Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
cheeshelmet.jr
Member
Posts: 75
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:59 am

Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by cheeshelmet.jr »

löysin joskus vanhoilta foorumeilta tämmöisen hienon xp jutun jonka on tehnyt 'jannepelaa' :

Code: Select all

Dim checked_xpradio(100)
Dim disabled_xpradio(100)

Function InitWinXP() //muuttaa taustavärin ja fontin Windows XP tyyliseksi
arial=LoadFont ("arial",15)
SetFont arial
ClsColor 236,233,216:Cls
EndFunction 

Function WinXPButton(txt$,x,y,w=120,h=20,main=0) //Windows XP tyylinen nappula, ohjeet: txt$=teksti, x=x-sijainti, y=y-sijainti, [w=leveys], [h=korkeus], [main=valittu?]
If w = 0 Then w = TextWidth(txt$)
If h = 0 Then h = TextHeight(txt$)
y-1
h+1
old_r = getRGB(RED)
old_g = getRGB(GREEN)
old_b = getRGB(BLUE)
If MouseX() >= x And MouseX() <= x+w And MouseY() >= y And MouseY() <= y+h Then
//pirretään tausta
Color 246,246,242
Box x,y+1,w,h-1

//varjostukset
Color 236,235,230
Line x+1,y+h-3,x+w-1,y+h-3
Line x+w-2,y+2,x+w-2,y+h-3

Color 226,223,214
Line x+1,y+h-2,x+w-1,y+h-2
Line x+w-1,y+3,x+w-1,y+h-2

Color 214,208,197
Line x+1,y+h-1,x+w-1,y+h-1

//Piirretään reunat
Color 192,207,221
Dot x+2,y+1:Dot x+1,y+2
Dot x+2,y+h-1:Dot x+1,y+h-2
Dot x+w-2,y+h-1:Dot x+w-1,y+h-2
Dot x+w-2,y+1:Dot x+w-1,y+2

Color 124,152,172
Dot x+1,y:Dot x,y+1
Dot x+w-1,y:Dot x+w,y+1
Dot x+w,y+h-1:Dot x+w-1,y+h
Dot x,y+h-1:Dot x+1,y+h
Color 84,126,164
Dot x+2,y:Dot x,y+2:Dot x+1,y+1

Dot x,y+h-2:Dot x+1,y+h-1:Dot x+2,y+h

Dot x+w-2,y:Dot x+w-1,y+1:Dot x+w,y+2

Dot x+w-2,y+h:Dot x+w-1,y+h-1:Dot x+w,y+h-2

Color 4,62,116
Line x+3,y,x+w-3,y:Line x,y+3,x,y+h-3
Line x+w,y+h-3,x+w,y+3:Line x+3,y+h,x+w-3,y+h

//oranssit kohdat
Color 255,240,207
Line x+2,y+1,x+w-2,y+1

Color 253,216,137
Line x+1,y+2,x+w-1,y+2

Color 252,202,105
Box x+1,y+2,2,h-4
Box x+w-2,y+2,2,h-4

Color 248,178,48
Line x+1,y+h-2,x+w-1,y+h-2

Color 229,151,0
Line x+1,y+h-1,x+w-1,y+h-1

Color cbblack
Text x+(w/2)-(TextWidth(txt)/2)-1,y+(h/2)-(TextHeight(txt)/2),txt

is_clicked = False
If MouseDown(1) Then
//pirretään tausta
Color 229,228,222
Box x,y+1,w,h-1

//varjostukset
Color 209,204,193
Line x+1,y+1,x+w-1,y+1

Color 220,216,207
Line x+1,y+2,x+w-1,y+2

Color 215,212,202
Line x+1,y+2,x+1,y+h-2


Color 234,233,227
Line x+1,y+h-2,x+w-1,y+h-2


Color 242,241,238
Line x+1,y+h-1,x+w-1,y+h-1


//Piirretään reunat
Color 0,0,0
Dot x+2,y+1:Dot x+1,y+2
Dot x+2,y+h-1:Dot x+1,y+h-2
Dot x+w-2,y+h-1:Dot x+w-1,y+h-2
Dot x+w-2,y+1:Dot x+w-1,y+2

Color 124,152,172
Dot x+1,y:Dot x,y+1
Dot x+w-1,y:Dot x+w,y+1
Dot x+w,y+h-1:Dot x+w-1,y+h
Dot x,y+h-1:Dot x+1,y+h
Color 84,126,164
Dot x+2,y:Dot x,y+2:Dot x+1,y+1

Dot x,y+h-2:Dot x+1,y+h-1:Dot x+2,y+h

Dot x+w-2,y:Dot x+w-1,y+1:Dot x+w,y+2

Dot x+w-2,y+h:Dot x+w-1,y+h-1:Dot x+w,y+h-2

Color 4,62,116
Line x+3,y,x+w-3,y:Line x,y+3,x,y+h-3
Line x+w,y+h-3,x+w,y+3:Line x+3,y+h,x+w-3,y+hColor cbblack
Text x+(w/2)-(TextWidth(txt)/2),y+(h/2)-(TextHeight(txt)/2)+1,txt
is_clicked = False
ElseIf MouseUp(1) Then
is_clicked = True
EndIf
Else

//pirretään tausta
Color 246,246,242
Box x,y+1,w,h-1

//varjostukset
Color 236,235,230
Line x+1,y+h-3,x+w-1,y+h-3
Line x+w-2,y+2,x+w-2,y+h-3

Color 226,223,214
Line x+1,y+h-2,x+w-1,y+h-2
Line x+w-1,y+3,x+w-1,y+h-2

Color 214,208,197
Line x+1,y+h-1,x+w-1,y+h-1


//Piirretään reunat
Color 192,207,221
Dot x+2,y+1:Dot x+1,y+2
Dot x+2,y+h-1:Dot x+1,y+h-2
Dot x+w-2,y+h-1:Dot x+w-1,y+h-2
Dot x+w-2,y+1:Dot x+w-1,y+2

Color 124,152,172
Dot x+1,y:Dot x,y+1
Dot x+w-1,y:Dot x+w,y+1
Dot x+w,y+h-1:Dot x+w-1,y+h
Dot x,y+h-1:Dot x+1,y+h
Color 84,126,164
Dot x+2,y:Dot x,y+2:Dot x+1,y+1

Dot x,y+h-2:Dot x+1,y+h-1:Dot x+2,y+h

Dot x+w-2,y:Dot x+w-1,y+1:Dot x+w,y+2

Dot x+w-2,y+h:Dot x+w-1,y+h-1:Dot x+w,y+h-2

Color 4,62,116
Line x+3,y,x+w-3,y:Line x,y+3,x,y+h-3
Line x+w,y+h-3,x+w,y+3:Line x+3,y+h,x+w-3,y+h

If main=1
//siniset kohdat
Color 206,231,255
Line x+2,y+1,x+w-2,y+1

Color 188,212,246
Line x+1,y+2,x+w-1,y+2

Color 160,190,236
Box x+1,y+2,2,h-4
Box x+w-2,y+2,2,h-4

Color 137,173,228
Line x+1,y+h-2,x+w-1,y+h-2

Color 105,130,238
Line x+1,y+h-1,x+w-1,y+h-1

EndIf Color cbred 
Text x+(w/2)-(TextWidth(txt)/2)-1,y+(h/2)-(TextHeight(txt)/2),txt
is_clicked = False
EndIf
Color old_r,old_g,old_b
Return is_clicked
EndFunctionFunction WinXPCheckbox(txt$,x,y,checked) //Windows XP tyylinen valintapainike, ohjeet: txt$=teksti, x=x-sijainti, y=y-sijainti, checked=valittu
old_r = getRGB(RED)
old_g = getRGB(GREEN)
old_b = getRGB(BLUE)
is_checked = checked
w=13
h=13
Color 28,81,128
Box x,y,w,h,0
Color 243,243,241
Box x+1,y+1,11,11


If MouseX() >= x and MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 Then
Color 255,237,198
Box x+1,y+1,2,9
Box x+1,y+1,9,2
Color 252,214,135
Box x+10,y+1,2,7
Box x+1,y+10,7,2
Color 248,182,54
Box x+8,y+10,4,2
Box x+10,y+8,2,4
Line x+1,y+11,x+11,y+11
Line x+11,y+1,x+11,y+11
Color 250,200,103
Line x+8,y+10,x+8,y+11
Line x+10,y+8,x+11,y+8
Color 251,206,119
Line x+7,y+10,x+7,y+11
Line x+10,y+7,x+11,y+7
m=1
Else
m=0
EndIf 

If MouseX() >= x and MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 And MouseDown(1) Then
Color 155,155,145
Dot x+1,y+1
For a=1 To 11
Color 155+a*7,155+a*7,145+a*7
Line x+1,y+a,x+a,y+1
Next a

s=1ElseIf MouseX() >= x And MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 And MouseUp(1) Then
Color 255,255,255
'Box x,y,9,9
If is_checked Then
is_checked = False
Else
is_checked = True
EndIf
s=0
Else
Color 255,255,255
'Box x,y,9,9
s=0
EndIf
If m=1 Then 
Color 248,182,54
Line x+1,y+11,x+11,y+11
Line x+11,y+1,x+11,y+11
If s=1
Line x+1,y+1,x+11,y+1
Line x+1,y+1,x+1,y+11
EndIf 
EndIf 

Color 0,0,0
Text x+11+5,y+(9/2)+2-(TextHeight(txt)/2),txt
If is_checked Then
Color 33,161,33
Line x+3,y+7,x+5,y+9
Line x+3,y+6,x+5,y+8
Line x+3,y+5,x+5,y+7
Line x+6,y+6,x+9,y+3
Line x+6,y+7,x+9,y+4
Line x+6,y+8,x+9,y+5
EndIf
Color old_r,old_g,old_b
Return is_checked
EndFunction

Function WinXPRadiobutton(stri$,x,y,group,id) //Windows XP tyylinen radionappula, ohjeet: stri$=teksti, x=x-sijainti, y=y-sijainti, group=ryhmä johon kuuluu, id=tunnus
w=13:h=13
// Onko tämä nappi valittu
If checked_xpradio(group)=id Then is_checked = True
// Onko nappi disabled, jos ei niin:
If disabled_xpradio(group)=False Then

If MouseX() >= x And MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 And MouseUp(1) Then

Color 28,81,128
Circle x,y,13,0
Color 243,243,241
Circle x+1,y+1,11
Color 250,192,78
Circle x+1,y+1,11,0
Circle x+2,y+2,9,0

If is_checked = False Then
is_checked = True
checked_xpradio(group)=id
Else
is_checked = False
EndIf
Else

Color 28,81,128
Circle x,y,13,0
Color 243,243,241
Circle x+1,y+1,11
If MouseX() >= x And MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 
Color 250,192,78
Circle x+1,y+1,11,0
Circle x+2,y+2,9,0
EndIf 


EndIf

Color 0,0,0
Text x+15,y,stri$

If is_checked = True Then
Color 169,220,166
Circle x+4,y+4,5,1
Color 85,213,81
Circle x+5,y+5,4,1
Color 33,161,33
Line x+7,y+6,x+6,y+8
Color 19,146,16
Dot x+7,y+7

Return True
Else
Return False
EndIf
// Jos disabled = true
Else

Color 119,107,99
Circle x,y,13,0
Color 239,239,222
Circle x+1,y+1,11
If is_checked = True Then
Color 219,219,202
Circle x+4,y+4,5,1
Color 202,202,202
Circle x+5,y+5,4,1
Color 153,153,136
Line x+7,y+6,x+6,y+8
Color 99,87,89
Dot x+7,y+7
EndIf

Color 173,173,156
Text x+15,y,stri$
EndIf

EndFunction

Function DisableWinXPRadioGroup(group, state=1)//Poistaa radioryhmän käytöstä, ohjeet: group=ryhmä, state=onko disabloitu?
disabled_xpradio(group) = state
EndFunction

Function CheckWinXPRadioButton(group,id)//Valitsee radionappulan, ohjeet: group=ryhmä, id=tunnus
checked_xpradio(group) = id
EndFunction

Function WinXPInputfield(key,x,y,w,h,returns$,passchar$="")//Windows XP tyylinen tekstikenttä, ohjeet: key=getkeyllä saatu merkki, x, y, w=leveys, h=korkeus, returns$=muuttuja, passchar$=salamerkki
old_r = getRGB(RED)
old_g = getRGB(GREEN)
old_b = getRGB(BLUE)
If w < TextWidth("A") Then w = TextWidth("A")
If h < TextHeight("A") Then h = TextHeight("A")
If Len(returns) < 3 Then
is_activated$ = "0"
keytime$ = "00"
blink$ = "00"
stri$ = ""
Else
is_activated$ = Left(returns,1)
keytime$ = Mid(returns,2,2)
blink$ = Mid(returns,4,2)
stri$ = Mid(returns,6,Len(returns)-5) 
EndIf
If MouseX() >= x And MouseX() <= x+w And MouseY() >= y And MouseY() <= y+h Then
If MouseHit(1) Then is_activated = "1": blink = "0" 
Else
If MouseHit(1) Then is_activated = "0" 
EndIf
If is_activated = "1" Then
blink = Int(blink) + 1
For a = 32 To 126
If key = a Or key = 145 Then
stri = StrInsert(stri,Len(stri)+1,Chr(key))
blink = "0" 
EndIf 
Next a
For b = 160 To 255
If key = 146 Or key = b Then 
stri = StrInsert(stri,Len(stri)+1,Chr(key))
blink = "0" 
EndIf 
Next b 
If Len(stri) > 0 Then
If KeyHit(14) Then 
stri = StrRemove(stri,Len(stri),1)
blink = "0" 
ElseIf KeyDown(14) Then 
If Int(keytime) < 20 Then keytime = Int(keytime) + 1
If Int(keytime) >= 20 Then stri = StrRemove(stri,Len(stri),1)
blink = "0"
Else
keytime = "00" 
EndIf 
EndIf 
EndIf
Color cbwhite
Box x,y,w,h
Color 127,157,185
Box x,y,w,h,0
Color 0,0,0
letter_amount = RoundDown(w / TextWidth("A")) - 1
If passchar$ = "" Then
Text x+1,y+(h/2)-(TextHeight("A")/2),Right(stri,letter_amount)
Else
char_amount = Min( Len(stri), letter_amount )
Text x+1,y+(h/2)-(TextHeight("A")/2),String(passchar$,char_amount)
EndIf
If is_activated = "1" Then
If Int(blink) < 21 Then
Line x+TextWidth(Right(stri,letter_amount))+2,y-1+(h/2)-(TextHeight(stri)/2),x+TextWidth(Right(stri,letter_amount))+2,y+(h/2)+(TextHeight(stri)/2) 
ElseIf Int(blink) > 39 Then 
blink = "0" 
EndIf 
EndIf
If Len(keytime) < 2 Then keytime = "0" + keytime
If Len(blink) < 2 Then blink = "0" + blink 
Return is_activated + keytime + blink + stri
Color old_r,old_g,old_b
End Function

Function WinXPGetText(returns$)// Palauttaa tekstikentän tekstin, returns$=muuttuja
Return Mid(returns,6,Len(returns)-5)
End Function

Function WinXPSetText(txt$)//Asettaa tekstikenttään tekstiä, txt$=teksti
Return "00000" + txt$
End Function

Function WinXPProgressBar(x,y,w=1,kpl=0,h=18,tyyli=1)//Latauspalkki, ohjeet: x, y,leveys,num=montako palkkia näytetään,tyyli=kiinteä vai palkkityylinen
//tausta
Color 255,255,255
Box x+1,y+1,w-2,h-2

//varjostus
Color 239,239,239
Line x+2,y+3,x+2,y+h-1
Line x+3,y+2,x+w-3,y+2
Box x+2,y+2,2,2
Dot x+w-2,y+3
Line x+2,y+h-1,x+w-2,y+h-1
Line x+w-1,y+3,x+w-1,y+h-2

Color 190,190,190
Line x+1,y+2,x+1,y+h-2
Line x+2,y+1,x+w-2,y+1
Box x+1,y+1,2,2
Dot x+w-1,y+2
If tyyli=0
maximi=w/8-1
//palkit
If kpl>maximi Then kpl=maximi

For palkit=0 To kpl
Color 171,237,172
k=3
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k
Color 149,233,150
k=4
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k
Color 124,228,126
k=5
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k
Color 78,218,80
k=6
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k
Color 66,215,69
k=h-5
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k
Color 117,226,119
k=h-4
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k
Color 142,231,144 
k=h-3
Line x+4+palkit*8,y+k,x+4+palkit*8+5,y+k

Color 40,210,43
Box x+4+palkit*8,y+7,6,h-5-7

Next palkit
ElseIf tyyli=1
maximi=w-6
//palkit
If kpl>maximi Then kpl=maximi

For palkit=0 To kpl
Color 171,237,172
k=3
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k
Color 149,233,150
k=4
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k
Color 124,228,126
k=5
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k
Color 78,218,80
k=6
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k
Color 66,215,69
k=h-5
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k
Color 117,226,119
k=h-4
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k
Color 142,231,144 
k=h-3
Line x+4+palkit,y+k,x+4+palkit+1,y+k

Color 40,210,43
Box x+4+palkit+1,y+7,1,h-5-7
Line x+4,y+7,x+4,y+h-5

Next palkit
EndIf 

//reunat
Color 104,104,104
Line x+3,y,x+w-3,y
Line x,y+3,x,y+h-3
Line x+3,y+h,x+w-3,y+h
Line x+w,y+3,x+w,y+h-3
Color 172,171,167
Dot x+1,y:Dot x,y+1
Dot x+1,y+h:Dot x,y+h-1
Dot x+w-1,y+h:Dot x+w,y+h-1
Dot x+w-1,y:Dot x+w,y+1
Color 127,126,125
Line x,y+2,x+2,y
Line x,y+h-2,x+2,y+h
Line x+w,y+h-2,x+w-2,y+h
Line x+w,y+2,x+w-2,y
EndFunction 
Function VerticalSlideBar(arvo#,minimi#,maksimi#,x,y,h#=100)
r=getRGB(1):b=getRGB(2):g=getRGB(3)
kohta#=h/(maksimi-minimi)
tnp=y+h-kohta*arvo-6
m1=(MouseX()>=x-11 And MouseX()<=x+11 And MouseY()>=y+h-kohta*arvo-6 And MouseY()<=y+h-kohta*arvo+5)
If m1 Or (MouseX()>=x-3 And MouseX()<=x+4 And MouseY()>=y And MouseY()<=y+h) Then
If MouseDown(1) Then
arvo=Min(Max(maksimi-(minimi+Int((MouseY()-y)*(maksimi-minimi)/(h-1))),minimi),maksimi)
happening=3
ElseIf m1 Then
happening=2
Else
happening=1
EndIf
Else
happening=1
EndIf
Color 167 , 166 , 170
tth#=(h-6)/6.0
tmp#=4
For i=0 To 6
tmp=tmp+((i>3)-(i<3))
Line x-10-tmp,y+3+tth*i,x-10,y+3+tth*i
Line x+9+tmp,y+3+tth*i,x+9,y+3+tth*i
Next i 
Color 152,152,148
Line x-2,y+3,x-2,y+h-4
Color 243,242,234
Box x-1,y+3,2,h-7
Color 254,254,254
Line x+1,y+3,x+1,y+h-4
Lock
PutPixel2 x-2,y,-2237227
PutPixel2 x-1,y,-4144964
PutPixel2 x,y,-460556
PutPixel2 x+1,y,-658194
PutPixel2 x-2,y+1,-5066323
PutPixel2 x-1,y+1,-3224121
PutPixel2 x,y+1,-526607
PutPixel2 x+1,y+1,-328969
PutPixel2 x-2,y+2,-6776940
PutPixel2 x-1,y+2,-1250332
PutPixel2 x,y+2,-789782
PutPixel2 x+1,y+2,-65794
PutPixel2 x-2,y+h-4,-6776940
PutPixel2 x-1,y+h-4,-1250332
PutPixel2 x,y+h-4,-789782
PutPixel2 x+1,y+h-4,-65794
PutPixel2 x-2,y+h-3,-6776940
PutPixel2 x-1,y+h-3,-1250332
PutPixel2 x,y+h-3,-789782
PutPixel2 x+1,y+h-3,-65794
PutPixel2 x-2,y+h-2,-6513511
PutPixel2 x-1,y+h-2,-2697515
PutPixel2 x,y+h-2,-526607
PutPixel2 x+1,y+h-2,-328969
PutPixel2 x-2,y+h-1,-2829361
PutPixel2 x-1,y+h-1,-3947843
PutPixel2 x,y+h-1,-460556
PutPixel2 x+1,y+h-1,-658194
PutPixel2 x-11+20,tnp+10,7504781
PutPixel2 x-11+21,tnp+9,7504781
PutPixel2 x-11+21,tnp+2,8228505
PutPixel2 x-11+2,tnp+10,8228505
PutPixel2 x-11+21,tnp+1,8886950
PutPixel2 x-11+20,tnp+0,8886950
PutPixel2 x-11+1,tnp+10,8886950
PutPixel2 x-11+1,tnp+0,12504019
PutPixel2 x-11+0,tnp+1,12504019
PutPixel2 x-11+0,tnp+8,11517896
PutPixel2 x-11+0,tnp+9,10465982
PutPixel2 x-11+0,tnp+0,15921639
PutPixel2 x-11+0,tnp+10,15921639
PutPixel2 x-11+21,tnp+0,15921639
PutPixel2 x-11+21,tnp+10,15921639
If happening=1 Then
PutPixel2 x-11+1,tnp+1,10932913
PutPixel2 x-11+1,tnp+2,7394927
PutPixel2 x-11+2,tnp+1,7394927
PutPixel2 x-11+1,tnp+7,6542178
PutPixel2 x-11+1,tnp+8,4639300
PutPixel2 x-11+1,tnp+9,6532982
PutPixel2 x-11+2,tnp+2,6607714
PutPixel2 x-11+2,tnp+8,2276896
PutPixel2 x-11+2,tnp+9,2009884
PutPixel2 x-11+20,tnp+2,2009884
PutPixel2 x-11+19,tnp+1,4639300
PutPixel2 x-11+19,tnp+2,2276896
PutPixel2 x-11+19,tnp+8,1941787
PutPixel2 x-11+19,tnp+9,1808922
PutPixel2 x-11+20,tnp+8,1808922
PutPixel2 x-11+20,tnp+1,6532982
PutPixel2 x-11+20,tnp+9,5080923
ElseIf happening=2 Then
PutPixel2 x-11+1,tnp+1,14274742
PutPixel2 x-11+1,tnp+2,16502396
PutPixel2 x-11+1,tnp+7,16501360
PutPixel2 x-11+1,tnp+8,16433237
PutPixel2 x-11+1,tnp+9,12299135
PutPixel2 x-11+2,tnp+1,16502396
PutPixel2 x-11+2,tnp+2,16501361
PutPixel2 x-11+2,tnp+3,16433496
PutPixel2 x-11+2,tnp+7,16433237
PutPixel2 x-11+2,tnp+8,16233269
PutPixel2 x-11+19,tnp+2,16233269
PutPixel2 x-11+2,tnp+9,14589999
PutPixel2 x-11+19,tnp+1,16433237
PutPixel2 x-11+19,tnp+3,14918704
PutPixel2 x-11+19,tnp+7,14787120
PutPixel2 x-11+19,tnp+8,13735724
PutPixel2 x-11+19,tnp+9,13078570
PutPixel2 x-11+20,tnp+1,12299135
PutPixel2 x-11+20,tnp+2,14589999
PutPixel2 x-11+20,tnp+3,13341483
PutPixel2 x-11+20,tnp+7,13209899
PutPixel2 x-11+20,tnp+8,13078570
PutPixel2 x-11+20,tnp+9,9536610
ElseIf happening=3 Then
PutPixel2 x-11+1,tnp+1,10930349
PutPixel2 x-11+1,tnp+2,7387750
PutPixel2 x-11+1,tnp+3,6796892
PutPixel2 x-11+1,tnp+7,6534232
PutPixel2 x-11+1,tnp+8,4695608
PutPixel2 x-11+1,tnp+9,6528624
PutPixel2 x-11+2,tnp+1,7387750
PutPixel2 x-11+2,tnp+2,6600025
PutPixel2 x-11+2,tnp+3,4892733
PutPixel2 x-11+2,tnp+7,4630072
PutPixel2 x-11+2,tnp+8,2266130
PutPixel2 x-11+2,tnp+9,2000144
PutPixel2 x-11+19,tnp+1,4630072
PutPixel2 x-11+19,tnp+2,2266130
PutPixel2 x-11+19,tnp+3,2066448
PutPixel2 x-11+19,tnp+7,2065936
PutPixel2 x-11+19,tnp+8,1932559
PutPixel2 x-11+19,tnp+9,1799950
PutPixel2 x-11+20,tnp+1,6528624
PutPixel2 x-11+20,tnp+2,2000144
PutPixel2 x-11+20,tnp+3,1866255
PutPixel2 x-11+20,tnp+7,1799950
PutPixel2 x-11+20,tnp+8,1799950
PutPixel2 x-11+20,tnp+9,5077591
EndIf
Unlock
If happening=1 Then
Color 27,154,26
Line x-11+20,tnp+3,x-11+20,tnp+7
Color 31,175,29
Line x-11+19,tnp+3,x-11+19,tnp+7
Color 74,202,72
Line x-11+2,tnp+3,x-11+2,tnp+7
Color 103,212,102
Line x-11+1,tnp+3,x-11+1,tnp+6
ElseIf happening=2 Then
Color 251,203,116
Line x-11+1,tnp+3,x-11+1,tnp+6
Color 200,145,43
Line x-11+20,tnp+4,x-11+20,tnp+6
Color 250,193,88
Line x-11+2,tnp+4,x-11+2,tnp+6
Color 226,163,48
Line x-11+19,tnp+4,x-11+19,tnp+6
ElseIf happening=3 Then
Color 102,182,91 
Line x-11+1,tnp+4,x-11+1,tnp+6
Color 72,167,59
Line x-11+2,tnp+4,x-11+2,tnp+6
Color 31,135,16
Line x-11+19,tnp+4,x-11+19,tnp+6
Color 27,120,14
Line x-11+20,tnp+4,x-11+20,tnp+6
EndIf
Color 212,211,225
Line x-11+3,tnp+1,x-11+18,tnp+1
Box x-11+3,tnp+5,16,2
Color 255,255,255
Line x-11+3,tnp+2,x-11+18,tnp+2
Color 241,241,241
Line x-11+3,tnp+3,x-11+18,tnp+3
Color 225,225,235
Line x-11+3,tnp+4,x-11+18,tnp+4
Color 183,182,196
Line x-11+3,tnp+9,x-11+18,tnp+9
Color 198 , 198 , 210
Box x-11+3,tnp+7,16,2
Color 183 , 182 , 196
Line x-11+3,tnp+9,x-11+18,tnp+9
Color 119 , 136 , 146
Line x-11+3,tnp+10,x-11+19,tnp+10
Line x-11+21,tnp+3,x-11+21,tnp+9
Color 181 , 196 , 205
Line x-11+2,tnp+0,x-11+19,tnp+0
Line x-11+0,tnp+2,x-11+0,tnp+9
Color r,g,b
Return arvo
End Function 


SetWindow "Windows XP tyylinen käyttöliittymä"
InitWinXP()
inputfield$= WinXPSetText("Tekstiä")
CheckWinXPRadioButton(1, 1)
Repeat 
WinXPButton("Nappula",10,20,120,20)
WinXPButton("Pää-nappula",10,50,120,20,1)
c = WinXPCheckbox("Älä käytä radionappuloita",10,80,c)
r1 = WinXPRadiobutton("Latauspalkki nousee",10,110,1,1)
r2 = WinXPRadiobutton("Latauspalkki laskee",10,130,1,2)
DisableWinXPRadioGroup(1,c)
key = GetKey()
a=VerticalSlideBar(a,0,100,300,10)
inputfield$=WinXPInputfield(key, 10, 150, 130, 20, inputfield)
If r1=1 Then val=1
If r2=1 Then val=0
num2=a*2.56
num=a
WinXPProgressBar(10,180,100,num)
WinXPProgressBar(10,200,256,num2)

DrawScreen 
Forever 
Last edited by cheeshelmet.jr on Wed Oct 31, 2007 8:33 pm, edited 2 times in total.
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by koodaaja »

Erroria iskee heti alkuun. Kun poistaa kaksi endiffää ja ylimääräisen end functionin, pelittää. Mut ihan ok muuten. Voisi toki tuo scrollinamiska olla vähän siistimpi, ainakin itselläni se jätti suttaavaa jälkeä.
cheeshelmet.jr
Member
Posts: 75
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:59 am

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by cheeshelmet.jr »

Tämä on suora kopio joskus löytämästäni
jannepelaa
Active Member
Posts: 101
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:27 pm

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by jannepelaa »

cheeshelmet.jr wrote:Tämä on suora kopio joskus löytämästäni
Suurelta osin tuo on kyllä ihan vaan minun tekemäni ja olet näköjään hieman muokannut sitä. Linkki
cheeshelmet.jr
Member
Posts: 75
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:59 am

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by cheeshelmet.jr »

Tämä voi olla tuolta itse en enään muista mistä otin :D
Szanne
Member
Posts: 50
Joined: Thu Aug 30, 2007 5:12 pm
Location: Suomi

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by Szanne »

Onko pakko sitten "varastaa" toiselta koodia, kun levität koodia, etkä kerro tekijää? (Ainakaan en itse huomannut.) Kannattaa muuten myös tarkastaa se koodi ennen tänne laittoa.
2X - in English viewtopic.php?f=18&t=3057
2X - suomeksi viewtopic.php?f=11&t=3058

Olen Jop Studio vanhalta foorumilta.
iTKEVAnAKKI
Advanced Member
Posts: 335
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:55 pm
Location: Siellä jossain

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by iTKEVAnAKKI »

Szanne wrote:Onko pakko sitten "varastaa" toiselta koodia, kun levität koodia, etkä kerro tekijää? (Ainakaan en itse huomannut.) Kannattaa muuten myös tarkastaa se koodi ennen tänne laittoa.
Mitään koodia tässä ei ole varastettu vaan "pelastettu" vanhalta foorumilta, mutta oisit voinnut kyllä tarkistaa koodin toimivuus ja et olisi muokannut sitä.
Ja cheeshelmet.jr voisi muuttaakoodin toimivaksi.

ps. tarkotus ei sit ollu leikkiä modea
Projektit:
Joku projekti meneillään... Mitähän siitäkin tulee ;)
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Windows xp tyylinen käyttöliittymä

Post by MaGetzUb »

Äijät heittelee offtopickkia. Offtopick: Varastus?!? Mu mielest noi koodit ollaa tutoriaaleis tarkootettu muokattaviks! Ja ei siinä mitää pahaa oo! :x
EDIT:

Offtopick: Olisihan tietysti topickin nimeen voinut myös liittää vanhan foorumin jäsenen joka on sen tehny. ;)

Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.
Post Reply