"Luokat" CoolBasiciin

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

"Luokat" CoolBasiciin

Post by MetalRain » Fri Apr 01, 2011 4:22 am

Kävipä mielessä muistipalakikkailuja tehdessä, että joskus olisi kiva kun ei tarvitsisi huolehtia indekseistä ja voisi vain koodailla. Tälläinen puolivillainen luokkatoteutus siitä sitten tuli.

Ideana siis se että voi luoda omia muistipaloja yksinkertaisella konstruktorilla, jolle voi antaa alkeistyyppisiä kenttiä (Int, Float, String). Tämän jälkeen tietoja pääsee muokkaamaan kentän nimellä vähän kuin tyyppikokoelmien tapauksessa, mutta koska toteutus on tehty muistipaloja käyttäen voi näitä myös panna toistensa sisään, välittää funktiolle ja laittaa taulukkoihin yms. Luokalle yksityisistä funktioista voi vain haaveilla, mutta olion/olioiden luokan tarkistaminen/vertailu onnistuu.

Mitä tehokkuuteen sitten tulee, niin merkkijonojen vertailu on aika raskasta, vaan CoolBasicin sisäinen CRC32 funktio avitti kenttien vertailussa kummasti. Tehokkaampaa koodia saa kun luo koodinsa muistipaloilla alusta saakka, vaan monesti niissä tuntuu olevan ongelmia niin ajattelin josko näistä joku hyötyisi/oppisi.

Parannelkaa ja heitelkää ehdotuksia jos tulee. (:

Code: Select all

SCREEN 800,600

//Luodaan luokka nimeltään Henkilö
//kenttinä nimi, paikka syntymäpäivä, puoliso ja lemmikki
//kentät erotellaan pilkulla
//kenttien nimet toimivat kuten normaalissa Cb:ssä merkeillä $#% voi merkata tyyppiä
//vaihtoehtoisesti voi kertoa kentän tyypin seuraavasti:
//Class("Testiluokka","kenttä:Integer, pieniluku: Byte, kokonainen:i")
//Kaikki mahdolliset lyhennelmät löytyvät Class funktiosta
Person = Class("Henkilö","nimi$, palkka, syntymäpäivä$, vaimo, lemmikki")


//Tässä luodaan olio luokalle Henkilö, käytetään luotua luokkaa parametrina
matti = Object(Person)

//nyt oliolle voidaan antaa arvoja, Huomaa että coolBasicin rajoituksista johtuen 
//on kokonaisluvuille (Int, Short, Byte) liukuluvuille (Float) ja merkkijonoille String
//omat funktionsa
SetString(matti,"nimi","Matti Meikäläinen")
SetInt(matti,"palkka",Rand(1000,5000))

//tässä luodaan toinen olio luokasta Henkilö
maija = Object(Person)
SetString(maija,"nimi","Maija Meikäläinen")
SetInt(maija,"palkka",Rand(1000,5000))

//olioita voi laittaa myös toistensa kentiksi
//tällöin tulee käyttää SetInt funktiota sillä muistipalat
//näkyvät coolbasicissa kokonaislukuina (muistiosoitteina)
SetInt(Matti,"vaimo",maija)


//Vihdoin päästään käyttämään annettuja tietoja, samalla get funktiolla saadaan 
//kaikki tiedot hankittua, huomaa kuitenkin että kenttien nimissä kiRJaiNkoOlla on väliä
Print Get(Matti,"nimi")+" saa palkkaa "+Get(Matti,"palkka")+" euroa kuukaudessa."

//koska oliot käyttäytyvät myös kuin kokonaisluvut voidaan niitä käsitellä mukavasti
matinpuoliso = Get(Matti,"vaimo")


//tässä tarkistetaan että matinpuoliso muuttujassa oleva olio on oikeasti
//Henkilö luokan olio, tällä voidaan välttää virheitä.
If isObjectOf(matinpuoliso,"Henkilö")

  //lisää hakuja, ja hyvinhän nuo toimii vaikka maija vaihtui matinpuolisoon
  Print "Hänen vaimonsa "+get(matinpuoliso,"nimi")+" saa palkkaa "+get(matinpuoliso,"palkka")+" euroa kuukaudessa."
  
  Print 
  
  //täällä tulee esiin olioiden dynaamisuus, koska olio on vain osoite käytettyyn muistipalaan 
  //voidaan sitä vaihtaa kuin sukkia tai useamminkin! :o
  If Get(Matti,"palkka")>Get(matinpuoliso,"palkka") Then pienempi= matinpuoliso: Suurempi=Matti Else pienempi = Matti: suurempi = matinpuoliso
  
  //täällä taasen huomataan että get todellakin palauttaa luokan kentissä ilmoitettuja arvoja muutehan palkkoja ei voisi vähentää toisistaan
  Print Get(pienempi,"nimi")+" saa "+Int(Get(suurempi,"palkka")-Get(pienempi,"palkka"))+" euroa vähemmän palkkaa kuin "+Get(suurempi,"nimi")+"."

EndIf 


//tehdään vielä yksi Henkilö
liisa = Object(Person)
SetString(liisa,"nimi","Liisa Lillukka")
SetInt(liisa,"palkka",Rand(1000,5000))


//ja luodaan uusi luokka, jolla kaksi kenttää
lemmikki = Class("Lemmikki","nimi$, söpöys$")

//luodaan lemmikki luokalle puudeli olio
puudeli = Object(lemmikki)

//asetetaan puudelille vähän tietoja
SetString(puudeli,"nimi","Struudeli puudeli")
SetString(puudeli,"söpöys","awww")

//ja alistetaan puudeli liisan lemmikiksi
//huomataan taas että lemmikki on kokonaislukukenttä jotta
//puudeli voidaan siihen tallentaa
SetInt(liisa,"lemmikki",puudeli)

//taas kikkaillaan vähän osoituksella
//tätä kannattaa suosia sillä jatkuva nimellä hakeminen on varsin tehotonta
liisanlemmikki = get(liisa,"lemmikki")

//Tässä kokeillaan ominaisuutta jossa voidaan olion luokan nimi kertoa merkkijonona
//jos vertailua aikoo tehdä niin on kuitenkin nopeampaa käyttää kahden olion väliseen vertailuun
//isSameClass funktiota tai jos haluaa tarkistaa onko haluttu olio tietyn luokan jäsen
//isObjectOf funktiota, tällöin vältytään muuntamasta muistissa tavuina tallennettua 
//merkkijonoa merkki kerrallaan takaisin merkkijonoksi.
Print get(liisa,"nimi")+" on "+getClassName(liisa)+"."

//tässä varmistetaan että liisanlemmikki olio on todella Lemmikki luokan olio
If isObjectOf(liisanlemmikki,"Lemmikki") Then 
  //ja vielä tulostellaan vähän tietoja
  Print "Ja hänellä on "+get(liisanlemmikki,"nimi")+" lemmikkinään."
  Print get(liisanlemmikki,"nimi")+ " ON söpöydeltään aivan "+get(liisanlemmikki,"söpöys")+"."
EndIf 

//lopuksi poistetaan, vaikka se ei taitaisi olla aivan välttämätöntä
Remove(liisa)
Remove(Matti)
Remove(Maija)
//Kannattaa huomioida että luokka tulee poistaa vasta sen olioiden jälkeen
//erityisesti siksi ettei luokan olioita tule vahingossa käytettyä 
//luokan poistamisen jälkeen. Se aiheuttaa virhetilanteita
//tietysti tämäkin olisi kierrettävissä ylimääräisillä tarkastuksilla
//mutta kaikki varmistelutarkistelut maksavat suoritusaikaa
//ja silloin emme saa tehtyä niin hienoja pelejä. Vaikea valinta, eikös vain :P
DeleteClass(Personator)
//sama toimenpide myös Lemmikki luokalle.
REmove(puudeli)
DeleteClass(lemmikki)


WaitKey 


//tästä sitten alkaa itse koodi
//aluksi on hieman indeksejä joita käytetään 
//muistipaloissa offsetteinä, eli ne kertovat
//kuinka paljon muistipalan alusta kyseiseen kohtaan on.

Const pObjectDataAmount = 0
Const pFieldAmount = 4
Const pFieldNames = 8
Const pFieldTypes = 12
Const pFieldPositions = 16
Const pClassName = 20
Const pClassMemBlockSize = 24

Const pObjectData = 0
Const pObjectMemBlockSize = 24


//Luo uuden Luokan
//ottaa parametreiksi luokan nimen
//sekä luokan kenttien nimet ja tietotyypit
//huomaa ettei a As Integer merkitää tueta (vielä)
//Turvallisinta on käyttää a$ a# tai a merkkijonoille
//liukuluvuille ja kokonaisluvuille.
Function Class(ClassName$,parameters$)

  size = 0
  
  //alustetaan hieman luokan muistipaloja
  //lasketaan siis kenttien määrä ensin
  fields = CountWords(parameters$,",")
  fieldnamemem = MakeMEMBlock(4*fields)
  fieldtypemem = MakeMEMBlock(fields)
  fieldpositionmem = MakeMEMBlock(4*fields)


  //tässä parsitaan komento ja tietotyyppi toisistaan
  //koska eri tietotyypit vievät eri verran tilaa
  //pitää myös se ottaa huomioon
  //ja koska tietotyyppejä luetaan erilaisilla 
  //komennoilla, myös niiden järjestyksellä on väliä
  
  For i=1 To fields
  
    oldsize = size
  
    word$ = Trim(GetWord(parameters,i,","))
    
    If InStr(word,":") Then 
    
      name$ = Trim(GetWord(word,1,":"))
      mtype$ = Trim(GetWord(word,2,":"))
      
      Select mtype$
        Case "Int", "Integer", "I", "i", "%"
          size = size + 4
          memtype = 1
          
        Case "Float", "f", "F", "#"
          size = size + 4
          memtype = 2
          
        Case "String", "s", "S", "$"
          size = size + 4
          memtype = 3
        
        Case "MemString", "ms", "MS", "$$"
          size = size + 4
          memtype = 4
          
        Case "Short", "sh", "SH"
          size = size + 2
          memtype = 5
          
        Case "Byte", "b", "B"
          size = size + 1
          memtype = 6
      End Select 
    
    Else 
    
      If Right(word,1)="#" Then 
        size = size + 4
        memtype = 2
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      ElseIf Right(word,1)="$" Then 
        size = size + 4
        memtype = 3
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      ElseIf Right(word,1)="%" Then 
        size = size + 4
        memtype = 1
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      Else 
        size = size + 4
        memtype = 1
        name$ = word
      EndIf 

    EndIf 
    
    //ja sitten ne tallennetaan luokan muistipalaan
    //kenttien nimistä otetaan CRC jotta vertailu
    //olisi nopeaa
    
    mem = TextToMem(name$)

    PokeInt fieldnamemem,(i-1)*4,Crc32(mem)
    
    DeleteMEMBlock mem
    
    PokeInt fieldtypemem,(i-1),memtype
    PokeInt fieldpositionmem,(i-1)*4,oldsize

  Next i
  
  
  //lopuksi kaikki muistipalat kääritään nätisti
  //yhden muistipalan sisään, joka palautetaan
  //koodaajalle
  
  C = MakeMEMBlock(pClassMemBlockSize)
  
  PokeInt C, pClassName,TextToMem(ClassName$)
  
  PokeInt C,pDataSize,size
  PokeInt C,pFieldAmount,fields
  PokeInt C,pFieldNames,fieldnamemem
  PokeInt C,pFieldTypes,fieldtypemem
  PokeInt C,pFieldPositions,fieldpositionmem
  
  Return C
  
End Function 


//Varoitus, luokan poistaminen ennen sen olioita
//tekee olioista epävakaita ts. kone kaatuu todennäköisesti MAViin. Siis
//poista ensin oliot ja sitten vasta luokka
Function DeleteClass(C)
  If C Then  
    
    If PeekInt(C,pFieldNames) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldNames)
    if PeekInt(C,pFieldTypes) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldTypes)
    if PeekInt(C,pFieldPositions) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldPositions)
    DeleteMEMBlock C 
    C=0
  EndIf 
End Function 


//tämä antaa olion luokan nimen merkkijonona, ei kannata
//käyttää jos ei aivan pakko
Function getClassName(obj)

  If obj Then Return MemToText(PeekInt(obj,pClassName)) Else Return ""

End Function 

//vertailee kahta oliota keskenään palauttaa true jos ovat saman luokan olioita
Function isSameClass(obj,obj2)

  If obj And obj2 Then 

    objectClassName = PeekInt(obj,pClassName)
    object2ClassName = PeekInt(obj2,pClassName)

    If objectClassName = object2ClassName Then Return True
    
    If Crc32(object2ClassName) = Crc32(objectClassName) Then Return True
    
  EndIf 
  
  Return False

End Function 

//Kertoo kuuluuko olio tämännimiseen luokkaan. Suhteellisen hidas.
Function isObjectOf(obj,ClassName$)

  If obj Then 
  
    classNameMem = TextToMem(ClassName$)
  
    objectClassName = PeekInt(obj,pClassName)
    
    If Crc32(classNameMem) = Crc32(objectClassName) Then Return True
    
  EndIf 
  
  Return False

End Function 


//Tämä luo uusia olioita ottaa luokan parametrikseen

Function Object(C)

  //tässä luodaan olion datalle muistipaljoja ja
  //määritetään niiden kokoa
  obj = MakeMEMBlock(pObjectMemBlockSize)

  objectDataAmount = PeekInt(C,pObjectDataAmount)
  
  objectData = MakeMEMBlock(objectDataAmount)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(objectData)-1
    PokeByte objectData,i,0
  Next i

  PokeInt obj,pObjectData, objectData
  
  PokeInt obj,pClassName,PeekInt(C,pClassName)
  //lopuksi taas kääritään kaikki tieto yhteen muistipalaan
  //johon kopioidaan luokan tiedoista paikalliset kopiot
  PokeInt obj,pFieldAmount,PeekInt(C,pFieldAmount)
  PokeInt obj,pFieldNames,PeekInt(C,pFieldNames)
  PokeInt obj,pFieldTypes,PeekInt(C,pFieldTypes)
  PokeInt obj,pFieldPositions,PeekInt(C,pFieldPositions)
  
  Return obj
  
End Function 


//Tällä poistetaan olioita
Function Remove(obj)
  If obj Then 
  
    //koska oliolla voi olla muistipaloja kentissään
    //pitää ne poistaa ennen olion poistamista
    //tässä tarkistetaan merkkijonokenttien poistamista
    types = PeekInt(obj,pFieldTypes)
    If types Then 
      For i=0 To MEMBlockSize(types)-1
        If PeekByte(types,i) = 3 Then 
          s=PeekInt(PeekInt(obj,pObjectData),i*4)
          If s Then DeleteMEMBlock s
        EndIf 
      Next i
    EndIf 
    //lopuksi koko olio poistetaan ja nollataan osoitin
    If PeekInt(obj,pObjectData) Then DeleteMEMBlock PeekInt(obj,pObjectData)
    DeleteMEMBlock obj
    obj=0
  EndIf 
End Function 

//tällä asetetaan oliolle kokonaislukukenttään arvo
Function SetInt(obj,name$,value)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  //ensin kenttä tulee kuitenkin etsiä 
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    //nimen perusteella etsitään
    //voisi myös olla tehokkaampi
    //hakupuu tai hajautustaulu
    //muutamilla kentillä ei kuitenkaan merkittävää 
    //eroa.
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      //kirjoitetaan vain jos kenttä todella on haluttua
      //tietotyyppiä Myös tavut ja shortit on tuettuna
      Select fieldtype
        Case 1
          PokeInt objectData,position,value
        Case 4
          PokeInt objectData,position,value
        Case 5
          PokeShort objectData,position,value
        Case 6
          PokeByte objectData,position,value
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select
      
      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  //täällä tulee virhettä jos etsittyä kenttää ei löydykään
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 


//tämä muuten samanlainen mutta value on merkkijonona ja ainoastaan merkkijonot sallittuja
Function SetString(obj,name$,value$)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 3
          PokeInt objectData,position,TextToMem(value$)
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select

      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value$+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 

//sama juttu täällä kts. SetInt jos ongelmia
Function SetFloat(obj,name$,value#)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 2
          PokeFloat objectData,position,value#
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select
      
      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value#+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 


//tämä periaatteessa hieman nopeampi tapa käsitellä kenttiä, mutta nimien sijasta
//pääsee vaain tiettyyn kenttään numerolla käsiksi
// jos kentät on määritelty a, b, c niin kenttä c olisi numero 2 eli numerot alkaa
//nollasta.
Function GetN(obj,pos)
  
  fields = PeekInt(obj,pFields)
  
  If fields>=pos Then 
    
    objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
    fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
    
    position = PeekInt(fieldPositions,pos*4)
    
    fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
    fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
    
    Select fieldtype
      Case 1
        Return PeekInt(objectData,position)
      Case 2
        Return PeekFloat(objectData,position)
      Case 3
        Return MemToText(PeekInt(objectData,position))
      Case 4
        Return PeekInt(objectData,position)
      Case 5
        Return PeekShort(objectData,position)
      Case 6
        Return PeekByte(objectData,position)
    End Select
    
    Return 0
  Else
  
    MakeError "Tried t"+"o get position "+pos+" and there is only "+fields+"!"
  EndIf 

End Function 


//tässä tämä yleiskäyttöinen hakufunktio
//palauttaa löytämänsä kentän juuri oikeassa muodossa.
Function Get(obj,name$)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 1
          Return PeekInt(objectData,position)
        Case 2
          Return PeekFloat(objectData,position)
        Case 3
          Return MemToText(PeekInt(objectData,position))
        Case 4
          Return PeekInt(objectData,position)
        Case 5
          Return PeekShort(objectData,position)
        Case 6
          Return PeekByte(objectData,position)
      End Select
      
      Return 0
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o get "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 

//tämä tallentaa tekstin muistipalaan ja palauttaa sen
Function TextToMem(Txt$)

  l = Len(txt$)
  
  mem = MakeMEMBlock(l)
  
  If l>0
  
    For i=1 To l
      PokeByte mem,i-1,Asc(Mid(txt$,i,1)) 
    Next i
      
  EndIf 

  Return mem

End Function 

//tämä muuntaa muistipalassa olevan tekstin takaisin merkkijonoksi
Function MemToText(mem)

  txt$ = ""
  
  l = MEMBlockSize(mem)

  If l>0
  
    For i=0 To l-1
      txt$=txt$+Chr(PeekByte(mem,i))
    Next i
      
  EndIf 

  Return txt$

End Function 

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: "Luokat" CoolBasiciin

Post by MaGetzUb » Fri Apr 01, 2011 7:18 pm

No ohoh! Näitähän kaivattiinkin! :D Paitsi noh kuinkahan bugivapaasti nuo toimii?
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: "Luokat" CoolBasiciin

Post by Jani » Sun Feb 10, 2013 9:19 pm

Noh, tässä kävi nyt niin, että tein häpeilemättä oman versioni ja häpeilemättä bumppaan vanhan aiheen.
Toivoisin, että joku testaakin tätä. Erona on siis käytännössä 300 riviä vähemmän. En ajanut nopeustestejä ja veikkaan, että jotain tärkeää jäi unohtumaan. Kertokaa jos näin kävi.

Code: Select all

// Tehdään pari luokkaa
Person = Class("Person", "name:s, age:i, height:f")
Class("Pet", "name:s, type:s, age:s, owner:s") // Ei ole tarpeen ottaa luokkaa talteen.

// Tehdään Matti.
Matti = Object(Person)
set(Matti, "name", "Matti")
set(Matti, "age", 21)
set(Matti, "height", 1.89)

// Ja Minna..
Minna = Object(Person)
set(Minna, "name", "Minna")
set(Minna, "age", 13)
set(Minna, "height", 1.60)

// Ja lemmikki..
Rotta = Object(GetClass("Pet")) // HOX! Käytetään GetClass-funktiota luokan hakuun.
set(Rotta, "name", "Cat")
set(Rotta, "type", "kissa")
set(Rotta, "age", 4)
set(Rotta, "owner", "Minna")

Print get(Matti, "name") + " - " + get(Matti, "age") + " - " + get(Matti, "height")
Print get(Minna, "name") + " - " + get(Minna, "age") + " - " + get(Minna, "height")
Print get(Rotta, "name") + " - " + get(Rotta, "age") + " - " + get(Rotta, "type") + " - " + get(Rotta, "owner")
// Muutetaan arvoja.
set(Matti, "age", 30)
set(Matti, "height", 1.72)
Print get(Matti, "name") + " - " + get(Matti, "age") + " - " + get(Matti, "height")

If isSameClass(Matti, Minna) Then Print "Matti ja Minna ovat samaa lajia!"
If isSameClass(Matti, Rotta) Then Print "Matti ja Rotta ovat samaa lajia!"
If isObjectOf(Rotta, GetClass("Pet")) Then Print "Rotta on lemmikki!"

// Poistetaan instanssi.
RemObject(Matti)

// Luokan poistaminen poistaa samalla myös kaikki instanssit.
RemClass(Person)
RemClass(GetClass("Pet"))

WaitKey

End

// Itse systeemi.

Const cCPfields = 0  //class_Class_Position
Const cCPinst  = 4
Const cCPObjects = 8
Const cFPname  = 0  //class_Field_Position
Const cFPcrc  = 4
Const cFPtype  = 8
Const cFPvalue = 9
Const cFTstr  = 0  //class_Field_Type
Const cFTint  = 1
Const cFTfloat = 2
Const cIPclass = 0  //class_Object_Position
Const cIPfields = 4

Type CLASSES
  Field name As String
  Field mem As Integer
EndType

// Luo luokan.
// name: Luokan nimi haettaessa
// fields: luokan muuttujat
//eg. Class("Person", "name:s, age:i")
Function Class(name As String, fields As String)
  classmem = MakeMEMBlock(12) // Initialize class
  
  // Add class to class list and throw in the name.
  c.CLASSES = New(CLASSES)
  c\name = name
  c\mem = classmem
  PokeInt classmem, cCPinst, ConvertToInteger(c)
  
  // Count the fields and allocate enough memory for them
  fieldcount = CountWords(fields, ",")
  fieldsmem = MakeMEMBlock(fieldcount * 4)
  
  PokeInt classmem, cCPfields, fieldsmem
  
  // Initialize the fields for copying.
  For i = 0 To fieldcount - 1
    cfield$ = Trim(GetWord(fields, i + 1, ","))
    fieldmem = MakeMEMBlock(13)
    PokeInt fieldmem, cFPname, StringToMem(GetWord(cfield, 1, ":"))
    PokeInt fieldmem, cFPcrc, Crc32(PeekInt(fieldmem, cFPname))
    Select GetWord(cfield, 2, ":")
      Case "String", "s", "$"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTstr
      Case "Integer", "i"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTint
      Case "Float", "f", "#"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTfloat
    EndSelect
    PokeInt fieldmem, cFPvalue, 0
    PokeInt fieldsmem, i * 4, fieldmem
  Next i
  
  Objects = MakeMEMBlock(4)
  PokeInt Objects, 0, 0
  PokeInt classmem, cCPObjects, Objects
  
  Return classmem
EndFunction

// Poistaa luokan ja sen objektit.
Function RemClass(classmem)
  c.CLASSES = ConvertToType(PeekInt(classmem, cCPinst))
  Delete c
  
  fieldsmem = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fieldsmem) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fieldsmem, i * 4)
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0)
  If count > 0 Then
    For i = 1 To count
      RemObject(PeekInt(Objects, i * 4))
    Next i
  EndIf
  Return True
EndFunction

// Luo objektin luokalle.
Function Object(classmem)
  If classmem = 0 Then Return 0
  inst = MakeMEMBlock(8)
  PokeInt inst, cIPclass, classmem
  
  // Throw Object to the list.
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0) + 1
  If count * 4 >= MEMBlockSize(Objects) Then ResizeMEMBlock Objects, count * 4 + 4
  PokeInt Objects, 0, count
  PokeInt Objects, count * 4, inst
  
  classfields = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldsize = MEMBlockSize(classfields)
  fieldcount = fieldsize / 4
  fields = MakeMEMBlock(fieldsize)
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = MakeMEMBlock(13)
    MemCopy PeekInt(classfields, i * 4), 0, f, 0, 13
    PokeInt fields, i * 4, f
  Next i
  
  PokeInt inst, cIPfields, fields
  
  Return inst
EndFunction

// Poistaa objektin.
Function RemObject(inst)
  If inst = 0 Then Return False
  classmem = PeekInt(inst, cIPclass)
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  
  Objectcount = PeekInt(Objects, 0)
  found = False
  For i = 1 To Objectcount
    If found = False Then
      If PeekInt(Objects, i * 4) = inst Then
        PokeInt Objects, i * 4, 0
        PokeInt Objects, 0, Objectcount - 1
        found = True
      EndIf
    Else
      PokeInt Objects, (i - 1) * 4, PeekInt(Objects, i * 4)
    EndIf
  Next i
  
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If PeekInt(f, cFPtype) = cFTstr Then
      t = PeekInt(f, cFPvalue)
      If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
    EndIf
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  DeleteMEMBlock fields
  DeleteMEMBlock inst
  
  Return True
EndFunction

// Asettaa objektin muuttujan arvon.
Function set(inst, fieldname$, value$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If Crc32(StringToMem(fieldname)) = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          t = PeekInt(f, cFPvalue)
          If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
          PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
        Case 1
          PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
        Case 2
          PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
      EndSelect
      Return True
    EndIf
  Next i
  Return False
EndFunction

// Hakee objektin muuttujan arvon.
Function get(inst, fieldname$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If Crc32(StringToMem(fieldname)) = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
        Case 1
          Return PeekInt(f, cFPvalue)
        Case 2
          Return PeekFloat(f, cFPvalue)
      EndSelect
      Return True
    EndIf
  Next i
EndFunction

// Hakee luokan merkkijonosta.
Function GetClass(name As String)
  For c.CLASSES = Each CLASSES
    If c\name = name Then Return c\mem
  Next c
  Return 0
EndFunction

// Hakee objektin luokan.
Function GetClassFromObject(inst)
  Return PeekInt(inst, cIPclass)
EndFunction

// Tarkastaa onko inst luokan objekti
Function isObjectOf(inst, classmem)
  Return PeekInt(inst, cIPclass) = classmem
EndFunction

// Tarkastaa ovatko objektit samasta luokasta.
Function isSameClass(inst1, inst2)
  Return PeekInt(inst1, cIPclass) = PeekInt(inst2, cIPclass)
EndFunction

// Muuttaa merkkijono muistipalaksi.

Function StringToMem(s As String)
  length = Len(s)
  If length = 0 Then Return 0
  mem = MakeMEMBlock(length)
  For i = 1 To length
    PokeByte mem, i - 1, Asc(Mid(s, i, 1))
  Next i
  Return mem
EndFunction

Function MemToString$(mem)
  If mem = 0 Then Return ""
  s$ = ""
  length = MEMBlockSize(mem)
  For i = 1 To length
    s = s + Chr(PeekByte(mem, i - 1))
  Next i
  Return s
EndFunction
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Re: "Luokat" CoolBasiciin

Post by MetalRain » Mon Feb 11, 2013 10:58 pm

Tein yksinkertaisen nopeustestin jolla testataan lähinnä sitä mitä tarvitaankin eli getti ja setti nopeutta. Luokkien alustus ja instanssien luonti voidaan aika usein tehdä etukäteen ja näyttikin että se on aika halpaa. Jostain syystä ratkaisusi vei noin tuplaten aikaa vaikka onkin mukavasti elegantimpi ja miellyttävämpi käyttää.

Testi alkuperäisellä

Code: Select all

start = Timer()
TestClass = Class("Triangle", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")

Const testTimes = 3000
Dim insta(testTimes)

For i=0 To testTimes-1
  insta(i) = Object(TestClass)
  SetInt(insta(i),"x1", 1)
  SetInt(insta(i),"x2", 2)
  SetInt(insta(i),"x3", 3)
  SetInt(insta(i),"y1", 4)
  SetInt(insta(i),"y2", 5)
  SetInt(insta(i),"y3", 6)
Next i

took = Timer()-start
Print "Set took "+took+ " ms "+(float(took)/float(testTimes))
getstart = Timer()

For i=0 To testTimes-1
  //kuvitteellinen trifilleri tai muuta jännää
  sum = Get(insta(i),"x1")+Get(insta(i),"y1")+Get(insta(i),"x2")+Get(insta(i),"y2")+Get(insta(i),"x3")+Get(insta(i),"y3")
Next i

took = Timer()-getstart
Print "Get took "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

took = Timer()-start
Print "Took total "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

WaitKey

End//tästä sitten alkaa itse koodi
//aluksi on hieman indeksejä joita käytetään 
//muistipaloissa offsetteinä, eli ne kertovat
//kuinka paljon muistipalan alusta kyseiseen kohtaan on.

Const pObjectDataAmount = 0
Const pFieldAmount = 4
Const pFieldNames = 8
Const pFieldTypes = 12
Const pFieldPositions = 16
Const pClassName = 20
Const pClassMemBlockSize = 24

Const pObjectData = 0
Const pObjectMemBlockSize = 24


//Luo uuden Luokan
//ottaa parametreiksi luokan nimen
//sekä luokan kenttien nimet ja tietotyypit
//huomaa ettei a As Integer merkitää tueta (vielä)
//Turvallisinta on käyttää a$ a# tai a merkkijonoille
//liukuluvuille ja kokonaisluvuille.
Function Class(ClassName$,parameters$)

  size = 0
  
  //alustetaan hieman luokan muistipaloja
  //lasketaan siis kenttien määrä ensin
  fields = CountWords(parameters$,",")
  fieldnamemem = MakeMEMBlock(4*fields)
  fieldtypemem = MakeMEMBlock(fields)
  fieldpositionmem = MakeMEMBlock(4*fields)


  //tässä parsitaan komento ja tietotyyppi toisistaan
  //koska eri tietotyypit vievät eri verran tilaa
  //pitää myös se ottaa huomioon
  //ja koska tietotyyppejä luetaan erilaisilla 
  //komennoilla, myös niiden järjestyksellä on väliä
  
  For i=1 To fields
  
    oldsize = size
  
    word$ = Trim(GetWord(parameters,i,","))
    
    If InStr(word,":") Then 
    
      name$ = Trim(GetWord(word,1,":"))
      mtype$ = Trim(GetWord(word,2,":"))
      
      Select mtype$
        Case "Int", "Integer", "I", "i", "%"
          size = size + 4
          memtype = 1
          
        Case "Float", "f", "F", "#"
          size = size + 4
          memtype = 2
          
        Case "String", "s", "S", "$"
          size = size + 4
          memtype = 3
        
        Case "MemString", "ms", "MS", "$$"
          size = size + 4
          memtype = 4
          
        Case "Short", "sh", "SH"
          size = size + 2
          memtype = 5
          
        Case "Byte", "b", "B"
          size = size + 1
          memtype = 6
      End Select 
    
    Else 
    
      If Right(word,1)="#" Then 
        size = size + 4
        memtype = 2
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      ElseIf Right(word,1)="$" Then 
        size = size + 4
        memtype = 3
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      ElseIf Right(word,1)="%" Then 
        size = size + 4
        memtype = 1
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      Else 
        size = size + 4
        memtype = 1
        name$ = word
      EndIf 

    EndIf 
    
    //ja sitten ne tallennetaan luokan muistipalaan
    //kenttien nimistä otetaan CRC jotta vertailu
    //olisi nopeaa
    
    mem = TextToMem(name$)

    PokeInt fieldnamemem,(i-1)*4,Crc32(mem)
    
    DeleteMEMBlock mem
    
    PokeInt fieldtypemem,(i-1),memtype
    PokeInt fieldpositionmem,(i-1)*4,oldsize

  Next i
  
  
  //lopuksi kaikki muistipalat kääritään nätisti
  //yhden muistipalan sisään, joka palautetaan
  //koodaajalle
  
  C = MakeMEMBlock(pClassMemBlockSize)
  
  PokeInt C, pClassName,TextToMem(ClassName$)
  
  PokeInt C,pDataSize,size
  PokeInt C,pFieldAmount,fields
  PokeInt C,pFieldNames,fieldnamemem
  PokeInt C,pFieldTypes,fieldtypemem
  PokeInt C,pFieldPositions,fieldpositionmem
  
  Return C
  
End Function 


//Varoitus, luokan poistaminen ennen sen olioita
//tekee olioista epävakaita ts. kone kaatuu todennäköisesti MAViin. Siis
//poista ensin oliot ja sitten vasta luokka
Function DeleteClass(C)
  If C Then  
    
    If PeekInt(C,pFieldNames) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldNames)
    if PeekInt(C,pFieldTypes) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldTypes)
    if PeekInt(C,pFieldPositions) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldPositions)
    DeleteMEMBlock C 
    C=0
  EndIf 
End Function 


//tämä antaa olion luokan nimen merkkijonona, ei kannata
//käyttää jos ei aivan pakko
Function getClassName(obj)

  If obj Then Return MemToText(PeekInt(obj,pClassName)) Else Return ""

End Function 

//vertailee kahta oliota keskenään palauttaa true jos ovat saman luokan olioita
Function isSameClass(obj,obj2)

  If obj And obj2 Then 

    objectClassName = PeekInt(obj,pClassName)
    object2ClassName = PeekInt(obj2,pClassName)

    If objectClassName = object2ClassName Then Return True
    
    If Crc32(object2ClassName) = Crc32(objectClassName) Then Return True
    
  EndIf 
  
  Return False

End Function 

//Kertoo kuuluuko olio tämännimiseen luokkaan. Suhteellisen hidas.
Function isObjectOf(obj,ClassName$)

  If obj Then 
  
    classNameMem = TextToMem(ClassName$)
  
    objectClassName = PeekInt(obj,pClassName)
    
    If Crc32(classNameMem) = Crc32(objectClassName) Then Return True
    
  EndIf 
  
  Return False

End Function 


//Tämä luo uusia olioita ottaa luokan parametrikseen

Function Object(C)

  //tässä luodaan olion datalle muistipaljoja ja
  //määritetään niiden kokoa
  obj = MakeMEMBlock(pObjectMemBlockSize)

  objectDataAmount = PeekInt(C,pObjectDataAmount)
  
  objectData = MakeMEMBlock(objectDataAmount)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(objectData)-1
    PokeByte objectData,i,0
  Next i

  PokeInt obj,pObjectData, objectData
  
  PokeInt obj,pClassName,PeekInt(C,pClassName)
  //lopuksi taas kääritään kaikki tieto yhteen muistipalaan
  //johon kopioidaan luokan tiedoista paikalliset kopiot
  PokeInt obj,pFieldAmount,PeekInt(C,pFieldAmount)
  PokeInt obj,pFieldNames,PeekInt(C,pFieldNames)
  PokeInt obj,pFieldTypes,PeekInt(C,pFieldTypes)
  PokeInt obj,pFieldPositions,PeekInt(C,pFieldPositions)
  
  Return obj
  
End Function 


//Tällä poistetaan olioita
Function Remove(obj)
  If obj Then 
  
    //koska oliolla voi olla muistipaloja kentissään
    //pitää ne poistaa ennen olion poistamista
    //tässä tarkistetaan merkkijonokenttien poistamista
    types = PeekInt(obj,pFieldTypes)
    If types Then 
      For i=0 To MEMBlockSize(types)-1
        If PeekByte(types,i) = 3 Then 
          s=PeekInt(PeekInt(obj,pObjectData),i*4)
          If s Then DeleteMEMBlock s
        EndIf 
      Next i
    EndIf 
    //lopuksi koko olio poistetaan ja nollataan osoitin
    If PeekInt(obj,pObjectData) Then DeleteMEMBlock PeekInt(obj,pObjectData)
    DeleteMEMBlock obj
    obj=0
  EndIf 
End Function 

//tällä asetetaan oliolle kokonaislukukenttään arvo
Function SetInt(obj,name$,value)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  //ensin kenttä tulee kuitenkin etsiä 
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    //nimen perusteella etsitään
    //voisi myös olla tehokkaampi
    //hakupuu tai hajautustaulu
    //muutamilla kentillä ei kuitenkaan merkittävää 
    //eroa.
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      //kirjoitetaan vain jos kenttä todella on haluttua
      //tietotyyppiä Myös tavut ja shortit on tuettuna
      Select fieldtype
        Case 1
          PokeInt objectData,position,value
        Case 4
          PokeInt objectData,position,value
        Case 5
          PokeShort objectData,position,value
        Case 6
          PokeByte objectData,position,value
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select
      
      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  //täällä tulee virhettä jos etsittyä kenttää ei löydykään
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 


//tämä muuten samanlainen mutta value on merkkijonona ja ainoastaan merkkijonot sallittuja
Function SetString(obj,name$,value$)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 3
          PokeInt objectData,position,TextToMem(value$)
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select

      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value$+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 

//sama juttu täällä kts. SetInt jos ongelmia
Function SetFloat(obj,name$,value#)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 2
          PokeFloat objectData,position,value#
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select
      
      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value#+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 


//tämä periaatteessa hieman nopeampi tapa käsitellä kenttiä, mutta nimien sijasta
//pääsee vaain tiettyyn kenttään numerolla käsiksi
// jos kentät on määritelty a, b, c niin kenttä c olisi numero 2 eli numerot alkaa
//nollasta.
Function GetN(obj,pos)
  
  fields = PeekInt(obj,pFields)
  
  If fields>=pos Then 
    
    objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
    fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
    
    position = PeekInt(fieldPositions,pos*4)
    
    fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
    fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
    
    Select fieldtype
      Case 1
        Return PeekInt(objectData,position)
      Case 2
        Return PeekFloat(objectData,position)
      Case 3
        Return MemToText(PeekInt(objectData,position))
      Case 4
        Return PeekInt(objectData,position)
      Case 5
        Return PeekShort(objectData,position)
      Case 6
        Return PeekByte(objectData,position)
    End Select
    
    Return 0
  Else
  
    MakeError "Tried t"+"o get position "+pos+" and there is only "+fields+"!"
  EndIf 

End Function 


//tässä tämä yleiskäyttöinen hakufunktio
//palauttaa löytämänsä kentän juuri oikeassa muodossa.
Function Get(obj,name$)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 1
          Return PeekInt(objectData,position)
        Case 2
          Return PeekFloat(objectData,position)
        Case 3
          Return MemToText(PeekInt(objectData,position))
        Case 4
          Return PeekInt(objectData,position)
        Case 5
          Return PeekShort(objectData,position)
        Case 6
          Return PeekByte(objectData,position)
      End Select
      
      Return 0
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o get "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 

//tämä tallentaa tekstin muistipalaan ja palauttaa sen
Function TextToMem(Txt$)

  l = Len(txt$)
  
  mem = MakeMEMBlock(l)
  
  If l>0
  
    For i=1 To l
      PokeByte mem,i-1,Asc(Mid(txt$,i,1)) 
    Next i
      
  EndIf 

  Return mem

End Function 

//tämä muuntaa muistipalassa olevan tekstin takaisin merkkijonoksi
Function MemToText(mem)

  txt$ = ""
  
  l = MEMBlockSize(mem)

  If l>0
  
    For i=0 To l-1
      txt$=txt$+Chr(PeekByte(mem,i))
    Next i
      
  EndIf 

  Return txt$

End Function
Testi sinun systeemillä

Code: Select all

start = Timer()
TestClass = Class("Triangle", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")

Const testTimes = 3000
Dim insta(testTimes)

For i=0 To testTimes-1
  insta(i) = Object(TestClass)
  Set(insta(i),"x1", 1)
  Set(insta(i),"x2", 2)
  Set(insta(i),"x3", 3)
  Set(insta(i),"y1", 4)
  Set(insta(i),"y2", 5)
  Set(insta(i),"y3", 6)
Next i

took = Timer()-start
Print "Set took "+took+ " ms "+(float(took)/float(testTimes))
getstart = Timer()

For i=0 To testTimes-1
  //kuvitteellinen trifilleri tai muuta jännää
  sum = Get(insta(i),"x1")+Get(insta(i),"y1")+Get(insta(i),"x2")+Get(insta(i),"y2")+Get(insta(i),"x3")+Get(insta(i),"y3")
Next i

took = Timer()-getstart
Print "Get took "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

took = Timer()-start
Print "Took total "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))


WaitKey

End


// Itse systeemi.

Const cCPfields = 0  //class_Class_Position
Const cCPinst  = 4
Const cCPObjects = 8
Const cFPname  = 0  //class_Field_Position
Const cFPcrc  = 4
Const cFPtype  = 8
Const cFPvalue = 9
Const cFTstr  = 0  //class_Field_Type
Const cFTint  = 1
Const cFTfloat = 2
Const cIPclass = 0  //class_Object_Position
Const cIPfields = 4

Type CLASSES
  Field name As String
  Field mem As Integer
EndType

// Luo luokan.
// name: Luokan nimi haettaessa
// fields: luokan muuttujat
//eg. Class("Person", "name:s, age:i")
Function Class(name As String, fields As String)
  classmem = MakeMEMBlock(12) // Initialize class
  
  // Add class to class list and throw in the name.
  c.CLASSES = New(CLASSES)
  c\name = name
  c\mem = classmem
  PokeInt classmem, cCPinst, ConvertToInteger(c)
  
  // Count the fields and allocate enough memory for them
  fieldcount = CountWords(fields, ",")
  fieldsmem = MakeMEMBlock(fieldcount * 4)
  
  PokeInt classmem, cCPfields, fieldsmem
  
  // Initialize the fields for copying.
  For i = 0 To fieldcount - 1
    cfield$ = Trim(GetWord(fields, i + 1, ","))
    fieldmem = MakeMEMBlock(13)
    PokeInt fieldmem, cFPname, StringToMem(GetWord(cfield, 1, ":"))
    PokeInt fieldmem, cFPcrc, Crc32(PeekInt(fieldmem, cFPname))
    Select GetWord(cfield, 2, ":")
      Case "String", "s", "$"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTstr
      Case "Integer", "i"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTint
      Case "Float", "f", "#"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTfloat
    EndSelect
    PokeInt fieldmem, cFPvalue, 0
    PokeInt fieldsmem, i * 4, fieldmem
  Next i
  
  Objects = MakeMEMBlock(4)
  PokeInt Objects, 0, 0
  PokeInt classmem, cCPObjects, Objects
  
  Return classmem
EndFunction

// Poistaa luokan ja sen objektit.
Function RemClass(classmem)
  c.CLASSES = ConvertToType(PeekInt(classmem, cCPinst))
  Delete c
  
  fieldsmem = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fieldsmem) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fieldsmem, i * 4)
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0)
  If count > 0 Then
    For i = 1 To count
      RemObject(PeekInt(Objects, i * 4))
    Next i
  EndIf
  Return True
EndFunction

// Luo objektin luokalle.
Function Object(classmem)
  If classmem = 0 Then Return 0
  inst = MakeMEMBlock(8)
  PokeInt inst, cIPclass, classmem
  
  // Throw Object to the list.
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0) + 1
  If count * 4 >= MEMBlockSize(Objects) Then ResizeMEMBlock Objects, count * 4 + 4
  PokeInt Objects, 0, count
  PokeInt Objects, count * 4, inst
  
  classfields = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldsize = MEMBlockSize(classfields)
  fieldcount = fieldsize / 4
  fields = MakeMEMBlock(fieldsize)
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = MakeMEMBlock(13)
    MemCopy PeekInt(classfields, i * 4), 0, f, 0, 13
    PokeInt fields, i * 4, f
  Next i
  
  PokeInt inst, cIPfields, fields
  
  Return inst
EndFunction

// Poistaa objektin.
Function RemObject(inst)
  If inst = 0 Then Return False
  classmem = PeekInt(inst, cIPclass)
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  
  Objectcount = PeekInt(Objects, 0)
  found = False
  For i = 1 To Objectcount
    If found = False Then
      If PeekInt(Objects, i * 4) = inst Then
        PokeInt Objects, i * 4, 0
        PokeInt Objects, 0, Objectcount - 1
        found = True
      EndIf
    Else
      PokeInt Objects, (i - 1) * 4, PeekInt(Objects, i * 4)
    EndIf
  Next i
  
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If PeekInt(f, cFPtype) = cFTstr Then
      t = PeekInt(f, cFPvalue)
      If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
    EndIf
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  DeleteMEMBlock fields
  DeleteMEMBlock inst
  
  Return True
EndFunction

// Asettaa objektin muuttujan arvon.
Function set(inst, fieldname$, value$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If Crc32(StringToMem(fieldname)) = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          t = PeekInt(f, cFPvalue)
          If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
          PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
        Case 1
          PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
        Case 2
          PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
      EndSelect
      Return True
    EndIf
  Next i
  Return False
EndFunction

// Hakee objektin muuttujan arvon.
Function get(inst, fieldname$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If Crc32(StringToMem(fieldname)) = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
        Case 1
          Return PeekInt(f, cFPvalue)
        Case 2
          Return PeekFloat(f, cFPvalue)
      EndSelect
      Return True
    EndIf
  Next i
EndFunction

// Hakee luokan merkkijonosta.
Function GetClass(name As String)
  For c.CLASSES = Each CLASSES
    If c\name = name Then Return c\mem
  Next c
  Return 0
EndFunction

// Hakee objektin luokan.
Function GetClassFromObject(inst)
  Return PeekInt(inst, cIPclass)
EndFunction

// Tarkastaa onko inst luokan objekti
Function isObjectOf(inst, classmem)
  Return PeekInt(inst, cIPclass) = classmem
EndFunction

// Tarkastaa ovatko objektit samasta luokasta.
Function isSameClass(inst1, inst2)
  Return PeekInt(inst1, cIPclass) = PeekInt(inst2, cIPclass)
EndFunction

// Muuttaa merkkijono muistipalaksi.

Function StringToMem(s As String)
  length = Len(s)
  If length = 0 Then Return 0
  mem = MakeMEMBlock(length)
  For i = 1 To length
    PokeByte mem, i - 1, Asc(Mid(s, i, 1))
  Next i
  Return mem
EndFunction

Function MemToString$(mem)
  If mem = 0 Then Return ""
  s$ = ""
  length = MEMBlockSize(mem)
  For i = 1 To length
    s = s + Chr(PeekByte(mem, i - 1))
  Next i
  Return s
EndFunction
Seuraavanlaisia tuloksia sain:

Alkuperäisellä:

Code: Select all

Set took 431 ms 0.143667
Get took 374 ms 0.124667
Took total 826 ms 0.275333
Sinun versiolla:

Code: Select all

Set took 1148 ms 0.382667
Get took 1100 ms 0.366667
Took total 2269 ms 0.756333
Näissä siis tuo viimeinen luku kertoo yhden loopin ajan eli luonti ja kuusi settiä tai kuusi gettiä.

Ainakin huomasin että StringToMem funktiota käytetään looppien sisällä (get ja set) ja että sillä luotuja muistipaloja ei poisteta.

Code: Select all

start = Timer()
TestClass = Class("Triangle", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")

Const testTimes = 3000
Dim insta(testTimes)

For i=0 To testTimes-1
  insta(i) = Object(TestClass)
  Set(insta(i),"x1", 1)
  Set(insta(i),"x2", 2)
  Set(insta(i),"x3", 3)
  Set(insta(i),"y1", 4)
  Set(insta(i),"y2", 5)
  Set(insta(i),"y3", 6)
Next i

took = Timer()-start
Print "Set took "+took+ " ms "+(float(took)/float(testTimes))
getstart = Timer()

For i=0 To testTimes-1
  //kuvitteellinen trifilleri tai muuta jännää
  sum = Get(insta(i),"x1")+Get(insta(i),"y1")+Get(insta(i),"x2")+Get(insta(i),"y2")+Get(insta(i),"x3")+Get(insta(i),"y3")
Next i

took = Timer()-getstart
Print "Get took "+ (took) + " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

took = Timer()-start
Print "Took total "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))


WaitKey

End


// Itse systeemi.

Const cCPfields = 0  //class_Class_Position
Const cCPinst  = 4
Const cCPObjects = 8
Const cFPname  = 0  //class_Field_Position
Const cFPcrc  = 4
Const cFPtype  = 8
Const cFPvalue = 9
Const cFTstr  = 0  //class_Field_Type
Const cFTint  = 1
Const cFTfloat = 2
Const cIPclass = 0  //class_Object_Position
Const cIPfields = 4

Type CLASSES
  Field name As String
  Field mem As Integer
EndType

// Luo luokan.
// name: Luokan nimi haettaessa
// fields: luokan muuttujat
//eg. Class("Person", "name:s, age:i")
Function Class(name As String, fields As String)
  classmem = MakeMEMBlock(12) // Initialize class
  
  // Add class to class list and throw in the name.
  c.CLASSES = New(CLASSES)
  c\name = name
  c\mem = classmem
  PokeInt classmem, cCPinst, ConvertToInteger(c)
  
  // Count the fields and allocate enough memory for them
  fieldcount = CountWords(fields, ",")
  fieldsmem = MakeMEMBlock(fieldcount * 4)
  
  PokeInt classmem, cCPfields, fieldsmem
  
  // Initialize the fields for copying.
  For i = 0 To fieldcount - 1
    cfield$ = Trim(GetWord(fields, i + 1, ","))
    fieldmem = MakeMEMBlock(13)
    PokeInt fieldmem, cFPname, StringToMem(GetWord(cfield, 1, ":"))
    PokeInt fieldmem, cFPcrc, Crc32(PeekInt(fieldmem, cFPname))
    Select GetWord(cfield, 2, ":")
      Case "String", "s", "$"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTstr
      Case "Integer", "i"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTint
      Case "Float", "f", "#"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTfloat
    EndSelect
    PokeInt fieldmem, cFPvalue, 0
    PokeInt fieldsmem, i * 4, fieldmem
  Next i
  
  Objects = MakeMEMBlock(4)
  PokeInt Objects, 0, 0
  PokeInt classmem, cCPObjects, Objects
  
  Return classmem
EndFunction

// Poistaa luokan ja sen objektit.
Function RemClass(classmem)
  c.CLASSES = ConvertToType(PeekInt(classmem, cCPinst))
  Delete c
  
  fieldsmem = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fieldsmem) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fieldsmem, i * 4)
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0)
  If count > 0 Then
    For i = 1 To count
      RemObject(PeekInt(Objects, i * 4))
    Next i
  EndIf
  Return True
EndFunction

// Luo objektin luokalle.
Function Object(classmem)
  If classmem = 0 Then Return 0
  inst = MakeMEMBlock(8)
  PokeInt inst, cIPclass, classmem
  
  // Throw Object to the list.
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0) + 1
  If count * 4 >= MEMBlockSize(Objects) Then ResizeMEMBlock Objects, count * 4 + 4
  PokeInt Objects, 0, count
  PokeInt Objects, count * 4, inst
  
  classfields = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldsize = MEMBlockSize(classfields)
  fieldcount = fieldsize / 4
  fields = MakeMEMBlock(fieldsize)
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = MakeMEMBlock(13)
    MemCopy PeekInt(classfields, i * 4), 0, f, 0, 13
    PokeInt fields, i * 4, f
  Next i
  
  PokeInt inst, cIPfields, fields
  
  Return inst
EndFunction

// Poistaa objektin.
Function RemObject(inst)
  If inst = 0 Then Return False
  classmem = PeekInt(inst, cIPclass)
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  
  Objectcount = PeekInt(Objects, 0)
  found = False
  For i = 1 To Objectcount
    If found = False Then
      If PeekInt(Objects, i * 4) = inst Then
        PokeInt Objects, i * 4, 0
        PokeInt Objects, 0, Objectcount - 1
        found = True
      EndIf
    Else
      PokeInt Objects, (i - 1) * 4, PeekInt(Objects, i * 4)
    EndIf
  Next i
  
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If PeekInt(f, cFPtype) = cFTstr Then
      t = PeekInt(f, cFPvalue)
      If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
    EndIf
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  DeleteMEMBlock fields
  DeleteMEMBlock inst
  
  Return True
EndFunction

// Asettaa objektin muuttujan arvon.
Function set(inst, fieldname$, value$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  memString = StringToMem(fieldname)
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If Crc32(memString) = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          t = PeekInt(f, cFPvalue)
          If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
          PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
        Case 1
          PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
        Case 2
          PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
      EndSelect
      DeleteMEMBlock memString
      Return True
    EndIf
  Next i
  DeleteMEMBlock memString
  Return False
EndFunction

// Hakee objektin muuttujan arvon.
Function get(inst, fieldname$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  memString = StringToMem(fieldname)
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If Crc32(memString) = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      DeleteMEMBlock memString
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
        Case 1
          Return PeekInt(f, cFPvalue)
        Case 2
          Return PeekFloat(f, cFPvalue)
      EndSelect
      Return True
    EndIf
  Next i
  DeleteMEMBlock memString
EndFunction

// Hakee luokan merkkijonosta.
Function GetClass(name As String)
  For c.CLASSES = Each CLASSES
    If c\name = name Then Return c\mem
  Next c
  Return 0
EndFunction

// Hakee objektin luokan.
Function GetClassFromObject(inst)
  Return PeekInt(inst, cIPclass)
EndFunction

// Tarkastaa onko inst luokan objekti
Function isObjectOf(inst, classmem)
  Return PeekInt(inst, cIPclass) = classmem
EndFunction

// Tarkastaa ovatko objektit samasta luokasta.
Function isSameClass(inst1, inst2)
  Return PeekInt(inst1, cIPclass) = PeekInt(inst2, cIPclass)
EndFunction

// Muuttaa merkkijono muistipalaksi.

Function StringToMem(s As String)
  length = Len(s)
  If length = 0 Then Return 0
  mem = MakeMEMBlock(length)
  For i = 1 To length
    PokeByte mem, i - 1, Asc(Mid(s, i, 1))
  Next i
  Return mem
EndFunction

Function MemToString$(mem)
  If mem = 0 Then Return ""
  s$ = ""
  length = MEMBlockSize(mem)
  For i = 1 To length
    s = s + Chr(PeekByte(mem, i - 1))
  Next i
  Return s
EndFunction
Tämän jälkeen sain getit ja setit pudotettua lähemmäs alkuperäistä

Code: Select all

Set took 620 ms 0.206667
Get took 536 ms 0.178667
Took total 1178 ms 0.392667
Toisaalta jos käytetään näin yksinkertaisessa merkityksessä niin on jo sama käyttää tyyppikokoelmia, jolloin nopeutta saadaan noin 20 kertaa lisää.

Code: Select all

start = Timer()
Type triangle
  Field x1
  Field x2
  Field x3
  Field y1
  Field y2
  Field y3
End Type 
  
Const testTimes = 3000

For i=0 To testTimes-1
  t.triangle = New(triangle)
Next i

took = Timer()-start
Print "Init took "+took+ " ms "+(float(took)/float(testTimes))
setstart = Timer()

t.triangle = First(Triangle)
For i=0 To testTimes-1
  t\x1 = 1
  t\x2 = 2
  t\x3 = 3
  t\y1 = 4
  t\y2 = 5
  t\y3 = 6
  t.triangle = After(t)
Next i

took = Timer()-setstart
Print "Set took "+took+ " ms "+(Float(took)/float(testTimes))
getstart = Timer()

t.triangle = First(Triangle)
For i=0 To testTimes-1
  sum = t\x1 + t\x2 + t\x3 + t\y1 + t\y2 + t\y3 
  t.triangle = After(t)
Next i

took = Timer()-getstart
Print "Get took "+ (took) + " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

took = Timer()-start
Print "Took total "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))


WaitKey

End
Missä tuo sun versio sitten loistaa on noiden objektin luokan tunnistaminen ja vertailu.

Sun versiolla sain ajaksi 221 ms kun koitettiin kysyä kymmeneltätuhannelta objektilta luokkaa.

Code: Select all

cTri = Class("Triangle", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")
cSqu = Class("Square", "x, y, width, height")
cCir = Class("Circle", "x, y, radius")

Const testTimes = 10000
Dim insta(testTimes)

Randomize 1234567

For i=0 To testTimes-1
  r = Rand(2)
  If (r = 0) Then
    insta(i) = Object(cSqu)
    set(insta(i),"x",1)
    set(insta(i),"y",2)
    set(insta(i),"width",2)
    set(insta(i),"height",2)
  ElseIf ( r = 1 ) Then
    insta(i) = Object(cCir)
    set(insta(i),"x",1)
    set(insta(i),"y",2)
    set(insta(i),"radius",2)
  Else 
    insta(i) = Object(cTri)
    set(insta(i),"x1",1)
    set(insta(i),"y1",2)
    set(insta(i),"x2",2)
    set(insta(i),"x3",1)
    set(insta(i),"y3",2)
    set(insta(i),"y2",2)
  EndIf
Next i

start = Timer()
sum = 0
For i=0 To testTimes-1
  If isObjectOf(insta(i), cTri) or isObjectOf(insta(i), cCir) or isObjectOf(insta(i), cSqu) Then 
    If i > 0 Then 
      If isSameClass(insta(i-1),insta(i)) Then sum + 1
    EndIf 
  EndIf 
Next i

took = Timer()-start

Print "aika: "+took+" tarkiste "+sum

WaitKey

End


// Itse systeemi.

Const cCPfields = 0  //class_Class_Position
Const cCPinst  = 4
Const cCPObjects = 8
Const cFPname  = 0  //class_Field_Position
Const cFPcrc  = 4
Const cFPtype  = 8
Const cFPvalue = 9
Const cFTstr  = 0  //class_Field_Type
Const cFTint  = 1
Const cFTfloat = 2
Const cIPclass = 0  //class_Object_Position
Const cIPfields = 4

Type CLASSES
  Field name As String
  Field mem As Integer
EndType

// Luo luokan.
// name: Luokan nimi haettaessa
// fields: luokan muuttujat
//eg. Class("Person", "name:s, age:i")
Function Class(name As String, fields As String)
  classmem = MakeMEMBlock(12) // Initialize class
  
  // Add class to class list and throw in the name.
  c.CLASSES = New(CLASSES)
  c\name = name
  c\mem = classmem
  PokeInt classmem, cCPinst, ConvertToInteger(c)
  
  // Count the fields and allocate enough memory for them
  fieldcount = CountWords(fields, ",")
  fieldsmem = MakeMEMBlock(fieldcount * 4)
  
  PokeInt classmem, cCPfields, fieldsmem
  
  // Initialize the fields for copying.
  For i = 0 To fieldcount - 1
    cfield$ = Trim(GetWord(fields, i + 1, ","))
    fieldmem = MakeMEMBlock(13)
    PokeInt fieldmem, cFPname, StringToMem(GetWord(cfield, 1, ":"))
    PokeInt fieldmem, cFPcrc, Crc32(PeekInt(fieldmem, cFPname))
    Select GetWord(cfield, 2, ":")
      Case "String", "s", "$"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTstr
      Case "Integer", "i"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTint
      Case "Float", "f", "#"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTfloat
    EndSelect
    PokeInt fieldmem, cFPvalue, 0
    PokeInt fieldsmem, i * 4, fieldmem
  Next i
  
  Objects = MakeMEMBlock(4)
  PokeInt Objects, 0, 0
  PokeInt classmem, cCPObjects, Objects
  
  Return classmem
EndFunction

// Poistaa luokan ja sen objektit.
Function RemClass(classmem)
  c.CLASSES = ConvertToType(PeekInt(classmem, cCPinst))
  Delete c
  
  fieldsmem = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fieldsmem) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fieldsmem, i * 4)
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0)
  If count > 0 Then
    For i = 1 To count
      RemObject(PeekInt(Objects, i * 4))
    Next i
  EndIf
  Return True
EndFunction

// Luo objektin luokalle.
Function Object(classmem)
  If classmem = 0 Then Return 0
  inst = MakeMEMBlock(8)
  PokeInt inst, cIPclass, classmem
  
  // Throw Object to the list.
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0) + 1
  If count * 4 >= MEMBlockSize(Objects) Then ResizeMEMBlock Objects, count * 4 + 4
  PokeInt Objects, 0, count
  PokeInt Objects, count * 4, inst
  
  classfields = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldsize = MEMBlockSize(classfields)
  fieldcount = fieldsize / 4
  fields = MakeMEMBlock(fieldsize)
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = MakeMEMBlock(13)
    MemCopy PeekInt(classfields, i * 4), 0, f, 0, 13
    PokeInt fields, i * 4, f
  Next i
  
  PokeInt inst, cIPfields, fields
  
  Return inst
EndFunction

// Poistaa objektin.
Function RemObject(inst)
  If inst = 0 Then Return False
  classmem = PeekInt(inst, cIPclass)
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  
  Objectcount = PeekInt(Objects, 0)
  found = False
  For i = 1 To Objectcount
    If found = False Then
      If PeekInt(Objects, i * 4) = inst Then
        PokeInt Objects, i * 4, 0
        PokeInt Objects, 0, Objectcount - 1
        found = True
      EndIf
    Else
      PokeInt Objects, (i - 1) * 4, PeekInt(Objects, i * 4)
    EndIf
  Next i
  
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If PeekInt(f, cFPtype) = cFTstr Then
      t = PeekInt(f, cFPvalue)
      If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
    EndIf
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  DeleteMEMBlock fields
  DeleteMEMBlock inst
  
  Return True
EndFunction

// Asettaa objektin muuttujan arvon.
Function set(inst, fieldname$, value$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  memString = StringToMem(fieldname)
  fieldCRC = Crc32(memString)
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If fieldCRC = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          t = PeekInt(f, cFPvalue)
          If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
          PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
        Case 1
          PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
        Case 2
          PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
      EndSelect
      DeleteMEMBlock memString
      Return True
    EndIf
  Next i
  DeleteMEMBlock memString
  Return False
EndFunction

// Hakee objektin muuttujan arvon.
Function get(inst, fieldname$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields)- 1
  memString = StringToMem(fieldname)
  fieldCRC = Crc32(memString)
  For i = 0 To fieldcount Step 4
    f = PeekInt(fields, i)
    If fieldCRC = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      DeleteMEMBlock memString
      Select PeekByte(f, cFPtype)
        Case 0
          Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
        Case 1
          Return PeekInt(f, cFPvalue)
        Case 2
          Return PeekFloat(f, cFPvalue)
      EndSelect
      Return True
    EndIf
  Next i
  DeleteMEMBlock memString
EndFunction

// Hakee luokan merkkijonosta.
Function GetClass(name As String)
  For c.CLASSES = Each CLASSES
    If c\name = name Then Return c\mem
  Next c
  Return 0
EndFunction

// Hakee objektin luokan.
Function GetClassFromObject(inst)
  Return PeekInt(inst, cIPclass)
EndFunction

// Tarkastaa onko inst luokan objekti
Function isObjectOf(inst, classmem)
  Return PeekInt(inst, cIPclass) = classmem
EndFunction

// Tarkastaa ovatko objektit samasta luokasta.
Function isSameClass(inst1, inst2)
  Return PeekInt(inst1, cIPclass) = PeekInt(inst2, cIPclass)
EndFunction

// Muuttaa merkkijono muistipalaksi.

Function StringToMem(s As String)
  length = Len(s)
  If length = 0 Then Return 0
  mem = MakeMEMBlock(length)
  For i = 1 To length
    PokeByte mem, i - 1, Asc(Mid(s, i, 1))
  Next i
  Return mem
EndFunction

Function MemToString(mem)
  If mem = 0 Then Return ""
  txt$ = ""
  l = MEMBlockSize(mem)
  If l>0
    For i=0 To l-1
      txt$=txt$+Chr(PeekByte(mem,i))
    Next i 
  EndIf 
  Return txt$
EndFunction
Alkuperäisellä versiolla tuli ajaksi 1333 eli aika paljon enemmän.

Code: Select all

SCREEN 1000,200

cTri = Class("Triangle", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")
cSqu = Class("Square", "x, y, width, height")
cCir = Class("Circle", "x, y, radius")

Const testTimes = 10000
Dim insta(testTimes)

Randomize 1234567

For i=0 To testTimes-1
  r = Rand(2)
  If (r = 0) Then
    insta(i) = Object(cSqu)
    setInt(insta(i),"x",1)
    setInt(insta(i),"y",2)
    setInt(insta(i),"width",2)
    setInt(insta(i),"height",2)
  ElseIf ( r = 1 ) Then
    insta(i) = Object(cCir)
    setInt(insta(i),"x",1)
    setInt(insta(i),"y",2)
    setInt(insta(i),"radius",2)
  Else 
    insta(i) = Object(cTri)
    setInt(insta(i),"x1",1)
    setInt(insta(i),"y1",2)
    setInt(insta(i),"x2",2)
    setInt(insta(i),"x3",1)
    setInt(insta(i),"y3",2)
    setInt(insta(i),"y2",2)
  EndIf
Next i

start = Timer()
sum = 0
For i=0 To testTimes-1
  If isObjectOf(insta(i), "Triangle") Or isObjectOf(insta(i), "Circle") Or isObjectOf(insta(i), "Square") Then 
    If i > 0 Then 
      If isSameClass(insta(i-1),insta(i)) Then sum + 1
    EndIf 
  EndIf 
Next i

took = Timer()-start
Print "aika: "+took+" tarkiste "+sum

WaitKey

End


//tästä sitten alkaa itse koodi
//aluksi on hieman indeksejä joita käytetään 
//muistipaloissa offsetteinä, eli ne kertovat
//kuinka paljon muistipalan alusta kyseiseen kohtaan on.

Const pObjectDataAmount = 0
Const pFieldAmount = 4
Const pFieldNames = 8
Const pFieldTypes = 12
Const pFieldPositions = 16
Const pClassName = 20
Const pClassMemBlockSize = 24

Const pObjectData = 0
Const pObjectMemBlockSize = 24


//Luo uuden Luokan
//ottaa parametreiksi luokan nimen
//sekä luokan kenttien nimet ja tietotyypit
//huomaa ettei a As Integer merkitää tueta (vielä)
//Turvallisinta on käyttää a$ a# tai a merkkijonoille
//liukuluvuille ja kokonaisluvuille.
Function Class(ClassName$,parameters$)

  size = 0
  
  //alustetaan hieman luokan muistipaloja
  //lasketaan siis kenttien määrä ensin
  fields = CountWords(parameters$,",")
  fieldnamemem = MakeMEMBlock(4*fields)
  fieldtypemem = MakeMEMBlock(fields)
  fieldpositionmem = MakeMEMBlock(4*fields)


  //tässä parsitaan komento ja tietotyyppi toisistaan
  //koska eri tietotyypit vievät eri verran tilaa
  //pitää myös se ottaa huomioon
  //ja koska tietotyyppejä luetaan erilaisilla 
  //komennoilla, myös niiden järjestyksellä on väliä
  
  For i=1 To fields
  
    oldsize = size
  
    word$ = Trim(GetWord(parameters,i,","))
    
    If InStr(word,":") Then 
    
      name$ = Trim(GetWord(word,1,":"))
      mtype$ = Trim(GetWord(word,2,":"))
      
      Select mtype$
        Case "Int", "Integer", "I", "i", "%"
          size = size + 4
          memtype = 1
          
        Case "Float", "f", "F", "#"
          size = size + 4
          memtype = 2
          
        Case "String", "s", "S", "$"
          size = size + 4
          memtype = 3
        
        Case "MemString", "ms", "MS", "$$"
          size = size + 4
          memtype = 4
          
        Case "Short", "sh", "SH"
          size = size + 2
          memtype = 5
          
        Case "Byte", "b", "B"
          size = size + 1
          memtype = 6
      End Select 
    
    Else 
    
      If Right(word,1)="#" Then 
        size = size + 4
        memtype = 2
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      ElseIf Right(word,1)="$" Then 
        size = size + 4
        memtype = 3
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      ElseIf Right(word,1)="%" Then 
        size = size + 4
        memtype = 1
        name$ = Left(word,Len(word)-1)
      Else 
        size = size + 4
        memtype = 1
        name$ = word
      EndIf 

    EndIf 
    
    //ja sitten ne tallennetaan luokan muistipalaan
    //kenttien nimistä otetaan CRC jotta vertailu
    //olisi nopeaa
    
    mem = TextToMem(name$)

    PokeInt fieldnamemem,(i-1)*4,Crc32(mem)
    
    DeleteMEMBlock mem
    
    PokeInt fieldtypemem,(i-1),memtype
    PokeInt fieldpositionmem,(i-1)*4,oldsize

  Next i
  
  
  //lopuksi kaikki muistipalat kääritään nätisti
  //yhden muistipalan sisään, joka palautetaan
  //koodaajalle
  
  C = MakeMEMBlock(pClassMemBlockSize)
  
  PokeInt C, pClassName,TextToMem(ClassName$)
  
  PokeInt C,pDataSize,size
  PokeInt C,pFieldAmount,fields
  PokeInt C,pFieldNames,fieldnamemem
  PokeInt C,pFieldTypes,fieldtypemem
  PokeInt C,pFieldPositions,fieldpositionmem
  
  Return C
  
End Function 


//Varoitus, luokan poistaminen ennen sen olioita
//tekee olioista epävakaita ts. kone kaatuu todennäköisesti MAViin. Siis
//poista ensin oliot ja sitten vasta luokka
Function DeleteClass(C)
  If C Then  
    
    If PeekInt(C,pFieldNames) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldNames)
    if PeekInt(C,pFieldTypes) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldTypes)
    if PeekInt(C,pFieldPositions) Then DeleteMEMBlock PeekInt(C,pFieldPositions)
    DeleteMEMBlock C 
    C=0
  EndIf 
End Function 


//tämä antaa olion luokan nimen merkkijonona, ei kannata
//käyttää jos ei aivan pakko
Function getClassName(obj)

  If obj Then Return MemToText(PeekInt(obj,pClassName)) Else Return ""

End Function 

//vertailee kahta oliota keskenään palauttaa true jos ovat saman luokan olioita
Function isSameClass(obj,obj2)

  If obj And obj2 Then 

    objectClassName = PeekInt(obj,pClassName)
    object2ClassName = PeekInt(obj2,pClassName)

    If objectClassName = object2ClassName Then Return True
    
    If Crc32(object2ClassName) = Crc32(objectClassName) Then Return True
    
  EndIf 
  
  Return False

End Function 

//Kertoo kuuluuko olio tämännimiseen luokkaan. Suhteellisen hidas.
Function isObjectOf(obj,ClassName$)

  If obj Then 
  
    classNameMem = TextToMem(ClassName$)
  
    objectClassName = PeekInt(obj,pClassName)
    
    If Crc32(classNameMem) = Crc32(objectClassName) Then Return True
    
  EndIf 
  
  Return False

End Function 


//Tämä luo uusia olioita ottaa luokan parametrikseen

Function Object(C)

  //tässä luodaan olion datalle muistipaljoja ja
  //määritetään niiden kokoa
  obj = MakeMEMBlock(pObjectMemBlockSize)

  objectDataAmount = PeekInt(C,pObjectDataAmount)
  
  objectData = MakeMEMBlock(objectDataAmount)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(objectData)-1
    PokeByte objectData,i,0
  Next i

  PokeInt obj,pObjectData, objectData
  
  PokeInt obj,pClassName,PeekInt(C,pClassName)
  //lopuksi taas kääritään kaikki tieto yhteen muistipalaan
  //johon kopioidaan luokan tiedoista paikalliset kopiot
  PokeInt obj,pFieldAmount,PeekInt(C,pFieldAmount)
  PokeInt obj,pFieldNames,PeekInt(C,pFieldNames)
  PokeInt obj,pFieldTypes,PeekInt(C,pFieldTypes)
  PokeInt obj,pFieldPositions,PeekInt(C,pFieldPositions)
  
  Return obj
  
End Function 


//Tällä poistetaan olioita
Function Remove(obj)
  If obj Then 
  
    //koska oliolla voi olla muistipaloja kentissään
    //pitää ne poistaa ennen olion poistamista
    //tässä tarkistetaan merkkijonokenttien poistamista
    types = PeekInt(obj,pFieldTypes)
    If types Then 
      For i=0 To MEMBlockSize(types)-1
        If PeekByte(types,i) = 3 Then 
          s=PeekInt(PeekInt(obj,pObjectData),i*4)
          If s Then DeleteMEMBlock s
        EndIf 
      Next i
    EndIf 
    //lopuksi koko olio poistetaan ja nollataan osoitin
    If PeekInt(obj,pObjectData) Then DeleteMEMBlock PeekInt(obj,pObjectData)
    DeleteMEMBlock obj
    obj=0
  EndIf 
End Function 

//tällä asetetaan oliolle kokonaislukukenttään arvo
Function SetInt(obj,name$,value)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  //ensin kenttä tulee kuitenkin etsiä 
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    //nimen perusteella etsitään
    //voisi myös olla tehokkaampi
    //hakupuu tai hajautustaulu
    //muutamilla kentillä ei kuitenkaan merkittävää 
    //eroa.
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      //kirjoitetaan vain jos kenttä todella on haluttua
      //tietotyyppiä Myös tavut ja shortit on tuettuna
      Select fieldtype
        Case 1
          PokeInt objectData,position,value
        Case 4
          PokeInt objectData,position,value
        Case 5
          PokeShort objectData,position,value
        Case 6
          PokeByte objectData,position,value
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select
      
      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  //täällä tulee virhettä jos etsittyä kenttää ei löydykään
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 


//tämä muuten samanlainen mutta value on merkkijonona ja ainoastaan merkkijonot sallittuja
Function SetString(obj,name$,value$)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 3
          PokeInt objectData,position,TextToMem(value$)
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select

      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value$+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 

//sama juttu täällä kts. SetInt jos ongelmia
Function SetFloat(obj,name$,value#)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 2
          PokeFloat objectData,position,value#
        Default 
          MakeError "Tried t"+"o set "+name$+" with wrong t"+"ype!"
      End Select
      
      PokeInt obj,pObjectData,objectData

      Return obj
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o set value "+value#+" to Int field of Object "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 


//tämä periaatteessa hieman nopeampi tapa käsitellä kenttiä, mutta nimien sijasta
//pääsee vaain tiettyyn kenttään numerolla käsiksi
// jos kentät on määritelty a, b, c niin kenttä c olisi numero 2 eli numerot alkaa
//nollasta.
Function GetN(obj,pos)
  
  fields = PeekInt(obj,pFields)
  
  If fields>=pos Then 
    
    objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
    fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
    
    position = PeekInt(fieldPositions,pos*4)
    
    fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
    fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
    
    Select fieldtype
      Case 1
        Return PeekInt(objectData,position)
      Case 2
        Return PeekFloat(objectData,position)
      Case 3
        Return MemToText(PeekInt(objectData,position))
      Case 4
        Return PeekInt(objectData,position)
      Case 5
        Return PeekShort(objectData,position)
      Case 6
        Return PeekByte(objectData,position)
    End Select
    
    Return 0
  Else
  
    MakeError "Tried t"+"o get position "+pos+" and there is only "+fields+"!"
  EndIf 

End Function 


//tässä tämä yleiskäyttöinen hakufunktio
//palauttaa löytämänsä kentän juuri oikeassa muodossa.
Function Get(obj,name$)

  fieldname = TextToMem(name$)

  fieldnames = PeekInt(obj,pFieldNames)
  
  For i=0 To MEMBlockSize(fieldnames)-1 Step 4
  
    If Crc32(fieldname) = PeekInt(fieldnames,i) Then
    
      DeleteMEMBlock fieldname
    
      objectData = PeekInt(obj,pObjectData)
      
      fieldPositions = PeekInt(obj,pFieldPositions)
      
      position = PeekInt(fieldPositions,i)
      
      fieldTypes = PeekInt(obj,pFieldTypes)
      
      fieldtype = PeekByte(fieldTypes,RoundDown(i/4))
      
      Select fieldtype
        Case 1
          Return PeekInt(objectData,position)
        Case 2
          Return PeekFloat(objectData,position)
        Case 3
          Return MemToText(PeekInt(objectData,position))
        Case 4
          Return PeekInt(objectData,position)
        Case 5
          Return PeekShort(objectData,position)
        Case 6
          Return PeekByte(objectData,position)
      End Select
      
      Return 0
    EndIf 
    
  Next i
  
  MakeError "Tried t"+"o get "+name$+" and it isn't defined!"

End Function 

//tämä tallentaa tekstin muistipalaan ja palauttaa sen
Function TextToMem(Txt$)

  l = Len(txt$)
  
  mem = MakeMEMBlock(l)
  
  If l>0
  
    For i=1 To l
      PokeByte mem,i-1,Asc(Mid(txt$,i,1)) 
    Next i
      
  EndIf 

  Return mem

End Function 

//tämä muuntaa muistipalassa olevan tekstin takaisin merkkijonoksi
Function MemToText(mem)

  txt$ = ""
  
  l = MEMBlockSize(mem)

  If l>0
  
    For i=0 To l-1
      txt$=txt$+Chr(PeekByte(mem,i))
    Next i
      
  EndIf 

  Return txt$

End Function
Mihin suuntaan näitä sit vois jatkokehittää ois joku perintäsysteemi ja luokan tunnistaminen vielä sen jälkeen ja mahdollisesti sen tunnistaminen onko luokat yhteensopivia vielä perinnän jälkeen. Mutta enpä oikeen osaa sanoa onko suorituskyky ollenkaan tarpeeksi vaikka ominaisuuksia lisäisi.

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: "Luokat" CoolBasiciin

Post by Jani » Sat Feb 23, 2013 5:03 pm

Sain systeemiä optimoitua jonkin verran, mutta edelleen ihmettelen mikä tökkii. Hyödyntämällä GetField -funktiota, saa nopeutta kasvatettua merkittävästi.

Funktiot ja esimerkki:

Code: Select all

// Tehdään pari luokkaa
Person = Class("Person", "name:s, age:i, height:f")
Class("Pet", "name:s, type:s, age:s, owner:s") // Ei ole tarpeen ottaa luokkaa talteen.

name = GetField(Person, "name") // Nopea kutsu kenttään name. Huomaa, että käytetään luokkaa, ei objektia!
// Tässä tapauksessa GetField palauttaa 0, jota voi käyttää hakemaan minkä tahansa objektin ensimmäistä kenttää.
// Tällä tavoin myös esim. 1 hakee minkä tahansa objektin toista kenttää get ja set -funktioissa.

// Tehdään Matti.
Matti = Object(Person)
set(Matti, name, "Matti")
set(Matti, "age", 21)
set(Matti, "height", 1.89)

// Ja Minna..
Minna = Object(Person)
set(Minna, name, "Minna")
set(Minna, "age", 13)
set(Minna, "height", 1.60)

// Ja lemmikki..
Rotta = Object(GetClass("Pet")) // HOX! Käytetään GetClass-funktiota luokan hakuun.
set(Rotta, "name", "Cat")
set(Rotta, "type", "kissa")
set(Rotta, "age", 4)
set(Rotta, "owner", "Minna")

Print get(Matti, "name") + " - " + get(Matti, "age") + " - " + get(Matti, "height")
Print get(Minna, "name") + " - " + get(Minna, "age") + " - " + get(Minna, "height")
Print get(Rotta, "name") + " - " + get(Rotta, "age") + " - " + get(Rotta, "type") + " - " + get(Rotta, "owner")
// Muutetaan arvoja.
set(Matti, "age", 30)
set(Matti, "height", 1.72)
Print get(Matti, "name") + " - " + get(Matti, "age") + " - " + get(Matti, "height")

If isSameClass(Matti, Minna) Then Print "Matti ja Minna ovat samaa lajia!"
If isSameClass(Matti, Rotta) Then Print "Matti ja Rotta ovat samaa lajia!"
If isObjectOf(Rotta, GetClass("Pet")) Then Print "Rotta on lemmikki!"

// Poistetaan instanssi.
RemObject(Matti)

// Luokan poistaminen poistaa samalla myös kaikki instanssit.
RemClass(Person)
RemClass(GetClass("Pet"))

WaitKey

End

// Itse systeemi.

Const cCPfields = 0  //class_Class_Position
Const cCPinst  = 4
Const cCPObjects = 8
Const cFPname  = 0  //class_Field_Position
Const cFPcrc  = 4
Const cFPtype  = 8
Const cFPvalue = 9
Const cFTstr  = 0  //class_Field_Type
Const cFTint  = 1
Const cFTfloat = 2
Const cIPclass = 0  //class_Object_Position
Const cIPfields = 4

Type CLASSES
  Field name As String
  Field mem As Integer
EndType

// Luo luokan.
// name: Luokan nimi haettaessa
// fields: luokan muuttujat
//eg. Class("Person", "name:s, age:i")
Function Class(name As String, fields As String)
  classmem = MakeMEMBlock(12) // Initialize class
  
  // Add class to class list and throw in the name.
  c.CLASSES = New(CLASSES)
  c\name = name
  c\mem = classmem
  PokeInt classmem, cCPinst, ConvertToInteger(c)
  
  // Count the fields and allocate enough memory for them
  fieldcount = CountWords(fields, ",")
  fieldsmem = MakeMEMBlock(fieldcount * 4)
  
  PokeInt classmem, cCPfields, fieldsmem
  
  // Initialize the fields for copying.
  For i = 0 To fieldcount - 1
    cfield$ = Trim(GetWord(fields, i + 1, ","))
    fieldmem = MakeMEMBlock(13)
    PokeInt fieldmem, cFPname, StringToMem(GetWord(cfield, 1, ":"))
    PokeInt fieldmem, cFPcrc, Crc32(PeekInt(fieldmem, cFPname))
    Select GetWord(cfield, 2, ":")
      Case "String", "s", "$"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTstr
      Case "Integer", "i"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTint
      Case "Float", "f", "#"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTfloat
    EndSelect
    PokeInt fieldmem, cFPvalue, 0
    PokeInt fieldsmem, i * 4, fieldmem
  Next i
  
  Objects = MakeMEMBlock(4)
  PokeInt Objects, 0, 0
  PokeInt classmem, cCPObjects, Objects
  
  Return classmem
EndFunction

// Poistaa luokan ja sen objektit.
Function RemClass(classmem)
  c.CLASSES = ConvertToType(PeekInt(classmem, cCPinst))
  Delete c
  
  fieldsmem = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fieldsmem) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fieldsmem, i * 4)
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0)
  If count > 0 Then
    For i = 1 To count
      RemObject(PeekInt(Objects, i * 4))
    Next i
  EndIf
  Return True
EndFunction

// Luo objektin luokalle.
Function Object(classmem)
  If classmem = 0 Then Return 0
  inst = MakeMEMBlock(8)
  PokeInt inst, cIPclass, classmem
  
  // Throw Object to the list.
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0) + 1
  If count * 4 >= MEMBlockSize(Objects) Then ResizeMEMBlock Objects, count * 4 + 4
  PokeInt Objects, 0, count
  PokeInt Objects, count * 4, inst
  
  classfields = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldsize = MEMBlockSize(classfields)
  fieldcount = fieldsize / 4
  fields = MakeMEMBlock(fieldsize)
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = MakeMEMBlock(13)
    MemCopy PeekInt(classfields, i * 4), 0, f, 0, 13
    PokeInt fields, i * 4, f
  Next i
  
  PokeInt inst, cIPfields, fields
  
  Return inst
EndFunction

// Poistaa objektin.
Function RemObject(inst)
  If inst = 0 Then Return False
  classmem = PeekInt(inst, cIPclass)
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  
  Objectcount = PeekInt(Objects, 0)
  found = False
  For i = 1 To Objectcount
    If found = False Then
      If PeekInt(Objects, i * 4) = inst Then
        PokeInt Objects, i * 4, 0
        PokeInt Objects, 0, Objectcount - 1
        found = True
      EndIf
    Else
      PokeInt Objects, (i - 1) * 4, PeekInt(Objects, i * 4)
    EndIf
  Next i
  
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If PeekInt(f, cFPtype) = cFTstr Then
      t = PeekInt(f, cFPvalue)
      If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
    EndIf
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  DeleteMEMBlock fields
  DeleteMEMBlock inst
  
  Return True
EndFunction

// Asettaa objektin muuttujan arvon.
Function set(inst, fieldname$, value$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  
  If Asc(Left(fieldname, 1)) > 58 Then
    fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
    fieldnamecrc = Crc32(StringToMem(fieldname))
    For i = 0 To fieldcount - 1
      f = PeekInt(fields, i * 4)
      If fieldnamecrc = PeekInt(f, cFPcrc) Then
        Select PeekByte(f, cFPtype)
          Case 0
            t = PeekInt(f, cFPvalue)
            If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
            PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
          Case 1
            PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
          Case 2
            PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
        EndSelect
        Return True
      EndIf
    Next i
  Else
    f = PeekInt(fields, Int(fieldname) * 4)
    Select PeekByte(f, cFPtype)
      Case 0
        t = PeekInt(f, cFPvalue)
        If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
        PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
      Case 1
        PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
      Case 2
        PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
    EndSelect
    Return True
  EndIf
  Return False
EndFunction

// Hakee objektin muuttujan arvon.
Function get(inst, fieldname$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  
  If Asc(Left(fieldname, 1)) > 58 Then
    fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
    fieldnamecrc = Crc32(StringToMem(fieldname))
    For i = 0 To fieldcount - 1
      f = PeekInt(fields, i * 4)
      If fieldnamecrc = PeekInt(f, cFPcrc) Then
        Select PeekByte(f, cFPtype)
          Case 0
            Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
          Case 1
            Return PeekInt(f, cFPvalue)
          Case 2
            Return PeekFloat(f, cFPvalue)
        EndSelect
        Return True
      EndIf
    Next i
  Else
    f = PeekInt(fields, Int(fieldname) * 4)
    Select PeekByte(f, cFPtype)
      Case 0
        Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
      Case 1
        Return PeekInt(f, cFPvalue)
      Case 2
        Return PeekFloat(f, cFPvalue)
    EndSelect
  EndIf
  Return 0
EndFunction

// Hakee luokan merkkijonosta.
Function GetClass(name As String)
  For c.CLASSES = Each CLASSES
    If c\name = name Then Return c\mem
  Next c
  Return 0
EndFunction

// Get field pointer for faster calls
Function GetField(_class, fieldname As String)
  fields = PeekInt(_class, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  fieldnamecrc = Crc32(StringToMem(fieldname))
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If fieldnamecrc = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Return i
    EndIf
  Next i
  Return -1
EndFunction

// Hakee objektin luokan.
Function GetClassFromObject(inst)
  Return PeekInt(inst, cIPclass)
EndFunction

// Tarkastaa onko inst luokan objekti
Function isObjectOf(inst, classmem)
  Return PeekInt(inst, cIPclass) = classmem
EndFunction

// Tarkastaa ovatko objektit samasta luokasta.
Function isSameClass(inst1, inst2)
  Return PeekInt(inst1, cIPclass) = PeekInt(inst2, cIPclass)
EndFunction

// Muuttaa merkkijono muistipalaksi.

Function StringToMem(s As String)
  length = Len(s)
  If length = 0 Then Return 0
  mem = MakeMEMBlock(length)
  For i = 1 To length
    PokeByte mem, i - 1, Asc(Mid(s, i, 1))
  Next i
  Return mem
EndFunction

Function MemToString$(mem)
  If mem = 0 Then Return ""
  s$ = ""
  length = MEMBlockSize(mem)
  For i = 1 To length
    s = s + Chr(PeekByte(mem, i - 1))
  Next i
  Return s
EndFunction
MetalRainin testi, ilman GetFieldiä ja sen kanssa.

Code: Select all

start = Timer()
TestClass = Class("Triangle", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")

Const testTimes = 3000
Dim insta(testTimes)

For i=0 To testTimes-1
  insta(i) = Object(TestClass)
  Set(insta(i),"x1", 1)
  Set(insta(i),"x2", 2)
  Set(insta(i),"x3", 3)
  Set(insta(i),"y1", 4)
  Set(insta(i),"y2", 5)
  Set(insta(i),"y3", 6)
Next i

took = Timer()-start
Print "Set took "+took+ " ms "+(float(took)/float(testTimes))
getstart = Timer()

For i=0 To testTimes-1
  //kuvitteellinen trifilleri tai muuta jännää
  sum = Get(insta(i),"x1")+Get(insta(i),"y1")+Get(insta(i),"x2")+Get(insta(i),"y2")+Get(insta(i),"x3")+Get(insta(i),"y3")
Next i

took = Timer()-getstart
Print "Get took "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

took = Timer()-start
Print "Took total "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))WaitKey

start = Timer()
TestClass = Class("Triangle2", "x1, x2, x3, y1, y2, y3")

x1 = GetField(TestClass, "x1")
x2 = GetField(TestClass, "x2")
x3 = GetField(TestClass, "x3")
y1 = GetField(TestClass, "y1")
y2 = GetField(TestClass, "y2")
y3 = GetField(TestClass, "y3")

For i=0 To testTimes-1
  insta(i) = Object(TestClass)
  Set(insta(i),x1, 1)
  Set(insta(i),x2, 2)
  Set(insta(i),x3, 3)
  Set(insta(i),y1, 4)
  Set(insta(i),y2, 5)
  Set(insta(i),y3, 6)
Next i

took = Timer()-start
Print "Set took "+took+ " ms "+(float(took)/float(testTimes))
getstart = Timer()

For i=0 To testTimes-1
  //kuvitteellinen trifilleri tai muuta jännää
  sum = Get(insta(i),"x1")+Get(insta(i),"y1")+Get(insta(i),"x2")+Get(insta(i),"y2")+Get(insta(i),"x3")+Get(insta(i),"y3")
Next i

took = Timer()-getstart
Print "Get took "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))

took = Timer()-start
Print "Took total "+took+ " ms "+(Float(took)/Float(testTimes))


WaitKey

End


// Itse systeemi.

Const cCPfields = 0  //class_Class_Position
Const cCPinst  = 4
Const cCPObjects = 8
Const cFPname  = 0  //class_Field_Position
Const cFPcrc  = 4
Const cFPtype  = 8
Const cFPvalue = 9
Const cFTstr  = 0  //class_Field_Type
Const cFTint  = 1
Const cFTfloat = 2
Const cIPclass = 0  //class_Object_Position
Const cIPfields = 4

Type CLASSES
  Field name As String
  Field mem As Integer
EndType

// Luo luokan.
// name: Luokan nimi haettaessa
// fields: luokan muuttujat
//eg. Class("Person", "name:s, age:i")
Function Class(name As String, fields As String)
  classmem = MakeMEMBlock(12) // Initialize class
  
  // Add class to class list and throw in the name.
  c.CLASSES = New(CLASSES)
  c\name = name
  c\mem = classmem
  PokeInt classmem, cCPinst, ConvertToInteger(c)
  
  // Count the fields and allocate enough memory for them
  fieldcount = CountWords(fields, ",")
  fieldsmem = MakeMEMBlock(fieldcount * 4)
  
  PokeInt classmem, cCPfields, fieldsmem
  
  // Initialize the fields for copying.
  For i = 0 To fieldcount - 1
    cfield$ = Trim(GetWord(fields, i + 1, ","))
    fieldmem = MakeMEMBlock(13)
    PokeInt fieldmem, cFPname, StringToMem(GetWord(cfield, 1, ":"))
    PokeInt fieldmem, cFPcrc, Crc32(PeekInt(fieldmem, cFPname))
    Select GetWord(cfield, 2, ":")
      Case "String", "s", "$"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTstr
      Case "Integer", "i"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTint
      Case "Float", "f", "#"
        PokeByte fieldmem, cFPtype, cFTfloat
    EndSelect
    PokeInt fieldmem, cFPvalue, 0
    PokeInt fieldsmem, i * 4, fieldmem
  Next i
  
  Objects = MakeMEMBlock(4)
  PokeInt Objects, 0, 0
  PokeInt classmem, cCPObjects, Objects
  
  Return classmem
EndFunction

// Poistaa luokan ja sen objektit.
Function RemClass(classmem)
  c.CLASSES = ConvertToType(PeekInt(classmem, cCPinst))
  Delete c
  
  fieldsmem = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fieldsmem) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fieldsmem, i * 4)
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0)
  If count > 0 Then
    For i = 1 To count
      RemObject(PeekInt(Objects, i * 4))
    Next i
  EndIf
  Return True
EndFunction

// Luo objektin luokalle.
Function Object(classmem)
  If classmem = 0 Then Return 0
  inst = MakeMEMBlock(8)
  PokeInt inst, cIPclass, classmem
  
  // Throw Object to the list.
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  count = PeekInt(Objects, 0) + 1
  If count * 4 >= MEMBlockSize(Objects) Then ResizeMEMBlock Objects, count * 4 + 4
  PokeInt Objects, 0, count
  PokeInt Objects, count * 4, inst
  
  classfields = PeekInt(classmem, cCPfields)
  fieldsize = MEMBlockSize(classfields)
  fieldcount = fieldsize / 4
  fields = MakeMEMBlock(fieldsize)
  
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = MakeMEMBlock(13)
    MemCopy PeekInt(classfields, i * 4), 0, f, 0, 13
    PokeInt fields, i * 4, f
  Next i
  
  PokeInt inst, cIPfields, fields
  
  Return inst
EndFunction

// Poistaa objektin.
Function RemObject(inst)
  If inst = 0 Then Return False
  classmem = PeekInt(inst, cIPclass)
  Objects = PeekInt(classmem, cCPObjects)
  
  Objectcount = PeekInt(Objects, 0)
  found = False
  For i = 1 To Objectcount
    If found = False Then
      If PeekInt(Objects, i * 4) = inst Then
        PokeInt Objects, i * 4, 0
        PokeInt Objects, 0, Objectcount - 1
        found = True
      EndIf
    Else
      PokeInt Objects, (i - 1) * 4, PeekInt(Objects, i * 4)
    EndIf
  Next i
  
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4 - 1
  For i = 0 To fieldcount
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If PeekInt(f, cFPtype) = cFTstr Then
      t = PeekInt(f, cFPvalue)
      If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
    EndIf
    DeleteMEMBlock PeekInt(f, cFPname)
    DeleteMEMBlock f
  Next i
  DeleteMEMBlock fields
  DeleteMEMBlock inst
  
  Return True
EndFunction

// Asettaa objektin muuttujan arvon.
Function set(inst, fieldname$, value$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  
  If Asc(Left(fieldname, 1)) > 58 Then
    fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
    fieldnamecrc = Crc32(StringToMem(fieldname))
    For i = 0 To fieldcount - 1
      f = PeekInt(fields, i * 4)
      If fieldnamecrc = PeekInt(f, cFPcrc) Then
        Select PeekByte(f, cFPtype)
          Case 0
            t = PeekInt(f, cFPvalue)
            If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
            PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
          Case 1
            PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
          Case 2
            PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
        EndSelect
        Return True
      EndIf
    Next i
  Else
    f = PeekInt(fields, Int(fieldname) * 4)
    Select PeekByte(f, cFPtype)
      Case 0
        t = PeekInt(f, cFPvalue)
        If t <> 0 Then DeleteMEMBlock t
        PokeInt f, cFPvalue, StringToMem(value)
      Case 1
        PokeInt f, cFPvalue, Int(value)
      Case 2
        PokeFloat f, cFPvalue, Float(value)
    EndSelect
    Return True
  EndIf
  Return False
EndFunction

// Hakee objektin muuttujan arvon.
Function get(inst, fieldname$)
  fields = PeekInt(inst, cIPfields)
  
  If Asc(Left(fieldname, 1)) > 58 Then
    fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
    fieldnamecrc = Crc32(StringToMem(fieldname))
    For i = 0 To fieldcount - 1
      f = PeekInt(fields, i * 4)
      If fieldnamecrc = PeekInt(f, cFPcrc) Then
        Select PeekByte(f, cFPtype)
          Case 0
            Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
          Case 1
            Return PeekInt(f, cFPvalue)
          Case 2
            Return PeekFloat(f, cFPvalue)
        EndSelect
        Return True
      EndIf
    Next i
  Else
    f = PeekInt(fields, Int(fieldname) * 4)
    Select PeekByte(f, cFPtype)
      Case 0
        Return MemToString(PeekInt(f, cFPvalue))
      Case 1
        Return PeekInt(f, cFPvalue)
      Case 2
        Return PeekFloat(f, cFPvalue)
    EndSelect
  EndIf
  Return 0
EndFunction

// Hakee luokan merkkijonosta.
Function GetClass(name As String)
  For c.CLASSES = Each CLASSES
    If c\name = name Then Return c\mem
  Next c
  Return 0
EndFunction

// Get field pointer for faster calls
Function GetField(_class, fieldname As String)
  fields = PeekInt(_class, cCPfields)
  fieldcount = MEMBlockSize(fields) / 4
  fieldnamecrc = Crc32(StringToMem(fieldname))
  For i = 0 To fieldcount - 1
    f = PeekInt(fields, i * 4)
    If fieldnamecrc = PeekInt(f, cFPcrc) Then
      Return i
    EndIf
  Next i
  Return -1
EndFunction

// Hakee objektin luokan.
Function GetClassFromObject(inst)
  Return PeekInt(inst, cIPclass)
EndFunction

// Tarkastaa onko inst luokan objekti
Function isObjectOf(inst, classmem)
  Return PeekInt(inst, cIPclass) = classmem
EndFunction

// Tarkastaa ovatko objektit samasta luokasta.
Function isSameClass(inst1, inst2)
  Return PeekInt(inst1, cIPclass) = PeekInt(inst2, cIPclass)
EndFunction

// Muuttaa merkkijono muistipalaksi.

Function StringToMem(s As String)
  length = Len(s)
  If length = 0 Then Return 0
  mem = MakeMEMBlock(length)
  For i = 1 To length
    PokeByte mem, i - 1, Asc(Mid(s, i, 1))
  Next i
  Return mem
EndFunction

Function MemToString$(mem)
  If mem = 0 Then Return ""
  s$ = ""
  length = MEMBlockSize(mem)
  For i = 1 To length
    s = s + Chr(PeekByte(mem, i - 1))
  Next i
  Return s
EndFunction
Läppärilläni tulokset olivat:

Code: Select all

Set took 754 ms
Get took 644 ms
Took total 1429 ms

Set took 482 ms
Get took 612 ms
Took total 1095 ms
Keskimäärin samaa luokkaa kuin MetalRainin versio.
EDIT:

Jos haluaa luokkien periaatteen säilyttää, tuntuu ettei nopeutta paljoa saa lisää.

Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

Post Reply