#)
    modY=Cos(i/4+t_var+rgb3#)
    newForm.FORM=New(FORM)
    newForm\fX=ScreenWidth()-ScreenWidth()/6-i+(modZ*200)'+Rand(-1,1)
    newForm\fY=ScreenHeight()/2+(modY*200)'+Rand(-1,1)
    newForm\fID=1+i
  Next i

  If boxes<1016 Then
    boxes=boxes+1
  EndIf 

  For iForm.FORM=Each FORM
    sin_var1#=sin_var1#+0.001
    sin_var2#=sin_var2#+0.001
    sin_var3#=sin_var3#+0.0005
    rgb1#=Abs(Sin(sin_var1)*180)
    rgb2#=Abs(Sin(sin_var2)*80)
    Color iForm\fID/rgb3#,iForm\fID/rgb3#/2,iForm\fID/4
    modX=Sin(iForm\fID/2+sin_var1)*Sin(sin_var1)*Sin(sin_var2)*Abs(Sin(sin_var3)*500-(iForm\fID/rgb3#))
    modY=Cos(iForm\fID/2+sin_var2)*Cos(sin_var1)*Cos(sin_var2/2)*(Cos(sin_var3)*350-(iForm\fID/rgb3#))
    Box iForm\fX+modX,iForm\fY+modY,Iform\fID/32,iForm\fID/8,1
  Next iForm
  
  star_box_size=Rand(1,2)
  For iStar.STARS=Each STARS
    Color cbwhite
    Box iStar\sX+Sin(sin_var1)*20,iStar\sY+Cos(sin_var1)*20,star_box_size,star_box_size,1
  Next iStar
  
  fps_var=FPS()
  SetWindow ""+fps_var 
  
  rgb3#=4+(Abs(Sin(sin_var3))*4)
  
  DrawScreen 1
  For iForm.FORM=Each FORM
    Delete iForm
  Next iForm
Forever 

Code: Select all

Type FORM
  Field fX
  Field fY
  Field fID
End Type 

Type STARS
  Field sX
  Field sY
EndType 

SCREEN 1200,800,0,1
FrameLimit 30

For i=0 To 200
  newStar.STARS=New(STARS)
  newStar\sX=Rand(-200,ScreenWidth()+200)
  newStar\sY=Rand(-200,ScreenHeight()+200)
Next i

boxes=1

Repeat 
  For i=0 To boxes
    t_var#=t_var#+0.005
    modZ=Sin(i/4+t_var+rgb3#)
    modY=Cos(i/4+t_var+rgb3#)
    newForm.FORM=New(FORM)
    newForm\fX=ScreenWidth()-i
    newForm\fY=ScreenHeight()/2
    newForm\fID=1+i
  Next i
  
  If boxes<1016 Then
    boxes=boxes+1
  EndIf 

  star_box_size=Rand(1,2)
  For iStar.STARS=Each STARS
    Color cbwhite
    Box iStar\sX+Sin(sin_var1#)*20,iStar\sY+Cos(sin_var1#)*20,star_box_size,star_box_size,1
  Next iStar

  For iForm.FORM=Each FORM
    sin_var1#=sin_var1#+0.001
    sin_var2#=sin_var2#+0.001
    sin_var3#=sin_var3#+0.0005
    rgb1#=Abs(Sin(sin_var1)*180)
    rgb2#=Abs(Sin(sin_var2)*80)
    modX=Sin(iForm\fID/2+sin_var1)*Sin(sin_var1)*Sin(sin_var2)*Abs(Sin(sin_var3)*500-(iForm\fID/rgb3#))
    modY=Cos(iForm\fID/2+sin_var2)*Cos(sin_var1)*Cos(sin_var2/2)*(Cos(sin_var3)*350-(iForm\fID/rgb3#))
    If c1>Iform\fID/32 Then 
      Color 70+rgb1/2,60+rgb2,20+rgb1/2
    Else
      Color 60+rgb2,20+rgb1/2,70+rgb1
    EndIf     
    Box iForm\fX+modX,iForm\fY+modY,Iform\fID/32,iForm\fID/32,1
    If c1>Iform\fID/32 Then 
      Color 60+rgb2,20+rgb1/2,70+rgb1
    Else
      Color 70+rgb1/2,60+rgb2,20+rgb1/2
    EndIf     
    Box iForm\fX+modX,(iForm\fY-iForm\fID/32)+modY,Iform\fID/32,iForm\fID/32,1
    c1=c1+1
    If c1>(Iform\fID/32*2) Then c1=0
  Next iForm
  
  fps_var=FPS()
  SetWindow ""+fps_var 
  
  rgb3#=4+(Abs(Sin(sin_var3))*4)
  
  DrawScreen 1
  For iForm.FORM=Each FORM
    Delete iForm
  Next iForm
Forever 
Koodi on melkoista sotkua, pahoittelut...
Päräjää...!

User avatar
Misthema
Advanced Member
Posts: 312
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:32 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Re: Efektit

Post by Misthema » Sat Jan 07, 2012 6:23 pm

Kokkelkhan wrote:Pari sini & cosini kikkailua:

Code: Select all

sood1

Code: Select all

sood2
Koodi on melkoista sotkua, pahoittelut...
Melkosen näyttävä tuo 3D-mainen mato! Ensimmäinen oli myös näyttävä, mutta en keksi siitä muuta sanottavaa koska sood2 vei ajatukseni... :D

Character
Active Member
Posts: 113
Joined: Thu Nov 27, 2008 3:16 pm

Re: Efektit

Post by Character » Wed Jan 25, 2012 8:52 pm

Teinpä huvikseni tällaisen todella simppelin rumahkon maastogeneraattorin :mrgreen:

Code: Select all

SCREEN 800, 600, 32, 0
FrameLimit 60

Dim map(250, 250)

For x = 1 To 250
  For y = 1 To 250
    map(x,y)=50
  Next y
Next x

random = 3'Rand(1,3)
For x = 1 To 250
  For y = 1 To 250
    l=0
    u=0
    r=0
    d=0
    lu=0
    ur=0
    rd=0
    dl=0
    val=0
    If x <> 1 Then l=map(x-1,y)
    If y <> 1 Then u=map(x,y-1)
    If x <> 250 Then r=map(x+1,y)
    If y <> 250 Then d=map(x,y+1)
    If x <> 1 And y <> 1 Then lu=map(x-1,y-1)
    If y <> 1 And x <> 250 Then ur=map(x+1,y-1)
    If x <> 250 And y <> 250 Then rd=map(x+1,y+1)
    If y <> 250 And x <> 1 Then dl=map(x-1,y+1)
    val = (l + u + r + d + lu + ur + rd + dl) / 8
    Select random
      Case 1
         map(x,y) = val + Rand(-10, 2)
      Case 2
        map(x,y) = val + Rand(-2, 10)
      Case 3
        map(x,y) = val + Rand(-10, 10)
    EndSelect
    If map(x,y) < 0 Then map(x,y)=0
    If map(x,y) > 200 Then map(x,y)=200
  Next y
Next x

random = 1
For x = 1 To 250
  For y = 1 To 250
    l=0
    u=0
    r=0
    d=0
    lu=0
    ur=0
    rd=0
    dl=0
    val=0
    If x <> 1 Then l=map(x-1,y)
    If y <> 1 Then u=map(x,y-1)
    If x <> 250 Then r=map(x+1,y)
    If y <> 250 Then d=map(x,y+1)
    If x <> 1 And y <> 1 Then lu=map(x-1,y-1)
    If y <> 1 And x <> 250 Then ur=map(x+1,y-1)
    If x <> 250 And y <> 250 Then rd=map(x+1,y+1)
    If y <> 250 And x <> 1 Then dl=map(x-1,y+1)
    val = (l + u + r + d + lu + ur + rd + dl) / 8
    Select random
      Case 1
         map(x,y) = val + Rand(-10, 2)
      Case 2
        map(x,y) = val + Rand(-2, 10)
      Case 3
        map(x,y) = val + Rand(-10, 10)
    EndSelect
    If map(x,y) < 0 Then map(x,y)=0
    If map(x,y) > 200 Then map(x,y)=200
  Next y
Next x

random = 2
For y = 1 To 250
  For x = 1 To 250
    l=0
    u=0
    r=0
    d=0
    lu=0
    ur=0
    rd=0
    dl=0
    val=0
    If x <> 1 Then l=map(x-1,y)
    If y <> 1 Then u=map(x,y-1)
    If x <> 250 Then r=map(x+1,y)
    If y <> 250 Then d=map(x,y+1)
    If x <> 1 And y <> 1 Then lu=map(x-1,y-1)
    If y <> 1 And x <> 250 Then ur=map(x+1,y-1)
    If x <> 250 And y <> 250 Then rd=map(x+1,y+1)
    If y <> 250 And x <> 1 Then dl=map(x-1,y+1)
    val = (l + u + r + d + lu + ur + rd + dl) / 8
    Select random
      Case 1
         map(x,y) = val + Rand(-10, 2)
      Case 2
        map(x,y) = val + Rand(-2, 10)
      Case 3
        map(x,y) = val + Rand(-10, 10)
    EndSelect
    If map(x,y) < 0 Then map(x,y)=0
    If map(x,y) > 200 Then map(x,y)=200
  Next x
Next y

Repeat
  
  For x = 1 To 250
    For y = 1 To 250
      'Text x*32, y*32, map(x, y)
      If map(x,y) < 42 Then Color 0, 0, map(x,y)
      If map(x,y) > 42 And map(x,y) < 50 Then Color 0, map(x,y), 0
      If map(x,y) > 50 And map(x,y) < 55 Then Color map(x,y), map(x,y), 0
      If map(x,y) > 55 Then Color map(x,y), 0, 0
      Box x*2, y*2, 2, 2', map(x, y)
    Next y
  Next x
  
  DrawScreen
  
Until EscapeKey()
EDIT:

Paransin vähän


DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Efektit

Post by DatsuniG » Sat Jan 28, 2012 9:08 pm

Character: Ihan näppärän näköistä jälkeä tuolla tulee. Sainkin siitä inspiraatiota väsätä omani mutta sen tuottama jälki ei ole kauhean kehuttavaa. :D

Ohjelma generoi mitä tahansa nappia painamalla kartan.

Code: Select all

Const RW = 128 // HUOM! Tämän tulee olla luvun 2 jokin potenssi
Const ROUGHNESS = 12 // Kartan "karkeus"

SCREEN RW, RW
Dim Array(RW, RW) As Float

Repeat 
If GetKey() <> 0 Then 
  tim = Timer()
  ReDim Array(RW, RW)
  Array(0, 0) = Rand(10, Rand(10, 255))
  Array(RW, 0) = Rand(10, Rand(10, 255))
  Array(0, RW) = Rand(10, Rand(10, 255))
  Array(RW, RW) = Rand(10, Rand(10, 255))
  Diamond(0, 0, RW)
  For a = 0 To RW
    For i = 0 To RW
      If Array(i , a) > 130 Then 
        Color 150 + 50 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 130) / 125) * 90), 120 + 40 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 130) / 125) * 90), 20
      ElseIf Array(i, a) > 80 Then 
        Color 195 + 45 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 80) / 50) * 90), 175 + 50 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 80) / 50) * 90), 135 + 60 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 80) / 50) * 90)
      ElseIf Array(i, a) > 65 Then 
        Color 40 + 20 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 65) / 15) * 90), 125 + 20 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 65) / 15) * 90), 213 + 30 * Sin(180 + (Min(255, Array(i, a) - 65) / 15) * 90)
      Else 
        Color 20 + 10 * Sin((Min(255, Array(i, a)) / 65) * 90), 50 + 25 * Sin((Min(255, Array(i, a)) / 65) * 90), 120 + 50 * Sin((Min(255, Array(i, a)) / 65) * 90)
      EndIf 
      Dot i, a
    Next i
  Next a
  SetWindow "Time elapsed: " + (Timer() - tim) + "ms"
  DrawScreen 
EndIf 
Until EscapeKey()


Function Diamond(x As integer, y As integer, r As integer)
  If r < 2 Then Return 0
  Array(x + r / 2, y + r / 2) = (Array(x, y) + Array(x + r, y) + Array(x, y + r) + Array(x + r, y + r)) / 4 + Rand(-ROUGHNESS, ROUGHNESS)
  Square(x + r / 2, y + r / 2, r / 2)
EndFunction 

Function Square(x As integer, y As integer, r As integer)
  If r < 1 Then Return 0 
  If (x - r) >= 0 Then
    If ((y - r) >= 0) And ((y + r) <= RW) And Array(x - r, y) = 0 Then 
      Array(x - r, y) = (Array(x - r, y - r) + Array(x - r, y + r) + Array(x, y)) / 3
    EndIf 
    If ((y - r) >= 0) And ((y + r) > RW) And Array(x - r, y) = 0 Then 
      Array(x - r, y) = (Array(x - r, y - r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
    If ((y - r) < 0) And ((y + r) <= RW) And Array(x - r, y) = 0 Then 
      Array(x - r, y) = (Array(x - r, y + r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
    
  EndIf 
  If (y - r) >= 0 Then
    If ((x - r) >= 0) And ((x + r) <= RW) And Array(x, y - r) = 0 Then 
      Array(x, y - r) = (Array(x - r, y - r) + Array(x + r, y + r) + Array(x, y)) / 3
    EndIf 
    If ((y - r) >= 0) And ((x + r) > RW) And Array(x, y - r) = 0 Then 
      Array(x, y - r) = (Array(x - r, y - r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
    If ((y - r) < 0) And ((x + r) <= RW) And Array(x, y - r) = 0
      Array(x, y - r) = (Array(x + r, y + r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
  EndIf
  If (x + r) >= 0 Then
    If ((y - r) >= 0) And ((y + r) <= RW) And Array(x + r, y) = 0 Then 
      Array(x + r, y) = (Array(x + r, y - r) + Array(x + r, y + r) + Array(x, y)) / 3
    EndIf 
    If ((y - r) >= 0) And ((y + r) > RW) And Array(x + r, y) = 0 Then 
      Array(x + r, y) = (Array(x + r, y - r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
    If ((y - r) < 0) And ((y + r) <= RW) And Array(x + r, y) = 0
      Array(x + r, y) = (Array(x + r, y + r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
  EndIf 
  If (y + r) >= 0 Then
    If ((x - r) >= 0) And ((x + r) <= RW) And Array(x, y + r) = 0 Then 
      Array(x, y + r) = (Array(x - r, y - r) + Array(x + r, y - r) + Array(x, y)) / 3
    EndIf
    If ((y - r) >= 0) And ((x + r) > RW) And Array(x, y + r) = 0 Then 
      Array(x, y + r) = (Array(x - r, y - r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
    If ((y - r) < 0) And ((x + r) <= RW) And Array(x, y + r) = 0
      Array(x, y + r) = (Array(x + r, y + r) + Array(x, y)) / 2
    EndIf 
  EndIf
  Diamond(x - r, y - r, r)
  Diamond(x, y - r, r)
  Diamond(x - r, y, r)
  Diamond(x, y, r)
EndFunction 
EDIT:

Värejä optimoitu ja ruudun kokoa pienennetty.

Hengität nyt manuaalisesti.

Post Reply