type vihuille omat reitit

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
jag heter karl peter

type vihuille omat reitit

Post by jag heter karl peter » Wed Jan 02, 2008 3:24 pm

kuinka saan type vihut liikkumaan eri reittejä :o

User avatar
otto90x
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:00 pm
Location: Lapinjärvi, Finland
Contact:

Re: type vihuille omat reitit

Post by otto90x » Wed Jan 02, 2008 6:21 pm

En aivan ymmärtänyt että haluatko määritellä reitit etukäteen vai että vihut menevät itse omia reittejään. Siispä tein esimerkit molemmista.

Esimerkki jossa vihut liikkuvat itsekseen, lisää vihuja hiiren oikealla napilla.

Code: Select all

SCREEN 800,600

Type vihu
  Field obj
End Type

Global isäntäukko, map, ukko

map=LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject map,0,0,0.5

isäntäukko=LoadObject("media/guy.bmp",72)
ShowObject isäntäukko,OFF

ukko=CloneObject(isäntäukko)

SetupCollision ukko,map,2,4,2

Repeat

  If MouseHit(2) Then lisää_vihu(MouseWX(),MouseWY())

  MoveObject ukko,(UpKey()-(DownKey()/2))*3
  TurnObject ukko,(LeftKey()-RightKey())*3
  
  päivitä_vihut()
  
  CloneCameraPosition ukko
  
  DrawScreen

Forever

Function päivitä_vihut()
  For v.vihu=Each vihu
    MoveObject v\obj,3
    If CountCollisions(v\obj) Then TurnObject v\obj,Rand(-60,60) 
  Next v
End Function 

Function lisää_vihu(_x,_y)
  If GetMap (2,_x,_y)=0 Then 
    v.vihu=New(vihu)
    v\obj=CloneObject(isäntäukko) 
    PositionObject v\obj,_x,_y
    RotateObject v\obj,Rand(360)
    SetupCollision v\obj,map,2,4,2
    SetupCollision v\obj,ukko,2,2,2
  EndIf
End Function 
Esimerkki jossa hahmoille ensin kerrotaan mitä pitää tehdä ja sitten ne liikkuvat niin.

Code: Select all

SCREEN 800,600

Type hahmo
  Field obj
  Field dest
  Field nimi$
  Field nopeus
End Type


dir$="media\"

LisääHahmo(dir$+"guy.bmp","order=go destination=-50,0!order=go destination=200,200!order=go destination=200,-200!order=go destination=-200,-200!order=go destination=-200,200","reiska",2)

LisääHahmo(dir$+"guy.bmp","order=go destination=50,0!order=go destination=-200,200!order=go destination=-200,-200!order=go destination=200,-200!order=go destination=200,200","tapsa",2)

LisääHahmo(dir$+"guy.bmp","order=go destination=-50,0!order=follow duration=10000 name=tapsa","Jaakko",2)

Repeat

  PäivitäHahmot()
  DrawScreen 

Forever

Function LisääHahmo(_obj$,reitti$,nimi$,nopeus)

  If FileExists(_obj$) 
    h.hahmo=New(hahmo) 
    h\obj=LoadObject(_obj$,72)
    ObjectString h\obj,reitti$
    ObjectInteger h\obj,1
    h\nopeus=nopeus
    h\nimi=nimi$
    For HH.HAHMO=Each HAHMO 
      If HH<>H Then 
        SetupCollision H\OBJ,HH\OBJ,2,2,2
        SetupCollision HH\OBJ,H\OBJ,2,2,2
      EndIf
    Next HH
  EndIf

End Function 

Function PäivitäHahmot()

  DrawToWorld OFF,OFF,ON 

  For h.hahmo=Each hahmo
  
    reitinpituus=CountWords(ObjectString(h\obj),"!")

    sana$=GetWord(ObjectString(h\obj),ObjectInteger(h\obj),"!")

    käsky$=Readsetup(sana$,"order"," ")
    
    Select käsky$
      Case "go"
        minne$=Readsetup(sana$,"destination"," ")
        x=Int(GetWord(minne$,1,","))
        y=Int(GetWord(minne$,2,","))
        
        If Not h\dest Then h\dest=MakeObject()
        
        PositionObject h\dest,x,y
        
        If Distance2(h\dest,h\obj)<5 Then 
          DeleteObject h\dest
          h\dest=0
          Goto seuraavakäsky
        EndIf
        
      Case "follow"
        ketä$=Readsetup(sana$,"name"," ")
        
        For hh.hahmo=Each hahmo
          If hh<>h Then 
            If Lower(hh\nimi$)=ketä$ Then 
              'CloneObjectPosition h\dest,hh\obj
              'CloneObjectOrientation h\dest,hh\obj 
              h\dest=hh\obj
            EndIf
          EndIf
        Next hh
        
        kauanko=int(Readsetup(sana$,"duration"," "))
        
        If Not ObjectFloat (h\obj) Then 
          ObjectFloat h\obj,(Timer()+kauanko)
        Else
          If ObjectFloat (h\obj) <Timer() Then 
            ObjectFloat h\obj,0
            h\dest=0
            Goto seuraavakäsky
           EndIf 
        EndIf
        
      Case "stop"
        kauanko=int(Readsetup(sana$,"duration"," "))
        If Not ObjectFloat (h\obj) Then 
          ObjectFloat h\obj,(Timer()+kauanko)
        Else
          If ObjectFloat (h\obj) <Timer() Then 
            ObjectFloat h\obj,0
            Goto seuraavakäsky
           EndIf 
        EndIf

        
    End Select
    
    jatkuu:

    If h\dest Then 
      RotateObject h\obj,CurveAngle2(GetAngle2(h\obj,h\dest),ObjectAngle(h\obj),11) 
      MoveObject h\obj,h\nopeus
    EndIf
    
    Color cbwhite

    Text ObjectX(h\obj)-ObjectSizeX(h\obj)/2,ObjectY(h\obj)+ObjectSizeY(h\obj)/2+15 ,isoalkukirjain(h\nimi)
    
  Next h
  
  Return 0
  
  seuraavakäsky:
    ObjectInteger h\obj,Int(ObjectInteger (h\obj)+1)
          
    If ObjectInteger (h\obj)>reitinpituus Then 
      ObjectInteger h\obj,1
    EndIf
  Goto jatkuu
  
  
End Function 

Function Readsetup(_setup$,_entry$,_erotin$)

  pituus=CountWords(_setup$,_erotin$)
  
  For i=1 To pituus
    sana$=GetWord(_setup$,i,_erotin$)
    If Lower(GetWord(sana$,1,"="))=Lower(_entry$) Then Return Lower(Str(GetWord(sana$,2,"=")))
  Next i
  
  Return ""

End Function 

Function isoalkukirjain(_txt$)

  eka$=Left(_txt$,1) 'otetaan ensimmäinen kirjain 
  muut$=Mid(_txt$,2) 'otetaan muut kirjaimet
  Return Str( Upper(eka$)+muut$) 'yhdistetään 

End Function

Function CurveAngle2(targetangle#,oldangle#,incre#) 'Curves "oldangle" to "targetangle" by "incre" (e.g.homing missile)
  targetangle = WrapAngle(targetangle) : oldangle = WrapAngle(oldangle)
  If (oldangle + 360) - targetangle < targetangle - oldangle Then oldangle = 360 + oldangle
  If (targetangle + 360) - oldangle < oldangle - targetangle Then targetangle = 360 + targetangle
  oldangle = oldangle - (oldangle-targetangle) / incre
  Return oldangle
End Function
Esimerkkeihin jäi hieman ylimääräisiäkin juttuja joten koita löytää se olennainen. Toivottavasti auttaa.
Otto Martikainen a.k.a. MetalRain, otto90x, kAATOSade.
Runoblogi, vuodatusta ja sekoiluja.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: type vihuille omat reitit

Post by MaGetzUb » Thu Jan 03, 2008 1:30 am

Osaatko käyttää dataa? Jos osaat niin hyvä. Tee datalla karttaan waypointit. Ja sitten kun käyt ukon alla olevan datan läpi ja se numero joka sieltä putkahtaa esim. 5. niin vihollinen tajuaa, että kannattaa kääntyä oikealle ja taas 8. olisi sellaanen jonka botti typerillään aivoillansa päättää mihinkä suuntaan käännytään. Tajusitko? Tuota selvemmin en osaa selittää.
Funktio parempaan kartan tarkistukseen ukon kohalta:

Code: Select all

Function ObjGetMap(obj,kerros,tile) 
If GetMap(kerros,ObjectX(Obj),Objecty(Obj))=tile then 
Return 1 
EndIF
EndFunction

Pitäisi toimia... Jos ei toimi nii ei sitte muokatkaa itte.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

jag heter karl peter

Re: type vihuille omat reitit

Post by jag heter karl peter » Thu Jan 03, 2008 8:19 pm

kiitti molemmat mutta kuka teistä tietää kuinka nää lehmät saa liikkumaan omia erillaisia reittejä :P

Code: Select all

SCREEN 800, 600

objBall = LoadObject("media/cow.bmp")
ShowObject objBall, OFFType BALLS
  Field obj
EndType

For i = 1 To 100
  b.BALLS = New(BALLS)
  b\obj = CloneObject(objBall)
  
  PositionObject b\obj, Rand(-390, 390), Rand(-270, 270)
Next i


Repeat

Text 0,0, " mites nää saa sillee liikkuu että kaikki kulkee omia reittejä"

  DrawScreen
Forever

Post Reply