Page 27 of 34

Re: Efektit

Posted: Thu Jun 09, 2011 1:20 pm
by atomimalli
Taisit unohtaa lukea wikilinkkini plasmaefektistä. Siinä ei ole kyse fysiikoista, vaan yksinkertaisella kaavalla saadusta aaltoilevasta efektistä. Lisäksi mainitsemasi pyöriminen on vain illuusio. Seuraappa yksittäisiä pisteitä. Ne völlyvät ympyräradan sijaan. Se on tyypillistä plasmaefekteille.

Plasmaefektin määrittää kaava, ei lopputulos. Siinä ei voi olla fysiikoita seinistä törmäilyyn. Plasmasimulaatio on eri juttu.

Wingmanin plasman kaava näyttää tältä:

Code: Select all

palikka(x,y)=(((Sin(x*17))*(Cos(y*13)))+((Sin(a+y*23))*(Cos(a+x*25))))*15
Siinä on sinin sisässä jotain sijaintiin liittyvää. Se riittää.

Tässä plasma yksinkertaisemmalla kaavalla:

Code: Select all

Const koko= 10
Repeat
  For x=0 To 400 Step koko
    For y=0 To 300 Step koko
      kirkkaus#=Sin(x)+Sin(y)
      Color 0,0,(kirkkaus+2)*63
      Box x,y,koko,koko
    Next y
  Next x
  drawscreen
Forever
sen ei tarvitse liikkua, vaikka se perinteisesti liikkuukin.
tässä vähän monipuolisempi ja liikkuva:

Code: Select all

Const koko= 5
Repeat
  t#=Timer()/20.0
  For x=0 To 400 Step koko
    For y=0 To 300 Step koko
      kirkkaus#=Sin(x*2-y^1.01-t)+Sin(-y+t/5)+Sin(Distance(0,0,x,y)^1.1+t/7+Sin(t)*70)+Sin(Distance(x,y,Sin(t/3)*200+200,Sin(t/5)*150+150)^1.3/3+t*2) 'jännä plasmakaava
      kirkkaus#=(Sin(kirkkaus*90+t)+1)*127 'jännä säätö kun pistetään välille 0 ja 255
      Color (kirkkaus/16.0)^2,kirkkaus,Sqrt(kirkkaus)*16 'jännä paletti
      Box x,y,koko,koko
    Next y
  Next x
  DrawScreen
  SetWindow ""+FPS()
Forever
plasmapalloväreillä kans:

Code: Select all

Const koko= 4
alku=Timer()
Repeat
  t#=(Timer())/20.0
  t2#=(Timer()+123456)/20.0
  t3#=(Timer())/20.0
  For x=0 To 399 Step koko
    For y=0 To 299 Step koko
      kirkkaus#=Sin(x*2-y^1.01-t)+Sin(-y+t/5)+Sin(Distance(0,0,x,y)^1.1+t/7+Sin(t)*70)+Sin(Distance(x,y,Sin(t/3)*200+200,Sin(t/5)*150+150)^1.3/3+t*2) 'jännä plasmakaava
      kirkkaus#=(Sin(kirkkaus*50)+1)*127 
      kirkkaus3#=Sin(x*2-y^1.01-t2)+Sin(-y+t3/5)+Sin(Distance(0,0,x,y)^1.1+t/7+Sin(t3)*70)+Sin(Distance(x,y,Sin(t/3)*200+200,Sin(t/5)*150+150)^1.3/3+t*2) 'jännä plasmakaava
      kirkkaus3#=(Sin(kirkkaus3*50)+1)*127 
      Color (Sqrt(kirkkaus3)*16+(kirkkaus/16.0)^2)/2,((kirkkaus3/16.0)^2+kirkkaus)/2,(kirkkaus3+Sqrt(kirkkaus)*16)/2
      Box x,y,koko,koko
    Next y
  Next x
  DrawScreen
  SetWindow ""+FPS()
Forever


Olikin kiva tehdä vaihteeksi kunnon plasmaefekti :)

Eli ideana on tuottaa pinnalle joku jatkuva funktio ja heittää ne sinille ja yhdistellä ja liikutella niitä.

Re: Efektit

Posted: Thu Jun 09, 2011 4:40 pm
by MetalRain
atomimalli wrote:Olikin kiva tehdä vaihteeksi kunnon plasmaefekti :)
Eli ideana on tuottaa pinnalle joku jatkuva funktio ja heittää ne sinille ja yhdistellä ja liikutella niitä.
Hienoja plasmoja ja eikä edes kovin kryptistä koodia, saa selvää ja voi ottaa opikseen mikäli ei aiemmin olekaan plasmoja koodaillut.

Päätinpä optimoida tuota viimeistä hiukan, vaihdoin boxin pikselikomentoihin joita piirrellään venytellylle ruudulle. Siirsin myös osan laskennasta apahtuvaksi ennen plasman piirtoa, jottei esimerkiksi jokaisen laatikon etäisyyttä tarvitse laskea ruudun keskipisteestä joka framella. Itselläni FPS nousi 8:sta 30:een, hienotkin plasmat voivat siis pyöriä CB:lläkin sulavasti.

Code: Select all

//säädä tästä laatikoiden ja ruudun kokoa
Const koko = 4
SW = 400
SH = 300 

SW2 = SW/2.0
SH2 = SH/2.0

SWK = SW/koko
SHK = SH/koko

SCREEN SW,SH
SCREEN SWK ,SHK ,0,cbsizable

Dim tdis(SWK,SHK) As Float
Dim xm(SWK,SHK) As Float

For y=0 To SHK 
  For x=0 To SWK 
    tdis(x,y) = Distance(0.0,0.0,x*koko,y*koko)^1.1
    xm(x,y) = (x*koko) Shl 1 - (y*koko)^1.01
  Next x
Next y

white = 255 Shl 24

Repeat

  ti# = Timer()
  
  t#=(ti#)/20.0
  t2#=(ti#+123456)/20.0
  t3#=(ti#)/20.0

  t_2#=t#*2.0
  
  t_5#=t#/5.0
  t3_5#=t3#/5.0
  
  t7#=t#/7.0 + Sin(t#)*70.0
  t73#=t3#/7.0 + Sin(t3#)*70.0
  
  s3t# = (1.0+Sin(t#/3.0))*SW2
  s3t3# = (1.0+Sin(t3#/3.0))*SW2
  
  s5t# = (1.0+Sin(t_5#))*SH2
  s5t3# = (1.0+Sin(t3_5#))*SH2

  
  Lock SCREEN()
    
    yk=0
  
    For y=0 To SH-1 Step koko

      y5t# = Sin(-y+t_5#)
      y5t3# = Sin(-y+t3_5#)
      
      xk=0
    
      For x=0 To SW-1 Step koko 

        kirkkaus#=Sin(xm(xk,yk)-t#)+y5t#+Sin(tdis(xk,yk)+t7#)+Sin(Distance(x,y,s3t#,s5t#)^1.3/3.0+t_2#) 'j?nn? plasmakaava
        kirkkaus#=(Sin(kirkkaus*50.0)+1.0)*127.0 
        
        kirkkaus3#=Sin(xm(xk,yk)-t2#)+y5t3#+Sin(tdis(xk,yk)+t73#)+Sin(Distance(x,y,s3t3#,s5t3#)^1.3/3.0+t_2#) 'j?nn? plasmakaava
        kirkkaus3#=(Sin(kirkkaus3 *50.0)+1.0)*127.0 
        
        r = (Sqrt(kirkkaus3)*16+(kirkkaus/16.0)^2) Shr 1 Shl 16
        g = ((kirkkaus3/16.0)^2+kirkkaus)Shr 1 Shl 8
        b = (kirkkaus3+Sqrt(kirkkaus)*16)Shr 1 

        PutPixel2 xk,yk,b + g + r + white
      
        xk=xk+1
      
      Next x
      
      yk=yk+1
      
    Next y
    
  Unlock SCREEN()
  
  DrawScreen 
  SetWindow ""+FPS()
Forever

Re: Efektit

Posted: Sat Jun 11, 2011 2:49 am
by tuhoojabotti
Itsellä nousi koolla 3 fps noin kahdella (16 -> 18), kun muutin for-luupit repeateiksi. :)

Re: Efektit

Posted: Mon Jun 13, 2011 8:58 pm
by mkn
Aika jännä efekti:

EDIT: Oli jäänyt näköjään turha taulukkokin mukaan :( hyvä minä!


Code: Select all

SCREEN 640,480
Const koko=6

muutu#=1
Repeat
muutu=muutu+1
If muutu#=20 Then muutu#=1
For x=1 To ScreenWidth () Step koko
For y=1 To ScreenHeight () Step koko

R = 127 + 127 * sin(1 * (x+y))^muutu
G = 127 + 127 * sin(3 * (x+y))^muutu
B = 127 + 127 * sin(5 * (x+y))^muutu
Color R,G,B
Box x,y,koko,koko 
Next y
Next xDrawScreen 
Forever 

Re: Efektit

Posted: Tue Jun 14, 2011 12:20 am
by Latexi95
mkn wrote:Aika jännä efekti:
Jäänyt näköjään taulukot 2 kertaa liian suureksi aikaisemmasta kokeilusta :(

Code: Select all

SCREEN 640,480
Const koko=6
Dim p#(ScreenWidth()*2,ScreenHeight ()*2)

muutu#=1
Repeat
muutu=muutu+1
If muutu#=20 Then muutu#=1
For x=1 To ScreenWidth () Step koko
For y=1 To ScreenHeight () Step koko

R = 127 + 127 * sin(1 * (x+y))^muutu
G = 127 + 127 * sin(3 * (x+y))^muutu
B = 127 + 127 * sin(5 * (x+y))^muutu
Color R,G,B
Box x,y,koko,koko 
Next y
Next xDrawScreen 
Forever 
Mitä varten siinä muuten edes on taulukko? :P
Mutta aika hienon näköinenhän tuo oli. Tuollainen kyllä aiheuttaa tehokkaasti epilepsia kohtauksia...

Re: Efektit

Posted: Tue Jun 14, 2011 10:13 am
by legend
Keskiyöllä väännetty mielestäni erittäin hieno efekti =D Efektistä tulee kokoajan hienompi, malttakaa katsoa! (vaikka se voi pätkiä jos on huono fps)

Code: Select all

  SCREEN 400,300

  määrä = 3
  valoisuus# =0.0
  pituus# = 3
  nopeus = 1
  mxNopeus = 400
  n=1

  Dim x(määrä)
  Dim y(määrä)
  Dim n1(määrä)
  Dim n2(määrä)
  Dim w(määrä)

  Gosub Ruutu
  
  i=0

  Repeat
    
    For a =0 To määrä
      Viiva(x(a),y(a),w(a),i,n1(a),n2(a))
    Next a
       
    Gosub Värit      
    DrawScreen OFF
    
    If i >= 330 
      i=-20
      
      If nV = 0
        nopeus = nopeus + 1
      Else
        nopeus = nopeus - 1
      EndIf
        
      If nopeus >= mxNopeus
        nV = 1
        pituus - 0.5
      EndIf 
      If nopeus <= 20
        nV = 0
        pituus - 0.5
      EndIf
      
      If pituus <= 0
        pituus = 4
        mxNopeus + 100
      EndIf
        
      
      If valoisuus < 50 Then 
        For a=0 To määrä Step 2
          x(a) = x(a)+10
          x(a+1) = x(a+1)-10
          w(a) = w(a) + 0.5
          w(a+1) = w(a+1) + 0.5
        Next a
      Else
        Gosub Arvo
      EndIf
      
      valoisuus + pituus
      If valoisuus > 100
        valoisuus = 0
        Gosub Ruutu
        For a =0 To määrä
          q=w(a)
          w(a)=q+1
        Next a
      EndIf
        
     EndIf
     i = i + 1*nopeus
     
  Forever
  
  Värit:
  
    Color r, g, b
    If gV = 0
      g = g + 1*nopeus
      If g > 100+valoisuus Then gV = 1
    Else
      g = g -1*nopeus
      If g < 5+valoisuus Then gV = 0
    EndIf
    If bV = 0
      b = b +2*nopeus
      If b > 100+valoisuus Then bV = 1
    Else
      b = b -1*nopeus
      If b < 5+valoisuus Then bV = 0
    EndIf
    If rV = 0
      r = r +1*nopeus
      If r > 100+valoisuus Then rV = 1
    Else
      r = r -2*nopeus
      If r < 5+valoisuus Then rV = 0
    EndIf

  Return
  
  Arvo:
  
    For q=0 To määrä
      x(q) = Rand(0,400)
      n1(q) = Tai(-1,1)
      y(q) = Tai(-60,300)
      w(q) = Rand(1,8)
      If y(q) = -60
        n2(q) = 1
      Else
        n2(q) = -1
      EndIf
    Next q
    
  Return
  
  Ruutu:
    x(0)=200
    y(0)=-60
    n1(0)=-1
    n2(0)=1
    w(0)=2
    
    x(1)=200
    y(1)=-60
    n1(1)=1
    n2(1)=1
    w(1)=2
    
    x(2)=200
    y(2)=360
    n1(2)=-1
    n2(2)=-1
    w(2)=2
    
    x(3)=200
    y(3)=360
    n1(3)=1
    n2(3)=-1
    w(3)=2
  Return
   
  
  
  Function Viiva(x1,y1,w1,i,xN As Integer = 1,yN As Integer = 1)
    For a=1 To w1
      Line x1+(i*xN), y1+((i+a)*yN), x1+((i+50)*xN), y1+((i+a+50)*yN)
    Next a
  EndFunction 
  
  Function Tai(x1,y1)
    If Rand(0,1) = 1
      Return x1
    Else
      Return y1
    EndIf
   EndFunction
  
  

Efektit

Posted: Wed Jun 15, 2011 2:18 pm
by Execute
Joku tyhmä MatrixCode functio tuli väsättyä...

Code: Select all

 Function MatrixCode(numbers,x,y)
Color 160,160,10
numbers = numbers*10
For i = 0 To numbers
y1 = Rand(0,1000)
If y1 = 500 Or y1 > 500 Then 
Text x+10,y, "1"
Else 
Text x+10,y, "0"
EndIf 
x = x+10
Next i
EndFunction 
Sitte functio+Esimerkki:

Code: Select all

 SCREEN 300,100
SetWindow "The MatrixCode"
Repeat 
MatrixCode(code,-10,0)
matrixcode(code-14,-10,10)
matrixcode(code-40,-10,20)
matrixcode(code+10,-10,30)
MatrixCode(code-10,-10,40)
MatrixCode(code,-10,50)
MatrixCode(code+20,-10,60)
MatrixCode(Code+30,-10,70)
MatrixCode(code-70,-10,80)
Matrixcode(code+50,-10,90)
code = code+1
DrawScreen 
Forever 

Function MatrixCode(numbers,x,y)
Color 160,160,10
numbers = numbers*10
For i = 0 To numbers
y1 = Rand(0,1000)
If y1 = 500 Or y1 > 500 Then 
Text x+10,y, "1"
Else 
Text x+10,y, "0"
EndIf 
x = x+10
Next i
EndFunction 
Siinäpä tuo.

Re: Efektit

Posted: Wed Jun 15, 2011 3:12 pm
by Knoy
legend wrote:Keskiyöllä väännetty mielestäni erittäin hieno efekti =D Efektistä tulee kokoajan hienompi, malttakaa katsoa! (vaikka se voi pätkiä jos on huono fps)

Code: Select all

Koodia
Kaunis. Ei voi muuta sanoa.

Re: Efektit

Posted: Thu Jun 16, 2011 4:57 pm
by MetalRain
Tulipahan kirjoteltua ohjelmointiaiheista peliä varten tälläinen feikki bluescreen generaattori, vaan eipä ole ainakaan muistiosoitteiden kannalta kauhean uskottava.
Koodin ajaminen on turvallista. (:

Code: Select all

BlueScreen()

Function BlueScreen()

  SAFEEXIT OFF
  
  SCREEN 800,600,0,cbfullscreen
  
  ClsColor 0,0,164
  Color cbwhite
  
  Cls
  
  AddText "*** STOP: 0x"+Upper(""+Hex2(18))+" (0x"+Hex2(18)+", 0x"+Hex2(18)+", 0x"+Hex2(18)+")"
  AddText "Unhandled Kernel exception "+Hex2()+" from "+Hex2()+" ("+Hex2()+","+Hex2()+")"
  
  AddText ""
  
  AddText LSet("Dll Base Date Stamp - Name",40)+"Dll Base Date Stamp - Name"
  
  ChDir "C:\"
  
  If FileExists("Windows") Then ChDir "C:\Windows\"
  If FileExists("System32") Then ChDir "C:\Windows\System32\"
  
  Dim add(32) As String 
  
  count=0
  'Prepare search 
  StartSearch
  
    s$ = ""
  
    Repeat
    
      file$=FindFile()
      
      If file$="" Or count=>22 Then Exit
      
      e$ = Lower(Right(file$,4))
      
      If e$=".dll" Or e$=".sys" Or e$=".bat" Or e$=".exe" And Rand(30)=1 And Len(file$)<16 Then
      
        If addresses<8 Then 
          For o=1 To Rand(1,3)
            add(addresses) = ""+Hex2()+" "+Hex2()+" "+Hex2()+" "+Hex2()+" "+Hex2()+" "+Hex2()+" : "+Hex2()+" - " +file$
            addresses+1
          Next o
        EndIf 
      
        If s$="" Then 
          s$ = ""+Hex2()+" "+Hex2()+" - "+file$ 
        Else  
          AddText LSet(s$,40)+Hex2()+" "+Hex2()+" - "+file$ 
          s$=""
          count=count+1
        EndIf 
        
      EndIf
    
    Forever
  EndSearch
  
  AddText ""
  
  AddText LSet("Address dword dump Dll Base",64)+" - Name"
  
  For i=0 To addresses-1
    AddText add(i)
  Next i
  
  AddText ""
  
  AddText "Kernel Debugger Using: COM2 (Port 0x"+Hex2(3,4)+", Baud Rate 19200)"
  AddText "Restart and set the recovery options in the system control panel"
  AddText "or the /CRASHDEBUG system start option. If this message reappears,"
  AddText "contact your system administrator or technical support group."
  
  DrawScreen 
  
  WaitKey 
  
  Wait 5000
  
  End 

End Function 

Function Hex2(minbit=16,maxbit=32)
  Return Lower(""+Hex(Rand(2^16,2^31)))
End Function

Re: Efektit

Posted: Thu Jun 16, 2011 6:10 pm
by esa94
Oikeat tiedostonimet ja muistiosoitteet on mahdollista kuitenkin selvittää; Voit vaikka pakki-insinöröidä sen Bluescreen-näytönsäästäjän joka poimii kaikki tiedot filuista ja järjestelmäkutsuista IIRC

Re: Efektit

Posted: Thu Jun 16, 2011 6:19 pm
by legend
Tässä on tälläinen "pelimoottori", jossa näyt kaukaa vain talon katon ja sitä lähempänä ollaan niin katto muuttuu läpinäkyvämmäksi.
Katon läpinäkyvyyteen käytin oma tekemieni funktioita ExploreImage ja OpacityImage...

Code: Select all

    
  SCREEN 500, 400
  
  Dim Colour(10,10,2,1)//kuvien tiedot
  
  Smooth2D ON

  katto = LoadImage("media/map.bmp")
  ResizeImage katto, 202,152 
  
  runko = MakeImage(200,150)
  MaskImage runko, 255,0,255
  DrawToImage runko //piirretään talo
    Color 255,0,255
    Box 0,0,200,150
    Color 0,0,0
    Box 0,0,75,5
    Box 120,0,80,5
    Box 0,145,80,5
    Box 120,145,80,5
    Box 0,0,5,150
    Box 196,0,5,150
  DrawToScreen
  
  ruoho = MakeObjectFloor ()
  nurmikko = LoadImage ("Media\grass.bmp")
  lehmä = LoadImage("media\cow.bmp")
  
  Color 123,90,0
  Box 50,50,200,150 //piirretään lattia
  Color 0,0,0
  For i =1 To 250 Step 10 //lattia viivat
    Line i,50,i, 200
  Next i
  DrawImage runko, 50,50
  DrawImage lehmä, 70,70
  DrawImage lehmä, 170,120
  
  ExploreImage(katto,49,49) //analysoidaan rakennusta
  
  Cls
  Color 255,255,255
  CenterText 250,200, "20%",2 // merkitään lataus
  DrawScreen
  Cls
  
  Dim Talo(10)
  a# = 0.0
  For i=0 To 10
    talo(i) = OpacityImage(katto,a) //eri näkyvyysarvot
    CenterText 250,200, (20 + i*7) + "%",2 // merkitään lataus
    DrawScreen
    a = a+0.1
  Next i  
  MaskImage talo(0), 255, 0, 255
  
  PaintObject ruoho, nurmikko
  
  mUkko = LoadImage("media/soldier.bmp")
  Dim ukko(3)
  For i= 0 To 360 Step 90
    ukko(i/90) = CloneImage(mUkko)
    RotateImage ukko(i/90), i
  Next i
  
  posX = 450
  posY = 350
  
  u = 2
  
  Repeat
    
    DrawGame
    
    If KeyDown(205) //könkkö liikutettavuus =D
      posX = posX + 1
      u = 0
    ElseIf KeyDown(203)
      posX = posX - 1
      u = 2
    ElseIf KeyDown(200)
      posY = posY - 1
      u = 3
    ElseIf KeyDown(208)
      posY = posY + 1
      u =1
    EndIf 
    
    If posX > 45 And posX < 260 And posY > 45 And posY < 205 //talon sisällä
      i = 0
    Else
      i = Min(Distance(posX, posY, 150, 125)/39,10) //näkyvyysarvo
    EndIf
      
    
    DrawImage talo(i), 49,49
    DrawImage ukko(u), posX, posY
    DrawScreen
  
  Forever
  
  
  
  
  
  //esivalmistellaan kuvaa...
  Function ExploreImage(pic,picX,picY)
    picW = ImageWidth(pic)
    picH = ImageHeight(pic)
    ReDim Colour(picW,picH,2,1)//laitettaan taulukko uuten kokoon
    If picX > 0 And PicxX+picW < ScreenWidth() And picY > 0 And PicY+picH < ScreenHeight() //ettei mene ruuudun ulkopuolelle
      Lock()
      For x = 1 To picW
        For y = 1 To picH
          pixel = GetPixel2(picX + x, picY + y) //otettaan tausta talteen
          Colour(x,y,0,0) = ((pixel Shl (1*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,1,0) = ((pixel Shl (2*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,2,0) = ((pixel Shl (3*8)) Shr 24)
        Next y
      Next x
      Unlock()
      DrawToImage pic
      Lock()
      For x = 1 To picW
        For y = 1 To picH
          pixel = GetPixel2(x,y) //otetaan itse kuva talteen
          Colour(x,y,0,1) = ((pixel Shl (1*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,1,1) = ((pixel Shl (2*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,2,1) = ((pixel Shl (3*8)) Shr 24) 
        Next y
      Next x
      Unlock()
      DrawToScreen
    EndIf
  EndFunction
  
  
  //luodaan kuva
  Function OpacityImage(pic,op#)
    op = 1-op
    picW = ImageWidth(pic)
    picH = ImageHeight(pic)
    newPic = MakeImage(picW,picH)
    DrawToImage newPic
    Lock()
    For x = 1 To picW
      For y=1 To picH
        R = Colour(x,y,0,1)
        G = Colour(x,y,1,1)
        B = Colour(x,y,2,1)
        ColorR = R+(Colour(x,y,0,0) -R)*op //yhdistetään värit
        ColorG = G+(Colour(x,y,1,0) -G)*op
        ColorB = B+(Colour(x,y,2,0) -B)*op
        PutPixel2 x,y, (ColorB + ColorR Shl 16 + ColorG Shl 8) //pistettään se kasaan
      Next y
    Next x
    Unlock()
    DrawToScreen
    Return newPic
  EndFunction
Jä tässä pelkkä funktio. Explore tutkii kuvan taustan ja kuvan, jonka jälkeen voi käyttää Opacityä, joka palauttaa kuvan.

Code: Select all

  
  Dim Colour(10,10,2,1)//kuvien tiedot

  //esivalmistellaan kuvaa...
  Function ExploreImage(pic,picX,picY)
    picW = ImageWidth(pic)
    picH = ImageHeight(pic)
    ReDim Colour(picW,picH,2,1)//laitettaan taulukko uuten kokoon
    If picX > 0 And PicxX+picW < ScreenWidth() And picY > 0 And PicY+picH < ScreenHeight() //ettei mene ruuudun ulkopuolelle
      Lock()
      For x = 1 To picW
        For y = 1 To picH
          pixel = GetPixel2(picX + x, picY + y) //otettaan tausta talteen
          Colour(x,y,0,0) = ((pixel Shl (1*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,1,0) = ((pixel Shl (2*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,2,0) = ((pixel Shl (3*8)) Shr 24)
        Next y
      Next x
      Unlock()
      DrawToImage pic
      Lock()
      For x = 1 To picW
        For y = 1 To picH
          pixel = GetPixel2(x,y) //otetaan itse kuva talteen
          Colour(x,y,0,1) = ((pixel Shl (1*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,1,1) = ((pixel Shl (2*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,2,1) = ((pixel Shl (3*8)) Shr 24) 
        Next y
      Next x
      Unlock()
      DrawToScreen
    EndIf
  EndFunction
  
  
  //luodaan kuva
  Function OpacityImage(pic,op#)
    op = 1-op
    picW = ImageWidth(pic)
    picH = ImageHeight(pic)
    newPic = MakeImage(picW,picH)
    DrawToImage newPic
    Lock()
    For x = 1 To picW
      For y=1 To picH
        R = Colour(x,y,0,1)
        G = Colour(x,y,1,1)
        B = Colour(x,y,2,1)
        ColorR = R+(Colour(x,y,0,0) -R)*op //yhdistetään värit
        ColorG = G+(Colour(x,y,1,0) -G)*op
        ColorB = B+(Colour(x,y,2,0) -B)*op
        PutPixel2 x,y, (ColorB + ColorR Shl 16 + ColorG Shl 8) //pistettään se kasaan
      Next y
    Next x
    Unlock()
    DrawToScreen
    Return newPic
  EndFunction
EDIT:

Esa94 - Eipä taida olla =DD mutta sillä on helppo talettaa kuvat muistiin =D


Re: Efektit

Posted: Thu Jun 16, 2011 6:24 pm
by esa94
Onko OpacityImage nyt sitten tehokkaampi kuin GhostImage

Re: Efektit

Posted: Fri Jun 17, 2011 12:24 am
by MaGetzUb
Olipas eeppinen pelimoottori. =) Teki semmoose ikkunan missä luki: "Memory access violation!" :D

Re: Efektit

Posted: Fri Jun 17, 2011 12:05 pm
by legend
MaGetzUb wrote:Olipas eeppinen pelimoottori. =) Teki semmoose ikkunan missä luki: "Memory access violation!" :D
Ei mulla tule, johtuu varmaan putpixel2 epävarmuudesta... tässä hitaampi normi putpixel versio

Code: Select all

    
  SCREEN 500, 400
  
  Dim Colour(10,10,2,1)//kuvien tiedot
  
  Smooth2D ON

  katto = LoadImage("media/map.bmp")
  ResizeImage katto, 202,152 
  
  runko = MakeImage(200,150)
  MaskImage runko, 255,0,255
  DrawToImage runko //piirretään talo
    Color 255,0,255
    Box 0,0,200,150
    Color 0,0,0
    Box 0,0,75,5
    Box 120,0,80,5
    Box 0,145,80,5
    Box 120,145,80,5
    Box 0,0,5,150
    Box 196,0,5,150
  DrawToScreen
  
  ruoho = MakeObjectFloor ()
  nurmikko = LoadImage ("Media\grass.bmp")
  lehmä = LoadImage("media\cow.bmp")
  
  Color 123,90,0
  Box 50,50,200,150 //piirretään lattia
  Color 0,0,0
  For i =1 To 250 Step 10 //lattia viivat
    Line i,50,i, 200
  Next i
  DrawImage runko, 50,50
  DrawImage lehmä, 70,70
  DrawImage lehmä, 170,120
  
  ExploreImage(katto,49,49) //analysoidaan rakennusta
  
  Cls
  Color 255,255,255
  CenterText 250,200, "20%",2 // merkitään lataus
  DrawScreen
  Cls
  
  Dim Talo(10)
  a# = 0.0
  For i=0 To 10
    talo(i) = OpacityImage(katto,a) //eri näkyvyysarvot
    CenterText 250,200, (20 + i*7) + "%",2 // merkitään lataus
    DrawScreen
    a = a+0.1
  Next i  
  MaskImage talo(0), 255, 0, 255
  
  PaintObject ruoho, nurmikko
  
  mUkko = LoadImage("media/soldier.bmp")
  Dim ukko(3)
  For i= 0 To 360 Step 90
    ukko(i/90) = CloneImage(mUkko)
    RotateImage ukko(i/90), i
  Next i
  
  posX = 450
  posY = 350
  
  u = 2
  
  Repeat
    
    DrawGame
    
    If KeyDown(205) //könkkö liikutettavuus =D
      posX = posX + 1
      u = 0
    ElseIf KeyDown(203)
      posX = posX - 1
      u = 2
    ElseIf KeyDown(200)
      posY = posY - 1
      u = 3
    ElseIf KeyDown(208)
      posY = posY + 1
      u =1
    EndIf 
    
    If posX > 45 And posX < 260 And posY > 45 And posY < 205 //talon sisällä
      i = 0
    Else
      i = Min(Distance(posX, posY, 150, 125)/39,10) //näkyvyysarvo
    EndIf
      
    
    DrawImage talo(i), 49,49
    DrawImage ukko(u), posX, posY
    DrawScreen
  
  Forever
  
  
  
  
  
  //esivalmistellaan kuvaa...
  Function ExploreImage(pic,picX,picY)
    picW = ImageWidth(pic)
    picH = ImageHeight(pic)
    ReDim Colour(picW,picH,2,1)//laitettaan taulukko uuten kokoon
    If picX > 0 And PicxX+picW < ScreenWidth() And picY > 0 And PicY+picH < ScreenHeight() //ettei mene ruuudun ulkopuolelle
      For x = 1 To picW
        For y = 1 To picH
          pixel = GetPixel(picX + x, picY + y) //otettaan tausta talteen
          Colour(x,y,0,0) = ((pixel Shl (1*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,1,0) = ((pixel Shl (2*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,2,0) = ((pixel Shl (3*8)) Shr 24)
        Next y
      Next x
      DrawToImage pic
      For x = 1 To picW
        For y = 1 To picH
          pixel = GetPixel(x,y) //otetaan itse kuva talteen
          Colour(x,y,0,1) = ((pixel Shl (1*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,1,1) = ((pixel Shl (2*8)) Shr 24)
          Colour(x,y,2,1) = ((pixel Shl (3*8)) Shr 24) 
        Next y
      Next x
      DrawToScreen
    EndIf
  EndFunction
  
  
  //luodaan kuva
  Function OpacityImage(pic,op#)
    op = 1-op
    picW = ImageWidth(pic)
    picH = ImageHeight(pic)
    newPic = MakeImage(picW,picH)
    DrawToImage newPic
    For x = 1 To picW
      For y=1 To picH
        R = Colour(x,y,0,1)
        G = Colour(x,y,1,1)
        B = Colour(x,y,2,1)
        ColorR = R+(Colour(x,y,0,0) -R)*op //yhdistetään värit
        ColorG = G+(Colour(x,y,1,0) -G)*op
        ColorB = B+(Colour(x,y,2,0) -B)*op
        PutPixel x,y, (ColorB + ColorR Shl 16 + ColorG Shl 8) //pistettään se kasaan
      Next y
    Next x
    DrawToScreen
    Return newPic
  EndFunction

Re: Efektit

Posted: Fri Jun 17, 2011 2:00 pm
by MaGetzUb
Minulla toimii PutPixel2 näin jos kuvaa luetaan:

Code: Select all

For X = 0 To ImageWidth(kuva)-1
  For Y = 0 To ImageHeight(kuva)-1

  Next Y
Next X

Re: Efektit

Posted: Sat Jun 18, 2011 5:00 pm
by JATothrim
(0,0) on siis ensimäinen (ylävasen) pikseli. ImageWidth() taas kertoo pikselien lukumäärän rivillä, mikä ei kelpaa suoraan CB:n for-loopin lopetusarvoksi.
putpixel2/getpixel2:iä ei käytetä oikein, jos koordinaatit menee yli. Simple. On määrä selata läpi vain [0, width tai height[ indexit. Indeksi menee hyvin useasti ohi yhdellä, sillä CB:n for-looppi pelaa jota kuinkin näin:

Code: Select all

i = aloitus
while i <= lopetusarvo
<code>
i + 1
endwhile
eli i TULEE SAAVUTTAMAAN lopetusarvon.

ja C/C++ kielissä yleensä for-loopataan näin, jolloin i EI KOSKAAN savuta lopetus arvoa:

Code: Select all

for(int i = aloitus; i < lopetus; i++)  { <code>; }
EDIT:

Ts. MaGetzUp:lla on täysin oikeatapa.


Re: Efektit

Posted: Wed Jun 29, 2011 4:53 pm
by Kille
Teinpä tällaisen ratasfunktion, jolla siis piirretään hammasrattaita. Tässä olisi funktio+esimerkki. Saa käyttää!

Code: Select all

//RATASEFEKTI by Ville "Kille" Valtiala
//saa käyttää vapaasti 

//Funktio + esimerkki

FrameLimit 40

SCREEN 400,300,0,1
Global sw
Global sh
sw=ScreenWidth()
sh=ScreenHeight()

Global kulma As Float
kulma=0ClsColor 0,0,0


RepeatColor 50,50,50

gear(0,0,16,150,200,3,kulma/2)
gear(0+(Sin(45)*350),0+(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0-(Sin(45)*350),0+(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0+(Sin(45)*350),0-(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0-(Sin(45)*350),0-(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)

Color 100,100,100

gear(-100,-100,7,20,25,3,kulma*4)
gear(-100,-145,7,20,25,3,-1*kulma*4+22)
gear(-100+(Sin(45)*45),-100+(Sin(45)*45) ,7,20,25,3,-1*kulma*4+12)

Color 200,200,200

gear(0,0,8,40,60,3,kulma)
gear(100,0,8,40,60,3,-1*kulma)
gear(0,100,8,40,60,3,-1*kulma)
Text 1,1,FPS()


DrawScreen

ClearText 
kulma=kulma+1
If kulma>359 Then kulma=0
Forever//Funktio:
//käyttö: gear(x, y, hampaiden määrä, sisäkehän säde, ulkokehän säde, hampaiden sivujen kulma, rattaan kulma)

Function gear(x,y,hammas#,minrad,maxrad,pres,ang#)
x=x+sw/2
y=y+sh/2
hammas=hammas*2
hammasväli#=360.00/hammas

For i=1 To hammas-1 Step 2

tormays=0

Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i+pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i+pres)*maxrad+y
Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-hammasväli)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-hammasväli)*minrad+y

Next i

For i=2 To hammas Step 2

Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+y
Line Sin(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-hammasväli+pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-hammasväli+pres)*maxrad+y

Next iEnd Function 

joo ja on huonosti sisennetty

Re: Efektit

Posted: Wed Jun 29, 2011 8:50 pm
by MaGetzUb
Kille wrote:Teinpä tällaisen ratasfunktion, jolla siis piirretään hammasrattaita. Tässä olisi funktio+esimerkki. Saa käyttää!

Code: Select all

//RATASEFEKTI by Ville "Kille" Valtiala
//saa käyttää vapaasti 

//Funktio + esimerkki

FrameLimit 40

SCREEN 400,300,0,1
Global sw
Global sh
sw=ScreenWidth()
sh=ScreenHeight()

Global kulma As Float
kulma=0ClsColor 0,0,0


Repeat

maassa=0
Tormays=0

Color 50,50,50

gear(0,0,16,150,200,3,kulma/2)
gear(0+(Sin(45)*350),0+(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0-(Sin(45)*350),0+(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0+(Sin(45)*350),0-(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0-(Sin(45)*350),0-(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)

Color 100,100,100

gear(-100,-100,7,20,25,3,kulma*4)
gear(-100,-145,7,20,25,3,-1*kulma*4+22)
gear(-100+(Sin(45)*45),-100+(Sin(45)*45) ,7,20,25,3,-1*kulma*4+12)

Color 200,200,200

tormays=tormays+gear(0,0,8,40,60,3,kulma)
tormays=tormays+gear(100,0,8,40,60,3,-1*kulma)
tormays=tormays+gear(0,100,8,40,60,3,-1*kulma)
Text 1,1,FPS()


DrawScreen

ClearText 
kulma=kulma+1
If kulma>359 Then kulma=0
Forever//Funktio:
//käyttö: gear(x, y, hampaiden määrä, sisäkehän säde, ulkokehän säde, hampaiden sivujen kulma, rattaan kulma)

Function gear(x,y,hammas#,minrad,maxrad,pres,ang#)
x=x+sw/2
y=y+sh/2
hammas=hammas*2
hammasväli#=360.00/hammas

For i=1 To hammas-1 Step 2

tormays=0

Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i+pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i+pres)*maxrad+y
Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-hammasväli)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-hammasväli)*minrad+y

Next i

For i=2 To hammas Step 2

Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+y
Line Sin(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-hammasväli+pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-hammasväli+pres)*maxrad+y

Next iEnd Function 

joo ja on huonosti sisennetty
Ihan kiva, mitään ällistyttäväähän tuo ei ole, mutta rattaat pyörivät nätin dynaamisesti toistensa vierellä. :)

Efektit

Posted: Wed Jun 29, 2011 10:04 pm
by Execute
Värkkäsin tällaisen efektin (puolivahingossa) leikkiessäni rotatedtext-fukkarillani.

Tässäpä tämä:

Code: Select all

SCREEN 1000,1000 
 font = LoadFont("Impact",50)
  SetFont font
  x2 = 0
  y2 = 1000

  Repeat
  Color cbred
  RotatedText(y2,x2,aste,"Effect")
  rotatedtext(x,y,aste,"Super")
  X = X+1
  Y = Y+1
  y2 = y2-1
  x2 = x-1
  aste = aste+5
  DrawScreen OFF 
  Forever

    Function RotatedText(x,y,aste,tex$)
    pituus = TextWidth(tex$)
    korkeus = TextHeight(tex$)
    teksti = MakeImage(pituus,korkeus)
    DrawToImage teksti
    Text 0,0, "" +tex$
    DrawToScreen
    Smooth2D ON
    RotateImage teksti,aste
    DrawImage teksti,x,y
    Smooth2D OFF
    DeleteImage teksti
    EndFunction 
Kommentointi ja sisennykset puuttuvat.

Toka versio:

Code: Select all

  SCREEN 1000,1000
  font = LoadFont("Impact",50)
    SetFont font
    x2 = 0
    y2 = 1000

    Repeat
    Color cbred
    RotatedText(y2,x2,aste,"Effect")
    rotatedtext(x,y,aste,"Super")
    X = X+1
    Y = Y+1
    y2 = y2-1
    x2 = x-1
    aste = aste+1
    DrawScreen OFF
    Forever

      Function RotatedText(x,y,aste,tex$)
      pituus = TextWidth(tex$)
      korkeus = TextHeight(tex$)
      teksti = MakeImage(pituus,korkeus)
      DrawToImage teksti
      Text 0,0, "" +tex$
      DrawToScreen
      Smooth2D ON
      RotateImage teksti,aste
      DrawImage teksti,x,y
      Smooth2D OFF
      DeleteImage teksti
      EndFunction 

Re: Efektit

Posted: Thu Jun 30, 2011 7:53 pm
by Wingman
Kille wrote:Teinpä tällaisen ratasfunktion, jolla siis piirretään hammasrattaita. Tässä olisi funktio+esimerkki. Saa käyttää!

Code: Select all

//RATASEFEKTI by Ville "Kille" Valtiala
//saa käyttää vapaasti 

//Funktio + esimerkki

FrameLimit 40

SCREEN 400,300,0,1
Global sw
Global sh
sw=ScreenWidth()
sh=ScreenHeight()

Global kulma As Float
kulma=0ClsColor 0,0,0


Repeat

maassa=0
Tormays=0

Color 50,50,50

gear(0,0,16,150,200,3,kulma/2)
gear(0+(Sin(45)*350),0+(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0-(Sin(45)*350),0+(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0+(Sin(45)*350),0-(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)
gear(0-(Sin(45)*350),0-(Sin(45)*350),16,150,200,3,-1*kulma/2)

Color 100,100,100

gear(-100,-100,7,20,25,3,kulma*4)
gear(-100,-145,7,20,25,3,-1*kulma*4+22)
gear(-100+(Sin(45)*45),-100+(Sin(45)*45) ,7,20,25,3,-1*kulma*4+12)

Color 200,200,200

tormays=tormays+gear(0,0,8,40,60,3,kulma)
tormays=tormays+gear(100,0,8,40,60,3,-1*kulma)
tormays=tormays+gear(0,100,8,40,60,3,-1*kulma)
Text 1,1,FPS()


DrawScreen

ClearText 
kulma=kulma+1
If kulma>359 Then kulma=0
Forever//Funktio:
//käyttö: gear(x, y, hampaiden määrä, sisäkehän säde, ulkokehän säde, hampaiden sivujen kulma, rattaan kulma)

Function gear(x,y,hammas#,minrad,maxrad,pres,ang#)
x=x+sw/2
y=y+sh/2
hammas=hammas*2
hammasväli#=360.00/hammas

For i=1 To hammas-1 Step 2

tormays=0

Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i+pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i+pres)*maxrad+y
Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-hammasväli)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-hammasväli)*minrad+y

Next i

For i=2 To hammas Step 2

Line Sin(ang-hammasväli*i)*minrad+x,Cos(ang-hammasväli*i)*minrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+y
Line Sin(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-pres)*maxrad+y,Sin(ang-hammasväli*i-hammasväli+pres)*maxrad+x,Cos(ang-hammasväli*i-hammasväli+pres)*maxrad+y

Next iEnd Function 

joo ja on huonosti sisennetty
vielä kun saisit rattaiden sisäosat kokonaan mustiksi niin olisi hyvä, nyt rattaat näkyvät toistensa takaa