Zombie rampage

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
Post Reply
User avatar
R0z0r
Newcomer
Posts: 5
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:18 pm

Zombie rampage

Post by R0z0r » Sat Feb 04, 2012 6:32 pm

Zombie rampage

Päätinpä julkaista pienen räiskintäpeli-projektin. Pelissä pelataan sotilaalla joka taistelee ruudulle spawnaavia vihollisia vastaan. Peli vaikenee aina kun taso kasvaa ja pisteitä kertyy kun ampuu vihollisia. Ammuksiakin on rajallinen määrä, joten ei kannata räiskiä turhaan :)

Screenshot uudemmasta versiosta jossa on omat grafiikat
zombiescreen.JPG
zombiescreen.JPG (76.26 KiB) Viewed 6435 times
Uudempaan versioon tulossa:
Vihollisten törmäykset keskenään ja pelaajaan(100%)
Parhaimman tuloksen tallennus(100%)
Uudet grafiikat(100%)

Lataa tästä uusin versio!


Ja latauslinkki(siis lähdekoodi)(alkuperäinen peli):

Code: Select all

  Repeat

  Text 0,0,"FULLSCREEN Y/N?"

  If KeyHit(cbkeyY) Then
    fullscreen=3
    Exit
  ElseIf KeyHit(cbkeyN) Then
    fullscreen=1
    Exit
  EndIf

  DrawScreen

  Forever

  SCREEN 800,600
  SCREEN 800,600,0,cbsizable
  SetWindow "Zombie Rampage",fullscreen
  FrameLimit 50

  highscore_file=OpenToEdit("highscore.dat")
    highscore=ReadInt(highscore_file)
  CloseFile highscore_file  Repeat

    CenterText 400,10,"...:::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---Zombie Rampage--->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:::..."
    CenterText 400,70,">>1. Aloita peli<<"
    CenterText 400,130,">>2. Tekijät<<"
    CenterText 400,190,">>3. Ohjeet<<"
    CenterText 400,250,">>4. Poistu<<"
    Box 0,290,800,310,0
    If KeyHit(cbkey1) Then Exit
    If KeyHit(cbkey2) Then selection=1
    If KeyHit(cbkey3) Then Selection=2
    If KeyHit(cbkey4) Then End
    
    If selection=1 Then
      Text 0,300,"Tekijät:"
      Text 0,340,"Ohjelmointi: Juho Taskila(R0z0r, F-Softwares)"
      Text 0,360,"http://f-softwares.viuhka.fi"
      Text 0,380,"Grafiikat: Coolbasicin oletusgrafiikoita"
      Text 0,400,"Musiikit: Coolbasicin mukana tullut biisi"
    ElseIf selection=2 Then
      Text 0,300,"Ohjeet:"
      Text 0,340,"Näppäimet:"
      Text 0,360,"Liikkuminen WSAD, ampuminen hiiren vasen näppäin, lataaminen R"
      Text 0,400,"Pelin tasot:"
      Text 0,420,"Pelissä on 3 tasoa, ensimmäisellä tasolla on vain heikoimpia vihollisia, "
      Text 0,440,"mutta tason kasvaessa viholliset voimistuvat."
    
      Text 0,480,"Pelin extrat:"
      Text 0,500,"pelikentälle ilmestyy ajoittain kahta erityyppistä extraa; healtpackeja ja ammuksia. "
    Else
      Text 0,300,"Piste-ennätys: "+highscore
    EndIf
    
  DrawScreen

  Forever

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''LATAUKSET'''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Text 0,0,"Loading...":DrawScreen
  //aseen ääni
    GunSound=LoadSound("media\Gun 1.wav")
    GunReload=LoadSound("media\pistol reload.wav")
  //pelaaja
    player=LoadObject("media\soldier.bmp",100)
    //healtbat
    healtbar=LoadImage("media\life.jpg")
  //pitäähän pelissä vihollinen olla
    enemy=LoadObject("media\guy.bmp",100)
    enemy3=LoadObject("media\cow.bmp")
    ShowObject enemy3,OFF

      ShowObject enemy, OFF

  //ja luotejakin
    bullet=LoadObject("media\bullet.bmp")
      ShowObject bullet, OFF
    
  //sitten lippaita ettei panokset pääse loppumaan
    capOBJ=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
      ShowObject capOBJ, OFF
    healtOBJ=LoadObject("media\crosshair.bmp")
      ShowObject healtOBJ, OFF
    target=LoadObject("media\target.bmp")
    
  // ukkelin stydeemit
    healt=100
    ammo=30
    cap=5
  //

    level=1
    pisteet=0

  //piilotetaan hiiri
  ShowMouse OFF


  //Typet...

  '...vihollisille
  Type VIHUT
    Field tyyppi
    Field obj
    Field healt
  EndType

  '...luodeille
  Type BULLETS
    Field obj
  EndType

  '...ja lippaille
  Type ITEM
    Field obj
    Field Itype
  EndType

  music = PlaySound("media\SK_Battle2.mp3")
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ''''''''''' PELIN ALKU ''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Repeat

  //tasot:
  If pisteet>0 And pisteet<5000 Then level=1
  If pisteet>5000 And pisteet<10000 Then level=2
  If pisteet>10000 And pisteet<20000 Then level=3

  If SoundPlaying(music)=0 Then music = PlaySound("media\SK_Battle2.mp3")


  If Timer()>aika+random3 Then
    
    vihollinen.VIHUT=New(VIHUT)
    If level=1 Then vihutyyppi=1
    If level=2 Then vihutyyppi=Rand(1,2)
    If level=3 Then vihutyyppi=Rand(1,3)
    If vihutyyppi=1 Then
      vihollinen\tyyppi=1
      vihollinen\obj=CloneObject(enemy)
      vihollinen\healt=100
    ElseIf vihutyyppi=2
      vihollinen\tyyppi=2
      vihollinen\obj=CloneObject(player)
      vihollinen\healt=60
    ElseIf vihutyyppi=3
      vihollinen\tyyppi=3
      vihollinen\obj=CloneObject(enemy3)
      vihollinen\healt=260
      
    EndIf
    
    PositionObject vihollinen\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
    RotateObject vihollinen\obj,Rand(0,360)
    aika=Timer()
    If level=1
      random3=Rand(700,3000)
    ElseIf level=2
      random3=Rand(700,2000)    
    ElseIf level=3
      random3=Rand(700,1300)  
    EndIf
    
  EndIf


  SetWindow "Zombie Rampage - Level "+level

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''' LIPPAAT JA MUUT ESINEET ''''''
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  //jos 5-10 sek randomi kuluu niin spawnataan uus lipas
    If Timer()>aika1+random Then
      
      lipas.ITEM=New(ITEM)
      lipas\obj=CloneObject(capOBJ)
      lipas\Itype=1
      PositionObject lipas\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
      
      aika1=Timer()
      random=Rand(5000,10000)
    EndIf
    
    If Timer()>aika2+random2
      
      healtADD.ITEM=New(ITEM)
      healtADD\obj=CloneObject(healtOBJ)
      healtADD\Itype=2
      PositionObject healtADD\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
      
      aika2=Timer()
      random2=Rand(10000,15000)
     
     EndIf  //ulkoasu
    Color cbwhite
      Box 30,30,740,540,0
    Text 0,10,"Ammukset: "+ammo+"/"+cap
    Text 0,575,"Pisteet: "+pisteet

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''PELAAJA JUTUT'''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


  //jos ukko menee yli rajan niin pysäytetään
    If ObjectX(player)>360 Then PositionObject player,360,ObjectY(player)
    If ObjectX(player)<-360 Then PositionObject player,-360,ObjectY(player)
    If ObjectY(player)>260 Then PositionObject player,ObjectX(player),260
    If ObjectY(player)<-260 Then PositionObject player,ObjectX(player),-260
  If healt<1 Then
    highscore_file=OpenToRead("highscore.dat")
      highscore=ReadInt(highscore_file)
    CloseFile highscore_file

    If pisteet>highscore Then
      highscore_file=OpenToWrite("highscore.dat")
      WriteInt highscore_file,pisteet
      CloseFile highscore_file
    EndIf

    MakeError "Kuolit!"
  EndIf
  //healtbar

  Color cblightgreen
    Text 400,10,"Energia: "+healt
    DrawImageBox healtbar,200,2,0,0,healt*2,26

  //asetetaan tähtäin sinne missä hiiri on
    PositionObject target, MouseWX(),MouseWY()
  //osoitetaan pelaajalla tähtäintä  
    PointObject player,target

  //ukon liikutus moveup muuttujalla ulös ja alas
    If KeyDown(cbkeyW) Then
      moveup=4
    ElseIf KeyDown(cbkeyS) Then
      moveup=-4
    Else
      moveup=0
    EndIf
  //ukon liikutus moveleft muuttujalla vasemmalle ja oikealle
    If KeyDown(cbkeyD) Then
      moveleft=4
    ElseIf KeyDown(cbkeyA) Then
      moveleft=-4
    Else
      moveleft=0
    EndIf
    
  //liikutetaan ukkoja muuttujien perusteella
    TranslateObject player,moveleft,moveup
    
  //ukon ampuminen
    If MouseDown(1) And reload=0 And ammo=>1 Then
    
      luoti.BULLETS=New(BULLETS)
      luoti\obj=CloneObject(bullet)
      
      //asetetaan luoti ukon kohdalle
      CloneObjectPosition luoti\obj,player
      //ja asetetaan samaan kulmaan
      CloneObjectOrientation luoti\obj,player
    
      reload=reloadspeed
      PlaySound GunSound,50
      ammo=ammo-1
    EndIf
    reload_bonus=False
    If reload_bonus Then
      reloadspeed=4
    Else
      reloadspeed=8
    EndIf
    
    If ammo=0 And cap>0 Then
      If KeyHit(cbkeyR)Or MouseHit(2) Then
        ammo=ammo+30
        cap=cap-1
        PlaySound GunReload
      EndIf
      Color cbred
      Text 30,30,"LATAA R"
    EndIf
    
    If reload=>1 Then reload=reload-1
  //


  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''Luotien hallinta'''''''''''''''''
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  For luoti.BULLETS=Each BULLETS
    MoveObject luoti\obj,15
    
    If ObjectX(luoti\obj)>370 Or ObjectX(luoti\obj)<-370 Or ObjectY(luoti\obj)>270 Or ObjectY(luoti\obj)<-270 Then
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
    EndIf
    

      
  Next luoti


  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''Lippaiden hallinta'''''''''''''''
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  For lipas.ITEM=Each ITEM
    If ObjectsOverlap(player,lipas\obj)
    If lipas\Itype=1 Then
      cap=cap+1
    EndIf
    
    If lipas\Itype=2 Then
      healt=healt+20
    EndIf
      DeleteObject lipas\obj
      Delete lipas
    EndIf
  Next lipas


  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '''''''''''''''Vihollisten hallinta'''''''''''''
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  For vihollinen.VIHUT=Each VIHUT
  //piirretään vihulaisten healttibaari
  Color cbred
  DrawToWorld ON
  Box ObjectX(vihollinen\obj)-20,ObjectY(vihollinen\obj)+32,vihollinen\healt/2,3
  DrawToWorld OFF
    If vihollinen\tyyppi=1 Then    
      MoveObject vihollinen\obj,2

  //Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
    If Distance2(player,vihollinen\obj)<200
      PointObject vihollinen\obj,player
    Else

    suunta=Rand(-20,20)
      TurnObject vihollinen\obj,suunta
      
    If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
      TurnObject vihollinen\obj,50
      MoveObject vihollinen\obj,4
    EndIf
    
    EndIf
  //
      
    ElseIf vihollinen\tyyppi=2
      MoveObject vihollinen\obj,5
      
  //Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
    If Distance2(player,vihollinen\obj)<400
      PointObject vihollinen\obj,player
    Else

    suunta=Rand(-20,20)
      TurnObject vihollinen\obj,suunta
      
    If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
      TurnObject vihollinen\obj,50
      MoveObject vihollinen\obj,4
    EndIf
    
    EndIf
  //
    ElseIf vihollinen\tyyppi=3
      MoveObject vihollinen\obj,1
  //Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
    If Distance2(player,vihollinen\obj)<800
      PointObject vihollinen\obj,player
    Else

    suunta=Rand(-20,20)
      TurnObject vihollinen\obj,suunta
      
    If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
      TurnObject vihollinen\obj,50
      MoveObject vihollinen\obj,4
    EndIf
    
    EndIf
  //    
      
    EndIf
    

    
    If ObjectsOverlap(vihollinen\obj,player) Then
      If Timer()>hitTime+500
      healt=healt-10
      hitTime=Timer()

      EndIf
    EndIf

    For luoti.BULLETS=Each BULLETS
      If ObjectsOverlap(luoti\obj,vihollinen\obj)
       vihollinen\healt=vihollinen\healt-20
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti  
      EndIf

    Next luoti
    
    If vihollinen\healt=0 Then
      DeleteObject vihollinen\obj
      Delete vihollinen
      
      If vihollinen\tyyppi=1
        pisteet=pisteet+250
      ElseIf vihollinen\tyyppi=2
        pisteet=pisteet+500
      ElseIf vihollinen\tyyppi=3
        pisteet=pisteet+2500      
      EndIf
        
    EndIf
    
  Next vihollinen

  DrawScreen

  Forever 
EDIT:

Oma ennätykseni pelissä on 41000 pistettä kun kerran kokeilin 8-)

EDIT:

Uusi latauslinkki http://darksidecoders.com/uploads/Zombi ... 0v.1.2.zip (lisännyt VesQ)

Last edited by valscion on Tue Jan 01, 2013 10:20 pm, edited 7 times in total.
Reason: Lisäsin latauslinkin

MrMonday
Advanced Member
Posts: 378
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Zombie rampage

Post by MrMonday » Sat Feb 04, 2012 11:40 pm

Täytyy sanoa, että jäi kokeilematta, koska peli pitäisi asentaa, vaikka pelkkä lähdekoodi olisi riittänyt. (olettaen tietysti, että jokaiselta löytyy cb asennettuna sekä sen mukana tulleet mediat.) Eikä installerissa mitään, mutta silloin pelinkin pitäisi olla hieman parempi. (kaupallista tasoa.) Mutta screenshotista päätellen ihan kivan näköinen pikkupeli ensimmäiseksi/ensimmäisiksi peliksi/peleiksi. Heivaa tuo installeri ja pistä mielellään sorsat suoraan foorumeille, niin saat huomattavasti enemmän testaajia ;) Ja onnea myös tuleville projekteille :)

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Zombie rampage

Post by Latexi95 » Sat Feb 04, 2012 11:52 pm

MrMonday wrote:Täytyy sanoa, että jäi kokeilematta, koska peli pitäisi asentaa, vaikka pelkkä lähdekoodi olisi riittänyt. (olettaen tietysti, että jokaiselta löytyy cb asennettuna sekä sen mukana tulleet mediat.) Eikä installerissa mitään, mutta silloin pelinkin pitäisi olla hieman parempi. (kaupallista tasoa.) Mutta screenshotista päätellen ihan kivan näköinen pikkupeli ensimmäiseksi/ensimmäisiksi peliksi/peleiksi. Heivaa tuo installeri ja pistä mielellään sorsat suoraan foorumeille, niin saat huomattavasti enemmän testaajia ;) Ja onnea myös tuleville projekteille :)
Näin on. CB-projekteihin on aivan turha laittaa installeria.

Suosittelen, että koitat tehdä omat grafiikat ja laittaa ne mukaan exen kanssa. Koita keksiä peliin jotain millä se erottuisi muista CB:llä tehdyistä räiskinnöistä, niitä on nimittäin tehty aika monta. Mutta ihan kivan näköinen ensimmäiseksi projektiksi. Kyllä tuosta vielä saa jotain hienoa. ;)

User avatar
R0z0r
Newcomer
Posts: 5
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:18 pm

Re: Zombie rampage

Post by R0z0r » Sun Feb 05, 2012 12:02 pm

nojoo, heivasin installerin kuuseen :D

Tässä on sorsat:

Code: Select all

Repeat 

Text 0,0,"FULLSCREEN Y/N?"

If KeyHit(cbkeyY) Then 
  fullscreen=3
  Exit
ElseIf KeyHit(cbkeyN) Then 
  fullscreen=1
  Exit
EndIf 

DrawScreen 

Forever 

SCREEN 800,600
SCREEN 800,600,0,cbsizable
SetWindow "Zombie Rampage",fullscreen
FrameLimit 50

highscore_file=OpenToEdit("highscore.dat")
  highscore=ReadInt(highscore_file)
CloseFile highscore_fileRepeat 

  CenterText 400,10,"...:::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---Zombie Rampage--->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:::..."
  CenterText 400,70,">>1. Aloita peli<<"
  CenterText 400,130,">>2. Tekijät<<"
  CenterText 400,190,">>3. Ohjeet<<"
  CenterText 400,250,">>4. Poistu<<"
  Box 0,290,800,310,0
  If KeyHit(cbkey1) Then Exit 
  If KeyHit(cbkey2) Then selection=1
  If KeyHit(cbkey3) Then Selection=2
  If KeyHit(cbkey4) Then End
  
  If selection=1 Then 
    Text 0,300,"Tekijät:"
    Text 0,340,"Ohjelmointi: Juho Taskila(R0z0r, F-Softwares)"
    Text 0,360,"http://f-softwares.viuhka.fi"
    Text 0,380,"Grafiikat: Coolbasicin oletusgrafiikoita"
    Text 0,400,"Musiikit: Coolbasicin mukana tullut biisi"
  ElseIf selection=2 Then 
    Text 0,300,"Ohjeet:"
    Text 0,340,"Näppäimet:"
    Text 0,360,"Liikkuminen WSAD, ampuminen hiiren vasen näppäin, lataaminen R"
    Text 0,400,"Pelin tasot:"
    Text 0,420,"Pelissä on 3 tasoa, ensimmäisellä tasolla on vain heikoimpia vihollisia, "
    Text 0,440,"mutta tason kasvaessa viholliset voimistuvat."
  
    Text 0,480,"Pelin extrat:"
    Text 0,500,"pelikentälle ilmestyy ajoittain kahta erityyppistä extraa; healtpackeja ja ammuksia. "
  Else 
    Text 0,300,"Piste-ennätys: "+highscore
  EndIf 
  
DrawScreen 

Forever 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''LATAUKSET'''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Text 0,0,"Loading...":DrawScreen 
//aseen ääni
  GunSound=LoadSound("media\Gun 1.wav")
  GunReload=LoadSound("media\pistol reload.wav")
//pelaaja
  player=LoadObject("media\soldier.bmp",100)
  //healtbat
  healtbar=LoadImage("media\life.jpg")
//pitäähän pelissä vihollinen olla
  enemy=LoadObject("media\guy.bmp",100)
  enemy3=LoadObject("media\cow.bmp")
  ShowObject enemy3,OFF 

    ShowObject enemy, OFF 

//ja luotejakin
  bullet=LoadObject("media\bullet.bmp")
    ShowObject bullet, OFF 
  
//sitten lippaita ettei panokset pääse loppumaan
  capOBJ=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
    ShowObject capOBJ, OFF 
  healtOBJ=LoadObject("media\crosshair.bmp")
    ShowObject healtOBJ, OFF 
  target=LoadObject("media\target.bmp")
  
// ukkelin stydeemit
  healt=100
  ammo=30
  cap=5
//

  level=1
  pisteet=0

//piilotetaan hiiri
ShowMouse OFF 


//Typet...

'...vihollisille
Type VIHUT
  Field tyyppi
  Field obj
  Field healt
EndType 

'...luodeille
Type BULLETS
  Field obj
EndType 

'...ja lippaille
Type ITEM
  Field obj
  Field Itype 
EndType 

music = PlaySound("media\SK_Battle2.mp3")
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''' PELIN ALKU ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Repeat 

//tasot:
If pisteet>0 And pisteet<5000 Then level=1
If pisteet>5000 And pisteet<10000 Then level=2
If pisteet>10000 And pisteet<20000 Then level=3

If SoundPlaying(music)=0 Then music = PlaySound("media\SK_Battle2.mp3")


If Timer()>aika+random3 Then 
  
  vihollinen.VIHUT=New(VIHUT)
  If level=1 Then vihutyyppi=1
  If level=2 Then vihutyyppi=Rand(1,2)
  If level=3 Then vihutyyppi=Rand(1,3)
  If vihutyyppi=1 Then 
    vihollinen\tyyppi=1
    vihollinen\obj=CloneObject(enemy)
    vihollinen\healt=100
  ElseIf vihutyyppi=2
    vihollinen\tyyppi=2
    vihollinen\obj=CloneObject(player)
    vihollinen\healt=60
  ElseIf vihutyyppi=3
    vihollinen\tyyppi=3
    vihollinen\obj=CloneObject(enemy3)
    vihollinen\healt=260
    
  EndIf 
  
  PositionObject vihollinen\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
  RotateObject vihollinen\obj,Rand(0,360)
  aika=Timer()
  If level=1
    random3=Rand(700,3000)
  ElseIf level=2
    random3=Rand(700,2000)    
  ElseIf level=3
    random3=Rand(700,1300)  
  EndIf 
  
EndIf 


SetWindow "Zombie Rampage - Level "+level

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' LIPPAAT JA MUUT ESINEET ''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

//jos 5-10 sek randomi kuluu niin spawnataan uus lipas
  If Timer()>aika1+random Then 
    
    lipas.ITEM=New(ITEM)
    lipas\obj=CloneObject(capOBJ)
    lipas\Itype=1
    PositionObject lipas\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
    
    aika1=Timer()
    random=Rand(5000,10000)
  EndIf 
  
  If Timer()>aika2+random2
    
    healtADD.ITEM=New(ITEM)
    healtADD\obj=CloneObject(healtOBJ)
    healtADD\Itype=2
    PositionObject healtADD\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
    
    aika2=Timer()
    random2=Rand(10000,15000)
   
   EndIf //ulkoasu
  Color cbwhite
    Box 30,30,740,540,0
  Text 0,10,"Ammukset: "+ammo+"/"+cap
  Text 0,575,"Pisteet: "+pisteet

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''PELAAJA JUTUT'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


//jos ukko menee yli rajan niin pysäytetään
  If ObjectX(player)>360 Then PositionObject player,360,ObjectY(player)
  If ObjectX(player)<-360 Then PositionObject player,-360,ObjectY(player)
  If ObjectY(player)>260 Then PositionObject player,ObjectX(player),260
  If ObjectY(player)<-260 Then PositionObject player,ObjectX(player),-260
If healt<1 Then 
  highscore_file=OpenToRead("highscore.dat")
    highscore=ReadInt(highscore_file)
  CloseFile highscore_file

  If pisteet>highscore Then 
    highscore_file=OpenToWrite("highscore.dat")
    WriteInt highscore_file,pisteet
    CloseFile highscore_file
  EndIf 

  MakeError "Kuolit!"
EndIf 
//healtbar

Color cblightgreen
  Text 400,10,"Energia: "+healt
  DrawImageBox healtbar,200,2,0,0,healt*2,26

//asetetaan tähtäin sinne missä hiiri on
  PositionObject target, MouseWX(),MouseWY()
//osoitetaan pelaajalla tähtäintä  
  PointObject player,target 

//ukon liikutus moveup muuttujalla ulös ja alas
  If KeyDown(cbkeyW) Then 
    moveup=4
  ElseIf KeyDown(cbkeyS) Then 
    moveup=-4
  Else
    moveup=0
  EndIf 
//ukon liikutus moveleft muuttujalla vasemmalle ja oikealle
  If KeyDown(cbkeyD) Then 
    moveleft=4
  ElseIf KeyDown(cbkeyA) Then 
    moveleft=-4
  Else 
    moveleft=0
  EndIf 
  
//liikutetaan ukkoja muuttujien perusteella
  TranslateObject player,moveleft,moveup
  
//ukon ampuminen
  If MouseDown(1) And reload=0 And ammo=>1 Then 
  
    luoti.BULLETS=New(BULLETS)
    luoti\obj=CloneObject(bullet)
    
    //asetetaan luoti ukon kohdalle 
    CloneObjectPosition luoti\obj,player
    //ja asetetaan samaan kulmaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,player
  
    reload=reloadspeed
    PlaySound GunSound,50
    ammo=ammo-1
  EndIf 
  reload_bonus=False 
  If reload_bonus Then
    reloadspeed=4
  Else 
    reloadspeed=8
  EndIf 
  
  If ammo=0 And cap>0 Then 
    If KeyHit(cbkeyR)Or MouseHit(2) Then 
      ammo=ammo+30
      cap=cap-1
      PlaySound GunReload
    EndIf 
    Color cbred
    Text 30,30,"LATAA R"
  EndIf 
  
  If reload=>1 Then reload=reload-1
//


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''Luotien hallinta'''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For luoti.BULLETS=Each BULLETS
  MoveObject luoti\obj,15
  
  If ObjectX(luoti\obj)>370 Or ObjectX(luoti\obj)<-370 Or ObjectY(luoti\obj)>270 Or ObjectY(luoti\obj)<-270 Then 
    DeleteObject luoti\obj
    Delete luoti
  EndIf 
  

    
Next luoti


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''Lippaiden hallinta'''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For lipas.ITEM=Each ITEM
  If ObjectsOverlap(player,lipas\obj)
  If lipas\Itype=1 Then 
    cap=cap+1
  EndIf 
  
  If lipas\Itype=2 Then 
    healt=healt+20
  EndIf 
    DeleteObject lipas\obj
    Delete lipas
  EndIf 
Next lipas


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''Vihollisten hallinta'''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For vihollinen.VIHUT=Each VIHUT
//piirretään vihulaisten healttibaari
Color cbred
DrawToWorld ON
Box ObjectX(vihollinen\obj)-20,ObjectY(vihollinen\obj)+32,vihollinen\healt/2,3
DrawToWorld OFF 
  If vihollinen\tyyppi=1 Then    
    MoveObject vihollinen\obj,2

//Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
  If Distance2(player,vihollinen\obj)<200 
    PointObject vihollinen\obj,player
  Else 

  suunta=Rand(-20,20)
    TurnObject vihollinen\obj,suunta
    
  If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
    TurnObject vihollinen\obj,50
    MoveObject vihollinen\obj,4
  EndIf 
  
  EndIf 
//
    
  ElseIf vihollinen\tyyppi=2
    MoveObject vihollinen\obj,5
    
//Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
  If Distance2(player,vihollinen\obj)<400 
    PointObject vihollinen\obj,player
  Else 

  suunta=Rand(-20,20)
    TurnObject vihollinen\obj,suunta
    
  If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
    TurnObject vihollinen\obj,50
    MoveObject vihollinen\obj,4
  EndIf 
  
  EndIf 
//
  ElseIf vihollinen\tyyppi=3
    MoveObject vihollinen\obj,1
 //Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
  If Distance2(player,vihollinen\obj)<800 
    PointObject vihollinen\obj,player
  Else 

  suunta=Rand(-20,20)
    TurnObject vihollinen\obj,suunta
    
  If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
    TurnObject vihollinen\obj,50
    MoveObject vihollinen\obj,4
  EndIf 
  
  EndIf 
//    
    
  EndIf 
  

  
  If ObjectsOverlap(vihollinen\obj,player) Then 
    If Timer()>hitTime+500
    healt=healt-10
    hitTime=Timer()

    EndIf 
  EndIf 

  For luoti.BULLETS=Each BULLETS
    If ObjectsOverlap(luoti\obj,vihollinen\obj) 
     vihollinen\healt=vihollinen\healt-20
    DeleteObject luoti\obj
    Delete luoti  
    EndIf 

  Next luoti
  
  If vihollinen\healt=0 Then 
    DeleteObject vihollinen\obj
    Delete vihollinen
    
    If vihollinen\tyyppi=1
      pisteet=pisteet+250
    ElseIf vihollinen\tyyppi=2
      pisteet=pisteet+500
    ElseIf vihollinen\tyyppi=3
      pisteet=pisteet+2500      
    EndIf 
      
  EndIf 
  
Next vihollinen

DrawScreen 

Forever 
Koodi saattaa olla vähän sekavaa, koska tein tämän koneen uumenista löytyneen rungon päälle.

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Zombie rampage

Post by Latexi95 » Sun Feb 05, 2012 12:39 pm

R0z0r wrote:nojoo, heivasin installerin kuuseen :D

Tässä on sorsat:

Code: Select all

Repeat 

Text 0,0,"FULLSCREEN Y/N?"

If KeyHit(cbkeyY) Then 
  fullscreen=3
  Exit
ElseIf KeyHit(cbkeyN) Then 
  fullscreen=1
  Exit
EndIf 

DrawScreen 

Forever 

SCREEN 800,600
SCREEN 800,600,0,cbsizable
SetWindow "Zombie Rampage",fullscreen
FrameLimit 50

highscore_file=OpenToEdit("highscore.dat")
  highscore=ReadInt(highscore_file)
CloseFile highscore_fileRepeat 

  CenterText 400,10,"...:::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---Zombie Rampage--->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:::..."
  CenterText 400,70,">>1. Aloita peli<<"
  CenterText 400,130,">>2. Tekijät<<"
  CenterText 400,190,">>3. Ohjeet<<"
  CenterText 400,250,">>4. Poistu<<"
  Box 0,290,800,310,0
  If KeyHit(cbkey1) Then Exit 
  If KeyHit(cbkey2) Then selection=1
  If KeyHit(cbkey3) Then Selection=2
  If KeyHit(cbkey4) Then End
  
  If selection=1 Then 
    Text 0,300,"Tekijät:"
    Text 0,340,"Ohjelmointi: Juho Taskila(R0z0r, F-Softwares)"
    Text 0,360,"http://f-softwares.viuhka.fi"
    Text 0,380,"Grafiikat: Coolbasicin oletusgrafiikoita"
    Text 0,400,"Musiikit: Coolbasicin mukana tullut biisi"
  ElseIf selection=2 Then 
    Text 0,300,"Ohjeet:"
    Text 0,340,"Näppäimet:"
    Text 0,360,"Liikkuminen WSAD, ampuminen hiiren vasen näppäin, lataaminen R"
    Text 0,400,"Pelin tasot:"
    Text 0,420,"Pelissä on 3 tasoa, ensimmäisellä tasolla on vain heikoimpia vihollisia, "
    Text 0,440,"mutta tason kasvaessa viholliset voimistuvat."
  
    Text 0,480,"Pelin extrat:"
    Text 0,500,"pelikentälle ilmestyy ajoittain kahta erityyppistä extraa; healtpackeja ja ammuksia. "
  Else 
    Text 0,300,"Piste-ennätys: "+highscore
  EndIf 
  
DrawScreen 

Forever 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''LATAUKSET'''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Text 0,0,"Loading...":DrawScreen 
//aseen ääni
  GunSound=LoadSound("media\Gun 1.wav")
  GunReload=LoadSound("media\pistol reload.wav")
//pelaaja
  player=LoadObject("media\soldier.bmp",100)
  //healtbat
  healtbar=LoadImage("media\life.jpg")
//pitäähän pelissä vihollinen olla
  enemy=LoadObject("media\guy.bmp",100)
  enemy3=LoadObject("media\cow.bmp")
  ShowObject enemy3,OFF 

    ShowObject enemy, OFF 

//ja luotejakin
  bullet=LoadObject("media\bullet.bmp")
    ShowObject bullet, OFF 
  
//sitten lippaita ettei panokset pääse loppumaan
  capOBJ=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
    ShowObject capOBJ, OFF 
  healtOBJ=LoadObject("media\crosshair.bmp")
    ShowObject healtOBJ, OFF 
  target=LoadObject("media\target.bmp")
  
// ukkelin stydeemit
  healt=100
  ammo=30
  cap=5
//

  level=1
  pisteet=0

//piilotetaan hiiri
ShowMouse OFF 


//Typet...

'...vihollisille
Type VIHUT
  Field tyyppi
  Field obj
  Field healt
EndType 

'...luodeille
Type BULLETS
  Field obj
EndType 

'...ja lippaille
Type ITEM
  Field obj
  Field Itype 
EndType 

music = PlaySound("media\SK_Battle2.mp3")
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''' PELIN ALKU ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Repeat 

//tasot:
If pisteet>0 And pisteet<5000 Then level=1
If pisteet>5000 And pisteet<10000 Then level=2
If pisteet>10000 And pisteet<20000 Then level=3

If SoundPlaying(music)=0 Then music = PlaySound("media\SK_Battle2.mp3")


If Timer()>aika+random3 Then 
  
  vihollinen.VIHUT=New(VIHUT)
  If level=1 Then vihutyyppi=1
  If level=2 Then vihutyyppi=Rand(1,2)
  If level=3 Then vihutyyppi=Rand(1,3)
  If vihutyyppi=1 Then 
    vihollinen\tyyppi=1
    vihollinen\obj=CloneObject(enemy)
    vihollinen\healt=100
  ElseIf vihutyyppi=2
    vihollinen\tyyppi=2
    vihollinen\obj=CloneObject(player)
    vihollinen\healt=60
  ElseIf vihutyyppi=3
    vihollinen\tyyppi=3
    vihollinen\obj=CloneObject(enemy3)
    vihollinen\healt=260
    
  EndIf 
  
  PositionObject vihollinen\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
  RotateObject vihollinen\obj,Rand(0,360)
  aika=Timer()
  If level=1
    random3=Rand(700,3000)
  ElseIf level=2
    random3=Rand(700,2000)    
  ElseIf level=3
    random3=Rand(700,1300)  
  EndIf 
  
EndIf 


SetWindow "Zombie Rampage - Level "+level

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' LIPPAAT JA MUUT ESINEET ''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

//jos 5-10 sek randomi kuluu niin spawnataan uus lipas
  If Timer()>aika1+random Then 
    
    lipas.ITEM=New(ITEM)
    lipas\obj=CloneObject(capOBJ)
    lipas\Itype=1
    PositionObject lipas\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
    
    aika1=Timer()
    random=Rand(5000,10000)
  EndIf 
  
  If Timer()>aika2+random2
    
    healtADD.ITEM=New(ITEM)
    healtADD\obj=CloneObject(healtOBJ)
    healtADD\Itype=2
    PositionObject healtADD\obj,Rand(-370,370),Rand(-270,270)
    
    aika2=Timer()
    random2=Rand(10000,15000)
   
   EndIf //ulkoasu
  Color cbwhite
    Box 30,30,740,540,0
  Text 0,10,"Ammukset: "+ammo+"/"+cap
  Text 0,575,"Pisteet: "+pisteet

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''PELAAJA JUTUT'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


//jos ukko menee yli rajan niin pysäytetään
  If ObjectX(player)>360 Then PositionObject player,360,ObjectY(player)
  If ObjectX(player)<-360 Then PositionObject player,-360,ObjectY(player)
  If ObjectY(player)>260 Then PositionObject player,ObjectX(player),260
  If ObjectY(player)<-260 Then PositionObject player,ObjectX(player),-260
If healt<1 Then 
  highscore_file=OpenToRead("highscore.dat")
    highscore=ReadInt(highscore_file)
  CloseFile highscore_file

  If pisteet>highscore Then 
    highscore_file=OpenToWrite("highscore.dat")
    WriteInt highscore_file,pisteet
    CloseFile highscore_file
  EndIf 

  MakeError "Kuolit!"
EndIf 
//healtbar

Color cblightgreen
  Text 400,10,"Energia: "+healt
  DrawImageBox healtbar,200,2,0,0,healt*2,26

//asetetaan tähtäin sinne missä hiiri on
  PositionObject target, MouseWX(),MouseWY()
//osoitetaan pelaajalla tähtäintä  
  PointObject player,target 

//ukon liikutus moveup muuttujalla ulös ja alas
  If KeyDown(cbkeyW) Then 
    moveup=4
  ElseIf KeyDown(cbkeyS) Then 
    moveup=-4
  Else
    moveup=0
  EndIf 
//ukon liikutus moveleft muuttujalla vasemmalle ja oikealle
  If KeyDown(cbkeyD) Then 
    moveleft=4
  ElseIf KeyDown(cbkeyA) Then 
    moveleft=-4
  Else 
    moveleft=0
  EndIf 
  
//liikutetaan ukkoja muuttujien perusteella
  TranslateObject player,moveleft,moveup
  
//ukon ampuminen
  If MouseDown(1) And reload=0 And ammo=>1 Then 
  
    luoti.BULLETS=New(BULLETS)
    luoti\obj=CloneObject(bullet)
    
    //asetetaan luoti ukon kohdalle 
    CloneObjectPosition luoti\obj,player
    //ja asetetaan samaan kulmaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,player
  
    reload=reloadspeed
    PlaySound GunSound,50
    ammo=ammo-1
  EndIf 
  reload_bonus=False 
  If reload_bonus Then
    reloadspeed=4
  Else 
    reloadspeed=8
  EndIf 
  
  If ammo=0 And cap>0 Then 
    If KeyHit(cbkeyR)Or MouseHit(2) Then 
      ammo=ammo+30
      cap=cap-1
      PlaySound GunReload
    EndIf 
    Color cbred
    Text 30,30,"LATAA R"
  EndIf 
  
  If reload=>1 Then reload=reload-1
//


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''Luotien hallinta'''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For luoti.BULLETS=Each BULLETS
  MoveObject luoti\obj,15
  
  If ObjectX(luoti\obj)>370 Or ObjectX(luoti\obj)<-370 Or ObjectY(luoti\obj)>270 Or ObjectY(luoti\obj)<-270 Then 
    DeleteObject luoti\obj
    Delete luoti
  EndIf 
  

    
Next luoti


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''Lippaiden hallinta'''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For lipas.ITEM=Each ITEM
  If ObjectsOverlap(player,lipas\obj)
  If lipas\Itype=1 Then 
    cap=cap+1
  EndIf 
  
  If lipas\Itype=2 Then 
    healt=healt+20
  EndIf 
    DeleteObject lipas\obj
    Delete lipas
  EndIf 
Next lipas


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''Vihollisten hallinta'''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For vihollinen.VIHUT=Each VIHUT
//piirretään vihulaisten healttibaari
Color cbred
DrawToWorld ON
Box ObjectX(vihollinen\obj)-20,ObjectY(vihollinen\obj)+32,vihollinen\healt/2,3
DrawToWorld OFF 
  If vihollinen\tyyppi=1 Then    
    MoveObject vihollinen\obj,2

//Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
  If Distance2(player,vihollinen\obj)<200 
    PointObject vihollinen\obj,player
  Else 

  suunta=Rand(-20,20)
    TurnObject vihollinen\obj,suunta
    
  If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
    TurnObject vihollinen\obj,50
    MoveObject vihollinen\obj,4
  EndIf 
  
  EndIf 
//
    
  ElseIf vihollinen\tyyppi=2
    MoveObject vihollinen\obj,5
    
//Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
  If Distance2(player,vihollinen\obj)<400 
    PointObject vihollinen\obj,player
  Else 

  suunta=Rand(-20,20)
    TurnObject vihollinen\obj,suunta
    
  If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
    TurnObject vihollinen\obj,50
    MoveObject vihollinen\obj,4
  EndIf 
  
  EndIf 
//
  ElseIf vihollinen\tyyppi=3
    MoveObject vihollinen\obj,1
 //Jos vihu on pelaajan lähellä nii mennään sitä kohti
  If Distance2(player,vihollinen\obj)<800 
    PointObject vihollinen\obj,player
  Else 

  suunta=Rand(-20,20)
    TurnObject vihollinen\obj,suunta
    
  If ObjectX(vihollinen\obj)<-370 Or ObjectX(vihollinen\obj)>370 Or ObjectY(vihollinen\obj)<-270 Or ObjectY(vihollinen\obj)>270
    TurnObject vihollinen\obj,50
    MoveObject vihollinen\obj,4
  EndIf 
  
  EndIf 
//    
    
  EndIf 
  

  
  If ObjectsOverlap(vihollinen\obj,player) Then 
    If Timer()>hitTime+500
    healt=healt-10
    hitTime=Timer()

    EndIf 
  EndIf 

  For luoti.BULLETS=Each BULLETS
    If ObjectsOverlap(luoti\obj,vihollinen\obj) 
     vihollinen\healt=vihollinen\healt-20
    DeleteObject luoti\obj
    Delete luoti  
    EndIf 

  Next luoti
  
  If vihollinen\healt=0 Then 
    DeleteObject vihollinen\obj
    Delete vihollinen
    
    If vihollinen\tyyppi=1
      pisteet=pisteet+250
    ElseIf vihollinen\tyyppi=2
      pisteet=pisteet+500
    ElseIf vihollinen\tyyppi=3
      pisteet=pisteet+2500      
    EndIf 
      
  EndIf 
  
Next vihollinen

DrawScreen 

Forever 
Koodi saattaa olla vähän sekavaa, koska tein tämän koneen uumenista löytyneen rungon päälle.
No niin. Nyt viitsin kokeillakin. Ihan mukavasti toimi. Tietysti olisi kiva, jos olisi kunnon kenttä. Olisi hyvä jos aseen voisi ladata vaikka panokset eivät olisikaan loppu ja pienen latausajan voisit myös lisätä. Viholliset jäivät välillä pörräämään paikallaan, mutta sitten kyllä hyökkäsivät kimppuun kun lähemmäs meni. Muuten kyllä vihollisten tekoäly oli ihan hyvä, harvassa ensimmäisessä pelissä viholliset liikkuvat vaikka eivät näkisikään pelaajaa. Mukavaa kun olit tehnyt hieman erilaisiakin vihollisia mukaan peliin. Törmäykset ehkä myös kannattaisi tehdä, näyttää nimittäin vähän hassulta, kun on useita vihollisia päällekkäin.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Zombie rampage

Post by Awaclus » Sun Feb 05, 2012 2:02 pm

IMO aseen lataus voisi tapahtua automaattisesti, mutta siinä kestäisi vähän aikaa.

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Zombie rampage

Post by esa94 » Tue Feb 07, 2012 10:43 pm


VerkkoGuru
Member
Posts: 73
Joined: Sat Feb 25, 2012 4:42 pm

Re: Zombie rampage

Post by VerkkoGuru » Sat Feb 25, 2012 7:21 pm

Chaosworm wrote:IMO aseen lataus voisi tapahtua automaattisesti, mutta siinä kestäisi vähän aikaa.
Oletko joskus nähnyt jonkun pyssysankarin aseen latautuvan automaattisesti? =D Toihan on vaan realistisuus-seikka. Ja peli on mahtava, kun tajuaa näppäimet(Rupesin heti ensimmäisenä pelaamaan, enkä tahtonut näppäinneuvoja. :lol: ). Ja en tyytynyt coolbasicin omiin graffoihin ja ääniin vaan tein itse omat. Käy se näinkin. En ole tietenkään levittelemässä tätä omaa versiotani (:

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Zombie rampage

Post by Awaclus » Sun Feb 26, 2012 12:27 am

VerkkoGuru wrote:
Chaosworm wrote:IMO aseen lataus voisi tapahtua automaattisesti, mutta siinä kestäisi vähän aikaa.
Oletko joskus nähnyt jonkun pyssysankarin aseen latautuvan automaattisesti? =D Toihan on vaan realistisuus-seikka.
Eihän pelaaja ole sama asia kuin pelaajahahmo. Realistista on se, että pelaajahahmolta menee jonkin aikaa aseen lataamiseen. Realistista on myös se, että hänen ihan itsensäkin osaa tehdä sen eikä tarvitse siihen erikseen komentoa pelaajalta. Se, että minun täytyy usein painaa ylimääräistä nappulaa, jonka painaminen ei kuitenkaan ole valinta jonka voin tehdä tai jättää tekemättä vaan sitä on vain pakko painaa, ei ole millään tavalla tekemisissä realistisuuden kanssa vaan ainoastaan ärsyttävää.

User avatar
R0z0r
Newcomer
Posts: 5
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:18 pm

Re: Zombie rampage

Post by R0z0r » Fri Mar 09, 2012 11:27 am

Noniin, uusi versio on julkaistu! Lataus topicin ensimmäisestä postista. Ase latautuu nyt automaattisesti ja tein tähän versioon omat grafiikat. :)

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Zombie rampage

Post by CCE » Fri Mar 09, 2012 11:18 pm

Loistavaa! Muistan kun itse aloittelin CoolBasicin parissa, olivat ensimmäiset projektini juurikin tämän kaltaisia. Totuuden nimissä täytyy tosin mainita että tyhjyydestä syntyvät viholliset tuntuvat hieman epäreiluilta. Olisiko mahdollista lisätä jonkinlainen animaatio (hehkuva portaali tjsp.) ennen vihollisen ilmestymistä, sillä tällöin pelaajalla olisi mahdollisuus väistää vihulaista ajoissa.

Lisää vielä pari tasoa joissa vaihtuu taustakuva, sekä viholliset, niin sittenhän sinulla on jo kokonainen peli kasassa :)

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Zombie rampage

Post by koodaaja » Sat Mar 10, 2012 12:12 am

Peli ei tunnu toimivan kunnolla, kokonäytön tila vain venyttää ikkunan eikä oikeasti siirry koko näytölle ja kummin tahansa pelatessa saan satunnaisen oloisesti toisen kahdesta bugista - joko kaikki muut kuvat ovat taustan takana tai taustaa ei piirretä ollenkaan ja näyttöä ei tyhjennetä.

Peli vaikuttaa muuten varsin kokeilemisen arvoiselta, pitää katsoa ehtisikö tuota lähdekoodia tutkia vähän tarkemmin.
Attachments
zombierampagebugs.png
Tältä näyttää.
zombierampagebugs.png (853.91 KiB) Viewed 6386 times

Mikki0000
Member
Posts: 63
Joined: Wed Dec 28, 2011 12:50 am
Location: Päijät-Häme

Re: Zombie rampage

Post by Mikki0000 » Tue May 08, 2012 6:38 pm

ei toimi !
exe tiedosto swf muotoon: Lopetettu
Tervetuloa lukemaan foorumin noloimman käyttäjän viestejä!

Post Reply