Page 1 of 1

Cryptaus - funktio

Posted: Mon Dec 31, 2007 8:52 pm
by Koodiapina
(JDûO@DIûO¿GG<DN@Iû>MTKO<PNûAPIFODJIûFPIûJGDûOTGN¿¿ û.@ûF¿TOO¿¿ûCD@H<IûHPJF<OOP<ûQ@MNDJO<ûFPPGPDN<NO<û/JOûN<G<PNE¿ME@NO@GH¿NO¿

Joo tämä käyttää hyväkseen muokattua Rot-13 mekanismia. Parametrit saa asettaa itse joten tällä voi suojata melko monipuolisesti. En sitten tiedä onko sille käytännön merkitystä, kun kräkkäämiseen tarvitaan korkeintaan 254 yritystä :mrgreen:

Code: Select all

SCREEN 800,600
  Dim modi$(10000)
  
  lauseet = 2
  Dim sentence$(lauseet)
  sentence(1) = "Lorem ipsum"
  sentence(2) = "Jotain tyhjänpäivästä tekstiä..."
  
  f=OpenToWrite("testi.txt")
    For i=1 To lauseet
      WriteLine f,crypt(0,sentence(i))
    Next i
  CloseFile f
  
  // S = way where we want to crypt. 0 = crypt, 1 = encrypt
  // Str_ = text we want modify
  // k1 = crypt key 1
  // k2 = crypt key 2
  // k3 = crypt key 3
  Function crypt(s,Str_$,k1=384548,k2=2383,k3=337284)
    lauseke = ((k1*k2)-(k3*k1)+k2)
    For i=1 To Len(Str_)
      If s = 0 Then modi(i) = Chr(Asc(Mid(str_,i,1))+lauseke) Else modi(i) = Chr(Asc(Mid(str_,i,1))-lauseke)
    Next i
    For a=1 To Len(Str_) : nstr$ = nstr$ + modi(a) : Next a
    Return nstr
  EndFunction 
EDIT:

/JDûG<PN@F@ûCJHH<ûO<DO<<ûHPPO@IûJGG<ûOPMC<û+


Re: Cryptaus - funktio

Posted: Mon Jan 28, 2008 4:46 pm
by anttipanda
Mitenkäs decrypt?

Re: Cryptaus - funktio

Posted: Mon Jan 28, 2008 4:52 pm
by jannepelaa
anttipanda wrote:Mitenkäs decrypt?

Code: Select all

  // S = way where we want to crypt. 0 = crypt, 1 = encrypt
  // Str_ = text we want modify
  // k1 = crypt key 1
  // k2 = crypt key 2
  // k3 = crypt key 3
  Function crypt(s,Str_$,k1=384548,k2=2383,k3=337284)
Ensimmäinen parametri kertoo pitääkö salaus purkaa, vai luoda.

Re: Cryptaus - funktio

Posted: Mon Jan 28, 2008 4:59 pm
by Koodiapina
Joo se toimii kumpaankin suuntaan, vaikka termit ovatkin hieman hakusessa.