Page 1 of 1

Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Posted: Wed Feb 27, 2008 11:06 am
by SPuntte
Postasin joku päivä sitten ongelmat-osioon funktion, joka tarkistaa leikkaavatko ympyrä ja jana toisensa (tai tarkkaanottaen, onko jana ympyrän tangenttina taikka ainakin osittain sen sisällä). Siellä ehdotettiin, että tästä kannattaisi lisätä esimerkkikoodeihin. Tässä se siis tulee. Jos löytyy bugeja (en ole testannut maailma-koordinaateilla) tai optimoitavaa, hihkaiskaa ihmeessä.

En jaksa enää uudestaan selitellä funktion toimintaperiaatetta kokonaisuudessaan. Se yhdistelee pythagoraan lausetta, vektorien pistetulon ominaisuuksia ja "pisteen etäisyys suorasta" -kaavaa. Kiinnostuneiden kannattaa vilkaista tämä.

Esimerkki sisältyy, kommentoinnit (muutettu alkuperäisestä) suomeksi:

Code: Select all

Randomize Timer()
x1 = Rand(50, 350)
y1 = Rand(50, 250)
x2 = Rand(50, 350)
y2 = Rand(50, 250)
rad = Rand(20, 50)

ShowMouse OFF

Repeat
  Color 255, 255, 255
  Text 5, 5, "Ympyrän ja janan leikkaus: " + CircleToLineSegIsect(MouseX(), MouseY(), rad, x1, y1, x2, y2)
  Text 5, 17, "Ympyän keskipisteen etäisyys suorasta: " + PointToLineDist(mouseX(), mousey(), x1, y1, x2, y2)
  Text 5, 40, "Välilyönti arpoo arvot uudelleen"
  Line x1, y1, x2, y2
  
  Color 255, 0, 0
  Dot MouseX(), MouseY()
  Circle2(MouseX(), MouseY(), rad, OFF)
  
  If KeyHit(CBkeySpace) Then
    x1 = Rand(50, 350)
    y1 = Rand(50, 250)
    x2 = Rand(50, 350)
    y2 = Rand(50, 250)
    rad = Rand(10, 50)
  EndIf
  
  DrawScreen
Forever

//CircleToLineSegIsect
//
//Palauttaa:
// TRUE (1) kun:
//   Ympyrä [keskipiste = (cx, cy); säde = r]
//   leikkaa janan, joka kulkee pisteiden (l1x, l1y) & (l2x, l2y) kaitta
// FALSE (0) muulloin
Function CircleToLineSegIsect(cx#, cy#, r#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  //Ympyrän keskipisteen ja (ainakin toisen) janan päätepisteen etäisyys < r
  //-> leikkaus
  If Distance(cx, cy, l1x, l1y) <= r Or Distance(cx, cy, l2x, l2y) <= r Then Return True
  
  //Vektorit (janan vektori ja vektorit janan päätepisteistä ympyrän keskipisteeseen)
  SegVecX# = l2x - l1x 
  SegVecY# = l2y - l1y
  
  PntVec1X# = cx - l1x
  PntVec1Y# = cy - l1y
  
  PntVec2X# = cx - l2x
  PntVec2Y# = cy - l2y
  
  //Em. vektorien pistetulot
  dp1# = SegVecX * PntVec1X + SegVecY * PntVec1Y
  dp2# = -SegVecX * PntVec2X - SegVecY * PntVec2Y
  
  //Tarkistaa onko toisen pistetulon arvo 0
  //tai molempien merkki sama
  If dp1 = 0 Or dp2 = 0 Then
  ElseIf (dp1 > 0 And dp2 > 0) Or (dp1 < 0 And dp2 < 0) Then
  Else
    //Ei kumpikaan -> ei leikkausta
    Return False
  EndIf
  
  //Janan päätepisteiden kautta kulkevan suoran 'yhtälö' (ax + by + c = 0)
  a# =  (l2y - l1y) / (l2x - l1x)
  b# = - 1
  c# = - (l2y - l1y) / (l2x - l1x) * l1x + l1y
  
  //Ympyrän keskipisteen etäisyys suorasta
  d# = Abs(a * cx + b * cy + c) / Sqrt(a * a + b * b)
  
  //Ympyrä on liian kaukana
  //-> ei leikkausta
  If d > r Then Return False
  
  //Jos päästään tänne saakka, ympyrä ja jana leikkaavat (tai ovat sisäkkäin)
  Return True
EndFunction

//PointToLineDist
//
//Palauttaa:
// Etäisyyden
// pisteestä (px, py)
// suoraan, joka kulkee pisteiden (l1x, l1y) & (l2x, l2y) kautta
Function PointToLineDist(px#, py#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  //Suoran yhtälö
  a# = (l2y - l1y) / (l2x - l1x)
  b# = -1
  c# = -(l2y - l1y) / (l2x - l1x) * l1x + l1y
  
  //Etäisyys
  d# = Abs(a * px + b * py + c) / Sqrt(a * a + b * b)
  
  Return d
EndFunction

//Palauttaa argumentin etumerkin (-1, 0 tai 1)
Function Sign(val)
  If val > 0 Then
    Return 1
  ElseIf val < 0 Then
    Return -1
  Else
    Return 0
  EndIf
EndFunction

//Piirtää ympyrän, jonka keskipisteenä on annetut x ja y
Function Circle2(x#, y#, r#, fill=0)
  Circle x - r, y - r, r * 2, fill
EndFunction

Re: Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Posted: Wed Feb 27, 2008 9:14 pm
by MaGetzUb
Hyvä funktio, kiitos. Itse nyt kun paljastan niin tarvitsin tätä omaan WayPoint funktioon, jonka piti postata tänne foorumille. :D

Re: Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Posted: Mon Aug 04, 2008 4:19 pm
by Someday coder
Kiitos tästä tarpeeseen tuli :P