BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Post by JATothrim »

Tämmöisen pienen kirjaston sain nyt viimein valmiiksi, BigImagelib
Kirjastolla voit hallita VALTAVAA monikerroksista kuvaa ilman että kone hyytyisi. (vastapainona ikävästi erittäin suurten kuvien luonnin hitaus)
Kirjoitin kokeeksi koko kirjaston ForceVariableDeclaration päällä, eli esittelin kaikki muuttujat koodissa ennen niiden käyttöä. 8-)
Ominaisuuksia, voit:
-Alustaa kuvan "taustalla"
-Piirtää toisen kuvan nopeasti kerrokseen.
-Maskata värillä koko kerroksen tai koko kuvan.
-Tyhjentää piirto värillä koko kerroksen tai koko kuvan.
-Tarkistaa pixelintarkasti törmääkö normaali kuva kerrokseen.
-Ja tietenkin voit pirtää kuvan kerroksen näytölle.
Kirjasto:

Code: Select all

//Kuvan Palikoitten koko ( isompi, nopeampi )
Const _BigImg_BlockW=128
Const _BigImg_BlockH=128

//Kuvan leveys ja korkeus palikoina
Global _BigImgWB As Integer
Global _BigImgHB As Integer
//Kuvan Todellinen koko
Global _BigImgWidth As Integer
Global _BigImgHeight As Integer
Global _BigImg_Layers As integer
Dim _BigImage(0,0,0) As Integer

//Alustaa Kuvan (leveys, korkeus pixeleissä)
Function BigImg_Init(width,height,layers=0)
  Dim x As Integer, y As Integer, z as integer
  Dim BlockSizeX As Integer, BlockSizeY As Integer
  
  For y=0 To _BigImgHB
    For x=0 To _BigImgWB
			For z=0 To layers
				If _BigImage(z,x,y)<>0 Then
					DeleteImage _BigImage(z,x,y)
					_BigImage(z,x,y)=0
				EndIf
			Next z
    Next x
  Next y
  _BigImgWB=RoundUp(width/_BigImg_BlockW)
  _BigImgHB=RoundUp(height/_BigImg_BlockH)
  _BigImgWidth=width
  _BigImgHeight=height
  ReDim _BigImage(layers,_BigImgWB,_BigImgHB)  
  For y=0 To _BigImgHB
    If y=_BigImgHB Then
      BlockSizeY=height-_BigImgHB*_BigImg_BlockH
    Else
      BlockSizeY=_BigImg_BlockH
    EndIf
    For x=0 To _BigImgWB
      If x=_BigImgWB Then
        BlockSizeX=width-_BigImgWB*_BigImg_BlockW
      Else
        BlockSizeX=_BigImg_BlockW
      EndIf
			For z=0 To layers
				_BigImage(z,x,y)=MakeImage(BlockSizeX,BlockSizeY)
			Next z
    Next x
  Next y
	_BigImg_Layers=layers
EndFunction

//Alustaa kuvaa pykälän kerralla, voit tehdä samalla jotain muuta
//kutsu kunnes palauttaa -1, muuten palauttaa desimaaliluvun joka kertoo edistymisen.
Global _BI_IS_X As integer, _BI_IS_Y As integer,_BI_IS_Count As integer
_BI_IS_X=-1
_BI_IS_Y=-1
Function BigImg_InitSteped(width,height,layers=0)
  Dim x As Integer, y As Integer, z as integer
  Dim BlockSizeX As Integer, BlockSizeY As Integer

  If _BI_IS_X=-1 And _BI_IS_Y=-1

		For y=0 To _BigImgHB
			For x=0 To _BigImgWB
				For z=0 To layers
					If _BigImage(z,x,y)<>0 Then
						DeleteImage _BigImage(z,x,y)
						_BigImage(z,x,y)=0
					EndIf
				Next z
			Next x
		Next y
		_BigImgWB=RoundUp(width/_BigImg_BlockW)
		_BigImgHB=RoundUp(height/_BigImg_BlockH)
		_BigImgWidth=width
		_BigImgHeight=height
		ReDim _BigImage(layers,_BigImgWB,_BigImgHB)
		_BigImg_Layers=layers
		_BI_IS_X=0
		_BI_IS_Y=0
		_BI_IS_Count=0
	Else
		
		If _BI_IS_Y=_BigImgHB Then
			BlockSizeY=height-_BigImgHB*_BigImg_BlockH
		Else
			BlockSizeY=_BigImg_BlockH
		EndIf
		
		If _BI_IS_X=_BigImgWB Then
			BlockSizeX=width-_BigImgWB*_BigImg_BlockW
		Else
			BlockSizeX=_BigImg_BlockW
		EndIf
		For z=0 To layers
			_BigImage(z,_BI_IS_X,_BI_IS_Y)=MakeImage(BlockSizeX,BlockSizeY)
		Next z
		
		If _BI_IS_Y=_BigImgHB And _BI_IS_X=_BigImgWB
			_BI_IS_Y=-1
			_BI_IS_X=-1
			Return -1
		EndIf
		_BI_IS_X=_BI_IS_X+1
		If _BI_IS_X>_BigImgWB
			_BI_IS_Y=_BI_IS_Y+1
			_BI_IS_X=0
		EndIf
		_BI_IS_Count=_BI_IS_Count+1
		Return Float(_BI_IS_Count)/Float(_BigImgHB*_BigImgWB)
	EndIf
EndFunction

//Poistaa kuvan, ja vaihtoehtoisesti myös nollaa sen taulukon.
Function BigImg_Delete(cleardim=0)
  Dim x As Integer, y As Integer, z As integer
  For y=0 To _BigImgHB
    For x=0 To _BigImgWB
			For	z=0 To _BigImg_Layers
				If _BigImage(z,x,y)<>0 Then
					DeleteImage _BigImage(z,x,y)
					_BigImage(z,x,y)=0
				EndIf
			Next z
    Next x
  Next y
  _BigImgWB=0
  _BigImgHB=0
	_BigImg_Layers=0
  If cleardim=0 Then ReDim _BigImage(0,0,0)
EndFunction

//apu funktio
Function Range(val,_max,_min=0)
  If val<_min Then Return _min
  If val>_max Then Return _max
  Return val
EndFunction

//Piirrä kuvan kerrokseen toinen kuva.
Function BigImg_AddImg(img,x,y,Layer=0)
  Dim StartX As Integer, StartY As Integer, EndX As Integer, EndY As Integer
  Dim ImgW  As Integer, ImgH  As Integer
  Dim CutX  As Integer, CutY  As Integer, CutW As Integer, CutH As Integer
  Dim CutPX As Integer, CutPY As Integer
  Dim BX   As Integer, BY   As Integer
  ImgW=ImageWidth(img)
  ImgH=ImageHeight(img)
  StartX=Range(RoundDown(x/_BigImg_BlockW),_BigImgWB)
  StartY=Range(RoundDown(y/_BigImg_BlockH),_BigImgHB)
  EndX=Range(RoundUp((x+ImgW)/_BigImg_BlockW),_BigImgWB)
  EndY=Range(RoundUp((y+ImgH)/_BigImg_BlockH),_BigImgHB)
  For BY=StartY To EndY
    For BX=StartX To EndX
      If BX=StartX Then
        CutX=x-_BigImg_BlockW*BX
        CutW=CutX+ImgW
        CutW=Range(CutW,_BigImg_BlockW)
        CutW=CutW-CutX
      ElseIf BX=EndX Then
        CutX=0
        CutW=(x+ImgW)-_BigImg_BlockW*EndX
      Else
        CutX=0
        CutW=_BigImg_BlockW
      EndIf
      
      If BY=StartY Then
        CutY=y-_BigImg_BlockH*BY
        CutH=CutY+ImgH
        CutH=Range(CutH,_BigImg_BlockH)
        CutH=CutH-CutY
      ElseIf BY=EndY
        CutY=0
        CutH=(y+ImgH)-_BigImg_BlockH*EndY
      Else
        CutY=0
        CutH=_BigImg_BlockH
      EndIf
      DrawToImage _BigImage(Layer,BX,BY)
      DrawImageBox img,CutX,CutY,CutPX,CutPY,CutW,CutH
      CutPX=CutPX+CutW
    Next BX
    CutPX=0
    CutPY=CutPY+CutH
  Next BY
  DrawToScreen
EndFunction

//Pirtää Kuvan kerroksen näytön koordinaatteihin.
Function BigImg_Draw(x,y,Layer=0)
  Dim StartX As Integer, StartY As Integer, EndX As Integer, EndY As Integer
  Dim BX As Integer, BY As Integer
  StartX=0
  StartY=0
  If x<0 Then StartX=Range(RoundUp(Abs(x)/_BigImg_BlockW),_BigImgWB)
  If y<0 Then StartY=Range(RoundUp(Abs(y)/_BigImg_BlockH),_BigImgHB)
  EndX=Range(RoundUp((ScreenWidth()-x)/_BigImg_BlockW),_BigImgWB)
  EndY=Range(RoundUp((ScreenHeight()-y)/_BigImg_BlockH),_BigImgHB)
  For BY=StartY To Min((StartY+EndY),_BigImgHB)
    For BX=StartX To Min((StartX+EndX),_BigImgWB)
      DrawImage _BigImage(Layer,BX,BY),x+BX*_BigImg_BlockW,y+BY*_BigImg_BlockH
    Next BX
  Next BY
EndFunction

//Tarkistaa pixelin tarkasti ovatko kuvat päällekkäin.
//(x1,y1) 1kuvan sijainti, (x2,y2) 2kuvan sijainti, (Layer) kerros
Function BigImg_Collision(x1,y1,img,x2,y2,Layer=0)
	Dim StartX As Integer, StartY As Integer, EndX As Integer, EndY As Integer
  Dim BX As Integer, BY As Integer, Collision As integer
  StartX=Range(RoundDown((x2-x1)/_BigImg_BlockW),_BigImgWB)
  StartY=Range(RoundDown((y2-y1)/_BigImg_BlockH),_BigImgHB)
  EndX=Range(RoundUp((x2+ImageWidth(img)-x1)/_BigImg_BlockW),_BigImgWB)
  EndY=Range(RoundUp((y2+ImageHeight(img)-y1)/_BigImg_BlockH),_BigImgHB)
  For BY=StartY To EndY
    For BX=StartX To EndX
      If ImagesCollide(_BigImage(Layer,BX,BY),x1+BX*_BigImg_BlockW,y1+BY*_BigImg_BlockH,0,img,x2,y2,0)
				Collision=1
			EndIf
    Next BX
  Next BY
	Return Collision 
EndFunction


//Tyhjentää kuvan nykyisellä piirovärillä
Function BigImg_Clear(Layer=-1)
	Dim BX   As Integer, BY   As Integer, Z As integer
	
	If Layer=-1
		For BY=0 To _BigImgHB
			For BX=0 To _BigImgWB
				For Z=0 To _BigImg_Layers
					DrawToImage _BigImage(Z,BX,BY)
					Box 0,0,_BigImg_BlockW,_BigImg_BlockH
				Next Z
			Next BX
		Next BY
	Else
		For BY=0 To _BigImgHB
			For BX=0 To _BigImgWB
				DrawToImage _BigImage(Layer,BX,BY)
				Box 0,0,_BigImg_BlockW,_BigImg_BlockH
			Next BX
		Next BY
	EndIf

	DrawToScreen
EndFunction

//Maskaa Kuva r,g,b arvoilla
Function BigImg_Mask(r=0,g=0,b=0,Layer=-1)
	Dim BX As Integer, BY As Integer, Z As integer
	
	If Layer=-1
		For BY=0 To _BigImgHB
			For BX=0 To _BigImgWB
				For Z=0 To _BigImg_Layers
					MaskImage _BigImage(Z,BX,BY),r,g,b
				Next Z
			Next BX
		Next BY
	Else
		For BY=0 To _BigImgHB
			For BX=0 To _BigImgWB
				MaskImage _BigImage(Layer,BX,BY),r,g,b
			Next BX
		Next BY
	EndIf
	
EndFunction
ja vielä esimerkki:

Code: Select all

SCREEN 800,600

Dim ret As Float
//aivan JÄRJETTÖMÄN ISO KUVA + 2 kerrosta
Repeat
	ret=BigImg_InitSteped(6000,6000,1)
	Text 0,0,ret*100+"%"
	Box 0,100,ScreenWidth()*ret,30
	DrawScreen
Until ret=-1

Dim br(1) As Integer
br(0)=MakeImage(64,64)
br(1)=MakeImage(64,64)
DrawToImage br(0)
  Color 123,90,0
  Ellipse 0,0,64,64
DrawToScreen
DrawToImage br(1)
  Color 103,70,0
  Ellipse 0,0,64,64
DrawToScreen


Dim x As Float,y As Float

Color 255,0,255
BigImg_Clear()
BigImg_Mask(255,0,255)
Repeat
  
  If MouseDown(1) Then
		BigImg_AddImg(br(0),MouseX()-x,MouseY()-y)
		BigImg_AddImg(br(1),MouseX()-x,MouseY()-y,1)
	EndIf
	If KeyDown(cbkeyc) Then Color cbblack:BigImg_Clear()
	BigImg_Draw(x*0.9,y*0.9,1)
  BigImg_Draw(x,y)

  x=x+(LeftKey()-RightKey())*6
  y=y+(UpKey()-DownKey())*6

	Color 123,90,0
  Ellipse MouseX(),MouseY(),64,64

	Color 255,0,255
	Text 0,0,"Pixel-Pixel Collision:"+BigImg_Collision(x,y,br(0),MouseX(),MouseY())
	Text 0,12,"Fps:"+FPS()
DrawScreen
Until KeyDown(cbkeyesc)
BigImg_Delete()
Mielestäni kirjasto sopisi hyvin KARTAKSI vaikka liero klooniin. Kokeilkaa pois, Kommenteja :D
Last edited by JATothrim on Wed Mar 05, 2008 1:59 pm, edited 1 time in total.
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.
Harakka
Advanced Member
Posts: 430
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:08 pm
Location: Salo
Contact:

Re: BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Post by Harakka »

Vaikuttaa lupaavalta, mutta mav tuli. Kopioin funktiot esimerkkikoodin perään ja ohjelma kaatui tällä rivillä:

Code: Select all

ret=BigImg_InitSteped(6000,6000,1)
Aa, nyt toimiikin kun laitoin koodit toisin päin. Suosittelisin muuttamaan systeemiä ihan yleisen tavan vuoksi: funktiot ladotaan yleensä koodin loppuun.

EDIT: Latauksessa prosentit mene pari prosenttia yli sadan. Pikkujuttu minkä voisi kuitenkin korjata. :) Muuten toimii hyvin.
Peli piirtokomennoilla - voittaja, Virtuaalilemmikkipeli - voittaja,
Sukellusvenepeli - voittaja, Paras tileset - voittaja
Vaihtuva päähenkilö - voittaja, Autopeli - voittaja sekä
Hiirellä ohjattava peli - voittaja B)
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Post by JATothrim »

Juu, BigImg_InitSteped palauttaa vähän sekavan prosenttimäärän, vaan syytä en keksinyt miksi luku heittää niin paljon. ( luovutin 1h näpläämisen jälkeen )

Ja Kirjastohan on tarkoitettu sisällyttää koodiisi includella, kuten SDK:n kirjastot. ( sen takiahan se on kirjasto )
Tämän kirjaston kanssa voi tulla muistin kannalta ongelma, oma koneeni hyytyi nätisti 10000x10000x2 kokoisella kuvalla, mutta ei kaatunut :roll: .

Niin ja VOISIKO joku kokeilla tehdä nopeus vertailun, normaalilla 2000x2000 kuvalla ja kirjaston 2000x2000x1 kuvalla,
-pixelin tarkka törmäys ?
-kuvan tekemiseen mennyt aika ?
-kuvaan piirtoon mennyt aika ?
-piirto näytölle?
Itsekkin tämän voisin tehdä, mutta en nyt enää jaksa räpeltää tämän kanssa. :) olen laiska, myönnän.
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.
cheeshelmet.jr
Member
Posts: 75
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:59 am

Re: BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Post by cheeshelmet.jr »

Hiano systeemi!! mutta huomasin tuossa leikkiessäni että tuo tunnistus ei toimi se bugittaa itselläni. Kokeilin sitä nykyseen projektiini ja se tunnistus temppuili välillä se tunnisti ja välillä ei.
Valtzu
Active Member
Posts: 115
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:40 pm
Location: Sauvo
Contact:

Re: BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Post by Valtzu »

Kätevä ja kaiken lisäksi nopea systeemi :)
Dark Code wrote:vastapainona ikävästi erittäin suurten kuvien luonnin hitaus
Toki voit nopeuttaa kuvanluontiprosessia harventamalla ruudunpiirtotiheyttä.. Esimerkkisi nopeammalla latauksella:

Code: Select all

SCREEN 800,600

Dim ret As Float
//aivan JÄRJETTÖMÄN ISO KUVA + 2 kerrosta
Repeat
  If i=0 Then 
   Text 0,0,ret*100+"%"
   Box 0,100,ScreenWidth()*ret,30
   DrawScreen
  EndIf
  i=(i+1) Mod 20
  ret=BigImg_InitSteped(6000,6000,1)
Until ret=-1

Dim br(1) As Integer
br(0)=MakeImage(64,64)
br(1)=MakeImage(64,64)
DrawToImage br(0)
  Color 123,90,0
  Ellipse 0,0,64,64
DrawToScreen
DrawToImage br(1)
  Color 103,70,0
  Ellipse 0,0,64,64
DrawToScreen


Dim x As Float,y As Float

Color 255,0,255
BigImg_Clear()
BigImg_Mask(255,0,255)
Repeat
  
  If MouseDown(1) Then
   BigImg_AddImg(br(0),MouseX()-x,MouseY()-y)
   BigImg_AddImg(br(1),MouseX()-x,MouseY()-y,1)
  EndIf
  If KeyDown(cbkeyc) Then Color cbblack:BigImg_Clear()
  BigImg_Draw(x*0.9,y*0.9,1)
  BigImg_Draw(x,y)

  x=x+(LeftKey()-RightKey())*6
  y=y+(UpKey()-DownKey())*6

  Color 123,90,0
  Ellipse MouseX(),MouseY(),64,64

  Color 255,0,255
  Text 0,0,"Pixel-Pixel Collision:"+BigImg_Collision(x,y,br(0),MouseX(),MouseY())
  Text 0,12,"Fps:"+FPS()
DrawScreen
Until KeyDown(cbkeyesc)
BigImg_Delete()

JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: BigImageLib - valtavia kuvia, nopeasti

Post by JATothrim »

-Kiitos, nopeus olikin 1 sijalla projektissa.
Valtzu wrote:
Dark Code wrote:vastapainona ikävästi erittäin suurten kuvien luonnin hitaus
Toki voit nopeuttaa kuvanluontiprosessia harventamalla ruudunpiirtotiheyttä..
Ei noin, tottakai ruudun pirtäminen joka välissä hidastaa latausta, MUTTA kun alustat kuvan kerralla vaikka nyt 6000x3000x2 kokoiseksi niin se kestää. Koko ohjelma saattaa 'hyytyä' vähäksi aikaa. Silti suosittelen käyttämään tuota BigImg_Init(w,h,layers) funktiota, se on näet luultavasti vakaampi. (ja siistimpi)

Olisi yhä mukava kuulla joitain testi tuloksia... ;)
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.
Post Reply