Lentokoneen fysiikat

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Lentokoneen fysiikat

Post by Latexi95 » Sat Mar 08, 2014 3:38 pm

Julkaisin pikku pelit topicissa pari vuotta sitten lentokoneen fysiikat. Meinasin ne jo silloin laittaa tänne omaan topiciin, mutta se jäi sitten tekemättä. Innostuin kuitenkin eilen illalla vähän parantelemaan tätä ja korjasin ison läjän virheitä kaavoissa. Jos jotakuta kiinnostaa tehdä lentokonepeliä, niin tästä voi ottaa koodia fysiikoihin. Yritin käyttää BAe Hawkin tietoja pohjana tälle, mutta kaikkia tietoja ei löytynyt, niin jouduin heittämään arvoja päästäni ja säätämään sopivaksi. Nyt lennettävyys on kohtuu hyvä ja tuntuu käyttäytyvän kohtuullisesti fysiikanlakien mukaan. Liitteessä on mukana tarvittavat mediat (ja myös alempi koodi) esimerkin suorittamiseen.

Code: Select all

//Lentokoneena: BAe Hawk
SCREEN 1000,600
 
Const PHYSICS_ACCURACY = 3
 
Const AIR_DENSITY = 1.225
 
//Skaalaus
Const PIXEL_TO_METER = 0.1186
Const METER_TO_PIXEL = 8.4317032040472175379426644182125
 
Const GRAVITY = 9.81
 
Const ELEVATOR_DISTANCE_FROM_CENTER_OF_MASS = 5.1
Const ELEVATOR_AREA = 0.8 //m^2
Const ELEVATOR_DRAG_COEFFICIENT = 10.0
 
Const ROTATION_DRAG_COEFFICIENT = 100.0 //
 
Const WING_AREA = 16.69 //m^2
Const PLANE_MASS = 4000 //Kg
Const PLANE_MOMENT_OF_INERTIA = 4000 //Kg *m^2    Miten tämän saisi selville? Heitetty päästä ominaisuuksiin sopivaksi
Const DRAG_COEFFICIENT_X = 2.3 //Kerrottuna pinta-alalla TODO: Näillä arvoilla toimii, mutta ne eivät vastaa todellisuutta...
Const DRAG_COEFFICIENT_Y = 10.0
Const LIFT_DF_COEFFICIENT = 1.6
Const MOTOR_MAX_FORCE = 29130 //N
 
Const LIFT_COEFFICIENT_COUNT = 72
Dim LiftCoefficient(LIFT_COEFFICIENT_COUNT) As Float
Dim ElevatorLiftCoefficient(LIFT_COEFFICIENT_COUNT) As Float
 
 
InitLiftCoefficient()
 
floor=MakeObjectFloor()
grid=LoadImage("whitegrid.bmp")
PaintObject floor,grid
 
 
plane = LoadObject("aircraft.png", 180)
planeVX# = 50 //m/s
planeVY# = 0 //m/s
planeVA# = 0 //deg/s
 
 
 
planeThrottle# = 1.0 //Kaasun asento
elevatorAngle# = 0
 
DrawToWorld ON
Repeat
  planeThrottle# = Max(0.0,Min(1.0,planeThrottle+(UpKey()-DownKey())*0.01))
  ElevatorAngle# = CurveAngle((RightKey()-LeftKey())*45.0,elevatorAngle#,30)
 
    If KeyHit(cbKeyR) Then
        planeVX# = 100 //m/s
        planeVY# = 0 //m/s
        planeVA# = 0 //deg
        planeA# = 0
    EndIf
 
  planeA# = ObjectAngle(plane)
  planeX# = ObjectX(plane)*PIXEL_TO_METER
  planeY# = ObjectY(plane)*PIXEL_TO_METER
  timestep# = 1.0/60.0/PHYSICS_ACCURACY
  For physics_step = 1 To PHYSICS_ACCURACY
      
    //Nollataan voimat
    planeFX# = 0
    planeFY# = 0
    planeFA# = 0
  
    
    //Suunta vektori
    planeAX# = Cos(planeA#)
    planeAY# = Sin(planeA#)
    
    //Muunnettaan lentokoneen liike sen omaan koordinaatistoon
    planeLVX# = planeVX#*planeAX# + planeVY#*planeAY#
    planeLVY# = planeVY#*planeAX# - planeVX#*planeAY#
      
    airspeed# = Distance(0,0,planeVX#,planeVY#)
    AngleOfAttack# = WrapAngle(-GetAngle(0,0,planeLVX#,-planeLVY#))
    
    //Lasketaan noste
    lift# = CalcLift(AngleOfAttack,airspeed#)
    df# = CalcDF(AngleOfAttack, airspeed#)
    
    aoaAX# = Cos(angleOfAttack)
    aoaAY# = Sin(angleOfAttack)
    
    //Lasketaan ilmanvastus
    airresistY# = 0.5*AIR_DENSITY*planeLVY#*planeLVY#*DRAG_COEFFICIENT_Y
    airresistX# = 0.5*AIR_DENSITY*planeLVX#*planeLVX#*DRAG_COEFFICIENT_X
    airresistA# = 0.5*AIR_DENSITY*planeVA#*planeVA#*ROTATION_DRAG_COEFFICIENT
    
    //Ilmanvastuksen etumerkit oikein
    If planeLVX# > 0.0 Then airresistX# = -airresistX#
    If planeLVY# > 0.0 Then airresistY# = -airresistY#
    If planeVA# > 0.0 Then airresistA# = -airresistA#
    
    
    liftLVX# = lift# * aoaAY
    liftLVY# = lift# * aoaAX#
    
    planeLFY# = (liftLVY# + df# + airresistY#) //Noste + ilmanvastus
    planeLFX# = (airresistX# + liftLVX# + planeThrottle*MOTOR_MAX_FORCE)//Ilmanvastus + moottorin voima
    
    planeFA# = (airresistA# + CalcElevatorLift(angleOfAttack+elevatorAngle#,airspeed#)*ELEVATOR_DISTANCE_FROM_CENTER_OF_MASS)
    
    planeFX# = planeLFX#*planeAX# - planeLFY#*planeAY#
    planeFY# = planeLFX#*planeAY# + planeLFY#*planeAX# - GRAVITY * PLANE_MASS
    
    planeVX# = planeVX# + (planeFX# / PLANE_MASS) * timestep#
    planeVY# = planeVY# + (planeFY# / PLANE_MASS) * timestep#
    planeVA# = planeVA# + (planeFA# / PLANE_MOMENT_OF_INERTIA) * timestep#
    
    
 
    //LIsätään sijaintiin ja kulmaan liikkeet
    planeX# = planeX# + planeVX#*timestep#
    planeY# = planeY# + planeVY#*timestep#
    planeA# = planeA# + planeVA#*timestep#
  Next physics_step
  
  Text 10,10,"VX#:"+LSet(Str(planeVX#) + "m/s" , 12)+" VY#:"+LSet(Str(planeVY#) + "m/s", 12)+" VA#:"+LSet(Str(planeVA#) +"deg/s", 13)+" Angle:"+LSet(Str(planeA#) + "deg", 13)+" Lift:"+LSet(Str(lift#) + "N", 10)
  Text 10,20,"ARX:"+LSet(Str(airresistX#) + "N", 10)+" ARY:"+LSet(Str(airresistX#) + "N", 10)
  Text 10,30,"LVX:"+planeLVX#
  Text 10,40,"Throttle:"+planeThrottle#+" Elevator angle:"+DirAngle(ElevatorAngle#)
  Text 10,50,"Elevator force:"+elevatorForce#+ "AoA:"+DirAngle(AngleOfAttack#)
  Text 10,60,"FX#:"+planeFX#+" FY#:"+planeFY#+" FA#:"+planeFA#
    Text 10,70,"FPS:" + FPS() + " Air speed:" + Distance(0, 0, planeVX#, planeVY#)
  PositionObject plane,planeX#*METER_TO_PIXEL,planeY#*METER_TO_PIXEL
  RotateObject plane,planeA#
  CloneCameraPosition plane
  
  DrawGame
  
  
  DrawScreen
Forever
 
 
Function InitLiftCoefficient()
//http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lift_curve.svg
    //0deg
        
    //For i = 0 To 72
    //   LiftCoefficient(i) = Sin(i * 5.0 + 10) * 1.6 * (1 - (i / 150))
    //Next i
    
  LiftCoefficient(0) = 0.6
  LiftCoefficient(1) = 1.0
  LiftCoefficient(2) = 1.5
  LiftCoefficient(3) = 1.8
  LiftCoefficient(4) = 1.6
  LiftCoefficient(5) = 1.4
  LiftCoefficient(6) = 1.25
  LiftCoefficient(7) = 1.08
  LiftCoefficient(8) = 0.9
  LiftCoefficient(9) = 0.6
  LiftCoefficient(10) = 0.4
  LiftCoefficient(11) = 0.3
  LiftCoefficient(12) = 0.2
  LiftCoefficient(13) = 0.1
  LiftCoefficient(14) = 0.05
  LiftCoefficient(15) = -0.05
  LiftCoefficient(16) = -0.1
  LiftCoefficient(17) = -0.15
 
    //90deg
    LiftCoefficient(18) = -0.22
    LiftCoefficient(19) = -0.3
    LiftCoefficient(20) = -0.3
    LiftCoefficient(21) = -0.25
    LiftCoefficient(22) = -0.25
    LiftCoefficient(23) = -0.3
    LiftCoefficient(24) = -0.3
    LiftCoefficient(25) = -0.3
    LiftCoefficient(26) = -0.3
    LiftCoefficient(27) = -0.3
    LiftCoefficient(28) = -0.3
    LiftCoefficient(29) = -0.3
    LiftCoefficient(30) = -0.3
    LiftCoefficient(31) = -0.3
    LiftCoefficient(32) = -0.3
    LiftCoefficient(33) = -0.3
  LiftCoefficient(34) = -0.3
    LiftCoefficient(35) = -0.3
    
    //180deg
    LiftCoefficient(36) = -0.3
    LiftCoefficient(37) = -0.25
    LiftCoefficient(38) = -0.20
    LiftCoefficient(39) = -0.15
    LiftCoefficient(40) = -0.10
    LiftCoefficient(41) = -0.05
    LiftCoefficient(42) = -0.0
    LiftCoefficient(43) = -0.0
    LiftCoefficient(44) = -0.0
    LiftCoefficient(45) = -0.0
    LiftCoefficient(46) = -0.0
    LiftCoefficient(47) = 0
    LiftCoefficient(48) = 0
    LiftCoefficient(49) = 0
    LiftCoefficient(50) = 0
    LiftCoefficient(51) = 0
    LiftCoefficient(52) = 0
    LiftCoefficient(53) = 0
    
    //270deg
    LiftCoefficient(54) = 0
    LiftCoefficient(55) = 0
    LiftCoefficient(56) = 0
    LiftCoefficient(57) = 0
    LiftCoefficient(58) = 0
    LiftCoefficient(59) = 0
    LiftCoefficient(60) = 0
    LiftCoefficient(61) = -1.0
    LiftCoefficient(62) = -1.5
    LiftCoefficient(63) = -1.4
    LiftCoefficient(64) = -1.4
    LiftCoefficient(65) = -1.4
    LiftCoefficient(66) = -1.3
    LiftCoefficient(67) = -1.2
    LiftCoefficient(68) = -1.2
    LiftCoefficient(69) = -0.9
    LiftCoefficient(70) = -0.5
    LiftCoefficient(71) = 0.1
    
    //360deg
    LiftCoefficient(72) = 0.6
 
  LiftCoefficient(72) = 0.6
  LiftCoefficient(71) = 0.0
  LiftCoefficient(70) = -0.5
  LiftCoefficient(69) = -0.9
  LiftCoefficient(68) = -1.2
  LiftCoefficient(67) = -1.9
  LiftCoefficient(66) = -2.8
  LiftCoefficient(65) = -3.3
  LiftCoefficient(64) = -3.9
  LiftCoefficient(63) = -4.8
    LiftCoefficient(62) = -5.5
    LiftCoefficient(61) = -5.5
    LiftCoefficient(60) = -5.5
    
    
  
  For i = 0 To 72
    ElevatorLiftCoefficient(i) = -((1.0-Abs((i Mod 18)-9)/9.0))*ELEVATOR_DRAG_COEFFICIENT
    If (i > 18 And i < 36) Or (i > 54) Then ElevatorLiftCoefficient(i)= -ElevatorLiftCoefficient(i)
    ElevatorLiftCoefficient(i) = ElevatorLiftCoefficient(i)
  Next i
  //TODO: Tarkempi taulukko + enemmän arvoja
EndFunction
 
Function DirAngle(a#)
  a = WrapAngle(a)
  If a > 180 Then Return a - 360
  Return a
EndFunction
 
Function CalcElevatorLift(AngleOfAttack#,airspeed#)
  aoa# = WrapAngle(AngleOfAttack#)/360.0*LIFT_COEFFICIENT_COUNT
  aoamin# = ElevatorLiftCoefficient(Int(Max(0,RoundDown(aoa#))))
  aoamax# = ElevatorLiftCoefficient(Int(Min(LIFT_COEFFICIENT_COUNT,RoundUp(aoa#))))
  Return 0.5*AIR_DENSITY*airspeed#*airspeed#*ELEVATOR_AREA*(aoamin+(aoamax-aoamin)*(((aoa#-RoundDown(aoa#)) / 4.0)/LIFT_COEFFICIENT_COUNT))
EndFunction
 
Function CalcDF(aoa#, airspeed#)
  c# = Sin(aoa#) * LIFT_DF_COEFFICIENT
  Return 0.5 * airspeed# * airspeed# * c# * WING_AREA * AIR_DENSITY
EndFunction
 
Function CalcLift(AngleOfAttack#,airspeed#)
  aoa# = WrapAngle(AngleOfAttack#)/360.0*LIFT_COEFFICIENT_COUNT
  aoamin# = LiftCoefficient(Int(Max(0,RoundDown(aoa#))))
  aoamax# = LiftCoefficient(Int(Min(LIFT_COEFFICIENT_COUNT,RoundUp(aoa#))))
  Return 0.5*AIR_DENSITY*airspeed#*airspeed#*WING_AREA*(aoamin+(aoamax-aoamin)*(((aoa#-RoundDown(aoa#)) / 4.0)/LIFT_COEFFICIENT_COUNT))
EndFunction
Attachments
Airplane.zip
(9.68 KiB) Downloaded 264 times

qekko

Re: Lentokoneen fysiikat

Post by qekko » Tue Jun 10, 2014 5:44 pm

Vau! Komeet käsialaa!

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Lentokoneen fysiikat

Post by atomimalli » Sun Jun 22, 2014 2:35 pm

Ooh! Melkeen ois ainesta uuteen top landeriin!
Jännästi noita kertoimia riittää vaikka on noinkin vähille kulmille :o

Olen ylä- ja ala-asteen vaihteesta asti miettinyt että lentosimulaatiota olisi kiva joskus koittaa tehdä, mutten ole päässyt sitä vielä koittamaan.

Post Reply