Efektit

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Efektit

Post by Jonhu » Sat Apr 24, 2010 8:11 pm

Kyllästyin logaritmifunktioiden harjoitteluun, niin tuli tehty tälläinen logaritmisumennuksella oleva tekstuuri :D Koodia saa vapaasti muokkailla, kunhan ei postaile jokaista variaatiota tänne foorumeille..

Muokkailuideoita:
- ota itseisarvo pois toisesta laskusta - Abs(Cos(y*2) * Cos((x+90)*2)) * 250
- vaihda login kertoimia Log((x+100)*(y+100))*2.0 --> eri paksuiset sumennukset
- vaihda "neliöiden" värien kertoimia (Cos(y*2) * Cos(x*2)) * 250 --> tummemmat värit pienemmillä arvoilla

Code: Select all

SCREEN 800,600

img = MakeImage(180,180)
DrawToImage img
  Lock Image(img)
  For x = 0 To ImageWidth(img)
  For y = 0 To ImageHeight(img)  
    
    r = Min( Max( Log((x+100)*(y+100))*2.0 + (Cos(y*2) * Cos(x*2))     * 250 ,0),255)
    b = Min( Max( Log((x+100)*(y+100))*10.0 - Abs(Cos(y*2) * Cos((x+90)*2)) * 250 ,0),255)
    
    pix = 255 Shl 24 + r Shl 16 + b
    PutPixel2 x,y, pix, Image(img)
  Next y
  Next x
  
  Unlock Image(img)
DrawToScreen

background = MakeObjectFloor()
PaintObject background, img

Repeat

  MoveCamera (RightKey()-LeftKey())*5, -1 + (UpKey()-DownKey())*5
  
  DrawGame
  
  Color cbwhite
  Text 10,10,"FPS: " + FPS()+ "    Liikkuu nuolista... "
  
  DrawScreen
Forever
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)

User avatar
Knoy
Active Member
Posts: 187
Joined: Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Efektit

Post by Knoy » Sat Apr 24, 2010 10:22 pm

Hieno effekti Jonhu...

Kokeilin itse hieman tuota Log ia.

Tein sillä pienen hypnon.

Code: Select all

Const ScreenW = 400
Const ScreenH = 300
Const Var = 100

VäriKerroin1# = 255/Log(Var)
VäriKerroin2# = 255/Var

SCREEN ScreenW*2,ScreenH*2

Repeat

  Lisääjä#+0.05
  
  Angle#=WrapAngle(Angle#-Lisääjä#)

  For i = 1 To Var
    
    Color Log(i)*Värikerroin1#,i*VäriKerroin2#,0
    
    If i=Var Then Circle ScreenW-(i+1)*2.05,ScreenH-(i+1)*2.05,(i+1)*4.1,0
    
    For ii = 0 To 7
    
      Line ScreenW+Cos(WrapAngle(Angle#+ii*45+Log(i)*140))*(i*2.05),ScreenH-Sin(WrapAngle(Angle#+ii*45+Log(i)*140))*(i*2.05),ScreenW+Cos(WrapAngle(Angle#+ii*45+Log(i+1)*140))*((i+1)*2.05),ScreenH-Sin(WrapAngle(Angle#+ii*45+Log((i+1))*140))*((i+1)*2.05)
    
    Next ii
  
  Next i
  
  DrawScreen
  
Forever 

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Efektit

Post by atomimalli » Sun Apr 25, 2010 11:23 am

Vähän kökköä vektorien kästtelyä, mutta säästyypä pari sekuntia :P

Code: Select all

  
  Const screenw% = 200'käytä samoja jos et halua venynyttä kuvaa, en jaksa nyt fiksata.
  Const screenh% = 200
  fov=35
  maxiters=10
  
  SCREEN screenw, screenh
  
  Type sphere
    Field x#
    Field y#
    Field z#
    Field w#
    Field r#
    Field g#
    Field b#
  EndType

  Type transmitter
    Field r#
    Field g#
    Field b#
  EndType

  Type light
    Field x#
    Field y#
    Field z#
  EndType
  
  s.sphere = New(sphere)
  s\x# = -1: s\y# = -1: s\z# = 7: s\w# = 1.5: s\r# = 255: s\g#= 0: s\b# = 0
  
  s.sphere = New(sphere)
  s\x# = 2: s\y# = 1: s\z# = 6: s\w# = 1: s\r# = 5: s\g# = 0: s\b# = 255
  
  s.sphere = New(sphere)
  s\x# = 0: s\y# = 1.5: s\z# = 7: s\w# = 1: s\r# = 5: s\g# = 255: s\b# = 0 
  
  l.light = New(light)
  l\x = -3: l\y = 0: l\z = 0

Repeat
  Tim=Timer()
  Lock SCREEN()
  xfov#=Tan(fov/2)/Cos(fov/2)'kalansilmän poistoa varten.(sama kulma joka resolla)
  yfov#=xfov'*screenh/screenw'pitänee fiksata vielä :P
  For x#=0 To screenw-1
    For y#=0 To screenh-1
      t=trace(0,0,0,xfov*(x/screenw-0.5)*2.0,yfov*(y/screenw-0.5)*2.0,1,maxiters)
      a.transmitter=ConvertToType(t)
      PutPixel2 x,y, Int(min(255,a\r) Shl 16 + min(255,a\g) Shl 8 + min(255,a\b))
    Next y#
    SetWindow ""+(x/screenw)
  Next x#
  Unlock
  DrawScreen
  SetWindow ""+(Timer()-Tim)
  WaitKey
Forever

Function trace(x#,y#,z#,vx#,vy#,vz#,iters)
  col=0
  For obj.sphere=Each sphere 
      'remstart
      Q# = Sqrt(vx#^2 + vy#^2 + vz#^2)
      dx = dx / Q: dy = dy / Q: dz = dz / Q
      
      a# = vx#^2 + vy#^2 + vz#^2
      b# = 2*vx#*(x#-obj\x#) + 2*vy#*(y#-obj\y) + 2*vz#*(z#-obj\z#)
      c# = obj\x#^2 + obj\y#^2 + obj\z#^2 + x^2 + y^2 + z^2 -2*(obj\x# * x# + obj\y# * y# + obj\z#*z#) - obj\w#^2
      d# = b#^2 - 4*a#*c#
      'remend
      'd#=Sqrt((x-obj\x)^2+(y-obj\y)^2+(y-obj\y)^2)
    
    If d>0 Then
      tt# = (-b#-Sqrt(d#))/(2*a#)',(-b#+Sqrt(d#))/(2*a#))
      'If tt<=0 Then tt# = (-b#-Sqrt(d#))/(2*a#)
      'SetWindow str(tt#)
      If (col=0 Or dist#>tt) And tt>0.0001
        dist#=tt
        nearest=ConvertToInteger(obj)
        col=1
      EndIf
    EndIf
  Next obj
  
  If col Then
    obj.sphere=ConvertToType(nearest)
    //valaistus
    'remstart
    For valo.light=Each light
      pvx#=obj\x-x-vx*dist
      vvx#=valo\x-x-vx*dist
      pvy#=obj\y-y-vy*dist
      vvy#=valo\y-y-vy*dist
      pvz#=obj\z-z-vz*dist
      vvz#=valo\z-z-vz*dist
      pvl#=Sqrt(pvx^2+pvy^2+pvz^2)
      vvl#=Sqrt(vvx^2+vvy^2+vvz^2)
      pvx#=pvx/pvl
      vvx#=-vvx/vvl
      pvy#=pvy/pvl
      vvy#=-vvy/vvl
      pvz#=pvz/pvl
      vvz#=-vvz/vvl
      dp#=pvx*vvx+pvy*vvy+pvz*vvz
      lightness#=lightness+Max(0,dp)
      specular#=specular+Max(0,dp)^5/3
      dp#=pvx*vx+pvy*vy+pvz*vz
      svx#=(2*dp*pvx-vx)
      svy#=(2*dp*pvy-vy)
      svz#=(2*dp*pvz-vz)
      specular#=min(255,Max(0,((vvx*svx+vvy*svy+vvz*svz))))^2/2+specular
    Next valo
    'remend
    //heijastukset
    If iters>0 Then 
      pvx#=obj\x-x-vx*dist
      pvy#=obj\y-y-vy*dist
      pvz#=obj\z-z-vz*dist
      pvl#=Sqrt(pvx^2+pvy^2+pvz^2)
      pvx#=pvx/pvl
      pvy#=pvy/pvl
      pvz#=pvz/pvl
      dp#=pvx*vx+pvy*vy+pvz*vz
      svx#=-(2*dp*pvx-vx)
      svy#=-(2*dp*pvy-vy)
      svz#=-(2*dp*pvz-vz)
      ref.transmitter=ConvertToType(trace(x#+vx*dist,y#+vy*dist,z#+vz*dist,svx,svy,svz,iters-1))
      'SetWindow ""+dotp
    Else
      ref.transmitter=new(transmitter)
    EndIf
    t.transmitter= New(transmitter)
    t\r=(obj\r*lightness+ref\r)/2+specular*255+20'*dotp
    t\g=(obj\g*lightness+ref\g)/2+specular*255+20'*dotp
    t\b=(obj\b*lightness+ref\b)/2+specular*255+20'*dotp
    Delete ref
  Else
    t.transmitter= New(transmitter)  
  EndIf
  Return ConvertToInteger(t)
EndFunction

ps. Ilman koodaajan apua olisin joutunut tekemään alusta sillä hitaammalla mutta selkeämmällä tavalla :P

Image

Uploaded with ImageShack.us
EDIT:

Hakukoneoptimointia.
tags: raytracing, palloja, heijastus, atomim, hidas, paras

Last edited by atomimalli on Thu Apr 05, 2012 7:42 pm, edited 1 time in total.

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Efektit

Post by JATothrim » Mon Apr 26, 2010 12:37 pm

atomimalli comeback! Tätä kutsutaan Efektiksi, ottakaas muut mallia! :shock: :o
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
phons
Guru
Posts: 1056
Joined: Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Efektit

Post by phons » Mon Apr 26, 2010 2:44 pm

Sanoisin että holy shit, mutta se voisi kuulostaa alentavalta joten pistetään tällainen hymiö-duo: :o :shock:
Todella upea! Mistä oikein repäiset tuollaisia koodeja.. Oma ajattelutasoni ei riittäisi tuollaisen tekemiseen..
Image

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: Efektit

Post by kaneli2000 » Mon Apr 26, 2010 3:27 pm

O___O

All hail Atomimalli.
I see the rainbow rising

User avatar
Viltzu
Guru
Posts: 1132
Joined: Sun Aug 26, 2007 5:45 pm
Location: Alavieska
Contact:

Re: Efektit

Post by Viltzu » Mon Apr 26, 2010 3:52 pm

Todella hienot pallot atomi :) Tuollasen puristit sitten 120 riviin. Huhhuh. Ei moni pystyis.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Mon Apr 26, 2010 5:46 pm

Wau, hienoa renderöintiä.. o_o Ei kyllä täytyy sanoa että: ylistykset Atomille! :)
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
Koodari
Active Member
Posts: 201
Joined: Wed Nov 18, 2009 10:01 pm
Contact:

Re: Efektit

Post by Koodari » Mon Apr 26, 2010 6:20 pm

Code: Select all

Repeat
  If x<255 Then x=x+1
  Color 0,x,0
  WA=WrapAngle(WA+1)
  Line 200,150,200+Sin(WA)*40,150-Cos(WA)*40
  Dot 200+Sin(WA)*50,150-Cos(WA)*50
  DrawScreen OFF
Forever
Jännä kuva :D
Alussa oli asiakas, projekti ja Koodari...

Code: Select all

[23:36:33] <Minixmix> jos nyt viel yhen lastin heittäis
[23:36:48] <Minixmix> Sit loput vois hoitaa kännyllä :/
[00:14:49] <Minixmix> mutta nyt tyhjennykselle ->
[/size]

User avatar
Knoy
Active Member
Posts: 187
Joined: Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Efektit

Post by Knoy » Mon Apr 26, 2010 9:14 pm

Hieno effecti atomi. +Rep

User avatar
SPuntte
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:51 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: Efektit

Post by SPuntte » Tue Apr 27, 2010 1:11 am

Hienon näköinen raytracer atomimallilta. Kutsuisin sitä pikemminkin algoritmiksi kuin efektiksi. Mitähän shader-algoritmia se käyttää? Sitten vaan lisäämään tohon oversamplingia, että saadaan sahareunat pois. Toki samalla saadaan sitten kaupanpäällisiksi moninkertainen renderöintiaika :P

Vielä pieni vinkki: en ole varma, mikä CB:n kohdalla on tilanne, mutta luulisin, että muuttujan kertominen itsellään on hiukan nopeampaa kuin potenssiin korottaminen. Siis muuttamalla kaikki a^2 -> a*a voisi tuosta piirtoajasta vielä lohjelta pieni osa pois. Koodia en kauhean tarkasti katsellut, mutta luulisin, että kaikki mahdolliset neliöjuuret on jo optimoitu pois, onhan? Esimerkiksi etäisyyksien vertailussa voi käyttää etäisyyksien neliötä (vektorien pistetuloa) oikean etäisyyden (pistetulon neliöjuuri) sijaan.
CoolBasic henkilökuntaa
Tech-kehittäjä
CoolBasic Classic, Cool VES

CoolPhysicsEngine | MissileSystem | Jana-ympyrä -törmäys | cbSimpleTexture | CoolCPLX

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Efektit

Post by koodaaja » Sun May 09, 2010 11:45 pm

Luin joskus kuvien jälkikäsittelyyn liittyvää tekstiä, jossa törmäsin hauskaa ditheröintialgoritmiin. Valitettavasti artikkeli on hukkunut, mutta löysin lähdekoodin ja korjasin siitä yhden ongelman, jonka lähdettä en ollut millään löytänyt aiemmin. Muuttujan ds arvo kertoo, kuinka monta sävyä kutakin värikanavaa on - 4 vastaa kahdeksanbittisiä värejä (kaksi bittiä per kanava -tyylisesti).

Code: Select all

kuva$ = "media\map.bmp"

img = LoadImage(kuva)
SCREEN ImageWidth(img), ImageHeight(img)

img = LoadImage(kuva)
DrawImage img, 0, 0

ds# = 4
ds = 256.0/(ds-1)

For x = 0 To ImageWidth (img)-1
  Lock SCREEN()
    For y = 0 To ImageHeight(img)-1
      
      col% = GetPixel2(x, y)
      
      r# = col Shl 8 Shr 24
      g# = col Shl 16 Shr 24
      b# = col Shl 24 Shr 24
      
      re# = r: ge# = g: be# = b
      
      r = Int(r/ds)*ds
      g = Int(g/ds)*ds
      b = Int(b/ds)*ds
      
      re# - r: ge# - g: be# - b
      
      col = GetPixel2(x, Min(ImageHeight(img), y+1))
      PutPixel2 x , y+1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*7/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*7/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*7/16.0)))
      If x<ImageWidth(img)-1 Then
        col = GetPixel2(x+1, Max(y-1, 0))
        PutPixel2 x+1, y-1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*3/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*3/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*3/16.0)))
        col = GetPixel2(x+1, y)
        PutPixel2 x+1, y , Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re*5/16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge*5/16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be*5/16.0)))
        col = GetPixel2(x+1, Min(ImageHeight(img), y+1))
        PutPixel2 x+1, y+1, Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 8) Shr 24)+re /16.0))) Shl 16 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 16) Shr 24)+ge /16.0))) Shl 8 + Int(Min(255, Max(0, ((col Shl 24) Shr 24)+be /16.0)))
      EndIf
      
      PutPixel2 x, y, Int(Max(0, Min(255, r))) Shl 16 + int(Max(0, Min(255, g))) Shl 8 + Int(Max(0, Min(255, b)))
    Next y
  Unlock
  DrawScreen OFF
Next x
WaitKey
Lisäksi tein wanhaan mandelbrotiini liukuvärit (ihQpinkit, luonnollisesti) ja antialiasoinnin.

Code: Select all

Const screenw = 640
Const screenh = 480
Const maxiter = 50
SCREEN screenw, screenh

Const aaamount# = 10

For i = 0 To screenw-1
  Lock
    For j = 0 To screenh-1
      r# = 0
      g# = 0
      b# = 0
      For p = 1 To aaamount
        x# = 0
        y# = 0
        x0# = (Float(i)-screenw/2.0)*0.005+Rnd(.0,.005)-.6
        y0# = (float(j)-screenh/2.0)*0.005+Rnd(.0,.005)
        k = 0
        While (k<maxiter)And(x*x+y*y<=32)
          xt# = x*x-y*y+x0
          y = 2*x*y+y0
          x = xt
          k = k + 1
        Wend
        xt = x*x-y*y+x0:y=2*x*y+y0:x=xt:k=k+1
        xt = x*x-y*y+x0:y=2*x*y+y0:x=xt:k=k+1
        
        l# = Sqrt(x*x+y*y)
        mu# = k-Log(Log(l))/Log(2.0)
        If k<maxiter Then
          c# = (mu*.2+.5)
          r = r + 255
          g = g + (215.0+40.0*Sin(c*180.0))/aaamount
          b = b + (215.0+40.0*Sin(c*180.0))/aaamount
        EndIf
      Next p
      
      PutPixel2 i, j, Int(Max(0, Min(255, r))) Shl 16 + Int(Max(0, Min(255, g))) Shl 8 + Int(Max(0, Min(255, b)))
    Next j
  Unlock
  DrawScreen OFF
Next i
Waitkey
EDIT: Pitääpä seuraavaksi tehdä jotain reaaliaikaista, nämä sivulle scrollaavat offline-renderit alkavat tulla liian kaavamaisiksi :>

User avatar
temu92
Web Developer
Web Developer
Posts: 1226
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:56 pm
Location: Gamindustri
Contact:

Re: Efektit

Post by temu92 » Fri May 14, 2010 6:18 pm

Hidas tai jotaki (minä siis), mutta hokasin vasta nyt aaltoilevan tekstin juonen. Tässä testi :P

Code: Select all

SCREEN 600, 200

SetFont LoadFont("Tahoma", 50)

s$	= "This is an epic s"+"tring"
tx	= 300-TextWidth(s$)/2
ty	= 100-TextHeight(s$)/2

Repeat
	t	= WrapAngle(t+1)
	
	x	= 0
	For i=0 To Len(s$)
		c$	= Mid(s$, i+1, 1)
		
		Color Sin(t*3+i*2)*100+155, Cos(t*2+i*20)*100+155, Sin(t*5+i*10)*100+100
		Text tx+x, ty+Sin(t*2+i*20)*10, c$
		
		x	= x + TextWidth(c$)
	Next i
	
	DrawScreen
Forever

MrMonday
Advanced Member
Posts: 378
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Efektit

Post by MrMonday » Sun Jun 06, 2010 1:58 am

Tässä erittäin yksinkertainen "lumisade"-efekti, vaikkakin hidas.. (Kiitos huonon toteutuksen)

Code: Select all

SCREEN 150,150

alku:

  For X = 0 To ScreenWidth()
    For Y = 0 To ScreenHeight()
    
    Sävy = Rand(0,255)
    Color Sävy,Sävy,Sävy
    Dot X, Y 
    
    Next Y   
  Next X
  
  DrawScreen

Goto alku
  
Toivottavasti vastaavanlaista ei vielä ole postattu, mutta tätä saa vapaasti halutessaan parannella :)

User avatar
Ilmuri
Developer
Developer
Posts: 277
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:46 pm
Location: \o

Re: Efektit

Post by Ilmuri » Sun Jun 06, 2010 9:23 am

MrMonday wrote: Toivottavasti vastaavanlaista ei vielä ole postattu, mutta tätä saa vapaasti halutessaan parannella :)

Code: Select all

SCREEN 150,150

sw = ScreenWidth()-1
sh = ScreenHeight()-1

Repeat
	
	Lock
		For y = 0 To sh
			For x = 0 To sw
				c = Rand(0,255)
				PutPixel2 x, y, c + c Shl 8 + c Shl 16
			Next x
		Next y
	Unlock
	
	DrawScreen
Forever
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä
CoolBasic Classic

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Efektit

Post by CCE » Sun Jun 06, 2010 7:20 pm

MrMonday wrote:Toivottavasti vastaavanlaista ei vielä ole postattu, mutta tätä saa vapaasti halutessaan parannella :)
Ilmurin hurjien optimointien pohjalta tein efektistä C64 -henkisen version widepixeleineen kaikkineen.

Code: Select all

SCREEN 150,150

sw = ScreenWidth()-1
sh = ScreenHeight()-1

Repeat
  
  Lock
   For y = 10 To sh-10
     For x = 10 To sw-10 Step 2
      c = Rand(0,2)*127
      PutPixel2 x, y, c + c Shl 8 + c Shl 16
		PutPixel2 x+1, y, c + c Shl 8 + c Shl 16
     Next x
   Next y
  Unlock
  
  DrawScreen
Forever

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Efektit

Post by Wingman » Sun Jun 06, 2010 8:21 pm

omanlainen lumisateeni:

Code: Select all

sw=400
sh=300
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
mn=50
mx=250
Repeat 
	For x=0 To sw Step 4
		For y=0 To sh Step 3
			c=Rand(mn,mx)
			Color c,c,c
			Box x,y,4,3
		Next y
	Next x
	mn=MouseX()
	mx=MouseY()
	If mx>255 Then mx=255
	If mx<0 Then mx=0
	If mn>255 Then mn=255
	If mn<0 Then mn=0
	Color 255,255,255
	Line 0,MouseY(),sw,MouseY()
	Line MouseX(),0,MouseX(),sh
	
	Text MouseX()+5,MouseY()+5,"1: "+mx+" 2: "+mn
	DrawScreen 
Forever 
kommentoimalla neljä viimeistä riviä ennen drawscreeniä, saa viivat pois
- - - -

User avatar
Ilkka
Active Member
Posts: 201
Joined: Mon Oct 08, 2007 8:01 am

Re: Efektit

Post by Ilkka » Sun Jun 06, 2010 8:46 pm

Wingman wrote:omanlainen lumisateeni:

Code: Select all

sw=400
sh=300
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
mn=50
mx=250
Repeat 
	For x=0 To sw Step 4
		For y=0 To sh Step 3
			c=Rand(mn,mx)
			Color c,c,c
			Box x,y,4,3
		Next y
	Next x
	mn=MouseX()
	mx=MouseY()
	If mx>255 Then mx=255
	If mx<0 Then mx=0
	If mn>255 Then mn=255
	If mn<0 Then mn=0
	Color 255,255,255
	Line 0,MouseY(),sw,MouseY()
	Line MouseX(),0,MouseX(),sh
	
	Text MouseX()+5,MouseY()+5,"1: "+mx+" 2: "+mn
	DrawScreen 
Forever 
kommentoimalla neljä viimeistä riviä ennen drawscreeniä, saa viivat pois
Meikällä mavaa tää?
Image

User avatar
Knoy
Active Member
Posts: 187
Joined: Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Efektit

Post by Knoy » Sun Jun 06, 2010 10:20 pm

Editoin hieman vanhaa effektiäni ja siitä syntyi jotain omituisehkoa.

Code: Select all

Const ScreenW = 400
Const ScreenH = 300

Angle As Float = 0

ii As Float = 0
iii As Float = 0

SCREEN ScreenW,ScreenH

Repeat
  Angle=WrapAngle(Angle+0.1)
  Angle2=WrapAngle(Angle2+1)
  Angle3#=WrapAngle(Angle3+0.15)
  Angle4#=WrapAngle(Angle4+0.25)
  For i = 1 To 15 As Float
    For ii = 1 To 15 As Float
      Color ii*17,((i+ii)/2)*17,i*17
      Line ScreenW/2+Cos(WrapAngle(Angle2+(1+i+ii)*Angle))*(15+i+ii)+Cos(Angle3+(i+ii+2)*Angle)*45,ScreenH/2-Sin(WrapAngle(Angle2+(1+i+ii)*Angle))*(15+i+ii)-Sin(Angle4+(i+ii+2)*Angle)*45,ScreenW/2+Cos(WrapAngle(Angle2+(i+ii+2)*Angle))*(16+i+ii)+Cos(Angle3+(i+ii+2)*Angle)*45,ScreenH/2-Sin(WrapAngle(Angle2+(i+ii+2)*Angle))*(16+i+ii)-Sin(Angle4+(i+ii+2)*Angle)*45
    Next ii
  Next i
  DrawScreen
Forever

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Efektit

Post by Wingman » Sun Jun 06, 2010 10:52 pm

Ilkka wrote:
Wingman wrote:omanlainen lumisateeni:

Code: Select all

sw=400
sh=300
SCREEN sw,sh,0,2
Smooth2D ON 
mn=50
mx=250
Repeat 
	For x=0 To sw Step 4
		For y=0 To sh Step 3
			c=Rand(mn,mx)
			Color c,c,c
			Box x,y,4,3
		Next y
	Next x
	mn=MouseX()
	mx=MouseY()
	If mx>255 Then mx=255
	If mx<0 Then mx=0
	If mn>255 Then mn=255
	If mn<0 Then mn=0
	Color 255,255,255
	Line 0,MouseY(),sw,MouseY()
	Line MouseX(),0,MouseX(),sh
	
	Text MouseX()+5,MouseY()+5,"1: "+mx+" 2: "+mn
	DrawScreen 
Forever 
kommentoimalla neljä viimeistä riviä ennen drawscreeniä, saa viivat pois
Meikällä mavaa tää?
hmm...koitappa pienentää for-looppien sw- ja sh-muuttujaa em. sw-1 ja ennen sitä oleva 0->1
- - - -

Post Reply