Pathfinder-ongelma

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Pathfinder-ongelma

Post by Jonez » Tue Jun 17, 2008 3:12 pm

Tarkoituksena olisi tehdä pathfinder-funktio, jonka ainoa tehtävä on kertoa pääseekö pisteestä A pisteeseen B. Mitään nopeinta reittiä ei tarvitse tietää.

Pathfinder toimii teoriassa näin:
1. Etsitään vapaita paloja joka suunnalta (suuntia on 4).
2. Jos löydetään vapaa pala, siirrytään siihen välittömästi. Vapaa pala on pala johon ei ole esteitä, eikä siinä olla käyty vielä kertaakaan.
3. Asetetaan tämän uuden palan dataan tieto edellisen palan koordinaateista. Sen lisäksi laitetaan palaan tieto, että sitä on jo käytetty.
4. Hypätään kohtaan 1.
5. Kun tullaan umpikujaan (vapaita reittejä ei enää ole), palataan edelliseen palaan käyttäen tiedossa olevia koordinaatteja. Hypätään kohtaan 1.
6. Jos löydetään tavoite-koordinaatit, palautetaan yksinkertaisesti True.
7. Logiikan mukaan pathfinderin pitäisi käydä kaikki haarautumat ja palata lopulta ekaan palaan. Jos ollaan ensimmäisessä palassa, eikä vapaita paloja ympärillä ole, ei tavoitetta löydetty. Palautetaan False.

Tällä hetkellä pathfinder ei jostain syystä löydä kaikkia vapaita paloja.

Code: Select all

SCREEN 1024, 768

Dim dLauta( 7, 7, 1 )
Dim dMove( 7, 7, 2 )

plX = 1
plY = 1

Repeat

  For x = 1 To 7
    For y = 1 To 7
      Color cbWhite
      Box x * 64, y * 64, 64, 64, 0
      
      Select dLauta( x, y, 0 )
        Case 1
          Line x * 64 + 32, y * 64, x * 64 + 32, ( y + 1 ) * 64
        Case 2
          Line x * 64, y * 64 + 32, ( x + 1 ) * 64, y * 64 + 32
        Case 3
          Line x * 64 + 32, y * 64, x * 64 + 32, y * 64 + 32
          Line x * 64 + 32, y * 64 + 32, ( x + 1 ) * 64, y * 64 + 32
        Case 4
          Line x * 64 + 32, y * 64 + 32, x * 64 + 32, ( y + 1 ) * 64
          Line x * 64 + 32, y * 64 + 32, ( x + 1 ) * 64, y * 64 + 32
        Case 5
          Line x * 64 + 32, y * 64 + 32, x * 64 + 32, ( y + 1 ) * 64
          Line x * 64, y * 64 + 32, x * 64 + 32, y * 64 + 32
        Case 6
          Line x * 64 + 32, y * 64, x * 64 + 32, y * 64 + 32
          Line x * 64, y * 64 + 32, x * 64 + 32, y * 64 + 32
        Case 7
          Line x * 64 + 32, y * 64, x * 64 + 32, ( y + 1 ) * 64
          Line x * 64 + 32, y * 64 + 32, ( x + 1 ) * 64, y * 64 + 32
        Case 8
          Line x * 64 + 32, y * 64 + 32, x * 64 + 32, ( y + 1 ) * 64
          Line x * 64, y * 64 + 32, ( x + 1 ) * 64, y * 64 + 32
        Case 9
          Line x * 64 + 32, y * 64, x * 64 + 32, ( y + 1 ) * 64
          Line x * 64, y * 64 + 32, x * 64 + 32, y * 64 + 32         
         Case 10
          Line x * 64 + 32, y * 64, x * 64 + 32, y * 64 + 32
          Line x * 64, y * 64 + 32, ( x + 1 ) * 64, y * 64 + 32
      End Select
      Text x * 64, y * 64, dLauta( x, y, 0 )
      
      Color cbRed
      
      If dMove( x, y, 0 ) = 1 Then
        Circle x * 64 + 32, y * 64 + 32, 10 
      EndIf
      
    Next y
  Next x
  startX = 64
  startY = 64
  
  _iX = ( MouseX() - startX ) / 64 + 1
  _iY = ( MouseY() - startY ) / 64 + 1  

  If MouseX() < startX Then _iX = 0
  If MouseY() < startY Then _iY = 0

  If MouseHit( 1 ) Then
    If InMap( _iX, _iY ) Then
      plX = _iX
      plY = _iY
    EndIf
  EndIf
  
  Circle plX * 64 + 32, plY * 64 + 32, 20

  If FindRoute( plX, plY, _iX, _iY ) = False Then
    Color cbRed
  Else
    Color cbWhite
  EndIf
  
  Box MouseX() - 10, MouseY() - 10, 20, 20, 0
  Color cbWhite


  
  If KeyHit( CbKeyReturn ) Then
    For x = 1 To 7
      For y = 1 To 7
        dLauta( x, y, 0 ) = Rand( 1, 10 )
      Next y
    Next x
  EndIf
  
  Text 20, 0, _iX + " " + _iY
  Text 20, 13, "Hiiri1 siirtää aloitusta..."
  Text 20, 26, "Enter luo mapin."
  DrawScreen
Forever

Function FindRoute( _startX, _startY, _endX, _endY )
  //nollataan alue
  For x = 1 To 7
    For y = 1 To 7
      For i = 0 To 2
        dMove( x, y, i ) = 0 
      Next i
    Next y
  Next x
  
  If InMap( _endX, _endY ) = False Then Return False
  If _startX = _endX And _startY = _endY Then Return True
  
  _seekX = _startX
  _seekY = _startY
 
  dMove( _startX, _startY, 0 ) = 1 
  dMove( _startX, _startY, 1 ) = _startX
  dMove( _startX, _startY, 2 ) = _startY
  While True
    bExit = False
    For x = -1 To 1
      For y = -1 To 1
        If x = 0 Xor y = 0 Then
          
          If InMap( _seekX + x, _seekY + y ) Then
            //jos alue on vapaa...
            If CheckCollision( _seekX, _seekY, _seekX + x, _seekY + y ) Then

              //jos löydettiin tavoite, palautetaan True
              If _seekX + x = _endX And _seekY + y = _endY Then
                Return True
              EndIf
              
              //jos palassa ei vielä olla käyty...
              If dMove( _seekX + x, _seekY + y, 0 ) = 0 Then
              
                Color cbRed
                Circle ( _seekX + x ) * 64 + 32, ( _seekY + y ) * 64 + 32, 10
                //laitetaan muistiin että nykyinen pala on jo "käytetty"
                dMove( _seekX + x, _seekY + y, 0 ) = 1
                dMove( _seekX + x, _seekY + y, 0 ) = 1
                
                //asetetaan siirryttävään palaan tieto, mistä palasta siihen siirryttiin
                dMove( _seekX + x, _seekY + y, 1 ) = _seekX
                dMove( _seekX + x, _seekY + y, 2 ) = _seekY
                
                //siirrytään palaan...
                _seekX = _seekX + x
                _seekY = _seekY + y

                bExit = True
                Exit
              EndIf
            EndIf
            
          EndIf
        EndIf
      Next y
      If bExit = True Then Exit
    Next x

    //jos ei löydetty yhtäkään palaa mihin voi liikkua...
    If bExit = False Then
      //tavoitetta ei löydetty, palautetaan false
      If _seekX = _startX And _seekY = _startY Then
        Return False
      EndIf

      //asetetaan muistiin että pala on jo käytetty.
      dMove( _seekX, _seekY, 0 ) = 1
      
      //jos vielä ei olla alkupalassa, niin siirrytään edelliseen palaan...
      _seekX = dMove( _seekX, _seekY, 1 )
      _seekY = dMove( _seekX, _seekY, 2 )
    EndIf 
  Wend
End Function


Function CheckCollision( _x1, _y1, _x2, _y2 )

  _data = dLauta( _x1, _y1, 0 )
  Select _data
    Case 1
      _ylä = True
      _ala = True
    Case 2
      _vasen = True
      _oikea = True    
    Case 3
      _ylä = True
      _oikea = True    
    Case 4
      _ala= True
      _oikea = True
    Case 5
      _vasen = True
      _ala = True
    Case 6
      _ylä = True
      _vasen = True
    Case 7
      _ylä = True
      _ala = True
      _oikea = True  
    Case 8
      _vasen = True
      _oikea = True
      _ala = True
    Case 9
      _ylä = True
      _vasen = True
      _ala = True
    Case 10
      _vasen= True
      _ylä = True
      _oikea = True
  End Select

  _data = dLauta( _x2, _y2, 0 )
  Select _data
    Case 1
      _ylä2 = True
      _ala2 = True
    Case 2
      _vasen2 = True
      _oikea2 = True    
    Case 3
      _ylä2 = True
      _oikea2 = True    
    Case 4
      _ala2= True
      _oikea2 = True
    Case 5
      _vasen2 = True
      _ala2 = True
    Case 6
      _ylä2 = True
      _vasen2 = True
    Case 7
      _ylä2 = True
      _ala2 = True
      _oikea2 = True  
    Case 8
      _vasen2 = True
      _oikea2 = True
      _ala2 = True
    Case 9
      _ylä2 = True
      _vasen2 = True
      _ala2 = True
    Case 10
      _vasen2 = True
      _ylä2 = True
      _oikea2 = True
  End Select

  If _x1 < _x2 Then
    If _oikea And _vasen2 Then Return True
  ElseIf _x1 > _x2 Then
    If _vasen And _oikea2 Then Return True
  ElseIf _y1 < _y2 Then
    If _ala And _ylä2 Then Return True
  ElseIf _y1 > _y2 Then
    If _ylä And _ala2 Then Return True
  EndIf
  
  Return False
End Function

Function InMap( _x, _y )
  If _x > 0 And _x < 8 And _y > 0 And _y < 8 Then Return True
End Function
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Pathfinder-ongelma

Post by JATothrim » Tue Jun 17, 2008 7:32 pm

En ole aivan varma etsitkö tämmöistä. Funktio tarkistaa onko reitti A:sta B:en olemassa. taulukon kokoa voi muuttaa.

Sotkuinen funktio ja esimerkki:

Code: Select all

Dim Kenttä(10,10)
Dim Käyty(10,10) As Byte
Type cord
	Field x
	Field y
EndType

Function MapThrought(x,y,x2,y2)
	//Aloitus kohta
	For i=1 To 10
	For j=1 To 10
		Käyty(j,i)=0
	Next j
	Next i
	pos.cord=New(cord)
	pos\x=x
	pos\y=y
	Käyty(x,y)=1
	For ipos.cord=Each cord
		//jos node saavutti koordinaatit, reitti ON mahdollinen.
		If ipos\x=x2 And ipos\y=y2
			//poistetaan mahdollinen Data.
			For ipos2.cord=Each cord
				Delete ipos2
			Next ipos2
			Return 1
		EndIf
		//Lisätään vapaaseen paikkaan node
		If ipos\x>1
			If Kenttä(ipos\x-1,ipos\y)=0 And Käyty(ipos\x-1,ipos\y)=0
				pos.cord=New(cord)
				pos\x=ipos\x-1
				pos\y=ipos\y
				Käyty(ipos\x-1,ipos\y)=1
			EndIf
		EndIf
		If ipos\x<10
			If Kenttä(ipos\x+1,ipos\y)=0 And Käyty(ipos\x+1,ipos\y)=0
				pos.cord=New(cord)
				pos\x=ipos\x+1
				pos\y=ipos\y
				Käyty(ipos\x+1,ipos\y)=1
			EndIf
		EndIf
		If ipos\y>1
			If Kenttä(ipos\x,ipos\y-1)=0 And Käyty(ipos\x,ipos\y-1)=0
				pos.cord=New(cord)
				pos\x=ipos\x
				pos\y=ipos\y-1
				Käyty(ipos\x,ipos\y-1)=1
			EndIf
		EndIf
		If ipos\y<10
			If Kenttä(ipos\x,ipos\y+1)=0 And Käyty(ipos\x,ipos\y+1)=0
				pos.cord=New(cord)
				pos\x=ipos\x
				pos\y=ipos\y+1
				Käyty(ipos\x,ipos\y+1)=1
			EndIf
		EndIf
		Delete ipos
	Next ipos
	//loppu pistettä ei saavutettu.
	Return 0
EndFunction

SCREEN 800,600
Dim txt(1) As String
txt(0)="Reittiä ei ole"
txt(1)="Reitti mahdollinen"
lx=2
ly=5
ex=9
ey=5
Repeat
	mx=MouseX()
	my=MouseY()

	cx=(mx/32)
	cy=(my/32)
	If MouseHit(1) Then Kenttä(cx,cy)=Kenttä(cx,cy) Xor 1
	If KeyHit(cbkey1) Then lx=cx:ly=cy
	If KeyHit(cbkey2) Then ex=cx:ey=cy
	
	For y=1 To 10
		For x=1 To 10
			If Kenttä(x,y)=0
				Color cbdark
				Box x*32,y*32,33,33,0
			Else
				Color cbred
				Box x*32,y*32,33,33
			EndIf
		Next x
	Next y
	
	Color Rand(100,255),Rand(100,255),Rand(100,255)
	Box cx*32,cy*32,32,32,0
	
	Text lx*32,ly*32+3,"#L#"
	Text ex*32,ey*32+3,"#M#"
	Text 0,0,txt(MapThrought(lx,ly,ex,ey))
	
	DrawScreen
Forever
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Re: Pathfinder-ongelma [ratkaistu]

Post by Jonez » Tue Jun 17, 2008 8:54 pm

Kyllä toi sun funktio käy ihan hyvin, mutta haluaisin välttämättä saada tietää että mikä tossa mun funktiossa bugaa, ihan mielenkiinnosta ja oppimismielessä.

Ongelmahan on siis se, että palatessaan umpikujasta ohjelma ei aina löydä uutta, käyttämätöntä reittiä jos samasta palasta pääsee palan "palautus-koordinaatteihin", eli palaan mistä alunperin tultiin ja mistä pääsee aloitukseen. En voi käsittää miksi näin on, koska ihan selvästi ohjelma käy kaikki mahdolliset, uudet reitit _ensin_ läpi, ja seuraa niitä _heti_. Sillä ei ole mitään syytä mennä väärälle reitille. Ainoastaan siitä syystä se voi mennä jo käytetylle reitille, jos ohjelma luulee ko. reittiä käyttämättömäksi. Jälleen kerran, tämä ei tietääkseni ole mahdollista.

Olen näköjään pistänyt koodiin kaksi kertaa putkeen:
dMove( _seekX + x, _seekY + y, 0 ) = 1

Todennäköisesti mun piti silloin laittaa alempaan:
dMove( _seekX, _seekY, 0 ) = 1

Vaikka eihän toi mitenkään vaikuta ohjelman toimintaan. Totta puhuen olen kokeillut muuttaa pieniä kohtia funktiossa ihan randomilla jos se yhtäkkiä rupeaisikin toimimaan, kun en mitenkään onnistu näkemään aukkoa itse logiikassa. :)

Edit. Sain toimimaan. Vika oli siinä, kun siirryttiin edelliseen palaan: ensin _seekX sai uuden arvon käyttäen hyväkseen nykyistä _seekX- ja _seekY-arvoa, jonka jälkeen _seekY sai uuden arvon käyttäen vanhaa (ja oikeaa) _seekY-arvoa, sekä uutta ja väärää _seekX-arvoa.
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War

User avatar
Pie2
Member
Posts: 55
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:14 pm
Location: Porvoo

Re: Pathfinder-ongelma

Post by Pie2 » Wed Jun 18, 2008 3:26 pm

Joskus tein tämmösen joka käyttää A*-menetelmää. Koodi on suoraan sanottuna hirveää, koska ko. koodi oli pelkkä luonnoskoodaus.
Ehkä tästä on hyötyä jollekulle, ehkä ei.
Jos haluaa koodin huomaavan myös diagonaaliset reitit kannattaa muuttaa rivin 113 "step 90" -> "step 45"

Code: Select all

SetWindow "pathfinderi"
//KOODI ON SIISTIMÄTÖNTÄ joten sitä ei kannata lukea ;]


Dim map(10,10) As Byte
Dim list(10*10) As String

Dim map_parentx(10,10) As integer
Dim map_parenty(10,10) As integer

Global list_a
list_a=0
Dim dist(10,10) As integer
Dim map_d(10,10) As Byte

Dim path(10,10)
//ALKU
sx=3
sy=3
//LOPPU
ex=9
ey=9
////////////////////
start:
list_a=0
ReDim map_parentx(10,10)
ReDim map_parenty(10,10)
ReDim list(10*10)
ReDim dist(10,10)
ReDim path(10,10)
ReDim map_d(10,10)
Repeat
  //HIIRI
  For y=0 To 10
    For x=0 To 10
      If MouseDown(1) Then map(MouseX()/10,MouseY()/10)=1
      If MouseDown(2) Then map(MouseX()/10,MouseY()/10)=0
    Next x
  Next y

  //PIIRRETÄÄN
  For y=0 To 10
    For x=0 To 10
      If map(x,y)=0 Then Color 255,255,255 Else Color 80,80,80
      Box x*10,y*10,10,10
    Next x
  Next y
  //MAALI & ALKU
  Color 0,255,0
  Box sx*10,sy*10,10,10
  //maali
  Color 0,0,255
  Box ex*10,ey*10,10,10
  //HUD
  Color 255,255,255
  Text 110,0,"Paina ENTTERIÄ kun olet piirtänyt..."  DrawScreen
Until KeyHit(28)
////////////////////
ad(sx,sy)
/////////////////
//käyttäjän ajatusten selventämiseksi piirretään kerran homma
For y=0 To 10
  For x=0 To 10
    If map(x,y)=0 Then Color 255,255,255 Else Color 80,80,80
    Box x*10,y*10,10,10
  Next x
Next y
//MAALI & ALKU
Color 0,255,0
Box sx*10,sy*10,10,10
//maali
Color 0,0,255
Box ex*10,ey*10,10,10
DrawScreen
/////////////////
Repeat  //PÄIVITETÄÄN
  //ETSITÄÄN F
  tmp_l=1000
  tmp_id=-1
  For i=0 To 100
    If list(i)<>"" Then
      x=Int(Left(list(i),InStr(list(i),":")-1))
      y=Int(Mid(list(i),InStr(list(i),":")+1))
      f=dist(x,y)+Distance(ex,ey,x,y)*10
      If f<tmp_l Then tmp_l=f:tmp_id=i
    EndIf
  Next i
  //ETSITÄÄN SEURAAVAT

  i=tmp_id
  If i<>-1 Then
  If list(i)<>""
    x=Int(Left(list(i),InStr(list(i),":")-1))
    y=Int(Mid(list(i),InStr(list(i),":")+1))

    map_d(x,y)=1
    //JOS LÖYTYI MAALI
    If x=ex And y=ey Then Goto omfglol1337

    //LÄHELLÄOLEVAT
    For k=0 To 315 Step 90'45
      nx=x+Int(Cos(k))
      ny=y-Int(Sin(k))
      If nx>=0 And ny>=0 And nx<=10 And ny<=10 Then
        If map(nx,ny)=0 And map_d(nx,ny)=0 Then
          ad(nx,ny):map_d(nx,ny)=2
          //DISTANCE
          a=k/45-1
          If (a/2)=(a/2.0) Then
            dist(nx,ny)=dist(x,y)+14
          Else
            dist(nx,ny)=dist(x,y)+10
          EndIf
          map_parentx(nx,ny)=x
          map_parenty(nx,ny)=y

        EndIf
      EndIf
    Next k

    //POISTETAAN LISTASTA
    list(i)=""
    list_a=list_a-1
  EndIf
  EndIf

  //JOS POLKUA EI LÖYTYNYT
  If list_a=0 Then MakeError "No path :("

Until EscapeKey()
////////SUBS/////////omfglol1337:
//HAETAAN LOPULLINEN PATH
x=ex
y=ey
Repeat
  path(x,y)=1
  nx=map_parentx(x,y)
  ny=map_parenty(x,y)
  x=nx:y=ny
  If x=sx And y=sy Then Exit
Forever


//PIIRRETÄÄN TULOS
//POHJA
For y=0 To 10
  For x=0 To 10
    If map(x,y)=0 Then Color 255,255,255 Else Color 80,80,80
    Box x*10,y*10,10,10
    Color 255,0,0
    If path(x,y) Then box x*10,y*10,10,10
  Next x
Next y
//MAALI & ALKU
Color 0,255,0
Box sx*10,sy*10,10,10
//maali
Color 0,0,255
Box ex*10,ey*10,10,10
//HUD
Color 0,0,0
Text 0,0,"VALMIS"
Color 255,255,255
Text 110,0,"Paina jtn..."

DrawScreen
WaitKey
Goto start
///////FUNCTIONS//////////
Function ad(x,y)
s$=Str(x)+":"+Str(y)

//LISÄÄ
  For i=0 To 100
    If list(i)="" Then
      list(i)=s
      list_a=list_a+1
      Return 0
    EndIf
  Next i
EndFunction 
Since 24-March 05

Post Reply