KeepDistance funktio

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
Guest

KeepDistance funktio

Post by Guest » Sun Sep 16, 2007 2:56 pm

Tässä olis funktio joka pitää koordinaatit tietyllä etäisyydellä toisistaan.. ;)
Sopii esim. törmäykseen, vankiin, ym.
Function KeepDistance(x1,y1,x2,y2,dis,mode,ret)
x1,y1 piste jota tarkkaillaan
x2,y2 piste josta tarkkaillaan
dis etäisyys
mode
-1 ei päästä kauemmaksi (esim. vanki)
0 ehdoton etäisyys (esim. pyörivä moukari)
1 ei päästä lähelle (esim. törmäys)

Code: Select all

dis=30
x1=200
y1=150
Repeat
  x2=MouseX()
  y2=MouseY()
  Text 5,5,"Mode: "+mode
  Text 5,30,"Distance: "+dis
  Text 5,250,"UP/DOWN to change distance."
  Text 5,270,"LEFT/RIGHT To change mode."
  Circle x1-dis,y1-dis,dis*2,0
  Line x1,y1,keepdistance(x2,y2,x1,y1,dis,mode,0),keepdistance(x2,y2,x1,y1,dis,mode,1)
  DrawScreen
  dis=dis+UpKey()-DownKey()
  mode=mode+KeyHit(205)-KeyHit(203)
Forever

Function KeepDistance(x1,y1,x2,y2,dis,mode=0,ret=0)
  angle=GetAngle(x1,y1,x2,y2)
  If mode=>0 And Distance(x1,y1,x2,y2)<dis Then x1=x2-Cos(angle)*dis:y1=y2+Sin(angle)*dis
  If mode=<0 And Distance(x1,y1,x2,y2)>dis Then x1=x2-Cos(angle)*dis:y1=y2+Sin(angle)*dis
  If ret=0 Then
    Return x1
  Else
    Return y1
  EndIf
EndFunction

User avatar
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: KeepDistance funktio

Post by tuhoojabotti » Sun Sep 16, 2007 5:19 pm

en oikein tajunnut kuinka sen piti toimia viiva vain seurasi hiirtä ja oli joko ympyrässä tai kiinni hiiressä...

Guest

Re: KeepDistance funktio

Post by Guest » Sun Sep 16, 2007 5:27 pm

no tossa todella kamala esimerkki

Code: Select all

SCREEN 800,600,0,2
SetWindow "Lanka",3
FrameLimit 40
Const lenght=10
Type piste
  Field x
  Field y
EndType

foodx=Rand(0,ScreenWidth())
foody=Rand(0,ScreenHeight())

uusi.piste=New(piste)
uusi\x=MouseX()
uusi\y=MouseY()
piste2.piste=First(piste)
For i=1 To 8
  uusi.piste=New(piste)
  piste2=Before(uusi)
  uusi\x=keepdistance(uusi\x,uusi\y,piste2\x,piste2\y,lenght,0,0)
  uusi\y=keepdistance(uusi\x,uusi\y,piste2\x,piste2\y,lenght,0,1)
Next i

img=MakeImage(5,5)
DrawToImage img
Circle 0,0,5
DrawToScreen
ShowMouse img
Repeat
  piste2.piste=First(piste)
  Circle foodx-5,foody-5,10
  foodx=foodx+Rand(-1,1)
  foody=foody+Rand(-1,1)
  If foodx<0 Or foodx>ScreenWidth() Or foody<0 Or foody>ScreenHeight() Then foodx=Rand(0,ScreenWidth()):foody=Rand(0,ScreenHeight())
  i=1
  For piste1.piste = Each piste
    If i>1 Then
      i=i+1
      piste2=Before(piste1)
      piste1\x=keepdistance(piste1\x,piste1\y,piste2\x,piste2\y,lenght,0,0)
      piste1\y=keepdistance(piste1\x,piste1\y,piste2\x,piste2\y,lenght,0,1)
      Line piste1\x,piste1\y,piste2\x,piste2\y
      a=1
      For piste3.piste=Each piste
        a=a+1
        If Distance(piste1\x,piste1\y,piste3\x,piste3\y)<2 And a<i Then Delete piste3
      Next piste3
    ElseIf i=1
      i=i+1
      piste1\x=MouseX()
      piste1\y=MouseY()
    EndIf
      If Distance(piste1\x,piste1\y,foodx,foody)<5 Then
        For o=1 To 3
          uusi.piste=New(piste)
          piste2=Before(uusi)
          uusi\x=keepdistance(uusi\x,uusi\y,piste2\x,piste2\y,lenght,0,0)
          uusi\y=keepdistance(uusi\x,uusi\y,piste2\x,piste2\y,lenght,0,1)
        Next o
        DrawToImage img
        Color Rand(150,255),Rand(150,255),Rand(150,255)
        Circle 0,0,5
        DrawToScreen
        foodx=Rand(0,ScreenWidth())
        foody=Rand(0,ScreenHeight())
        Color Rand(150,255),Rand(150,255),Rand(150,255)
      EndIf
  Next piste1
  Text 1,1,i
  DrawScreen
Forever

Function KeepDistance(x1,y1,x2,y2,dis,mode=0,ret=0)
  angle=GetAngle(x1,y1,x2,y2)
  If mode=>0 And Distance(x1,y1,x2,y2)<dis Then x1=x2-Cos(angle)*dis:y1=y2+Sin(angle)*dis
  If mode=<0 And Distance(x1,y1,x2,y2)>dis Then x1=x2-Cos(angle)*dis:y1=y2+Sin(angle)*dis
  If ret=0 Then
    Return x1
  Else
    Return y1
  EndIf
EndFunction

User avatar
-Z-
Devoted Member
Posts: 682
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:33 pm
Location: In ur danmaku, grazin ur bullets

Re: KeepDistance funktio

Post by -Z- » Mon Sep 17, 2007 2:09 pm

Wow! Todella hieno ja toimiva funktio! menee varmasti käyttöön lähitulevaisuudessa!
"Fallout 3 (#10) marked a shift in the industry, a move that saw the western RPG begin to surpass its Japanese counterparts." -IGN top 100 RPGs of all time

Post Reply