Efektit

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
Cérebro
Newcomer
Posts: 35
Joined: Wed Jul 16, 2008 8:56 pm

Re: Efektit

Post by Cérebro »

Tein peilausfunktion, joka päihittää sekä DatsuniG:n funktion sekä ResizeImagen (myös isoilla kuvilla).

Code: Select all

SCREEN 600, 400

Img = LoadImage("Media\soldier.bmp") // Pieni kuva
//Img = LoadImage("Media\map.bmp") // Iso kuva

Text 30, 20, "WrapImage_DatsuniG():"
Aika = Timer()
Img1 = WrapImage_DatsuniG(Img, 1)
Väliaika1 = Timer() - Aika : Aika = Timer()

Img2 = WrapImage_DatsuniG(Img, 2)
Väliaika2 = Timer() - Aika
Color cbwhite

DrawImage Img, 20, 50
Text 82, 62, "Alkuperäinen"

DrawImage Img1, 20, 100
Text 82, 112, "Mode 1 - Aikaa kului: " + Väliaika1 + "ms"

DrawImage Img2, 20, 150
Text 82, 162, "Mode 2 - Aikaa kului: " + Väliaika2 + "ms"

Line 305, 0, 305, 200

Text 330, 20, "WrapImage_Cerebro():"
Aika = Timer()
Img1 = WrapImage_Cerebro(Img, 1)
Väliaika1 = Timer() - Aika : Aika = Timer()

Img2 = WrapImage_Cerebro(Img, 2)
Väliaika2 = Timer() - Aika
Color cbwhite

DrawImage Img, 320, 50
Text 382, 62, "Alkuperäinen"

DrawImage Img1, 320, 100
Text 382, 112, "Mode 1 - Aikaa kului: " + Väliaika1 + "ms"

DrawImage Img2, 320, 150
Text 382, 162, "Mode 2 - Aikaa kului: " + Väliaika2 + "ms"

Line 0, 200, ScreenWidth(), 200

Text 250, 220, "ResizeImage:"
Aika = Timer()
Img1 = CloneImage(Img)
ResizeImage Img1, -ImageWidth(Img1), ImageHeight(Img1)
Väliaika1 = Timer() - Aika : Aika = Timer()

Img2 = CloneImage(Img)
ResizeImage Img2, ImageWidth(Img2), -ImageHeight(Img2)
Väliaika2 = Timer() - Aika
Color cbwhite

DrawImage Img, 200, 250
Text 262, 262, "Alkuperäinen"

DrawImage Img1, 200, 300
Text 262, 312, "Mode 1 - Aikaa kului: " + Väliaika1 + "ms"

DrawImage Img2, 200, 350
Text 262, 362, "Mode 2 - Aikaa kului: " + Väliaika2 + "ms"

DrawScreen
WaitKey

Function WrapImage_DatsuniG(img,mode)
  img1 = MakeImage(ImageWidth(img),ImageHeight(img))
  Lock Image(img)
  Lock Image(img1)
  Select mode
    Case 1
      For i=ImageWidth(img) To 0 Step -1
        For a=ImageHeight(img) To 0 Step -1
          PutPixel2 Abs(i),Abs(a),GetPixel2(ImageWidth(img)-i,ImageHeight(img)-a,Image(img)),Image(img1)
        Next a
      Next i
    Case 2
      For i=0 To ImageWidth(img)
        For a=ImageHeight(img) To 0 Step -1
          PutPixel2 i,Abs(a),GetPixel2(i,ImageHeight(img)-a,Image(img)),Image(img1)
        Next a
      Next i
    Default
      MakeError "Invalid mode!"
  EndSelect
  Unlock Image(img)
  Unlock Image(img1)
  Return img1
EndFunction

Function WrapImage_Cerebro(Img, Mode)
  IW = ImageWidth(Img)
  IH = ImageHeight(Img)
  Ret = MakeImage(IW, IH)
  Select Mode
    Case 1
      For I = 0 To IW
        CopyBox I, 0, 1, IH, IW - I, 0, Image(Img), Image(Ret)
      Next I
    Case 2
      For I = 0 To IH
        CopyBox 0, I, IW, 1, 0, IH - I, Image(Img), Image(Ret)
      Next I
    Default
      MakeError "Invalid mode!"
  EndSelect
  Return Ret
End Function
cbLib | XMap
In development: EasyBasic - Basic-tyylinen peliohjelmointikieli
Tuxu
Member
Posts: 81
Joined: Tue Oct 14, 2008 5:54 pm
Location: Jyväskylä
Contact:

Re: Efektit

Post by Tuxu »

otto90x wrote:Yritin tehdä jonkinlaisia vauhtiviivoja, mutta en kyllä ole vielä tyytyväinen. Toteutusehdotuksia?

Code: Select all

koodi 
WAUH! Pienellä muokkauksella tuosta saa kätevän piirto-ohjelman.
Jaksoin leikkiä 20min tolla.
Suttuin jpg-kuva
aivot pohtii ja raksuttaa
TuxuGames | Projektiblogi
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 4:53 pm

Re: Efektit

Post by Jani »

Olipa tylsaa niin tein tämmösen "rasitus" efektin

Muistakaa odottaa jonkin aikaa että sen huomaa. (voi mennä muutama minuuttia)

Code: Select all

efont=LoadFont("arial",25)

Type EP
  Field typo //"tyyli"
  Field r //r väri-muuttuja
  Field g //g väri-muuttuja
  Field b //b väri-muuttuja
  Field txt As String //teksti
EndType

Const Dtext="LOL" //Teksti
Const maxEP=5000 //Montako tekstiä enintään kerrallaan
Global kerta

SetFont efont

Repeat

  UpdateEP() : UpdateEP() : UpdateEP() //Päivitä KOLME kerralla
  
  DrawScreen
  
Forever

Function NewE() //Luo uusi
  epi.EP=New(EP)
  
  epi\typo=Rand(0,1) //tyyli, r, g, b ja teksti
  epi\r=Rand(0,255)
  epi\g=Rand(0,255)
  epi\b=Rand(0,255)
  epi\txt=Dtext
EndFunction

Function UpdateEP(nollaus=1) //päivitä
  If nollaus=1 Then kerta=0
  For epi.EP=Each EP
    Color epi\r,epi\g,epi\b
    Select epi\typo
      Case 0
        Text ScreenWidth()/2-TextWidth(epi\txt)/2,ScreenHeight()/2,epi\txt
        Text Rand(0,ScreenWidth()),Rand(0,ScreenHeight()),epi\txt
      Case 1
        Text ScreenWidth()/2-TextWidth(epi\txt)/2,ScreenWidth()/2-TextHeight("L"),epi\txt
    EndSelect
    kerta+1
  Next epi
  NewE()
  If kerta>=maxEP Then DelE() : kerta=0
EndFunction

Function DelE() //tuhoa
  For epi.EP=Each EP
    Delete epi
  Next epi
EndFunction
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 4:53 pm

Re: Efektit

Post by Jani »

Yritin jonkinlaisia "sirpale pamauksia" tehdä.
Tässä on lopputulos:

Code: Select all

Type PALLO
  Field x#
  Field y#
  Field xx
  Field yy
  Field sx
  Field sy
  Field ax
  Field ay
  Field lenght
  Field width
  Field r
  Field g
  Field b
EndType

For i=1 To 150
  Make(ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2,Rand(1,5),Rand(1,5),Rand(3),Rand(3),Rand(100,200),Rand(1,2),Rand(255),Rand(255),Rand(255))
Next i

Repeat

  Update()
  
  DrawScreen
  
Forever

Function Update()
  For b.PALLO=Each PALLO
    Color b\r,b\g,b\b
    Circle b\x,b\y,b\width
    
    Select b\sx
      Case 0
        b\x+b\xx
      Case 1
        b\x-b\xx
      Case 2
        l=b\xx*2
        b\x+l
      Case 3
        l=b\xx*2
        b\x-l
    EndSelect
    
    Select b\sy
      Case 0
        b\y+b\yy
      Case 1
        b\y-b\yy
      Case 2
        l=b\yy*2
        b\y+l
      Case 3
        l=b\yy*2
        b\y-l
    EndSelect
    
    If Distance(b\ax,b\ay,b\x,b\y)>b\lenght Then Delete b
  Next b
EndFunction

Function Make(xxx#,yyy#,bxx,byy,sxx,syy,l,f,r,g,bb)
  b.PALLO=New(PALLO)

  b\x=xxx
  b\y=yyy
  b\xx=bxx
  b\yy=byy
  b\sx=sxx
  b\sy=syy
  b\ax=b\x
  b\ay=b\y
  b\lenght=l
  b\width=f
  b\r=r
  b\g=g
  b\b=bb
EndFunction
EDIT: lisäsin pienen hienouden...

Code: Select all

Type PALLO
  Field x#
  Field y#
  Field xx
  Field yy
  Field sx
  Field sy
  Field ax
  Field ay
  Field lenght
  Field width
  Field r
  Field g
  Field b
EndType

For i=1 To 1000
  Make(Rand(30,ScreenWidth()-30),Rand(30,ScreenHeight()/2),Rand(1,5),Rand(1,5),Rand(3),Rand(3),Rand(100,200),Rand(1,2),Rand(255),Rand(255),Rand(255))
Next i

aika=Timer()
aika2=Timer()

Repeat

  Update()
  
  If Timer()>aika+1000
    For i=1 To 150
      Make(ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2,Rand(1,5),Rand(1,5),Rand(3),Rand(3),Rand(100,200),Rand(1,2),Rand(255),Rand(255),Rand(255))
    Next i
    aika=Timer()
  EndIf
  
  If Timer()>aika2+5000
    For i=1 To 500
      Make(Rand(30,ScreenWidth()-30),Rand(30,ScreenHeight()/2),Rand(1,5),Rand(1,5),Rand(3),Rand(3),Rand(100,200),Rand(1,2),Rand(255),Rand(255),Rand(255))
    Next i
    aika2=Timer()
  EndIf
  
  DrawScreen
  
Forever

//Päivittää Make() funktiolla tehdyt pallot
Function Update()
  For b.PALLO=Each PALLO
    Color b\r,b\g,b\b
    Circle b\x,b\y,b\width
    
    Select b\sx
      Case 0
        b\x+b\xx
      Case 1
        b\x-b\xx
      Case 2
        l=b\xx*2
        b\x+l
      Case 3
        l=b\xx*2
        b\x-l
    EndSelect
    
    Select b\sy
      Case 0
        b\y+b\yy
      Case 1
        b\y-b\yy
      Case 2
        l=b\yy*2
        b\y+l
      Case 3
        l=b\yy*2
        b\y-l
    EndSelect
    
    If Distance(b\ax,b\ay,b\x,b\y)>b\lenght Then Delete b
  Next b
EndFunction

//Tekee uuden pallon.
//xxx#: Ympyrän x-koordinaatti
//yyy#: Ympyrän y-koordinaatti
//bxx: liikutus sivuttain
//byy: liikutus pystysuunnassa
//sxx: suunta sivuttain
//syy: y suunta
//l: Kuinka pitkälle pallo voi mennä
//f: Pallon koko
//r, g ja bb: värit
Function Make(xxx#,yyy#,bxx,byy,sxx,syy,l,f,r,g,bb)
  b.PALLO=New(PALLO)

  b\x=xxx
  b\y=yyy
  b\xx=bxx
  b\yy=byy
  b\sx=sxx
  b\sy=syy
  b\ax=b\x
  b\ay=b\y
  b\lenght=l
  b\width=f
  b\r=r
  b\g=g
  b\b=bb
EndFunction
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition
Niko40
Newcomer
Posts: 8
Joined: Wed Jan 23, 2008 7:28 pm

Re: Efektit

Post by Niko40 »

Huh... Pitkästä aikaa taas CB:llä. On täs töitä ollu ja ne muuten oikeasti vie aika pitkälti sitä vapaata aikaa. :(
Ohjelmoinnissa cb on alkanut jäädä taakse, kun lukuisten ongelmien takia en pystyny enää jatkaa isommissa cb projekteissa. C++ on vallannut tilaa koneelta aika ruhtinaallisesti. Joka tapaukses kun c++ ongelmat ei oo niitä helpoimpia, niin aina silloin tällöin teköö mieli palata tähän vanhaan tuttuun CoolBasiciin.

Koodaan tällä hetkellä CB:llä omaa kuvaformaattia, josta sitten lisää myöhemmin... Tähän liittyen tuli tehtyä pari matemaattista laskelmaa, joiden avulla on mahdollista laskea gradient väritykset, neljän eri kulman värien perusteella... En vaan oo varma, onko tälläistä vielä tehty CB:llä... Äh. Selostukset sikseen. Tässä koodi. Hyödyntää saa vapaasti. Ajattelin, että tämä saattais olla mielenkiintoinen esitys muille.

Muutama Const alussa, joita voi vapaasti säädellä mieleisekseen. Sanokaapa muuten FPS (näkyy vasemmassa yläkulmassa) perusasetuksilla ja jos on minkäänlaisia optimointiehdotuksia, niin tänne vaan.

Code: Select all


// Näytön kokoa voi säätää tästä
Const ScreenSizeX = 800
Const ScreenSizeY = 600

// Piirron tarkkuus
Const QualityX = 8
Const QualityY = 7

// Väriarvojen vainhtumisnopeutta voi säätää tästä
Const ColorSpeedInSec_Min = 30.0
Const ColorSpeedInSec_Max = 120.0

// Säädä eri värien esiintymivoimakkuutta tästä 0-255
Const MultipColor_R = 255
Const MultipColor_G = 255
Const MultipColor_B = 255SizeX = ScreenSizeX / (QualityX+1)
SizeY = ScreenSizeY / (QualityY+1)

GradSizeBufX# = 1.0 / SizeX
GradSizeBufY# = 1.0 / SizeY

Rotator1Speed# = Rnd(ColorSpeedInSec_Min, ColorSpeedInSec_Max)
Rotator2Speed# = Rnd(ColorSpeedInSec_Min, ColorSpeedInSec_Max)
Rotator3Speed# = Rnd(ColorSpeedInSec_Min, ColorSpeedInSec_Max)
Rotator4Speed# = Rnd(ColorSpeedInSec_Min, ColorSpeedInSec_Max)

MC_R# = MultipColor_R / 255.0
MC_G# = MultipColor_G / 255.0
MC_B# = MultipColor_B / 255.0SCREEN ScreenSizeX, ScreenSizeYt = Timer()
t_old = Timer()
t_dif# = 0.0

Repeat
  
  // Tämä koodi pitää animaation aina samassa ajassa riippumatta nykyisestä FPS:stä.
  t_old = t
  t = Timer()
  t_dif = (t - t_old) / 1000.0
  
  // Palasten piirtoa
  For Y = 0 To SizeY
    For X = 0 To SizeX
      
      // Läjä matemaattista puuroa jolla saadaan jokaisen palasen väritys...
      GradSlideX# = GradSizeBufX * X
      GradSlideY# = GradSizeBufY * Y
      
      ColG1# = ((r3 - r1)*GradSlideX) + r1
      ColG2# = ((r4 - r2)*GradSlideX) + r2
      r = ((ColG2 - ColG1)*GradSlideY) + ColG1
      
      ColG1# = ((g3 - g1)*GradSlideX) + g1
      ColG2# = ((g4 - g2)*GradSlideX) + g2
      g = ((ColG2 - ColG1)*GradSlideY) + ColG1
      
      ColG1# = ((b3 - b1)*GradSlideX) + b1
      ColG2# = ((b4 - b2)*GradSlideX) + b2
      b = ((ColG2 - ColG1)*GradSlideY) + ColG1
      
      // toteutetaan piirto
      Color r, g, b
      Box X+(QualityX*X), Y+(QualityY*Y), QualityX+1, QualityY+1
      
    Next X
  Next Y
  
  // Väriarvot määrää kulma. Tällä saadaan värin vahtumiseen pehmeyttä.
  Rotator1# = Rotator1 + (Rotator1Speed * t_dif) ' (Rotator1Speed * t_dif) <- pitää huolen, että FPS ei vaikuta animaation nopeuteen
  If Rotator1 > 360 Then Rotator1 = Rotator1 - 360  ' Rotator1 = Rotator1 - 360 <- Pitää huolen, että animaatioon ei tule hyppyjä, 
  Rotator2# = Rotator2 + (Rotator2Speed * t_dif)   ' silloin kun animaatio (kulma) alkaa alusta.
  If Rotator2 > 360 Then Rotator2 = Rotator2 - 360
  Rotator3# = Rotator3 + (Rotator3Speed * t_dif)
  If Rotator3 > 360 Then Rotator3 = Rotator3 - 360
  Rotator4# = Rotator4 + (Rotator4Speed * t_dif)
  If Rotator4 > 360 Then Rotator4 = Rotator4 - 360
  
  r1 = ((Sin(Rotator1)+1.0)*127)*MC_R
  r3 = ((Cos(Rotator2)+1.0)*127)*MC_R
  r4 = ((Sin(Rotator3)+1.0)*127)*MC_R
  r2 = ((Cos(Rotator4)+1.0)*127)*MC_R
  g4 = ((Sin(Rotator1)+1.0)*127)*MC_G
  g3 = ((Cos(Rotator2)+1.0)*127)*MC_G
  g1 = ((Sin(Rotator3)+1.0)*127)*MC_G
  g2 = ((Cos(Rotator4)+1.0)*127)*MC_G
  b3 = ((Sin(Rotator1)+1.0)*127)*MC_B
  b2 = ((Cos(Rotator2)+1.0)*127)*MC_B
  b1 = ((Sin(Rotator3)+1.0)*127)*MC_B
  b4 = ((Cos(Rotator4)+1.0)*127)*MC_B
  
  // Piirretään FPS
  Color 255, 255, 255
  Text 0, 0, FPS()
  
  DrawScreen
Forever 

Last edited by Niko40 on Fri Jan 16, 2009 2:41 am, edited 1 time in total.
temu92
Web Developer
Web Developer
Posts: 1226
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:56 pm
Location: Gamindustri
Contact:

Re: Efektit

Post by temu92 »

Tasasesti pyörähteli 20 fps ympärillä. Ei asetuksia muutettuna.
Valtzu
Active Member
Posts: 115
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:40 pm
Location: Sauvo
Contact:

Re: Efektit

Post by Valtzu »

Niko40 wrote:Sanokaapa muuten FPS (näkyy vasemmassa yläkulmassa) perusasetuksilla ja jos on minkäänlaisia optimointiehdotuksia, niin tänne vaan.
Tasasesti pyöri 10FPS. Kone on tältä vuosituhannelta.
otto90x
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:00 pm
Location: Lapinjärvi, Finland
Contact:

Re: Efektit

Post by otto90x »

Niko40, onhan se nätti, mutta kivempi olisi esimerkiksi funktio jolle voisi antaa jokaisen kulman värin parametrinä. Mutta onhan se vähän raskas, ainakin näin reaaliaikaisena, 30 FPS puolisen vuotta vanhalla läppärillä.
Otto Martikainen a.k.a. MetalRain, otto90x, kAATOSade.
Runoblogi, vuodatusta ja sekoiluja.
Character
Active Member
Posts: 113
Joined: Thu Nov 27, 2008 2:16 pm

Re: Efektit

Post by Character »

Kerrankin sain tehtyä efektin joka on ainakin itseni mielestä jo aika hyvä:
(ainakin kun en vielä mikään mestari ole..)

Code: Select all

i=MakeImage(ScreenWidth(),ScreenHeight())

DrawToImage i
For x = 0 To ScreenWidth()
  For y = 0 To ScreenHeight()
    Color 10 * x - y / 3, 5 * y - x / 3, Rand(157)
    Dot x, y
  Next y
Next x
DrawToScreen

Repeat

  DrawImage i, 0, 0

  DrawScreen

Forever
Edit: Tässä toinen:

Code: Select all

i = MakeImage(ScreenWidth(),ScreenHeight())
r = Max(ScreenWidth(),ScreenHeight())

DrawToImage i
    For x = 0 To ScreenWidth()
      For y = 0 To ScreenHeight()
        Color x * y / r + r / 3, y * r / 3, Rand(172)
        Dot x,y
      Next y
    Next x
DrawToScreen

Repeat

  DrawImage i, 0, 0

  DrawScreen
  
Forever
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Efektit

Post by koodaaja »

Tjoo, tuli tässä joku ilta/yö tällainen väsättyä ja.. no, laitanpa tänne ihan kummajaiseksi. Eli pallo-raytracer coolbasicilla. Itselläni oletus 2:n pallon kuva @ 640x480 vie noin 20 sekuntia. Optimointia ei ole edes yritetty tehdä, sillä kyseessä ei ole mikään oikeaan käyttöön tarkoitettu koodinpätkä. 150 riviä purkkaa, olkaa hyvät.

Code: Select all

Const screenw% = 640
Const screenh% = 480

SCREEN screenw, screenh

Type sphere
  
  Field x#
  Field y#
  Field z#
  Field w#
  
  Field r%
  Field g%
  Field b%
  
EndType

Type ray
  
  Field x0#
  Field y0#
  Field z0#
  
  Field x1#
  Field y1#
  Field z1#
  
EndType

Type light
  
  Field x#
  Field y#
  Field z#
  
EndType

s.sphere = New(sphere)
s\x# = screenw*.6666666: s\y# = screenh/2.0: s\z# = -80: s\w# = 60: s\r% = 255: s\g% = 0: s\b% = 0
s.sphere = New(sphere)
s\x# = screenw/3.0: s\y# = screenh/2.0: s\z# = -80: s\w# = 60: s\r% = 0: s\g% = 0: s\b% = 255

l.light = New(light)
l\x = 10.0: l\y = 10.0: l\z = -200

//l.light = New(light)
//l\x = 700.0: l\y = screenh/2: l\z = -100

r.ray = New(ray)
r\x0# = screenw/2.0
r\y0# = screenh/2.0
r\z0# = -500
r\z1# = 0

f.ray = New(ray)

Function rsi( rid%, sid%, fid )
  
  r.ray = ConvertToType(rid%)
  s.sphere = ConvertToType(sid%)
  f.ray = ConvertToType(fid%)
  
  dx# = r\x1# - r\x0#
  dy# = r\y1# - r\y0#
  dz# = r\z1# - r\z0#
  
  Q# = Sqrt(dx#^2 + dy#^2 + dz#^2)
  dx = dx / Q: dy = dy / Q: dz = dz / Q
  
  a# = dx#^2 + dy#^2 + dz#^2
  b# = 2*dx#*(r\x0#-s\x#) + 2*dy#*(r\y0#-s\y) + 2*dz#*(r\z0#-s\z#)
  c# = s\x#^2 + s\y#^2 + s\z#^2 + r\x0^2 + r\y0^2 + r\z0^2 -2*(s\x# * r\x0# + s\y# * r\y0# + s\z#*r\z0#) - s\w#^2
  d# = b#^2 - 4*a#*c#
  
  If d<0 Then Return 0
  
  t# = (-b#+Sqrt(d#))/2*a#
  
  f\x1# = r\x0# + t#*dx#
  f\y1# = r\y0# + t#*dy#
  f\z1# = r\z0# + t#*dz#
  
  Return 1
  
End Function

aika = Timer()

Lock
  For x% = 0 To screenw
    r\x1# = x%
    For y% = 0 To screenh
      r\y1# = y%
      
      f\z0# = 0
      
      fc# = 0.0
      
      col = 255 Shl 24 + 255 Shl 16 + 255 Shl 8 + 255
      For s.sphere = Each sphere
        
        If rsi( ConvertToInteger(r), ConvertToInteger(s), ConvertToInteger(f) ) Then
        
          f\z0# = f\z1#
          
          n.ray = New(ray)
          
          n\x0 = (f\x1#-s\x#)/s\w#
          n\y0 = (f\y1#-s\y#)/s\w#
          n\z0 = (f\z1#-s\z#)/s\w#
          
          For l.light = Each light
            
            n\x1 = l\x - f\x1
            n\y1 = l\y - f\y1
            n\z1 = -l\z - f\z1
            
            nlen# = Sqrt(n\x1^2+n\y1^2+n\z1^2)
            n\x1 = n\x1 / nlen: n\y1 = n\y1 / nlen: n\z1 = n\z1 / nlen
            
            fadd# = (n\x0*n\x1 + n\y0*n\y1 + n\z0*n\z1)*.6
            
            If fadd#<0 Then fadd# = 0
            
            fc = fc + fadd
            
          Next l
          
          If fc#>1.0 Then fc# = 1.0
          If fc#<0.0 Then fc# = 0.0
          
          col = (255 Shl 24) + ( Int(0.9*fc*Float(s\r) + 0.1*Float(s\r)) Shl 16) + (Int(0.9*fc*Float(s\g) + 0.1*Float(s\g)) Shl 8) + Int( 0.9*fc*Float(s\b) + 0.1*Float(s\b))
          
          Delete n
          
        EndIf
          
      Next s
        
      PutPixel2 x, y, col
      
    Next y%
  Next x%
Unlock

Color 0, 0, 0
Text 10, 10, Str(Timer() - aika)
DrawScreen
WaitKey
EDIT: joo, vaihdoin järkevämpään piirtokomentoon, renderöintiaika tippui puoleen.
phons
Guru
Posts: 1056
Joined: Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Efektit

Post by phons »

Tulee Memory Acces Violation ja koska en kovin hyvin ymmärrä tuota en löydä mitään paikkaa mikä sen aiheuttaisi.
Image
KilledWhale
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 543
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:43 pm
Location: Liminka

Re: Efektit

Post by KilledWhale »

phons wrote:Tulee Memory Acces Violation ja koska en kovin hyvin ymmärrä tuota en löydä mitään paikkaa mikä sen aiheuttaisi.
Johtuu siitä että tuo koodi tunkee pikseleitä ruudun ulkopuolelle. Tämä on taas näitä ceebeen satunnaisia erroreita jotka joillain koneilla ilmenevät. Tässä korjattu versio:

Code: Select all

  Const screenw% = 640
  Const screenh% = 480

  SCREEN screenw, screenh

  Type sphere
    
    Field x#
    Field y#
    Field z#
    Field w#
    
    Field r%
    Field g%
    Field b%
    
  EndType

  Type ray
    
    Field x0#
    Field y0#
    Field z0#
    
    Field x1#
    Field y1#
    Field z1#
    
  EndType

  Type light
    
    Field x#
    Field y#
    Field z#
    
  EndType

  s.sphere = New(sphere)
  s\x# = screenw*.6666666: s\y# = screenh/2.0: s\z# = -80: s\w# = 60: s\r% = 255: s\g% = 0: s\b% = 0
  s.sphere = New(sphere)
  s\x# = screenw/3.0: s\y# = screenh/2.0: s\z# = -80: s\w# = 60: s\r% = 0: s\g% = 0: s\b% = 255

  l.light = New(light)
  l\x = 10.0: l\y = 10.0: l\z = -200

  //l.light = New(light)
  //l\x = 700.0: l\y = screenh/2: l\z = -100

  r.ray = New(ray)
  r\x0# = screenw/2.0
  r\y0# = screenh/2.0
  r\z0# = -500
  r\z1# = 0

  f.ray = New(ray)

  Function rsi( rid%, sid%, fid )
    
    r.ray = ConvertToType(rid%)
    s.sphere = ConvertToType(sid%)
    f.ray = ConvertToType(fid%)
    
    dx# = r\x1# - r\x0#
    dy# = r\y1# - r\y0#
    dz# = r\z1# - r\z0#
    
    Q# = Sqrt(dx#^2 + dy#^2 + dz#^2)
    dx = dx / Q: dy = dy / Q: dz = dz / Q
    
    a# = dx#^2 + dy#^2 + dz#^2
    b# = 2*dx#*(r\x0#-s\x#) + 2*dy#*(r\y0#-s\y) + 2*dz#*(r\z0#-s\z#)
    c# = s\x#^2 + s\y#^2 + s\z#^2 + r\x0^2 + r\y0^2 + r\z0^2 -2*(s\x# * r\x0# + s\y# * r\y0# + s\z#*r\z0#) - s\w#^2
    d# = b#^2 - 4*a#*c#
    
    If d<0 Then Return 0
    
    t# = (-b#+Sqrt(d#))/2*a#
    
    f\x1# = r\x0# + t#*dx#
    f\y1# = r\y0# + t#*dy#
    f\z1# = r\z0# + t#*dz#
    
    Return 1
    
  End Function

  aika = Timer()

  Lock
    For x% = 0 To screenw - 1
      r\x1# = x%
      For y% = 0 To screenh - 1
        r\y1# = y%
        
        f\z0# = 0
        
        fc# = 0.0
        
        col = 255 Shl 24 + 255 Shl 16 + 255 Shl 8 + 255
        For s.sphere = Each sphere
          
          If rsi( ConvertToInteger(r), ConvertToInteger(s), ConvertToInteger(f) ) Then
          
            f\z0# = f\z1#
            
            n.ray = New(ray)
            
            n\x0 = (f\x1#-s\x#)/s\w#
            n\y0 = (f\y1#-s\y#)/s\w#
            n\z0 = (f\z1#-s\z#)/s\w#
            
            For l.light = Each light
              
              n\x1 = l\x - f\x1
              n\y1 = l\y - f\y1
              n\z1 = -l\z - f\z1
              
              nlen# = Sqrt(n\x1^2+n\y1^2+n\z1^2)
              n\x1 = n\x1 / nlen: n\y1 = n\y1 / nlen: n\z1 = n\z1 / nlen
              
              fadd# = (n\x0*n\x1 + n\y0*n\y1 + n\z0*n\z1)*.6
              
              If fadd#<0 Then fadd# = 0
              
              fc = fc + fadd
              
            Next l
            
            If fc#>1.0 Then fc# = 1.0
            If fc#<0.0 Then fc# = 0.0
            
            col = (255 Shl 24) + ( Int(0.9*fc*Float(s\r) + 0.1*Float(s\r)) Shl 16) + (Int(0.9*fc*Float(s\g) + 0.1*Float(s\g)) Shl 8) + Int( 0.9*fc*Float(s\b) + 0.1*Float(s\b))
            
            Delete n
            
          EndIf
            
        Next s
          
        PutPixel2 x, y, col
        
      Next y%
    Next x%
  Unlock

  Color 0, 0, 0
  Text 10, 10, Str(Timer() - aika)
  DrawScreen
  WaitKey
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cbFUN Kello
cbSDL
Whale.dy.fi

<@cce> miltäs tuntuu olla suomen paras
KilledWhale
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 543
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:43 pm
Location: Liminka

Re: Efektit

Post by KilledWhale »

Anteeksi nyt tuplapostia mutta tulisi pieni efekti ja laitan uuden viestin että ihmeiset huomaavat aiheen päivittyneen :D
Eli pienet ascii metapallerot jotka käänsin mureakuhasta alunperin javascriptille tehdyistä. Tehoja vaatii jonkun verran joten pallojen määrää ja ruudun kokoa kannattaa säädellä.

Code: Select all

SCREEN 400, 400
	
	sw = ScreenWidth()
	sh = ScreenHeight()
	
	w = sw / 10
	h = sh / 10
	
	Const BALLS = 3
	
	Type ball
		Field x
		Field y
		Field r
		Field mod1 As Float
		Field mod2 As Float
	EndType
	
	For i = 1 To BALLS
		b.ball = New(ball)
		b\x = Rand(w)
		b\y = Rand(h)
		b\r = 15 + Rand(15)
		b\mod1 = 1.5 - Rnd(1)
		b\mod2 = 1.5 - Rnd(1)
	Next i

Repeat
	For x = 0 To w
		For y = 0 To h
			n# = 0.0
			For b.ball = Each ball
				xx = x - b\x
				yy = y - b\y
				n# = n# + b\r / (((xx * xx) + (yy * yy)) * 1.1)
				
				b\x = (w Shr 1) + (Sin(b\mod1 * (Timer() / 10)) * ((w - 10) Shr 1))
				b\y = (h Shr 1) + (Cos(b\mod2 * (Timer() / 10)) * ((h - 10) Shr 1))
			Next b
			
			If n# < 0 Then 
				n# = 0
			ElseIf n# > 1 Then
				n# = 1
			EndIf

			Color 0, n * 255, 0
			Text x*10, y*10, "@"
		Next y
	Next x
	
	SetWindow "Ascii meatballs - " + FPS()
	DrawScreen OFF
Forever
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cbFUN Kello
cbSDL
Whale.dy.fi

<@cce> miltäs tuntuu olla suomen paras
Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Efektit

Post by Jonhu »

Tein tälläisen pikku aaltoefectin.
Lataus vähäsen kestää, mutta efecti on odottamisen arvoinen :)

Kaavat tuohon väritaulukon tekemiseen otin tuolta: http://www.ohjelmointiputka.net/opas.php?tunnus=plasma

EDIT: Vihdoinkin korjattu toimivaksi kaikille :)

Code: Select all

SCREEN 400,300
FrameLimit 40

Const Kerroin = 100 'testaa eri luvuilla
Const Kuvia  = 12 'ladattavien kuvien määrä-1
Const viive  = 60 ' asetetaan viive kuvien vaihto välille

Dim pixeli(255,3) ' väreille taulukko
Dim kuva(Kuvia)  ' kuville taulukko

sw = ScreenWidth()
sh = ScreenHeight()

// Pistetään värejä taulukkoon...
For i = 0 To 255
  luku + 100
  Pixeli(i,0) = Func( Int( 72 + 71 * Cos( i * PI / 128 + luku / 74)) ) // punaisen värin määrä
  Pixeli(i,1) = Func( Int( 72 + 71 * Sin( i * PI / 128 + luku / 63)) ) // vihreän värin määrä
  pixeli(i,2) = Func( Int( 72 - 71 * Cos( i * PI / 128 + luku / 81)) ) // sinisen värin määrä  
Next i

Print "Kuvia tehdään "+(Kuvia+1)+". Teko kestää noin minutin"

For i=0 To Kuvia
  kuva(i) = MakeImage(sw,sh) // tehdään kuva
  Lock Image(kuva(i))    // lukitaan kuva
    For x = 0 To sw    // käydään jokainen pikseli läpi
      For y = 0 To sh
        luk#+1 ' mitä suurempi sitä mutkaisempi
        xx = sw + x + Kerroin * Cos(luk# * PI / 360) //lasketaan vähän
        yy = sh + y + Kerroin * Sin(luk# * PI / 360)
        vari = Func( (xx + yy) / 2 )         // lasketaan keskiarvo
        Color pixeli(vari,0),pixeli(vari,1),pixeli(vari,2) // värin asetus
        PutPixel2 x, y, vari,Image(kuva(i))        // pikseli kuvaan
      Next y
    Next x
  Unlock Image(kuva(i))
  Color cbwhite
  Print "Kuvia tehty: "+(i+1)
Next i
  
a=0  
// pyöritetään kuvia järjestyksessä...
Repeat
  SetWindow "FPS: "+ FPS()

  If Timer()>aika+Viive Then
    a=a+1
    If a>kuvia then a=0
    aika=Timer()
  EndIf

  DrawImage kuva(a),0,0

  DrawScreen
Forever

Function Func(nro,max1=255,min1=0)
  If nro>max1
    Return (nro-max1)
  ElseIf nro<min1
    Return (nro+min1)
  EndIf
  Return nro
  
EndFunction
EDIT: Huomenna kulunut 6kk siitä, kun kuulin, mikä on Coolbasic :P
Last edited by Jonhu on Thu Feb 05, 2009 4:15 pm, edited 5 times in total.
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)
Character
Active Member
Posts: 113
Joined: Thu Nov 27, 2008 2:16 pm

Re: Efektit

Post by Character »

Jonhu wrote:Tein tälläisen pikku aaltoefectin.
Lataus vähäsen kestää, mutta efecti on odottamisen arvoinen :)
MAV! :o

Edit: Siinä kun se on jo ladannut ja sen aaltoefektin pitäisi tulla niin MAV.

Edit2: Kumma.. Ei tuokaan toiminut minulla. :cry:
Last edited by Character on Tue Feb 03, 2009 3:59 pm, edited 3 times in total.
Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Efektit

Post by Jonhu »

Character wrote:
Jonhu wrote:Tein tälläisen pikku aaltoefectin.
Lataus vähäsen kestää, mutta efecti on odottamisen arvoinen :)
MAV! :o
Itellä ei tule :| Missä lataamisen vaiheessa sinulla tulee MAV?
Edittaa vastaus postiisi ;)

Testasin nyt toisella koneella ja sain korjattua virheen. Jostain syystä tuo functio ei toiminut toisella koneella...
Last edited by Jonhu on Tue Feb 03, 2009 9:47 pm, edited 2 times in total.
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb »

KilledWhale wrote:Lähetetty: Ma Tammi 26, 2009 12:06 am Vastaa lainaamalla

Anteeksi nyt tuplapostia mutta tulisi pieni efekti ja laitan uuden viestin että ihmeiset huomaavat aiheen päivittyneen
Eli pienet ascii metapallerot jotka käänsin mureakuhasta alunperin javascriptille tehdyistä. Tehoja vaatii jonkun verran joten pallojen määrää ja ruudun kokoa kannattaa säädellä.

Code: Select all

...Koodia..

Tuosta tulee hyvän näköinen, kun Text x*10,y*10,"@" vaihtaa Box x*10,y*10,10,10
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.
User avatar
elmo123
Active Member
Posts: 153
Joined: Sun Sep 09, 2007 4:19 pm

Re: Efektit

Post by elmo123 »

Black & white-efekti. 8-)
Tekstiä voi raahata.

Code: Select all


Const TXT = "Black & White"

SetFont LoadFont("impact", 50)

img1 = MakeImage(400, 300)

MaskImage img1, -9999, -9999, -9999


DrawToImage img1

  k = 1

  For x = 0 To 6
    For y = 0 To 4

      k = Not k
      Color 255 * k, 255 * k, 255 * k
      Box x * 64, y * 64, 64, 64

    Next y
  Next x

DrawToScreen


img2 = MakeImage(400, 300)

MaskImage img2, -9999, -9999, -9999


DrawToImage img2


  k = 0

  For x = 0 To 6
    For y = 0 To 4

      k = Not k
      Color 255 * k, 255 * k, 255 * k
      Box x * 64, y * 64, 64, 64

    Next y
  Next x


DrawToScreen


coverimg = MakeImage(400, 300)

MaskImage coverimg, cbWhitemask = MakeImage(400, 300)

MaskImage mask, cbMagenta


ClsColor 128, 128, 128

textx = 200
texty = 150
textw = TextWidth(TXT)
texth = TextHeight(TXT)

Repeat

  mx = MouseX()
  my = MouseY()

  If MouseHit(1) And BoxOverlap(mx, my, 1, 1, textx - textw / 2, texty - texth / 2, textw, texth) Then hold = 1 : contactx = textx - mx : contacty = texty - my
  If MouseUp(1) Then hold = 0


  If hold Then textx = mx + contactx : texty = my + contacty


  If KeyDown(cbKeySpace) = 0 Then DrawImage img1, 0, 0  DrawToImage coverimg


    Color cbMagenta
    Box 0, 0, 400, 300

    Color cbWhite
    CenterText textx, -texty, TXT, 2


  DrawToScreen  DrawToImage mask


    DrawImage img2, 0, 0
    DrawImage coverimg, 0, 0


  DrawToScreen


  DrawImage mask, 0, 0


  DrawScreen


Forever


Kiinnostuin pelien tekemisestä ennen 1. luokkaa.
Sitten 3. luokalla tuli CB. Ja siitä se alkoi.

Blender! TF2! CB! Game Maker! Nokia-mollaus! Kitaransoitto! Breakdance! MadTracker! Minecraft!
Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Efektit

Post by Jonhu »

Tässä tälläinen functio :)

Tein tämän pääasiassa vain laskuharjoituksena, mutta sopii tuo vähäsen eilisen ystävänpäivänkin teemaan ;)

Code: Select all

FrameLimit 30

Const MinSize=10
Const MaxSize=150

ShowMouse OFF

koko = MinSize

Repeat

  If suunta=0 Then 
    koko+1
    If koko > MaxSize Then suunta=1
  Else
    koko-1
    If koko < MinSize Then suunta=0
  EndIf
  
  sydan( MouseX(), MouseY(), koko , 75 )
  
  DrawScreen
  
Forever

// Function Sydan()
//
// Tapa määrää, onko (x,y)-piste kuvion vasen ylänurkka vai keskipiste
//   tapa = 0 ==> (x,y) on kuvion keskipiste
//   tapa = 1 ==> (x,y) on kuvion vasen ylänurkka 
//
// h  = sydämmen "kärkipisteestä" puoliympyröiden puoliväliin oleva matka
// alfa = sydämmen "kärkipisteestä" lähtevien viivojen kulma
// ang = koko kuvion kulma
Function sydan( x, y, h = 100, alfa# = 75, ang# = 0, tapa = 0 )

  // lasketaan ympyrän säde
  r_# = ( Tan(alfa/2.0) * h ) / 2.0
  
  // Lasketaan sydämmen keskipiste
  If tapa = 1 Then
    kx# = x + 2.0 * r_
    ky# = y + ( h + r_ ) / 2.0
  Else
    kx# = x
    ky# = y
  EndIf
  
  // lasketaan sydämmen kärkipisteen sijainti
  ax# = kx + Cos( ang - 90.0 ) * ( ( h + r_ ) / 2.0 )
  ay# = ky - Sin( ang - 90.0 ) * ( ( h + r_ ) / 2.0 )
  
  // Lasketaan kyljen pituus
  l1_# = h / Cos( alfa / 2.0 )
  
  // piirretään viivat
  line2( ax, ay, l1_# , (alfa/2.0) + 90.0 + ang)
  line2( ax, ay, l1_# , -(alfa/2.0) + 90.0 + ang)
  
  // lasketaan etäisyys sydämmen keskipisteestä ympyöiden keskipisteeseen
  l2_# = Sqrt( ((r_ - h) ^ 2.0) / 4.0 + r_^2.0 )
  
  // lasketaan kulma sydämmen keskipisteestä ympyöiden keskipisteeseen
  b_# = ATan( (2.0 * r_) / ( r_ - h ) )
  
  // ympyröiden sijainnit..
  cx1# = kx + Cos( ang + ( 90 - b_) ) * l2_#
  cy1# = ky - Sin( ang + ( 90 - b_) ) * l2_#
  
  cx2# = kx + Cos( ang + ( 90 + b_) ) * l2_#
  cy2# = ky - Sin( ang + ( 90 + b_) ) * l2_#
  
  // piirretään kaaret
  kaari( cx1, cy1, r_, ang)
  kaari( cx2, cy2, r_, ang)
  
EndFunction

Function kaari(x_#, y_#, r_#, ang2 = 0, ang1 = 180)
  For a=0 To ang1
    Dot x_# + Cos( a + ang2 ) * r_, y_# - Sin( a + ang2 ) * r_
  Next a
EndFunction


Function line2(x_#, y_#, l_#, ang#)
  Line x_, y_, x_ + Cos( ang ) * l_, y_ - Sin( ang ) * l_
EndFunction
EDIT:
Tässä nyt vielä täytteellä oleva functio ja esimerkki..
Tuon sydämmen täytön teko tuli tehtyä hieman matemaattisesti, mutta näin kuvion saa hienommin väritettyä :)

lm_# ja z_# muuttujat ovat turhia (kuitenkin selventävät koodia), niin halutessasi voit kirjoittaa l3_#n yhtälön näin..

Code: Select all

l3_# = ( Sin( (180.0-alfa) / 2.0 ) * (Tan( b ) * l1_ ) ) / Sin( b ) + ( Sin( 180.0 - y_ - ASin( ( Abs( ( Sin( b ) * l1_) / Sin( y_ ) - r_) * Sin( y_ )) / r_ ) ) * r_) / Sin( y_ )

Code: Select all

SCREEN 640,480

Const FrameWidth = 80
Const FrameHeight= 100
Const Frames = 10


Type ANIM
  Field x
  Field y
  Field img
  Field tim
  Field Frame
EndType

AddText "Loading... "
DrawScreen

sydan_img = MakeImage( RoundUp( (Frames+1) * FrameWidth) , FrameHeight)
DrawToImage sydan_img
  For a=1 To Frames
    sydan2( FrameWidth*a, 50, 4 * a ) 
  Next a
DrawToScreen

ShowMouse OFF
ClearText 

Color cbwhite
AddText "Move mouse :)"


Repeat

  'If MouseHit(1) Then 
  If Timer() > aika+100 And MouseX()<> mousex_old Then 
    aa.ANIM = New (ANIM)
    aa\x  = MouseX() - FrameWidth/2
    aa\y  = MouseY() - FrameHeight/2
    aa\img = CloneImage(sydan_img)
    aa\Tim = Timer()
    aa\Frame= 0
    
    mousex_old = MouseX()
    aika=Timer()
  EndIf
  
  For aa.ANIM = Each ANIM
    DrawImageBox aa\img, aa\x, aa\y, aa\Frame * FrameWidth + FrameWidth/2, 0, Framewidth, FrameHeight
    
    If Timer() > aa\tim + 80 Then 
      aa\Frame + 1
      aa\tim = Timer()
      If aa\Frame > Frames Then 
        DeleteImage aa\img
        Delete aa
      EndIf
    EndIf
  Next aa
  
  Text 300,10,"FPS: "+FPS()
  
  DrawScreen
  
Forever

// Function sydan2
// 
// kuvion keskikohta on sijainnissa (x,y)
// h = sydämmen kärjestä ympyröiden leikkauspisteeseen oleva etäisyys
// alfa = kärjestä lähtevien viivojen välinen kulma
// ang = koko kuvion kallistuma
// tarkkuus = kuinka tiheästi viivoja piirretään (pienempi = tiheämpi)

Function sydan2( x, y, h = 100, alfa# = 75, ang# = 0, tarkkuus#=0.01 )

  // lasketaan ympyrän säde, koska halutaan tietää kuvion leveys, joka on 4r
  r_# = ( Tan(alfa/2.0) * h ) / 2.0
  
  // Lasketaan sydämmen keskipiste
  kx# = x '+ 2.0 * r_     
  ky# = y '+ ( h + r_ ) / 2.0 
  
  // lasketaan sydämmen "kärkipiste"
  ax# = kx + Cos( ang - 90.0 ) * ( ( h + r_ ) / 2.0 )
  ay# = ky - Sin( ang - 90.0 ) * ( ( h + r_ ) / 2.0 )
  
  // Lasketaan kyljen pituus
  l1_# = h / Cos( alfa / 2.0 )
  
  //asetetaan alkuvariarvoksi 255
  r_col# = 255.0
  
  b# = tarkkuus 
  While b < alfa/2.0
  
    // Lasketaan l1_ sivua vastainen kulma
    y_# = - b - ( 540.0 - alfa ) / 2.0  ' y_# = 180.0 - b - (180.0 - alfa)/2 
    
    // lasketaan b - kulmaa vastaavan kateetin pituus
    z_# = ( Sin( b ) * l1_) / Sin( y_ ) ' Tan( b ) * l1_ 
    
    //Lasketaan piirrettävän viivan osan 2. pituus 
    lm_# = ( Sin( 180.0 - y_ - ASin( ( Abs(z_ - r_) * Sin( y_ )) / r_ ) ) * r_) / Sin( y_ )

    //Lasketaan piirrettävän viivan osan 1. pituus ja lisätään siihen 2. pituus ( sinilause )
    l3_# = ( Sin( (180.0-alfa) / 2.0 ) * (Tan( b ) * l1_ ) ) / Sin( b ) + lm_
    
    // valitaan väri
    Color RoundUp(r_col),0,0
    
    // asetetaan uusi arvo punaiselle
    r_col = Max(r_col-0.02,40)
    
    // Piirretään viivat
    line2( ax, ay, l3_, b + 90.0 + ang)
    line2( ax, ay, l3_, -b + 90.0 + ang)
    
    b = b + tarkkuus
  Wend

EndFunction


Function line2(x_#, y_#, l_#, ang#)
  Line x_, y_, x_ + Cos( ang ) * l_, y_ - Sin( ang ) * l_
EndFunction
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)
DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Efektit

Post by DatsuniG »

Kokeilinpas tehä jonkinlaisia fysiikoita pienellä rivimäärällä ja tässä tulos :

Code: Select all

FrameLimit 50
Const Gravity = 0.08
Const Bounce = -0.82
angle = 0
X# = 200
Y# = 0
GravityMultiPlier = 0
Repeat
  If y < ScreenHeight() - 20 Then GravityMultiPlier + 1 Else GravityMultiPlier = GravityMultiplier * Bounce : Y = ScreenHeight() - 20
  If x<0 Or x>ScreenWidth() - 20 Or y<0 Or y > ScreenHeight() - 20 Then 
    angle = 180 - angle
  EndIf 
  Y = (Y + Gravity * GravityMultiplier) - Sin(angle) * 0.8
  X = x + Cos(angle) * 0.8
  Box x,y,20,20
  Text 2,2,FPS()
  DrawScreen
Forever 
Hengität nyt manuaalisesti.
Post Reply