Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
SPuntte
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:51 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Post by SPuntte »

Postasin joku päivä sitten ongelmat-osioon funktion, joka tarkistaa leikkaavatko ympyrä ja jana toisensa (tai tarkkaanottaen, onko jana ympyrän tangenttina taikka ainakin osittain sen sisällä). Siellä ehdotettiin, että tästä kannattaisi lisätä esimerkkikoodeihin. Tässä se siis tulee. Jos löytyy bugeja (en ole testannut maailma-koordinaateilla) tai optimoitavaa, hihkaiskaa ihmeessä.

En jaksa enää uudestaan selitellä funktion toimintaperiaatetta kokonaisuudessaan. Se yhdistelee pythagoraan lausetta, vektorien pistetulon ominaisuuksia ja "pisteen etäisyys suorasta" -kaavaa. Kiinnostuneiden kannattaa vilkaista tämä.

Esimerkki sisältyy, kommentoinnit (muutettu alkuperäisestä) suomeksi:

Code: Select all

Randomize Timer()
x1 = Rand(50, 350)
y1 = Rand(50, 250)
x2 = Rand(50, 350)
y2 = Rand(50, 250)
rad = Rand(20, 50)

ShowMouse OFF

Repeat
  Color 255, 255, 255
  Text 5, 5, "Ympyrän ja janan leikkaus: " + CircleToLineSegIsect(MouseX(), MouseY(), rad, x1, y1, x2, y2)
  Text 5, 17, "Ympyän keskipisteen etäisyys suorasta: " + PointToLineDist(mouseX(), mousey(), x1, y1, x2, y2)
  Text 5, 40, "Välilyönti arpoo arvot uudelleen"
  Line x1, y1, x2, y2
  
  Color 255, 0, 0
  Dot MouseX(), MouseY()
  Circle2(MouseX(), MouseY(), rad, OFF)
  
  If KeyHit(CBkeySpace) Then
    x1 = Rand(50, 350)
    y1 = Rand(50, 250)
    x2 = Rand(50, 350)
    y2 = Rand(50, 250)
    rad = Rand(10, 50)
  EndIf
  
  DrawScreen
Forever

//CircleToLineSegIsect
//
//Palauttaa:
// TRUE (1) kun:
//   Ympyrä [keskipiste = (cx, cy); säde = r]
//   leikkaa janan, joka kulkee pisteiden (l1x, l1y) & (l2x, l2y) kaitta
// FALSE (0) muulloin
Function CircleToLineSegIsect(cx#, cy#, r#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  //Ympyrän keskipisteen ja (ainakin toisen) janan päätepisteen etäisyys < r
  //-> leikkaus
  If Distance(cx, cy, l1x, l1y) <= r Or Distance(cx, cy, l2x, l2y) <= r Then Return True
  
  //Vektorit (janan vektori ja vektorit janan päätepisteistä ympyrän keskipisteeseen)
  SegVecX# = l2x - l1x 
  SegVecY# = l2y - l1y
  
  PntVec1X# = cx - l1x
  PntVec1Y# = cy - l1y
  
  PntVec2X# = cx - l2x
  PntVec2Y# = cy - l2y
  
  //Em. vektorien pistetulot
  dp1# = SegVecX * PntVec1X + SegVecY * PntVec1Y
  dp2# = -SegVecX * PntVec2X - SegVecY * PntVec2Y
  
  //Tarkistaa onko toisen pistetulon arvo 0
  //tai molempien merkki sama
  If dp1 = 0 Or dp2 = 0 Then
  ElseIf (dp1 > 0 And dp2 > 0) Or (dp1 < 0 And dp2 < 0) Then
  Else
    //Ei kumpikaan -> ei leikkausta
    Return False
  EndIf
  
  //Janan päätepisteiden kautta kulkevan suoran 'yhtälö' (ax + by + c = 0)
  a# =  (l2y - l1y) / (l2x - l1x)
  b# = - 1
  c# = - (l2y - l1y) / (l2x - l1x) * l1x + l1y
  
  //Ympyrän keskipisteen etäisyys suorasta
  d# = Abs(a * cx + b * cy + c) / Sqrt(a * a + b * b)
  
  //Ympyrä on liian kaukana
  //-> ei leikkausta
  If d > r Then Return False
  
  //Jos päästään tänne saakka, ympyrä ja jana leikkaavat (tai ovat sisäkkäin)
  Return True
EndFunction

//PointToLineDist
//
//Palauttaa:
// Etäisyyden
// pisteestä (px, py)
// suoraan, joka kulkee pisteiden (l1x, l1y) & (l2x, l2y) kautta
Function PointToLineDist(px#, py#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  //Suoran yhtälö
  a# = (l2y - l1y) / (l2x - l1x)
  b# = -1
  c# = -(l2y - l1y) / (l2x - l1x) * l1x + l1y
  
  //Etäisyys
  d# = Abs(a * px + b * py + c) / Sqrt(a * a + b * b)
  
  Return d
EndFunction

//Palauttaa argumentin etumerkin (-1, 0 tai 1)
Function Sign(val)
  If val > 0 Then
    Return 1
  ElseIf val < 0 Then
    Return -1
  Else
    Return 0
  EndIf
EndFunction

//Piirtää ympyrän, jonka keskipisteenä on annetut x ja y
Function Circle2(x#, y#, r#, fill=0)
  Circle x - r, y - r, r * 2, fill
EndFunction
CoolBasic henkilökuntaa
Tech-kehittäjä
CoolBasic Classic, Cool VES

CoolPhysicsEngine | MissileSystem | Jana-ympyrä -törmäys | cbSimpleTexture | CoolCPLX
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Post by MaGetzUb »

Hyvä funktio, kiitos. Itse nyt kun paljastan niin tarvitsin tätä omaan WayPoint funktioon, jonka piti postata tänne foorumille. :D
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.
Someday coder
Active Member
Posts: 106
Joined: Wed Jul 30, 2008 5:04 pm

Re: Leikkaavatko ympyrä ja jana?

Post by Someday coder »

Kiitos tästä tarpeeseen tuli :P
Post Reply