Yksinkertainen räiskintäpelin alku aloittelijoille!

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Yksinkertainen räiskintäpelin alku aloittelijoille!

Post by MaGetzUb »

Niin, eli tämä samainen koodihan löytyy tyhmistä kysymyksistä, mutta ajattelin sen laittaa tännekkin, koska tämähän on esimerkit ja tutoriaalit alue. :)

Code: Select all

//Vihut Tyyppikokoelma, sisältää objektimuuttujan ja latausaika-muuttujan. 
Type Vihut
  Field obj        'Itse objekti
  Field reload       'Vihollisen latausaika
End Type 

//Ammus tyyppikokoelma, sisältää lentävän luodin objektimuuttujan.
Type AMMUS
  Field obj        
End Type 


SCREEN 800, 600


imglife = LoadImage("Media\life.jpg") //Ladataan energiapalkki kuva, joka merkitsee pelaajan energiamäärää.
Global ukko //Tehdään allaolevasta ukosta "globaali" eli tämä sama muuttuja näkyy jokapuolella koodia, myös 
      //repeat-silmukan alapuolella.
ukko=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)
ObjectFloat ukko, 120 'Asetetaan pelaajalle energia

vihu = LoadObject("Media\soldier.BMP", 72) 

Global pati //Laitetaan panos näkymään kaikkialla.
pati=LoadObject("Media\bullet.bmp")

ShowObject pati,OFF
ShowObject vihu, OFF//Luodaan viholliset, tehdään niitä 10
For i = 0 To 10
  pahis.Vihut = New(Vihut)
  pahis\obj = CloneObject(Vihu)
  SetupCollision pahis\obj, ukko, 2, 2, 2 //Viholliset törmäävät pelaajaan.
  PositionObject pahis\obj,Rand(-400, 400), Rand(-300, 300) //Sijoitetaan viholliset satunnaisiin kohtiin ruudulla.
  ObjectFloat pahis\obj, 100 'Asetetaan pahikselle energia
Next i
aloitsuaika = Timer()

//Viholliset törmäävät nyt toisiinsa.
For pahis.Vihut = Each Vihut
  For pahis2.Vihut = Each Vihut
    If pahis <> pahis2 Then SetupCollision pahis\obj, pahis2\obj, 2, 2,2
  Next pahis2
Next pahis

Repeat
  ClearText 
  currentTime = (Timer() - aloitsuaika)/1000 //Tehdään muuttuja, josta lasketaan 
                        //aloitusaikamuuttujan ja nykyisen ajan välinen erotus.
  AddText "Aikaa mennyt: "+currentTime    //Kirjoitetaan ruutuun tarvittavat tekstit
  AddText "Nuolista ohjaa, CTRL=ampuu"

  //Ukon liikutus..
  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,3.5
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2.45  
  //Painetaan oikeaa kontrollia, niin käytetään itse tekemää "komentoa" ts. funktiota nimeltään ObjAmmu
  If KeyDown(cbKeyRControl) And reload=0 Then  
    ObjAmmu(ukko)
    reload=5    
  EndIf
  
  If reload>0 Then reload=reload-1

  DrawGame

  //Kun käydään viholliset lävitse lasketaan samalla niiden määrä
  Vihollisia = 0 //Asetetaan vihollisten määrä aina aluksi nollaan
  //Vihollisten läpikäynti 
  For pahis.Vihut = Each Vihut
    //Piirretään pahikselle energia
    Vihollisia = Vihollisia + 1 //Nyt lisätään Vihollisia-muuttujaan niin montakertaa 1, kuin vihollisia on.
    DrawToWorld 0, 0, ON 
      CenterText ObjectX(pahis\obj), ObjectY(pahis\obj), ObjectFloat(pahis\obj), 2
    DrawToWorld 0, 0, OFF 
    
    //Käännetään vihollinen osoittamaan pelaajaa kohti.
    PointObject pahis\obj, ukko
    
    //Jos etäisyys vihollisen ja pelaajan välillä on liian suuri, liikutetaan vihollista pelaajaa kohti.
    If Distance2(pahis\obj, ukko) > 120 Then 
      MoveObject pahis\obj, 0.6
    Else
      //Muuten jos etäisyys pelaajan ja vihollisen välillä on tarpeeksi vähän niin vihollinen avaa tulen.
      If pahis\reload = 0 Then 
        ObjAmmu(pahis\obj)
        pahis\reload = 45
      EndIf 
      
      If pahis\reload > 0 Then pahis\reload = pahis\reload - 1
    EndIf 
    //Joe vihollisen energia-arvo on tasan tai meni alle nollan, niin tuhotaan vihollinen.
    If ObjectFloat(pahis\obj) =< 0 Then 
      DeleteObject pahis\obj
      Delete pahis
    EndIf
  Next Pahis
  

  ukonenergia = ObjectFloat(ukko)
  DrawImageBox imglife, 0, 540, 0, 0, Float(ImageWidth(imglife))/(120.0)*ukonenergia, 20
  
  If Vihollisia = 0 Then MakeError "Voitit! Tapoit kaikki viholliset! Aikaa meni: "+currentTime+"s"
  If ObjectFloat(ukko) =< 0 Then MakeError "Kuolit! Selvisit: "+currentTime+"s"

  //Hypätään aliohjelmaan, tässä aliohjelmassa kaikki panokset päivitää
  Gosub Sub_PäivitäPanokset

  DrawScreen
Until EscapeKey()

//Tässä Tehdään oma komento. Kaikki aloittelijat eivät vielä tunne tätä koodiosaa. 
//Tätä komentoa käytetään esim rivillä 64. :)
Function ObjAmmu(ampuja)
    luoti.AMMUS = New(AMMUS)
    luoti\obj=CloneObject(pati)
    CloneObjectPosition luoti\obj,ampuja        
    CloneObjectOrientation luoti\obj,ampuja 
    
    //Jos ampuja on eri objekti, kuin pelaaja laitetaan panos törmäämään pelaaja-objektiin.
    If ampuja <> ukko Then SetupCollision luoti\obj, ukko, 2, 2, 2 
   
    For pahis.Vihut = Each Vihut
      If pahis\obj <> ampuja Then SetupCollision luoti\obj, pahis\obj, 2, 2, 2
      //Jos yksi vihuista ampuu,
      //Ei anneta tälle viholliselle ja panokselle törmäystunnistusta
    Next pahis
EndFunction 

//Tässä määritellään aliohjelma.
Sub_PäivitäPanokset:
  //Panosten peruspäivitys
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    MoveObject luoti\obj,6
    If CountCollisions(luoti\obj) Then 'Johonkin törmättiin, sen täytyi olla vihollinen, tai pelaaja.. 
      törmättyobjekti = GetCollision(luoti\obj, 1) 'Tämä komento ON todella kätevä, tällä saadaan
                             'objektin kahva (englanniksi handle), kahva on muuttujan nimi
                             'eli ukko(<- tämä) = LoadObject("ukko.png"). Kahva on oikeasti vain viittaus
                             'tietokoneen muistiosoitteeseen, jossa se data on. Eli "ukko" ei ole kuvatiedosto.
                             'Vaan se osoittaa sijainnin, missä kuvatiedoston data on.
      energia# = ObjectFloat(törmättyobjekti) 'Tutkitaan törmätyn objektin energia-arvo ja otetaan muuttuja (energia# <-) talteen.
      uusienergia# = energia# - 10 '"tehdään" uusi energia-arvo, eli energia muuttujasta vähennetään kymmenen.
      ObjectFloat törmättyobjekti, uusienergia 'Asetetaan törmätylle objektille uusi energia-arvo.
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
      //Jos ei törmätty mihinkään, ja luoti jatkoi ruudun ulkopuolelle niin... tuhotaan se.
    ElseIf ObjectX(luoti\obj)<-400 Or ObjectX(luoti\obj)>400 Or ObjectY(luoti\obj)<-300 Or ObjectY(luoti\obj)>300 Then   
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
    EndIf    
  Next luoti  
Return
Last edited by MaGetzUb on Thu Mar 10, 2011 7:03 pm, edited 3 times in total.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Yksinkertainen "sotapelin" alku aloittelijoille!

Post by Awaclus »

Sotapeli tarkoittaa yleensä RTS:ää, paremmin kuvaava sana olisi räiskintäpeli.
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Yksinkertainen "sotapelin" alku aloittelijoille!

Post by MaGetzUb »

Chaosworm wrote:Sotapeli tarkoittaa yleensä RTS:ää, paremmin kuvaava sana olisi räiskintäpeli.
Fix'd. Kelpaako nyt herralle?
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.
User avatar
TukeKoodi
Active Member
Posts: 142
Joined: Thu Feb 03, 2011 7:40 pm
Location: C:\Työpöytä

Re: Yksinkertainen räiskintäpelin alku aloittelijoille!

Post by TukeKoodi »

Code: Select all

//Vihut Tyyppikokoelma, sisältää objektimuuttujan ja latausaika-muuttujan. 
Type Vihut
  Field obj        'Itse objekti
  Field reload       'Vihollisen latausaika
End Type

Type ASE
  Field bulletsPerShot As Integer
  Field hajonta As Float
  Field latausaika As Integer
  Field nimi As String
  Field kaliiperi As String
  Field nopeus As Integer
  Field lähtönopeus As String
EndType


//Ammus tyyppikokoelma, sisältää lentävän luodin objektimuuttujan.
Type AMMUS
  Field obj        
End Type 


SCREEN 800, 600


imglife = LoadImage("Media\life.jpg") //Ladataan energiapalkki kuva, joka merkitsee pelaajan energiamäärää.
Global ukko //Tehdään allaolevasta ukosta "globaali" eli tämä sama muuttuja näkyy jokapuolella koodia, myös 
      //repeat-silmukan alapuolella.
ukko=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)
ObjectFloat ukko, 120 'Asetetaan pelaajalle energia

vihu = LoadObject("Media\soldier.BMP", 72) 

Global pati //Laitetaan panos näkymään kaikkialla.
pati=LoadObject("Media\bullet.bmp")

ShowObject pati,OFF
ShowObject vihu, OFF


pistooli.ASE = New (ASE)
pistooli\bulletsPerShot = 1
pistooli\hajonta = Rnd (1,2)
pistooli\latausaika = 150
pistooli\nimi = "Glock 17"
pistooli\nopeus = 8
pistooli\kaliiperi = "9x19 mm Parabellum"
pistooli\lähtönopeus = "375 m/s"

haulikko.ASE = New (ASE)
haulikko\bulletsPerShot = 8
haulikko\hajonta = Rnd (4,16)
haulikko\latausaika = 500
haulikko\nimi = "Benelli M4 Super 90"
haulikko\nopeus = 7
haulikko\kaliiperi = "12/76"
haulikko\lähtönopeus = "400 m/s"

rynnäkkökivääri.ASE = New (ASE)
rynnäkkökivääri\bulletsPerShot = 1
rynnäkkökivääri\hajonta = Rnd (1,2)
rynnäkkökivääri\latausaika = 80
rynnäkkökivääri\nimi = "AK-47"
rynnäkkökivääri\nopeus = 8
rynnäkkökivääri\kaliiperi = "7.62 mm"
rynnäkkökivääri\lähtönopeus = "710 m/s"

kivääri.ASE = New (ASE)
kivääri\bulletsPerShot = 1
kivääri\hajonta = Rnd (1,3)
kivääri\latausaika = 500
kivääri\nimi = "Mauser Karabiner 98k"
kivääri\nopeus = 12
kivääri\kaliiperi = "7.92 x 57 mm"
kivääri\lähtönopeus = "760 m/s"

nykyinen.ASE = First (ASE)
LatausLaskuri = 0


//Luodaan viholliset, tehdään niitä 10
For i = 0 To 10
  pahis.Vihut = New(Vihut)
  pahis\obj = CloneObject(Vihu)
  SetupCollision pahis\obj, ukko, 2, 2, 2 //Viholliset törmäävät pelaajaan.
  PositionObject pahis\obj,Rand(-400, 400), Rand(-300, 300) //Sijoitetaan viholliset satunnaisiin kohtiin ruudulla.
  ObjectFloat pahis\obj, 100 'Asetetaan pahikselle energia
Next i
aloitsuaika = Timer()

//Viholliset törmäävät nyt toisiinsa.
For pahis.Vihut = Each Vihut
  For pahis2.Vihut = Each Vihut
    If pahis <> pahis2 Then SetupCollision pahis\obj, pahis2\obj, 2, 2,2
  Next pahis2
Next pahis

Repeat
  ClearText 
  currentTime = (Timer() - aloitsuaika)/1000 //Tehdään muuttuja, josta lasketaan 
                        //aloitusaikamuuttujan ja nykyisen ajan välinen erotus.
  AddText "Aikaa mennyt: "+currentTime    //Kirjoitetaan ruutuun tarvittavat tekstit
  AddText "Nuolista ohjaa, CTRL=ampuu"
  
  
  Text 0,60, nykyinen\nimi
  
  If lisäinfo = True Then
    Text 0,60, "Ammuksia kerrallaan: "+nykyinen\bulletsPerShot+" kpl"
    Text 0,75, "Hajonta: "+nykyinen\hajonta+" cm"
    Text 0,90, "Latausaika: "+nykyinen\latausaika+" sek"
    Text 0,105, "Luodin lähtönopeus: "+nykyinen\lähtönopeus
    Text 0,120, "Kaliiperi: "+nykyinen\kaliiperi
  EndIf
  
  If KeyHit (cbKeyA) And lisäinfo = False Then
    lisäinfo = True 
  EndIf
  
  If lisäinfo = True And KeyHit (cbKeyZ) Then
    lisäinfo = False
  EndIf
  
  If KeyHit (cbKeySpace) Then
    If nykyinen <> Last (ASE) Then
      nykyinen.ASE = After (nykyinen)
    Else
      nykyinen.ASE = First (ASE)
    EndIf
  EndIf
  
  
    If KeyDown (cbKeyRControl) And Lataa = False Then
    For i = 1 To nykyinen\bulletsPerShot
      luoti.AMMUS = New (AMMUS)
      luoti\obj = CloneObject (pati)
      PositionObject luoti\obj, ObjectX(ukko), ObjectY(ukko)
      CloneObjectOrientation luoti\obj, ukko
      TurnObject luoti\obj, Rnd (-nykyinen\hajonta, nykyinen\hajonta)
            For pahis.Vihut = Each Vihut
      If pahis\obj <> ampuja Then SetupCollision luoti\obj, pahis\obj, 2, 2, 2
      //Jos yksi vihuista ampuu,
      //Ei anneta tälle viholliselle ja panokselle törmäystunnistusta
    Next pahis
    Next i
    
    Lataa = True
    LatausLaskuri = Timer()
  EndIf
  
  If Lataa And Timer() > LatausLaskuri + nykyinen\latausaika Then Lataa = False
  
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    MoveObject luoti\obj, nykyinen\nopeus
    If ObjectX (luoti\obj) < -ScreenWidth() / 2 Or ObjectX (luoti\obj) > ScreenWidth() / 2 Or ObjectY (luoti\obj) < -ScreenHeight() / 2 Or ObjectY (luoti\obj) > ScreenHeight() / 2 Then
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
    EndIf
  Next luoti
  
  
  
  
  

  //Ukon liikutus..
  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,3.5
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2.45
  
  If reload>0 Then reload=reload-1

  DrawGame

  //Kun käydään viholliset lävitse lasketaan samalla niiden määrä
  Vihollisia = 0 //Asetetaan vihollisten määrä aina aluksi nollaan
  //Vihollisten läpikäynti 
  For pahis.Vihut = Each Vihut
    //Piirretään pahikselle energia
    Vihollisia = Vihollisia + 1 //Nyt lisätään Vihollisia-muuttujaan niin montakertaa 1, kuin vihollisia on.
    DrawToWorld 0, 0, ON 
      CenterText ObjectX(pahis\obj), ObjectY(pahis\obj), ObjectFloat(pahis\obj), 2
    DrawToWorld 0, 0, OFF 
    
    //Käännetään vihollinen osoittamaan pelaajaa kohti.
    PointObject pahis\obj, ukko
    
    //Jos etäisyys vihollisen ja pelaajan välillä on liian suuri, liikutetaan vihollista pelaajaa kohti.
    If Distance2(pahis\obj, ukko) > 120 Then 
      MoveObject pahis\obj, 0.6
    Else
      //Muuten jos etäisyys pelaajan ja vihollisen välillä on tarpeeksi vähän niin vihollinen avaa tulen.
      If pahis\reload = 0 Then 
        ObjAmmu(pahis\obj)
        pahis\reload = 45
      EndIf 
      
      If pahis\reload > 0 Then pahis\reload = pahis\reload - 1
    EndIf 
    //Joe vihollisen energia-arvo on tasan tai meni alle nollan, niin tuhotaan vihollinen.
    If ObjectFloat(pahis\obj) =< 0 Then 
      DeleteObject pahis\obj
      Delete pahis
    EndIf
  Next Pahis
  

  ukonenergia = ObjectFloat(ukko)
  DrawImageBox imglife, 0, 540, 0, 0, Float(ImageWidth(imglife))/(120.0)*ukonenergia, 20
  
  If Vihollisia = 0 Then MakeError "Voitit! Tapoit kaikki viholliset! Aikaa meni: "+currentTime+"s"
  If ObjectFloat(ukko) =< 0 Then MakeError "Kuolit! Selvisit: "+currentTime+"s"

  //Hypätään aliohjelmaan, tässä aliohjelmassa kaikki panokset päivitää
  Gosub Sub_PäivitäPanokset

  DrawScreen
Until EscapeKey()

//Tässä Tehdään oma komento. Kaikki aloittelijat eivät vielä tunne tätä koodiosaa. 
//Tätä komentoa käytetään esim rivillä 64. :)


//Tässä määritellään aliohjelma.
Sub_PäivitäPanokset:
  //Panosten peruspäivitys
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    MoveObject luoti\obj, nykyinen\nopeus
    If CountCollisions(luoti\obj) Then 'Johonkin törmättiin, sen täytyi olla vihollinen, tai pelaaja.. 
      törmättyobjekti = GetCollision(luoti\obj, 1) 'Tämä komento ON todella kätevä, tällä saadaan
                             'objektin kahva (englanniksi handle), kahva on muuttujan nimi
                             'eli ukko(<- tämä) = LoadObject("ukko.png"). Kahva on oikeasti vain viittaus
                             'tietokoneen muistiosoitteeseen, jossa se data on. Eli "ukko" ei ole kuvatiedosto.
                             'Vaan se osoittaa sijainnin, missä kuvatiedoston data on.
      energia# = ObjectFloat(törmättyobjekti) 'Tutkitaan törmätyn objektin energia-arvo ja otetaan muuttuja (energia# <-) talteen.
      uusienergia# = energia# - 10 '"tehdään" uusi energia-arvo, eli energia muuttujasta vähennetään kymmenen.
      ObjectFloat törmättyobjekti, uusienergia 'Asetetaan törmätylle objektille uusi energia-arvo.
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
      //Jos ei törmätty mihinkään, ja luoti jatkoi ruudun ulkopuolelle niin... tuhotaan se.
    ElseIf ObjectX (luoti\obj) < -ScreenWidth() / 2 Or ObjectX (luoti\obj) > ScreenWidth() / 2 Or ObjectY (luoti\obj) < -ScreenHeight() / 2 Or ObjectY (luoti\obj) > ScreenHeight() / 2 Then
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
      EndIf
  Next luoti  
Return

Function ObjAmmu(ampuja)
    luoti.AMMUS = New(AMMUS)
    luoti\obj=CloneObject(pati)
    CloneObjectPosition luoti\obj,ampuja        
    CloneObjectOrientation luoti\obj,ampuja 
    
    //Jos ampuja on eri objekti, kuin pelaaja laitetaan panos törmäämään pelaaja-objektiin.
    If ampuja <> ukko Then SetupCollision luoti\obj, ukko, 2, 2, 2 
   
    For pahis.Vihut = Each Vihut
      If pahis\obj <> ampuja Then SetupCollision luoti\obj, pahis\obj, 2, 2, 2
      //Jos yksi vihuista ampuu,
      //Ei anneta tälle viholliselle ja panokselle törmäystunnistusta
    Next pahis
EndFunction 
Lisäsin aseita. Myös panoksen poistaminen on muokattu niin että oli ruutu määritelty minkä kokoiseksi tahansa, ammus poistuu reunalla.
Eli If ObjectX (luoti\obj) > -400 -> If ObjectX (luoti\obj) > -ScreenWidth / 2
Aloittelija, koodaaja, jotain...
CbFUN :D
Post Reply