Esimerkkejä aloittelijoille.

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
User avatar
phons
Guru
Posts:1056
Joined:Wed May 14, 2008 10:11 am
Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by phons » Thu Feb 18, 2010 11:40 pm

Tuli tylsää...

Code: Select all

Dim file As String
Dim file_name As String

file = "lol.txt"
file_name = GetWord(file,1,".") + "_translate.txt"

f = OpenToRead(file)
  
  f2 = OpenToEdit(file_name)
    
    row$ = ReadLine(f)
    
    WriteLine f2,Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(row$,"o","0"),"t","7"),"b","6"),"s","5"),"e","3"),"i","1"),"a","4")
    
  CloseFile f2
  
CloseFile f

AddText "Done"
DrawScreen
WaitKey
Edit: Kertokaas muuten menikö noi aakkoset ihan oikein kun en muistanu kaikkii ja sovelsin sitten sellatti miten se hyvältä näytti
Image

User avatar
Knoy
Active Member
Posts:187
Joined:Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Knoy » Wed Feb 24, 2010 6:10 pm

Noniin päätin tehdä tällasen simppelin log(nyt ei ole puhe log komennosta vaan (eng)Log sanasta) esimerkin

Code: Select all

Dim Entry(10) As String//Näytettävät merkinnät

Entering=10// Ohjelma on todella vihainen ilman tätä! Elikä ilman tätä tulee Erroria

For i = 1 To 10//Laitetaan alkumerkinnät
  entry(i) = Rand(1,100)
Next i

Repeat//Silmukka
  
  For i = 1 To 10//Käydään merkinnät läpi
  
    Text 0,15*i-15, Entry(i)//Kirjoitetaan merkinnät
    
  Next i
  
  If GetKey() Then Entry(0) = Rand(1,100): Gosub CombatLog: Entering=10//Tehdään uusimerkintä
  //Tämän voi laittaa oikeastaan mistä tahansa asiasta tekemällä:
  //Entry(0)=Jotain: Gosub Combatlog: Entering=10
  
  DrawScreen// Päivitetään ruutu

Forever //Loputon silmukka

CombatLog://CombatLoginPäivittämistä
  For i = 1 To 10//Käydään merkinnät läpi
    Entry(Entering)=Entry(Entering-1)//Tehdään merkinnästä Entry(Entering[Joka on tällähetkellä 10]) Entry(Entering-1[Joka on sitten 9])
    Entering=Entering-1//Lasketaan enteringin arvoa 1 että voitaisiin käydä kaikki entryt läpi
  Next i
Return// Palataan takaisin pää silmukkaan

User avatar
buke44
Active Member
Posts:169
Joined:Sat May 23, 2009 8:10 pm
Location:Tampere

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by buke44 » Sun Mar 21, 2010 10:55 pm

Tuli tylsää.

Code: Select all

FrameLimit 1
Repeat

tunti=Timer ()/(1000*60*60)
minuutti= (Timer ()-tunti*1000*60*60)/1000/60
sekunti= (Timer ()-(tunti*1000*60*60)-minuutti*1000*60)/1000
Text 0, 0, "Koneesi on ollut päällä "
Text 0, 20, tunti+ " tuntia ,"+minuutti+" minuuttia ja "+sekunti+" sekuntia."

DrawScreen
Forever 
Koneesi on ollut päällä 37 tuntia, 23 minuuttia ja 45 sekuntia

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts:594
Joined:Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location:Ruudun toisella puolella

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Wingman » Wed Mar 24, 2010 1:17 am

buke44 wrote:Tuli tylsää.

Code: Select all

FrameLimit 1
Repeat

tunti=Timer ()/(1000*60*60)
minuutti= (Timer ()-tunti*1000*60*60)/1000/60
sekunti= (Timer ()-(tunti*1000*60*60)-minuutti*1000*60)/1000
Text 0, 0, "Koneesi on ollut päällä "
Text 0, 20, tunti+ " tuntia ,"+minuutti+" minuuttia ja "+sekunti+" sekuntia."

DrawScreen
Forever 
Koneesi on ollut päällä 37 tuntia, 23 minuuttia ja 45 sekuntia
heh, koneeni ollut päällä 53.3 tuntia. eikö tuo olisi järkevämpää ilman framelimittiä? voisi lopettaa kesken sekuntia...
- - - -

User avatar
Viltzu
Guru
Posts:1132
Joined:Sun Aug 26, 2007 5:45 pm
Location:Alavieska
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Viltzu » Wed Mar 24, 2010 9:54 am

Wingman wrote: heh, koneeni ollut päällä 53.3 tuntia. eikö tuo olisi järkevämpää ilman framelimittiä? voisi lopettaa kesken sekuntia...
Ilman FrameLimittiä (Tai waittiä) prosessorin käyttö kasvaisi huomattavasti.
Ja vaikka "lopettaisi kesken sekuntia" (Jos ymmärsin oikein mitä meinasit) niin ei se suuremmilti haittaa, ja kukaan tuskin haluaa niin tarkasti tietää kauanko kone on ollut päällä. (Sekunteina..)

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts:188
Joined:Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location:Espoo

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by MetalRain » Wed Mar 24, 2010 7:40 pm

Nyt kun uptime tuli puheeksi niin voisin "julkaista" koodin jota olen sen laskemiseen ja seuraamiseen kehittänyt. Eli ohjelma osaa ajan ja päivämäärän perustelleella määritellä tietokoneen käynnistymisajan ja kirjoittaa data-tiedostoon käynnistämispäivämäärän ja ajan sekä käynnissä olleet sekunnit. Ohjelma myöskin osaa tunnistaa että onko ohjelma jo kirjoittanut ko. tiedostoon nykyisen käynnistymisajan ja tunnistaa sen samaksi käynnistykseksi. Lähinnä siis tarkoitettu tietokoneella vietetyn ajan seuraamiseen.

Code: Select all

SCREEN 400,1

Type oldtime
  Field datetxt$
  Field timetxt$
  Field seconds
End Type

Const SecondsInMinute = 60
Const SecondsInHour = 3600
Const SecondsInDay = 86400
Const SecondsInWeek = 604800

Global ComputerStartTime As String , ComputerStartDate As String , UptimeSeconds As integer

file$ = "uptimedata.dat"

ComputerStartTime = GetComputerStartTime()
ComputerStartDate = GetComputerStartDate()
UptimeSeconds = Timer()/1000

ReadPastData(file$)
WriteNewData(file$) 

SetWindow "Uptime: "+GetSecondsInTextTime(Timer()/1000),2

Repeat
  
  UptimeSeconds = Timer()/1000
  SetWindow "Uptime: "+GetSecondsInTextTime(UptimeSeconds)
  If (UptimeSeconds Mod 5)=0 Then WriteNewData(file$) : DrawScreen 
  Wait 1000

Forever


Function DrawOnOffDiagramm(x,y,dat$,dat2$,w,h)
  If dat$="" Then 
    o.oldtime=First (oldtime)
    dat$ = o\datetxt$
  EndIf
  days = GetDateDifferenceInDays(dat2$,dat$)
  seconds = days*SecondsInDay+GetTimeInSeconds(Time())
  multiplier# = Float(w)/Float(seconds)
  count=0
  For o.oldtime=Each oldtime 
    dsec = GetDateDifferenceInSeconds(o\datetxt$,dat$)+GetTimeDifferenceInSeconds("00:00:00",o\timetxt$)
    If dsec<=seconds And dsec=>0 Then 
      count=count+1
      dx=Int(Float(dsec)*multiplier#)
      dw=dx+Int(Float(o\seconds)*multiplier#)
      Color 64,64,64
      If count=1 Then
        Box x,y+h/2,dx,-h/2
        'Line x,y,x+dx,y 
      Else 
        Box x+pw,y+h/2,dx-pw,-h/2
        'Line x+pw,y,x+dx,y
      EndIf
      Color cbwhite
      Box x+dx,y+h,dw-dx,-h
      'Line x+dx,y+h,x+dw,y+h
      px = dx
      pw = dw
    EndIf
  Next o
End Function 

Function WriteNewData(file$)
  found=0
  For o.oldtime=Each oldtime
    If o\datetxt$ = ComputerStartDate Then
      If GetTimeDifferenceInSeconds(ComputerStartTime,o\timetxt$)<3 Then
        o\seconds=UptimeSeconds
        found=1
        Exit
      EndIf
    EndIf
  Next o
  If Not found Then 
    o.oldtime=New(oldtime)
    o\datetxt$ = ComputerStartDate
    o\timetxt$ = ComputerStartTime
    o\seconds = UptimeSeconds
  EndIf
  
  f=OpenToWrite(file$)
    For o.oldtime=Each oldtime
      WriteLine f,o\datetxt$
      WriteLine f,o\timetxt$
      WriteLine f,o\seconds
     Next o
  CloseFile f
  
End Function 

Function ReadPastData(file$)
  If FileExists(file$) Then 
    f = OpenToRead(file$)
      
      While Not EOF(f)
        o.oldtime=New(oldtime)
        o\datetxt$ = ReadLine (f)
        o\timetxt$ = ReadLine (f)
        o\seconds = Int(ReadLine (f))
      Wend

    CloseFile f
  EndIf
End Function 

Function GetTimeDifferenceInSeconds(timetxt1$,timetxt2$)
  hours = Int(GetWord(timetxt1$,1,":"))
  minutes = Int(GetWord(timetxt1$,2,":"))
  seconds = Int(GetWord(timetxt1$,3,":"))
  
  time1seconds = hours*SecondsInHour+minutes*SecondsInMinute+seconds
  
  hours = Int(GetWord(timetxt2$,1,":"))
  minutes = Int(GetWord(timetxt2$,2,":"))
  seconds = Int(GetWord(timetxt2$,3,":"))
  
  time2seconds = hours*SecondsInHour+minutes*SecondsInMinute+seconds
  
  Return time1seconds-time2seconds

End Function 

Function GetTimeInSeconds(clock$)
  hours = Int(GetWord(clock$,1,":"))
  minutes = Int(GetWord(clock$,2,":"))
  seconds = Int(GetWord(clock$,3,":"))
  Return hours*SecondsInHour+minutes*SecondsInMinute+seconds
End Function 

Function GetComputerStartDate()
  clock$ = Time()
  SecondCounter = Timer()/1000
  dat$ = Date()
  
  year = Int(GetWord(dat$,3))
  month = GetDateMonth(dat$)
  day = Int(GetWord(dat$,1))
  
  hours = Int(GetWord(clock$,1,":"))
  minutes = Int(GetWord(clock$,2,":"))
  seconds = Int(GetWord(clock$,3,":"))
  
  SecondsToday = hours*SecondsInHour+minutes*SecondsInMinute+seconds

  If SecondCounter>SecondsToday Then day=day-1
  SecondCounter= SecondCounter - SecondsToday
  
  If day=0 Then 
    month=month-1
    
    If month=0 Then month=12 : year = year - 1
    
    day = GetMonthDays(month,year)
  EndIf
  
  While SecondCounter>0
  
    If SecondCounter>SecondsInDay Then day=day-1
    SecondCounter=SecondCounter-SecondsInDay
    
    If day=0 Then 
      month=month-1
      
      If month=0 Then month=12 : year = year - 1
      
      day = GetMonthDays(month,year)
    EndIf
  Wend
    
  Return GetDayMonthYearDate(day,month,year)
  
End Function 

Function GetComputerStartTime()
  clock$ = Time()
  SecondCounter = Timer()/1000

  hours = Int(GetWord(clock$,1,":"))
  minutes = Int(GetWord(clock$,2,":"))
  seconds = Int(GetWord(clock$,3,":"))
  
  SecondsToday = hours*SecondsInHour+minutes*SecondsInMinute+seconds
  
  StartSeconds = SecondsToday-SecondCounter

  If StartSeconds<0 Then 
    
    StartSeconds = SecondCounter-SecondsToday
    
    Return GetSecondsInTime(secondsInDay - (StartSeconds Mod secondsInDay))
  Else
    Return GetSecondsInTime(StartSeconds)
  EndIf

End Function 

Function GetSecondsInTime(second)
  hours = RoundDown(Float(second)/Float(SecondsInHour))
  second=second-hours*SecondsInHour
  minutes = RoundDown(Float(second)/float(SecondsInMinute))
  second = second-minutes*SecondsInMinute
  
  shours$=Str(hours)
  If hours < 10 Then shours$="0"+shours$
  sminutes$=Str(minutes)
  If minutes < 10 Then sminutes$="0"+sminutes$
  sseconds$=Str(second)
  If second < 10 Then sseconds$="0"+sseconds$
  
  Return shours$+":"+sminutes$+":"+sseconds$
End Function 

Function GetSecondsInTextTime(second)


  weeks = RoundDown(Float(second)/Float(SecondsInWeek))
  second=second-weeks*SecondsInWeek
  
  days = RoundDown(Float(second)/Float(SecondsInDay))
  second=second-days*SecondsInDay
  
  hours = RoundDown(Float(second)/Float(SecondsInHour))
  second=second-hours*SecondsInHour
  
  minutes = RoundDown(Float(second)/float(SecondsInMinute))
  second = second-minutes*SecondsInMinute
  
  txt$=""
  
  If weeks Then txt$=txt$+weeks+" weeks "
  
  If days Then txt$=txt$+days+" days "
  
  If hours Then txt$=txt$+hours+" hours "
  
  If minutes Then txt$=txt$+minutes+" minutes "
  
  If second Then txt$=txt$+second+" seconds "

  Return txt$
End Function 

Function GetDateDifferenceInSeconds(dat$,dat2$)
  Return GetDateDifferenceInDays(dat$,dat2$)*SecondsInDay
End Function 


Function GetMonthDays(month,year)
  Select month
    Case 1,3,5,7,8,10,12
      Return 31
    Case 4,6,9,11
      Return 30
    Case 2
      If IsLeapYear(year) Then 
        Return 29
      Else
        Return 28
      EndIf
  End Select 
  MakeError "Not valid month year combination: "+month+" "+year
End Function

Function GetDateDifferenceInDays(dat$,dat2$)
  //dat$-dat2$

  year1 = Int(GetWord(dat$,3))
  year2 = Int(GetWord(dat2$,3))
  month1 = GetDateMonth(dat$)
  month2 = GetDateMonth(dat2$)
  day1 = Int(GetWord(dat$,1))
  day2 = Int(GetWord(dat2$,1))
  
  days = 0
  If year1<>year2 Or month1<>month2 Or day1<>day2 Then 
    Repeat
    
      days = days + 1
      day2 = day2 + 1
      
      If day2 = GetMonthDays(month2,year2)+1 Then day2=1 : month2 = month2 + 1

      If month2=13 Then month2=1 : year2=year2+1

      If year1=year2 And month1=month2 And day1=day2 Then Return days
      
    Forever
  Else
    Return 0
  EndIf

End Function 

Function IsLeapYear(year)
  If (year Mod 4)=0 Then
    If (year Mod 100)=0 Then
      If (year Mod 400)=0 Then Return True Else Return False
    EndIf
    Return True
  EndIf
  Return False  
End Function 


Function GetDayMonthYearDate(day,month,year)
 
  Select month
    Case 1
      monthtxt$= "Jan"
    Case 2
      monthtxt$= "Feb"
    Case 3
      monthtxt$= "Mar"
    Case 4
      monthtxt$= "Apr"
    Case 5
      monthtxt$= "May"
    Case 6
      monthtxt$= "Jun"
    Case 7
      monthtxt$= "Jul"
    Case 8
      monthtxt$= "Aug"
    Case 9
      monthtxt$= "Sep"
    Case 10
      monthtxt$= "Oct"
    Case 11
      monthtxt$= "Nov"
    Case 12
      monthtxt$= "Dec"
    Default 
      MakeError "Month: "+month+" not valid!"
  End Select 
  
  Return Str(day+" "+monthtxt$+" "+year)
End Function 

Function GetDateMonth(dat$)
  month$ = GetWord(dat$,2)
  Select month$
    Case "Jan"
      Return 1
    Case "Feb"
      Return 2
    Case "Mar"
      Return 3
    Case "Apr"
      Return 4
    Case "May"
      Return 5
    Case "Jun"
      Return 6
    Case "Jul"
      Return 7
    Case "Aug"
      Return 8
    Case "Sep"
      Return 9
    Case "Oct"
      Return 10
    Case "Nov"
      Return 11
    Case "Dec"
      Return 12
    Default 
      Return 0
  End Select 
End Function 

Function WriteConfig(tiedosto$, otsikko$, arvo$)
  Dim cfg(100) As String
  otsikko$ = Lower(otsikko$)

  f = OpenToRead(tiedosto$)
  While Not EOF(f)
    rivimäärä+1
    cfg(rivimäärä) = Lower(ReadLine(f))
  Wend
  CloseFile f

  For i = 1 To rivimäärä
    If Left(cfg(i), Len(otsikko$)+1) = otsikko$+"=" Then
      cfg(i) = otsikko$+"="+arvo$
      muokattu = 1
    EndIf
  Next i

  If Not muokattu Then
    rivimäärä+1
    cfg(rivimäärä) = otsikko$+"="+arvo$
  EndIf

  f = OpenToWrite(tiedosto$)
  For i = 1 To rivimäärä
    WriteLine f, cfg(i)
  Next i
  CloseFile f

  Return 1
End Function


Function ReadConfig(tiedosto$, otsikko$)
  otsikko$ = Lower(otsikko$)
  If FileExists(tiedosto$) Then
    f = OpenToRead(tiedosto$)

    While Not EOF(f)
      rivi$ = Lower(ReadLine(f))
      If Left(rivi$, Len(otsikko$)+1) = otsikko$+"=" Then
        arvo$ = Replace(rivi$, otsikko$+"=", "")
        Return arvo$
      EndIf
    Wend

    Return 0

  Else
    MakeError "Config file not found!"
  EndIf
End Function 
Muistaakseni siinä on vielä joku vika, tiedosto korruptoitui jostain syystä pitkän käytön aikana. Vielä tarvitsisi jonkinlaisen seurantasysteemin, kenties kuvaajan uptime ajoista.
EDIT:
VesQ wrote:En laskisi tuota hyväksi esimerkiksi lainkaan.
En minäkään, ois pitänyt pistää tää offtopic ketjuun tai jättää kokonaan pöytälaatikkoon homehtumaan.
Last edited by MetalRain on Wed Mar 24, 2010 11:29 pm, edited 4 times in total.

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts:1596
Joined:Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location:Espoo
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by valscion » Wed Mar 24, 2010 10:49 pm

MetalRain wrote:Nyt kun uptime tuli puheeksi niin voisin "julkaista" koodin jota olen sen laskemiseen ja seuraamiseen kehittänyt.
En laskisi tuota hyväksi esimerkiksi lainkaan. En edes uskalla ajaa koodia, kun minulla ei ole hajuakaan mitä se tekee + se kirjoittaa jotain kovalevylle..? Kommentointi ei olisi ollut pahitteeksi.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
phons
Guru
Posts:1056
Joined:Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by phons » Fri Mar 26, 2010 9:47 pm

Tajusin asken että taulukoita voi käyttää näinkin:

Code: Select all

Dim i(10) // tehdään taulukko i jossa on 10 palaa

For ii = 0 To 9 //käydään kaikki talukon i palat läpi
  i(ii) = ii // ja laitetaan niihin numerot 0 - 9
Next ii

For ii = 0 To 9 //käydään läpi kaikki talukon i palat
  For jj = i(ii) To 9 //otetaan jj:hin talukon i palan ii arvo aloitusarvoksi ja nostetaan sitä 9 saakka
    Text 10 * ii,20 * jj,i(ii) // tulostetaan taulukon i palan ii arvo paikaan ii * 10 ja jj * 20
  Next jj
Next ii

DrawScreen //piirrä näyttö
WaitKey //odota etä jotain painetaan
Image

User avatar
Tuxu
Member
Posts:81
Joined:Tue Oct 14, 2008 5:54 pm
Location:Jyväskylä
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Tuxu » Wed Jun 09, 2010 5:52 pm

Kuinka monta kertaa minun on pitänyt saada piirrettyä peleihini ruudukko? Ja kuinka monta kertaa olen käyttänyt siihen rumaa koodia(eli piirtänyt viivoilla koko roskan)? Tässä yksinkertainen 10x10 ruudukon piirtokoodi, jota on helppo muokata. :

Code: Select all

'Malliesimerkki ruudukon luomisesta:
  For x=1 To 10
    For y=1 To 10
      Color cbwhite
      Box 24*x,24*y,25,25,OFF'HUOM. Kertolaskuun yksi vähemmän(24), jotta
                  'saadaan ohut viiva! Ei siis kertaa 25.
    Next y
  Next x
Ja kyllä, mielestäni esimerkin arvoinen koodi. Itse en olisi aloittelijana osannut toteuttaa näin siististi.
aivot pohtii ja raksuttaa
TuxuGames | Projektiblogi

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts:1583
Joined:Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location:Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by koodaaja » Wed Jun 09, 2010 5:57 pm

Itse katsoisin viivat huomattavasti nätimmäksi koodiksi, ei tarvita kuin yksi for-looppi ja piirtokutsujen kokonaismäärä on paljon pienempi.

User avatar
Knoy
Active Member
Posts:187
Joined:Fri Feb 12, 2010 11:50 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Knoy » Wed Jun 09, 2010 6:26 pm

Jos ruudukko on suuri suosittelen piirtämään sen kuvaan ja sitten piirtämään kuvan loopissa.

Jonhu
Active Member
Posts:186
Joined:Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Jonhu » Thu Jun 10, 2010 11:33 pm

Tuli tehty 15:sta minutissa tälläinen tyyppien perusteita ja hieman erikoisuuksia käsittelevä koodipätkä. Ohjelma ei ole mitenkään ihmeellinen, mutta ohjelman rakenne on tässä pääasia.

Joskus voi tulla vastaan ongelma, jossa haluaisit toisen tyypin tietoja lainata toisessa. Useissa ohjelmointikielissä tämä on mahdollista erilaisten luokka-systeemien avulla. Coolbasicissä kun ei ole luokkia, niin tämä aiheuttaa ongelman, miten jakaa tietoja tyyppien välillä. Ongelman voi ratkaista tekemällä oman systeemin muistipaloilla, mikä toimisi kaikissa tapauksissa, mutta oman muistijärjestelmän luominen on aika työlästä.. Joissain tapauksissa helpompi tapa on käyttää tyyppien osoittimia hyödyksi, jota esimerkkini yrittää selventää.

Code: Select all

Type PISTE
  Field x As Float
  Field y As Float
EndType


Type VIIVA 
// tyyppiin viiva luodaan kaksi kenttää, joihin tallennetaan muistiosoitteet piste-tyyppiin.
  Field typeID1%
  Field typeID2%
EndType

Const viivoja = 50 // viivojen määrä ( pisteiden määrä 2x viivojen määrä )

// luodaan uusia viivoja..
For a=1 To viivoja
  AddLine( Rand(400),Rand(300), Rand(400),Rand(300) )
Next a


// päälooppi
Repeat

  For aa.VIIVA = Each VIIVA
    // haetaan pisteiden osoitteet..
    bb.PISTE = ConvertToType(aa\typeID1)
    cc.PISTE = ConvertToType(aa\typeID2)
    
    Line bb\x,bb\y, cc\x,cc\y // piirretään viiva pisteiden välille
  Next aa
  
  If MouseHit(1) Then ResetLines()
  
  DrawScreen
Forever

// funktio uuden viivan lisäämiseksi
Function AddLine( x1#, y1#, x2#, y2# )
  aa.VIIVA = New(VIIVA)
  
  // lähtöpiste
  nn.PISTE = New(PISTE)
  nn\x = x1 : nn\y = y1
  aa\typeID1 = ConvertToInteger(nn)
  
  // päätepiste
  bb.PISTE = New(PISTE)
  bb\x = x2 : bb\y = y2
  aa\typeID2 = ConvertToInteger(bb)
  
EndFunction



Function ResetLines()

  // poistetaan aijemmat viivat, mutta pisteiden sijainnit jäävät toiseen tyyppiin..
  For aa.VIIVA = Each VIIVA
    Delete aa
  Next aa
  
  // luodaan uudet reitit vanhoihin pisteisiin
  bb.PISTE = First( PISTE )
  For b = 0 To viivoja - 1
    
    Repeat
      n = Rand(0,viivoja*2-1) // arvotaan kuinka mones piste valitaan --> 
                  // osa pisteistä voi jäädä käyttämättä
    Until n <> b // ei tehdä viivaa samojen pisteiden välille..
    
    cc.PISTE = First(PISTE)
    While cc <> NULL    // etsitään hitaasti lineaarisessa ajassa kyseinen piste..
      If n <> 0 Then  
        cc = After( cc ) // edetään seuraavaan tyypin jäseneen
        n = n - 1 
      Else
        Exit // oikea tyypin jäsen löytynyt..
      EndIf
    Wend
    
    // uusi viiva pisteen b ja c välille..
    aa.VIIVA = New( VIIVA )
    aa\typeID1 = ConvertToInteger(bb)
    aa\typeID2 = ConvertToInteger(cc)
    
    bb = After(bb)
  Next b
EndFunction
Samasta aiheesta tehtävä:
Mietittäväksi: Miten toteuttaisit rakenteen seuraavassa tilanteessa?

Sinulla on yksittäisten pelaajien tietoja toisessa tyypissä, jonka kenttinä on mm. nimi ja pisteet. Toisessa tyypissä olisi pelaajien kaupunkeja, jossa lukisi kaupungin koko, pelaaja, jolle kaupuki kuuluu jne.. Tehtäväsi olisi jotenkin rinnastaa nämä tyypit yhteen, että pelaajaa hakemalla näkisit tämän kaikki kaupungit ja muita tarvittavia tietoja toisesta tyypistä..

Koodina sama alkuasettelu:

Code: Select all

Type PELAAJA
  Field nimi$
  Field pisteet
EndType

Type KAUPUNKI
  Field kaupungin_nimi As String
  Field kaupungin_koko
  Field kaupungin_omistaja As String
  Field x // kaupungin sijainti
  Field y
EndType
Yksi mahdollinen ratkaisu..

Pelaaja-tyyppiin lisättäisiin muistipala mem, johon tallennettaisiin kyseiselle pelaajalle kuuluvien kaupunkien osoitteet. Näin päästäisiin pelaajasta suoraan käsiksi kaupunkeihin muistipalan ja tyypin osoitteen kautta..
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)

Character
Active Member
Posts:113
Joined:Thu Nov 27, 2008 3:16 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Character » Mon Dec 13, 2010 6:27 pm

Pieni labyrintti generaattori. Idea saatu Destruction II:sta. Saa muokata ei jaksanut tehdä functiota. Entteristä generoi uuden mapin

Code: Select all

SCREEN 800, 600, 32, 1
FrameLimit 40
ClearArray OFF

w = 38
h = 28

Dim MAP(w, h)

For x = 0 To w
  For y = 0 To h
    MAP(x, y) = 1
    If x = 0 Or x = w Or y = 0 Or y = h Then MAP(x, y) = 1
  Next y
Next x

For x = 1 To w-1 Step 2
  For y = 1 To h-1 Step 1
    MAP(x, y) = Rand(1)
  Next y
Next x

For x = 1 To w-1 Step 1
  For y = 1 To h-1 Step 2
    MAP(x, y) = Rand(1)
  Next y
Next x

For x = 1 To w-1 Step 2
  For y = 1 To h-1 Step 2
    MAP(x, y) = 0
  Next y
Next x

player1 = MakeImage(10, 10)
DrawToImage player1
  Color cbGreen
  Circle 0, 0, 10
DrawToScreen
player2 = MakeImage(10, 10)
DrawToImage player2
  Color cbRed
  Circle 0, 0, 10
DrawToScreen

Repeat
  
  Color cbDark
  For x = 0 To w
    For y = 0 To h
      If MAP(x, y) > 0 Then
        Box x * 20 + 10, y * 20 + 10, 20, 20
      EndIf
    Next y
  Next x
  
  DrawImage player1, 35, 35
  DrawImage player2, w * 20 - 20 + 15, h * 20 - 20 + 15
  
  Color cbWhite
  Text 35 - TextWidth("Pelaaja 1")/2 + 5, 35 - TextHeight("Pelaaja 1"), "Pelaaja 1"
  Text w * 20 - 20 + 15 - TextWidth("Pelaaja 2")/2 + 5, h * 20 - 20 + 15 - TextHeight("Pelaaja 2"), "Pelaaja 2"
  
  If KeyHit(cbkeyReturn) Then
    For x = 0 To w
      For y = 0 To h
        MAP(x, y) = 1
        If x = 0 Or x = w Or y = 0 Or y = h Then MAP(x, y) = 1
      Next y
    Next x
    
    For x = 1 To w-1 Step 2
      For y = 1 To h-1 Step 1
        MAP(x, y) = Rand(1)
      Next y
    Next x
    
    For x = 1 To w-1 Step 1
      For y = 1 To h-1 Step 2
        MAP(x, y) = Rand(1)
      Next y
    Next x
    
    For x = 1 To w-1 Step 2
      For y = 1 To h-1 Step 2
        MAP(x, y) = 0
      Next y
    Next x
  EndIf
  
  DrawScreen
  
Forever
Edit: Juu, tarkoitus olikin tehdä samallatavalla kuin destructionissa (sitten se ei kyllä ole kunnon labyrintti tajusin vasta äsken)
Last edited by Character on Mon Dec 13, 2010 8:19 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts:2396
Joined:Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Koodiapina » Mon Dec 13, 2010 7:05 pm

Labyrinttigeneraattorisi ei oikein pelitä: http://img529.imageshack.us/img529/1248/bloooo.png

Ota tästä mallia. Pitäisi olla aika helposti muunnettavissa CoolBasiciksi:

Code: Select all

<?php
  // Uncle Grandi's Labyrint Generator

	$w = $_GET['leveys'];
	$h = $_GET['korkeus'];
	
	if ($w%2 == 0) $w++;
	if ($h%2 == 0) $h++;
	
	if (!isset($_GET['leveys']) || $w < 31) $w = 31;		
	if (!isset($_GET['korkeus']) || $h < 15) $h = 15;
	
	if ($w > 81) $w = 80;
	if ($h > 41) $h = 40;
	
	$t = array ($x, $y);
	
	$North = 0;
	$East = 1;
	$South = 2;
	$West = 3;
	
	function MoveX ($x, $Dir)
	{
		global $East, $West;
		return $x + ($Dir == $East) - ($Dir == $West);
	}
	
	function MoveY ($y, $Dir)
	{
		global $South, $North;
		return $y + ($Dir == $South) - ($Dir == $North);
	}
	
	function Out ($x, $y)
	{
		global $t, $w, $h;
		return ($x <= 0 || $y <= 0 || $x >=	$w || $y >= $h || $t[$x][$y]!='#');
	}
	
	function Generate ($hx, $hy, $Forb = -1)
	{
		global $t, $North, $East, $West, $South;
			
		$t[$hx][$hy] = "&nbsp;";
		
		$Dir = rand (0, 4);
		for ($u = $Dir; $u < $Dir+4; $u++)
		{
			$i = $u%4;
			
			if ($i == $Forb && rand(0,3))
				continue;
		
			$x = $hx;
			$y = $hy;
		
			$Fail = 0;
			for ($a = 0; $a < 2; $a++)
			{
				$x = MoveX ($x, $i);
				$y = MoveY ($y, $i);
				
				if (Out ($x, $y))
					$Fail = 1;
			}
			
			if ($Fail)
				continue;
			
			$x = $hx;
			$y = $hy;
			for ($a = 0; $a < 2; $a++)
			{
				$x = MoveX ($x, $i);
				$y = MoveY ($y, $i);
				
				$t[$x][$y] = "&nbsp;";
			}
			
			if ($i == $North) $Op = $South;
			if ($i == $South) $Op = $North;
			if ($i == $East) $Op = $West;
			if ($i == $West) $Op = $East;
			Generate ($x, $y, $Op);
		}
	}
	
	for ($y = 0; $y < $h+1; $y++)
	for ($x = 0; $x < $w+1; $x++)
		$t[$x][$y] = "#";
	
	Generate (1+rand(0, $w/2-2)*2, 1+rand(0, $h/2-2)*2);
	
	echo '<div style="line-height:16px;padding:0;margin:0;">';
	for ($y = 0; $y < $h; $y++)
	{
		for ($x = 0; $x < $w; $x++)
		{
			if($t[$x][$y]=='#')
				echo '<span style="background:#000;">&nbsp;&nbsp;</span>';
			else
				echo '&nbsp;&nbsp;';
		}
		echo '<br />';
	}
	echo '</div>';
?>
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts:1715
Joined:Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location:Alavus

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by MaGetzUb » Tue Dec 14, 2010 4:25 pm

Grandi wrote:Puhetta

Code: Select all

PHP koodia
No kyllä olisit voinut vähän tuota koodia edes yrittää selittää. Sitäpaitsi itsekkin osaat yhtähyvin CoolBasicia, kyllä olisit itsekkin saanut tuon koodin käännettyä. Ja huom tämä topic on aloittelijoille.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts:2396
Joined:Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Koodiapina » Tue Dec 14, 2010 5:11 pm

MaGetzUb wrote:No kyllä olisit voinut vähän tuota koodia edes yrittää selittää.
Labyrintti koostuu taulukosta, joka on ensin läpeensä "seinää". Tämän jälkeen siihen kaivetaan polkuja rekursiivisen algoritmin avulla:

Code: Select all

Ollaan ruudussa (x,y). Aivan alussa nämä arvot ovat satunnaisgeneroituja.
Käydään läpi neljä ilmansuuntaa satunnaisessa järjestyksessä:
  Jos ruudusta (x,y) voisi kaivaa polun ko. suuntaan:
    Kaiva polku.
    Suorita tämä sama algoritmi polun pääteruudulle.
MaGetzUb wrote:Sitäpaitsi itsekkin osaat yhtähyvin CoolBasicia
Paremmin.
MaGetzUb wrote:kyllä olisit itsekkin saanut tuon koodin käännettyä.
Minulla ei ole nyt CB:tä käytettävissä, enkä nyt sokkona ala koodaamaan.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

Post Reply