Quadtree - APUA!

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
User avatar
Misthema
Advanced Member
Posts: 312
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:32 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Quadtree - APUA!

Post by Misthema » Thu Aug 01, 2013 9:05 am

Moro!

Pitkään hiljaisuudessa taas majailleena, innostuin CB:llä yrittämään nelipuu-järjestelmän tekoa. Noh, kaikki meni hyvin, kunnes yritin ajaa koodia... :D

Eli, kyseessä on taas jälleen MAV, mutta en vaan millään löydä, missä se aiheuttaja saattaisi olla... Joten tulin tänne ja nyt pyydän teiltä; APUA!

Koodia, joka löytyy myös täältä: http://www.cbrepository.com/pastebin/4B/

Code: Select all

// =================== POINT ==========================

Type Point
  Field x As Integer
  Field y As Integer
End Type

// Luo piste
Function CreatePoint( xx, yy )

  p.Point = New(Point)
  
  p\x = xx
  p\y = yy
  
  rtn = ConvertToInteger( p )
  
  Return rtn
End Function

// =================== RECTANGLE ==========================

Type Rectangle
  Field x As Integer
  Field y As Integer
  Field w As Integer
  Field h As Integer
End Type

// Luo neliö
Function CreateRectangle( xx, yy, ww, hh )

  rect.Rectangle = New(Rectangle)
  
  rect\x = xx
  rect\y = yy
  rect\w = ww
  rect\h = hh
  
  rtn = ConvertToInteger( rect )
  
  Return rtn
End Function

// Törmäävätkö neliöt
Function RectangleIntersects( inRect1, inRect2 )
  
  rect1.Rectangle = ConvertToType( inRect1 )
  rect2.Rectangle = ConvertToType( inRect2 )
  
  Return BoxOverlap( rect1\x, rect1\y, rect1\w, rect1\h, rect2\x, rect2\y, rect2\w, rect2\h )
End Function

// Onko piste neliön sisällä
Function IsInsideRectangle( inRect, inPoint )

  rect.Rectangle = ConvertToType( inRect )
  p.Point = ConvertToType( inPoint )
  
  If (p\x > rect\x) And (p\x < rect\x + rect\w) And (p\y > rect\y) And (p\y < rect\y + rect\h) Then
    Return True
  End If
  
  Return False
End Function

// =================== QUADTREE ==========================

Type Quadtree
  Field tileID As Integer

  Field rect As Integer
  Field nodesMem As Integer // Point luokan jäseniä

  Field topLeft As Integer
  Field topRight As Integer
  Field botLeft As Integer
  Field botRight As Integer
End Type

// Luo nelipuu
Function CreateQuadtree( inRect )

  qt.Quadtree = New( Quadtree )
  
  qt\rect = inRect
  qt\nodesMem = MakeMEMBlock( 1+ 4*4 )
  PokeByte qt\nodesMem, 0, 0 ' Ei yhtään nodea täällä
  
  rtn = ConvertToInteger( qt )
  
  Return rtn
End Function

// Luo lapsi-nodet
Function SubDivide( inQt )
  
  qt.Quadtree = ConvertToType( inQt )
  rect.Rectangle = ConvertToType( qt\rect )
  
  // Uudet neliöt lapsille (inQt:n neliö jaettuna 4 pienempään neliöön)
  topLeftRect = CreateRectangle( rect\x       , rect\y       , rect\w / 2, rect\h / 2 )
  topRightRect = CreateRectangle( rect\x + rect\w / 2, rect\y       , rect\w / 2, rect\h / 2 )
  botLeftRect = CreateRectangle( rect\x       , rect\y + rect\h / 2, rect\w / 2, rect\h / 2 )
  botRightRect = CreateRectangle( rect\x + rect\w / 2, rect\y + rect\h / 2, rect\w / 2, rect\h / 2 )
  
  // Uudet lapset
  qt\topLeft = CreateQuadtree( topLeftRect )
  qt\topRight = CreateQuadtree( topRightRect )
  qt\botLeft = CreateQuadtree( botLeftRect )
  qt\botRight = CreateQuadtree( botRightRect )
  
End Function

// Lisää nelipuuhun piste
// Palauttaa FALSE, mikäli piste ei mennyt/sopinut nelipuuhun
Function InsertToQuadtree( inQt, inPoint )

  qt.Quadtree = ConvertToType( inQt )
  p.Point = ConvertToType( inPoint )
  
  ' Jos piste ei oo neliön sisällä, se ei kuulu tänne
  If Not IsInsideRectangle( qt\rect, inPoint ) Then Return False
  
  nodesCount = PeekByte(qt\nodesMem, 0)
  
  ' Jos nodeja vielä mahtuu
  If nodesCount < 4 Then
    PokeInt qt\nodesMem, 1 + nodesCount * 4, inPoint
    PokeByte qt\nodesMem, 0, nodesCount + 1
    
    Return True ' Jeah, success!
  End If
  
  If( qt\topLeft = 0 ) Then SubDivide( inQt )
  
  // Koita tunkee Point johonkin lapsi-nodeen
  If( InsertToQuadtree( qt\topLeft , inPoint ) = False ) Then Return False
  If( InsertToQuadtree( qt\topRight, inPoint ) = False ) Then Return False
  If( InsertToQuadtree( qt\botLeft , inPoint ) = False ) Then Return False
  If( InsertToQuadtree( qt\botRight, inPoint ) = False ) Then Return False
  
  Return False // Point ei menny mihinkään, joku kusi tms
End Function

// Etsi ja palauta pisteet halutulta alueelta
// Palauttaa muistipalan
Function GetPointsFromArea( inQt, inRect )

  qt.Quadtree = ConvertToType( inQt )
  rect.Rectangle = ConvertToType( inRect )

  // Palautuspino
  rtnStack = CreateStack()
  
  // Katotaan onko tämä quadtree-node haetun neliön sisällä
  If Not RectangleIntersects( inRect, qt\rect ) Then Return rtnStack
  
  nodesCount = PeekByte( qt\nodesMem, 0 )
  
  For i = 0 To nodesCount - 1
    
    // Pisteen muistiosoite
    point = PeekInt( qt\nodesMem, 1 + i * 4 )
    
    If IsInsideRectangle( inRect, point ) Then
      Push( rtnStack, point )
    End If
  Next i
  
  // Jos ei ole lapsia, palauta pino
  If qt\topLeft = 0 Then Return rtnStack
  
  MergeStacks( rtnStack, GetPointsFromArea( qt\topLeft, inRect ) )
  MergeStacks( rtnStack, GetPointsFromArea( qt\topRight, inRect ) )
  MergeStacks( rtnStack, GetPointsFromArea( qt\botLeft, inRect ) )
  MergeStacks( rtnStack, GetPointsFromArea( qt\botRight, inRect ) )
  
  Return rtnStack
End Function


// =================== STACK ==========================

// Luo pino
Function CreateStack()
  
  mem = MakeMEMBlock(1)
  
  PokeByte mem, 0, 0
  
  Return mem
End Function

// Työnnä pinoon
Function Push( stack, in )

  stackSize = PeekByte( stack, 0 )
  ResizeMEMBlock stack, stackSize + 4
  PokeByte stack, 0, stackSize + 4
  
  PokeInt stack, stackSize, in
End Function

// Palauta pinosta
Function Pop( stack )

  stackSize = PeekByte( stack, 0 )

  rtn = PeekInt( stack, stackSize - 4 )
  
  ResizeMEMBlock stack, stackSize - 4
  PokeByte stack, 0, stackSize - 4
  
  Return rtn
End Function

// Yhdistä kaksi pinoa
Function MergeStacks( stack, fromStack )
  
  count = PeekByte( stack, 0 )
  
  For i = 0 To count - 1
    Push( stack, Pop( fromStack ) )
  Next i
  
  Return stack
End Function


// ======================= EXAMPLE ========================

qRect = CreateRectangle( 0, 0, 100, 100 ) // Luodaan uusi alue
qTree = CreateQuadtree( qRect ) // Luodaan uusi quadtree

// Luodaan pisteet
For i = 0 To 10
  point = CreatePoint( Rand(1,99), Rand(1,99) )
  
  InsertToQuadtree( qTree, point )
Next i

// Luodaan alue, jolta haetaan pisteet
aRect = CreateRectangle( 25, 25, 50, 50 )

// Etsitään ja haetaan kaikki pisteet alueelta
points = GetPointsFromArea( qTree, aRect )

// Käydään saadut pisteet läpi, ja piirretään ne ruudulle
Box 0,0,100,100, 0 // Quadtreen alue
Box 25,25,50,50, 0 // Haku alue

For i = 0 To PeekByte( points, 0 ) - 1
  p.Point = ConvertToType( Pop( points ) )
  
  Circle p\x-1, p\y-1, 3
Next i

DrawScreen
WaitKey
End

Function WriteLog(_text$)

  If FileExists( "debug.txt" ) = 0 Then
    fo = OpenToWrite( "debug.txt" )
      WriteLine f, LSet(Date() + " " + Time(), 22) + _text
    CloseFile fo
    Return False
  Else
  
    fs = FileSize("debug.txt")
    
    f = OpenToEdit("debug.txt")
    SeekFile f, fs
    WriteLine f, LSet(Date() + " " + Time(), 22) + _text
    CloseFile f
  End If
EndFunction

User avatar
Misthema
Advanced Member
Posts: 312
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:32 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Re: Quadtree - APUA!

Post by Misthema » Thu Aug 01, 2013 10:09 am

Okei, nyt jo alko ratkeemaan. Pissi toooodella pahasti nuo pinot... Noh, kyllä tämä tästä! Ja unohtakaa ylläoleva koodi ja linkki, näemmä jotain ihan utopiaa pastesin :D Koodi on jo osissa ja erilainen...

Post Reply