Lisäyksiä räiskintäpelirunkoon

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
Akuji
Member
Posts: 60
Joined: Fri Oct 08, 2010 5:59 pm
Location: Turku
Contact:

Lisäyksiä räiskintäpelirunkoon

Post by Akuji » Fri Nov 19, 2010 10:34 pm

Olen tässä vähän aikani kuluksi lisäillyt tuohon Nixen pelirunkoon hieman efektejä. Olen myös kommentoinut niitä mahdollisimman selkeästi, jotta niistä saisi selkoa. Itse olen käyttänyt pelirunkoa monesti, ja tehnyt mm. tällaisia muutoksia.

PS: Pistin tämän eri topikkiin, jotta se ei mahdollisesti sekoittuisi alkuperäiseen.

Code: Select all

 SCREEN 800,600,0,1
  FrameLimit 40

  playerpoints = 0
  font = LoadFont("Verdana",32,1,1)
  SetFont font

   Color cbred
    Locate 580,10
    AddText "Health"

  // Luodaan tyyppikokoelma ammuksia varten
  Type BULLETS
    Field obj
  End Type
  
  Type RAADOT
    Field obj
  EndType

  // Ladataan media
  GoSub LoadMedia

  // Määritetään tyyppikokoelma vihollisille ja luodaan pari vihollista
  Type ENEMIES
    Field obj
    Field energy
  End Type
  GoSub MakeEnemies
  
  health = 100
  elkut = 100


  /////// PÄÄSILMUKKA ///////
  Repeat
    GoSub CheckButtons
    GoSub EnemyAI
    GoSub CheckBullets
    GoSub DrawGUI
      
    'Laitetaan kamera seuraamaan pelaajaa
    CloneCameraPosition player
    
    // Tarkistetaan onko taustamusiikki pysähtynyt ja käynnistetään tarvittaessa uudelleen
    If SoundPlaying(backgroundmusic) = 0 Then
      backgroundmusic = PlaySound("Media\SK_Battle2.mp3", 40)
    EndIf

    DrawScreen

  Until EscapeKey()


  /////// ALIOHJELMAT ///////
  // Aliohjelma jossa ladataan pelissä tarvittava media
  LoadMedia:
    // Ladataan kartta ja animoidaan se
    map = LoadMap("Media\cdm2.til", "Media\Tileset.bmp")
    PlayObject map,0,0,0.5

    // Ladataan panosobjektin grafiikat ja piilotetaan objekti
    bulletobject = LoadObject("Media\bullet.bmp", 72)
    ShowObject bulletobject, OFF

    // Ladataan pelaaja ja asetetaan törmäyksentunnistus kartan seinien ja pelaaja välille
    player = LoadObject("Media\soldier.bmp", 72)
    SetupCollision player,map,2,4,2

    // Ladataan vihollinen ja piilotetaan objekti
    enemyobject = LoadObject("Media\guy.bmp", 72)
    ShowObject enemyobject, OFF

    'Ladataan raato-objekti, joka piilotetaan
    master_raato=LoadObject("Media\fireball.bmp",72)
    ShowObject master_raato,OFF

    // Ladataan äänet
    backgroundmusic = PlaySound("Media\SK_Battle2.mp3", 40)
    shot = LoadSound("Media\gun 1.wav")
    scream = LoadSound("Media\scream1.wav")
    wallhit=LoadSound("Media\pop.wav")
    Osuma=LoadSound("Media\scream2.wav")
  Return

  // Aliohjelma joka tarkistaa näppäinpainallukset
  CheckButtons:
    If UpKey() Then MoveObject player,4
    If DownKey() Then MoveObject player,-4
    If LeftKey() Then TurnObject player,5
    If RightKey() Then TurnObject player,-5  

    // Tarkistetaan painetaanko ampumisnäppäintä ja jos,
    // niin luodaan ammus ja törmäystunnistus sille
    If KeyHit(cbkeyrControl) Then
      PlaySound shot, 40
      blt.BULLETS = New(BULLETS)
      blt\obj = CloneObject(bulletobject)
      CloneObjectPosition blt\obj, player
      CloneObjectOrientation blt\obj, player
      MoveObject blt\obj,15
      SetupCollision blt\obj,map,2,4,1
      ResetObjectCollision blt\obj
    EndIf
  Return

  // Aliohjelma, jossa tehdään viholliselle alkeellinen tekoäly
  EnemyAI:
    For enem.ENEMIES = Each ENEMIES
      // Tarkistetaan näkeekö vihollisobjekti pelaajaobjekti ja
    // jos näkee niin aloitetaan liikuttamaan pelaajaa kohti
    If ObjectSight(enem\obj,player) Then
      PointObject enem\obj, player
      MoveObject enem\obj, 1.8

      'Jos pelaaja ja vihollinen ovat kosketuksessa keskenään,
      'vähennetään pelaajan elämiä
      If ObjectsOverlap (enem\obj,player,2) Then Health-1
  EndIf 

  'Vähennetään myös ruudulla näkyviä elämiä saman aikaisesti
  If ObjectsOverlap (enem\obj,player,2) Then elkut-1

  'Jos kuolet, niin peli loppuu
  If Health <1 Then GoTo kuolit


Next enem
Return
  // Aliohjelma, jossa läpikäydään ammukset
  CheckBullets:
    For blt.BULLETS = Each BULLETS
      MoveObject blt\obj, 10
      For enem.ENEMIES = Each ENEMIES
        // Tarkistetaan osuuko ammus viholliseen
        If ObjectsOverlap(blt\obj, enem\obj, 2) Then

        'Ääni, kun osut viholliseen
        PlaySound osuma,40
          deleteobj = 1
          enem\energy = enem\energy - 20
          playerpoints = playerpoints + 5
        EndIf
      Next enem
      bulcollisions = CountCollisions(blt\obj)
      For i = 1 To bulcollisions
        // Tarkistetaan onko ammus osunut seinään
        If GetCollision(blt\obj, i) > 1 Then deleteobj = 1

      'Tässä luodaan ääni myös silloin, kun luoti osuu seinään
        PlaySound wallhit,50
      Next i
      If deleteobj = 1 Then
        DeleteObject blt\obj
        Delete blt
        deleteobj = 0
      EndIf
    Next blt
  Return

  // Aliohjelma jossa piirretään "käyttöliittymä"
  DrawGUI:
    DrawGame
    DrawToWorld ON
    // Käydään viholliset läpi
    For enem.ENEMIES = Each ENEMIES
      PosX = ObjectX(enem\obj) - (ObjectSizeX(enem\obj)/2)
      PosY = ObjectY(enem\obj) + ObjectSizeY(enem\obj)
      EnWidth = enem\energy / 3
      Color cbWhite
      Box PosX,PosY,33,6
      Color cbRed
      Box PosX+1,PosY-1,EnWidth-2,4
      If enem\energy <= 0 Then
        // Jos energia nollassa, niin toistetaan huuto ja poistetaan vihollistyyppi
        PlaySound scream,40

  'Nyt, kun vihollinen kuolee, sen tilalle voidaan luoda raato
  'Tässä luomme uuden raadon kokoelmaan RAADOT
  newRaato.RAADOT = New(RAADOT)
  newRaato\obj = CloneObject( master_raato )
  
  'Raato pitää siirtää samaan paikkaan, kuin vihollinen
  CloneObjectPosition newRaato\obj,enem\obj
  'Sen voi myös kääntää samaan suuntaan :)
  CloneObjectOrientation newRaato\obj,enem\obj
  'Siirretään pelaaja päällimäiseksi, jotta se ei jää raatojen alle
  ObjectOrder player,1

        DeleteObject enem\obj
        Delete enem
      EndIf
    Next enem
    DrawToWorld OFF
    
     'Tarkistetaan, onko enää yhtään vihollista jäljellä.
     'Jos ei, niin voitit pelin!
     If First(ENEMIES) = NULL Then
  Wait 2000
  GoTo win
  EndIf
    
    // Kirjoitetaan pisteet näytölle (ensimmäinen on varjostus)
    Color cbBlack : Text 12,12, playerpoints
    Color cbWhite : Text 10,10, playerpoints
    
    'Kirjoitetaan myös näkyvät elämät
     Color cbBlack : Text 702,12, elkut
    Color cbred : Text 700,10, elkut
  Return

  // Aliohjelma, jossa määritetään viholliset ja niiden energia
  MakeEnemies:
    enem.ENEMIES = New(ENEMIES)
    enem\obj = CloneObject(enemyobject)
    PositionObject enem\obj,0,-500
    SetupCollision enem\obj,map,2,4,1
    SetupCollision enem\obj,player,2,2,2
    SetupCollision player,enem\obj,2,2,2
    ResetObjectCollision enem\obj
    enem\energy = 100
    
    enem.ENEMIES = New(ENEMIES)
    enem\obj = CloneObject(enemyobject)
    PositionObject enem\obj,0,500
    SetupCollision enem\obj,map,2,4,1
    SetupCollision enem\obj,player,2,2,2
    SetupCollision player,enem\obj,2,2,2
    ResetObjectCollision enem\obj
    enem\energy = 100
    
     enem.ENEMIES = New(ENEMIES)
    enem\obj = CloneObject(enemyobject)
    PositionObject enem\obj,0,-1000
    SetupCollision enem\obj,map,2,4,1
    SetupCollision enem\obj,player,2,2,2
    SetupCollision player,enem\obj,2,2,2
    ResetObjectCollision enem\obj
    enem\energy = 100
    
    enem.ENEMIES = New(ENEMIES)
    enem\obj = CloneObject(enemyobject)
    PositionObject enem\obj,0,1000
    SetupCollision enem\obj,map,2,4,1
    SetupCollision enem\obj,player,2,2,2
    SetupCollision player,enem\obj,2,2,2
    ResetObjectCollision enem\obj
    enem\energy = 100
    
  Return
  
  'Jos kuolit
  kuolit:
  StopSound backgroundmusic
  DeleteSound backgroundmusic

  cleartext
  
  ClearObjects
  
  Color cbred
  Text 200,210,"PELI LOPPUI - KUOLIT!"
  DrawScreen
  Wait 2000
  End
  
  'Jos voitit    
  win:
  Voitto = PlaySound ("Media\harp.wav")
  Color cbgreen
  Text 320,250,"VOITIT!"
  DrawScreen
  Wait 2000
  End
Last edited by Akuji on Sun Nov 21, 2010 2:08 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Koodari
Active Member
Posts: 201
Joined: Wed Nov 18, 2009 10:01 pm
Contact:

Re: Lisäyksiä räiskintäpelirunkoon

Post by Koodari » Fri Nov 19, 2010 11:45 pm

Edes jonkinsortin tekoäly olisi hyvä, sillä nyt, jos objectit eivät näe toisiaan, ne pysähtyvät...
Tuossa on edes jonkinmoinen "tekoäly" alfaan.

Code: Select all

If ObjectSight(vihu,sotilas) Then
  PointObject vihu,sotilas //Käännytään sotilaaseen päin
  sotilasX = ObjectX(sotilas) //Tallennetaan viimeisimmät koordinaatit
  sotilasY = ObjectY(sotilas)
Else
  angle = GetAngle(ObjectX(vihu),-ObjectY(vihu),sotilasX,-sotilasY)
  RotateObject vihu,angle //Jos sotilasta ei enää näy, mennään viimeisimpiin koordinaatteihin
EndIf
MoveObject vihu,3
Alussa oli asiakas, projekti ja Koodari...

Code: Select all

[23:36:33] <Minixmix> jos nyt viel yhen lastin heittäis
[23:36:48] <Minixmix> Sit loput vois hoitaa kännyllä :/
[00:14:49] <Minixmix> mutta nyt tyhjennykselle ->
[/size]

Post Reply