Efektit

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
User avatar
Ilmuri
Developer
Developer
Posts: 277
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:46 pm
Location: \o

Re: Efektit

Post by Ilmuri » Sun Jun 06, 2010 11:04 pm

CCE wrote: Ilmurin hurjien optimointien pohjalta tein efektistä C64 -henkisen version widepixeleineen kaikkineen.

Code: Select all

SCREEN 150,150

sw = ScreenWidth()-11
sh = ScreenHeight()-11

Repeat
  
  Lock
	 For y = 10 To sh
		 For x = 10 To sw Step 2
			c = Rand(0,2)*127
			c = c + c Shl 8 + c Shl 16
			PutPixel2 x, y, c
			PutPixel2 x+1, y, c
		 Next x
	 Next y
  Unlock
  
  DrawScreen
Forever
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä
CoolBasic Classic

User avatar
Knoy
Active Member
Posts: 187
Joined: Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Efektit

Post by Knoy » Sun Jun 06, 2010 11:35 pm

Pikselöinti effekti.

Code: Select all

Imag = LoadImage("media\map.bmp")
Img=MakeImage(ImageWidth(Imag),ImageHeight(Imag))


For Times= 2 To 15

  DrawToImage Img
    DrawImage Imag,0,0
  DrawToScreen
  
  Skip#=Abs(Times)

  For X = 0 To ScreenWidth()
    SetWindow Str(FPS())
    If (X Mod Skip) = 0 Then
      DrawImage Img,0,0
        For Y = 0 To ScreenHeight()
          If (Y Mod Skip) = 0 Then
            Pixel=GetPixel( X,Y)
            DrawToImage Img
              For i = 0 To Skip-1
                For ii = 0 To Skip-1
                  PutPixel X+i,Y+ii,Pixel
                Next ii
              Next i
            DrawToScreen
          EndIf 
        Next Y
      DrawScreen OFF
    EndIf 
  Next X
    
Next Times
    
DrawImage Img,0,0
DrawScreen
    
WaitKey 

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Efektit

Post by CCE » Sun Jun 06, 2010 11:49 pm

Knoy wrote:Pikselöinti effekti.
Saa tuon tehtyä vähän nopeamminkin :)

Code: Select all

Imag = LoadImage("media\map.bmp")
m = 2
DrawImage Imag, 0, 0
DrawScreen OFF
ResizeImage imag, ImageWidth(imag)/m, ImageHeight(imag)/m
ResizeImage imag, ImageWidth(imag)*m, ImageHeight(imag)*m
DrawImage imag, 0, 0
DrawScreen
WaitKey

User avatar
Knoy
Active Member
Posts: 187
Joined: Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Efektit

Post by Knoy » Mon Jun 07, 2010 10:09 am

CCE wrote:
Knoy wrote:Pikselöinti effekti.
Saa tuon tehtyä vähän nopeamminkin :)

Code: Select all

---
Kusetusta tuollainen... Kuka antoi luvan käyttää resizeimagea :D
Enpä tullut ajatelleekseni tuota.

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Efektit

Post by Wingman » Mon Jun 07, 2010 11:55 am

Knoy wrote:Editoin hieman vanhaa effektiäni ja siitä syntyi jotain omituisehkoa.

Code: Select all

Const ScreenW = 400
Const ScreenH = 300

Angle As Float = 0

ii As Float = 0
iii As Float = 0

SCREEN ScreenW,ScreenH

Repeat
  Angle=WrapAngle(Angle+0.1)
  Angle2=WrapAngle(Angle2+1)
  Angle3#=WrapAngle(Angle3+0.15)
  Angle4#=WrapAngle(Angle4+0.25)
  For i = 1 To 15 As Float
    For ii = 1 To 15 As Float
      Color ii*17,((i+ii)/2)*17,i*17
      Line ScreenW/2+Cos(WrapAngle(Angle2+(1+i+ii)*Angle))*(15+i+ii)+Cos(Angle3+(i+ii+2)*Angle)*45,ScreenH/2-Sin(WrapAngle(Angle2+(1+i+ii)*Angle))*(15+i+ii)-Sin(Angle4+(i+ii+2)*Angle)*45,ScreenW/2+Cos(WrapAngle(Angle2+(i+ii+2)*Angle))*(16+i+ii)+Cos(Angle3+(i+ii+2)*Angle)*45,ScreenH/2-Sin(WrapAngle(Angle2+(i+ii+2)*Angle))*(16+i+ii)-Sin(Angle4+(i+ii+2)*Angle)*45
    Next ii
  Next i
  DrawScreen
Forever
siis wtf?? tää on kyllä hieno, katoin about 3 kertaa sen koko kierroksen läpi, ennen ku tajusin että se looppas :D
- - - -

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Efektit

Post by CCE » Sat Aug 07, 2010 11:57 am

Inspiroidun Wingmanin wallpaperista ja tein kivan isometrisen "plasman".

Code: Select all

Const WIDTH = 640
Const HEIGHT = 480
SCREEN WIDTH, HEIGHT,32,1
ClsColor 255, 255, 255
ruutu = MakeImage( WIDTH, HEIGHT ) 
MaskImage ruutu, 255, 0, 255
imgLoota = MakeImage( 28, 22 )
DrawToImage imgLoota
	Gosub the_magic_box	// siististi kirjoitettu koodi ei tarvitse kommentteja
DrawToScreen
MaskImage imgLoota, 128, 128, 128

Const COLOR_AMOUNT = 6
Dim imgLaatikko( COLOR_AMOUNT ) 
For i=0 To COLOR_AMOUNT
	pala# = 255 / (COLOR_AMOUNT-1)
	r = min(255, pala * i + 48 )
	g = min(255, pala * i + 16 )
	b = min(255, pala * i + 16 )
	imgLaatikko(i) = colorbox( imgloota, r, g, b )
Next i

start=Timer()

TranslateCamera width / 2, - height / 2

Repeat
aika = Timer()-start
	Color 64,64,64
	Box 0,0, WIDTH, HEIGHT
	DrawToImage ruutu
		
	DrawToScreen
	DrawImage ruutu, 0, 0


	blocksize = 14
	blockheight = 8
	planeWidth = 20
	planeHeight = 20
	amplitude = 20
	
	For x = 0 To planeWidth
	For z = 0 To planeHeight
'	korkeus = 5 + Sin( aika / 4.0 + x*300 ) * 4.0
		'For y = 0 To korkeus
		factor# = (((1 - (Sin( aika / 12.0 ))) / 2.0)*0.8)+0.1
		pz# = 5 + Sin( aika / 5.0 + x*15 + z^2 ) * amplitude
		pz2# = 5 + Sin( aika / 5.0 + (x-z)*20 ) * amplitude*0.9
		
		korkeus# = pz*factor + pz2*(1-factor)
		
		px = WIDTH/2 - ( z - x )*(blocksize-1)
		py = HEIGHT*0.3 + ((x + z) / 2.0)*blocksize - korkeus
		
			'xx = 400 -blocksize*z '(WIDTH * 0.8) -x * 2 * blocksize
			'yy = 100 +blocksize*z '(HEIGHT * 0.6) + x * blocksize - y*blockheight
			
				colorphase = min(COLOR_AMOUNT, Max(0, Int(korkeus / COLOR_AMOUNT)))

			DrawImage imgLaatikko( colorphase ), px, py
			'DrawScreen OFF
			'WaitKey
	'	DrawImage colorbox( imgLoota ,Rand(255),Rand(255),Rand(255)) ,xx, yy
		'Next y
	Next z
	Next x
	
	
	'DrawImage imgLoota, MouseX(), MouseY()
	
	speed# = 1.0
	'CopyBox 300, 300, 200, 200, MouseX(), MouseY(), SCREEN(), SCREEN()
	
	'If keyhit(cbkeyspace) then CopyBox 0, 0, WIDTH, HEIGHT, Int( -blocksize*2*speed#), Int(-blockheight*speed#), SCREEN(), Image( ruutu )
'CopyBox 400, 300, 400, 300, MouseX(), MouseY(), SCREEN(), Image( ruutu )
'DrawImage ruutu, 0, 0
Color cbWhite
Text 0,0,""+FPS()
	DrawScreen
Forever

Function colorbox(img, r,g,b)
	varikas = MakeImage( 28, 22 )
	MaskImage varikas, 255, 0, 255
	DrawToImage varikas
		Color r,g,b
		Box 0, 0, 28, 22, 1
		DrawImage img, 0,0
	DrawToScreen
	
	
	Return varikas
	
EndFunction

the_magic_box:
	Color 128, 128, 128
		Box 0,0,28,22

	Color 0,0,0	 // viivojen väri
		Line 14, 0, 1, 6
		Line 15, 1, 26, 6
		Line 27, 7, 27, 14	// oikea reuna
		Line 0, 7, 0, 14 // vasen reuna
		
		Line 1, 15, 14, 21
		Line 15, 20, 26, 15	// oikea ala
	Color 255, 255, 255	// hilight
		Line 1, 8, 14, 14
		Line 15, 13, 26, 8
	Color 255, 0, 255 // maski
		Line 0,0,0, 6
		Line 0, 21, 0, 15
		Dot 27,6
	Line 15, 0, 26, 5
		For y=5 To 0 Step -1
		If y < 2 then Line 11, 21*y, 12, 21*y
		If y < 2 then Line 15, 21*y, 17, 21*y
		
			Line 1 + (5-y)*2, y ,1 + (5-y)*2, 0
			Line 2 + (5-y)*2, y ,2 + (5-y)*2, 0
			
			Line 7 + (5+y)*2, y ,7 + (5+y)*2, 0
			Line 6 + (5+y)*2, y ,6 + (5+y)*2, 0

			Line (27-y*2), 15 + y , (27-y*2), 21
			Line (28-y*2), 15 + y , (28-y*2), 21
			
			Line 1+(y)*2, 16 + y, 1+(y)*2, 21
			Line 2+(y)*2, 16 + y, 2+(y)*2, 21
		Next y
Return

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sat Aug 07, 2010 3:46 pm

CCE wrote:Inspiroidun Wingmanin wallpaperista ja tein kivan isometrisen "plasman".
Wow, kun näin tuon, melkein paskoin housuihini tiiliä! Hieno on! :D
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

Nassi_Setä
Advanced Member
Posts: 281
Joined: Sat Jun 28, 2008 5:19 pm
Location: Hämeessä miä

Re: Efektit

Post by Nassi_Setä » Sat Aug 07, 2010 5:09 pm

CCE: Siis tuohan on jo jotain Über-hienoo! Eikä ole mikään kovin raskaskaan, kuten voisi luulla. Mulla pyöri fps kokoajan 60
Last edited by Nassi_Setä on Sat Aug 07, 2010 6:18 pm, edited 1 time in total.
\../(-_-)\../ <---klick MyBrute Image
Jotain evilii on tekeillä....

Arvaat kyllä kuka

Re: Efektit

Post by Arvaat kyllä kuka » Sat Aug 07, 2010 5:14 pm

Nassi_Setä wrote:Eikä ole mikään lagittaja, kuten voisi luulla.
Miten Internettiä käyttämätön sovellus voisikaan lagittaa?

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sat Aug 07, 2010 5:24 pm

Arvaat kyllä kuka wrote:
Nassi_Setä wrote:Eikä ole mikään lagittaja, kuten voisi luulla.
Miten Internettiä käyttämätön sovellus voisikaan lagittaa?
Olet siis trolli. >:) Ja kyllä, internettiä käyttämätön sovellus voi lagia. Software renderillä toteutetut piirtokomennot hidastavat prosessoria ja sitä rataa. ;)
Ainiin sori. Don't ever feed the troll.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Efektit

Post by Awaclus » Sat Aug 07, 2010 6:14 pm

MaGetzUb wrote:
Arvaat kyllä kuka wrote:
Nassi_Setä wrote:Eikä ole mikään lagittaja, kuten voisi luulla.
Miten Internettiä käyttämätön sovellus voisikaan lagittaa?
Olet siis trolli. >:) Ja kyllä, internettiä käyttämätön sovellus voi lagia. Software renderillä toteutetut piirtokomennot hidastavat prosessoria ja sitä rataa. ;)
Ainiin sori. Don't ever feed the troll.
Itseasiassa, termi "lag" tässä tapauksessa tarkoittaa pelkästään nimenomaan sitä, että Internet-yhteys oman koneen ja serverin välillä jumittaa. Joten Internetiä käyttämätön sovellus ei tosiaankaan voi lagia.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sat Aug 07, 2010 9:26 pm

Chaosworm wrote:Itseasiassa, termi "lag" tässä tapauksessa tarkoittaa pelkästään nimenomaan sitä, että Internet-yhteys oman koneen ja serverin välillä jumittaa. Joten Internetiä käyttämätön sovellus ei tosiaankaan voi lagia.
Just, en tunne tätä nettipelaajien jokseenkin ärsyttävää termistöä paremmin. Yleensä kuulen sanaa lag käytettäessä kun joku asia pätkii. Mutta jatketaanhan aihetta ettei tule modesediltä sanktiota. :P
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Kuvien käsittely pelin taustaprosessina

Post by MetalRain » Fri Aug 20, 2010 6:42 pm

Joskus peleissä pitää ladata paljon samankaltaisia kuvia, joissa ehkä on pieniä valoisuus tai värieroja. Tein systeemin joka pystyy käsittelemään kuvia reaaliaikaisesti.

Esimerkissä 500 lehmäkuvaa (kyllä jokaisella on oma kuvansa, näin esimerkin vuoksi) ja 1024,768 kokoinen kuva muokataan muutaman sekunnin sisällä porrastetusti siten että pelattavuus säilyy. Käsittelynopeutta voi säätää sopivaksi eri tehoisille koneille ja uusia käsittelytapoja on helppo luoda. Valmiina on sumennus, harmaasävy, seepia, negatiivi, valoisuuden muokkaus ja värikanavan muokkaus.

Oletuksena on 1000 pikselioperaatiota per frame, omalla koneellani tällä esimerkillä se riittää pitämään fps:än 40-60 välillä.

Kehitysideoita otetaan vastaan, mutta toteutetaan kun jaksetaan/pystytään :)

Code: Select all

SCREEN 1024,768

Type LiveShader
  Field shader
  Field img
  Field ppf
End Type 

Type cow
  Field x
  Field y
  Field angle
  Field img
End Type

basecow = LoadImage("media/cow.bmp")

For o=1 To 500
  c.cow=New(cow)
  c\img = CloneImage(basecow)
  Select Rand(2,8)
    Case 2
      AddShader(c\img,"desaturate",1)
    Case 3
      AddShader(c\img,"seepian",1)
    Case 4
      AddShader(c\img,"negative",1)
    Case 5
      AddShader(c\img,"luminance",1,Rnd(-1.0,1.0))
    Case 6
      AddShader(c\img,"add",1,1,Rnd(-1.0,1.0)) 
    Case 7
      AddShader(c\img,"add",1,2,Rnd(-1.0,1.0))
    Case 8
      AddShader(c\img,"add",1,3,Rnd(-1.0,1.0))
  End Select 
  c\x=Rand(200,ScreenWidth()-200) 
  c\y=Rand(100,ScreenHeight()-100) 
  c\angle=Rand(360)
Next o

map=LoadImage("media/map.bmp")
ResizeImage map,ScreenWidth(),ScreenHeight()
AddShader(map,"seepian",1)


Targetppf=1000

Repeat

  Targetppf=Max(targetppf+(UpKey()-DownKey())*10,0)

  DrawImage map,0,0
  
  For c.cow=Each cow
  
    c\x=c\x+Cos(c\angle)*1
    c\y=c\y-Sin(c\angle)*1
    If Distance(ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2,c\x,c\y)>ScreenHeight()/2 Then 
      c\angle=GetAngle(c\x,c\y,ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2)
    EndIf

    DrawImage c\img,c\x,c\y
  
  Next c
  
  Color cbwhite
  
  UpdateShaders(Targetppf,1)
  
  DrawScreen

Forever

Function UpdateShaders(targetppf=1000,showstats=0)

  maxliveshaders=3

  pixelsperframe=0

  If targetppf>0 Then 
    maxlivecount=0
    livecount=0
    For l.liveshader=Each liveshader
      If l\shader Then 
        If PeekByte(l\shader,0)=0 Then 
          livecount=livecount+1
          l\ppf=0
        Else
          DeleteMEMBlock l\shader
          Delete l
        EndIf 
      Else 
        Delete l
      EndIf 
    Next l
    
    If livecount Then speedlimit=RoundUp((targetppf-pixelsperframe)/Max(min(maxliveshaders,livecount)-count,1))
    
    While speedlimit>0 And livecount>0
      
      count=0
      
      For l.liveshader=Each liveshader
        
        If PeekByte(l\shader,0)=0 Then 
          If speedlimit<=0 Then
            livecount=0
            Exit
          Else
            count=count+1
            If l\ppf=0 Then livecount=livecount+1
            pixels=UpdateShader(l\shader,l\img,speedlimit)
            pixelsperframe=pixelsperframe+pixels
            l\ppf=l\ppf+pixels
            
            speedlimit=RoundUp((targetppf-pixelsperframe)/Max(Min(maxliveshaders,livecount)-count,1))
            
          EndIf 
        Else
          DeleteMEMBlock l\shader
          Delete l
          livecount=livecount-1
        EndIf 
      Next l
    Wend
    
    If showstats Then 
      
      i=0
      For l.liveshader=Each liveshader
        i=i+1
        If l\ppf>0 Then 
          Text 0,12*i,"Shader "+i+" shades "+l\ppf+" pixels per frame."
        EndIf 
      Next l
    EndIf 
  
  ' ElseIf targetppf=0
  '   For l.liveshader=Each liveshader
  '     If PeekByte(l\shader,0)=0 Then 
  '       pixelsperframe=pixelsperframe+UpdateShader(l\shader,l\img)
  '     Else
  '       DeleteMEMBlock l\shader
  '       Delete l
  '     EndIf 
  '   Next l
  EndIf 
  
  If showstats Then Text 0,0,"Pixels shaded per frame: "+pixelsperframe+" / "+targetppf+ " by "+i+" shaders @ "+FPS()+" FPS."
End Function 

Function AddShader(img,shade$,autoupdate=1,var1#=0.0,var2#=0.0)
  If img<>0 Then 
    Select shade$
    
      Case "blur", "1"
        shadenum=1
      Case "desaturate", "2"
        
        shadenum=2

      Case "seepian", "3"
      
        shadenum=3
        
      Case "negative", "4"
      
        shadenum=4
      
      Case "luminance", "5"
      
        shadenum=5
        
      Case "add", "6"
        shadenum=6
      Default 
        shadenum=0
    End Select 
    
    If shadenum Then 
    
      shader = MakeMEMBlock(34)
      
      PokeByte shader,0,0
      PokeInt shader,1,img
      PokeByte shader,5,shadenum
      PokeInt shader,6,0
      PokeInt shader,10,0
      PokeFloat shader,14,var1#
      PokeFloat shader,18,var2#
      PokeInt shader,22,ImageWidth(img)
      PokeInt shader,26,ImageHeight(img)
      
      If autoupdate Then 
        l.liveshader=New(liveshader)
        l\shader=shader
        l\img=img
      EndIf 

      Return shader
    
    EndIf 
    
    Return 0
  EndIf 
End Function 

Function UpdateShader(shader,img,speed=10)
  
  If shader<>0 And speed<>0 Then 
  
    If PeekInt(shader,1)<>img Then finished=1 Else finished = PeekByte(shader,0)
  
    If finished=0 Then 
    
      shade = PeekByte(shader,5)
      x = PeekInt(shader,6)
      y = PeekInt(shader,10)
      var1# = PeekFloat(shader,14)
      var2# = PeekFloat(shader,18)
      
      w = PeekInt(shader,22)
      h = PeekInt(shader,26)
      
      maskr=0
      maskg=0
      maskb=0
      
      Lock Image(img)

      For o=1 To speed
  
        pixel=GetPixel2(x,y,Image(img))
        
        r=(pixel Shl 8) Shr 24
        g=(pixel Shl 16) Shr 24
        b=(pixel Shl 24) Shr 24
        
        modified=0
        
        If r<>maskr Or g<>maskg Or b<>maskb Then 
        
          Select shade
        
            Case 1 //blur
            
                    
              mr=0 
              mg=0 
              mb=0 
              amount=0
    
              If var1#=0.0 Then var1#=1.0
              If var2#=0.0 Then var2#=2.0
            
              
              For x2=-var2# To var2# 
                For y2=-var2# To var2#
                  If x+x2=>0 And x+x2=<w And y+y2=>0 And y+y2=<h Then
                  
                    pixel2=GetPixel2(x+x2,y+y2,Image(img))
                    
                    rr=(pixel2 Shl 8) Shr 24
                    gg=(pixel2 Shl 16) Shr 24
                    bb=(pixel2 Shl 24) Shr 24
                    
                    If rr<>maskr Or gg<>maskg Or bb<>maskb Then 
                      mr=mr+rr
                      mg=mg+gg
                      mb=mb+bb
                      amount+1
                    EndIf
                    
                    
                  EndIf 
                Next y2
              Next x2
              
              If amount Then 
                r=(mr/amount)*var1#+r*(1.0-var1#)
                g=(mg/amount)*var1#+g*(1.0-var1#)
                b=(mb/amount)*var1#+b*(1.0-var1#)
                modified=1
              EndIf
              
            Case 2 //desaturate
              
              value=(r+g+b)/3.0
              r=value
              g=value
              b=value
              modified=1
    
            Case 3 //seepian
            
              seepianvalue#=Float((r+g+b)/3.0)
              r = 1.1*seepianvalue#
              g = 0.8*seepianvalue#
              b = 0.5*seepianvalue#
              modified=1
              
            Case 4 //negative
            
              r = 255-r
              g = 255-g
              b = 255-b
              modified=1
            
              
            Case 5 //luminance
            
              If var1#=0.0 Then var1#=0.50
              
              r = r * (1.0+var1#)
              g = g * (1.0+var1#)
              b = b * (1.0+var1#)
              modified=1
              
            Case 6
              
              Select Int(var1#)
                Case RED 
                  r= r*(1.0+var2#)
                Case GREEN
                  g= g*(1.0+var2#)
                Case BLUE
                  b= b*(1.0+var2#)
              End Select 
              
              modified=1
        
            Default 
              y=h
              x=w
          End Select 
        EndIf
        
        If modified Then 
          r=Max(Min(r,255),0)
          g=Max(Min(g,255),0)
          b=Max(Min(b,255),0)
          PutPixel2 x,y, b + (g Shl 8) + (r Shl 16) + (255 Shl 24),Image(img)
        EndIf 
    
        If y<h-1 Then 
          y=y+1
        ElseIf y=>h-1 And x<w-1 Then
          y=0
          x=x+1
        ElseIf y>=h-1 And x>=w-1 Then
          finished=1
          Exit
        EndIf
    
      Next o
    
      Unlock Image(img)
      
      PokeByte shader,0,finished
      PokeInt shader, 1,img
      PokeInt shader,6,x
      PokeInt shader,10,y
      
      Return speed
      
    EndIf 
    
  EndIf 
End Function

User avatar
phons
Guru
Posts: 1056
Joined: Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Kuvien käsittely pelin taustaprosessina

Post by phons » Fri Aug 20, 2010 7:25 pm

MetalRain wrote:Jotain nopeaa..
Yllätyin.. ..siis positiivisesti.. ..kun näin että tästä koneesta lähteekin jotain. FPS 16-17 ja loppuefekti 20-21
Image

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Efektit

Post by Koodiapina » Fri Aug 20, 2010 7:45 pm

Ensimmäiset sekunnit pyöri alle 10 FPS, sitten nousi 30 FPS:ään (Alkuhidastelut ovat olleet tavallisia muissakin CB-ohjelmissa). Loppuefekti oli ~50 FPS.

Testikoneena heikkotehoinen kannettava.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Efektit

Post by atomimalli » Fri Aug 20, 2010 11:15 pm

Meni tänään bumpmapit uusiksi kun kokeilin vuosien jälkeen erilaista lähesymisapaa. Nopeus ja ominaisuudet ovat kasvaneet viime kerrasta.

Code: Select all

SCREEN 400,300
'Const sw=400
'Const sh=300
sw=200
sh=150
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
kuva=LoadImage("media/map.bmp")
ResizeImage kuva,sw,sh
DrawImage kuva,0,0
DrawScreen
precalc= Timer()
Dim offset(sw,sh,1) As Float
Dim col(sw,sh,2)
'Lock' Image(kuva)
For x=1 To sw-1
  For y=1 To sh-1
    ox=0
    oy=0
    For xx=-1 To 1
      For yy=-1 To 1
        PickImageColor kuva,x+xx,y+yy
        If xx And yy Then
          c=((getRGB(RED)+getRGB(GREEN)+getRGB(BLUE)))/3 
          'v=GetPixel(x+xx,y+yy)
          
          If xx=0 And yy=0 Then d=c
          d=Distance(0,0,xx,yy)
          ox=ox+c*xx/d
          
          oy=oy+c*yy/d
        Else
          col(x,y,0)=getRGB(RED)
          col(x,y,1)=getRGB(GREEN)
          col(x,y,2)=getRGB(BLUE)
        EndIf
      Next yy
    Next xx
    'SetWindow ""+ox
    'normalisoini tänne
    offset(x,y,0)=ox'-d*3
    offset(x,y,1)=oy'-d*3
  Next y
  SetWindow ""+(x/2)
Next x
'Unlock
precalc = Timer() - precalc

Repeat
  t=Timer()/3
  x1=sw/2+Sin(t/5)*sw/3
  x2=sw/2+Sin(t/7)*sw/3
  x3=sw/2+Sin(t/11)*sw/3
  y1=sh/2+Sin(t/7)*sh/3
  y2=sh/2+Sin(t/11)*sh/3
  y3=sh/2+Sin(t/13)*sh/3
  Lock
  
  For x=1 To sw-1
    a= Not a
    For y=1+a To sh-2 Step 2
      'v3=ATan(20/Distance(x3,y3,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v2=ATan(20/Distance(x2,y2,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v=ATan(20/Distance(x1,y1,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'PutPixel2 x,y,'v+v2 shl 8 +v3 shl 16'<>0)*255
      'v#=ATan(20/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v3#=ATan(20/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v2#=ATan(20/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      v#=sin(ATan(15/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v3#=sin(ATan(15/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v2#=sin(ATan(15/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v#=valo(int(x+offset(x,y,0)+256+sw+x1),Int(y+offset(x,y,1)+256+sh)+x2)
      PutPixel2 x,y,Int(col(x,y,0)*v Shl 16+col(x,y,1)*v Shl 8+col(x,y,2)*v)
      'CopyBox int(x+offset(x,y,0)),Int(y+offset(x,y,1)),1,1,x-sw/2,y-sh/2,Image(kuva),SCREEN()
    Next y
  Next x
  Unlock
  SetWindow FPS()+" "+precalc
  DrawScreen OFF
Forever
WaitKey
värivaloilla sama:

Code: Select all

SCREEN 400,300
'Const sw=400
'Const sh=300
sw=200
sh=150
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
kuva=LoadImage("media/map.bmp")
ResizeImage kuva,sw,sh
DrawImage kuva,0,0
DrawScreen
precalc= Timer()
Dim offset(sw,sh,1) As Float
Dim col(sw,sh,2)
'Lock' Image(kuva)
For x=1 To sw-1
  For y=1 To sh-1
    ox=0
    oy=0
    For xx=-1 To 1
      For yy=-1 To 1
        PickImageColor kuva,x+xx,y+yy
        If xx And yy Then
          c=((getRGB(RED)+getRGB(GREEN)+getRGB(BLUE)))/3 
          'v=GetPixel(x+xx,y+yy)
          
          If xx=0 And yy=0 Then d=c
          d=Distance(0,0,xx,yy)
          ox=ox+c*xx/d
          
          oy=oy+c*yy/d
        Else
          col(x,y,0)=getRGB(RED)
          col(x,y,1)=getRGB(GREEN)
          col(x,y,2)=getRGB(BLUE)
        EndIf
      Next yy
    Next xx
    'SetWindow ""+ox
    'normalisoini tänne
    offset(x,y,0)=ox'-d*3
    offset(x,y,1)=oy'-d*3
  Next y
  SetWindow ""+(x/2)
Next x
'Unlock
precalc = Timer() - precalc

Repeat
  t=Timer()/3
  x1=sw/2+Sin(t/5)*sw/3
  x2=sw/2+Sin(t/7)*sw/3
  x3=sw/2+Sin(t/11)*sw/3
  y1=sh/2+Sin(t/7)*sh/3
  y2=sh/2+Sin(t/11)*sh/3
  y3=sh/2+Sin(t/13)*sh/3
  Lock
  
  For x=1 To sw-1
    a= Not a
    For y=1+a To sh-2 Step 2
      'v3=ATan(20/Distance(x3,y3,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v2=ATan(20/Distance(x2,y2,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v=ATan(20/Distance(x1,y1,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'PutPixel2 x,y,'v+v2 shl 8 +v3 shl 16'<>0)*255
      'v#=ATan(20/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v3#=ATan(20/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v2#=ATan(20/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      v#=sin(ATan(15/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      v3#=sin(ATan(15/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      v2#=sin(ATan(15/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v#=valo(int(x+offset(x,y,0)+256+sw+x1),Int(y+offset(x,y,1)+256+sh)+x2)
      PutPixel2 x,y,Int(col(x,y,0)*v Shl 16+col(x,y,1)*v2 Shl 8+col(x,y,2)*v3)
      'CopyBox int(x+offset(x,y,0)),Int(y+offset(x,y,1)),1,1,x-sw/2,y-sh/2,Image(kuva),SCREEN()
    Next y
  Next x
  Unlock
  SetWindow FPS()+" "+precalc
  DrawScreen OFF
Forever
WaitKey

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: Efektit

Post by Jani » Fri Aug 20, 2010 11:23 pm

atomimalli wrote:
Meni tänään bumpmapit uusiksi kun kokeilin vuosien jälkeen erilaista lähesymisapaa. Nopeus ja ominaisuudet ovat kasvaneet viime kerrasta.

Code: Select all

SCREEN 400,300
'Const sw=400
'Const sh=300
sw=200
sh=150
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
kuva=LoadImage("media/map.bmp")
ResizeImage kuva,sw,sh
DrawImage kuva,0,0
DrawScreen
precalc= Timer()
Dim offset(sw,sh,1) As Float
Dim col(sw,sh,2)
'Lock' Image(kuva)
For x=1 To sw-1
  For y=1 To sh-1
    ox=0
    oy=0
    For xx=-1 To 1
      For yy=-1 To 1
        PickImageColor kuva,x+xx,y+yy
        If xx And yy Then
          c=((getRGB(RED)+getRGB(GREEN)+getRGB(BLUE)))/3 
          'v=GetPixel(x+xx,y+yy)
          
          If xx=0 And yy=0 Then d=c
          d=Distance(0,0,xx,yy)
          ox=ox+c*xx/d
          
          oy=oy+c*yy/d
        Else
          col(x,y,0)=getRGB(RED)
          col(x,y,1)=getRGB(GREEN)
          col(x,y,2)=getRGB(BLUE)
        EndIf
      Next yy
    Next xx
    'SetWindow ""+ox
    'normalisoini tänne
    offset(x,y,0)=ox'-d*3
    offset(x,y,1)=oy'-d*3
  Next y
  SetWindow ""+(x/2)
Next x
'Unlock
precalc = Timer() - precalc

Repeat
  t=Timer()/3
  x1=sw/2+Sin(t/5)*sw/3
  x2=sw/2+Sin(t/7)*sw/3
  x3=sw/2+Sin(t/11)*sw/3
  y1=sh/2+Sin(t/7)*sh/3
  y2=sh/2+Sin(t/11)*sh/3
  y3=sh/2+Sin(t/13)*sh/3
  Lock
  
  For x=1 To sw-1
    a= Not a
    For y=1+a To sh-2 Step 2
      'v3=ATan(20/Distance(x3,y3,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v2=ATan(20/Distance(x2,y2,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v=ATan(20/Distance(x1,y1,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'PutPixel2 x,y,'v+v2 shl 8 +v3 shl 16'<>0)*255
      'v#=ATan(20/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v3#=ATan(20/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v2#=ATan(20/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      v#=sin(ATan(15/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v3#=sin(ATan(15/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v2#=sin(ATan(15/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v#=valo(int(x+offset(x,y,0)+256+sw+x1),Int(y+offset(x,y,1)+256+sh)+x2)
      PutPixel2 x,y,Int(col(x,y,0)*v Shl 16+col(x,y,1)*v Shl 8+col(x,y,2)*v)
      'CopyBox int(x+offset(x,y,0)),Int(y+offset(x,y,1)),1,1,x-sw/2,y-sh/2,Image(kuva),SCREEN()
    Next y
  Next x
  Unlock
  SetWindow FPS()+" "+precalc
  DrawScreen OFF
Forever
WaitKey
värivaloilla sama:

Code: Select all

SCREEN 400,300
'Const sw=400
'Const sh=300
sw=200
sh=150
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
kuva=LoadImage("media/map.bmp")
ResizeImage kuva,sw,sh
DrawImage kuva,0,0
DrawScreen
precalc= Timer()
Dim offset(sw,sh,1) As Float
Dim col(sw,sh,2)
'Lock' Image(kuva)
For x=1 To sw-1
  For y=1 To sh-1
    ox=0
    oy=0
    For xx=-1 To 1
      For yy=-1 To 1
        PickImageColor kuva,x+xx,y+yy
        If xx And yy Then
          c=((getRGB(RED)+getRGB(GREEN)+getRGB(BLUE)))/3 
          'v=GetPixel(x+xx,y+yy)
          
          If xx=0 And yy=0 Then d=c
          d=Distance(0,0,xx,yy)
          ox=ox+c*xx/d
          
          oy=oy+c*yy/d
        Else
          col(x,y,0)=getRGB(RED)
          col(x,y,1)=getRGB(GREEN)
          col(x,y,2)=getRGB(BLUE)
        EndIf
      Next yy
    Next xx
    'SetWindow ""+ox
    'normalisoini tänne
    offset(x,y,0)=ox'-d*3
    offset(x,y,1)=oy'-d*3
  Next y
  SetWindow ""+(x/2)
Next x
'Unlock
precalc = Timer() - precalc

Repeat
  t=Timer()/3
  x1=sw/2+Sin(t/5)*sw/3
  x2=sw/2+Sin(t/7)*sw/3
  x3=sw/2+Sin(t/11)*sw/3
  y1=sh/2+Sin(t/7)*sh/3
  y2=sh/2+Sin(t/11)*sh/3
  y3=sh/2+Sin(t/13)*sh/3
  Lock
  
  For x=1 To sw-1
    a= Not a
    For y=1+a To sh-2 Step 2
      'v3=ATan(20/Distance(x3,y3,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v2=ATan(20/Distance(x2,y2,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'v=ATan(20/Distance(x1,y1,x+offset(x,y,0),y+offset(x,y,1)))
      'PutPixel2 x,y,'v+v2 shl 8 +v3 shl 16'<>0)*255
      'v#=ATan(20/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v3#=ATan(20/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      'v2#=ATan(20/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1)))/90
      v#=sin(ATan(15/Distance(x1,y1,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      v3#=sin(ATan(15/Distance(x3,y3,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      v2#=sin(ATan(15/Distance(x2,y2,x-offset(x,y,0),y-offset(x,y,1))))'/90
      'v#=valo(int(x+offset(x,y,0)+256+sw+x1),Int(y+offset(x,y,1)+256+sh)+x2)
      PutPixel2 x,y,Int(col(x,y,0)*v Shl 16+col(x,y,1)*v2 Shl 8+col(x,y,2)*v3)
      'CopyBox int(x+offset(x,y,0)),Int(y+offset(x,y,1)),1,1,x-sw/2,y-sh/2,Image(kuva),SCREEN()
    Next y
  Next x
  Unlock
  SetWindow FPS()+" "+precalc
  DrawScreen OFF
Forever
WaitKey
Tämä oli jotain aivan mahtavaa! Hienot välot. :)
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Efektit

Post by Latexi95 » Sat Aug 21, 2010 11:55 am

Kuva + matriisi = efekti :D

Code: Select all

Function AddMatrixColor(img,mtrx,border As Byte=0)
  w = ImageWidth(img)-1
  h = ImageHeight(img)-1
  img2 = MakeImage(w+1,h+1)
  size = MEMBlockSize(mtrx)
  mtrxX = PeekShort(mtrx,size-4)
  mtrxY = PeekShort(mtrx,size-2)
  mtrxW = PeekShort(mtrx,size-8)
  mtrxH = PeekShort(mtrx,size-6)
  Lock Image(img)
  Lock Image(img2)
  For x = 0 To w
    For y = 0 To h
      If x < mtrxX Or y < mtrxY Or w-x < mtrxW-mtrxX-1 Or h-y < mtrxH-mtrxY-1 Then
        If border Then
          PickImageColor2 img,x,y
          PutPixel2 x,y,getRGB(BLUE)+(getRGB(GREEN) Shl 8) + (getRGB(BLUE) Shl 16),Image(img2)
        EndIf
      Else
        r# = 0
        g# = 0
        b# = 0
        For x2 = -mtrxX To mtrxW-mtrxX-1
          For y2 = -mtrxY To mtrxH-mtrxY-1
            PickImageColor2 img,x+x2,y+y2
            m# = PeekFloat(mtrx,((x2+mtrxX)+(y2+mtrxY)*mtrxW)*4)
            r# = r# + Float(getRGB(RED))*m#
            g# = g# + Float(getRGB(GREEN))*m#
            b# = b# + Float(getRGB(BLUE))*m#
          Next y2
        Next x2
        r2 = Max(0,Min(255,r#))
        g2 = Max(0,Min(255,g#))
        b2 = Max(0,Min(255,b#))
        PutPixel2 x,y,b2 + (g2 Shl 8) + (r2 Shl 16),Image(img2)
      EndIf
    Next y
  Next x
  Unlock Image(img)
  Unlock Image(img2)
  Return img2
EndFunction
Function AddMatrix(img,mtrx,border As Byte=0)
  w = ImageWidth(img)-1
  h = ImageHeight(img)-1
  img2 = MakeImage(w+1,h+1)
  size = MEMBlockSize(mtrx)
  mtrxX = PeekShort(mtrx,size-4)
  mtrxY = PeekShort(mtrx,size-2)
  mtrxW = PeekShort(mtrx,size-8)
  mtrxH = PeekShort(mtrx,size-6)
  Lock Image(img)
  Lock Image(img2)
  For x = 0 To w
    For y = 0 To h
      If x < mtrxX Or y < mtrxY Or w-x < mtrxW-mtrxX-1 Or h-y < mtrxH-mtrxY-1 Then
        If border Then
          PutPixel2 x,y,GetPixel2(x,y,Image(img)),Image(img2)
        EndIf
      Else
        r# = 0
        g# = 0
        b# = 0
        For x2 = -mtrxX To mtrxW-mtrxX-1
          For y2 = -mtrxY To mtrxH-mtrxY-1
            PickImageColor2 img,x+x2,y+y2
            m# = PeekFloat(mtrx,((x2+mtrxX)+(y2+mtrxY)*mtrxW)*4)
            r# = r# + Float(getRGB(RED))*m#
            g# = g# + Float(getRGB(GREEN))*m#
            b# = b# + Float(getRGB(BLUE))*m#
          Next y2
        Next x2
        sum = Max(0,Min(255,(r#+g#+b#)/3))
        PutPixel2 x,y,sum + (sum Shl 8) + (sum Shl 16),Image(img2)
      EndIf
    Next y
  Next x
  Unlock Image(img)
  Unlock Image(img2)
  Return img2
EndFunction

Function MakeBlurMatrix()
  mtrx = MakeMEMBlock(44)
  PokeFloat mtrx,0,0:PokeFloat mtrx,4,0.2:PokeFloat mtrx,8,0
  PokeFloat mtrx,12,0.2:PokeFloat mtrx,16,0.2:PokeFloat mtrx,20,0.2
  PokeFloat mtrx,24,0:PokeFloat mtrx,28,0.2:PokeFloat mtrx,32,0
  PokeShort mtrx,36,3:PokeShort mtrx,38,3
  PokeShort mtrx,40,1:PokeShort mtrx,40,1
  Return mtrx
EndFunction

Function MakeEdgeEnhanceMatrix(force# = 1)
  mtrx = MakeMEMBlock(16)
  PokeFloat mtrx,0,-1*force#:PokeFloat mtrx,4,2*force#
  PokeShort mtrx,8,2:PokeShort mtrx,10,1
  PokeShort mtrx,12,1:PokeShort mtrx,14,0
  Return mtrx
EndFunction

Function MakeSharpenMatrix(force# = 1)
  mtrx = MakeMEMBlock(44)
  PokeFloat mtrx,0,0:PokeFloat mtrx,4,-1*force#:PokeFloat mtrx,8,0
  PokeFloat mtrx,12,-1*force#:PokeFloat mtrx,16,4*force#:PokeFloat mtrx,20,-1*force#
  PokeFloat mtrx,24,0:PokeFloat mtrx,28,-1*force#:PokeFloat mtrx,32,0
  PokeShort mtrx,36,3:PokeShort mtrx,38,3
  PokeShort mtrx,40,1:PokeShort mtrx,40,1
  Return mtrx
EndFunction
Function MakeEmbossMatrix(force# = 1)
  mtrx = MakeMEMBlock(44)
  PokeFloat mtrx,0,-2*force#:PokeFloat mtrx,4,-1*force#:PokeFloat mtrx,8,0
  PokeFloat mtrx,12,-1*force#:PokeFloat mtrx,16,1*force#:PokeFloat mtrx,20,1*force#
  PokeFloat mtrx,24,0:PokeFloat mtrx,28,1*force#:PokeFloat mtrx,32,2*force#
  PokeShort mtrx,36,3:PokeShort mtrx,38,3
  PokeShort mtrx,40,1:PokeShort mtrx,40,1
  Return mtrx
EndFunction
Function MakeEdgeDetectMatrix(force# = 1)
  mtrx = MakeMEMBlock(44)
  PokeFloat mtrx,0,0:PokeFloat mtrx,4,1*force:PokeFloat mtrx,8,0
  PokeFloat mtrx,12,1*force#:PokeFloat mtrx,16,-4*force#:PokeFloat mtrx,20,1*force#
  PokeFloat mtrx,24,0:PokeFloat mtrx,28,1*force#:PokeFloat mtrx,32,0
  PokeShort mtrx,36,3:PokeShort mtrx,38,3
  PokeShort mtrx,40,1:PokeShort mtrx,40,1
  Return mtrx
EndFunction

SCREEN 600,400
img = LoadImage("Media/tileset.bmp")
mtrx = MakeBlurMatrix()
img2 = AddMatrixColor(img,mtrx)
DrawImage img,0,0
DrawImage img2,300,0
DrawScreen
WaitKey
Sisältää valmiiksi 5 matriisia kuvan käsittelyyn. mm. terävöittämiseen ja reunojen etsintään.
Matriisin voi lisätä kuvaan joko väreillä(AddMatrixColor) tai harmaa sävyillä(AddMatrix)
Vielä kun joku keksii miten kannattaisi tehdä reunat... Tällä hetkellä funktio ei piirrä reunoja tai piirtää ne muokkaamattomina...
En nyt ehdi selittelemään enempää pitää mennä pihatöihin. :(
Last edited by Latexi95 on Sat Aug 21, 2010 2:04 pm, edited 1 time in total.

User avatar
TheDuck
Devoted Member
Posts: 632
Joined: Sun Aug 26, 2007 3:51 pm
Location: C:\Program Files\Tuusula\

Re: Efektit

Post by TheDuck » Sat Aug 21, 2010 12:00 pm

Can't load image: Media/tileset.png
^^

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Efektit

Post by valscion » Sat Aug 21, 2010 12:39 pm

TheDuck wrote:Can't load image: Media/tileset.png
Heitä rivin 130

Code: Select all

img = LoadImage("Media/tileset.png")
tilalle tämä:

Code: Select all

img = LoadImage("Media/tileset.bmp")
EDIT: Oli muuten ihan kivoja matriiseja :). Tuohon tilesettiin kun heitti MakeEdgeDetectMatrix tai MakeSharpenMatrix niin oli aika kauhean näköistä, mutta muut toimivat oikein hienosti :). Yllättävän nopeitakin olivat, kun miettii CB:n hitautta.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

Post Reply