Page 1 of 1

LoadTexImage

Posted: Sat Feb 16, 2008 5:23 pm
by cheeshelmet.jr
Funktio tekee jonkun kuvan taustan pohjalta kuvasta texturoidun. Funktio on hieman hidas. Funktio esimerkin kanssa selventää asiaa:

Code: Select all

Function LoadTexImage(back$,tex$)
  img_back=LoadImage(back)
  img_tex=LoadImage(tex)
  img_ready=MakeImage(ImageWidth(img_back),ImageHeight(img_back))
  DrawToImage img_ready
    For x=0 To ImageWidth(img_back)/ImageWidth(img_tex)
      For y=0 To ImageHeight(img_back)/ImageHeight(img_tex)
        DrawImage img_tex,x*ImageWidth(img_tex),y*ImageHeight(img_tex)
      Next y
    Next x
  DrawToScreen
  DrawImage img_back,0,0
  For x=0 To ImageWidth(img_back)
    For y=0 To ImageHeight(img_back)
      If GetPixel(x,y)=-16777216 Then 
        DrawToImage img_ready
          Color 0,0,0
          Dot x,y
        DrawToScreen
      EndIf 
    Next y
  Next x
  Return img_ready
End Function 
SCREEN 800,800
img=LoadTexImage("Media\level.bmp","Media\grass.bmp")
DrawImage img,0,0
DrawScreen
WaitKey 
Parametrit:
back$= Texturoitavan kuvan pohja! huom. mustaa väriä ei texturoida kaikki muuta värit kyllä!
tex$= Textuuri jolla kuva päällystetään
PS.risuja ja ruusuja kiitos!

Re: LoadTexImage

Posted: Sat Feb 16, 2008 6:47 pm
by Ruuttu
Ihan toimiva, mutta aivan liian hidas vaikkapa pelissä käytettäväksi. Toki tuo on kätevä jos haluaa tehdä yhdestä "tasosta" monia eri versioita, mutta lataustauko olisi aivan liian pitkä. Nopealla silmäilyllä en kyllä itsekään keksinyt keinoa saada tuota nopeammaksi...

Re: LoadTexImage

Posted: Mon Feb 18, 2008 12:39 am
by Henkru
Tämä nopeuttaa hiukan, kun käyttää GetPixel2:sta

Code: Select all

  Function LoadTexImage(back$,tex$)
    img_back=LoadImage(back)
    img_tex=LoadImage(tex)
    img_ready=MakeImage(ImageWidth(img_back),ImageHeight(img_back))
    DrawToImage img_ready
      For x=0 To ImageWidth(img_back)/ImageWidth(img_tex)
        For y=0 To ImageHeight(img_back)/ImageHeight(img_tex)
          DrawImage img_tex,x*ImageWidth(img_tex),y*ImageHeight(img_tex)
        Next y
      Next x
    DrawToScreen
    DrawImage img_back,0,0
    Lock 
    For x=0 To ImageWidth(img_back)
      For y=0 To ImageHeight(img_back)
        If GetPixel2(x,y)=-16777216 Then
          DrawToImage img_ready
            Color 0,0,0
            Dot x,y
          DrawToScreen
        EndIf
      Next y
    Next x
    Unlock 
    Return img_ready
  End Function

Re: LoadTexImage

Posted: Mon Feb 18, 2008 10:14 am
by cheeshelmet.jr
No kokeilin hakea tähän lisää nopeutta ja omalla koneella sain tällä funktiolla luotua 4.1s nopeammin kuvan kuin edelliselläni. Funktio:

Code: Select all

Function LoadTexImage(back$,tex$)
  img_back=LoadImage(back)
  img_tex=LoadImage(tex)
  img_ready=MakeImage(ImageWidth(img_back),ImageHeight(img_back))
  DrawToImage img_ready
    For x=0 To ImageWidth(img_back)/ImageWidth(img_tex)
      For y=0 To ImageHeight(img_back)/ImageHeight(img_tex)
        DrawImage img_tex,x*ImageWidth(img_tex),y*ImageHeight(img_tex)
      Next y
    Next x
  DrawToScreen
  Lock Image(img_back)
  For x=0 To ImageWidth(img_back)
    For y=0 To ImageHeight(img_back)
      If GetPixel2(x,y,Image(img_back))=-16777216 Then 
        DrawToImage img_ready
          Color 0,0,0
          Dot x,y
          DrawToScreen
      EndIf 
    Next y
  Next x
  Unlock Image(img_back)
  Return img_ready
End Function 
SCREEN 800,800
t=Timer()
img=LoadTexImage("Media\level.bmp","Media\grass.bmp")
AddText "aikaa kului: "+(Timer()-t)+"ms"
Repeat 
DrawImage img,MouseX()-400,MouseY()-400
DrawScreen
Forever 

Re: LoadTexImage

Posted: Mon Feb 18, 2008 12:27 pm
by Valtzu
Itse sain kutistettua ajan 1,9 sekuntiin korvaamalla Dot-funktion PutPixel2:lla

Code: Select all

Function LoadTexImage(back$,tex$)
  img_back=LoadImage(back)
  img_tex=LoadImage(tex)
  img_ready=MakeImage(ImageWidth(img_back),ImageHeight(img_back))
  DrawToImage img_ready
    For x=0 To ImageWidth(img_back)/ImageWidth(img_tex)
      For y=0 To ImageHeight(img_back)/ImageHeight(img_tex)
        DrawImage img_tex,x*ImageWidth(img_tex),y*ImageHeight(img_tex)
      Next y
    Next x
  DrawToScreen
  Lock Image(img_back)
    Lock Image(img_ready)
    For x=0 To ImageWidth(img_back)
      For y=0 To ImageHeight(img_back)
        If GetPixel2(x,y,Image(img_back))=-16777216 Then PutPixel2 x,y,0,Image(img_ready)
      Next y
    Next x
    Unlock Image(img_ready)
  Unlock Image(img_back)
  Return img_ready
End Function
SCREEN 800,800
t=Timer()
img=LoadTexImage("Media\level.bmp","Media\grass.bmp")
Color cbwhite
AddText "aikaa kului: "+(Timer()-t)+"ms"
Repeat
DrawImage img,MouseX()-400,MouseY()-400
DrawScreen
Forever 

EDIT: Jaaha, itse en koskenut niihin kohtiin, olisi tietysti pitänyt tarkistaa koko muu koodi...

Re: LoadTexImage

Posted: Mon Feb 18, 2008 1:02 pm
by Harakka
Tuli MAV, koska kävit kuvan pikselit läpi nollasta kuvan leveyteen, eli yhden pikselin liikaa. Muutin koodia ihan vähän (lisäsin -1), nyt pitäisi toimia.

Code: Select all

Function LoadTexImage(back$,tex$)
  img_back=LoadImage(back)
  img_tex=LoadImage(tex)
  img_ready=MakeImage(ImageWidth(img_back),ImageHeight(img_back))
  DrawToImage img_ready
    For x=0 To ImageWidth(img_back)/ImageWidth(img_tex)
      For y=0 To ImageHeight(img_back)/ImageHeight(img_tex)
        DrawImage img_tex,x*ImageWidth(img_tex),y*ImageHeight(img_tex)
      Next y
    Next x
  DrawToScreen
  Lock Image(img_back)
    Lock Image(img_ready)
    For x=0 To ImageWidth(img_back)-1
      For y=0 To ImageHeight(img_back)-1
        If GetPixel2(x,y,Image(img_back))=-16777216 Then PutPixel2 x,y,0,Image(img_ready)
      Next y
    Next x
    Unlock Image(img_ready)
  Unlock Image(img_back)
  Return img_ready
End Function
SCREEN 800,800
t=Timer()
img=LoadTexImage("Media\level.bmp","Media\grass.bmp")
Color cbwhite
AddText "aikaa kului: "+(Timer()-t)+"ms"
Repeat
DrawImage img,MouseX()-400,MouseY()-400
DrawScreen
Forever

Re: LoadTexImage

Posted: Mon Feb 18, 2008 1:07 pm
by cheeshelmet.jr
Harakka wrote:Tuli MAV, koska kävit kuvan pikselit läpi nollasta kuvan leveyteen, eli yhden pikselin liikaa. Muutin koodia ihan vähän (lisäsin -1), nyt pitäisi toimia.

Code: Select all

koodia....
Itselläni ei tullut minkään näköistä mavia.

Re: LoadTexImage

Posted: Wed Feb 20, 2008 9:32 am
by MaGetzUb
Jos tällä on sama loppu tulos, kuin regaliksen pelin kartalla niin tässä on oma systeemi, käyttää vanhoilta foorumeilta saatua funktiota (DrawRepeatImage)

Code: Select all

//Tämä funkkari käyttää (oliko se) Atomimallin (vai...) Spunten funkkaria...
//Palautetaan kuva objektina...
Function Make_PixMap(_IMG$,_Texture$,MSKR=0,MSKG=255,MSKB=0)
oldr = getRGB(1) //Vanha komponentti R talteen 
oldg = getRGB(2)//Sama G:lle
oldb = getRGB(3)//Ja sama B:lle
Obj = MakeObject(0)//Tehään kenttä obj
ObjectOrder Objbg,-1//Pistetään kenttä obj päällimmäiseksi
IMG = LoadImage (_IMG$)//Ladataan kentän maskattava pinta
Texture = LoadImage (_Texture$)//Ladataan tekstuuri
MaskImage IMG ,MSKR,MSKG,MSKB//Maskataan maskattava pinta
W=ImageWidth(IMG)*2 //Levennetään kentän leveys 2x
H=ImageHeight(IMG)*2//Sama pituudelle
ResizeImage Img,W,H//Nyt muutetaan kentän koko
STexture=MakeImage(W,H)//Loppu tekstuuri
DrawToImage stexture//Piirretään loppu tekstuuriin
DrawRepeatingImage(texture,0,0,W,H)//Piirretään tekstuuri tekstuurikuvaan.
//Nyt piirretään maskattava kuva tekstuuriin
DrawToScreen 
DrawToImage STexture
DrawImage Img,0,0
DrawToScreen
PaintObject Obj,-STexture 
Return obj

EndFunction 

Function DrawRepeatingImage( img , startx , starty , width , height )

' haetaan kuvan dimensiot
imgwidth# = ImageWidth( img )
imgheight# = ImageHeight( img )

' lasketaan kuinka monesti kuva menee alueelle
repeatx = RoundDown( width/imgwidth )
repeaty = RoundDown( height/imgheight )

' piirretään kuva
For y = 0 To repeaty

For x = 0 To repeatx

If x = repeatx Then

If y = repeaty Then

DrawImageBox img , startx + x*imgwidth , starty + y*imgheight , 0 , 0 , (width-x*imgwidth) , (height-y*imgheight)

Else 

DrawImageBox img , startx + x*imgwidth , starty + y*imgheight , 0 , 0 , (width-x*imgwidth) , imgheight

EndIf

Else

If y = repeaty Then

DrawImageBox img , startx + x*imgwidth , starty + y*imgheight , 0 , 0 , imgwidth , (height-y*imgheight)

Else 

DrawImage img , startx + x*imgwidth , starty + y*imgheight

EndIf

EndIf

Next x

Next y
EndFunction