"Satunnaisia" MAVeja merkkipohjaisessa parallax scrollerissa

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
User avatar
otto90x
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:00 pm
Location: Lapinjärvi, Finland
Contact:

"Satunnaisia" MAVeja merkkipohjaisessa parallax scrollerissa

Post by otto90x » Sun Sep 02, 2007 12:20 pm

Kokeilin ihan huvikseni tehdä parallax scroller pelin käyttäen pelin "piirtämiseen" pelkkää text komentoa. Nyt se kuitenkin Mavittaa ja en näe missä on vika. Osaisiko/haluaisiko joku auttaa?

Code: Select all

SCREEN 800,600

Type alus
  Field suunta 
  Field x
  Field y
  Field kuva$
  Field aseet$
  Field hp
  Field leveys
  Field reload
  Field xsuunta
End Type

Type ammus
  Field x
  Field y
  Field suunta
End Type

Type bonus
  Field x
  Field y
  Field malli
End Type

Type partikkeli
  Field x#
  Field y#
  Field vauhtix#
  Field vauhtiy#
  Field txt$
  Field kesto
  Field väri$
End Type


Global SW,SH

Sw=ScreenWidth()
sh=ScreenHeight()
  


Global aluksia, taso

Const kentänpituus = 1000

Const Tasokatto = 50

Const Maksimivihollismäärä = 130

DrawToWorld OFF,OFF,ON 

TASO=1
AddAlus(0,0,1,"0|4|A|64|64|64 -6|0|/|96|96|96 6|0|\|96|96|96 10|0|/|128|128|128 -10|0|\|128|128|128", "13|0|1 -13|0|1")

While Not Taso>Tasokatto

  For i=1 To 10+TASO*((Maksimivihollismäärä-10)/Tasokatto)
    AddAlus(Rand(-sw/2,sw/2),CameraY()+sh/2+Rand(kentänpituus*2),-1,"0|0|V|128|128|128 6|0|/|96|96|96 -6|0|\|96|96|96","0|0|1")
  Next i

  Paikka=CameraY()+200

  While Not aluksia=1
    
    
    
    UpdateAlukset()
    UpdateAmmukset()
    UpdatePartikkelit()


    If CameraY()-300<paikka Then  
    
      If Not Taso Mod 5 Then Color 0,255,0 Else Color cbwhite

      Text -50,Paikka,"LEVEL "+TASO
    
    EndIf
    
    '
    
    DrawToWorld OFF,OFF,OFF
    
    Color cbwhite
    Text 0,0,aluksia+" "+FPS()
    
    DrawToWorld OFF,OFF,ON 

    DrawScreen
  
  Wend
   
  TASO+1
  
WendFunction UpdateAlukset()

  For a.alus=Each alus
  
    For i=1 To CountWords(a\kuva)

      x=GetWord(GetWord(a\kuva,i),1,"|") 
      y=GetWord(GetWord(a\kuva,i),2,"|") 
      txt$=GetWord(GetWord(a\kuva,i),3,"|") 
      
      
      r=GetWord(GetWord(a\kuva,i),4,"|") 
      g=GetWord(GetWord(a\kuva,i),5,"|") 
      b=GetWord(GetWord(a\kuva,i),6,"|") 
      
      Color r,g,b

      Text Int(a\x+x),Int(a\y+y),txt
      
    Next i
    

  
    If a\suunta=1 Then 
    
      a\x=a\x+(RightKey()-LeftKey())*3
      a\y=a\y+a\suunta+((UpKey()-DownKey()))
      
      If Rand(3)=1 Then AddPartikkeli(a\x,a\y+3,".",100+Rand(200),Rnd(-0.5,0.5),0,"255,"+Str(Rand(200,128))+",0")
      
      If KeyDown(157) And a\reload=0 Then 
        a\reload=Shoot(a\x,a\y,a\suunta,a\reload,a\aseet)
      EndIf
      
      PositionCamera 0,a\y+200 
      
    Else
    
      If a\xsuunta=0 Then a\xsuunta=Rand(1,-1)
      
      a\x=a\x+a\xsuunta
      
      If Rand(200)=1 And a\xsuunta Then a\xsuunta=a\xsuunta*-1
      
      If Rand(3)=1 Then AddPartikkeli(a\x,a\y+8,".",100+Rand(200),Rnd(-0.5,0.5),0,"255,"+Str(Rand(200,128))+",0")
      
      a\y=a\y+a\suunta
      
      If a\reload=0 And Rand(10)=1 And a\y<CameraY()+sh/2+50 Then 
        a\reload=Shoot(a\x,a\y,a\suunta,a\reload,a\aseet)
      EndIf
      
    EndIf
    
    If a\reload>0 Then a\reload=a\reload-1
    
    If a\hp<=0 Then
    
      For y=1 To 50
      
        AddPartikkeli(a\x+Rand(-2,2),a\y+Rand(-2,2),".",300+Rand(300),Rnd(-1.5,1.5),Rnd(-1.5,1.5),"255,"+Str(Rand(200,128))+",0")
        
      Next y
    
    
      Delete a
      aluksia-1
    ElseIf a\y<CameraY()-sh/2-50
      Delete a
      aluksia-1
    EndIf
  
  Next a
  
End Function 


Function Shoot(_x,_y,_suunta,reload,_aseet$)

  For f=1 To Int(CountWords(_aseet$," "))
  
    txt$=GetWord(_aseet$,f)
  
    x=GetWord(txt$,1,"|") 
    y=GetWord(txt$,2,"|") 
    tyyppi=GetWord(txt$,3,"|") 
    
    Select tyyppi
    
      Case 1
        AddAmmus(_x+x,_y+y,_suunta)
        reload=25
        
    End Select 
  
  Next f
  
  Return reload
  
End Function 
Function AddAlus(_x,_y,_suunta,_kuva$,_aseet$)

  a.alus=New(alus)
  a\x=_x
  a\y=_y
  a\suunta=_suunta
  a\kuva=_kuva$
  a\aseet=_aseet$
  
  minx=0
  maxx=0
  
  For i=1 To CountWords(a\kuva)

    x=GetWord(GetWord(a\kuva,i),1,"|") 
    
    If x>maxx Then maxx=x
    If x<minx Then minx=x

  Next i
  
  a\leveys=(maxx-minx)
  
  a\hp=3

  aluksia+1

End Function 

Function AddPartikkeli(_x#,_y#,_txt$,_aika,_vx#,_vy#,_väri$)

  a.partikkeli=New(partikkeli)
  a\x=_x#
  a\y=_y#
  a\txt=_txt$
  a\vauhtix=_vx#
  a\vauhtiy=_vy#
  a\kesto=Timer()+_aika
  a\väri=_väri$
  
  
End Function

Function UpdatePartikkelit()

  For p.partikkeli = Each partikkeli
  
    p\x=p\x+p\vauhtix
    p\y=p\y+p\vauhtiy
    
    Color int(GetWord(p\väri,1,",")),int(GetWord(p\väri,2,",")),int(GetWord(p\väri,3,","))
    
    Text p\x,p\y,p\txt
    
    If p\kesto<Timer() Then Delete p
  
  Next p

End Function 


Function AddAmmus(_x,_y,_suunta)

  a.ammus=New(ammus)
  a\x=_x
  a\y=_y
  a\suunta=_suunta

End Function

Function UpdateAmmukset()

  poisto=0

  For a.ammus=Each ammus
  
    If a\suunta=1 Then Color 0,255,0 Else Color 255,0,0
  
    Text a\x,a\y,"|"
  
    a\y=a\y+a\suunta*5
    
    For b.alus=Each alus
    
      If b\suunta=1 Then 
        If Distance(a\x,a\y,b\x,b\y)>800 Then poisto=1
      EndIf
      
      If b\suunta<>a\suunta Then 
        If Distance(a\x,a\y,b\x,b\y)<10 Then 
          b\hp-1
          
          If b\x<a\x Then 
            kerroin=1
          Else
            kerroin=-1
          EndIf
          
          For y=1 To 3
            AddPartikkeli(b\x+Rand(-2,2),b\y+Rand(-2,2),".",500,Rnd(1,2)*kerroin,a\suunta,"255,196,0")
          Next y
          
          poisto=1
        EndIf
      EndIf
      
      If poisto Then Goto poistetaan
        
    Next b
    
    If poisto Then 
    
      poistetaan:
      Delete a
      poisto=0
    EndIf
    
  Next a


End Function 
Otto Martikainen a.k.a. MetalRain, otto90x, kAATOSade.
Runoblogi, vuodatusta ja sekoiluja.

User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Re: "Satunnaisia" MAVeja merkkipohjaisessa parallax scrollerissa

Post by Jonez » Sun Sep 02, 2007 1:06 pm

Itse saan mavin poistumaan estämällä pääsyn AddPartikkelit()- tai UpdatePartikkelit()-funktioon. Itse mavin syy on vielä epäselvä, koska näyttäisi siltä että käsittelet niitä ainoastaan UpdatePartikkelit()-funkkarissa, enkä vielä ole löytänyt mitään vikaa sieltä.
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War

User avatar
Valtzu
Active Member
Posts: 115
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:40 pm
Location: Sauvo
Contact:

Re: "Satunnaisia" MAVeja merkkipohjaisessa parallax scrollerissa

Post by Valtzu » Sun Sep 02, 2007 2:13 pm

En oikein osaa auttaa, kun itse en mavia saanut aikaiseksi. Missä kohtaa sen pitäisi tulla?

EDIT: Pelasin jotain minuutin verran, sitten iski mav. Katsotaampas...

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: "Satunnaisia" MAVeja merkkipohjaisessa parallax scrollerissa

Post by koodaaja » Sun Sep 02, 2007 5:16 pm

Minäkään en MAVia saanut, joskin ohjelma lakkasi vastaamasta reilun minuutin jälkeen. Se vain jäätyi yhtäkkiä.

User avatar
elmo123
Active Member
Posts: 153
Joined: Sun Sep 09, 2007 4:19 pm

Re: "Satunnaisia" MAVeja merkkipohjaisessa parallax scrollerissa

Post by elmo123 » Wed Sep 12, 2007 4:52 pm

Jos jossain kohtaa ohjelmaa tulee MAV, eikä sitä kohtaa löydä, kannattaa käyttää apuna esim.SetWindow-komentoa.
Esim.

Code: Select all

SetWindow "Teksti 1"
Text 0,0,"Vitsin,tää peli jummas viideks sekunniks"
DrawScreen
Wait 5000
SetWindow "Teksti 2"
Text 0,0,"Ohoh, nyt se lähti taas pyörimään :o"
DrawScreen
Wait 5000
SetWindow "Piirrä Kuva 1"
DrawImage juttu,46,26
DrawScreen
Wait 2000
Yllä olevassa esimerkissä MAV iskee heti SetWindowin jälkeen, joten kun MAV yllättää, katso ikkunan otsikkoa, ja virhepaikka löytyy helposti :D
EDIT:

Vau,mahtava peli, mutta ensin se hyytyi ja n. 15 sekuntia ja sit vast tuli MAV

Kiinnostuin pelien tekemisestä ennen 1. luokkaa.
Sitten 3. luokalla tuli CB. Ja siitä se alkoi.

Blender! TF2! CB! Game Maker! Nokia-mollaus! Kitaransoitto! Breakdance! MadTracker! Minecraft!

Post Reply