Page 43 of 154

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 07, 2008 7:23 am
by Harakka
Goto-komentoa ei voi käyttää muuttujien kanssa. Laita Goto y$:n tilalle pelkkä Goto net niin pitäisi toimia.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 07, 2008 3:44 pm
by Sepez
Harakka wrote:Goto-komentoa ei voi käyttää muuttujien kanssa. Laita Goto y$:n tilalle pelkkä Goto net niin pitäisi toimia.
Eipä tahdo toimia vieläkään. Kun painan enteriä, mitään ei tapahdu.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 07, 2008 4:11 pm
by tuhoojabotti
kuinka saisin laskettua rgb arvot GetPixel komennosta? en keksiny...

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 07, 2008 4:20 pm
by Aavesoturi
tuhoojabotti wrote:kuinka saisin laskettua rgb arvot GetPixel komennosta? en keksiny...
Aseta se piirtoväriksi Color 0,0,-GetPixelArvo ja käytä getRGB():tä

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 07, 2008 8:34 pm
by Harakka
Tämä saattaa olla nopeampi (käyttää getpixel2():sta projektissa, josta sen kopioin, mutta toiminee myös getpixel():illä).

Code: Select all

R = RoundDown(pix Shr 16)
gb = pix - R Shl 16
G = RoundDown(gb Shr 8)
B = gb - G Shl 8

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Sat May 10, 2008 1:19 pm
by KoviZZ
Mitä tehdä kun peli muuttuu liian raskaaksi? Eli fps laskee väkisin jonnekkin 20 paikkeille ja se pitäisi saada pysymään ainakin n. 35:ssä.
Pelissäni tällä hetkellä parikymmentä vihulaista ampuu toisiaan ja kun joku tuhoutuu niin soitetaan räjähdysefektiä ja kaikki tämä laskee fps:n n. 20:n.
Vaikka koodi onkin melko purkkaista niin ei kai senkään pitäisi aiheuttaa noin suurta fps:n putoamista näin vähillä objecteilla.
Olisiko siis mitään neuvoja tehdä pelistä vähemmän raskasta.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Sat May 10, 2008 1:35 pm
by Aavesoturi
KoviZZ wrote:Mitä tehdä kun peli muuttuu liian raskaaksi? Eli fps laskee väkisin jonnekkin 20 paikkeille ja se pitäisi saada pysymään ainakin n. 35:ssä.
Pelissäni tällä hetkellä parikymmentä vihulaista ampuu toisiaan ja kun joku tuhoutuu niin soitetaan räjähdysefektiä ja kaikki tämä laskee fps:n n. 20:n.
Vaikka koodi onkin melko purkkaista niin ei kai senkään pitäisi aiheuttaa noin suurta fps:n putoamista näin vähillä objecteilla.
Olisiko siis mitään neuvoja tehdä pelistä vähemmän raskasta.
Vaikea sanoa, kun ei tiedä miten oot hommat toteuttanu, mutta onko paljon pikselikomentoja? Ne hidastaa. Entäs paljon sisäkkäisiä luuppeja?

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Sat May 10, 2008 1:35 pm
by Jonez
No en tässä rupea mitään romaania kirjoittamaan, mutta ratkaisu on yksinkertaisesti: optimointi.

Ohjemoidessa voi lähes kaikki asiat tehdä monella tapaa. Jotkut ovat parempia, jotkut huonompia, kaikkia ei voi verrata koska kokonaisuus ratkaisee. Yritä kuitenkin laskea silmukoiden määrää mahdollisimman paljon. Se on aika yleinen alottelijoiden virhe, että jotain tiettyä silmukkaa käytetään monta kertaa yhden framen aikana. Lähes aina riittää vain yksi silmukka esim. kaikille ammuksille tai ukkeleille.

Toinen optimointitapa on ottaa hieman raskaammat laskutoimitukset tai funktiokutsut ylös muuttujiin, jos niitä käytetään monta kertaa ja tiedetään ettei niiden arvo muutu.

Sellaista. Muitakin on, ohjelmointi on päättelyä. Päättele itse :)

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Tue May 13, 2008 11:29 pm
by wilizucoder
Mul ois tällanen ongelma, et kun muutaman kerran ammus osuu vihuun, niin tulee MAV. Mistä johtuu?

Code: Select all

Type AMMUS
Field id
Field obj
End Type

Type VIHUT2
Field obj2 
End Type 

FrameLimit 60
SCREEN 800,600,16,cbzisable

tausta=MakeObjectFloor()
kuva=LoadImage("media\grass.bmp")
PaintObject tausta,kuva

oma=LoadObject("media\guy.bmp")
ShowObject oma,OFF
master=CloneObject(oma)
PositionObject master,-300,0
 
vihulainen=LoadObject("media\soldier.bmp",2)
ShowObject vihulainen,OFF 
vihulainen2=LoadAnimObject("media\cow.bmp",2)
ShowObject vihulainen2,OFF  

pati=LoadObject("media\bullet.bmp")
ShowObject pati,OFF 

elkku=100
vihukuoli=0 
pisteet=0
 
taustanopeus#=6 

ASE=0

Gosub kontrollit
Gosub aseet
Gosub vihuäly
Gosub törmäykset 
Gosub tekstit
 
Repeat kontrollit:

vauhti#=0
If UpKey() Then 
  vauhti=5
  MoveObject master,0,-vauhti
EndIf 
If DownKey() Then
  vauhti=5
  MoveObject master,0,vauhti
EndIf
If LeftKey() Then 
  vauhti=5
  MoveObject master,-vauhti,0
EndIf
If RightKey() Then
  vauhti=5
  MoveObject master,vauhti,0
EndIf
If KeyDown(17) Then
  vauhti=10
  MoveObject master,vauhti,0
ElseIf KeyDown(157) And RightKey() Then 
  vauhti=5
  MoveObject master,vauhti,0
Else 
  vauhti=0
  MoveObject master,vauhti,vauhti
EndIf 
 
If ObjectX(master)<-400 Then PositionObject master,-400,ObjectY(master)
If ObjectX(master)>400 Then PositionObject master,400,ObjectY(master)
If ObjectY(master)<-300 Then PositionObject master,ObjectX(master),-300
If ObjectY(master)>300 Then PositionObject master,ObjectX(master),300

Returnaseet:

If KeyHit(16) And ASE=0 Then 
  ASE=1
ElseIf KeyHit(16) And ASE=1 Then 
  ASE=2
ElseIf KeyHit(16) And ASE=2 Then 
  ASE=0
EndIf 

If KeyDown(cbkeyspace) And reload=0 Then 
  Select ASE
    Case 0
      luoti.AMMUS=New(AMMUS)
      luoti\id=0
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,master 
      MoveObject luoti\obj,13,0
      TurnObject luoti\obj,Rand(1,-1)
      reload=10
    Case 1
      luoti.AMMUS=New(AMMUS)
      luoti\id=1
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,master 
      MoveObject luoti\obj,10,-19
      TurnObject luoti\obj,Rand(1,-1)
      luoti.AMMUS=New(AMMUS)
      luoti\id=1
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,master 
      MoveObject luoti\obj,10,19
      TurnObject luoti\obj,Rand(1,-1)
      reload=6
    Case 2
      luoti.AMMUS=New(AMMUS)
      luoti\id=2
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,master 
      MoveObject luoti\obj,10,-19
      TurnObject luoti\obj,8
      luoti.AMMUS=New(AMMUS)
      luoti\id=2
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,master 
      MoveObject luoti\obj,10,19
      TurnObject luoti\obj,-8
      luoti.AMMUS=New(AMMUS)
      luoti\id=2
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,master 
      MoveObject luoti\obj,13,0
      TurnObject luoti\obj,Rand(1,-1)
      reload=8
    EndSelect
  EndIf 

If reload>0 Then reload=reload-1

For luoti.AMMUS=Each AMMUS
  Select luoti\id
    Case 0
      MoveObject luoti\obj,15
      If Distance2(luoti\obj,master)>700 Then      
        DeleteObject luoti\obj 
        Delete luoti
      EndIf
    Case 1
      MoveObject luoti\obj,18
      If Distance2(luoti\obj,master)>700 Then      
        DeleteObject luoti\obj 
        Delete luoti
      EndIf
    Case 2
      MoveObject luoti\obj,18
      If Distance2(luoti\obj,master)>700 Then      
        DeleteObject luoti\obj 
        Delete luoti
      EndIf
    EndSelect
Next luoti

Return vihuäly:

MoveObject tausta,taustanopeus 

If Timer()>aika2+7000 Then 
  vihu2.VIHUT2 = New(VIHUT2)
  vihu2\obj2 = CloneObject(vihulainen2)
  RotateObject vihu2\obj2,180
  RotateObject vihu2\obj2,180
  PositionObject vihu2\obj2,500,100
  vihu2.VIHUT2 = New(VIHUT2)
  vihu2\obj2 = CloneObject(vihulainen2)
  RotateObject vihu2\obj2,180
  PositionObject vihu2\obj2,500,-100 
  aika2=Timer()
EndIf 
       
For vihu2.VIHUT2 = Each VIHUT2
    nopeus3#=Rand(0.5,1.0)
    MoveObject vihu2\obj2,nopeus3
    PaintObject vihu2\obj2,vihulainen2
    PlayObject vihu2\obj2,0,2,0.5
    If Distance2(vihu2\obj2,master)<200 Then 
      PointObject vihu2\obj2,master 
    Else 
      RotateObject vihu2\obj2,180
      MoveObject vihu2\obj2,nopeus3
    EndIf 
    If ObjectX(vihu2\obj2)<-500 Then 
      DeleteObject vihu2\obj2
      Delete vihu2
    EndIf 
Next vihu2

Return törmäykset:

For luoti.AMMUS=Each AMMUS
 For vihu2.VIHUT2=Each VIHUT2
    If ObjectsOverlap(luoti\obj,vihu2\obj2) Then
      vihukuoli+1
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
      DeleteObject vihu2\obj2
      Delete vihu2
    EndIf 
 Next vihu2
Next luoti

Return tekstit:

DrawGame 
Color cbyellow
Text 10,5,"FPS: "+FPS()
Text 10,25,"Energia: "+elkku
Text 10,45,"Tapot: "+vihukuoli
Text 10,65,"Pisteet: "+pisteet

Return DrawScreen 
Until KeyHit(1) 

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 14, 2008 7:11 am
by Jonez
Ongelma on tässä: (tosin niitä saattaa olla useampiakin)

Code: Select all

törmäykset:

For luoti.AMMUS=Each AMMUS
 For vihu2.VIHUT2=Each VIHUT2
    If ObjectsOverlap(luoti\obj,vihu2\obj2) Then
      vihukuoli+1
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
      DeleteObject vihu2\obj2
      Delete vihu2
    EndIf
 Next vihu2
Next luoti

Return
Tuhoat siis luodin (jos vihuun osuu), mutta silti teet törmäyksentarkistuksen seuraavan vihun kanssa samalla luodilla jota ei ole olemassakaan. Seuraa mav.

Ei todellakaan kannata tehdä niinkuin olet tehnyt, eli käydä ammuksia ja ukkeleita erikseen läpi vain liikuttaaksesi niitä ja tehdäksesi törmyäksentarkistuksia. Loppupeleissä peli hidastuu liikaa. Kannattaa tehdä kaikki yhdessä silmukassa. (Eli ammuksille yksi silmukka, ukoille yksi silmukka jne)

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Wed May 14, 2008 9:18 am
by wilizucoder
Joo, kiitos paljon, oon vasta alottanu koodamisen ja yritän harjoitella tuota tyyppien käyttöä.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 2:22 pm
by cheeshelmet.jr
kuinka piirtää kuvaan toinen kuva nopeasti läpinäkyvyydellä??

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 4:55 pm
by atomimalli
DrawToImagella ja DrawGhostImagella... Mikäli oikein muistan.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 5:33 pm
by cheeshelmet.jr
itselläni tuo ghostimage ei ole toiminut

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 6:20 pm
by Koodiapina
cheeshelmet.jr wrote:itselläni tuo ghostimage ei ole toiminut
Kokeile kuvapiste komentoja. Eli luet vain kuvan pikseleiden värit ja sitten piirrät haluamiisi paikkoihin samat pikselit hieman erivärisenä. Eli voit esimerkiksi laskea miltä pikseli näyttäisi kun siihen sekoitetaan tietyn kuvan kohtaa tietyn kuvan kohtaan. Liiasta nopeudesta ei kannata edes haaveilla :D

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 7:24 pm
by Harakka
CBSDK:ssa on tätä varten jo valmiiksi funktio BlendImages(). Kannattaa kurkata.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 9:05 pm
by Pate5
DrawGhostImage toimii, mutta siinä on pieni bugi, nimittäin se ei suostu piirtämään kuvaa koordinaatteihin 0,0. Kokeile laittaa 1,1, niin pitäisi toimia.

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Fri May 16, 2008 10:08 pm
by cheeshelmet.jr
jaa jaa no kiitoksia tästä :D

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Sun May 18, 2008 7:49 pm
by AmatôôrOfCodinG
Erittäin tyhmä kysymys : Unohdin miten saan Curveanglella tehtyy pehmeän kääntymisen vihuille.Muistan kyllä täällä nähneeni esimerkin siitä,mutta en löytänyt enää :?

Re: Tyhmät kysymykset

Posted: Sun May 18, 2008 8:12 pm
by Jonez
No CurveAnglen käyttötapahan löytyy manuaalista. Voit hiukan miettiä että miten sitä voi soveltaa ukon kääntymiseen.
Tein kuitenkin esimerkin jossa näytetään täsmälleen miten se tehdään:

Code: Select all

ukko = LoadObject( "media\guy.bmp", 72 )
pyöreys = 10

Repeat

  kulma# = GetAngle( ObjectX( ukko ), -ObjectY( ukko ), MouseWX(), -MouseWY() )
  RotateObject ukko, CurveAngle( kulma, ObjectAngle( ukko ), pyöreys )
  
  DrawScreen
Forever