Solupeli - ohjaa kulmikas solusi ravintoketjun huipulle!

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
Kumiankka
Member
Posts: 65
Joined: Wed May 18, 2011 5:17 pm
Location: Artjärvi

Re: Solupeli - ohjaa kulmikas solusi ravintoketjun huipulle!

Post by Kumiankka » Sun Aug 07, 2011 2:37 pm

Pahoittelen tuplapostia. Uusi versio ekassa viestissä. Suurin lisäys on "Palkintokaappi", jossa on listattuna saavutukset. Kommenttia, kehitysehdotuksia ja tietoa mahdollisista bugeista otetaan vastaan.

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Re: Solupeli - ohjaa kulmikas solusi ravintoketjun huipulle!

Post by MetalRain » Tue Aug 09, 2011 9:51 pm

En tiedä mitä mieltä olet kuvien käytöstä tässä pelissä, mutta ainakin esipyöritetyt ja skaalatut kuvat ovat huomattavasti nopeampia itse pelissä kuin kaamea läjä piirtokomentoja. Pistetääs pieni esimerkki. Välilyönnistä voi vaihtaa piirtomoodia.

Code: Select all

SCREEN 1024,768

Const Creatures = 299

Const AmountOfRotation = 64
Global RotationRatio As Float

RotationRatio = 360.0/Float(AmountOfRotation)

Const AmountOfZoom = 30
Const ZoomMultiplier = 0.1
Const ZoomStartValue = 0.3

Global SH, SW, SW2, SH2

SH = ScreenHeight()
SW = ScreenWidth()
SH2 = SH/2.0
SW2 = SW/2.0

Dim ImageBox(AmountOfRotation,AmountOfZoom)

Type Creature
  Field x As Float
  Field y As Float
  Field speed As Float
  Field ang As Float
  Field size As Float
  Field r As integer
End Type

DrawToWorld ON,ON

pre$ = PreRender(LoadImage("media/cow.bmp"))

ShowMouse OFF

For i=0 To Creatures-1
  c.Creature = New (Creature)
  c\x = Rnd(-SW2,SW2)
  c\y = Rnd(-SH2,SH2)
  c\ang = Rnd(360.0)
  c\speed = Rnd(0.5,1.7)
  c\r = Rand(ConvertToInteger(c))
Next i

size#=1.0

rendermode = 1

Repeat 

  SetWindow pre$+" FPS: "+FPS()+" with "+Int(Creatures+2)+" creatures."
  
  If KeyHit(cbkeyspace) Then rendermode = Not rendermode

  If Not rendermode Then Lock()
  
  For c.Creature = Each Creature
  
    c\size = Abs(Sin((Float(Timer()+c\r)/50.0)))
    
    c\x = c\x + Cos(c\ang) * c\speed
    c\y = c\y + Sin(c\ang) * c\speed
    
    rot=0
    
    If Abs(c\x)>SW2 Then 
      c\x=(c\x/Abs(c\x))*SW2
      rot=1
    EndIf 
      
    If Abs(c\y)>SH2 Then 
      c\y=(c\y/Abs(c\y))*SH2
      rot=1
    EndIf 
    
    If rot Then c\ang# = c\ang + Rnd(160,200)
    
    If rendermode Then 
      ImageBox2(c\x,c\y,c\ang,c\size)
    Else 
      Box2(c\x,c\y,90*c\size,90*c\size,c\ang)
    EndIf 
  Next c
  

  size# = Min(Max(size# + Float(MouseMoveZ())*0.1,0.0),1.0)
  
  ang# = Timer()/50.0

  If rendermode Then 
    ImageBox2(MouseWX(),-MouseWY(),ang#,size#)
  Else 
    Box2(MouseWX(),MouseWY(),90*size#,90*size#,ang#)
  EndIf 
    
  If Not rendermode Then Unlock()

  DrawScreen 

Forever

Function PreRender(MasterImage)

  t=Timer()
  
  For rot = 0 To AmountOfRotation-1
  
    ImageBox(rot,0) = CloneImage(MasterImage) 
    
    w = ImageWidth(ImageBox(rot,0))
    h = ImageHeight(ImageBox(rot,0))
  
    For zoom = 1 To AmountOfZoom
      
      z# = (ZoomStartValue+zoom*ZoomMultiplier)
    
      ImageBox(rot,zoom) = ScaleImage(ImageBox(rot,0),w*z#,h*z#)
      RotateImage ImageBox(rot,zoom),RotationRatio*Float(rot)
    Next zoom
  
  Next rot 
  
  t=Timer()-t
  
  Return "Prerendering with "+AmountOfRotation+" rotations And "+AmountOfZoom+" zoom levels took "+t+" ms."

End Function 

Function ImageBox2(x#,y#,ang#,size#)
  iSize = Min(Max(RoundDown(size#*AmountOfZoom),1),AmountOfZoom)
  iAng = RoundDown(WrapAngle(ang#)/RotationRatio)
  DrawImage ImageBox(iAng,iSize),x#,y#
End Function 

Function ScaleImage(_image, _width, _height)

  _image_width = ImageWidth(_image)
  _image_height = ImageHeight(_image)

  
  // Tehdään temppikuva johon skaalataan ensin vain leveys
  lTempImage = MakeImage(_width, ImageHeight(_image))
  DrawToImage lTempImage
  For x = 0 To _width - 1
   sx# = Float(_image_width) / Float(_width) * Float(x)
   DrawImageBox _image, x, 0, sx, 0, 1, _image_height, OFF,OFF
  Next x
  lTempImage_width = ImageWidth(lTempImage)
  DrawToScreen
  
  _image = MakeImage(_width, _height)

  // Skaalataan myös pystysuunnassa
  DrawToImage _image
  For y = 0 To _height - 1
   sy# = Float(_image_height) / Float(_height) * Float(y)
   DrawImageBox lTempImage, 0, y, 0, sy, lTempImage_width, 1, OFF,OFF
  Next y
  DrawToScreen
  DeleteImage lTempImage
  
  Return _image
End Function

Function Box2(_x#, _y#, _hsize#, _vsize#, _angle#)
  
  //nää tarttee laskea vain kerran
  h2# = _hsize / 2.0 
  v2# = _vsize / 2.0

  xx1# = Cos(_angle)*v2    //laatikon x-suunnan x koordinaatti
  xy1# = Cos(_angle+90.0)*h2 //laatikon y-suunnan x koordinaatti
  
  yx1# = - Sin(_angle)*v2   //laatikon x-suunnan y koordinaatti
  yy1# = - Sin(_angle+90.0)*h2 //laatikon y-suunnan y koordinaatti

  x1 = _x + xx1 + xy1   //oikea yläkulma
  y1 = _y + yx1 + yy1
  
  x2 = _x - xx1 + xy1  //vasen yläkulma
  y2 = _y - yx1 + yy1
  
  x3 = _x - xx1 - xy1  //vasen alakulma
  y3 = _y - yx1 - yy1
  
  x4 = _x + xx1 - xy1    //oikea alakulma
  y4 = _y + yx1 - yy1
  
  trifiller(x1 , y1 , x2 , y2 , x3 , y3 )
  trifiller(x1 , y1 , x3 , y3 , x4 , y4 )
  
  Line x1,y1,x2,y2
  Line x2,y2,x3,y3
  Line x3,y3,x4,y4
  Line x4,y4,x1,y1
  
End Function

Function trifiller(x1,y1,x2,y2,x3,y3) 'kolmion kärkipisteet p1, p2, p3
  'järjestetään pisteet y koordinaatin perusteella
  If y2<y1 Then 'jos p2 on ylempänä kuin p1 vaihdetaan niiden paikkaa
    tmp=y1
    y1=y2
    y2=tmp
    
    tmp=x1
    x1=x2
    x2=tmp
  EndIf
  
  If y3<y1 Then 'jos p3 on ylempänä kuin p1 vaihdetaan niiden paikkaa
    tmp=y1
    y1=y3
    y3=tmp
    
    tmp=x1
    x1=x3
    x3=tmp
  EndIf
  
  If y3<y2 Then 'jos p3 on lempänä kuin p2 vaihdetaan niiden paikkaa
    tmp=y2
    y2=y3
    y3=tmp
    
    tmp=x2
    x2=x3
    x3=tmp
  EndIf
  
  'pisteet ovat nyt järjestyksessä
  'ylhäältä alas p1(x1,y1), p2(x2,y2), p3(x3,y3)
  
  dy1=y2-y1'pystysuora matka p1:sta p2:seen
  dx1=x2-x1'vaakasuora matka p1:sta p2:seen
  
  dy2=y3-y1'pystysuora matka p1:sta p3:meen
  dx2=x3-x1'vaakasuora matka p1:sta p3:meen
  
  If dy1 Then 'jos kolmion yläosa on pidempi kuin 0
    'käydään läpi kaikki vaakaviivat kolmion yläosassa(p1-p2)
    For i = y1 To y2
      'lasketaan seuraava x-koordinaatti p1:stä p2:seen
      ax=x1+((i-y1)*dx1)/dy1
      'lasketaan seuraava x-koordinaatti p1:stä p3:meen
      bx=x1+((i-y1)*dx2)/dy2
      
      Line ax,i,bx,i 'piirretään viiva kolmion reunojen välille
    Next i
  EndIf
  
  dy1=y3-y2'pystysuora matka p2:sta p3:meen
  dx1=x3-x2'vaakasuora matka p2:sta p3:meen
  
  If dy1 Then 'jos kolmion alaosa on pidempi kuin 0
    'käydään läpi kaikki vaakaviivat kolmion alaosassa(p2-p3)
    For i = y2 To y3
      'lasketaan seuraava x-koordinaatti p2:stä p3:meen
      ax=x2+((i-y2)*dx1)/dy1
      'lasketaan seuraava x-koordinaatti p1:stä p3:meen
      bx=x1+((i-y1)*dx2)/dy2
      
      Line ax,i,bx,i 'piirretään viiva kolmion reunojen välille
    Next i
  EndIf
End Function

Kumiankka
Member
Posts: 65
Joined: Wed May 18, 2011 5:17 pm
Location: Artjärvi

Re: Solupeli - ohjaa kulmikas solusi ravintoketjun huipulle!

Post by Kumiankka » Thu Aug 11, 2011 10:20 am

Muuten varmaan käyttäisin esirenderöityä, mutta kun täytyisi tehdä kuvat leveys- ja pystysuuntaiselle koolle ja niiden pyörityksille niin nykyisellä maksimikoolla ja vain kahdeksallakin pyörityssuunnalla se olisi 100 * 100 * 8 = 80 000. Kahdeksankymmenentuhannen kuvan esirenderöinti kestäisi kyllä aika reilusti, varsinkin kun cb:n rotateimage on niin järkyttävän hidas...

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Solupeli - ohjaa kulmikas solusi ravintoketjun huipulle!

Post by Latexi95 » Thu Aug 11, 2011 1:03 pm

Kumiankka wrote:Muuten varmaan käyttäisin esirenderöityä, mutta kun täytyisi tehdä kuvat leveys- ja pystysuuntaiselle koolle ja niiden pyörityksille niin nykyisellä maksimikoolla ja vain kahdeksallakin pyörityssuunnalla se olisi 100 * 100 * 8 = 80 000. Kahdeksankymmenentuhannen kuvan esirenderöinti kestäisi kyllä aika reilusti, varsinkin kun cb:n rotateimage on niin järkyttävän hidas...
Kai muuten lukitset näyttöpuskurin, kun piirrät viivat? Line on paljon nopeampi, kun sitä käytetään lukittuun puskuriin.

Kumiankka
Member
Posts: 65
Joined: Wed May 18, 2011 5:17 pm
Location: Artjärvi

Re: Solupeli - ohjaa kulmikas solusi ravintoketjun huipulle!

Post by Kumiankka » Sat Sep 10, 2011 4:10 pm

Projekti on vaipunut syväjäähän... Saatan joskus vielä ruveta jatkamaan, mutta nyt ei ainakaan enää mielenkiinto jaksa riittää... Jos jotakuta kiinnostaa tutustua pelin lähdekoodiin niin annan sen nyt vapaaseen jakoon/käyttöön.
Solupeli_sorsapaketti.zip
(478.86 KiB) Downloaded 200 times
Koodi on moninpaikoin sekavaa ja vähäisesti kommentoitua, mutta toivottavasti siitä on jollekkin jotain iloa.

Post Reply