Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
Post Reply
User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by atomimalli » Tue May 24, 2011 5:46 pm

Aloitin muutama vuosi sitten nes-emulaattoria coolbasicilla, mutta se jäi kesken muutaman bugin ja yhteistyön puutteen vuoksi. Sain äskettäin kauan epäkunnossa olleen tietokoneen pälle ja jatkoin projektia. Nyt taas hiipui innostus, mutta katson parhaaksi esitellä projektin virallisesti ja antaa uudestaan mahdollisuuden muidenkin osallistua siihen. Tästä seuraa siis kattava selostus nesin toiminnasta emulaattorin kannalta, emulaattorin toteutuksesta ja toiminnasta, sekä sen suunnitelmista. Kysymyksiä saa esittää ja päivityksiä lähettää pätsiformaatissa(lisätietoa lopussa jos muistan pistää) muutoksien seuraamisen ja mergeyksen helpottamiseksi ja valmiina koodina rinnalla.

Koodia on tähän mennessä kertynyt vähän päälle 600 riviä. Se on aika tiivistä. Vähän ilmaa on jänyt kohtiin, joita ei ole vielä tehty, mutta on otettu silti huomioon.

Nykytilanne lyhyesti:
Vain kaksi romia toimii tiedetysti: fighter f8000 ja zelda title screen simulator. Jälkimmäinen toimii täysin spritejä lukuunottamatta ja ensimmäisestä toimii valikko ja pelin osalta tausta.Mikään ei toimi vielä pelattavasti. Fps on noin yksi, useinmiten alle sen. Nopeammilla koneilla on potentiaalia yksinkertaisempien pelien osalta jopa 60fpsään, mutta tavoitefps on noin kymmenen.
Pääoptimointikeino tulee olemaan HLE eli high level emulation. Se meinaa tiettyjen komentosarjojen korvaamista suoraan niiden toteuttamisella komennontarkan emuloinnin sijaan. Project64 on tunnettu hle:n hyödyntäjä. Se sai muistaakseni nelinkertaistettua suorituskykynsä sillä.
Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa virallisista komennoista on lisätty. Värit toimivat. Taustan piirto toimii. Spritet eivät toimi. Ohjaimen luku antaa randomin nappiyhdistelmän. Yhtäkään mapperia ei ole lisätty. Ne fallbackaavat NOMAPPERiin, mutta niiden ohjelmointi on otettu huomioon.

Emulaattorin rakenne

Käynnistys.
-Emulaattori analysoi romin, merkitsee mapperin ja muut tiedot ylös, lataa ohjelman omaan muistipalaansa ja grafiikkamuistin toiseen.
-Muistia alustetaan romille, ramille, vromille ja vramille. spriterami puuttuu tällä hetkellä, kuten kaikki muukin niihin liittyvä.
-Alustetaan kaikki prosessorin ja näytönohjaimen tarvitsemat globaalit.
-Ladataan paletti ja valmistellaan maskit optimoitua renderöintitapaa varten, sekä varataan kuva ruudulle piirtoa varten.

Emulointi.

Prosessorin emulointi tapahtuu tapahtuu isolla selectillä komento kerrallaan. Loopin alussa luetaan komento ja select valitsee sen komennon koodin.
Koodin kuuluu lisätä program counteria komennon viemä määrä tavuja ja syklilaskuria myös oikea määrä. Ne ilmenevät 6502-prosessorin dokumentaatioista. Olen käyttänyt tätä: http://www.obelisk.demon.co.uk/6502/reference.html
esimerkki:

Code: Select all

      Case 169'A9 LDA Immediate
        A=readmem(pc+1)
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+2
Komento LDA eli A-rekisterin asetus muistista Immediate-osoitustavlla. Osoitustavoista myöhemmin lisää, mutta immediate tarkoittaa sitä että arvo seuraa heti komennon perässä, eli osoitteessa pc+1. PC on se kohta, missä ohjelmassa ollaan menossa. koska komento oli kaksitavuinen, niin pc:iin lisätään 2. komento vie myös kaksi sykliä prosessoriaikaa, joten siihenkin lisätään kaksi. tuo mystinen flagirivi muuttaa prosessorissa olevaa muutamaa flagia komennon vaatimilla tavoilla. Muut komennot voivat käyttää niitä hyväksi esimerkiksi vertailussa. Miinuslaskussa esimerkiksi Z(=Zero) kertoo että olivatko luvut samat, kosta silloin lasku meni tasan. N taas on että tuliko negatiivinen. Negatiivisuus käy ilmi eniten merkitsevästä bitistä, joten shr on nopein tapa siirtää se tieto flagiin. Vertailuoperaattori voi käyttää myös tätä flagia. Näin nesillä hoitu iffit sun muut, silmukat vaikka.
Yleensä kirjoitan myös heksan ja komennon tiedot kommenttiin.

Jos komentoa ei ole lisätty, niin emulaattori printtaa komennon punaisena sekä desimaalina että heksana.

Code: Select all

      Default'jos komentoa ei löytynyt
        cycle+1
        pc+1
        Color 255,0,0
        Print op+" "+Right(Hex(op),2)
        'Wait 2000
debugggausta auttamaan waitin voi epäkommentoida tai komentoiin voi lisätä omi printtejä tai setwindoweita ja waitteja.

Prosessorin emuloinnin jälkeen on tällainen pätkä:

Code: Select all

  'Print op+" "+Right(Hex(op),2)
  Color 255,255,255
  ppu()
  'printstatus()
  'If N>1 Or N<0 Then Wait 5000
  'WaitKey
  'If KeyDown(cbkeyp) Then printstatus()
  'If Not KeyDown(cbkeyspace) Then WaitKey' Else Wait 1'50
  //vblankin generointi
  If cycle<4 Or cycle>(cycle2+1789773/60) Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle2=cycle:ppu_vblank=1:Print "vblank"':Wait 2000
Se on suurimmaksi osaksi kommentoitu nopeuden vuoksi, mutta debuggausta auttamaan voi laittaa komennon ja prosessorin tilan näkymän joka komennolla ja waitkeyn komentojen välille.
Vblankin generointi tarkoittaa sitä että kuva piirretään joka framen lopuksi tai poikkeuksellisesti silloin kun painetaan v-kirjainta. Tuosta voisi ehkä poistaa cycle2-jutun, se on siinä vain sen vuoksi että television päivitystaajuus ei mene tasan prosessorin taajuuden kanssa.
ppu() piirtää ruudun jos vblank on tullut. Sitä kutsutaan joka kierroksella sen vuoksi, että jotkut nes-ohjelmat muokkaavat videomuistia piirtämisenkin aikana tiettyjen tulosten saamiseksi. optimoitu rendermetodi ei toistaiseksi tue mitään niistä eikä sillä ole mahdollisuuksiakaan toteuttaa niistä kaikkia, mutta rendermethod0lla on mahdollisuus tukea niitä. Nyt kuitenkin koko ruutu piirretään vain vblankin yhteydessä, joten se on siellä melkein turhaan.

Muistin luku:
Nesissä on enemmän muistiosotteita, kuin muistia. Lisäksi muistialueet voivat osoittaa hyvin erilaisiin juttuihin ja monet muistipaikat osoittavatkin samaan. Osa muistipaikoista ei edes ole varsinaista muistia, vaan toimittavat jotain muuta tehtävää, kuten äänen tai näytön ohjaus tai ohjaimen tilan luku. Siksi muistin lukuun tarvitsee oman väliohjaimen. Sen tehtävää hoitaa readmem(). Siellä tapahtuu myös mapperikohtainen kikkailu, mistä lisää myöhemmin.
Jos muistialuetta ei ole niin palautuu väylään viimeksi työnnetty arvo eli muistipaikan ylempi tavu.
funktio on jaettu iffeillä selkeästi muistialueisiin. siellä on rekisterien käsittely paikallaan, vaikka niitä ei olekaan erityisemmin lisätty. Mappereillekin on paikka valmisteltu.

Muistin kirjoitus:
Rakenne on sama kuin muistin luvullakin. Muistin kirjoituksessa mappereilla on kuitenkin suurempi osa. Niiden kontrollointi nimittäin tapahtuu kirjoittamalla romin osotteisiin. Niitä ei ole vielä koodattu, mutta paikka on valmiina.


ppu() eli picture processing unit eli näytönohjain:

ppu:ssa on koodattuna kaksi ruudunpiirtotapaa. bitti kerrallaan toimiva, joka mahdollistaa monimutkaisten efektien toimimisen myöhemmin. Se tosin on niin hidas ettei sitä kannata vakavissaan käyttää :P
Toinen renderöintitapa toimii taas tile kerrallaan ja melko erikoisesti. Ojelman käynnistyessä koko videomuisti esilasketaan neljäksi maskikuvaksi jokaista paletin väriä kohden. sitten piirtäessä tehdään neljä palettikuvaa, joihin on piirretty palettia vastaavat värit kullekkin palettialueelle. Sitten esilasketuilla maskeille rajataan näistä näkyvät alueet ja piirretään päälekäin lopulliseen nkyvään kuvaan. Tämä tekniikka osoittautui kyllin nopeaksi reaaliaikaiseen kuvan näyttämiseen nesin virallisilla säännöillä. Epäviralliset saavat tyytyä hitaampaan.Kenties silläkin voisi yrittää jotain hiukan vastaavaa. en kyllä tiedä että kannattaako tämä enää yksirivisillä parin pikselin kuvilla.

Nesin toiminta tarkemmin:
Prosessori
Nes käyttää muokattua versiota 6502-prosessorista. Suurin ero on, ettei se käytä 10-järjestelmää, vaikka D-flagi olisikin päällä. Muuten toiminta taitaa täsmätä. Kyse on kuuluisasta ja hyvin suositusta 8-bittisestä prosesorista.
Prosessorissa on kolme rekisteriä A,X ja Y. A on yleisrekisteri ja X:ll ja Y:llä on hiukan erikoistehtäviä ja ne ovat vähemmän yleisiä. Prosessori käyttää näitä tavallaan sisäisinä muuttujina. Niihin yleensä ladataan dataa muistista prosessointia varten ja tuupataan sitten tulokset takas jos on tarvis.
Näiden lisäksi on tilaflageja, jotka vaikuttavat joidenkin komentojen toimintaan. Ne yleensä ilmoittavat jotain laskutoimitusten tulosten laadusta ja mahdollistavat ohjelman kulun ohjaamisen niiden mukaan ja esimerkiksi useampitavuisten laskujen suorittamisen. Flageja ovat C, Z, I, D, B, V, N ja niiden komentokohtainen toiminta selviää referenssistä.

Prosessorissa on muistaakseni vähän yli 80 komentoa virallisesti, sekä muutamia epävirallisia komentoja, jotka ovat syntyneet vahingossa suunnittelematta. Tämä meinaa sitä että noin puolet komennoista on käyttökelvottomia. Ne ovat siis vapaita HLE-käyttöön.
Epävirallisista komennoista: http://wiki.nesdev.com/w/index.php/Prog ... al_opcodes
ja tietysti viralliset myös: http://www.obelisk.demon.co.uk/6502/reference.html

Osoitusmoodit adressing modes

Monesta komennosta on useita versioita, jotka osoittavat muistiin eri tavoin.
Empä jaksanutkaan kirjoittaa: tässä ovat. koodista voi katsoa myös mallia.http://www.obelisk.demon.co.uk/6502/addressing.html
Zero page on ainakin hyvä tietää. Se tarkoittaa ensimmäistä 256 tavua muistissa. Siitä on hyötyä nopeammassa muistin käsittelyssä.

Muisti
Nesin muistin tarkempi jakautuminen näkyy wikipediasta: http://en.wikibooks.org/wiki/NES_Progra ... memory_map
Päähuomiot ovat Zero pagessa, stackissa eli pinossa, rekisterialueissa, muistialueiden peilauksessa ja romissa. lisäksi ON mapperista riippuvia erikoisalueita.
Pino sijaitsee ihan normaalisti muistissa, joten sitä voi erikoistarkoituksiin muokata muutenkin kuin pinokomennoilla.
Ramia ei ole ruhtinaallisesti, joten käyttämätöntä muistia jää paljon. Tämä alue on "korjattu" osoittamalla zero pageen, stackiin ja ramiin aina vain uudestaan. kaikkiaan neljästi.

Näiden jälkeen tulee rekistereitä ja niiden peilit ja lisää reksitereitä.
Sitten tulee mapperispesifiä tavaraa ja itse ohjelmamuisti. Se on jostain syystä kahdessa palassa. Varmaan sen takia että toista voi sulavasti vaihdella mapperilla kun toista suoritetaan. Näin mahdollistuu suurienkin ohjelmien suoritus vähäisellä osoitettavalla muistilla.

Aivan viimeisillä muistipaikoilla opn pari erikoisosoitetta. Ne ovat ohjelmaromissa. Tämän vuoksi yksimuistipankkinen ohjelma ladataan aina jäljempään pankkiin jos oikein muistan.
Ne ovat muistiosoitteita eri tapauksien käsittelyyn. Yksi niistä kertoo, mistä ohjelman suoritus pitää aloittaa.

Rekisterit
Nesillä on kaksi settiä rekistereitä muistialueilla $2000–$2007 ja $4000–$401F
niiden tarkoitukset selviävät pääosin täältä: http://en.wikibooks.org/wiki/NES_Progra ... .2FO_ports
Rekistereitä käytetään kirjoittamalla niihin tai lukemalla niistä. Niiden käytöstä ja koodauksesta löytyy jo hiukan esimerkkiä emulaattorista. PPU:n kirjoituksesta on nimittäin osa toteutettu ja ohjaimen luku palauttaa randomin näppäinasetelman. Ohjaimen luvussa jokainen bitti tarkoittaa yhtä nappia, joten randomitavu tarkoiottaa randomia näppäinyhdistelmää.


PPU
PPUhun pääsee käsiksi kirjoittelemalla ja lukemalla tiettyjä rekistereitä. Sen muisti on erillinen prosessorin muistista. Nesissä on kahdeksan neljän värin palettia, jotka valitaan 6-bittisestä pääpaletista. Puolet niistä on taustalle ja puolet spriteille. Kaikki grafiikka koostuu 8x8 tileistä, jotka tulevat romin mukana. Taustalle voi asettaa paletin 16x16 alueita kohden. Tilejä on kaksi 256 palikan pankkia käytettävissä. Toinen niistä on taustalle ja toinen spritelle. niiden paikkaa voi vaihdella keskenään ja mapperi voi vaihtaa niitä myös. Nesin käytössä on mapperista riippuen 2 tai 4 näytöllistä muistia taustan esittämiseen. tämä mahdollistaa skrollauksen.

MAPPERIT
Mapperit ovat nes-kaseteissa olevaa omaa rautaa, joka mahdollistaa enemmän ohjelma- ja grafiikkamuistin käytön, kuin osoitettavaa muistia olisi, sekä kaikenlaisia erityiskikkoja kuten jaetun ruudun ja muuta erikoista. Niitä ohjataan kirjoittamalla ohjelmaromiin. Mappereita on satoja, mutta muutamalla yleisimmällä pääsee jo pitkälle. Niiden päätehtävä on muistialueiden osoituksen muuttelu, mutta ne pystyvät kontrolloimaan myös ruudun jakamista(=mm. alapalkki) triggeröimällä keskeytyksen ajastetusti tai jopa laajentamaan näytönohjaimen kykyjä.

HLE
Hle on tarkoitus toteuttaa esikäsittelemällä koodi ja korvata hidastavat kooinpätkät omilla komennoilla. Siihen käytetään prosessorin käyttökelvottomia komentoja, jotka ovat vapaita. Tämä mahdollistaa reaaliaikasen nes-emulaattorin coolbasicilla.
Ensimmäinen ja helpoin optimoitava on zeldatitlescreenissä olevan idleloopin korvaaminen suoraan vblankiin hyppäämiseen. Toinen on taas vblankin odotus. sitten voi varmaan kirjoittaa jonkun analysointipätkän, joka selvittää että mihin koodinptkiin kuluu eniten aikaa ja niitä korvaamalla saa sitten enemmän nopeutta.

Äänet
Nes käyttää viittä äänikanavaa. Kahta kanttiaaltoa, yhtä kolmio-aaltoa, noisea ja sampleja soittavaa kanavaa.
Kantti-aalloista voi vaihtaa taajuutta, voimakkuutta ja kantin pituuksien suhdetta. Kolmio-aallossa voi muuttaa taajuutta. Noisessa voi muuttaa päivitysnopeutta(=korkeus) ja toistoa(=metallinen ääni). Samplet ovat yksibittisiä. Niitä käytetään enimmikseen rummuissa, mutta joissan tapauksissa jopa puheessa.
Kaikki nesin äänet on tehty näitä yhdistelemällä. Yhdeltä kanavalta voi kuulua vain yksi ääni kerralla. Eri kuuloisia ääniä saa aikaan säätelemällä taitavasti kanavien eri parametreja ja kenties yhdistelemällä. Myös tremolo on yleinen keino saada enempi irti nesin äänistä. Se tarkoittaa sointujen muodostamista toistamalla sävelet nopeasti peräkkäin samalla kanavalla.

Romit
Tämä emulaattori lukee romeja ines-muodossa. Se ei välitä päätteestä, kunhan sisältö on oikein.
Formaatin dokumentaatiota löytyy täältä: http://wiki.nesdev.com/w/index.php/INES http://nesdev.parodius.com/neshdr20.txt

Heksadesimaaleista
Kaikki nes-dokumentaatio käyttää heksadesimaaleja, koska ne ovat luonnollisia bittiympäristössä. Ne menevät tasan tavujen ja bittien kanssa ja niistä näkee suoraan yksittäisten bittien asennon vain katsomalla.
Heksadesimaalijärjestelmässä on kuusitoista merkkiä kymmenen sijaan. yksi heksanumero vastaa neljää bittiä. merkit ovat 0-9 ja näiden päälle vielä A-F. Laskusäännöt ja logiikka on täysin sama kuin kymmenjärjestelmässäkin. Kymmenjärjestelmässä tulee uusi numero lukuun mukaan aina kun tullaan uuteen kymmenpotenssiin. Heksa, eli 16-järjestelmässä sama ilmiö tuleekin kuudentoista potensseilla koska numeroita on 16. Vertaa: 9->10, F->10 ja 99->100, FF->100. F opn kymmenjärjestelmässä 15, joten 10 on 16 kun muutetaan heksajärjestelmästä kymmenjärjestelmään. FF on taas 255 (16^2-1) ja 100 on sitten 256. Merkkien lisääntyessä niiden painoarvo aina 16-kertaistuu. Heksa-arvo 543 muutetaan kymmenjärjestelmään näin: 5*16^2+4*16+3. Tästä tulee 1347. AB opn taas 10*16+11=171. Sen laskikin nopeasti päässä :P
Coolbasicissa ja windowsin laskimessa on kätevät muuntotoiminnot heksoille. Winxp:ssä muuntotoiminto löytyy kun laskimen valikosta valitseee funktiolaskin ja uudemmista taitaa löytyä ohjelmointilaskimena. Coolbasicissa on Hex()-funktio, jolla saa luvusta nopeasti heksan. Toiseen suuntaan toimiva funktio löytyy varmaan CBrepositorystä.
Heksat on nesin yhteydessä tapana merkitä edessä olevalla dollarimerkillä ettei niitä sekoita kun niissä ei ole aina kirjaimia mukana.
Coolbasic ei ymmärrä heksoja oikein vaikka se onkin ymmärtävinään. Osan se ymmärtää oikein ja osaa ei. Siksi olen käyttänyt koodissa kymmenjärjestelmää.


Todo
-Loput komennot
-Spritet
-Ohjaus
-HLE
-Mappereita
-Loogisten bittioperaatioiden vaihtaminen inlinestä esilaskettuihin. [TEHTY]

Pätsien postaaminen
Jotta ei tulisi sekaannuksia, niin minusta olisi parasta että uudet koodinpätkät lähetetään pelkilteen ja aihealuetain. Uudet komennot erikseen, mapperikoodinpätkät paikan mukaan ja rekisteritoiminnot paikan mukaan. Ei ole pakko, mutta se helpottaa koodien yhdistämistä jos useampi tekee jotain yhtäaikaa. Mukaan myös koko koodi ja kasvava versionumero ja se minkä pohjalta on tehnyt että on helppo jatkaa ja varmistaa että kaikki lisäykset säilyy.

Rev.1

Code: Select all

Jouduin poistamaan kun meni maksimimerkkimäärä yli
EDIT:

Hosuin tuon äskösen kanssa. Sillä ei enää toiminut zelda title screen. Samalla esimerkki muokkauksien lähetyksestä.
Rev.2

Code: Select all

  SCREEN 600,300

  'avaa rom
  file$="zeldatitlescreen\zelda.nes"
  'file$="random\city.nes"
  'file$="fighter_f8000\fighter_f8000.nes"
  'file$="soda cans\sprite.nes"
  'file$=CommandLine()


  //headerin käsittely
  f=OpenToRead(file$)
  size=FileSize(file$)

  Global rombanks,vrombanks,mapper
  headercheck=(ReadInt(f)=441664846)
  rombanks=ReadByte(f)
  vrombanks=ReadByte(f)
  t=ReadByte(f)
  mapper=t Shr 4 + ReadByte(f) Shr 4
  mirroring=t Mod 16


  'infoa
  Print "headerin tarkistus: "+headercheck
  Print "rombanks: "+rombanks
  Print "vrombanks: "+vrombanks
  Print "mapper: "+mapper
  Print "mirroring: "+mirroring
  Print "tiedostokoko: "+size+"(muistia "+(rombanks*16384+vrombanks*8192)+")tavua"

  //luetaan muistipalikoihin
  SeekFile f,16
  Global rom,vrom,ram,ppuram
  rom=MakeMEMBlock(rombanks*16384+1)
  vrom=MakeMEMBlock(vrombanks*8192*2*2)
  For i=0 To 16384*rombanks
    PokeByte rom, i, ReadByte(f)
  Next i

  For i=0 To 2*8192*vrombanks-1
    PokeByte vrom, i, ReadByte(f)
  Next i

  ram=MakeMEMBlock(2048)

  ppuram=MakeMEMBlock(16380)

  //flagit ja rekisterit
  Global C,Z,I,D,B,V,N'flageja asmidokumentissa n on s statusrekisteristä
  Global A,X,Y'rekisterit
  Global S'stack
  Global ppu_vblank,ppuaddr_addr,ppuaddr_addr0,ppuaddr_addr1,ppuaddr_turn
  Global cycle,PC

  //piirto
  Global rendermethod
  rendermethod=1
  Dim renderlayers(7)
  Dim maskedtiles(3)

  Global scr
  scr=MakeImage(256,240)
  Dim palette(64)
  palette(0)=8158332:palette(1)=252:palette(2)=$188:palette(3)=4466876
  palette(4)=9699460:palette(5)=9699460:palette(6)=11014144:palette(7)=8918016
  palette(8)=5255168:palette(9)=30720:palette(10)=26624:palette(11)=22528
  palette(12)=16472:palette(13)=0:palette(14)=0:palette(15)=0
  palette(16)=12369084:palette(17)=30968:palette(18)=22776:palette(19)=6833404
  palette(20)=14155980:palette(21)=14942296:palette(22)=16267264:palette(23)=14965776
  palette(24)=11303936:palette(25)=47104:palette(26)=43008:palette(27)=43076
  palette(28)=34952:palette(29)=0:palette(30)=0:palette(31)=0
  palette(32)=16316664:palette(33)=3980540:palette(34)=6850812:palette(35)=9992440
  palette(36)=16283896:palette(37)=16275608:palette(38)=16283736:palette(39)=16556100
  palette(40)=16300032:palette(41)=12122136:palette(42)=5822548:palette(43)=5830808
  palette(44)=59608:palette(45)=7895160:palette(46)=000000:palette(47)=000000
  palette(48)=16579836:palette(49)=10806524:palette(50)=12105976:palette(51)=14203128
  palette(52)=16300280:palette(53)=16295104:palette(54)=15782064:palette(55)=16572584
  palette(56)=16308344:palette(57)=14219384:palette(58)=12122296:palette(59)=$12122328
  palette(60)=64764:palette(61)=16308472:palette(62)=$000000:palette(63)=$000000

  For i=0 To 3 'rendermethod 1 juttuja
    renderlayers(i)=MakeImage(256,240)
    MaskImage renderlayers(i),cbmagenta
  Next i
  For i=4 To 7
    renderlayers(i)=MakeImage(256,240)
    MaskImage renderlayers(i),cbblack
  Next i
  'prerendataan tilet
  For i=0 To 3
    maskedtiles(i)=MakeImage(512*8*vrombanks,8)
    drawtoimage maskedtiles(i)
      For j=1 To 512*vrombanks
        For y=0 To 7
          byte1=PeekByte(vrom,j*16-1+y)
          byte2=PeekByte(vrom,j*16+7+y)
          For x=0 To 7
            If Not (((byte1 Shr (7-x)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-x)) Mod 2))Shl 1)=i Then PutPixel j*8+x,y,255 Shl 16 +255
            'PutPixel j*8+x,y,((byte1 Shl (25+x)) Shr 31 + (byte2 Shl (25+x)) Shr 30)*64
          Next x
        Next y
        'If (j Mod 4) then Line j+i,0,j+i+8,8
      Next j
    DrawToScreen
  Next i


  Global aika

  //emulaattori
  pc=readmem(65533) Shl 8 + readmem(65532)'reset-osoitin, eli aloituskohta osoitteesta $FFFE
  Print "alkuosoitin: "+pc
  running=1
  While running
    op=readmem(pc)
      Select op
        Case 9'09 ORA
          par=readmem(pc+1)
          A=((A Shr 7) Or (par Shr 7)) Shl 7 +((A Shl 25 Shr 31) Or (par Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((A Shl 26 Shr 31) Or (par Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((A Shl 27 Shr 31) Or (par Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((A Shl 28 Shr 31) Or (par Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((A Shl 29 Shr 31) Or (par Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((A Shl 30 Shr 31) Or (par Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((A Shl 31 Shr 31) Or (par Shl 31 Shr 31))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
          pc+2
          cycle+2
        Case 10'0A
          C=A Shr 7
          A=(A Shl 1) Mod 256
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
          pc+1
          cycle+2
        Case 16'10 BPL Relative
          If N=0 Then
            param=readmem(pc+1)
            oldpc=pc
            pc=pc+1+(param Mod 128)-((param>127)*127)
            cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))
          Else
            pc+2
            cycle+2
          EndIf
        Case 24'18 CLC
          C=0
          pc+1
          cycle+2
        Case 32'JSR
          writemem(256+S,(PC+2) Shr 8)
          S=(256+S+1) Mod 256
          writemem(256+S,(PC+2) Mod 256)
          S=(256+S+1) Mod 256
          pc=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          cycle+6
          'pc+3
          Color cbmagenta
        Case 41'29 AND Immediate
          par=readmem(pc+1)
          A=((A Shr 7) And (par Shr 7)) Shl 7 +((A Shl 25 Shr 31) And (par Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((A Shl 26 Shr 31) And (par Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((A Shl 27 Shr 31) And (par Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((A Shl 28 Shr 31) And (par Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((A Shl 29 Shr 31) And (par Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((A Shl 30 Shr 31) And (par Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((A Shl 31 Shr 31) And (par Shl 31 Shr 31))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+2
        Case 42'2A ROL
          T=A Shr 7
          A=A Shl 1 - T Shr 8 +C
          C=T
          pc+1
          cycle+2
        Case 44'2C BIT
          par=readmem(pc+1)
          T=((A Shr 7) And (par Shr 7)) Shl 7 +((A Shl 25 Shr 31) And (par Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((A Shl 26 Shr 31) And (par Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((A Shl 27 Shr 31) And (par Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((A Shl 28 Shr 31) And (par Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((A Shl 29 Shr 31) And (par Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((A Shl 30 Shr 31) And (par Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((A Shl 31 Shr 31) And (par Shl 31 Shr 31))
          If T=0 Then Z=1 Else Z=0
          N=par Shr 7
          V=par Shl 25 Shr 31
          pc+3
          cycle+4
        Case 72'48 PHA
          writemem(S,A)
          S+1
          pc+1
          cycle+3
        Case 76'4C JMP absolute
          pc=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          cycle+3
        Case 96'RTS
          S=(256+S-1) Mod 256
          tS=(256+S-1) Mod 256
          pc=readmem(256+S)+1+readmem(256+tS)Shl 8
          S=tS
          cycle+6
          Color cbmagenta
        Case 101'65 ADC Zero Page
          A=A+readmem(readmem(pc+1))+c
          If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
          If A=0 Then Z=1 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 104'68 PLA
          S-1
          A=readmem(S)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+4
        Case 105'69 ADC Immediate
          A=A+readmem(pc+1)+c
          If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 106'6A ROR
          T=A Mod 2
          A=A Shr 1 + C Shl 7
          C=T
          pc+1
          cycle+2
        Case 109'6D ADC Absolute
          A=A+readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))+c
          If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3
          cycle+4
        Case 120'78 SEI 1 -> I
          I=1
          pc+1
          cycle+2
        Case 132'84 STY Zero page
          writemem(readmem(pc+1),Y)
          'Print "       STY "+readmem(pc+1)+" ("+readmem(readmem(pc+1))+")"
          pc+2
          cycle+3
        Case 133'85 STA Zero Page
          writemem(readmem(pc+1),A)
          pc+2
          cycle+3
        Case 134'86 STX Zero Page
          writemem(readmem(pc+1),X)
          pc+2
          cycle+3
        Case 136'88 DEY Y - 1 -> Y
          Y=(256+Y-1) Mod 256
          pc+1
          cycle+2
          N=Y Shr 7
          Z=(Y=0)
        Case 138'8A TXA
          A=X
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+2
        Case 140'8C STY Absolute
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),Y)
          pc+3
          cycle+4
        Case 141'8D STA Absolute
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),A)
          pc+3
          cycle+4
        Case 142'8E STX Absolute
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),X)
          'Print "      "+(readmem(pc+1) Shl 8 + readmem(pc+2))
          pc+3
          cycle+4
        Case 145'91 STA (Indirect),Y
          par=readmem(pc+1)
          writemem((readmem(par+1) Shl 8 + readmem(par) + Y),A)
          'Print "  STA"+"("+par+"),Y="+Y+" =STA "+(readmem(par+1) Shl 8 + readmem(par) + Y)
          pc+2
          cycle+6
        Case 149'95 STA zero page, X
          writemem((X+readmem(pc+1))Mod 256,A)
          pc+2
          cycle+4
        Case 152'98 TYA
          A=Y
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+2
        Case 153'99 STA Absolute, Y
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)+Y,A)
          pc+3
          cycle+5
        Case 154'9A TXS X -> S
          writemem(256+S,X)
          S=(256+S+1) Mod 256
          pc+1
          cycle+2
        Case 157'9D STA Absolute, X
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)+X,A)
          pc+3
          cycle+5
        Case 160'A0 LDY Immediate
          Y=readmem(pc+1)
          pc+2
          cycle+2
          N=Y Shr 7
          Z=(Y=0)
        Case 162'A2 LDX Immediate
          X=readmem(pc+1)
          pc+2
          cycle+2
          N=X Shr 7
          Z=(X=0)
        Case 164'A4 LDY Zero Page
          Y=readmem(readmem(pc+1))
          If Y=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=Y Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 165'A5 LDA Zero Page
          A=readmem(readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 166'A6 LDX Zero Page
          X=readmem(readmem(pc+1))
          If X=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 168'A8 TAY
          Y=A
          If Y=0 Then Z=1 Else Z=0:N=Y Shr 7
          pc+1
          cycle+2
        Case 169'A9 LDA Immediate
          A=readmem(pc+1)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+2
        Case 170'AA TAX
          X=A
          If X=0 Then Z=1 Else Z=0:N=X Shr 7
          pc+1
          cycle+2
        Case 173'AD LDA Absolute
          A=readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3
          cycle+4
        Case 177'B1 LDA (Indirect),Y
          par=readmem(pc+1)
          p2=readmem(par)
          A=readmem(readmem(par+1) Shl 8 + p2 + Y)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          If p2+Y>255 Then cycle=6 Else cycle=5
          pc+2
        Case 185'B9 LDA Absolute, Y
          addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          A=readmem(addr+ Y)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3  
          cycle=cycle+4+((addr Shr 8) =((addr+Y)Shr 8) )
        Case 189'BD LDA Absolute,X
          addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          A=readmem(addr+ X)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3  
          cycle=cycle+4+((addr Shr 8) =((addr+X)Shr 8) )
        Case 198'C6 DEC Zero-page
          par=readmem(pc+1)
          par2=(256+(readmem(par)-1)) Mod 256
          writemem(par,par2)
          'Print "   DEC "+par+" ="+readmem(par)
          pc+2
          cycle+5
          N=par2 Shr 7
          Z=(par2=0)
        Case 200'C8 DEY
          X=(256+Y-1) Mod 256
          pc+1
          cycles+2
          N=Y Shr 7
          Z=(Y=0)
        Case 201'C9 CMP
          T=(256+A-readmem(pc+1)) Mod 256
          C=(T>=0)
          Z=(T=0)
          N=T Shr 7
          pc+2
          cycle+2
        Case 202'CA DEX X - 1 -> X
          X=(256+X-1) Mod 256
          pc+1
          cycles+2
          N=X Shr 7
          Z=(X=0)
        Case 208'D0 BNE Relative
          If Z=0 Then
            param=readmem(pc+1)
            oldpc=pc
            pc=pc+1+(param Mod 128)-((param>127)*127)
            cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))'OPTIMOI!
          Else
            pc+2
            cycle+2
          EndIf
          'Print "hyaa"
        Case 216'D8 CLD 0 -> D(D-flagilla ei nesissä ole mitään käyttöä)
          D=0
          pc+1
          cycle+2
        Case 224'E0 CPX
          T=(256+X-readmem(pc+1)) Mod 256
          C=(T>=0)
          Z=(T=0)
          N=T Shr 7
          pc+2
          cycle+2
        Case 230'E6 INC Zero Page
          addr=readmem(pc+1)
          writemem(addr,(readmem(addr)+1) Mod 256)
          pc+2
          cycle+5
        Case 232'E8 INX
          X=(X+1)*(X<>255)
          If X=0 Then Z=1 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+2
        Case 234'EA NOP
          pc+1
          cycle+2
        Case 240'F0 BEQ
          If Z=1 Then
            param=readmem(pc+1)
            oldpc=pc
            pc=pc+1+(param Mod 128)-((param>127)*127)
            cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))'OPTIMOI!
          Else
            pc+2
            cycle+2
          EndIf
        Case 253'FD SBC Absolute,X
          'addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          par1=readmem(pc+2)
          par2=readmem(pc+1)
          addr=par1 Shl 8 + par2 +X
          A=A-readmem(addr)
          If A<0 Then A=0:C=1 Else C=0
          'owerflowi puuttuu
          pc+3
          cycle=cycle+4+par2+X>255
          Color cbmagenta
        Default'jos komentoa ei löytynyt
          cycle+1
          pc+1
          Color 255,0,0
          Print op+" "+Right(Hex(op),2)
          'Wait 2000
      EndSelect
    'Print op+" "+Right(Hex(op),2)
    Color 255,255,255
    ppu()
    'printstatus()
    'If N>1 Or N<0 Then Wait 5000
    'WaitKey
    'If KeyDown(cbkeyp) Then printstatus()
    'If Not KeyDown(cbkeyspace) Then WaitKey' Else Wait 1'50
    //vblankin generointi
    If cycle<4 Or cycle>(cycle2+29829) Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle2=cycle:ppu_vblank=1:Print "vblank"':Wait 2000
  Wend  Function readmem(address)//koko prossun muisti
    If address=>32768 Then//ROM
      Select mapper
        Case 0'NOMAPPER
          If rombanks=1 Then 'käsittely yhdellä rompankilla, se peilautuu ylä ja alapankkiin.
            'Print (address-32768) Mod 16384
            Return PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
          ElseIf rombanks=2 'kahdella rompankilla ne näkyy peräkkäin(ei testattu)
            'Print address-32768
            Return PeekByte(rom,address-32768)
          Else
            MakeError rombanks+" pankkisia NOMAPPER-romeja ei ole"+chr(10)+"(an error that was impossible to occur has just occured.)"
          EndIf
         Default
          If rombanks=1 Then 'nomapper
            Return PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
          Else
            Return PeekByte(rom,address-32768)
          EndIf
          'MakeError mapper+"ei ole tuettu mapperi"
      EndSelect
    ElseIf address<8192 Then//RAM
      Return PeekByte(ram,address)
    ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
      Select address Mod 8
        Case 2'$2002
          ret=ppu_vblank Shl 7//eivalmis
          ppu_vblank=0
          Return ret
        'Case 4'04 Sprite Memory Data
        Case 7
          Print "PPUIO luku"
        Default
          Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
          Return 0
      EndSelect
    ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then'toinen rekisterialue
      Select address - 16384
        Case 22
          Print "Ohjain 1 luku"
          Return Rand(255)
        Case 23
          Print "Ohjain 2 luku"
        Default
          Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
      EndSelect
    Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
      Print "hassu lukuosoite "+ address
      Return address Shr 8
    EndIf
  EndFunction

  Function writemem(address, arvo)//koko prossun muisti
    If address<=8191 Then //RAM
      PokeByte ram,address Mod 2048, arvo
    ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
      Select address mod 8 'korvaa printit lukemisella
        Case 0'$2000
          Print "PPUCNT1 kirjoitus"
        Case 1'$2001
          Print "PPUCNT2 kirjoitus"
        Case 3'$2003
          Print "SPRADDR kirjoitus"
        Case 4'$2004
          Print "SPRIO kirjoitus"
        Case 5'$2005
          Print "BGSCROL kirjoitus"
        Case 6'$2006
          Print "PPUADDR kirjoitus"
          ppuaddr_turn=((ppuaddr_turn+1)<2)
          If ppuaddr_turn=1 Then
            ppuaddr_addr=ppuaddr_addr Shl 24 Shr 24 + arvo Shl 8
            'ppuaddr_addr0=arvo
          Else
            ppuaddr_addr=ppuaddr_addr Shr 8 Shl 8 +arvo
            'ppuaddr_addr1=arvo
          EndIf
        Case 7'$2007
          Print "PPUIO kirjoitus"
          'huom:
          'Write data into $2007. After each write, the address will auto-increment by 1, or 32 (if Bit #2 of $2000 is 1).
          'muista mirroring tähän,lukuun ja näyttikseen kun mapperit lisääntyy
          
          PokeByte ppuram, ppuaddr_addr, arvo
          ppuaddr_addr+1
          'Print ppuaddr_addr+ " "+arvo
          'Wait 400
        Default
          Print "hassu rekisteri(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)
          Return 0
      EndSelect
    ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then
      Select address - 16384
        Case 22
          Print "Ohjain 1 kirjoitus"
        Case 23
          Print "Ohjain 2 kirjoitus"
        Default
          Print "hassu rekisteri(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)
      EndSelect
    ElseIf address=>32768 Then//ROM
      Select mapper
        Case 0
          Print "Ohjelmaromiin kirjoitus ei tee mitään tällä mapperilla"
        Default
          Print "tuntematon mapperi tekee jotain"
      EndSelect
    Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
      Print "hassu kirjoitusosoite "+address
    EndIf
  EndFunction

  Function ppu()
     //kuva kerrallaan piirto, korjataan scanline/pikseli kerrallaan piirrolla.
    'SetWindow ""+cycle
    If cycle>1789773/60 Or KeyDown(cbkeyv) Then 
      SetWindow (Timer()-aika)+" "+1000/60+"sta"
      cycle=0
      t=Timer()
      Select rendermethod
        Case 0
          DrawToImage scr
          Lock
            For sy=0 To 239
              For til=0 To 31
                tilenumber=PeekByte(ppuram,8192+(RoundDown(sy/8.0)*32+til))+256
                byte1=PeekByte(vrom,tilenumber*16+(sy Mod 8)-1)
                byte2=PeekByte(vrom,tilenumber*16+(sy Mod 8)+7)
                pal=PeekByte(ppuram,9152+RoundDown(sy/32.0)*8+RoundDown(til/4.0)) Shl (24+2*(RoundDown(til/2+1)Mod 2)+4*(RoundDown(sy/16+1) Mod 2)) Shr 30
                For sx=0 To 7
                  PutPixel2 til*8+sx,sy,palette(PeekByte(ppuram,16128+(((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2))Shl 1)+(pal) Shl 2))
                  'SetWindow ""+(PeekByte(ppuram,16128+(byte1 Shr (7-sx)) Mod 2+((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2)Shl 1 +pal Shl 2))+" "+((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2+((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2)Shl 1 +pal Shl 2)+ " " +pal
                Next sx
              Next til
            Next sy
          Unlock
          DrawToScreen
        Case 1
          Randomize 12342565
          For l=4 To 7'tilet
            DrawToImage renderlayers(l)
              Color cbblack
              Box 0,0,256,240
              j=l-4
              For i=0 To 959
                'DrawImageBox maskedtiles(j),i*8 Mod 256,RoundDown(i/32.0)*8,(PeekByte(ppuram,8192+i)+256)Shl 3,0,8,8
                CopyBox (PeekByte(ppuram,8192+i)+256)Shl 3,0,8,8,(i Shl 3) Mod 256,RoundDown(i/32.0)Shl 3,Image(maskedtiles(j)),Image(renderlayers(l))
              Next i
          Next l
          For l=0 To 3'tausta
            DrawToImage renderlayers(l)
              Color cbblack
              Box 0,0,256,240
              For i=0 To 63
                pal=PeekByte(ppuram,9152+i)
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 30) Shr 28)+l))
                Box i*32 Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32,16,16
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 28) Shr 30)Shl 2+l))
                Box (i*32+16) Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32,16,16
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 26) Shr 30)Shl 2+l))
                Box i*32 Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32+16,16,16
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 24) Shr 30)Shl 2+l))
                Box (i*32+16) Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32+16,16,16
              Next i
              DrawImage renderlayers(l+4),0,0
            DrawToScreen
          Next l
          DrawToImage scr
          Color cbblack
          Box 0,0,256,240
          DrawImage renderlayers(0),0,0
          DrawImage renderlayers(1),0,0
          DrawImage renderlayers(2),0,0
          DrawImage renderlayers(3),0,0
          DrawToScreen
      EndSelect
      Color cbblack
      Box 200,0,256,240
      DrawImage scr,200,0' kaksi piirtoa koska print pistää koordinaatit sekaisin
      'DrawImage scr,200,150
      DrawScreen OFF
      SetWindow ""+(Timer()-t)
      aika=Timer()
    EndIf
  EndFunction

  Function printstatus()
    Print "A:"+A+" X:"+X+" Y:"+Y+" N:"+N+" V:"+V+" I:"+I+" Z:"+Z+" C:"+C+" S(tack):"+S+" PC:"+Right(Hex(PC),4)+" ppuaddr:"+ppuaddr_addr
  EndFunction  //relative (param Mod 128)-((param>127)*127)
  //absolute readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))


Vaihdoin ykkösestä

Code: Select all

  'If cycle<4 Or cycle>(cycle2+1789773/60) Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle2=cycle:ppu_vblank=1:Print "vblank"':Wait 2000
  If cycle>29829 Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle=0:ppu_vblank=1:Print "vblank"':Wait 2000
->

Code: Select all

  If cycle<4 Or cycle>(cycle2+29829) Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle2=cycle:ppu_vblank=1:Print "vblank"':Wait 2000
[/edit]

Ainiin. kuvia tietysti:
Image
Image

Saa kysellä jos jokin on epäselvää.
Romit: http://nesdev.parodius.com/zelda.zip http://kahesi.net/nesomatohjelmat.php#fighter Nämä ovat tietysti laillisia. En kannata warea. En ole montaa itse testannut, joten muutkin saattavat toimia jotenkin.

Linkkejä muihin tietolähteisiin:
http://www.emutalk.net/threads/25700-Nes 'oikein hyvä.
http://nesdev.parodius.com/ 'paljon tavaraa
http://wiki.nesdev.com/w/index.php/Nesdev_Wiki 'wikimuodossa paljon tietoa.

ps. Jeesus elää ja on ainoa tie taivaaseen ja jumalan yhteyteen. Jeesus pelastaa ne jotka tunnustavat hänet herraksensa ja tekevät hänen tahtonsa mukaan. Jeesus on Jumalan poika ja kuoli ihmisten syntien tähden, jotta jokainen voisi pelastua hänen kauttansa. Jumala on täydellisen hyvä eikä voi sietää mitään pahaa. Jeesuksen täydellisen uhrin kautta ihminen voi saada sovituksen ja tulla taas jumalan silmissä täydelliseksi. Jumalan tahto on, että jokainen pelastuisi. Jumala loi kuitenkin ihmiselle vapaan tahdon, joten valinta pelastuksen hyväksymisestä on jokaisella itsellä.
"kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta." Room. 3:23
Last edited by atomimalli on Wed Jan 04, 2012 2:19 am, edited 8 times in total.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Nes-emulaattori ja yleistietoa nesistä.

Post by MaGetzUb » Tue May 24, 2011 6:16 pm

Noo huhhuh, kyllä se atomimalli sai taas ällistettyä ainakin minut.. :D Kuinkas äänipuoli tulisi hoitaa CB:lä järkevästi DLL:nä, vai luodaanko äänet ja tallennetaan ne pelin kansioon?=)
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Nes-emulaattori ja yleistietoa nesistä.

Post by atomimalli » Tue May 24, 2011 6:22 pm

Jos toteutuksessa pääsee äänipuoleen, niin perussamplet luodaan etukäteen ja sitten niiden voimakkuutta ja nopeutta säädetään ohjausrekistereihin kirjoituksen yhteydessä. Voi olla että joissain tietyissä tapauksissa napsuu vähän.
Pcm-äänen toteutuksesta en osaa vielä sanoa. Voi olla ettei se noin vain onnistu. En ole siihen kovin tututunut.
EDIT:

pcm-soundit voisi osassa tapauksia pelikohtaisena hle:nä esirendata, mutta se on aika rumaa :P

Last edited by atomimalli on Sun Dec 18, 2011 5:49 pm, edited 1 time in total.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Nes-emulaattori ja yleistietoa nesistä.

Post by MaGetzUb » Tue May 24, 2011 6:44 pm

atomimalli wrote:Jos toteutuksessa pääsee äänipuoleen, niin perussamplet luodaan etukäteen ja sitten niiden voimakkuutta ja nopeutta säädetään ohjausrekistereihin kirjoituksen yhteydessä. Voi olla että joissain tietyissä tapauksissa napsuu vähän.
Pcm-äänen toteutuksesta en osaa vielä sanoa. Voi olla ettei se noin vain onnistu. En ole siihen kovin tututunut.
Onnistuisiko myös Musiikkipuolen asetuksiin laittaa niin että äänet on joko koneääniä, tai sitten vaikkapa ehkä midejä? :D
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Nes-emulaattori ja yleistietoa nesistä.

Post by atomimalli » Tue May 24, 2011 7:11 pm

Miksi ihmeessä midejä? Siitä ei aa millään hyvän kuulosta koska jokainen peli käyttää nesin ääniä erilailla, eikä sitä oikein pysty ohjelmallisesti päättelemään että milloin sen pitisi kuulostaa miltäkin midisoittimelta. Minun varmaan pitäisi joskus lisätä ääniosiokin. Luulin kyllä, ettei sille olisi tarvetta :P tuhoojabotti huomasi että joku minun viimehetkinen muokkaus sekoitti tuon niin ettei selda title screen simulatorista tule kuvaa. Korjailen.
EDIT:

Tehty.
Magezub: voit kokeilla famitrackerilla säätää midiksi jos löydät jostain chipin.

Last edited by atomimalli on Tue May 24, 2011 7:38 pm, edited 1 time in total.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Nes-emulaattori ja yleistietoa nesistä.

Post by MaGetzUb » Tue May 24, 2011 7:21 pm

atomimalli wrote:Miksi ihmeessä midejä? Siitä ei aa millään hyvän kuulosta koska jokainen peli käyttää nesin ääniä erilailla, eikä sitä oikein pysty ohjelmallisesti päättelemään että milloin sen pitisi kuulostaa miltäkin midisoittimelta. Minun varmaan pitäisi joskus lisätä ääniosiokin. Luulin kyllä, ettei sille olisi tarvetta :P tuhppjabotti huomasi että joku minun viimehetkinen muokkaus sekoitti tuon niin ettei selda title screen simulatorista tule kuvaa. Korjailen.
Ihan vain mielenkiinnosta olisin halunnut kuunnella, miltä esim joku JTS(Journey To Silus ftw \o/):n musiikit kuulostaisivat Midinä.. :) Mutta jooh jatketaas aihetta. ->
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
mikeful
Moderator
Moderator
Posts: 523
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:36 pm
Location: Vaasa, Finalnd
Contact:

Re: Nes-emulaattori ja syvempää tietoa nesistä.

Post by mikeful » Thu May 26, 2011 12:57 am

Image
Pelejä: Pelasta puhe, Grinder
Muuta: Blogi, Twitter

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by atomimalli » Sat May 28, 2011 10:32 pm

Kiitokset saavutuksesta. Mikähän mahtaa olla validi tapa lisätä se allekirjoitukseen? Mitähän muita tässä on vuosien varrella kertynyt :o

Tein loogisten operaatioiden esilaskennan, koska se on liian hidasta silmukassa. Lisäsin myös aloituspostiin kohdat Muisti, rekisterit, äänet, romit ja heksadesimaalit. Selvensin myös muutamia muita kohtia. Muutos vaikuttaa vain nopeuteen.

Rev. 3

Code: Select all

  SCREEN 600,300

  'avaa rom
  file$="zeldatitlescreen\zelda.nes"
  'file$="random\city.nes"
  'file$="fighter_f8000\fighter_f8000.nes"
  'file$="fighter_f8000\f8000.nes"
  'file$="soda cans\sprite.nes"
  'file$=CommandLine()


  //headerin käsittely
  f=OpenToRead(file$)
  size=FileSize(file$)

  Global rombanks,vrombanks,mapper
  headercheck=(ReadInt(f)=441664846)
  rombanks=ReadByte(f)
  vrombanks=ReadByte(f)
  t=ReadByte(f)
  mapper=t Shr 4 + ReadByte(f) Shr 4
  mirroring=t Mod 16


  'infoa
  Print "headerin tarkistus: "+headercheck
  Print "rombanks: "+rombanks
  Print "vrombanks: "+vrombanks
  Print "mapper: "+mapper
  Print "mirroring: "+mirroring
  Print "tiedostokoko: "+size+"(muistia "+(rombanks*16384+vrombanks*8192)+")tavua"
  Print "precalcing..."

  //luetaan muistipalikoihin
  SeekFile f,16
  Global rom,vrom,ram,ppuram
  rom=MakeMEMBlock(rombanks*16384+1)
  vrom=MakeMEMBlock(vrombanks*8192*2*2)
  For i=0 To 16384*rombanks
    PokeByte rom, i, ReadByte(f)
  Next i

  For i=0 To 2*8192*vrombanks-1
    PokeByte vrom, i, ReadByte(f)
  Next i

  ram=MakeMEMBlock(2048)

  ppuram=MakeMEMBlock(16380)

  //flagit ja rekisterit
  Global C,Z,I,D,B,V,N'flageja asmidokumentissa n on s statusrekisteristä
  Global A,X,Y'rekisterit
  Global S'stack
  Global ppu_vblank,ppuaddr_addr,ppuaddr_addr0,ppuaddr_addr1,ppuaddr_turn
  Global cycle,PC

  //loogisten operaattoreiden esilasku
  Print "logical operations"
  Dim _and(255,255)
  Dim _or(255,255)
  //esilasketaan kaikki kahden tavun väliset andit ja orit
  For x=0 To 255 
    For y=0 To 255
      _and(x,y)=((y Shr 7) and (x Shr 7)) Shl 7 +((y Shl 25 Shr 31) and (x Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((y Shl 26 Shr 31) and (x Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((y Shl 27 Shr 31) and (x Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((y Shl 28 Shr 31) and (x Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((y Shl 29 Shr 31) and (x Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((y Shl 30 Shr 31) and (x Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((y Shl 31 Shr 31) and (x Shl 31 Shr 31))
    Next y
  Next x
  For x=0 To 255 
    For y=0 To 255
      _or(x,y)=((y Shr 7) Or (x Shr 7)) Shl 7 +((y Shl 25 Shr 31) Or (x Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((y Shl 26 Shr 31) Or (x Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((y Shl 27 Shr 31) Or (x Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((y Shl 28 Shr 31) Or (x Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((y Shl 29 Shr 31) Or (x Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((y Shl 30 Shr 31) Or (x Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((y Shl 31 Shr 31) Or (x Shl 31 Shr 31))
    Next y
  Next x
  //piirto
  Global rendermethod
  rendermethod=1
  Dim renderlayers(7)
  Dim maskedtiles(3)

  Global scr
  scr=MakeImage(256,240)
  Dim palette(64)
  palette(0)=8158332:palette(1)=252:palette(2)=$188:palette(3)=4466876
  palette(4)=9699460:palette(5)=9699460:palette(6)=11014144:palette(7)=8918016
  palette(8)=5255168:palette(9)=30720:palette(10)=26624:palette(11)=22528
  palette(12)=16472:palette(13)=0:palette(14)=0:palette(15)=0
  palette(16)=12369084:palette(17)=30968:palette(18)=22776:palette(19)=6833404
  palette(20)=14155980:palette(21)=14942296:palette(22)=16267264:palette(23)=14965776
  palette(24)=11303936:palette(25)=47104:palette(26)=43008:palette(27)=43076
  palette(28)=34952:palette(29)=0:palette(30)=0:palette(31)=0
  palette(32)=16316664:palette(33)=3980540:palette(34)=6850812:palette(35)=9992440
  palette(36)=16283896:palette(37)=16275608:palette(38)=16283736:palette(39)=16556100
  palette(40)=16300032:palette(41)=12122136:palette(42)=5822548:palette(43)=5830808
  palette(44)=59608:palette(45)=7895160:palette(46)=000000:palette(47)=000000
  palette(48)=16579836:palette(49)=10806524:palette(50)=12105976:palette(51)=14203128
  palette(52)=16300280:palette(53)=16295104:palette(54)=15782064:palette(55)=16572584
  palette(56)=16308344:palette(57)=14219384:palette(58)=12122296:palette(59)=$12122328
  palette(60)=64764:palette(61)=16308472:palette(62)=$000000:palette(63)=$000000
  
  For i=0 To 3 'rendermethod 1 juttuja
    renderlayers(i)=MakeImage(256,240)
    MaskImage renderlayers(i),cbmagenta
  Next i
  For i=4 To 7
    renderlayers(i)=MakeImage(256,240)
    MaskImage renderlayers(i),cbblack
  Next i
  'prerendataan tilet
  Print "tiles"
  For i=0 To 3
    maskedtiles(i)=MakeImage(512*8*vrombanks,8)
    drawtoimage maskedtiles(i)
      For j=1 To 512*vrombanks
        For y=0 To 7
          byte1=PeekByte(vrom,j*16-1+y)
          byte2=PeekByte(vrom,j*16+7+y)
          For x=0 To 7
            If Not (((byte1 Shr (7-x)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-x)) Mod 2))Shl 1)=i Then PutPixel j*8+x,y,255 Shl 16 +255
            'PutPixel j*8+x,y,((byte1 Shl (25+x)) Shr 31 + (byte2 Shl (25+x)) Shr 30)*64
          Next x
        Next y
        'If (j Mod 4) then Line j+i,0,j+i+8,8
      Next j
    DrawToScreen
  Next i


  Print "ready."

  Global aika

  //emulaattori
  pc=readmem(65533) Shl 8 + readmem(65532)'reset-osoitin, eli aloituskohta osoitteesta $FFFE
  Print "alkuosoitin: "+pc
  running=1
  While running
    op=readmem(pc)
      Select op
        Case 9'09 ORA
          A=_or(A,readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
          pc+2
          cycle+2
        Case 10'0A ASL
          C=A Shr 7
          A=(A Shl 1) Mod 256
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
          pc+1
          cycle+2
        Case 16'10 BPL Relative
          If N=0 Then
            param=readmem(pc+1)
            oldpc=pc
            pc=pc+1+(param Mod 128)-((param>127)*127)
            cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))
          Else
            pc+2
            cycle+2
          EndIf
        Case 24'18 CLC
          C=0
          pc+1
          cycle+2
        Case 32'JSR
          writemem(256+S,(PC+2) Shr 8)
          S=(256+S+1) Mod 256
          writemem(256+S,(PC+2) Mod 256)
          S=(256+S+1) Mod 256
          pc=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          cycle+6
          'pc+3
          Color cbmagenta
        Case 41'29 AND Immediate
          A=_and(A,readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+2
        Case 42'2A ROL
          T=A Shr 7
          A=A Shl 1 - T Shr 8 +C
          C=T
          pc+1
          cycle+2
        Case 44'2C BIT
          par=readmem(pc+1)
          T=_and(A,par)
          If T=0 Then Z=1 Else Z=0
          N=par Shr 7
          V=par Shl 25 Shr 31
          pc+3
          cycle+4
        Case 72'48 PHA
          writemem(S,A)
          S+1
          pc+1
          cycle+3
        Case 76'4C JMP absolute
          pc=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          cycle+3
        Case 96'RTS
          S=(256+S-1) Mod 256
          tS=(256+S-1) Mod 256
          pc=readmem(256+S)+1+readmem(256+tS)Shl 8
          S=tS
          cycle+6
          Color cbmagenta
        Case 101'65 ADC Zero Page
          A=A+readmem(readmem(pc+1))+c
          If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
          If A=0 Then Z=1 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 104'68 PLA
          S-1
          A=readmem(S)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+4
        Case 105'69 ADC Immediate
          A=A+readmem(pc+1)+c
          If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 106'6A ROR
          T=A Mod 2
          A=A Shr 1 + C Shl 7
          C=T
          pc+1
          cycle+2
        Case 109'6D ADC Absolute
          A=A+readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))+c
          If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3
          cycle+4
        Case 120'78 SEI 1 -> I
          I=1
          pc+1
          cycle+2
        Case 132'84 STY Zero page
          writemem(readmem(pc+1),Y)
          'Print "       STY "+readmem(pc+1)+" ("+readmem(readmem(pc+1))+")"
          pc+2
          cycle+3
        Case 133'85 STA Zero Page
          writemem(readmem(pc+1),A)
          pc+2
          cycle+3
        Case 134'86 STX Zero Page
          writemem(readmem(pc+1),X)
          pc+2
          cycle+3
        Case 136'88 DEY Y - 1 -> Y
          Y=(256+Y-1) Mod 256
          pc+1
          cycle+2
          N=Y Shr 7
          Z=(Y=0)
        Case 138'8A TXA
          A=X
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+2
        Case 140'8C STY Absolute
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),Y)
          pc+3
          cycle+4
        Case 141'8D STA Absolute
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),A)
          pc+3
          cycle+4
        Case 142'8E STX Absolute
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),X)
          'Print "      "+(readmem(pc+1) Shl 8 + readmem(pc+2))
          pc+3
          cycle+4
        Case 145'91 STA (Indirect),Y
          par=readmem(pc+1)
          writemem((readmem(par+1) Shl 8 + readmem(par) + Y),A)
          'Print "  STA"+"("+par+"),Y="+Y+" =STA "+(readmem(par+1) Shl 8 + readmem(par) + Y)
          pc+2
          cycle+6
        Case 149'95 STA zero page, X
          writemem((X+readmem(pc+1))Mod 256,A)
          pc+2
          cycle+4
        Case 152'98 TYA
          A=Y
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+2
        Case 153'99 STA Absolute, Y
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)+Y,A)
          pc+3
          cycle+5
        Case 154'9A TXS X -> S
          writemem(256+S,X)
          S=(256+S+1) Mod 256
          pc+1
          cycle+2
        Case 157'9D STA Absolute, X
          writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)+X,A)
          pc+3
          cycle+5
        Case 160'A0 LDY Immediate
          Y=readmem(pc+1)
          pc+2
          cycle+2
          N=Y Shr 7
          Z=(Y=0)
        Case 162'A2 LDX Immediate
          X=readmem(pc+1)
          pc+2
          cycle+2
          N=X Shr 7
          Z=(X=0)
        Case 164'A4 LDY Zero Page
          Y=readmem(readmem(pc+1))
          If Y=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=Y Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 165'A5 LDA Zero Page
          A=readmem(readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 166'A6 LDX Zero Page
          X=readmem(readmem(pc+1))
          If X=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+3
        Case 168'A8 TAY
          Y=A
          If Y=0 Then Z=1 Else Z=0:N=Y Shr 7
          pc+1
          cycle+2
        Case 169'A9 LDA Immediate
          A=readmem(pc+1)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+2
        Case 170'AA TAX
          X=A
          If X=0 Then Z=1 Else Z=0:N=X Shr 7
          pc+1
          cycle+2
        Case 173'AD LDA Absolute
          A=readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3
          cycle+4
        Case 177'B1 LDA (Indirect),Y
          par=readmem(pc+1)
          p2=readmem(par)
          A=readmem(readmem(par+1) Shl 8 + p2 + Y)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          If p2+Y>255 Then cycle=6 Else cycle=5
          pc+2
        Case 185'B9 LDA Absolute, Y
          addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          A=readmem(addr+ Y)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3  
          cycle=cycle+4+((addr Shr 8) =((addr+Y)Shr 8) )
        Case 189'BD LDA Absolute,X
          addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          A=readmem(addr+ X)
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+3  
          cycle=cycle+4+((addr Shr 8) =((addr+X)Shr 8) )
        Case 198'C6 DEC Zero-page
          par=readmem(pc+1)
          par2=(256+(readmem(par)-1)) Mod 256
          writemem(par,par2)
          'Print "   DEC "+par+" ="+readmem(par)
          pc+2
          cycle+5
          N=par2 Shr 7
          Z=(par2=0)
        Case 200'C8 DEY
          X=(256+Y-1) Mod 256
          pc+1
          cycles+2
          N=Y Shr 7
          Z=(Y=0)
        Case 201'C9 CMP
          T=(256+A-readmem(pc+1)) Mod 256
          C=(T>=0)
          Z=(T=0)
          N=T Shr 7
          pc+2
          cycle+2
        Case 202'CA DEX X - 1 -> X
          X=(256+X-1) Mod 256
          pc+1
          cycles+2
          N=X Shr 7
          Z=(X=0)
        Case 208'D0 BNE Relative
          If Z=0 Then
            param=readmem(pc+1)
            oldpc=pc
            pc=pc+1+(param Mod 128)-((param>127)*127)
            cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))'OPTIMOI!
          Else
            pc+2
            cycle+2
          EndIf
          'Print "hyaa"
        Case 216'D8 CLD 0 -> D(D-flagilla ei nesissä ole mitään käyttöä)
          D=0
          pc+1
          cycle+2
        Case 224'E0 CPX
          T=(256+X-readmem(pc+1)) Mod 256
          C=(T>=0)
          Z=(T=0)
          N=T Shr 7
          pc+2
          cycle+2
        Case 230'E6 INC Zero Page
          addr=readmem(pc+1)
          writemem(addr,(readmem(addr)+1) Mod 256)
          pc+2
          cycle+5
        Case 232'E8 INX
          X=(X+1)*(X<>255)
          If X=0 Then Z=1 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
          pc+1
          cycle+2
        Case 234'EA NOP
          pc+1
          cycle+2
        Case 240'F0 BEQ
          If Z=1 Then
            param=readmem(pc+1)
            oldpc=pc
            pc=pc+1+(param Mod 128)-((param>127)*127)
            cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))'OPTIMOI!
          Else
            pc+2
            cycle+2
          EndIf
        Case 253'FD SBC Absolute,X
          'addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
          par1=readmem(pc+2)
          par2=readmem(pc+1)
          addr=par1 Shl 8 + par2 +X
          A=A-readmem(addr)
          If A<0 Then A=0:C=1 Else C=0
          'owerflowi puuttuu
          pc+3
          cycle=cycle+4+par2+X>255
          Color cbmagenta
        Default'jos komentoa ei löytynyt
          cycle+1
          pc+1
          Color 255,0,0
          Print op+" "+Right(Hex(op),2)
          'Wait 2000
      EndSelect
    'Print op+" "+Right(Hex(op),2)
    Color 255,255,255
    ppu()
    'printstatus()
    'If N>1 Or N<0 Then Wait 5000
    'WaitKey
    'If KeyDown(cbkeyp) Then printstatus()
    'If Not KeyDown(cbkeyspace) Then WaitKey' Else Wait 1'50
    //vblankin generointi
    If cycle<4 Or cycle>(cycle2+29829) Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle2=cycle:ppu_vblank=1:Print "vblank"':Wait 2000
  Wend  Function readmem(address)//koko prossun muisti
    If address=>32768 Then//ROM
      Select mapper
        Case 0'NOMAPPER
          If rombanks=1 Then 'käsittely yhdellä rompankilla, se peilautuu ylä ja alapankkiin.
            'Print (address-32768) Mod 16384
            Return PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
          ElseIf rombanks=2 'kahdella rompankilla ne näkyy peräkkäin(ei testattu)
            'Print address-32768
            Return PeekByte(rom,address-32768)
          Else
            MakeError rombanks+" pankkisia NOMAPPER-romeja ei ole"+chr(10)+"(an error that was impossible to occur has just occured.)"
          EndIf
         Default
          If rombanks=1 Then 'nomapper
            Return PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
          Else
            Return PeekByte(rom,address-32768)
          EndIf
          'MakeError mapper+"ei ole tuettu mapperi"
      EndSelect
    ElseIf address<8192 Then//RAM
      Return PeekByte(ram,address)
    ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
      Select address Mod 8
        Case 2'$2002
          ret=ppu_vblank Shl 7//eivalmis
          ppu_vblank=0
          Return ret
        'Case 4'04 Sprite Memory Data
        Case 7
          Print "PPUIO luku"
        Default
          Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
          Return 0
      EndSelect
    ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then'toinen rekisterialue
      Select address - 16384
        Case 22
          Print "Ohjain 1 luku"
          Return Rand(255)
        Case 23
          Print "Ohjain 2 luku"
        Default
          Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
      EndSelect
    Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
      Print "hassu lukuosoite "+ address
      Return address Shr 8
    EndIf
  EndFunction

  Function writemem(address, arvo)//koko prossun muisti
    If address<=8191 Then //RAM
      PokeByte ram,address Mod 2048, arvo
    ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
      Select address mod 8 'korvaa printit lukemisella
        Case 0'$2000
          Print "PPUCNT1 kirjoitus"
        Case 1'$2001
          Print "PPUCNT2 kirjoitus"
        Case 3'$2003
          Print "SPRADDR kirjoitus"
        Case 4'$2004
          Print "SPRIO kirjoitus"
        Case 5'$2005
          Print "BGSCROL kirjoitus"
        Case 6'$2006
          Print "PPUADDR kirjoitus"
          ppuaddr_turn=((ppuaddr_turn+1)<2)
          If ppuaddr_turn=1 Then
            ppuaddr_addr=ppuaddr_addr Shl 24 Shr 24 + arvo Shl 8
            'ppuaddr_addr0=arvo
          Else
            ppuaddr_addr=ppuaddr_addr Shr 8 Shl 8 +arvo
            'ppuaddr_addr1=arvo
          EndIf
        Case 7'$2007
          Print "PPUIO kirjoitus"
          'huom:
          'Write data into $2007. After each write, the address will auto-increment by 1, or 32 (if Bit #2 of $2000 is 1).
          'muista mirroring tähän,lukuun ja näyttikseen kun mapperit lisääntyy
          
          PokeByte ppuram, ppuaddr_addr, arvo
          ppuaddr_addr+1
          'Print ppuaddr_addr+ " "+arvo
          'Wait 400
        Default
          Print "hassu rekisteri(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)
          Return 0
      EndSelect
    ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then
      Select address - 16384
        Case 22
          Print "Ohjain 1 kirjoitus"
        Case 23
          Print "Ohjain 2 kirjoitus"
        Default
          Print "hassu rekisteri(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)
      EndSelect
    ElseIf address=>32768 Then//ROM
      Select mapper
        Case 0
          Print "Ohjelmaromiin kirjoitus ei tee mitään tällä mapperilla"
        Default
          Print "tuntematon mapperi tekee jotain"
      EndSelect
    Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
      Print "hassu kirjoitusosoite "+address
    EndIf
  EndFunction

  Function ppu()
     //kuva kerrallaan piirto, korjataan scanline/pikseli kerrallaan piirrolla.
    'SetWindow ""+cycle
    If cycle>1789773/60 Or KeyDown(cbkeyv) Then 
      SetWindow (Timer()-aika)+" "+1000/60+"sta"
      cycle=0
      t=Timer()
      Select rendermethod
        Case 0
          DrawToImage scr
          Lock
            For sy=0 To 239
              For til=0 To 31
                tilenumber=PeekByte(ppuram,8192+(RoundDown(sy/8.0)*32+til))+256
                byte1=PeekByte(vrom,tilenumber*16+(sy Mod 8)-1)
                byte2=PeekByte(vrom,tilenumber*16+(sy Mod 8)+7)
                pal=PeekByte(ppuram,9152+RoundDown(sy/32.0)*8+RoundDown(til/4.0)) Shl (24+2*(RoundDown(til/2+1)Mod 2)+4*(RoundDown(sy/16+1) Mod 2)) Shr 30
                For sx=0 To 7
                  PutPixel2 til*8+sx,sy,palette(PeekByte(ppuram,16128+(((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2))Shl 1)+(pal) Shl 2))
                  'SetWindow ""+(PeekByte(ppuram,16128+(byte1 Shr (7-sx)) Mod 2+((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2)Shl 1 +pal Shl 2))+" "+((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2+((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2)Shl 1 +pal Shl 2)+ " " +pal
                Next sx
              Next til
            Next sy
          Unlock
          DrawToScreen
        Case 1
          Randomize 12342565
          For l=4 To 7'tilet
            DrawToImage renderlayers(l)
              Color cbblack
              Box 0,0,256,240
              j=l-4
              For i=0 To 959
                'DrawImageBox maskedtiles(j),i*8 Mod 256,RoundDown(i/32.0)*8,(PeekByte(ppuram,8192+i)+256)Shl 3,0,8,8
                CopyBox (PeekByte(ppuram,8192+i)+256)Shl 3,0,8,8,(i Shl 3) Mod 256,RoundDown(i/32.0)Shl 3,Image(maskedtiles(j)),Image(renderlayers(l))
              Next i
          Next l
          For l=0 To 3'tausta
            DrawToImage renderlayers(l)
              Color cbblack
              Box 0,0,256,240
              For i=0 To 63
                pal=PeekByte(ppuram,9152+i)
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 30) Shr 28)+l))
                Box i*32 Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32,16,16
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 28) Shr 30)Shl 2+l))
                Box (i*32+16) Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32,16,16
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 26) Shr 30)Shl 2+l))
                Box i*32 Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32+16,16,16
                Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 24) Shr 30)Shl 2+l))
                Box (i*32+16) Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32+16,16,16
              Next i
              DrawImage renderlayers(l+4),0,0
            DrawToScreen
          Next l
          DrawToImage scr
          Color cbblack
          Box 0,0,256,240
          DrawImage renderlayers(0),0,0
          DrawImage renderlayers(1),0,0
          DrawImage renderlayers(2),0,0
          DrawImage renderlayers(3),0,0
          DrawToScreen
      EndSelect
      Color cbblack
      Box 200,0,256,240
      DrawImage scr,200,0' kaksi piirtoa koska print pistää koordinaatit sekaisin
      'DrawImage scr,200,150
      DrawScreen OFF
      SetWindow ""+(Timer()-t)
      aika=Timer()
    EndIf
  EndFunction

  Function printstatus()
    Print "A:"+A+" X:"+X+" Y:"+Y+" N:"+N+" V:"+V+" I:"+I+" Z:"+Z+" C:"+C+" S(tack):"+S+" PC:"+Right(Hex(PC),4)+" ppuaddr:"+ppuaddr_addr
  EndFunction  //relative (param Mod 128)-((param>127)*127)
  //absolute readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))


Muutokset kakkosesta:

Code: Select all

      Case 9'09 ORA
        par=readmem(pc+1)
        A=((A Shr 7) Or (par Shr 7)) Shl 7 +((A Shl 25 Shr 31) Or (par Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((A Shl 26 Shr 31) Or (par Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((A Shl 27 Shr 31) Or (par Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((A Shl 28 Shr 31) Or (par Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((A Shl 29 Shr 31) Or (par Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((A Shl 30 Shr 31) Or (par Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((A Shl 31 Shr 31) Or (par Shl 31 Shr 31))
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
        pc+2
        cycle+2
->

Code: Select all

      Case 9'09 ORA
          A=_or(A,readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
          pc+2
          cycle+2

Code: Select all

      Case 41'29 AND Immediate
        par=readmem(pc+1)
        A=((A Shr 7) And (par Shr 7)) Shl 7 +((A Shl 25 Shr 31) And (par Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((A Shl 26 Shr 31) And (par Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((A Shl 27 Shr 31) And (par Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((A Shl 28 Shr 31) And (par Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((A Shl 29 Shr 31) And (par Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((A Shl 30 Shr 31) And (par Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((A Shl 31 Shr 31) And (par Shl 31 Shr 31))
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+2
->

Code: Select all

      Case 41'29 AND Immediate
          A=_and(A,readmem(pc+1))
          If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
          pc+2
          cycle+2

Code: Select all

      Case 44'2C BIT
        par=readmem(pc+1)
        T=((A Shr 7) And (par Shr 7)) Shl 7 +((A Shl 25 Shr 31) And (par Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((A Shl 26 Shr 31) And (par Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((A Shl 27 Shr 31) And (par Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((A Shl 28 Shr 31) And (par Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((A Shl 29 Shr 31) And (par Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((A Shl 30 Shr 31) And (par Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((A Shl 31 Shr 31) And (par Shl 31 Shr 31))
        If T=0 Then Z=1 Else Z=0
        N=par Shr 7
        V=par Shl 25 Shr 31
        pc+3
        cycle+4
->

Code: Select all

       Case 44'2C BIT
        par=readmem(pc+1)
        T=_and(A,par)
        If T=0 Then Z=1 Else Z=0
        N=par Shr 7
        V=par Shl 25 Shr 31
        pc+3
        cycle+4

Code: Select all

  //flagit ja rekisterit
  Global C,Z,I,D,B,V,N'flageja asmidokumentissa n on s statusrekisteristä
  Global A,X,Y'rekisterit
  Global S'stack
  Global ppu_vblank,ppuaddr_addr,ppuaddr_addr0,ppuaddr_addr1,ppuaddr_turn
  Global cycle,PC

->

Code: Select all

  //flagit ja rekisterit
  Global C,Z,I,D,B,V,N'flageja asmidokumentissa n on s statusrekisteristä
  Global A,X,Y'rekisterit
  Global S'stack
  Global ppu_vblank,ppuaddr_addr,ppuaddr_addr0,ppuaddr_addr1,ppuaddr_turn
  Global cycle,PC

  //loogisten operaattoreiden esilasku
  Print "logical operations"
  Dim _and(255,255)
  Dim _or(255,255)
  //esilasketaan kaikki kahden tavun väliset andit ja orit
  For x=0 To 255 
    For y=0 To 255
      _and(x,y)=((y Shr 7) and (x Shr 7)) Shl 7 +((y Shl 25 Shr 31) and (x Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((y Shl 26 Shr 31) and (x Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((y Shl 27 Shr 31) and (x Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((y Shl 28 Shr 31) and (x Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((y Shl 29 Shr 31) and (x Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((y Shl 30 Shr 31) and (x Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((y Shl 31 Shr 31) and (x Shl 31 Shr 31))
    Next y
  Next x
  For x=0 To 255 
    For y=0 To 255
      _or(x,y)=((y Shr 7) Or (x Shr 7)) Shl 7 +((y Shl 25 Shr 31) Or (x Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((y Shl 26 Shr 31) Or (x Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((y Shl 27 Shr 31) Or (x Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((y Shl 28 Shr 31) Or (x Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((y Shl 29 Shr 31) Or (x Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((y Shl 30 Shr 31) Or (x Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((y Shl 31 Shr 31) Or (x Shl 31 Shr 31))
    Next y
  Next x

Code: Select all

  Print "tiedostokoko: "+size+"(muistia "+(rombanks*16384+vrombanks*8192)+")tavua"
->

Code: Select all

  Print "tiedostokoko: "+size+"(muistia "+(rombanks*16384+vrombanks*8192)+")tavua"
  Print "precalcing..."
(printti lisää)

Code: Select all

  'prerendataan tilet
  Print "tiles"
  For i=0 To 3
    maskedtiles(i)=MakeImage(512*8*vrombanks,8)
    DrawToImage maskedtiles(i)
      For j=1 To 512*vrombanks
        For y=0 To 7
          byte1=PeekByte(vrom,j*16-1+y)
          byte2=PeekByte(vrom,j*16+7+y)
          For x=0 To 7
            If Not (((byte1 Shr (7-x)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-x)) Mod 2))Shl 1)=i Then PutPixel j*8+x,y,255 Shl 16 +255
            'PutPixel j*8+x,y,((byte1 Shl (25+x)) Shr 31 + (byte2 Shl (25+x)) Shr 30)*64
          Next x
        Next y
        'If (j Mod 4) then Line j+i,0,j+i+8,8
      Next j
    DrawToScreen
  Next i
->

Code: Select all

  'prerendataan tilet
  Print "tiles"
  For i=0 To 3
    maskedtiles(i)=MakeImage(512*8*vrombanks,8)
    DrawToImage maskedtiles(i)
      For j=1 To 512*vrombanks
        For y=0 To 7
          byte1=PeekByte(vrom,j*16-1+y)
          byte2=PeekByte(vrom,j*16+7+y)
          For x=0 To 7
            If Not (((byte1 Shr (7-x)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-x)) Mod 2))Shl 1)=i Then PutPixel j*8+x,y,255 Shl 16 +255
            'PutPixel j*8+x,y,((byte1 Shl (25+x)) Shr 31 + (byte2 Shl (25+x)) Shr 30)*64
          Next x
        Next y
        'If (j Mod 4) then Line j+i,0,j+i+8,8
      Next j
    DrawToScreen
  Next i

  Print "ready."
(Select op)

Code: Select all

        Case 10'0A
->

Code: Select all

        Case 10'0A ASL
Vihdoinkin löytyi tälle ominaisuudelle oikeaa käyttöä.
Jollain vertailuohjelmalla on helppo hakea muutokset jos huvittaa: http://www.quickdiff.com/index.php

User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by atomimalli » Tue Dec 20, 2011 11:13 pm

Pitääpä komeasti tuplapostata, vaikka kuinka kauheaa se olisikin. On edellisestä kuitenkin aikaa jo puolisen vuotta.

En ole tehnyt projektille mitään, mutta tuosta on helppo kenen tahansa jatkaa. Rakenne näytti ainakin omaan silmään vieläkin aivan selkeältä :P Se selitetään alkuviestissä mielestäni varsin hyvin. Tällä hetkellä suurin ongelma on komentojen toteutuksen puuttuminen. Melko pian voisi myös ohjaimen luvusta randomin korvata näppäimistöltä otetulla syötteellä. Se ei ole vaikea juttu. Yksi bitti vastaa yhtä nappia. Sen koodin paikka löytyy muistinlukufunktiosta.

Varsinainen syy postaamiseeni on Bisqwitin tuore video, jossa valmistuu nes-emulaattori alusta loppuun puolessa tunnissa. Video on tehty niin, ettei tyhjät tauot tallennu. Video on sekä opettavainen, että muutenkin mielenkiintoista katseltavaa: http://www.youtube.com/watch?v=y71lli8MS8s
EDIT:

Tuo kuitenkin eroaa toiminnaltaan tästä siinä, että pyrkii nopeuden sijaan tarkkuuteen. Tuossa jokaisen komennon aikana päivitetään näyttö ja äänet useamman kerran(syklinlisäys kutsuu niitä ja muistikutsut kutsuu syklinlisäystä), kun taas tässä näyttö päivitetään kertaalleen tasan silloin kun se piirretään ja syklilaskuria päivitetään myös vain kerran komennossa. Syklilaskuri tarkistetaan myös vain komennon välein pääluupin lopussa. Tuo myös tekee komennon valinnan mystisellä taulukolla(se pitkä merkkijonohässäkkä kohtassa 1:35), joka on tulkittu suoraan prosessorin piiriltä. Se mahdollistaa osan alkupostissa kuvaulluista "laittomista" komennoista ja suorittaa komennot komentotason sijaan mikrokooditasolla. Tuo ei ole hirveän tehokasta, mutta joidenkin pelien kohdalla tuo vaikuttaa tarkkuuteen. Tuosta näkee kyllä jännästi, miten 6502 oikeastaan toimii. Tässä taas on vaan tuollainen select kaikkia komentoja varten. Jokainen tarkistaa rekisterit, tekee jotain ja päivittää laskurit.

Ilmeisesti tuo pääsee pian siihen varsinaiseen nesin toteutukseen jonkin verran kahden minuutin jälkeen, mutten vielä tiedä, kun en ole päässyt kahden minuutin yli ja nyt pitää nukkua.

Sitten voisin ehdottaa uutta testipeliä: Sack of flour, muistaakseni se oli tehty jollakin basic-kääntäjällä, mikä on hieman erikoista sillä yleensä halutaan noilla laitteilla käyttää konekieltä tai assemblyä nopeuden, optimoitavuuden ja muiden kikkojen vuoksi. Tässä on video siitä: http://www.youtube.com/watch?v=h8qaOsoj5Og, lataussivu: http://bobrost.com/nes/games.php, ja vielä linkki käytetyn basicin manuaaliin: http://bobrost.com/nes/files/nbasic_manual.html Tämä on ns. laillinen romi :P

Ohjelmointiopassarja nesille: http://www.youtube.com/watch?v=pASatutl2Ik
Selitystä nesin graffoista: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nPg#t=194s

Ei nyt tähän väliin tule isompaa mieleen. Olisin voinut varmaan tuon ohjauksen itse pistää esimerkiksi mutta haluan päästä tekemään introa kun on enää pari päivää aikaa.
EDIT:

Jos jotakuta kiinnostaa lisätä tähän jotain muuta kuin tuon ohjauksen tai komentoja, niin voisi toteuttaa mmc1-mapperin. Se on se, mitä mm. Zeldat ja metroid käyttää. Sen toteutukseen voi katsoa mallia bisqwitin videosta kohdasta 10:30 tai nesdev-wikistä http://wiki.nesdev.com/w/index.php/INES_Mapper_001


User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 227
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by atomimalli » Wed Jan 04, 2012 1:37 am

En olisi vielä viitsinyt lisätä uutta versiota, kun tässä on vielä aika paljon tehtävää mielessä, mutta aion tähän väliin toteuttaa aika isoja rakenteellisia muutoksia seuraavaksi.
Muokattua tässä:
-korjattu latauksen, suorituksen ja piirtämisen bugeja
-lisätty muutama komento
-lisätty debug-työkaluja
-aloitettu siirros funktioiden käytöstä gosubiin
-lisätty MMC3-pankkienvaihtelu(banking modet lisäämättä). Sack of flourin valikko toimii.
-lisätty etappisuoritus, käyttöä tulee enemmän keskeytysten ja PPU:n kehityksen myötä.

Branchin kanssa (Branchista on ennenkin ollut apua tässä) eilen paikannettiin pahimmat pullonkaulat ja haettiin niihin ratkaisuja. Pahin oli funktiokutsut. Gosubeilla niihin kuluu monta kertaa vähemmän aikaa. Tällä menetetään rekursiivisuuskyky, mutta se ei hattaa tässä. Toinen suuri muutos on vaihtaa bankkien tarkistus iffeillä siihen että ne todella vaihdetaan memcopyllä. Memcopy ei vie käytännössä yhtään aikaa, vaikka useat pelit tarvii sitä satoja kertoja sekunnissa. Olin jo suunnitellut etappiajosysteemiä tälle ja nyt se tuli toteutettua. Sillä saa harvennettua tarkistuksia joita ei tarvi jokakierros. Siitä siis repeatti pääsilmukan sisällä. readmem-funktio tulee toivottavasti poistumaan kokonaan.

Testasin readmemin muuttamista gosubiksi muutamassa kohtaa, ja nopeusetu ainakin zeldatitlescreenin ikiloopin kohdalla on noin kaksinkertainen. Nyt sen fps on minulla noin 12, kun ennen se oli vain 4. Vastaavat pidemmät loopit saa esikäsittelyllä vaihdettua myöhemmin oikotiekomentoihin, jolloin fps riippuu vain ruudunpiirron nopeudesta.

Tällä hetkellä vapaata tehtävää olisi ohjaus ja uudet komennot(readmem-gosubeilla tehtynä). Skrollaus ja spritet olisi tarpeellisia, mutta niitä ei nyt kannata varmaan muutoksen keskellä näpelöidä. Niiden on luultavasti oleellista olla jotenkin synkassa rendauksen kanssa että kaikki menisi hyvin.
Mappereiden toimintaa aion muuttaa, joten siihen ei varmaan kannata koskea. Komentoja on tällä hetkellä päälle 60, eli vähän alle puolet on vielä jäljellä.

Debuggausta varten tein pienen muistiselaimen, jota pääsee käyttämään deetä painamalla. Sillä näkee myös näytön tilenumerot(kirkkaus ja binääri pienillä punaisilla pilkuilla) ja tilemuistin kun painaa ässää. Oikeastaan koko näyttömuisti ei näy vielä. Sitä on neljä näytöllistä skrollausta varten.

rev. 4

Code: Select all

'This is your first CoolBasic program!

SCREEN 800,300

'avaa rom
file$="zeldatitlescreen\zelda.nes" 'http://nesdev.parodius.com/zelda.zip
'file$="sof.nes" 'Sack of flour: Heart of gold http://bobrost.com/nes/games.php
'file$="fighter_f8000\fighter_f8000.nes" 'http://nesdev.parodius.com/fighter_f8000.zip
'file$="NEStress\NEStress.nes" 'http://nesdev.parodius.com/NEStress.zip
'file$="fighter_f8000\f8000.nes"
'file$="soda cans\sprite.nes"
'file$=CommandLine()


//headerin käsittely
f=OpenToRead(file$)
size=FileSize(file$)

Global rombanks,vrombanks,mapper
headercheck=(ReadInt(f)=441664846)
rombanks=ReadByte(f)
vrombanks=ReadByte(f)
t=ReadByte(f)
mapper=t Shr 4 + ReadByte(f) Shr 4
mirroring=t Mod 16


'infoa
Print "headerin tarkistus: "+headercheck
Print "rombanks: "+rombanks
Print "vrombanks: "+vrombanks
Print "mapper: "+mapper
Print "mirroring: "+mirroring
Print "tiedostokoko: "+size+"(muistia "+(rombanks*16384+vrombanks*8192)+")tavua"
Print "precalcing..."

//luetaan muistipalikoihin
SeekFile f,16
Global rom,vrom,ram,ppuram
rom=MakeMEMBlock(rombanks*16384)
vrom=MakeMEMBlock(vrombanks*8192*2)'*2)
For i=0 To 16384*rombanks-1
  PokeByte rom, i, ReadByte(f)
Next i

For i=0 To 2*8192*vrombanks-1
  PokeByte vrom, i, ReadByte(f)
Next i

ram=MakeMEMBlock(2048)
ppuram=MakeMEMBlock(16384)


//mapperikohtaiset globaalit ja alustus
Global prgbank0addr,prgbank1addr,prgbank2addr,prgbank3addr, bankselect
Global chrbank0addr,chrbank1addr,chrbank2addr,chrbank3addr,chrbank4addr,chrbank5addr
Select mapper
  Case 4
    prgbank0addr=0
    prgbank1addr=0
    prgbank2addr=16384*rombanks-8192*2
    prgbank3addr=16384*rombanks-8192
EndSelect

//flagit ja rekisterit
Global C,Z,I,D,B,V,N'flageja asmidokumentissa n on s statusrekisteristä
Global A,X,Y'rekisterit
Global S'stack
Global ppu_vblank,ppuaddr_addr,ppuaddr_addr0,ppuaddr_addr1,ppuaddr_turn
Global ppu_ctrl_nametable_address,ppu_ctrl_increment,ppu_ctrl_sprite_patt_addr
Global ppu_ctrl_bg_patterntable_tileoffset,ppu_master_slave,ppu_ctrl_sprite_size,ppu_enable_vblank_nmi
Global cycle,PC

//loogisten operaattoreiden esilasku
Print "logical operations"
Dim _and(255,255)
Dim _or(255,255)
//esilasketaan kaikki kahden tavun väliset andit ja orit
For x=0 To 255 
  For y=0 To 255
    _and(x,y)=((y Shr 7) and (x Shr 7)) Shl 7 +((y Shl 25 Shr 31) and (x Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((y Shl 26 Shr 31) And (x Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((y Shl 27 Shr 31) And (x Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((y Shl 28 Shr 31) And (x Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((y Shl 29 Shr 31) And (x Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((y Shl 30 Shr 31) And (x Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((y Shl 31 Shr 31) And (x Shl 31 Shr 31))
  Next y
Next x
For x=0 To 255 
  For y=0 To 255
    _or(x,y)=((y Shr 7) Or (x Shr 7)) Shl 7 +((y Shl 25 Shr 31) Or (x Shl 25 Shr 31)) Shl 6 +((y Shl 26 Shr 31) Or (x Shl 26 Shr 31)) Shl 5+((y Shl 27 Shr 31) Or (x Shl 27 Shr 31)) Shl 4+((y Shl 28 Shr 31) Or (x Shl 28 Shr 31)) Shl 3+((y Shl 29 Shr 31) Or (x Shl 29 Shr 31)) Shl 2+((y Shl 30 Shr 31) Or (x Shl 30 Shr 31)) Shl 1+((y Shl 31 Shr 31) Or (x Shl 31 Shr 31))
  Next y
Next x
//piirto
Global rendermethod
rendermethod=1
Dim renderlayers(7)
Dim maskedtiles(3)

Global scr
scr=MakeImage(256,240)
Dim palette(64)
palette(0)=8158332:palette(1)=252:palette(2)=$188:palette(3)=4466876
palette(4)=9699460:palette(5)=9699460:palette(6)=11014144:palette(7)=8918016
palette(8)=5255168:palette(9)=30720:palette(10)=26624:palette(11)=22528
palette(12)=16472:palette(13)=1:palette(14)=1:palette(15)=1
palette(16)=12369084:palette(17)=30968:palette(18)=22776:palette(19)=6833404
palette(20)=14155980:palette(21)=14942296:palette(22)=16267264:palette(23)=14965776
palette(24)=11303936:palette(25)=47104:palette(26)=43008:palette(27)=43076
palette(28)=34952:palette(29)=1:palette(30)=1:palette(31)=1
palette(32)=16316664:palette(33)=3980540:palette(34)=6850812:palette(35)=9992440
palette(36)=16283896:palette(37)=16275608:palette(38)=16283736:palette(39)=16556100
palette(40)=16300032:palette(41)=12122136:palette(42)=5822548:palette(43)=5830808
palette(44)=59608:palette(45)=7895160:palette(46)=1:palette(47)=1
palette(48)=16579836:palette(49)=10806524:palette(50)=12105976:palette(51)=14203128
palette(52)=16300280:palette(53)=16295104:palette(54)=15782064:palette(55)=16572584
palette(56)=16308344:palette(57)=14219384:palette(58)=12122296:palette(59)=$12122328
palette(60)=64764:palette(61)=16308472:palette(62)=1:palette(63)=1

For i=0 To 3 'rendermethod 1 juttuja
  renderlayers(i)=MakeImage(256,240)
  MaskImage renderlayers(i),cbmagenta
Next i
For i=4 To 7
  renderlayers(i)=MakeImage(256,240)
  MaskImage renderlayers(i),cbblack
Next i
'prerendataan tilet
Print "tiles"
For i=0 To 3
  maskedtiles(i)=MakeImage(512*8*vrombanks,8)
  DrawToImage maskedtiles(i)
    For j=0 To 512*vrombanks
      For y=0 To 7
        byte1=PeekByte(vrom,j*16+y)
        byte2=PeekByte(vrom,j*16+8+y)
        For x=0 To 7
          If Not (((byte1 Shr (7-x)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-x)) Mod 2))Shl 1)=i Then PutPixel j*8+x,y,255 Shl 16 +255
          'PutPixel j*8+x,y,((byte1 Shl (25+x)) Shr 31 + (byte2 Shl (25+x)) Shr 30)*64
        Next x
      Next y
      'If (j Mod 4) then Line j+i,0,j+i+8,8
    Next j
  DrawToScreen
Next i


Print "ready."
Locate 0,300

Global aika

//emulaattori
pc=readmem(65533) Shl 8 + readmem(65532)'reset-osoitin, eli aloituskohta osoitteesta $FFFE
ppu_ctrl_nametable_address=8192'$2000-täältä alkaa kuvamuisti oletuksena
ppu_ctrl_increment=1
Print "alkuosoitin: "+pc+" "+Right(Hex(PC),5)
running=1

While running
  Repeat
    address=pc
    Gosub readmem8
    Select ret
      Case 9'09 ORA
        A=_or(A,readmem(pc+1))
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
        pc+2
        cycle+2
      Case 10'0A ASL
        C=A Shr 7
        A=(A Shl 1) Mod 256
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7
        pc+1
        cycle+2
      Case 16'10 BPL Relative
        If N=0 Then
          param=readmem(pc+1)
          oldpc=pc
          pc=pc+2+(param-(param>127)*256)
          cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))
        Else
          pc+2
          cycle+2
        EndIf
      Case 24'18 CLC
        C=0
        pc+1
        cycle+2
      Case 32'JSR
        writemem(256+S,(PC+2) Shr 8)
        S=(256+S+1) Mod 256
        writemem(256+S,(PC+2) Mod 256)
        S=(256+S+1) Mod 256
        pc=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
        cycle+6
        'pc+3
        Color cbmagenta
      Case 41'29 AND Immediate
        A=_and(A,readmem(pc+1))
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+2
      Case 42'2A ROL
        T=A Shr 7
        A=A Shl 1 - T Shr 8 +C
        C=T
        pc+1
        cycle+2
      Case 44'2C BIT
        par=readmem(pc+1)
        T=_and(A,par)
        If T=0 Then Z=1 Else Z=0
        N=par Shr 7
        V=par Shl 25 Shr 31
        pc+3
        cycle+4
      Case 48'30 BMI Relative
        If N=1 Then
          param=readmem(pc+1)
          oldpc=pc
          pc=pc+2+(param-(param>127)*256)
          cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))
        Else
          pc+2
          cycle+2
        EndIf
      Case 72'48 PHA
        writemem(S,A)
        S+1
        pc+1
        cycle+3
      Case 76'4C JMP absolute
        address2=pc+1
        Gosub readmem16
        pc=ret
        cycle+3
      Case 96'RTS
        S=(256+S-1) Mod 256
        tS=(256+S-1) Mod 256
        pc=readmem(256+S)+1+readmem(256+tS)Shl 8
        S=tS
        cycle+6
        Color cbmagenta
      Case 101'65 ADC Zero Page
        A=A+readmem(readmem(pc+1))+c
        If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+3
      Case 104'68 PLA
        S-1
        A=readmem(S)
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+1
        cycle+4
      Case 105'69 ADC Immediate
        A=A+readmem(pc+1)+c
        If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+3
      Case 106'6A ROR
        T=A Mod 2
        A=A Shr 1 + C Shl 7
        C=T
        pc+1
        cycle+2
      Case 109'6D ADC Absolute
        A=A+readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))+c
        If A>255 Then C=1:A= A Mod 256 Else C=0
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+3
        cycle+4
      Case 120'78 SEI 1 -> I
        I=1
        pc+1
        cycle+2
      Case 132'84 STY Zero page
        writemem(readmem(pc+1),Y)
        'Print "       STY "+readmem(pc+1)+" ("+readmem(readmem(pc+1))+")"
        pc+2
        cycle+3
      Case 133'85 STA Zero Page
        writemem(readmem(pc+1),A)
        pc+2
        cycle+3
      Case 134'86 STX Zero Page
        writemem(readmem(pc+1),X)
        pc+2
        cycle+3
      Case 136'88 DEY Y - 1 -> Y
        Y=(Y+255) Mod 256
        If Y=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=Y Shr 7'FLAGIT
        pc+1
        cycle+2
      Case 138'8A TXA
        A=X
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+1
        cycle+2
      Case 140'8C STY Absolute
        writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),Y)
        pc+3
        cycle+4
      Case 141'8D STA Absolute
        writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),A)
        pc+3
        cycle+4
      Case 142'8E STX Absolute
        writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1),X)
        'Print "      "+(readmem(pc+1) Shl 8 + readmem(pc+2))
        pc+3
        cycle+4
      Case 145'91 STA (Indirect),Y
        par=readmem(pc+1)
        writemem((readmem(par+1) Shl 8 + readmem(par) + Y),A)
        'Print "  STA"+"("+par+"),Y="+Y+" =STA "+(readmem(par+1) Shl 8 + readmem(par) + Y)
        pc+2
        cycle+6
      Case 149'95 STA zero page, X
        writemem((X+readmem(pc+1))Mod 256,A)
        pc+2
        cycle+4
      Case 152'98 TYA
        A=Y
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+1
        cycle+2
      Case 153'99 STA Absolute, Y
        writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)+Y,A)
        pc+3
        cycle+5
      Case 154'9A TXS X -> S
        writemem(256+S,X)
        S=(256+S+1) Mod 256
        pc+1
        cycle+2
      Case 157'9D STA Absolute, X
        writemem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)+X,A)
        pc+3
        cycle+5
      Case 160'A0 LDY Immediate
        Y=readmem(pc+1)
        pc+2
        cycle+2
        N=Y Shr 7
        Z=(Y=0)
      Case 162'A2 LDX Immediate
        X=readmem(pc+1)
        pc+2
        cycle+2
        N=X Shr 7
        Z=(X=0)
      Case 164'A4 LDY Zero Page
        Y=readmem(readmem(pc+1))
        If Y=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=Y Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+3
      Case 165'A5 LDA Zero Page
        A=readmem(readmem(pc+1))
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+3
      Case 166'A6 LDX Zero Page
        X=readmem(readmem(pc+1))
        If X=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+3
      Case 168'A8 TAY
        Y=A
        If Y=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=Y Shr 7
        pc+1
        cycle+2
      Case 169'A9 LDA Immediate
        A=readmem(pc+1)
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+2
        cycle+2
      Case 170'AA TAX
        X=A
        If X=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=X Shr 7
        pc+1
        cycle+2
      Case 172'AC LDY Absolute
        Y=readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))
        If Y=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=Y Shr 7'FLAGIT
        pc+3
        cycle+4
      Case 173'AD LDA Absolute
        A=readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+3
        cycle+4
      Case 174'AE LDX ABSOLUTE
        X=readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))
        pc+3
        cycle+4
        N=X Shr 7
        Z=(X=0)
      Case 177'B1 LDA (Indirect),Y
        par=readmem(pc+1)
        p2=readmem(par)
        A=readmem(readmem(par+1) Shl 8 + p2 + Y)
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        If p2+Y>255 Then cycle=6 Else cycle=5
        pc+2
      Case 185'B9 LDA Absolute, Y
        addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
        A=readmem(addr+ Y)
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+3  
        cycle=cycle+4+((addr Shr 8) =((addr+Y)Shr 8) )
      Case 189'BD LDA Absolute,X
        addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
        A=readmem(addr+ X)
        If A=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=A Shr 7'FLAGIT
        pc+3  
        cycle=cycle+4+((addr Shr 8) =((addr+X)Shr 8) )
      Case 192'C0 CPY immediate
        T=(256+Y-readmem(pc+1)) Mod 256
        C=(T>=0)
        Z=(T=0)
        N=T Shr 7
        pc+2
        cycle+2
      Case 198'C6 DEC Zero-page
        par=readmem(pc+1)
        par2=(256+(readmem(par)-1)) Mod 256
        writemem(par,par2)
        'Print "   DEC "+par+" ="+readmem(par)
        pc+2
        cycle+5
        N=par2 Shr 7
        Z=(par2=0)
      Case 200'C8 INY
        X=(Y+1) Mod 256
        If X=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
        pc+1
        cycles+2
      Case 201'C9 CMP
        T=(256+A-readmem(pc+1)) Mod 256
        C=(T>=0)
        Z=(T=0)
        N=T Shr 7
        pc+2
        cycle+2
      Case 202'CA DEX X - 1 -> X
        X=(256+X-1) Mod 256
        pc+1
        cycles+2
        N=X Shr 7
        Z=(X=0)
      Case 205'CD CMP Absolute
        T=(256+A-readmem(readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1))) Mod 256
        C=(T>=0)
        Z=(T=0)
        N=T Shr 7
        pc+3
        cycle+4
      Case 206'CE DEC Absolute
        par=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
        par2=(256+(readmem(par)-1)) Mod 256
        writemem(par,par2)
        pc+3
        cycle+6
        N=par2 Shr 7
        Z=(par2=0)
      Case 208'D0 BNE Relative
        If Z=0 Then
          param=readmem(pc+1)
          oldpc=pc
          pc=pc+2+(param-(param>127)*256)
          cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))'OPTIMOI!
        Else
          pc+2
          cycle+2
        EndIf
      Case 216'D8 CLD 0 -> D(D-flagilla ei nesissä ole mitään käyttöä)
        D=0
        pc+1
        cycle+2
      Case 224'E0 CPX
        T=(256+X-readmem(pc+1)) Mod 256
        C=(T>=0)
        Z=(T=0)
        N=T Shr 7
        pc+2
        cycle+2
      Case 230'E6 INC Zero Page
        addr=readmem(pc+1)
        result=(readmem(addr)+1) Mod 256
        N=result Shr 7
        Z=(result=0)
        writemem(addr,result)
        pc+2
        cycle+5
      Case 232'E8 INX
        X=(X+1) Mod 256
        If X=0 Then Z=1:N=0 Else Z=0:N=X Shr 7'FLAGIT
        pc+1
        cycle+2
      Case 234'EA NOP
        pc+1
        cycle+2
      Case 238'EE INX Absolute
        addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
        result=(readmem(addr)+1) Mod 256
        N=result Shr 7
        Z=(result=0)
        writemem(addr,result)
        pc+3
        cycle+6
      Case 240'F0 BEQ
        If Z=1 Then
          param=readmem(pc+1)
          oldpc=pc
          pc=pc+2+(param-(param>127)*256)
          cycle=cycle+3+(RoundDown((oldpc-32768)/16384.0)<>RoundDown((pc-32768)/16384.0))'OPTIMOI!
        Else
          pc+2
          cycle+2
        EndIf
      Case 253'FD SBC Absolute,X
        'addr=readmem(pc+2) Shl 8 + readmem(pc+1)
        par1=readmem(pc+2)
        par2=readmem(pc+1)
        addr=par1 Shl 8 + par2 +X
        A=A-readmem(addr)
        If A<0 Then A=0:C=1 Else C=0
        'owerflowi puuttuu
        Print "SBC Absolute, X: fixme"//TODO: fixme
        pc+3
        cycle=cycle+4+par2+X>255
        Color cbmagenta
      Default'jos komentoa ei löytynyt
        cycle+1
        pc+1
        Color 255,0,0
        Print op+" "+Right(Hex(op),2)
        printstatus()
        WaitKey
        'Wait 2000
    EndSelect

    'Print op+" "+Right(Hex(op),2)
    Color 255,255,255
    'printstatus()
    'WaitKey
    'If KeyDown(cbkeyp) Then printstatus()
    If KeyDown(cbkeyd) Then debugmem(pc)
    'If Not KeyDown(cbkeyspace) Then WaitKey' Else Wait 1'50
  Until cycle>nextStop
  //vblankin generointi
  If cycle>29829 Or KeyDown(cbkeyv) Then cycle=cycle-29829:ppu_vblank=1:Print "vblank":ppu()':Wait 2000
  'If cycle>65535 Then cycle=cycle-65535:ppu_vblank=1:Print "vblank":ppu()
  nextstop=cycle+100 'stoppisysteemi keskeytyksiä ja hienompaa rendausta
Wend

readmem8:
  If address=>32768 Then//ROM
    Select mapper
      Case 0'NOMAPPER
        If rombanks=1 Then 'käsittely yhdellä rompankilla, se peilautuu ylä ja alapankkiin.
          'Print (address-32768) Mod 16384
          ret=PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
          Return 
        ElseIf rombanks=2 'kahdella rompankilla ne näkyy peräkkäin(ei testattu)
          'Print address-32768
          ret=PeekByte(rom,address-32768)
          Return 
        Else
          MakeError rombanks+" pankkisia NOMAPPER-romeja ei ole"+chr(10)+"(an error that was impossible to occur has just occured.)"
        EndIf
       Case 4'MMC3
        Select (address-32768) Shr 13
          Case 0
            ret=PeekByte(rom,address-32768+prgbank0addr)
            Return 
          Case 1
            ret=PeekByte(rom,address-32768-8192+prgbank1addr)
            Return 
          Case 2
            ret=PeekByte(rom,address-32768-8192*2+prgbank2addr)
            Return 
          Case 3
            ret=PeekByte(rom,address-32768-8192*3+prgbank3addr)
            Return 
         EndSelect
       Default
        If rombanks=1 Then 'nomapper
          ret=PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
          Return 
        Else
          ret=PeekByte(rom,address-32768)
          Return 
        EndIf
        'MakeError mapper+"ei ole tuettu mapperi"
    EndSelect
  ElseIf address<8192 Then//RAM
    ret=PeekByte(ram,address)
    Return 
  ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
    Select address Mod 8
      Case 2'$2002
        ret=ppu_vblank Shl 7//eivalmis
        ppu_vblank=0
        Return
      'Case 4'04 Sprite Memory Data
      Case 7
        Print "PPUIO luku"
      Default
        Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
        ret= 0
        Return
    EndSelect
  ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then'toinen rekisterialue
    Select address - 16384
      Case 22
        Print "Ohjain 1 luku"
        ret=Rand(255)
        Return 
      Case 23
        Print "Ohjain 2 luku"
      Default
        Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
    EndSelect
  Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
    Print "hassu lukuosoite "+ address
    ret= address Shr 8
    Return 
  EndIf
  
Return

readmem16: //readmemistä puolicopypasteversio voisi olla nopeampi
  address=address2
  Gosub readmem8
  t1=ret
  address=address2+1
  Gosub readmem8
  ret=ret Shl 8 +t1
Return


Function readmem(address)//koko prossun muisti
  If address=>32768 Then//ROM
    Select mapper
      Case 0'NOMAPPER
        If rombanks=1 Then 'käsittely yhdellä rompankilla, se peilautuu ylä ja alapankkiin.
          'Print (address-32768) Mod 16384
          Return PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
        ElseIf rombanks=2 'kahdella rompankilla ne näkyy peräkkäin(ei testattu)
          'Print address-32768
          Return PeekByte(rom,address-32768)
        Else
          MakeError rombanks+" pankkisia NOMAPPER-romeja ei ole"+chr(10)+"(an error that was impossible to occur has just occured.)"
        EndIf
       Case 4'MMC3
        Select (address-32768) Shr 13
          Case 0
            Return PeekByte(rom,address-32768+prgbank0addr)
          Case 1
            Return PeekByte(rom,address-32768-8192+prgbank1addr)
          Case 2
            Return PeekByte(rom,address-32768-8192*2+prgbank2addr)
          Case 3
            Return PeekByte(rom,address-32768-8192*3+prgbank3addr)
         EndSelect
       Default
        If rombanks=1 Then 'nomapper
          Return PeekByte(rom,(address-32768) Mod 16384)
        Else
          Return PeekByte(rom,address-32768)
        EndIf
        'MakeError mapper+"ei ole tuettu mapperi"
    EndSelect
  ElseIf address<8192 Then//RAM
    Return PeekByte(ram,address)
  ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
    Select address Mod 8
      Case 2'$2002
        ret=ppu_vblank Shl 7//eivalmis
        ppu_vblank=0
        Return ret
      'Case 4'04 Sprite Memory Data
      Case 7
        Print "PPUIO luku"
      Default
        Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
        Return 0
    EndSelect
  ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then'toinen rekisterialue
    Select address - 16384
      Case 22
        Print "Ohjain 1 luku"
        Return Rand(255)
      Case 23
        Print "Ohjain 2 luku"
      Default
        Print "hassu rekisteri(luku) "+Right(Hex(address),4)
    EndSelect
  Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
    Print "hassu lukuosoite "+ address
    Return address Shr 8
  EndIf
EndFunction

Function writemem(address, arvo)//koko prossun muisti
  If address<=8191 Then //RAM
    PokeByte ram,address Mod 2048, arvo
  ElseIf address=>8192 And address<16383 Then//Registers
    Select address mod 8 'korvaa printit lukemisella
      Case 0'$2000
        Print "PPUCNT1 kirjoitus"
        //Global ppu_ctrl_nametable_address,ppu_ctrl_increment,ppu_ctrl_sprite_patt_addr
        //Global ppu_ctrl_bg_patterntable_addr,ppu_master_slave,ppu_ctrl_sprite_size,ppu_enable_vblank_nmi
         ppu_ctrl_nametable_address=(arvo Mod 4)*1024+8192
         ppu_ctrl_increment=((arvo Shr 2) Mod 2)*31+1
         ppu_ctrl_sprite_patt_addr=((arvo Shr 3) Mod 2)*4096
         ppu_ctrl_bg_patterntable_tileoffset=((arvo Shr 4) Mod 2)*255
         ppu_master_slave=((arvo Shl 5) Mod 2)
         ppu_ctrl_sprite_size=((arvo Shl 6) Mod 2)
         ppu_enable_vblank_nmi=arvo Shl 7
         Return 0
      Case 1'$2001
        Print "PPUCNT2 kirjoitus"
        Return 0
      Case 3'$2003
        Print "SPRADDR kirjoitus"
        Return 0
      Case 4'$2004
        Print "SPRIO kirjoitus"
        Return 0
      Case 5'$2005
        Print "BGSCROL kirjoitus"
        Return 0
      Case 6'$2006
        Print "PPUADDR kirjoitus"
        ppuaddr_turn=((ppuaddr_turn+1)<2)
        If ppuaddr_turn=1 Then
          ppuaddr_addr=ppuaddr_addr Shl 24 Shr 24 + arvo Shl 8
          'ppuaddr_addr0=arvo
          Return 0
        Else
          ppuaddr_addr=ppuaddr_addr Shr 8 Shl 8 +arvo
          'ppuaddr_addr1=arvo
          Return 0
        EndIf
        Return 0
      Case 7'$2007
        Print "PPUIO kirjoitus "+ppuaddr_addr+"= "+arvo
        'huom:
        'Write data into $2007. After each write, the address will auto-increment by 1, or 32 (if Bit #2 of $2000 is 1).
        'muista mirroring tähän,lukuun ja näyttikseen kun mapperit lisääntyy
        'If ppuaddr_addr<8192
          addr=ppuaddr_addr//tässä olisi 
        'ElseIf
        PokeByte ppuram, ppuaddr_addr, arvo
        ppuaddr_addr=(ppuaddr_addr+ppu_ctrl_increment) Mod 16384
        
        'Print ppuaddr_addr+ " "+arvo
        'Wait 400
        Return 0
      Default
        Print "hassu rekisteri(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)
        Return 0
    EndSelect
  ElseIf address=>16384 And address<=16407 Then
    Select address - 16384
      Case 22
        Print "Ohjain 1 kirjoitus"
        Return 0
      Case 23
        Print "Ohjain 2 kirjoitus"
        Return 0
      Default
        Print "hassu rekisteri(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)
        Return 0
    EndSelect
  ElseIf address=>32768 Then//ROM =>$8000
    Select mapper
      Case 0
        Print "Ohjelmaromiin kirjoitus ei tee mitään tällä mapperilla"
      Case 1
        Print "MMC1, implementoimatta!(kirjoitus) "+Right(Hex(address),4)+" "+Right(Hex(arvo),2)
      Case 4
        If address<40959 Then 'bankswitching
          Select (address Mod 2)
            Case 0
              Print "bankselect: "+arvo
              bankselect=arvo
              Return 0
            Case 1
              Print "bankdata: "+arvo
              'TODO-mapping modes
              Select bankselect Mod 8
                Case 0
                  chrbank0addr=arvo*2048
                Case 1
                  chrbank1addr=arvo*2048
                Case 2
                  chrbank2addr=arvo*1024
                Case 3
                  chrbank3addr=arvo*1024
                Case 4
                  chrbank4addr=arvo*1024
                Case 5
                  chrbank5addr=arvo*1024
                Case 6
                  chrbank0addr=8192*arvo
                Case 7
                  chrbank1addr=8192*arvo
               EndSelect
              
          EndSelect
        Else
          print "MMC3 kirjoitus implementoimatta: "+Right(Hex(address),4)+" "+Right(Hex(arvo),2)
        EndIf
      Default
        Print "tuntematon mapperi tekee jotain "+Right(Hex(address),4)+" "+Right(Hex(arvo),2)
    EndSelect
  Else'jos osoitteella ei ole muistia niin toimitaan näin.
    Print "hassu kirjoitusosoite "+address
  EndIf
EndFunction

Function nmi()

EndFunction

Function ppu()
   //kuva kerrallaan piirto, korjataan scanline/pikseli kerrallaan piirrolla.
  ulkoaika=Timer()-aika
  cycle=0
  t=Timer()
  Select rendermethod
    Case 0
      //TODO: MMC3 banking support
      DrawToImage scr
      Lock
        For sy=0 To 239
          For til=0 To 31
            tilenumber=PeekByte(ppuram,ppu_ctrl_nametable_address+(RoundDown(sy/8.0)*32+til))+1+ppu_ctrl_bg_patterntable_tileoffset
            byte1=PeekByte(vrom,tilenumber*16+(sy Mod 8))
            byte2=PeekByte(vrom,tilenumber*16+(sy Mod 8)+8)
            pal=PeekByte(ppuram,9152+RoundDown(sy/32.0)*8+RoundDown(til/4.0)) Shl (24+2*(RoundDown(til/2+1)Mod 2)+4*(RoundDown(sy/16+1) Mod 2)) Shr 30
            For sx=0 To 7
              PutPixel2 til*8+sx,sy,palette(PeekByte(ppuram,16128+(((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2))Shl 1)+(pal) Shl 2))
              'SetWindow ""+(PeekByte(ppuram,16128+(byte1 Shr (7-sx)) Mod 2+((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2)Shl 1 +pal Shl 2))+" "+((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2+((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2)Shl 1 +pal Shl 2)+ " " +pal
            Next sx
          Next til
        Next sy
      Unlock
      DrawToScreen
    Case 1
      Select mapper
        Case 4// MMC3
          For l=4 To 7'tilet
            DrawToImage renderlayers(l)
              Color cbblack
              Box 0,0,256,240
              j=l-4
              For i=0 To 959
                'DrawImageBox maskedtiles(j),i*8 Mod 256,RoundDown(i/32.0)*8,(PeekByte(ppuram,8192+i)+256)Shl 3,0,8,8
                tile=PeekByte(ppuram,ppu_ctrl_nametable_address+i)+ppu_ctrl_bg_patterntable_tileoffset
                If tile<=2047
                  tile=chrbank0addr+tile
                ElseIf tile<=4095
                  tile=chrbank1addr-2048+tile
                ElseIf tile<=5119
                  tile=chrbank2addr-4096+tile
                ElseIf tile<=6143
                  tile=chrbank3addr-5120+tile
                ElseIf tile<=7167
                  tile=chrbank4addr-6144+tile
                ElseIf tile<=8191
                  tile=chrbank5addr-7168+tile
                EndIf
                Color cbwhite
                'Print tile
                CopyBox tile Shl 3,0,8,8,(i Shl 3) Mod 256,RoundDown(i/32.0)Shl 3,Image(maskedtiles(j)),Image(renderlayers(l))
              Next i
          Next l
        Default
          For l=4 To 7'tilet
            DrawToImage renderlayers(l)
              Color cbblack
              Box 0,0,256,240
              j=l-4
              For i=0 To 959
                'DrawImageBox maskedtiles(j),i*8 Mod 256,RoundDown(i/32.0)*8,(PeekByte(ppuram,8192+i)+256)Shl 3,0,8,8
                CopyBox (PeekByte(ppuram,ppu_ctrl_nametable_address+i)+ppu_ctrl_bg_patterntable_tileoffset+1)Shl 3,0,8,8,(i Shl 3) Mod 256,RoundDown(i/32.0)Shl 3,Image(maskedtiles(j)),Image(renderlayers(l))
              Next i
          Next l
      EndSelect
      For l=0 To 3'tausta
        DrawToImage renderlayers(l)
          Color cbblack
          Box 0,0,256,240
          For i=0 To 63
            pal=PeekByte(ppuram,9152+i)
            Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 30) Shr 28)+l))
            Box i*32 Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32,16,16
            Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 28) Shr 30)Shl 2+l))
            Box (i*32+16) Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32,16,16
            Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 26) Shr 30)Shl 2+l))
            Box i*32 Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32+16,16,16
            Color 0,0,palette(PeekByte(ppuram,16128+((pal Shl 24) Shr 30)Shl 2+l))
            Box (i*32+16) Mod 256, RoundDown(i/8.0)*32+16,16,16
          Next i
          DrawImage renderlayers(l+4),0,0
        DrawToScreen
      Next l
      DrawToImage scr
      Color cbblack
      Box 0,0,256,240
      DrawImage renderlayers(0),0,0
      DrawImage renderlayers(1),0,0
      DrawImage renderlayers(2),0,0
      DrawImage renderlayers(3),0,0
      DrawToScreen
  EndSelect
  Color cbblack
  Box 200,0,256,240
  DrawImage scr,200,0' kaksi piirtoa koska print pistää koordinaatit sekaisin
  'DrawImage scr,200,150
  DrawScreen OFF
  Locate 300,0
  SetWindow "FPS: "+((10000/(ulkoaika+(Timer()-t)))/10.0)+" kierrosaika: "+(ulkoaika+(Timer()-t))+" Rendaus: "+(Timer()-t)
  aika=Timer()

EndFunction

Function printstatus()
  Print "A:"+A+" X:"+X+" Y:"+Y+" N:"+N+" V:"+V+" I:"+I+" Z:"+Z+" C:"+C+" Stack:"+S+" PC:"+Right(Hex(PC),4)+" "+pc+" ppuaddr:"+ppuaddr_addr
EndFunction

Function rendermem(alku,loppu)
  For i=alku To loppu
    Print Right(Hex(i),4)+": "+Right(Hex(readmem(i)),2)
    'Print Right(Hex(i),4)+": "+Right(hex(PeekByte(rom,i-32768)),2)
  Next i
EndFunction

Function debugmem(kohta)
  Repeat
    kohta=kohta+KeyDown(208)-KeyDown(200)+(KeyDown(209)-KeyDown(201))*8
    kohta=Min(65535,Max(kohta,0))
    rendermem(Max(kohta-8,0),Min(kohta+8,65535))
    Box 0,13*(8 ),200,1
    Box 0,13*(8+1),200,1
    Text 255,0,"S To see Chr-tables"
    if KeyDown(31) Then drawppu()
    DrawScreen
    Wait 1
    Cls
    
  Until KeyDown(57)'space
EndFunction

Function drawppu()
  Lock SCREEN()
  For sy=0 To 127'239
    For til=0 To 31
      tile=(RoundDown(sy/8.0)*32+til)*16+(sy Mod 8)'-1'+256
      'tile=PeekByte(ppuram,8192+i)+255
      Select mapper 
        Case 4
          If tile<=2047
            tile=chrbank0addr+tile
          ElseIf tile<=4095
            tile=chrbank1addr-2048+tile
          ElseIf tile<=5119
            tile=chrbank2addr-4096+tile
          ElseIf tile<=6143
            tile=chrbank3addr-5120+tile
          ElseIf tile<=7167
            tile=chrbank4addr-6144+tile
          ElseIf tile<=8191
            tile=chrbank5addr-7168+tile
          EndIf
      EndSelect
      byte1=PeekByte(vrom,int(Max(0,tile)))
      byte2=PeekByte(vrom,tile+8)
      For sx=0 To 7
        PutPixel2 255+til*8+sx,sy,palette((((byte1 Shr (7-sx)) Mod 2))+((((byte2 Shr (7-sx)) Mod 2))Shl 1))
      Next sx
    Next til
  Next sy
  
  Unlock
  
  For sy=0 To 239 Step 8
    For til=0 To 31
      tilenumber=PeekByte(ppuram,ppu_ctrl_nametable_address+(RoundDown(sy/8.0)*32+til))
      Color 0,0,tilenumber Shl 16 +tilenumber Shl 8 + tilenumber
      Box 512+til*8,sy,8,8
      Color cbred
      For i=0 To 7
        if (tilenumber Shr (7-i))Mod 2 Then Dot 512+til*8+i,sy
      Next i

    Next til
  Next sy
  
  Color cbwhite
  Text 175,0,"$0000 chr0"
  Text 175,64,"$1000 chr1"
  Box 256,ppu_ctrl_bg_patterntable_tileoffset/4.0,256,64,0

EndFunction
diffitiedosto gnu diffillä: http://pastebin.com/raw.php?i=1SThjxqh

Code: Select all

diff -y -w --width=150 --left-column "coolnes r3.CB" "coolnes r4.CB">diff.txt
Ja lopuksi testikuvia:

Sack of flourista(MMC3-tuki): Image
debuugerista: Image

Kuvien fps:ät ovat liian isoja, koska pidin v-nappia pohjassa kuvien oton ajan. Se katoaa muuten aika äkkiä printtien takia.

Tein sellaisen huomion, että tuo debuggerin valkoinen ruutu piirtyy väärään tilesettiin sack of flourin kanssa, mutten nyt äkkiä keksinyt että mikä siinä on vikana. Kuva piirtyi kuitenkin oikein, vaikka käytän samaa muuttujaa setin valintaan :o
Ongelma saattaa poistua kun muistinhallinta muutetaan memcopyyn perustuvaksi.

Kysymyksiä ja keskustelua olisi kiva saada. Neljäs posti putkeen tuntuisi vähän ikävältä :S Tässä on kumminkin ollut välissä jo tarpeeksi aikaa ja asiaa on paljon, joten kehtasin :P
EDIT:

Korjasin diffistä väärät parametrit ja pasten, pari typoa ja loppuun lisäsin tämän kuvien jälkeen olevan osan.


User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by valscion » Wed Jan 04, 2012 3:40 pm

Täytyyhän sitä nyt atomia hädässä auttaa. Eli tässä viesti, joka katkaisee tupla/tripla/mikälie-viestikombosi.

Mielenkiinnolla seurailen että miten saat projektia edistettyä, on aina jännä nähdä miten cb-väki onnistuu repimään CoolBasicista aina vain enemmän irti :). Itseäni projektin koodaus ei houkuttele koska homma on mieleeni liian epäkäytännöllistä mutta eihän se onneksi tarkoita etteikö muita innostaisi ;)
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

Branch of TarhaTarha

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by Branch of TarhaTarha » Mon Jan 09, 2012 11:15 am

http://paste.servut.us/plain/twja
Z80 prosessorin emuloinnin alku, bitmapped emulaatio. Alussa esirenderöidään kaikki mahdolliset bittisetit, kestänee 7sek, mahdollistaa todella nopean piirtämisen.
Kesken: flagien käsittely ei toimi ihan oikein, yli puolet käskyistä puuttuu, jne. Mitään tiettyä alustaa ei tällä hetkellä emuloida mutta video muisti on osoitettu $8000 alueelle renderöimään 320x200 kuva 50hz.

Jos joku haluaa jatkaa niin suosittelen http://z80.info/

En kykene halusta huolimatta koodaamaan enempää koska AAMUJA!!! Hyvää 1/12 muillekkin!

User avatar
skorpioni-cb
Advanced Member
Posts: 364
Joined: Wed Dec 03, 2008 4:48 pm
Location: Turku

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by skorpioni-cb » Fri Aug 03, 2012 9:07 am

Branch of TarhaTarha wrote:http://paste.servut.us/plain/twja
Z80 prosessorin emuloinnin alku, bitmapped emulaatio. Alussa esirenderöidään kaikki mahdolliset bittisetit, kestänee 7sek, mahdollistaa todella nopean piirtämisen.
Kesken: flagien käsittely ei toimi ihan oikein, yli puolet käskyistä puuttuu, jne. Mitään tiettyä alustaa ei tällä hetkellä emuloida mutta video muisti on osoitettu $8000 alueelle renderöimään 320x200 kuva 50hz.

Jos joku haluaa jatkaa niin suosittelen http://z80.info/

En kykene halusta huolimatta koodaamaan enempää koska AAMUJA!!! Hyvää 1/12 muillekkin!
Ei kai haittaa, että käytän tuota z80-prosessorin koodia omassa Sega Gensis-emulaattorissa. Btw. Hyvä emu, atomi
Minä en tiedä mitä tiedän, mutta sen tiedän ettei se ole mitään kaunista.

leal
Newcomer
Posts: 16
Joined: Wed May 30, 2012 1:46 pm

Re: Nes-emulaattori ja nippelitietoa nesistä.

Post by leal » Wed Dec 26, 2012 12:28 pm


Post Reply