Pikku pelit

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
User avatar
Someday coder
Active Member
Posts: 106
Joined: Wed Jul 30, 2008 5:04 pm

Re: Pikku pelit

Post by Someday coder » Sun May 22, 2011 12:59 pm

Toi epilepsia efekti on aika hyvä, mutta lisäsin nurmikon alle ja veren roiskumaan:

Code: Select all

  SCREEN 800, 600
  SAFEEXIT OFF
  Global tausta
  'Vaikeustaso (100 on jo vaikea, nostaminen helpottaa)
  'LEVINC on vaikeustason muutosnopeus
  Dim LEVEL As Float
  LEVEL = 50.0
  Const LEVINC = 0.5

  'Liikkeen moninkertaistus (Pikseliä/frame)
  Const MVMUL = 8
  Const ZMVMUL = 6
  Const DIACOM = 0.707106781 'Vinottaisliikkeen kompensointii ( 1 / sqrt( 2 ) )

  'Säädä tähän 1 ja kärsi
  Const EPILEPSY = 1

  'Cooldown ja patien dama ja nopeus
  Const CLDOWN = 10
  Const BLTDMG = 25
  Const BLTSPD = 15
  Const CLIPSZ = 16
  Const RLDTIEM = 60

  'Pisteitä per osuma
  Const PNTAMO = 5

  'Zombien spawnietäisyys
  Const MINRNG = 64
  Const MAXRNG = 256

  'Zombien vaurio ja kesto
  Const ZOMDMG = 2.0
  Const ZOMHEA = 10.0

  'Ruudun rajat
  Const _RBORD = 378
  Const _LBORD = -378
  Const _UBORD = -278
  Const _DBORD = 278

  FrameLimit 40
  ClsColor 255, 255, 255 'Iloinen valkoinen mualima
  Smooth2D ON

  Type Bullet 'Pum ja sillee

  Field obj As Integer
  Field dmg As Float
  Field spd As Float

  EndType

  Type Zombie 'Zombejaaaaaaaaa

  Field obj As Integer
  Field hp As Float
  Field dmg As Float

  EndType

  Dim HP, _upmv, _sdmv As Float
  Global MasterZombo As Integer
  Dim Soldier, i, _pts, _x, _y, _fix, _fix2, _fix3, _fix4, _zsp, _cld, _clip, _empty As Integer
  Dim iz.Zombie, z.Zombie, b.Bullet, pz.Bullet
  Soldier = LoadObject( "media/soldier.bmp", 72 )
  MasterZombo = LoadObject( "media/guy.bmp", 72 )
  MasterBullet = LoadObject( "media/bullet.bmp", 72 )
  ShowObject MasterZombo, OFF
  ShowObject MasterBullet, OFF

  _clip = CLIPSZ
  _zsp = 0
  _rld = 0
  _pts = 0
  HP = 100.0
  
  tausta = MakeImage(800,600)
  DrawToImage tausta
  Lock Image(tausta)
  For i=0 To 800
    For j=0 To 600
      vari = Rand(1,20) + (Rand(150,200) Shl 8) + (Rand(1,50) Shl 16) + (255 Shl 24)
      PutPixel2 i,j,vari
    Next j
  Next i
  Unlock Image(tausta)
  DrawToScreen
  
  Repeat
    DrawImage tausta,0,0
    _upmv = ( KeyDown( cbKeyD ) - KeyDown( cbKeyA ) )
    _sdmv = ( KeyDown( cbKeyW ) - KeyDown( cbKeyS ) )
    
    If _upmv > 0 And _sdmv > 0
    
     'Molemmat näppäimet on painettu pohjaan
     'Täten molempiin voidaan vain sijoittaa uusi arvo
     _upmv = DIACOM
     _sdmv = DIACOM
    
    EndIf
    
    'Hiiriohjaus + mitälie
    TranslateObject Soldier, _upmv * MVMUL, _sdmv * MVMUL
    RotateObject Soldier, -GetAngle( ObjectX( Soldier ), ObjectY( Soldier ), MouseWX(), MouseWY() )
    
    _x = ObjectX( Soldier )
    _y = ObjectY( Soldier )
    
    DrawGame
    'Jostain syystä vaatii tämän
    _fix = _LBORD
    If _x < _LBORD Then
     PositionObject Soldier, _fix, _y
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _y < _UBORD Then
     PositionObject Soldier, _x, _UBORD
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _x > _RBORD Then
     PositionObject Soldier, _RBORD, _y
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _y > _DBORD Then
     PositionObject Soldier, _x, _DBORD
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    _zsp = _zsp - 1
    If _zsp =< 0 Then     
     _zsp = Int( LEVEL )
     LEVEL = Max(LEVEL - LEVINC, 0)
     SpawnZombo()  
    EndIf
    
    _cld = _cld - 1

    If KeyHit( cbKeyR ) Then
    
     _clip = 0
     _cld = 0
     _empty = RLDTIEM
    
    EndIf
    
    If _clip > 0 And MouseDown( 1 ) And _cld =< 0 Then

     _cld = CLDOWN
     _clip = _clip - 1
     b.Bullet = New( Bullet )
     b\obj = CloneObject( MasterBullet )
     b\dmg = BLTDMG
     b\spd = BLTSPD
     CloneObjectPosition b\obj, Soldier
     CloneObjectOrientation b\obj, Soldier

    ElseIf _clip =< 0 Then
     
     If _empty =< 0 Then
    
       _clip = CLIPSZ
       _empty = RLDTIEM

     Else
       _empty = _empty - 1
     EndIf
    
    EndIf
    
    For iz.Zombie = Each Zombie
     
     PointObject iz\obj, Soldier
     MoveObject iz\obj, ZMVMUL
     Color cbBlack
     
     If ObjectsOverlap( iz\obj, Soldier, 2 ) Then
       'EPILEPSIA
       DrawScreen 
       If EPILEPSY Then ClsColor Sin( Timer() + Rand( 360 ) ), Sin( Timer() + Rand( 360 ) ), Sin( Timer() + Rand( 360 ) )
       HP = HP - iz\dmg
     EndIf
     
     For pz.Bullet = Each Bullet
       
       If ObjectsOverlap( pz\obj, iz\obj, 2 ) Then
        x1# = ObjectX(iz\obj)+400
        y1# = Abs(ObjectY(iz\obj)-300)
        _pts = _pts + PNTAMO
        iz\hp = iz\hp - pz\dmg
        angle# = GetAngle(_x + 400,Abs(_y - 300),x1#,y1#)
        Blood(x1#,y1#,angle#)
        DeleteObject pz\obj
        Delete pz
       EndIf
     
     Next pz
     
     If iz\hp =< 0 Then
       DeleteObject iz\obj
       Delete iz
     EndIf
     
    Next iz
    
    For pz.Bullet = Each Bullet
     
     MoveObject pz\obj, pz\spd
     
     _x = ObjectX( pz\obj )
     _y = ObjectY( pz\obj )
     
     _fix = _LBORD
     _fix2 = _UBORD
     _fix3 = _RBORD
     _fix4 = _DBORD
     If ( _x < _fix ) Or ( _y < _fix2 ) Or ( _x > _fix3 ) Or ( _y > _fix4 ) Then
       DeleteObject pz\obj
       Delete pz
     EndIf
    
    Next pz

    SetWindow "HP: " + HP + " Panokset: " + _clip + " Pisteet: " + _pts + " Seuraava: " + _zsp

    DrawScreen
    ClsColor 255, 255, 255
    
    If HP < 0 Then MakeError "Hävisit, lopulliset pisteet " + _pts

  Forever

  Function SpawnZombo()
    
    z.Zombie = New( Zombie )
    z\obj = CloneObject( MasterZombo )
    z\dmg = ZOMDMG
    z\hp = ZOMHEA
    _fix = _UBORD
    _fix2 = _LBORD
    Select Rand( 0, 3 )
     
     Case 0
       PositionObject z\obj, _RBORD + Rand( MINRNG, MAXRNG ), Rand( _fix, _DBORD )   
     Case 1
       PositionObject z\obj, _LBORD - Rand( MINRNG, MAXRNG ), Rand( _fix, _DBORD )   
     Case 2
       PositionObject z\obj, Rand( _fix2, _RBORD ), _DBORD + Rand( MINRNG, MAXRNG )   
     Case 3
       PositionObject z\obj, Rand( _fix2, _RBORD ), _UBORD - Rand( MINRNG, MAXRNG )     
     
    EndSelect
    ShowObject z\obj, ON  

  EndFunction 
  
  Function blood(x,y,angle)
  DrawToImage tausta
  Lock Image(tausta)
    For i=0 To 200 
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(100,255) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(angle + Rand(-25,25))*Rand(1,55)
      py = py - Sin(angle + Rand(-25,25))*Rand(1,55)
      If px < 800 And px > 0 And py > 0 And py < 600 Then PutPixel2 px,py,vari
    Next i
    For i=0 To 400 
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(100,255) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(Rand(0,360))*Rand(1,35)
      py = py - Sin(Rand(0,360))*Rand(1,35)
      If px < 800 And px > 0 And py > 0 And py < 600 Then PutPixel2 px,py,vari
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(50,200) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(Rand(0,360))*Rand(1,15)
      py = py - Sin(Rand(0,360))*Rand(1,15)
      If px < 800 And px > 0 And py > 0 And py < 600 Then PutPixel2 px,py,vari
    Next i
  Unlock Image(tausta)
  DrawToScreen
EndFunction

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Re: Pikku pelit

Post by MetalRain » Sun May 22, 2011 4:49 pm

Pistinpäs vielä ammuksista jäämään kentälle hylsyjä, tämähän alkaa muistuttamaan jo peliä jota joskus kehittelin.

Code: Select all

  SCREEN 800, 600
  
  Global sw,sh
  
  sw=ScreenWidth()
  sh=ScreenHeight()
  SAFEEXIT OFF
  Global tausta
  'Vaikeustaso (100 on jo vaikea, nostaminen helpottaa)
  'LEVINC on vaikeustason muutosnopeus
  Dim LEVEL As Float
  LEVEL = 50.0
  Const LEVINC = 0.5

  'Liikkeen moninkertaistus (Pikseliä/frame)
  Const MVMUL = 8
  Const ZMVMUL = 6
  Const DIACOM = 0.707106781 'Vinottaisliikkeen kompensointii ( 1 / sqrt( 2 ) )

  'Säädä tähän 1 ja kärsi
  Const EPILEPSY = 1

  'Cooldown ja patien dama ja nopeus
  Const CLDOWN = 10
  Const BLTDMG = 25
  Const BLTSPD = 15
  Const CLIPSZ = 16
  Const RLDTIEM = 60

  'Pisteitä per osuma
  Const PNTAMO = 5

  'Zombien spawnietäisyys
  Const MINRNG = 64
  Const MAXRNG = 256

  'Zombien vaurio ja kesto
  Const ZOMDMG = 2.0
  Const ZOMHEA = 10.0

  'Ruudun rajat
  Const _RBORD = 378
  Const _LBORD = -378
  Const _UBORD = -278
  Const _DBORD = 278

  FrameLimit 40
  ClsColor 255, 255, 255 'Iloinen valkoinen mualima
  Smooth2D ON

  Type Bullet 'Pum ja sillee

  Field obj As Integer
  Field dmg As Float
  Field spd As Float

  EndType

  Type Zombie 'Zombejaaaaaaaaa

  Field obj As Integer
  Field hp As Float
  Field dmg As Float

  EndType

  Dim HP, _upmv, _sdmv As Float
  Global MasterZombo As Integer
  Dim Soldier, i, _pts, _x, _y, _fix, _fix2, _fix3, _fix4, _zsp, _cld, _clip, _empty As Integer
  Dim iz.Zombie, z.Zombie, b.Bullet, pz.Bullet
  Soldier = LoadObject( "media/soldier.bmp", 72 )
  MasterZombo = LoadObject( "media/guy.bmp", 72 )
  MasterBullet = LoadObject( "media/bullet.bmp", 72 )
  ShowObject MasterZombo, OFF
  ShowObject MasterBullet, OFF

  _clip = CLIPSZ
  _zsp = 0
  _rld = 0
  _pts = 0
  HP = 100.0
  
  tausta = MakeImage(800,600)
  DrawToImage tausta
  Lock Image(tausta)
  For i=0 To 800
    For j=0 To 600
      vari = Rand(1,20) + (Rand(150,200) Shl 8) + (Rand(1,50) Shl 16) + (255 Shl 24)
      PutPixel2 i,j,vari
    Next j
  Next i
  Unlock Image(tausta)
  DrawToScreen
  
  Repeat
    DrawImage tausta,0,0
    _upmv = ( KeyDown( cbKeyD ) - KeyDown( cbKeyA ) )
    _sdmv = ( KeyDown( cbKeyW ) - KeyDown( cbKeyS ) )
    
    If _upmv > 0 And _sdmv > 0
    
     'Molemmat näppäimet on painettu pohjaan
     'Täten molempiin voidaan vain sijoittaa uusi arvo
     _upmv = DIACOM
     _sdmv = DIACOM
    
    EndIf
    
    'Hiiriohjaus + mitälie
    TranslateObject Soldier, _upmv * MVMUL, _sdmv * MVMUL
    RotateObject Soldier, -GetAngle( ObjectX( Soldier ), ObjectY( Soldier ), MouseWX(), MouseWY() )
    
    _x = ObjectX( Soldier )
    _y = ObjectY( Soldier )
    
    DrawGame
    'Jostain syystä vaatii tämän
    _fix = _LBORD
    If _x < _LBORD Then
     PositionObject Soldier, _fix, _y
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _y < _UBORD Then
     PositionObject Soldier, _x, _UBORD
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _x > _RBORD Then
     PositionObject Soldier, _RBORD, _y
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _y > _DBORD Then
     PositionObject Soldier, _x, _DBORD
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    _zsp = _zsp - 1
    If _zsp =< 0 Then     
     _zsp = Int( LEVEL )
     LEVEL = Max(LEVEL - LEVINC, 0)
     SpawnZombo()  
    EndIf
    
    _cld = _cld - 1

    If KeyHit( cbKeyR ) Then
    
     _clip = 0
     _cld = 0
     _empty = RLDTIEM
    
    EndIf
    
    If _clip > 0 And MouseDown( 1 ) And _cld =< 0 Then

     _cld = CLDOWN
     _clip = _clip - 1
     b.Bullet = New( Bullet )
     b\obj = CloneObject( MasterBullet )
     b\dmg = BLTDMG
     b\spd = BLTSPD
     
     DrawToImage tausta
        Color cbyellow
        ang#= Rand(360)
        tx#=Cos(ang#)*2.5
        ty#=Sin(ang#)*2.5
        
        Line sw/2+_x-tx#,sh/2-_y-ty#,sw/2+_x+tx#,sh/2-_y+ty#
        
     DrawToScreen 
     
     CloneObjectPosition b\obj, Soldier
     CloneObjectOrientation b\obj, Soldier

    ElseIf _clip =< 0 Then
     
     If _empty =< 0 Then
    
       _clip = CLIPSZ
       _empty = RLDTIEM

     Else
       _empty = _empty - 1
     EndIf
    
    EndIf
    
    For iz.Zombie = Each Zombie
     
     PointObject iz\obj, Soldier
     MoveObject iz\obj, ZMVMUL
     Color cbBlack
     
     If ObjectsOverlap( iz\obj, Soldier, 2 ) Then
       'EPILEPSIA
       DrawScreen 
       If EPILEPSY Then ClsColor Sin( Timer() + Rand( 360 ) ), Sin( Timer() + Rand( 360 ) ), Sin( Timer() + Rand( 360 ) )
       HP = HP - iz\dmg
     EndIf
     
     For pz.Bullet = Each Bullet
       
       If ObjectsOverlap( pz\obj, iz\obj, 2 ) Then
        x1# = ObjectX(iz\obj)+400
        y1# = Abs(ObjectY(iz\obj)-300)
        _pts = _pts + PNTAMO
        iz\hp = iz\hp - pz\dmg
        angle# = GetAngle(_x + 400,Abs(_y - 300),x1#,y1#)
        Blood(x1#,y1#,angle#)
        DeleteObject pz\obj
        Delete pz
       EndIf
     
     Next pz
     
     If iz\hp =< 0 Then
       DeleteObject iz\obj
       Delete iz
     EndIf
     
    Next iz
    
    For pz.Bullet = Each Bullet
     
     MoveObject pz\obj, pz\spd
     
     _x = ObjectX( pz\obj )
     _y = ObjectY( pz\obj )
     
     _fix = _LBORD
     _fix2 = _UBORD
     _fix3 = _RBORD
     _fix4 = _DBORD
     If ( _x < _fix ) Or ( _y < _fix2 ) Or ( _x > _fix3 ) Or ( _y > _fix4 ) Then
       DeleteObject pz\obj
       Delete pz
     EndIf
    
    Next pz

    SetWindow "HP: " + HP + " Panokset: " + _clip + " Pisteet: " + _pts + " Seuraava: " + _zsp

    DrawScreen
    ClsColor 255, 255, 255
    
    If HP < 0 Then MakeError "Hävisit, lopulliset pisteet " + _pts

  Forever

  Function SpawnZombo()
    
    z.Zombie = New( Zombie )
    z\obj = CloneObject( MasterZombo )
    z\dmg = ZOMDMG
    z\hp = ZOMHEA
    _fix = _UBORD
    _fix2 = _LBORD
    Select Rand( 0, 3 )
     
     Case 0
       PositionObject z\obj, _RBORD + Rand( MINRNG, MAXRNG ), Rand( _fix, _DBORD )   
     Case 1
       PositionObject z\obj, _LBORD - Rand( MINRNG, MAXRNG ), Rand( _fix, _DBORD )   
     Case 2
       PositionObject z\obj, Rand( _fix2, _RBORD ), _DBORD + Rand( MINRNG, MAXRNG )   
     Case 3
       PositionObject z\obj, Rand( _fix2, _RBORD ), _UBORD - Rand( MINRNG, MAXRNG )     
     
    EndSelect
    ShowObject z\obj, ON  

  EndFunction 
  
  Function blood(x,y,angle)
  DrawToImage tausta
  Lock Image(tausta)
    For i=0 To 200 
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(100,255) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(angle + Rand(-25,25))*Rand(1,55)
      py = py - Sin(angle + Rand(-25,25))*Rand(1,55)
      If px < 800 And px > 0 And py > 0 And py < 600 Then PutPixel2 px,py,vari
    Next i
    For i=0 To 400 
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(100,255) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(Rand(0,360))*Rand(1,35)
      py = py - Sin(Rand(0,360))*Rand(1,35)
      If px < 800 And px > 0 And py > 0 And py < 600 Then PutPixel2 px,py,vari
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(50,200) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(Rand(0,360))*Rand(1,15)
      py = py - Sin(Rand(0,360))*Rand(1,15)
      If px < 800 And px > 0 And py > 0 And py < 600 Then PutPixel2 px,py,vari
    Next i
  Unlock Image(tausta)
  DrawToScreen
EndFunction

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Pikku pelit

Post by esa94 » Sun May 22, 2011 4:57 pm

Pitäskö laittaa Zombo tiätsä peli Githubiin nii sais kehitettyä pidemmälle :V

(Täähän on muuten vaan karsittu Crimsonland-klooni oikeastaan :o)
EDIT:

MetalRainin versio MAVaa..?

EDIT:

Korjattu versio! Edellinen yritti piirtää kuvan ulkopuolelle, josta ainakin Winellä koodi MAVaa

Code: Select all

  SCREEN 800, 600
  
  Global sw,sh
  
  sw=ScreenWidth()
  sh=ScreenHeight()
  SAFEEXIT OFF
  Global tausta
  'Vaikeustaso (100 on jo vaikea, nostaminen helpottaa)
  'LEVINC on vaikeustason muutosnopeus
  Dim LEVEL As Float
  LEVEL = 50.0
  Const LEVINC = 0.5

  'Liikkeen moninkertaistus (Pikseliä/frame)
  Const MVMUL = 8
  Const ZMVMUL = 6
  Const DIACOM = 0.707106781 'Vinottaisliikkeen kompensointii ( 1 / sqrt( 2 ) )

  'Säädä tähän 1 ja kärsi
  Const EPILEPSY = 1

  'Cooldown ja patien dama ja nopeus
  Const CLDOWN = 10
  Const BLTDMG = 25
  Const BLTSPD = 15
  Const CLIPSZ = 16
  Const RLDTIEM = 60

  'Pisteitä per osuma
  Const PNTAMO = 5

  'Zombien spawnietäisyys
  Const MINRNG = 64
  Const MAXRNG = 256

  'Zombien vaurio ja kesto
  Const ZOMDMG = 2.0
  Const ZOMHEA = 10.0

  'Ruudun rajat
  Const _RBORD = 378
  Const _LBORD = -378
  Const _UBORD = -278
  Const _DBORD = 278

  FrameLimit 40
  ClsColor 255, 255, 255 'Iloinen valkoinen mualima
  Smooth2D ON

  Type Bullet 'Pum ja sillee

  Field obj As Integer
  Field dmg As Float
  Field spd As Float

  EndType

  Type Zombie 'Zombejaaaaaaaaa

  Field obj As Integer
  Field hp As Float
  Field dmg As Float

  EndType

  Dim HP, _upmv, _sdmv As Float
  Global MasterZombo As Integer
  Dim Soldier, i, _pts, _x, _y, _fix, _fix2, _fix3, _fix4, _zsp, _cld, _clip, _empty As Integer
  Dim iz.Zombie, z.Zombie, b.Bullet, pz.Bullet
  Soldier = LoadObject( "media/soldier.bmp", 72 )
  MasterZombo = LoadObject( "media/guy.bmp", 72 )
  MasterBullet = LoadObject( "media/bullet.bmp", 72 )
  ShowObject MasterZombo, OFF
  ShowObject MasterBullet, OFF

  _clip = CLIPSZ
  _zsp = 0
  _rld = 0
  _pts = 0
  HP = 100.0
  
	tausta = MakeImage(800,600)
  DrawToImage tausta
  Lock Image(tausta)
  For i=0 To 799
    For j=0 To 599
      vari = Rand(1,20) + (Rand(150,200) Shl 8) + (Rand(1,50) Shl 16) + (255 Shl 24)
      PutPixel2 i,j,vari
    Next j
  Next i
  Unlock Image(tausta)
  DrawToScreen
  
  Repeat
    DrawImage tausta,0,0
    _upmv = ( KeyDown( cbKeyD ) - KeyDown( cbKeyA ) )
    _sdmv = ( KeyDown( cbKeyW ) - KeyDown( cbKeyS ) )
    
    If _upmv > 0 And _sdmv > 0
    
     'Molemmat näppäimet on painettu pohjaan
     'Täten molempiin voidaan vain sijoittaa uusi arvo
     _upmv = DIACOM
     _sdmv = DIACOM
    
    EndIf
    
    'Hiiriohjaus + mitälie
    TranslateObject Soldier, _upmv * MVMUL, _sdmv * MVMUL
    RotateObject Soldier, -GetAngle( ObjectX( Soldier ), ObjectY( Soldier ), MouseWX(), MouseWY() )
    
    _x = ObjectX( Soldier )
    _y = ObjectY( Soldier )
    
    DrawGame
    'Jostain syystä vaatii tämän
    _fix = _LBORD
    If _x < _LBORD Then
     PositionObject Soldier, _fix, _y
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _y < _UBORD Then
     PositionObject Soldier, _x, _UBORD
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _x > _RBORD Then
     PositionObject Soldier, _RBORD, _y
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    If _y > _DBORD Then
     PositionObject Soldier, _x, _DBORD
     _x = ObjectX( Soldier )
     _y = ObjectY( Soldier )
    EndIf
    
    _zsp = _zsp - 1
    If _zsp =< 0 Then     
     _zsp = Int( LEVEL )
     LEVEL = Max(LEVEL - LEVINC, 0)
     SpawnZombo()  
    EndIf
    
    _cld = _cld - 1

    If KeyHit( cbKeyR ) Then
    
     _clip = 0
     _cld = 0
     _empty = RLDTIEM
    
    EndIf
    
    If _clip > 0 And MouseDown( 1 ) And _cld =< 0 Then

     _cld = CLDOWN
     _clip = _clip - 1
     b.Bullet = New( Bullet )
     b\obj = CloneObject( MasterBullet )
     b\dmg = BLTDMG
     b\spd = BLTSPD
     
     DrawToImage tausta
        Color cbyellow
        ang#= Rand(360)
        tx#=Cos(ang#)*2.5
        ty#=Sin(ang#)*2.5
        
        Line sw/2+_x-tx#,sh/2-_y-ty#,sw/2+_x+tx#,sh/2-_y+ty#
        
     DrawToScreen
     
     CloneObjectPosition b\obj, Soldier
     CloneObjectOrientation b\obj, Soldier

    ElseIf _clip =< 0 Then
     
     If _empty =< 0 Then
    
       _clip = CLIPSZ
       _empty = RLDTIEM

     Else
       _empty = _empty - 1
     EndIf
    
    EndIf
    
    For iz.Zombie = Each Zombie
     
     PointObject iz\obj, Soldier
     MoveObject iz\obj, ZMVMUL
     Color cbBlack
     
     If ObjectsOverlap( iz\obj, Soldier, 2 ) Then
       'EPILEPSIA
       DrawScreen
       If EPILEPSY Then ClsColor Sin( Timer() + Rand( 360 ) ), Sin( Timer() + Rand( 360 ) ), Sin( Timer() + Rand( 360 ) )
       HP = HP - iz\dmg
     EndIf
     
     For pz.Bullet = Each Bullet
       
       If ObjectsOverlap( pz\obj, iz\obj, 2 ) Then
        x1# = ObjectX(iz\obj)+400
        y1# = Abs(ObjectY(iz\obj)-300)
        _pts = _pts + PNTAMO
        iz\hp = iz\hp - pz\dmg
        angle# = GetAngle(_x + 400,Abs(_y - 300),x1#,y1#)
        Blood(x1#,y1#,angle#)
        DeleteObject pz\obj
        Delete pz
       EndIf
     
     Next pz
     
     If iz\hp =< 0 Then
       DeleteObject iz\obj
       Delete iz
     EndIf
     
    Next iz
    
    For pz.Bullet = Each Bullet
     
     MoveObject pz\obj, pz\spd
     
     _x = ObjectX( pz\obj )
     _y = ObjectY( pz\obj )
     
     _fix = _LBORD
     _fix2 = _UBORD
     _fix3 = _RBORD
     _fix4 = _DBORD
     If ( _x < _fix ) Or ( _y < _fix2 ) Or ( _x > _fix3 ) Or ( _y > _fix4 ) Then
       DeleteObject pz\obj
       Delete pz
     EndIf
    
    Next pz

    SetWindow "HP: " + HP + " Panokset: " + _clip + " Pisteet: " + _pts + " Seuraava: " + _zsp

    DrawScreen
    ClsColor 255, 255, 255
    
    If HP < 0 Then MakeError "Hävisit, lopulliset pisteet " + _pts

  Forever

  Function SpawnZombo()
    
    z.Zombie = New( Zombie )
    z\obj = CloneObject( MasterZombo )
    z\dmg = ZOMDMG
    z\hp = ZOMHEA
    _fix = _UBORD
    _fix2 = _LBORD
    Select Rand( 0, 3 )
     
     Case 0
       PositionObject z\obj, _RBORD + Rand( MINRNG, MAXRNG ), Rand( _fix, _DBORD )   
     Case 1
       PositionObject z\obj, _LBORD - Rand( MINRNG, MAXRNG ), Rand( _fix, _DBORD )   
     Case 2
       PositionObject z\obj, Rand( _fix2, _RBORD ), _DBORD + Rand( MINRNG, MAXRNG )   
     Case 3
       PositionObject z\obj, Rand( _fix2, _RBORD ), _UBORD - Rand( MINRNG, MAXRNG )     
     
    EndSelect
    ShowObject z\obj, ON  

  EndFunction
  
  Function blood(x,y,angle)
  DrawToImage tausta
  Lock Image(tausta)
    For i=0 To 200
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(100,255) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(angle + Rand(-25,25))*Rand(1,55)
      py = py - Sin(angle + Rand(-25,25))*Rand(1,55)
      If px < 799 And px > 0 And py > 0 And py < 599 Then PutPixel2 px,py,vari
    Next i
    For i=0 To 400
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(100,255) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(Rand(0,360))*Rand(1,35)
      py = py - Sin(Rand(0,360))*Rand(1,35)
      If px < 799 And px > 0 And py > 0 And py < 599 Then PutPixel2 px,py,vari
      vari = 0 + (0 Shl 8) + (Rand(50,200) Shl 16) + (255 Shl 24)
      px# = x
      py# = y
      px = px + Cos(Rand(0,360))*Rand(1,15)
      py = py - Sin(Rand(0,360))*Rand(1,15)
      If px < 799 And px > 0 And py > 0 And py < 599 Then PutPixel2 px,py,vari
    Next i
  Unlock Image(tausta)
  DrawToScreen
EndFunction
EDIT:

GitHubissa on, pitäkää kivaa :D


saffan
Newcomer
Posts: 1
Joined: Tue Nov 01, 2011 10:30 am

Re: Pikku pelit

Post by saffan » Tue Nov 01, 2011 10:33 am

tässä olisi tämmöinen hauska peli jossa on kolme riviä koodia :D
Attachments
peli.zip
MAV
(586.7 KiB) Downloaded 304 times

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Pikku pelit

Post by Latexi95 » Tue Nov 01, 2011 2:33 pm

saffan wrote:tässä olisi tämmöinen hauska peli jossa on kolme riviä koodia :D
Heh heh... Mutta miksi kokonaiset 3 riviä? Eikö yksi olisi riittänyt?

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Pikku pelit

Post by axu » Thu Jan 05, 2012 12:33 pm

Enpä nyt parempaakaan paikkaa keksinyt, joten laitetaan tänne: Yatzy-avustaja! Tällä hetkellä kulkee nimellä Jazzy.
Ei tätä ehkä peliksi voi väittää, mutta tästä voi olla apua pelatessa noppapelejä. Peli antaa 2 vaihtoehtoa.
Ensimmäinen kertoo sinulle enemmän todennäköisyyksiä yatzysta kuin haluat tietää ja esittää valistuneen mielipiteensä siitä, mitä sinun kannattaa yrittää (tosin useimmissa tapauksissa tämä "tekoäly" haluaa ottaa ykköset, koska niissä on usein pienin häviö). Keksin jo, miten tehdä tästä parempi, mutta taidan kirjoittaa sen C#:lla sitten (liikaa laskutoimituksia ja koodista tulisi sotkuista ilman olioita).
Toinen, tarpeellisempi vaihtoehto, kysyy sinulta noppayhdistelmää ja kertoo, kuinka suurella todennäköisyydellä heität sen. Voit esimerkiksi kysyä, millä todennäköisyydellä saan ykkösparin viidellä nopalla. EN suosittele kokeilemaan kymmenen nopan yhdistelmää :D

Code: Select all

SCREEN 500, 600
Dim Goal$, Curr$, Chance#, ExLoss#, MinLoss#

Print "Paina 1 avataksesi Yatzy-avustajan."
Print "Paina 2 avataksesi todennäköisyyslaskijan"
Repeat
  key = WaitKey()
  ClearKeys
  If key = 2 Then Exit
  If key = 3 Then Goto ProbCalculator
Forever

Dim Row$(14)
Global rlen
Row(00) = "Ykköset"
Row(01) = "Kakkoset"
Row(02) = "Kolmoset"
Row(03) = "Neloset"
Row(04) = "Viitoset"
Row(05) = "Kuutoset"

Row(06) = "Pari"
Row(07) = "Kolme samaa"
Row(08) = "Neljä samaa"
Row(09) = "Yatzy"
Row(10) = "Kaksi paria"
Row(11) = "Täyskäsi"
Row(12) = "Pieni suora"
Row(13) = "Iso suora"
Row(14) = "Sattuma"

For i = 0 To 14
  rlen = Max(rlen, Len(Row(i)))
Next i

Curr$ = ""
Repeat
  Curr = Input("Nykyinen yhdistelmä: ")
  DrawScreen
Until KeyHit(28) And Len(Curr) = 5
CloseInput
Print "Nykyinen yhdistelmä: " + Curr


MinLoss = 50
Print LSet("Yhdistelmä", rlen) + "Variaatio Todennäk. Pisteet Odotettu häviö"
For r = 1 To 6           //Ykkösistä kuutosiin
  Write LSet(Row(r - 1), rlen + 1)
  For i = 1 To 5
    Goal = String(Str(r), i) + String("X", 5 - i)
    Chance = CalcProb2(Curr, Goal)
    Gain = r * i
    Total = r * 5
    ExLoss = Total - (Chance * Gain)
    Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
    If ExLoss < MinLoss Then
      MinLoss = ExLoss
      Winner = r - 1
    EndIf
    Write LSet("", rlen + 1)
  Next i
  Print ""
  WaitKey
Next r

For r = 2 To 5           //Pareista yatziin
  Write LSet(Row(r + 4), rlen + 1)
  For i = 1 To 6
    Goal = String(Str(i), r) + String("X", 5 - r)
    Chance = CalcProb2(Curr, Goal)
    If r < 5 Then
      Gain = r * i
      Total = r * 6
    Else
      Gain = 50
      Total = 50
    EndIf
    ExLoss = Total - (Chance * Gain)
    Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
    If ExLoss < MinLoss Then
      MinLoss = ExLoss
      Winner = r + 4
    EndIf
    Write LSet("", rlen + 1)
  Next i
  Print ""
  WaitKey
Next r

Write LSet(Row(10), rlen + 1)    //Kaksi paria
For i1 = 1 To 5
  For i2 = i1 + 1 To 6
    Goal = Str(i1) + i1 + i2 + i2 + "X"
    Chance = CalcProb2(Curr, Goal)
    Gain = (i1 + i2) * 2
    Total = 22
    ExLoss = Total - (Chance * Gain)
    Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
    If ExLoss < MinLoss Then
      MinLoss = ExLoss
      Winner = 10
    EndIf
    Write LSet("", rlen + 1)
  Next i2
Next i1
Print ""
WaitKey

Write LSet(Row(11), rlen + 1)    //Täyskäsi
For i1 = 1 To 5
  For i2 = i1 + 1 To 6
    For i = 0 To 1
      Goal = String(Str(i1), 3 - i) + String(Str(i2), 2 + i)
      Chance = CalcProb2(Curr, Goal)
      Gain = i1 * (3 - i) + i2 * (2 + i)
      Total = 28
      ExLoss = Total - (Chance * Gain)
      Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
      If ExLoss < MinLoss Then
        MinLoss = ExLoss
        Winner = 11
      EndIf
      Write LSet("", rlen + 1)
    Next i
  Next i2
Next i1
Print ""
WaitKey

Write LSet(Row(12), rlen + 1)    //Pieni suora
Chance = CalcProb2(Curr, "12345")
Gain = 15
Total = 15
ExLoss = Total - (Chance * Gain)
Print "12345  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
If ExLoss < MinLoss Then
  MinLoss = ExLoss
  Winner = 12
EndIf
Print ""
WaitKey

Write LSet(Row(13), rlen + 1)    //Iso suora
Chance = CalcProb2(Curr, "23456")
Gain = 20
Total = 20
ExLoss = Total - (Chance * Gain)
Print "23456  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
If ExLoss < MinLoss Then
  MinLoss = ExLoss
  Winner = 13
EndIf
Print ""
Print "Suosittelen: " + Row(Winner) + " (odottettu häviö: " + MinLoss + ")"
WaitKey
End

ProbCalculator:
AddText "Anna yhdistelmä jonona numeroita. X = mikä tahansa luku"
AddText "Esim. ykköspari neljällä nopalla: 11XX"
Repeat
  For l = 1 To 15
    Repeat
      Goal = Input("Tavoiteltu yhdistelmä: ")
      DrawScreen
    Until KeyHit(28)
    CloseInput
    
    AddText "Tavoiteltu yhdistelmä: " + Goal
    AddText "Todennäköisyys: " + (CalcProb(Goal) * 100) + "%"
    AddText ""
  Next l
  ClearText
  AddText "Tavoiteltu yhdistelmä: " + Goal
  AddText "Todennäköisyys: " + (CalcProb(Goal) * 100) + "%"
  AddText ""
ForeverFunction Yahtzee(Curr$)
  MinLoss# = 50
  Print LSet("Yhdistelmä", rlen) + "Variaatio Todennäk. Pisteet Odotettu häviö"
  For r = 1 To 6           //Ykkösistä kuutosiin
    Write LSet(Row(r - 1), rlen + 1)
    For i = 1 To 5
      Goal$ = String(Str(r), i) + String("X", 5 - i)
      Chance# = CalcProb2(Curr, Goal)
      Gain = r * i
      Total = r * 5
      ExLoss# = Total - (Chance * Gain)
      Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
      If ExLoss < MinLoss Then
        MinLoss = ExLoss
        Winner = r - 1
      EndIf
      Write LSet("", rlen + 1)
    Next i
    Print ""
    WaitKey
  Next r
  
  For r = 2 To 5           //Pareista yatziin
    Write LSet(Row(r + 4), rlen + 1)
    For i = 1 To 6
      Goal$ = String(Str(i), r) + String("X", 5 - r)
      Chance# = CalcProb2(Curr, Goal)
      If r < 5 Then
        Gain = r * i
        Total = r * 6
      Else
        Gain = 50
        Total = 50
      EndIf
      ExLoss# = Total - (Chance * Gain)
      Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
      If ExLoss < MinLoss Then
        MinLoss = ExLoss
        Winner = r + 4
      EndIf
      Write LSet("", rlen + 1)
    Next i
    Print ""
    WaitKey
  Next r
  
  Write LSet(Row(10), rlen + 1)    //Kaksi paria
  For i1 = 1 To 5
    For i2 = i1 + 1 To 6
      Goal$ = Str(i1) + i1 + i2 + i2 + "X"
      Chance# = CalcProb2(Curr, Goal)
      Gain = (i1 + i2) * 2
      Total = 22
      ExLoss# = Total - (Chance * Gain)
      Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
      If ExLoss < MinLoss Then
        MinLoss = ExLoss
        Winner = 10
      EndIf
      Write LSet("", rlen + 1)
    Next i2
  Next i1
  Print ""
  WaitKey
  
  Write LSet(Row(11), rlen + 1)    //Täyskäsi
  For i1 = 1 To 5
    For i2 = i1 + 1 To 6
      For i = 0 To 1
        Goal$ = String(Str(i1), 3 - i) + String(Str(i2), 2 + i)
        Chance# = CalcProb2(Curr, Goal)
        Gain = i1 * (3 - i) + i2 * (2 + i)
        Total = 28
        ExLoss# = Total - (Chance * Gain)
        Print Goal + "  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
        If ExLoss < MinLoss Then
          MinLoss = ExLoss
          Winner = 11
        EndIf
        Write LSet("", rlen + 1)
      Next i
    Next i2
  Next i1
  Print ""
  WaitKey
  
  Write LSet(Row(12), rlen + 1)    //Pieni suora
  Chance# = CalcProb2(Curr, "12345")
  Gain = 15
  Total = 15
  ExLoss# = Total - (Chance * Gain)
  Print "12345  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
  If ExLoss < MinLoss Then
    MinLoss = ExLoss
    Winner = 12
  EndIf
  Print ""
  WaitKey
  
  Write LSet(Row(13), rlen + 1)    //Iso suora
  Chance# = CalcProb2(Curr, "23456")
  Gain = 20
  Total = 20
  ExLoss# = Total - (Chance * Gain)
  Print "23456  " + LSet(Str(Chance * 100), 5) + "%  " + RSet(Str(Gain), 2) + "/" + LSet(Str(Total), 2) + "  (" + (ExLoss) + ")"
  If ExLoss < MinLoss Then
    MinLoss = ExLoss
    Winner = 13
  EndIf
  Print ""
  Print "Suosittelen: " + Row(Winner) + " (odottettu häviö: " + MinLoss + ")"
  WaitKey
  
End Function

Function CalcProb2(Curr$, Goal$)            //Tämä funktio kertoo, kuinka todennäköistä on saada yhdestä yhdistelmästä toinen heittämällä osa nopista uudelleen
  Dices = Len(Curr)
  Goal = Replace(Goal, "X", "")
  For i = 1 To Len(Curr)               //Säästetään nopat, jotka auttavat eteenpäin
    f = InStr(Goal, Mid(Curr, i, 1))
    If f > 0 Then
      If Len(Goal) = 1 Then Return 1.0      //Jos yhdistelmä on jo saatu, se on varma tapaus
      Goal = StrRemove(Goal, f, 1)
      Dices = Dices - 1
    End If
  Next i
  Return Float(CalcSuc(Goal, Dices))/(6^Dices)    //Todennäköisyys = Suotuisat tapaukset / Kaikki tapaukset
End Function

Function CalcProb(Goal$, Dices = 0)           //Tämä funktio kertoo, kuinka todennäköistä on saada tietty yhdistelmä
  If Dices = 0 Then Dices = Len(Goal)           //Jos noppien määrä jätetään kertomatta, saadaan se selville ehdon pituudesta (X-termit ovat pakollisia tällöin)
  Goal = Replace(Goal, "X", "")              //X-termit ovat varmasti oikein, voidaan poistaa jo tässä vaiheessa algoritmin nopeuttamiseksi
  Return Float(CalcSuc(Goal, Dices))/(6^Dices)      //Todennäköisyys = Suotuisat tapaukset / Kaikki tapaukset
End Function

Function CalcSuc(Goal$, Dices)             //Tämä funktio kertoo, kuinka moni yhdistelmä on suotuisa annetulle ehdolle
  Dices = Dices - 1
  For i = 1 To 6                     //Käydään jokainen noppa kerrallaan
    f = InStr(Goal, Str(i))                 //Tutkitaan löytyykö kyseistä noppaa
    If f > 0 Then                      //Jos löytyi...
      If Dices = 0 Then Return 1               //Jos on viimeinen noppa ja se on oikein, muita vaihtoehtoja ei ole (eli lisätään yksi oikein)
      
      If Len(Goal) = 1 Then
        Suc = Suc + 6^(Dices)                //Jos on jo saatu kaikki oikein, jäljellä olevat yhdistelmät ovat kaikki suotuisia
      Else
        Suc = Suc + CalcSuc(StrRemove(Goal, f, 1), Dices)  //Muussa tapauksessa tutkitaan jäljellä olevat yhdistelmät
      EndIf
    Else                          //Huti...
      If Dices >= Len(Goal) Then Suc = Suc + CalcSuc(Goal, Dices) //Tutkitaan jäljellä olevat yhdistelmät, jos niitä voi olla (eli noppia on tarpeeksi)
    EndIf
  Next i
  Return Suc                       //Palautetaan löytyneiden yhdistelmien määrä
End Function
Jotkut saattavat haluta tutkia koodin lopussa olevia funktioita, jotka ovat ohjelman sydän. Ne on hyvin kommentoitu ja suht. helposti muotoiltavissa esim. korttipeliongelmiin. Tuohon Yatzy-avustajaan ei kannate tutustua, se on purkalla koossa ja oikeastaan se ei osaa ottaa huomioon, jos tiettyjä noppia heittämällä voi yrittää useampaa yhdistelmää (kuten jo sanoin, minulla on jo idea tätä varten).
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Pikku pelit

Post by Latexi95 » Sat Jan 07, 2012 2:35 pm

Kun tässä viime aikoina on ollut paljon lentokonepelejä tekeillä, niin päätin kaivaa kovalevyn pohjilta lentokoneen fysiikat, jotka aikasemmin olivat jäänneet kesken taidon puutteesta. Nyt onnistuin tekemään ne valmiiksi ja olen varsin tyytyväinen loppu tulokseen. Lentokoneen fysiikat olen laittanut vastaamaan mahdollisimman paljon BAe Hawkin tietoja ja piirsin Hawkin kuvankin lentokoneeksi. :D
Paketissa on mukana lähdekoodi ja lentokoneen kuva sekä valkoinen ruudukko joka löytyy CB:n median kansiosta.
EDIT:

Ja lähdekoodia saa hyödyntää mielinmäärin samoin kuin lentokoneen kuvaakin.

Attachments
Airplane physics.rar
(8.68 KiB) Downloaded 293 times

User avatar
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: Pikku pelit

Post by tuhoojabotti » Mon Jan 09, 2012 9:54 am

Hieno esimerkki! Itse olisin laittanut dedikoituun ketjuun Esimerkit & tutoriaalit -alueelle. Tulen luultavasti hyödyntämään esimerkkiä pelissäni. (btw. Ainakin minusta f(x)=-0.006*(x+5)*(x-29) tuntui riittävän nousukertoimeksi, vaikka voihan esialustettu taulukko olla nopeampi laskennalliselta kannalta. :P)
Imagedev.tuhoojabotti.com — “Programmer (noun): An organism that turns caffeine into code.”

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Pikku pelit

Post by Latexi95 » Mon Jan 09, 2012 10:16 am

tuhoojabotti wrote:Hieno esimerkki! Itse olisin laittanut dedikoituun ketjuun Esimerkit & tutoriaalit -alueelle. Tulen luultavasti hyödyntämään esimerkkiä pelissäni. (btw. Ainakin minusta f(x)=-0.006*(x+5)*(x-29) tuntui riittävän nousukertoimeksi, vaikka voihan esialustettu taulukko olla nopeampi laskennalliselta kannalta. :P)
Mikähän kaava tuo mahtaa olla? Taulukko vastaa siiven nosteen kerroin erilaisilla siiven ja ilmavirran välisillä kulmilla (Angle of Attack). Yleensä siis arvot ovat jotain taulukko on tällä hetkellä 73 arvon kokoinen, kun en enempää jaksanut tehdä. Käytännössä arvot ovat useimmiten väliltä -1 - 1 astetta, ellei lentokonetta käännetä erittäin nopeasti ja lähde jotenkin pyörimään. Siitä syystä en ole edes laittanut taulukon keskiosan arvoja, kun niillä ei ole käytänössä merkitystä. Korkeusperäsimen "nosteen" taulukkoon ihan generoin, koska se ei vaatinut niin oikeata(?) vastaavia arvoja. Korkeusperäsin ei aiheuta tässä esimerkissä lainkaan nostetta, ellei se ole kulmassa ilman virtaukseen nähden. Siivet taas ovat lentokoneen painopisteen kohdalla.

Voisihan tämän tietysti laittaa Esimerkit ja tutoriaalit -alueellekkin, niin tämä ei unohtuisi tämän ketjun pohjille. Luon iltapäivällä oman ketjun tälle esimerkille.

User avatar
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: Pikku pelit

Post by tuhoojabotti » Wed Jan 11, 2012 6:46 pm

Tuo on vain paraabeli, jonka nollakohdat ja maksimi vastaa sitä Wikipedian kuvaa. :D
Imagedev.tuhoojabotti.com — “Programmer (noun): An organism that turns caffeine into code.”

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Pikku pelit

Post by Latexi95 » Wed Jan 11, 2012 7:18 pm

tuhoojabotti wrote:Tuo on vain paraabeli, jonka nollakohdat ja maksimi vastaa sitä Wikipedian kuvaa. :D
:D
Muuten kyllä varmaan toimisi, mutta jos lentokone menee jotenkin päätyy tilaan, jossa nokka osoittaa vastakkaiseen suuntaan kuin lentokone liikkuu, niin voi olla että tuloksena on katastrofi (lentokone kimpoa holtittomasti jonnekkin helvettiin). Noilla säädöillä ilman ulkoisia voimia sellainen tilanne tuskin on mahdollinen, mutta fysiikkamoottorin liittäminen ja vastustaja lentokoneelle räjähtävien ohjusten antaminen saattaisi aiheuttaa sen. Tuossa käytössä X voi olla väliltä -180 - +180 eli pahimmassa tapauksessa kertoimeksi saattaisi siis tulla yli 150:ntä.

User avatar
Untitled.bmp
Member
Posts: 52
Joined: Sat May 12, 2012 7:11 pm
Location: C:/WINDOWS/system32

Re: Pikku pelit

Post by Untitled.bmp » Wed May 23, 2012 7:56 pm

Tein tälläisen yksinkertaisen pelin, joka testaa nopeutesi. Pelissä sinä ensiksi klikkailet hiiren nappuloita niin nopeasti kuin mahdollista minuutin ajan, sen jälkeen saat selville, kuinka monta kertaa ehdit painaa hiiren nappuloita. Sitten sama toistuu näppäimistössä. Oma ennätykseni:
Clickit: 646 Logitechin laserhiirellä, vasteajasta ei hajua.
Napsit: 1300 Logitechin jollain näppäimistöllä.

Code: Select all

SCREEN 800,800
AddText "Tehtäväsi on klikkailla hiirtä mahdollisimman monta kertaa minuutissa! Onnea yritykseen(Tarvitset sitä.)"
AddText "Voit käyttää kaikkia hiiren näppäimiä"
AddText "Aloita painamalla mitä tahansa nappia."
DrawScreen 
WaitKey
ClearText
hetki=Timer()
Repeat
If MouseHit(1) Or MouseHit(2) Or MouseHit(3) Then click=click+1
Text 0,0,"Clickit: "+click
DrawScreen
Until Timer()>hetki+60000
Cls
Text 0,0,"Onnittelut! Sait "+click+" clickiä minuutissa!"
DrawScreen
WaitKey 
Cls
hetki=Timer()
AddText "Nyt testaamme naputtelunopeutesi! Paina mitä tahansa näppäimiä(paitsi esciä) kokoajan!"
DrawScreen
WaitKey
ClearText
Repeat
i=GetKey()
If i Then naps=naps+1
Text 0,0,"Napsit: "+naps
DrawScreen
Until Timer()>hetki+60000
Cls
Text 0,0,"Onnittelut! Sait "+naps+" napsia minuutissa!"
DrawScreen
waitmouse

 

System Requirements:

OS: Windows 98 to Windows 7
processor: vähintään 2ghz
näytönohjain: Mikä tahansa, kunhan tukee väh. kahta väriä.
hiiri: Mikä tahansa hiiri, suositeltavaa on hankkia hiiri, jossa on mahdollisimman lyhyt vasteaika ja mahdollisimman monta ohjelmoitavaa näppäintä.
näppäimistö: Lähes sama kuin hiiressä.
Intel core i7 3960X 3,9ghz 15mb
Sapphire Radeon HD7970
160gb ssd
2tb hdd
8gb Ram
Windows 7 Ultimate 64-bit & Linux Ubuntu 12.04LTS

Jammu
Newcomer
Posts: 1
Joined: Thu Dec 13, 2012 7:50 pm

Re: Pikku pelit

Post by Jammu » Thu Dec 13, 2012 8:11 pm

Heippa!

Sain ensimmäisen Coolbasic pelini valmiiksi. Peli on todella yksinkertainen, tapetaan zombeja, kunnes kuollaan.

Huom. alussa pitää painaa "Start" tekstistä.

Pelin voi ladata tuolta: http://www.mediafire.com/?my0ivjb30q12zg8

User avatar
skorpioni-cb
Advanced Member
Posts: 364
Joined: Wed Dec 03, 2008 4:48 pm
Location: Turku

Re: Pikku pelit

Post by skorpioni-cb » Wed Dec 19, 2012 5:58 pm

Jammu wrote:Heippa!

Sain ensimmäisen Coolbasic pelini valmiiksi. Peli on todella yksinkertainen, tapetaan zombeja, kunnes kuollaan.

Huom. alussa pitää painaa "Start" tekstistä.

Pelin voi ladata tuolta: http://www.mediafire.com/?my0ivjb30q12zg8
Voi ei, miksi AINA näissä peleissä on Zombeja, on niitä muitakin juttui tommosiin peleihin kuin zombit tai alienit
Minä en tiedä mitä tiedän, mutta sen tiedän ettei se ole mitään kaunista.

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Pikku pelit

Post by esa94 » Wed Dec 19, 2012 6:00 pm

skorpioni-cb wrote:Voi ei, miksi AINA näissä peleissä on Zombeja, on niitä muitakin juttui tommosiin peleihin kuin zombit tai alienit
Kuten?

User avatar
Frozen
Advanced Member
Posts: 282
Joined: Fri Jan 01, 2010 5:46 pm
Location: Suomi

Re: Pikku pelit

Post by Frozen » Wed Dec 19, 2012 6:27 pm

esa94 wrote:
skorpioni-cb wrote:Voi ei, miksi AINA näissä peleissä on Zombeja, on niitä muitakin juttui tommosiin peleihin kuin zombit tai alienit
Kuten?
Hullut lehmät? Mielenosoittajat? Paparazzit? Kyllä vaihtoehtoja aina löytyy,
Image
Työn alla:
Jotakin epäjulkaistua

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Pikku pelit

Post by Awaclus » Wed Dec 19, 2012 7:00 pm

Ei zombeja (tai muutakaan) pidä välttää vain sen takia, että ne ovat suosittuja. Jos zombit sopivat peliin paremmin kuin mikään muu vaihtoehto, tulee silloin käyttää zombeja.

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Pikku pelit

Post by esa94 » Wed Dec 19, 2012 7:24 pm

Awaclus wrote:Ei zombeja (tai muutakaan) pidä välttää vain sen takia, että ne ovat suosittuja. Jos zombit sopivat peliin paremmin kuin mikään muu vaihtoehto, tulee silloin käyttää zombeja.
Niin. Siksihän tuolla ylhäällä on tuo oma zombopelinikin, joskaan se ei ole niinkään peli kuin metafora tiettyjen asioiden välttämättömyydelle.

MrMonday
Advanced Member
Posts: 378
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Pikku pelit

Post by MrMonday » Wed Aug 07, 2013 2:12 am

Jonkin mittaisen tauon jälkeen ajattelin aikani kuluksi kokeilla, että vieläkö sitä jotain muistaisi/osaisi. No, siitä syntyi sitten hyvin simppeli matopeli.

VAROITUS! Koodin tutkiminen saattaa aiheuttaa aivovaurion, joten sitä ei missään nimessä suositella. Koodin laitoin siksi, ettei näin pienen pelin lataamien olisi mielekästä. Toteutettu sillä periaatteella, että mikäli se toimii, niin se kelpaa, ihan sama miksi tai miten se toimii, joten seassa voi olla paljon turhaa, sekä optimointivaraa ja paranneltavaa muutenkin löytyisi todella paljon. Koodi on sanalla sanoen purkkaa. VAROITUS!

Itse pelistä: tavallinen matopeli, vain yksi tiedetty bugi, mistä ei kuitenkaan ole suurta haittaa.

Ohjaus: nuolinäppäimet, välilyönnistä kulkee hitusen nopeampaa..
EDIT:

ps. oma ennätys 76 pistettä

Code: Select all

nopeus = 20

SCREEN 200,200

Type MATO
  Field ID
  Field X
  Field Y
  Field R
  Field G
  Field B
EndType

Type RUOKA
  Field X
  Field Y
EndType

  muren.RUOKA = New(RUOKA)
  muren\X = Rand(0,19)*10 
  muren\Y = Rand(0,19)*10

  osa.MATO = New(MATO)
  osa\ID = 1
  osa\X = 10
  osa\Y = 10
  osa\R = 255
  osa\G = 0
  osa\B = 0
  
  osa.MATO = New(MATO)
  osa\ID = 1
  osa\X = 10
  osa\Y = 10
  osa\R = 255
  osa\G = 0
  osa\B = 0
  
  osa.MATO = New(MATO)
  osa\ID = 1
  osa\X = 10
  osa\Y = 10
  osa\R = 0
  osa\G = 100
  osa\B = 0

suunta = 4

Repeat

  For tausta_y = 0 To 19
  
    If väri = 200
      väri = 190
    Else
      väri = 200
    EndIf
    
    Color väri,väri,50
    Box 0,tausta_y*10,200,10
    
  Next tausta_y

  osa = First(MATO)

    If KeyHit(200) And suunta <> 2
      suunta = 1
    ElseIf KeyHit(208) And suunta <> 1
      suunta = 2
    ElseIf KeyHit(203) And suunta <> 4
      suunta = 3
    ElseIf KeyHit(205) And suunta <> 3
      suunta = 4
    EndIf
    
    If suunta = 1 Then osa\Y = osa\Y - 1
    If suunta = 2 Then osa\Y = osa\Y + 1
    If suunta = 3 Then osa\X = osa\X - 1
    If suunta = 4 Then osa\X = osa\X + 1 
  
    pääx = osa\X
    pääy = osa\Y
    
    Gosub ruokaa

  While After(osa) <> NULL
  
    If osa\ID <> 1 And osa\X = pääx And osa\Y = pääy Then Goto loppu

    If osa\X < 0 Then osa\X = 19
    If osa\X > 19 Then osa\X = 0
      
    If osa\Y < 0 Then osa\Y = 19
    If osa\Y > 19 Then osa\Y = 0  
  
    osa = After(osa)
  
  Wend
  
    If osa\X < 0 Then osa\X = 19
    If osa\X > 19 Then osa\X = 0
      
    If osa\Y < 0 Then osa\Y = 19
    If osa\Y > 19 Then osa\Y = 0     
    
    Color osa\R,osa\G,osa\B
    Circle osa\X*10,osa\Y*10,10 
  
  osa = Last(MATO)

  Gosub päivitä_mato

    nopeus = 20
    If KeyDown(57) Then nopeus = 10
    
  DrawScreen

    Wait nopeus*10

Until KeyHit(1)

ruokaa:

  If muren\X = pääx*10 And muren\Y = pääy*10
    pisteet = pisteet + 1
    
    uudelleenarvonta:
    
    muren\X = Rand(0,19)*10 
    muren\Y = Rand(0,19)*10

  osa = First(MATO)

  While After(osa) <> NULL
    If muren\X = osa\X*10 And muren\Y = osa\Y*10 Then Goto uudelleenarvonta
    osa = After(osa)
  Wend
    
  osa = First(MATO)
  
    Gosub uusi_osa
  
  EndIf

  Color 100,50,100
  Circle muren\X,muren\Y,10

Return
    
uusi_osa:

  i = i + 1

  osa.MATO = New(MATO)
  osa\ID = i+1
  osa\X = 10+i
  osa\Y = 10
  osa\R = 0
  osa\G = 100
  osa\B = 0
  
  Gosub päivitä_mato
  
Return

päivitä_mato:

  While Before(osa) <> NULL
    
    osa = Before(osa)
      x = osa\X
      y = osa\Y
      Color osa\R,osa\G,osa\B
      Circle osa\X*10,osa\Y*10,10
    osa = After(osa)
      osa\X = x
      osa\Y = y
      Color osa\R,osa\G,osa\B
      Circle osa\X*10,osa\Y*10,10 
    osa = Before(osa)
    
  Wend
  
Return

loppu:

  ClsColor 0,50,0
  Cls
  Color 255,255,255
  Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Pisteet: "+pisteet)/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Pisteet: "+pisteet)/2-6,"Pisteet: "+pisteet
  Gosub taitotaso
  DrawScreen
  Wait 500
  WaitKey
  
End

taitotaso:

If pisteet < 5
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Puuttuva rengas")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Puuttuva rengas")/2+6,"Taso: Puuttuva rengas"
ElseIf pisteet < 10
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Yritä edes...")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Yritä edes...")/2+6,"Taso: Yritä edes..."
ElseIf pisteet < 20
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Heikohkoa")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Heikohkoa")/2+6,"Taso: Heikohkoa"
ElseIf pisteet < 50
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Menettelee...")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Menettelee...")/2+6,"Taso: Menettelee..."
ElseIf pisteet < 100
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Ei huono")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Ei huono")/2+6,"Taso: Ei huono"
ElseIf pisteet < 150
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Hyvä")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Hyvä")/2+6,"Taso: Hyvä"
ElseIf pisteet < 200
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Kunnioitettavaa")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Kunnioitettavaa")/2+6,"Taso: Kunnioitettavaa"
ElseIf pisteet < 300 
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: Loistavaa!")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: Loistavaa!")/2+6,"Taso: Loistavaa!"
ElseIf pisteet > 299
   Text ScreenWidth()/2-TextWidth("Taso: -=MESTARI=-")/2,ScreenHeight()/2-TextHeight("Taso: -=MESTARI=-")/2+6,"Taso: -=MESTARI=-"
EndIf

Return

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1588
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Pikku pelit

Post by valscion » Sun Aug 18, 2013 9:03 pm

MrMonday wrote:Jonkin mittaisen tauon jälkeen ajattelin aikani kuluksi kokeilla, että vieläkö sitä jotain muistaisi/osaisi. No, siitä syntyi sitten hyvin simppeli matopeli.
Varsin mukava pieni matopeli :) pidin taustan kevyestä kellertävän sävyisestä värityksestä. Matopeli on aina hyvä tapa opetella tietorakenteiden käyttöä
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

Post Reply