Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Post by axu » Wed Jun 27, 2012 3:39 pm

Tässä yksinkertaiset funktiot inventoryn hallintaan:

Code: Select all

SAFEEXIT OFF
AddItem("Gold", 1000)

Repeat
	Scroll = Max(0, Scroll - MouseMoveZ())
	
	If KeyHit(cbKey1) Then
		AddItem("Gold", -300, True, True)
		AddItem("Potion")
	EndIf
	If KeyHit(cbKey2) Then
		AddItem("Potion", -1)
	EndIf
	If KeyHit(cbKey3) Then
		AddItem("Gold", Rand(-500, -200), True, True)
		AddItem("Letter " + Chr(Rand(65, 90)))
	EndIf
	
	If KeyHit(cbKeyS) Then SaveInventory()
	If KeyHit(cbKeyL) Then LoadInventory()
	
	Text 1, 1, "Press 1 to buy potion for 300G, 2 to drink potion."
	Text 1, 15, "Press 3 to buy random letter at random price."
	If ItemCount("Gold") <= 0 Then
		Text 1, 30, "You have no money, but shopkeeper gives you credit."
	EndIf
	
	DrawInventory(10, 50, 200, Scroll)
	Box 9, 49, 380, 200, 0
	
	Text 1, 280, "Press S to save inventory, L to load." 
	DrawScreen
Until EscapeKey()
//Poistetaan tallennustiedosto, tämä on vain esimerkkiä varten ettei jää ylimääräisiä tiedostoja lojumaan, tietenkään varsinaisessa pelissä moista ei tehdä
If FileExists("Inventory.dat") Then DeleteFile "Inventory.dat"
End


//Tästä alkaa varsinainen inventoryn hallintaosuus:
Type InventoryItem
	Field Name$
	Field Count
EndType


//Lisää tai vähentää tavaraa inventorysta. Jos Count on negatiivinen, tavaraa vähennetään. Oletuksena lisää yhden tavaran.
//AllowZero määrää, voiko inventory sisältää tavaraa nolla kappaletta. Jos AllowZero on asetettu epätodeksi, tavara tuhotaan inventorysta sen loppuessa
//AllowNegative määrää, voiko tavaraa olla vähempää kuin nolla. Jos AllowNegative on asetettu epätodeksi (False), funktio palauttaa -1 jos tavara loppui kesken
Function AddItem(ItemName$, Count = 1, AllowZero = 0, AllowNegative = 0)
	//Käydään tavarat läpi ja tutkitaan, löytyykö tavaraa valmiiksi inventorysta
	For iI.InventoryItem = Each InventoryItem
		If iI\Name = ItemName Then
			//Merkataan tavara löytyneeksi
			ItemExists = True
			
			//Lisätään tavaran määrää
			iI\Count = iI\Count + Count
			
			//Jos saldo menee miinukselle ja sitä ei ole sallittu, asetetaan määrä nollaksi ja palautusarvo -1:ksi
			If iI\Count < 0 And AllowNegative = False Then
				iI\Count = 0
				//Asetetaan palautusarvoksi -1
				RetVal = -1
			EndIf
			
			If iI\Count = 0 And AllowZero = False Then
				//Jos tavara loppuu, tuhotaan se inventorysta
				Delete iI
			EndIf
			
			//Ei jatketa etsintää
			Exit
		EndIf
	Next iI
	
	//Jos tavaraa ei löytynyt inventorysta, luodaan se
	If ItemExists = False Then
		//Jos olematonta tavaraa yritetään vähentää ja sitä ei ole olemassa, ei vähennetä
		If Count < 0 And AllowNegative = False Then
			Count = 0
			//Asetetaan palautusarvoksi -1
			RetVal = -1
		EndIf
		
		//Tavaraa ei luoda, jos sitä on nolla kpl ja sitä ei ole sallittu
		If Not (Count = 0 And AllowZero = False) Then
			nI.InventoryItem = New(InventoryItem)
			nI\Name = ItemName
			nI\Count = Count
		EndIf
	EndIf
	
	Return RetVal
EndFunction

//Palauttaa haetun tavaran määrän
Function ItemCount(ItemName$)
	//Etsitään inventorysta tavaraa nimeltä ja palautetaan sen määrä
	For iI.InventoryItem = Each InventoryItem
		If iI\Name = ItemName Then Return iI\Count
	Next iI
	//Jos tavaraa ei löytynyt, palautetaan nolla
	Return 0
EndFunction

//Tulostaa inventoryn sisällön annettuihin koordinaatteihin. Oletuksena inventory piirretään koko ikkunalle.
//Scroll määrää ensimmäisen tavaran järjestysnumeron. Oletuksena lista näytetään ensimmäisestä tavarasta lähtien.
//RowHeight määrää rivinkorkeuden.
Function DrawInventory(X = 0, Y = 0, Height = 0, Scroll = 0, RowHeight = 0)
	//Jos korkeutta ei ole määritetty, tulostetaan ruudun alalaitaan saakka
	If Height = 0 Then Height = ScreenHeight() - Y

	//Jos rivinkorkeutta ei olla kerrottu, asetetaan se tekstin korkeudeksi
	If RowHeight = 0 Then RowHeight = TextHeight("A")
	
	//Tulostetaan listaa vain niin paljon kuin mahtuu ruudulle
	ItemsToShow = RoundDown(Float(Height) / RowHeight)
	
	ItemNo = 1
	For iI.InventoryItem = Each InventoryItem
		If ItemNo > Scroll Then
			Text X, Y + (ItemNo - Scroll - 1) * RowHeight, iI\Count + "x " + iI\Name
		EndIf
		
		ItemNo = ItemNo + 1
		If ItemNo > Scroll + ItemsToShow Then Exit
	Next iI
EndFunction

//Tallentaa inventoryn, oletuksena "Inventory.dat"-nimiseen tiedostoon.
Function SaveInventory(FileName$ = "Inventory.dat")
	//Tallennetaan inventoryn sisältö tiedostoon
	f = OpenToWrite(FileName)
		//Käydään läpi jokainen tavara ja kirjoitetaan se tiedostoon
		For iI.InventoryItem = Each InventoryItem
			WriteString f, iI\Name
			WriteInt f, iI\Count
		Next iI
	CloseFile f
EndFunction

//Lataa inventoryn, oletuksena "Inventory.dat"-tiedostosta.
Function LoadInventory(FileName$ = "Inventory.dat")
	//Tyhjennetään ensin inventory, ettei tavaroita voida kloonata lataamalla peli
	For iI.InventoryItem = Each InventoryItem
		Delete iI
	Next iI
	
	If FileExists(FileName) Then
		//Luetaan inventoryn sisältö tiedostosta
		f = OpenToRead(FileName)
			While Not EOF(f)
				nI.InventoryItem = New(InventoryItem)
				nI\Name = ReadString(f)
				nI\Count = ReadInt(f)
			Wend
		CloseFile f
	EndIf
EndFunction
Tämä on lähinnä rungoksi, tästä puuttuu mm. tavaroiden valitseminen ja järjestäminen. Inventoryn tulostusfunktio todennäköisesti kannattaa kuitenkin tehdä joka pelille erikseen, että tulee oikeannäköinen.

Alla lista funktioista ja niiden käytöstä:
 • AddItem(ItemName [, Count, AllowZero, AllowNegative])
  Lisää tai vähentää tavaraa inventorysta. Jos Count on negatiivinen, tavaraa vähennetään. Oletuksena lisää yhden tavaran.
  AllowZero määrää, voiko inventory sisältää tavaraa nolla kappaletta. Jos AllowZero on asetettu epätodeksi, tavara tuhotaan inventorysta sen loppuessa
  AllowNegative määrää, voiko tavaraa olla vähempää kuin nolla. Jos AllowNegative on asetettu epätodeksi (False), funktio palauttaa -1 jos tavara loppui kesken
 • ItemCount(ItemName)
  Palauttaa haetun tavaran määrän
 • DrawInventory([X, Y, Height, Scroll, RowHeight])
  Tulostaa inventoryn sisällön annettuihin koordinaatteihin. Oletuksena inventory piirretään koko ikkunalle.
  Scroll määrää ensimmäisen tavaran järjestysnumeron. Oletuksena lista näytetään ensimmäisestä tavarasta lähtien.
  RowHeight määrää rivinkorkeuden.
 • SaveInventory([FileName])
  Tallentaa inventoryn, oletuksena "Inventory.dat"-nimiseen tiedostoon.
 • LoadInventory([FileName])
  Lataa inventoryn, oletuksena "Inventory.dat"-tiedostosta.
Jostain syystä cbe:llä inventoryn lataus kaataa ohjelman. Vika näyttäisi olevan ReadString-funktiossa.
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
Combatti
Active Member
Posts: 101
Joined: Fri Jun 29, 2012 6:23 pm
Location: Kuhmo

Re: Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Post by Combatti » Thu Jul 05, 2012 11:25 am

Ihan kiva systeemi. :D Tekstipohjaisiin peleihin ihan tyylikäs. Sinänsä melko hyödytön, sillä kuitenkin moni tekee oman invertory systeemin, muuttujilla. Mutta mikä sitten, hieno systeemi, joten stfu.
~Yhteiskuntaan kyllästynyt koodari.

User avatar
skorpioni-cb
Advanced Member
Posts: 364
Joined: Wed Dec 03, 2008 4:48 pm
Location: Turku

Re: Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Post by skorpioni-cb » Thu Jul 05, 2012 12:01 pm

Combatti wrote:Ihan kiva systeemi. :D Tekstipohjaisiin peleihin ihan tyylikäs. Sinänsä melko hyödytön, sillä kuitenkin moni tekee oman invertory systeemin, muuttujilla. Mutta mikä sitten, hieno systeemi, joten stfu.
Kyllä muistipaloilla kannattaa tehdä, sillä se toimii samalla tavalla kuin tyypit, jotka on toinen tapa tehdä inventaario
Minä en tiedä mitä tiedän, mutta sen tiedän ettei se ole mitään kaunista.

User avatar
Combatti
Active Member
Posts: 101
Joined: Fri Jun 29, 2012 6:23 pm
Location: Kuhmo

Re: Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Post by Combatti » Thu Jul 05, 2012 12:26 pm

skorpioni-cb wrote:
Combatti wrote:Ihan kiva systeemi. :D Tekstipohjaisiin peleihin ihan tyylikäs. Sinänsä melko hyödytön, sillä kuitenkin moni tekee oman invertory systeemin, muuttujilla. Mutta mikä sitten, hieno systeemi, joten stfu.
Kyllä muistipaloilla kannattaa tehdä, sillä se toimii samalla tavalla kuin tyypit, jotka on toinen tapa tehdä inventaario
Muistipalat ovat riskialttiimpia aloittelijoiden käsissä. Voi nimittäin aiheuttaa traumoja, jos kirjoittaa yli muistipalan koon ja sitten hups, kaatuu koko järjestelmä. :P Ja muuttujat ovat yksinkertaisempia, jos yksinkertaisuutta siis haetaan.
~Yhteiskuntaan kyllästynyt koodari.

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Post by axu » Thu Jul 05, 2012 1:31 pm

Combatti wrote:Muistipalat ovat riskialttiimpia aloittelijoiden käsissä. Voi nimittäin aiheuttaa traumoja, jos kirjoittaa yli muistipalan koon ja sitten hups, kaatuu koko järjestelmä. :P Ja muuttujat ovat yksinkertaisempia, jos yksinkertaisuutta siis haetaan.
Tällainen systeemi ei kyllä yksinkertaisemmaksi muutu tavallisia muuttujia käyttämällä. Tyyppejä käytin juuri yksinkertaisuuden vuoksi (tekee koodista helppolukuisempaa), mutta muistipalat on se paras tapa. Muistipalojen etuja tyyppikokoelmaan nähden on mm. helpompi pitää useita inventoryja, helpompi järjestellä, tallentaa ja ladata.

PS. lainatessa toisten tekstejä on hyvä tapa jättää sieltä aikaisempi keskustelu pois (ellei se aiheuta sekaannusta puuttuvan tekstiyhteyden vuoksi).
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Re: Yksinkertaisen inventoryn hallinta

Post by MetalRain » Thu Jul 05, 2012 9:01 pm

Tulipa tästä mieleen että jos vähän graafisempaa tavaranhallintaa haluaa niin joskus ammoisina aikoina tein siihen suht näppärän pohjan. Värjätyt boxit on suht helppo muuttaa kunkin tavaran omaksi kuvaksi.

Code: Select all

SCREEN 800,600

Global RuudukkoLeveys, RuudukkoKorkeus

RuudukkoLeveys = 6
RuudukkoKorkeus = 8

Type poimittutavara
  Field nimi$
  Field ruudukkox
  Field ruudukkoy
  Field leveys_ruutuina
  Field korkeus_ruutuina
  Field siirretään
End Type


LisääTavaraluetteloon("keihäs",1,4)
LisääTavaraluetteloon("puteli",1,1)
LisääTavaraluetteloon("panssari",2,2)
LisääTavaraluetteloon("iso kivi",2,2)
LisääTavaraluetteloon("kengät",3,2)

Repeat
  
  Tavaraluettelo(20,20)
  
  DrawScreen
ForeverFunction LisääTavaraluetteloon(nimi$,leveys_ruutuina,korkeus_ruutuina)

  For x=0 To RuudukkoLeveys-1
    For y=0 To RuudukkoKorkeus-1
    
      EpicFail = 0
      For p.poimittutavara = Each poimittutavara
        If BoxOverlap(x,y,leveys_ruutuina,korkeus_ruutuina,p\ruudukkox,p\ruudukkoy,p\leveys_ruutuina,p\korkeus_ruutuina) Or x+leveys_ruutuina>RuudukkoLeveys Or y+korkeus_ruutuina>Ruudukkokorkeus Then EpicFail = 1 :Exit
      Next p
      If Not EpicFail Then
        p.poimittutavara = New(poimittutavara)
        p\nimi = nimi$
        p\ruudukkox = x
        p\ruudukkoy = y
        p\leveys_ruutuina = leveys_ruutuina
        p\korkeus_ruutuina = korkeus_ruutuina
        Return ConvertToInteger(p)
      EndIf
    
    Next y
  Next x

End Function

Function Tavaraluettelo(x,y,ruutukoko=32)
  valittunimi$=""
  
  Box x,y,RuudukkoLeveys*ruutukoko, RuudukkoKorkeus*ruutukoko,0
  
  For p.poimittutavara = Each poimittutavara
    xx = x+p\ruudukkox*ruutukoko
    yy = y+p\ruudukkoy*ruutukoko
    w = p\leveys_ruutuina*ruutukoko
    h = p\korkeus_ruutuina*ruutukoko
    
    If p\siirretään=0 Then
      If BoxOverlap(MouseX(),MouseY(),1,1,xx,yy,w,h) Then
        valittunimi$ = p\nimi+" ("+p\ruudukkox+","+p\ruudukkoy+")"
        If MouseDown(1) And p\siirretään=0 Then
          EpicFAIL = 0
          For pp.poimittutavara = Each poimittutavara
            If pp\siirretään=1 Then EpicFAIL = 1 : Exit
          Next pp
          If Not EpicFAIL Then p\siirretään=1 : pointer = ConvertToInteger(p)
        EndIf
      EndIf

      Color 0,255,0
      Box xx,yy,w,h,1
      Color 255,255,255
      Box xx,yy,w,h,0
    EndIf
    
  Next p
  
  For p.poimittutavara = Each poimittutavara
    If p\siirretään=1 Then
    
      w = p\leveys_ruutuina*ruutukoko
      h = p\korkeus_ruutuina*ruutukoko
  
      mx = min(Max(0,(MouseX()-x)/ruutukoko),RuudukkoLeveys-p\leveys_ruutuina)
      my = Min(Max(0,(MouseY()-y)/ruutukoko),RuudukkoKorkeus-p\korkeus_ruutuina)
        
      If MouseUp(1) Then
        
        For pp.poimittutavara = Each poimittutavara
          If pp<>p Then
            If BoxOverlap(mx,my,p\leveys_ruutuina,p\korkeus_ruutuina,pp\ruudukkox,pp\ruudukkoy,pp\leveys_ruutuina,pp\korkeus_ruutuina) Or mx+p\leveys_ruutuina>RuudukkoLeveys Or my+p\korkeus_ruutuina>Ruudukkokorkeus Then p\siirretään=0 : Return 0
          EndIf
        Next pp
        
        p\ruudukkox = mx
        p\ruudukkoy = my
        p\siirretään=0
        
      ElseIf MouseDown(1) Then
      
        EpicFail=0
        ' If MouseMoveX() Or MouseMoveY() Then
          For pp.poimittutavara = Each poimittutavara
            If pp<>p Then
              If BoxOverlap(mx,my,p\leveys_ruutuina,p\korkeus_ruutuina,pp\ruudukkox,pp\ruudukkoy,pp\leveys_ruutuina,pp\korkeus_ruutuina) Then EpicFail=1 :Exit
            EndIf
          Next pp
        ' EndIf
        
        If epicfail Then Color 255,0,0 Else Color 0,0,255
        
        Box x+mx*ruutukoko,y+my*ruutukoko,w,h,1
        Color 255,255,255
        Box x+mx*ruutukoko,y+my*ruutukoko,w,h,0
        
      EndIf
    
    EndIf
  
  Next p
  
  
  If valittunimi$<>"" Then
    tw = TextWidth(valittunimi$)
    th = TextHeight(valittunimi$)
    Color 0,0,0
    Box MouseX(),MouseY()-th-5,tw+5,th+5,1
    Color 255,255,255
    Box MouseX(),MouseY()-th-5,tw+5,th+5,0
    Text MouseX()+2,MouseY()-2-th,valittunimi$
  EndIf
  
End Function

Post Reply