Pikku pelit

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Pikku pelit

Post by MaGetzUb »

Minua otti päähän tuossa Tetriksessäsi juuri nuo sinun keksimät palikat. :D
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Pikku pelit

Post by Wingman »

Tein tässä sunnuntaipäivän kulutukseksi pienen pelin, jossa tarkoitus on väistellä pahoja kolikoita hyppimällä.

Heitämpä tässä vielä haasteen, kuka pääsee pisimmälle tasoissa (näkyy siinä palkin vasemmassa reunassa).

E: peli ei loppunut, korjasin sen ja lisäsin animaation ukolle
Attachments
Game.zip
kolikkopeli
(577.4 KiB) Downloaded 289 times
- - - -
Someday coder
Active Member
Posts: 106
Joined: Wed Jul 30, 2008 5:04 pm

Re: Pikku pelit

Post by Someday coder »

Puzzle pelit kiinnostanu viime aikoina niin tein tälläisen pienen säädön. Pitää sytyttää kaikki rivissä olevat valot jollain systeemeillä. Vähän kyllä liian munkkipohjainen peli.

Ite sain 22 sekas ja 8 siirrolla.

Code: Select all

FrameLimit 50
SCREEN 600,400
SetWindow "Puzzle with no name"


Dim board(17)
Dim bl(30,7)
bad2:
For i=0 To 2
  r = Rand(2,7)
  For j=0 To r
    bl(i,j) = Rand(1,2)
  Next j
  For j=0 To 7
    If bl(i,j) = 2 Then Goto good2
  Next j
  Goto bad2
  good2:
Next i

aika# = Timer()

Repeat 
  Color cbwhite
  Text 10,380,"Sytytä kaikki vihreät valot"
  ei = 0
  For i=0 To 17
    If board(i) = 1 Then 
      Color cbgreen
    Else
      Color cbsilver
    EndIf
    Circle 30 + i*30,30,15,1
    If board(i) = 0 Then ei = 1
  Next i
  
  If ei = 0 Or KeyHit(28) Then 
    DrawScreen 
    cp3# = Float(Float(Int((Timer() - aika#)/100))/10)
    MakeError "You won the game!"+Chr(10)+"Moves: "+moves+""+Chr(10)+"Time: "+cp3#+"s"
  EndIf 
  
  For i=0 To 30
    For j=0 To 7
      If bl(i,j) <> 0 Then 
        If bl(i,j) = 1 Then
          Color cbsilver
        Else
          Color cbgreen
        EndIf
        If sel = i Then 
          Circle MouseX() + j*30 - 10,MouseY() - 5,15,1
        Else
          Circle 10 + j*30,200 + i*30,15,1
        EndIf
        l = j*30
      EndIf
    Next j
    If l > 0 Then 
      Color cbwhite
      If sel = i Then 
        Box MouseX() - 15,MouseY() - 15,l + 30,30,0
      Else
        Box 5,190 + i*30,l + 30,30,0
      EndIf
      If BoxOverlap(MouseX(),MouseY(),1,1,5,190 + i*30,l + 30,30) = 1 And MouseDown(1) And sel = -1 Then sel = i
      l = 0
    EndIf
  Next i

  
  
  If sel > -1 Then
    lap = -1
    If MouseY() > 20 And MouseY() < 40 Then
      lap = (RoundDown((Float(MouseX()))/30) - 1)
    EndIf
  EndIf 
  
  If MouseDown(1) = 0 And lap = -1 Then 
    sel = -1
  ElseIf MouseDown(1) = 0 And lap > -1 Then 
    le = 0
    For i=0 To 7
      If bl(sel,i) > 0 Then
        le + 1
      EndIf
    Next i
    vika = lap + le
    If vika < 19 And lap > -1 Then 
      spot = -1
      For i=lap To vika
        spot + 1
        If spot >= 8 Then Exit
        If board(i) = 0 And bl(sel,spot) = 2 Then 
          board(i) = 1
        ElseIf board(i) = 1 And bl(sel,spot) = 2 Then 
          board(i) = 0
        EndIf 
      Next i
      bad:
      r = Rand(2,7)
      For j=0 To 7
        bl(sel,j) = 0
      Next j
      For j=0 To r
        bl(sel,j) = Rand(1,2)
      Next j
      For j=0 To 7
        If bl(sel,j) = 2 Then Goto good
      Next j
      Goto bad
      good:
      moves + 1
      sel = -1
      lap = -1
    Else
      sel = -1
      lap = -1
    EndIf 
  EndIf 
  
  
  
  DrawScreen
Forever 
User avatar
Frozen
Advanced Member
Posts: 282
Joined: Fri Jan 01, 2010 4:46 pm
Location: Suomi

Re: Pikku pelit

Post by Frozen »

Minun tekemä klikkailu peli. Pitemmittä puheitta:
Attachments
Spämmäyksen poisto peli.zip
(587.98 KiB) Downloaded 283 times
Image
Työn alla:
Jotakin epäjulkaistua
Character
Active Member
Posts: 113
Joined: Thu Nov 27, 2008 2:16 pm

Re: Pikku pelit

Post by Character »

Seuraa vihreää polkua hiirellä :shock:

Code: Select all

peli:

FrameLimit 40

ClearMouse

Type JOKU
  Field x
  Field y
EndType

Type JOKU2
  Field size
  Field x
  Field y
EndType

speed = 3
jokuX = 0

For i = 0 To 29
  jk.JOKU = New(JOKU)
  jk\x = ScreenWidth()/2 - 10
  jokuX = jk\x
  jk\y = ScreenWidth()/2 - 50 - i * 6
Next i

jTimer = Timer()
j2Timer = Timer()

sTimer = Timer()
score = 0

For jk.JOKU = Each JOKU
  Color 0, 255, 0
  Circle jk\x, jk\y, 20
Next jk
Color cbYellow
Text ScreenWidth()/2 - TextWidth("Paina hiiren näppäintä")/2, ScreenHeight()/2 - TextHeight("Paina hiiren näppäintä")/2 + 50, "Paina hiiren näppäintä"
DrawScreen
WaitMouse

PositionMouse ScreenWidth()/2, ScreenHeight()/2

Repeat
  
  SetWindow Str(score)
  
  Randomize Rand(1, Timer())
  
  If Timer() > sTimer + 1000
    score = score + 1
    sTimer = Timer()
  EndIf
  
  If Timer() > jTimer + 90
    jk.JOKU = New(JOKU)
    jk\x = jokuX + Rand(-10, 10)
    jokuX = jk\x
    jk\y = -20
    jTimer = Timer()
  EndIf
  
  If Timer() > j2Timer + 500
    jk2.JOKU2 = New(JOKU2)
    jk2\size = Rand(20, 60)
    jk2\x = Rand(0, ScreenWidth() - jk2\size)
    jk2\y = ScreenHeight()
    j2Timer = Timer()
  EndIf
  
  Color 0, Rand(100, 255), 0
  For jk.JOKU = Each JOKU
    Circle jk\x, jk\y , 20
    jk\y = jk\y + speed
    If jk\y > ScreenHeight() Then Delete jk
  Next jk
  
  For jk2.JOKU2 = Each JOKU2
    Color cbBlue
    Box jk2\x, jk2\y, jk2\size, jk2\size
    jk2\y = jk2\y - speed
    If jk2\y < -jk2\size Then Delete jk2
  Next jk2
  
  PositionMouse MouseX(), ScreenHeight()/2
  PickColor MouseX(), MouseY()
  If getRGB(1) = 0 And getRGB(2) = 0 And getRGB(3) = 0 Then
    Goto häviö
  EndIf
  
  DrawScreen
  
Until EscapeKey()

häviö:

eTimer = Timer()
tex = ON

Repeat
  
  Color cbRed
  Text ScreenWidth()/2 - TextWidth("Hävisit! Pisteesi: "+score+" sekuntia")/2, ScreenHeight()/2 - TextHeight("Hävisit! Pisteesi: "+score+" sekuntia")/2 - 50, "Hävisit! Pisteesi: "+score+" sekuntia"
  
  If tex = ON Then
    Color cbRed
    Text ScreenWidth()/2 - TextWidth("[KLIKKAA HIIRTÄ]")/2, ScreenHeight()/2 - TextHeight("[KLIKKAA HIIRTÄ]")/2 + 50, "[KLIKKAA HIIRTÄ]"
  EndIf
  
  If Timer() > eTimer + 500
    tex = Not tex
    eTimer = Timer()
  EndIf
  
  DrawScreen
  
Until MouseHit(1)

For jk.JOKU = Each JOKU
  Delete jk
Next jk

Goto peli
legend
Advanced Member
Posts: 371
Joined: Wed Nov 18, 2009 8:06 pm

Re: Pikku pelit

Post by legend »

Löysin aika vanhan ristinollatekoälyni (julkaisin sen joskus... .... ruutujen määrä 30x30). Testailin sitä ja korjasin pari bugia. Nyt ristinollatekoäly on voittamaton :twisted: Nyt jos haluatte nähdä tekoälyn valinta perusteet poistakaa // merkit riviltä 229
ps. muistakaa antaa palautetta....

Code: Select all

  SCREEN 600,600
  
  FrameLimit 60
  
  Dim Ruutu(30,30) As Byte //Unohdin nollat =)
  Dim pois As Byte //Milloin löydettiin oikea kohta
  
  Dim x As Integer //väliaikaiset...
  Dim y As Integer
  Dim i As Integer
  
  
  
  ///////////Tekoälyyn////////////
  
  Dim Arvo As Byte//Suurin väliaikainen arvo
  Dim Arvo1 As Byte //Polun arvo, Vaaka
  Dim Arvo2 As Byte //Pysty
  Dim Arvo3 As Byte //Viisto(Ylhäältä oikealta)
  Dim Arvo4 As Byte //Viisto(alhaalta oikealta)
  
  Dim Maa1 As Byte //Polun Maa, Vaaka
  Dim Maa2 As Byte //Pysty
  Dim Maa3 As Byte //Viisto(Ylhäältä oikealta)
  Dim Maa4 As Byte //Viisto(alhaalta oikealta)
  
  Dim Päätty1 As Byte //Milloin polku päättyy
  Dim Päätty2 As Byte
  Dim Päätty3 As Byte
  Dim Päätty4 As Byte
  
  //Suurimmat
  Dim RuudunArvot As Byte //Arvot
  Dim RuudunArvotX As Byte //Sijainti
  Dim RuudunArvotY As Byte
  Dim RuudunArvo As Byte //Suurin (ratkaiseva)
  
  //Pisteytys
  Const Tyhjä = 0 //Tärkein
  Const Pelaaja = 12
  Const Tietokone = 13
  Const Kerroin = 1 //Piste kerroin
  
  Dim Kerroin1 As Byte //Sarjat huomataan paremmin
  Dim Kerroin2 As Byte
  Dim Kerroin3 As Byte
  Dim Kerroin4 As Byte
  
  /////////////////////////////////
  
  Dim Määrä As Byte 
  Määrä = 5
  
  Puhdista()
  
  Repeat
    pois = 0
    
    For x=20 To 600 Step 20
      For y=20 To 600 Step 20
        Color cbwhite
        Line x,0,x,600 //Ylhäältä alas
        Line 0,y,600,y//Vasemmalta oikealle
        If pois = 0 And MouseHit(1) And MouseX() <= x And MouseY() <= y
          If Ruutu(x/20,y/20) = Tyhjä
            Ruutu(x/20,y/20) = Pelaaja
            pois = 1
          Else
            pois = 2
          EndIf
        EndIf
        If Ruutu(x/20,y/20) = Pelaaja
          Color cbgreen
          Box x-19,y-19,19,19
        ElseIf Ruutu(x/20,y/20) = Tietokone
          Color cbred
          Box x-19,y-19,19,19
        EndIf
      Next y
    Next x
    
    If pois =1
      
      Gosub Tarkistus
      
      Gosub Tietokone
      
      Ruutu(RuudunArvotX, RuudunArvotY) = Tietokone
      Color cbred
      Box RuudunArvotX*20-19,RuudunArvotY*20-19,19,19
      
      RuudunArvot = 0
      RuudunArvo = 0
      RuudunArvotX = 0 
      RuudunArvotY = 0
      
      Gosub Tarkistus
      
    EndIf
    
    DrawScreen
    
  Forever
  
  
  Tarkistus:
  
  Arvo1 = 0
  Arvo2 = 0
  Arvo3 = 0
  Arvo4 = 0
  pois = 0
  
  For x=1 To 30
    For y=1 To 30
    
      If Ruutu(x,y) > Tyhjä
      
        For i=0 To Määrä
          pois = 1
          If Ruutu(x,y) = Ruutu(x+i,y)
            Arvo1 = Arvo1 + 1
            pois = 0
          EndIf
          If Ruutu(x,y) = Ruutu(x,y+i)
            Arvo2 = Arvo2 + 1
            pois = 0
          EndIf
          If Ruutu(x,y) = Ruutu(x+i,y+i)
            Arvo3 = Arvo3 + 1
            pois = 0
          EndIf
          If Ruutu(x,y) = Ruutu(x+i,y-i)
            Arvo4 = Arvo4 + 1
            pois = 0
          EndIf
          If pois = 1
            Exit
          EndIf
        Next i
        
        
        If Max(Arvo1,Max(Arvo2,Max(Arvo3,Arvo4))) >= Määrä
          Voitto(Ruutu(x,y))
        EndIf
        
        Arvo1 = 0
        Arvo2 = 0
        Arvo3 = 0
        Arvo4 = 0
      EndIf
      
    Next y
  Next x         
          
  Return
  
  Tietokone:
  
  Arvo1 = 0
  Arvo2 = 0
  Arvo3 = 0
  Arvo4 = 0
  
  ClearText
    
  For x=1 To 30
    For y=1 To 30
      If Ruutu(x,y) = Tyhjä
        For i=-Määrä+2 To Määrä-2
          If i >< 0
            If x+i >= 1 And x+i <= 30 And Päätty1 = 0
              If Ruutu(x+i,y) = Tyhjä
                Arvo1 = Arvo1 + Ruutu(x+i,y)
                Kerroin1 = 1
              ElseIf Maa1 = Ruutu(x+i,y) Or Maa1 = 0
                Kerroin1 = Kerroin1 * Kerroin
                Arvo1 = Arvo1 + Ruutu(x+i,y) - Abs(i) + Kerroin1 
                Maa1 = Ruutu(x+i,y)
              Else
                Päätty1 = 1
                Arvo1 = Arvo1
              EndIf
            EndIf
            If y+i >= 1 And y+i <= 30 And Päätty2 = 0
              If Ruutu(x,y+i) = Tyhjä
                Arvo2 = Arvo2 + Ruutu(x,y+i)
                Kerroin2 = 1
              ElseIf Maa2 = Ruutu(x,y+i) Or Maa2 = 0
                Kerroin2 = Kerroin2 * Kerroin
                Arvo2 = Arvo2 + Ruutu(x,y+i) - Abs(i) + Kerroin2
                Maa2 = Ruutu(x,y+i)
              Else
                Päätty2 = 1
                Arvo2 = Arvo2
              EndIf
            EndIf
            If x-i >= 1 And x-i <= 30 And y-i >= 1 And y-i <= 30 And Päätty3 = 0
              If Ruutu(x-i,y-i) = Tyhjä
                Arvo3 = Arvo3 + Ruutu(x-i,y-i)
                Kerroin3 = 1
              ElseIf Maa3 = Ruutu(x-i,y-i) Or Maa3 = 0
                Kerroin3 = Kerroin3 * Kerroin
                Arvo3 = Arvo3 + Ruutu(x-i,y-i) - Abs(i) + Kerroin3
                Maa3 = Ruutu(x-i,y-i)
              Else
                Päätty3 = 1
                Arvo3 = Arvo3
              EndIf
            EndIf
            If x+i >= 1 And x+i <= 30 And y-i >= 1 And y-i <= 30 And Päätty4 = 0
              If Ruutu(x+i,y-i) = Tyhjä
                Arvo4 = Arvo4 + Ruutu(x+i,y-i)
                Kerroin4 = 1
              ElseIf Maa4 = Ruutu(x+i,y-i) Or Maa4 = 0
                Kerroin4 = Kerroin4 * Kerroin
                Arvo4 = Arvo4 + Ruutu(x+i,y-i) - Abs(i) + Kerroin4
                Maa4 = Ruutu(x+i,y-i)
              Else
                Päätty4 = 1
                Arvo4 = Arvo4
              EndIf
            EndIf 
          EndIf
        Next i
        
        Arvo = Max(Arvo1,Max(Arvo2,Max(Arvo3,Arvo4)))  
        Locate (x-1)*20, (y-1)*20
        //AddText arvo +""
        
        If RuudunArvo < Arvo//Jos oli tähän mennessä paras niin muistiin vaan!
          RuudunArvot = Arvo1 + Arvo2 + Arvo3 + Arvo4
          RuudunArvotX = x
          RuudunArvotY = y
          RuudunArvo = Arvo
        ElseIf RuudunArvot < Arvo1 + Arvo2 + Arvo3 + Arvo4 And RuudunArvo = Arvo
          RuudunArvot = Arvo1 + Arvo2 + Arvo3 + Arvo4
          RuudunArvotX = x
          RuudunArvotY = y
          RuudunArvo = Arvo
        EndIf
      EndIf
      
      Arvo = 0
      Arvo1 = 0
      Arvo2 = 0
      Arvo3 = 0
      Arvo4 = 0
      Maa1 = 0
      Maa2 = 0
      Maa3 = 0
      Maa4 = 0
      Kerroin1 = 1
      Kerroin2 = 1
      Kerroin3 = 1
      Kerroin4 = 1
      Päätty1 = 0
      Päätty2 = 0
      Päätty3 = 0
      Päätty4 = 0
      
    Next y
  Next x
  
  Return
  
  
  Function Voitto(maa)
    Color cbwhite
    If maa = Tyhjä
      Text 10,5, "Tasapeli"
    ElseIf maa = Pelaaja
      Text 10,5, "Pelaaja voitti"
    Else
      Text 10,5, "Tekoäly voitti"
    EndIf
    
    DrawScreen
    
    ClearMouse()
    WaitMouse
    ClearMouse()
    
    Puhdista()
    
  EndFunction
  
  Function Puhdista()
    For x=1 To 30
      For y=1 To 30
        Ruutu(x,y) = Tyhjä
      Next y
     Next x
  EndFunction
EDIT:

Löysin pienen bugin välillä voitti 4 suoralla se on korjattu. (normaalisti 5)

MrMonday
Advanced Member
Posts: 378
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Pikku pelit

Post by MrMonday »

Mukavan haastavahan tuo oli, mutta vieläkin voitin kerran neljän suoralla :o
naputtelija
Devoted Member
Posts: 718
Joined: Wed Nov 03, 2010 7:56 pm
Location: Joku piste pohjoisessa.

Re: Pikku pelit

Post by naputtelija »

Joo, ei tuo minun iskää parempi ollut. Hävisin ensin 5 kertaa kunnes opin. Sitten pelkkää voittoa. 9+. Olisi 10 jos korjaisitte bugin jossa vihreä ruutu ilmestyy sinne minne hiiren klikkaa, ei sinne minne se rullaa klikin jälkeen.

Olisi hyvä jos tuollaisia tekoälyjä olisi lisää. esim:
Shakkitekoäly? Edes sellainen joka voittaa maailman surkeimman shakittajan, minut.
Keskustelutekoäly? Muistissa voisi olla noin 100+ kysymystä/vastausta.
No tämä on mahdoton: kasvojentunnistus.
<Ize> Pitäs tehä allekirjotus..
<Ize> Vois keksiä jonkin nasahtavan sanonnan..
<Ize> Siitä tulis upea legenda ja kaikki vaihtaisivat allekirjoituksensa siihen.
<Ize> Ehkä ei kuitenkaa...
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 2:18 pm

Re: Pikku pelit

Post by DJ-Filbe »

Mukavasti haastetta, mutta tuolle on kehitettävissä yksinkertainen vasta-tekoäly. En jaksa tuolle pohjalle koodia naputtaa, mutta voisi omaa koittaa väsäillä kunhan aikaa joskus olisi enemmän...
User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1598
Joined: Thu Dec 06, 2007 7:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Pikku pelit

Post by valscion »

legend wrote:Nyt ristinollatekoäly on voittamaton :twisted:
No aika kaukana voittamattomasta :D. Helposti vein sitä useaan kertaan.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com
Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Pikku pelit

Post by Awaclus »

"Ristinolla"ahan pelataan vain ja ainoastaan 3x3 -ruudukolla (kolme peräkkäistä merkkiä vaaditaan), ja siinä tekoäly voi hyvin pystyä aina joko voittamaan tai tasuroimaan. Sen sijaan isommalla ruudukolla pelattavassa, viisi peräkkäistä merkkiä vaativassa "Jätkänshakki"-nimisessä pelissä on erittäin hankalaa olla tekoäly, joka ei koskaan häviä, koska sen pitäisi pystyä joka siirrolla estämään mahdollinen 1748 vuoron päästä tapahtuva tilanne, jossa pelaajalla on kaksi kappaletta neljän suoria yhtäaikaa ja niin pitkään, kun TÄ on pelaajalle tuttu, yhtään älykkäämmän pelaajan ei ole vaikeakaan pelata niin, että noita neljän suoria syntyy kaksi.
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 4:53 pm

Re: Pikku pelit

Post by Jani »

Chaosworm wrote:"Ristinolla"ahan pelataan vain ja ainoastaan 3x3 -ruudukolla (kolme peräkkäistä merkkiä vaaditaan), ja siinä tekoäly voi hyvin pystyä aina joko voittamaan tai tasuroimaan. Sen sijaan isommalla ruudukolla pelattavassa, viisi peräkkäistä merkkiä vaativassa "Jätkänshakki"-nimisessä pelissä on erittäin hankalaa olla tekoäly, joka ei koskaan häviä, koska sen pitäisi pystyä joka siirrolla estämään mahdollinen 1748 vuoron päästä tapahtuva tilanne, jossa pelaajalla on kaksi kappaletta neljän suoria yhtäaikaa ja niin pitkään, kun TÄ on pelaajalle tuttu, yhtään älykkäämmän pelaajan ei ole vaikeakaan pelata niin, että noita neljän suoria syntyy kaksi.
Krhöm, Ristinolla juurikin on tämän isomman ruudukon peli, kun taas Jätkänshakki on se 3x3-ruudukolla pelattava.
EDIT:

Oh, kiitos korjauksesta, esa! Opettajani tosiaan tälläistä meille kertoi...

Last edited by Jani on Thu Nov 18, 2010 6:10 pm, edited 1 time in total.
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition
User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Pikku pelit

Post by esa94 »

Jani wrote:
Chaosworm wrote:"Ristinolla"ahan pelataan vain ja ainoastaan 3x3 -ruudukolla (kolme peräkkäistä merkkiä vaaditaan), ja siinä tekoäly voi hyvin pystyä aina joko voittamaan tai tasuroimaan. Sen sijaan isommalla ruudukolla pelattavassa, viisi peräkkäistä merkkiä vaativassa "Jätkänshakki"-nimisessä pelissä on erittäin hankalaa olla tekoäly, joka ei koskaan häviä, koska sen pitäisi pystyä joka siirrolla estämään mahdollinen 1748 vuoron päästä tapahtuva tilanne, jossa pelaajalla on kaksi kappaletta neljän suoria yhtäaikaa ja niin pitkään, kun TÄ on pelaajalle tuttu, yhtään älykkäämmän pelaajan ei ole vaikeakaan pelata niin, että noita neljän suoria syntyy kaksi.
Krhöm, Ristinolla juurikin on tämän isomman ruudukon peli, kun taas Jätkänshakki on se 3x3-ruudukolla pelattava.
Poju, missä aineissa oikein olet?
User avatar
buke44
Active Member
Posts: 169
Joined: Sat May 23, 2009 8:10 pm
Location: Tampere

Re: Pikku pelit

Post by buke44 »

Ohjaa sinistä laatikkoa hiirellä. Syö vihreät laatikot ja väistele punaisia. Muun värisiset laatikot ovat speciaaleja, joista tulee erinäisiä tapahtumia.

Code: Select all

SCREEN 800, 600
FrameLimit 40

'VOIT MUUTTAA VAIKEUSASTETTA MYÖS POISTAMALLA RIVIN 69 KOMMENTOINNIN JA MUUTTAMALLA VK:N ARVOA. SEN PITÄÄ OLLA 0.25 - 4


Type boxes
  Field x
  Field y
  Field rx
  Field koko
  Field v
  Field s
EndType 

Dim vts (7) As String 
vts (1)="Ylihelppo"
vts (2)="Aloittelija"
vts (3)="Helppo"
vts (4)="Normaali"
vts (5)="Vaikeampi"
vts (6)="Vaikea"
vts (7)="Mahdoton"
  
ClsColor cbWhite

av:
valinn=0
okoko=10
ShowMouse ON 
Repeat
  Color cbBlack
  CenterText 400, 100, "Valitse vaikeustaso"
  For i=1 To 7
    If MouseY ()>170+i*30 And MouseY ()<200+i*30 Then 
      Color cbRed 
      If MouseHit (1) Then valinn=i
    Else 
      Color cbBlack
    EndIf 
    CenterText 400, 170+i*30, vts (i)
  Next i
  DrawScreen 
Until Not valinn=0

ShowMouse OFF 

vk#=0

Select valinn
  Case 1
    vk=0.25
  Case 2
    vk=0.5
  Case 3
    vk=0.8
  Case 4
    vk=1
  Case 5
    vk=2
  Case 6
    vk=3
  Case 7
    vk=4
  Default
    MakeError "error"
EndSelect 

'vk#=1
'suurin vk=4 pienin 0.25

Repeat
  If Rand (1, (5+0.15*okoko)/vk)=1 Then 
    box1.boxes=New (boxes)
    p=Rand (-2,4/vk)
    If p<2 Then box1\koko=Rand (okoko, okoko+okoko*2*vk) Else box1\koko=Rand (1, okoko)
    If box1\koko<okoko And okoko>25 And Rand (1, 7)=3 Then box1\s=Rand (1, 3)
    box1\rx=Rand (0,1)
    Box1\v=Rand (1,4*vk)
    If box1\rx=0 Then 
      box1\x=-box1\koko
    Else 
      Box1\x=800
    EndIf 
    Box1\y=Rand (0,600-box1\koko/4)
  EndIf 
  For box1.boxes=Each boxes
    If box1\rx=1 Then box1\x-box1\v Else box1\x+box1\v
    If box1\koko>okoko Then Color cbRed Else Color 0,255,0
    If spe=1 Then Color 0,255,0
    If box1\s=1 Then Color cbmagenta
    If box1\s=2 Then Color cbYellow
    If box1\s=3 Then Color cbCyan
    Box box1\x, Box1\y, box1\koko, box1\koko
    If MouseX ()+okoko>box1\x And MouseX ()<box1\x+box1\koko And MouseY ()+okoko>box1\y And MouseY ()<box1\y+box1\koko Then 
      If box1\koko>okoko And (Not spe=1)Then Goto gameover Else okoko=okoko+1
      If spe=0 Then 
        spe=box1\s
        spet=Timer ()
      EndIf 
      Delete box1
    EndIf 
  Next box1
    
  If spe=1 And Timer ()-spet>1500 Then spe=0
  If spe=2 Then 
    okoko=okoko+okoko/2.5
    spe=0
  EndIf 
  If spe=3 Then 
    For box1.Boxes=Each boxes
      Delete box1
    Next box1
    spe=0
  EndIf 
  
  Color cbBlue
  Box MouseX (), MouseY (), okoko, okoko
  
  Color cbBlack
  Text 1, 1, "Pisteet "+(okoko-10)
  DrawScreen 
Forever 

gameover:
For box1.boxes=Each boxes 
  Delete box1
Next box1
Repeat 
  CenterText 400, 200, "Hävisit. Pisteesi olivat "+(okoko-10)
  CenterText 400, 240, "Aloita alusta painamalla välilyöntiä"
  If KeyHit (cbkeyspace) Then Goto av
  DrawScreen 
Forever 
User avatar
Frozen
Advanced Member
Posts: 282
Joined: Fri Jan 01, 2010 4:46 pm
Location: Suomi

Re: Pikku pelit

Post by Frozen »

Pieni exblox (vai mikä nyt onkaan) tyyppinen peli, mikä on muuten lähes kokonaan tavallinen, paitsi ettei pallo kimpoa laidoista, vaan ilmestyy ruudun toiseen laitaan. Samalla tavalla "maila" siirtyy toiseen laitaan mennessään toisen laidan yli. Poweruppeja en jaksanut tehdä kuin yhden (teen ehkä joskus lisää)

http://up.servut.us/27776 <-- eli ei mitään erikoista materiaalia :D
Image
Työn alla:
Jotakin epäjulkaistua
User avatar
Frozen
Advanced Member
Posts: 282
Joined: Fri Jan 01, 2010 4:46 pm
Location: Suomi

Re: Pikku pelit

Post by Frozen »

axu wrote: @Frozen: exbloxista en ole kyllä kuullutkaan, mutta minusta tuo vaikutti breakout -peliltä :D
Tuolle pelille on niin monta nimeä, että en enää itsekkään tiennyt mikä on alkuperäinen :D
axu wrote: Itse pelistä: Varoitus, tämä on aika negatiivista tekstiä:
Peli oli tuollaisenaan melkoisen ankeaa pelattavaa, pallon liikkeitä oli mahdoton ennustaa, ja joskus pallo kimposi melkein vaakatasossa, jolloin sen laskeutumista joutui odottelemaan kauan (lopetin pelaamisen kun kävi toisen kerran näin). Täysi ruutu palikoita on myös aika tuskasta tuhota. Mielenkiintoinen piirre oli kuitenkin tämä mailan ja pallon liikkuminen ruudun laidoista, ja bonusta saat myös räjähdyksestä. Kaikki statistiikat olivat kirjoitettuna otsikkopalkkiin, joka oli epäonnistunut ratkaisu. Ei sen text-komennon kirjoittamiseen niin kauan mene ja tietojen rivittämiseen. Mitä se powerup muuten teki?
Tiedän että se tuo on vielä ankeaa pelattavaa, mutta koko peli olikin tehty ilman suurempia suunnitelmia. :D Se ainoa powerup lisää yhdellä varapallojen määrää.
Image
Työn alla:
Jotakin epäjulkaistua
User avatar
Jare
Devoted Member
Posts: 875
Joined: Mon Aug 27, 2007 10:18 pm
Location: Pori
Contact:

Re: Pikku pelit

Post by Jare »

Siirsin SkiDown-viestit uuteen aiheeseen: viewtopic.php?f=11&t=2453
User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Pikku pelit

Post by axu »

Frozen wrote:Pieni exblox (vai mikä nyt onkaan) tyyppinen peli, mikä on muuten lähes kokonaan tavallinen, paitsi ettei pallo kimpoa laidoista, vaan ilmestyy ruudun toiseen laitaan. Samalla tavalla "maila" siirtyy toiseen laitaan mennessään toisen laidan yli. Poweruppeja en jaksanut tehdä kuin yhden (teen ehkä joskus lisää)

http://up.servut.us/27776 <-- eli ei mitään erikoista materiaalia :D
exbloxista en ole kyllä kuullutkaan, mutta minusta tuo vaikutti breakout -peliltä :D
Itse pelistä: Varoitus, tämä on aika negatiivista tekstiä:
Peli oli tuollaisenaan melkoisen ankeaa pelattavaa, pallon liikkeitä oli mahdoton ennustaa, ja joskus pallo kimposi melkein vaakatasossa, jolloin sen laskeutumista joutui odottelemaan kauan (lopetin pelaamisen kun kävi toisen kerran näin). Täysi ruutu palikoita on myös aika tuskasta tuhota. Mielenkiintoinen piirre oli kuitenkin tämä mailan ja pallon liikkuminen ruudun laidoista, ja bonusta saat myös räjähdyksestä. Kaikki statistiikat olivat kirjoitettuna otsikkopalkkiin, joka oli epäonnistunut ratkaisu. Ei sen text-komennon kirjoittamiseen niin kauan mene ja tietojen rivittämiseen. Mitä se powerup muuten teki?
Frozen wrote:Tuolle pelille on niin monta nimeä, että en enää itsekkään tiennyt mikä on alkuperäinen :D
Sama täällä, mutta mielestäni arkanoid- tai breakout-klooneista puhutaan yleensä.

Ainiin muuten Jare, kiitos viestien siirtämisestä. Laitoit epähuomiossa yhden ylimääräisenkin viestin, jonka Frozen lähetti. Siinä puhuttiin vain Frozenin pelistä: viewtopic.php?f=11&t=2453&p=49992#p49998
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image
User avatar
Jare
Devoted Member
Posts: 875
Joined: Mon Aug 27, 2007 10:18 pm
Location: Pori
Contact:

Re: Pikku pelit

Post by Jare »

axu wrote:Ainiin muuten Jare, kiitos viestien siirtämisestä. Laitoit epähuomiossa yhden ylimääräisenkin viestin, jonka Frozen lähetti. Siinä puhuttiin vain Frozenin pelistä: viewtopic.php?f=11&t=2453&p=49992#p49998
Joo, nopealla viestien lukaisulla ei näemmä hyvää seuraa. Korjasin virheeni. :oops:
Sly_Jack0
Devoted Member
Posts: 612
Joined: Mon Dec 10, 2007 8:25 am

Re: Pikku pelit

Post by Sly_Jack0 »

Koodasinpa tänään aikani kuluksi tietokoneversion Mastermind-lautapelistä.

Pelissä on tarkoitus ratkaista tietokoneen arpoma sarja värejä. Klikkaamalla pelissä olevan rivin ruutuja voi valita värin ja enter hyväksyy rivin. Tietokone antaa vastaukseksi sarjan mustia ja valkoisia ruutuja sattumanvaraisessa järjestyksessä. Valkoinen ruutu tarkoittaa että arvauksessasi on oikea väri, mutta se on väärällä paikalla. Musta ruutu tarkoittaa, että arvauksessasi on oikea väri oikealla paikalla.

LATAA
Post Reply