Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Sat Sep 27, 2008 4:24 pm

rami123 wrote:
KillBurn wrote:
rami123 wrote:tämä on aika tyhmä kysymys : miten tehdään vihuille healthi? :roll:
Tässä tekemässäni esimerkissä on energiat vihuilla katso siitä.siinä on paljon muutakin.

Code: Select all

  FrameLimit 40
  SCREEN 800,600
  'tyypit ja niiden kentät
  Type zombis'nimi
  Field obj'objecti
  Field hp'energiat
  Field dmg'vahinko
  Field speed'nopeus
  Field score'pisteet
  Field id'minkälainen zombie on
  EndType
  Type bullets'ammukset
  Field obj
  Field hp
  Field dmg
  Field speed
  Field id
  EndType
  Type upgs'asepäivitykset
  Field obj
  Field hp
  Field id
  EndType
  'ladataan media
  gun_sound=LoadSound("media\shot.wav")
  upg_sound=LoadSound("media\whip.wav")
  enemy_sound=LoadSound("media\sheep.wav")
  map=LoadMap("media\cdm2.til","media\tileset.bmp")
  hero=LoadObject("media\soldier.bmp",32)
  zombi=LoadObject("media\guy.bmp",32)
  cow=LoadObject("media\cow.bmp",32)
  bullet=LoadObject("media\bullet.bmp",32)
  upg=LoadObject("media\bullet.bmp")
  topower=LoadObject("media\fireball.bmp")
  tospeed=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
  medikit=LoadObject("media\tatti.bmp")
    ShowObject topower,OFF
    ShowObject tospeed,OFF  
    ShowObject bullet,OFF
    ShowObject zombi,OFF
    ShowObject cow,OFF
    ShowObject medikit,OFF
    
  SetupCollision hero,map,1,4,2

  hp=500'sinun energiat
  powupg=12'Aseen aloitus teho
  speedupg=5'aseen aloitus nopeus

  Repeat''''''''''''''''''''''''''''''

  If hp>0 Then 'jos on energiaa niin suritetaan kaikki
  CloneCameraPosition hero
  MoveObject hero,UpKey()*6-DownKey()*4
  TurnObject hero,LeftKey()*5-RightKey()*5
  'Aseet''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If KeyDown(CBKEYz) And reload<0
    PlaySound gun_sound,40
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    newbullet\dmg=powupg
    newbullet\speed=speedupg
    CloneObjectPosition newBullet\obj,hero
    CloneObjectOrientation newbullet\obj,hero
    MoveObject newBullet\obj,24
    reload=15
    SetupCollision newbullet\obj,map,1,4,2
  EndIf
  reload-1
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
  If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
  MoveObject iBullet\obj,6'llikutetaan luotia

  Next iBullet
  'Asepäivitykset''''''''''''''''''''''''''''''''
  If uusi>220
    newupg.upgS= New(upgS)'thdään uusi
    newupg\obj=CloneObject(upg)
    newupg\hp=100
    newupg\id=Rand(1,3)
    If Newupg\id=1 Then PaintObject newupg\obj,topower
    If Newupg\id=2 Then PaintObject Newupg\obj,tospeed 
    If Newupg\id=3 Then PaintObject Newupg\obj,medikit
    'Asetetaan tavara kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newupg\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    uusi=0
  EndIf
  uusi+1
  For iupg.upgS= Each upgS'aloitetaan kaikkien päivitysten käsittely
  If ObjectsOverlap(iupg\obj,hero) Then iupg\hp=-1'jos törmätään niin tuhotaan tavara
  If iupg\hp<0 Then'jos tuhotaan tavara
    PlaySound upg_sound'soitetaan ääni
    If iupg\id=1 Then powupg+1'lisätään aseen thoa
    If iupg\id=1 Then speedupg+1'nopeutta
    If iupg\id=3 Then hp+50'lisää energiaa
    DeleteObject iupg\obj'poistetaan tavara
    Delete iupg'ja sen jasen
  EndIf
  Next iupg
  'zombit''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If luo>130'jos luonti on suurempi kuin 130, niin tehdään zombie
    newzombi.zombiS= New(zombiS)
    newzombi\obj=CloneObject(zombi)
    'Asetetaan vihollinen kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newzombi\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    newzombi\id=Rand(1,2)
    If newzombi\id =1'Ykkös zombi
      newzombi\hp=Rand(90,110):newzombi\dmg=Rand(1,3):newzombi\speed=Rand(2,3):newzombi\score=Rand(10,20)'Asetetaan zombielle kentät
    EndIf
    If newzombi\id =2'kakkos zombi
      PaintObject newzombi\obj,cow
      newzombi\hp=Rand(110,130):newzombi\dmg=Rand(2,4):newzombi\speed=Rand(1,2):newzombi\score=Rand(15,25)'toiselle myös
    EndIf
    SetupCollision newzombi\obj,map,1,4,2
    luo=0
  EndIf
  luo+1
  For izombi.zombiS= Each zombiS'Aloitetaan zombien läpikäynti
  'Typerä tekoäly
  sidle=Rand(-20,20)
  If CountCollisions(izombi\obj) Then MoveObject izombi\obj,0,sidle'jos kosketaan deinään, niin stepataan

  PointObject izombi\obj,hero'zombi tähtää pelaajaan
  If ObjectsOverlap(izombi\obj,hero) Then hp-izombi\dmg

  For ibullet.bullets=Each bullets
  If ObjectsOverlap(ibullet\obj,izombi\obj) Then izombi\hp-ibullet\dmg Then ibullet\hp=-1
  If Distance2(iBullet\obj,hero)>600 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
    DeleteObject iBullet\obj
    Delete iBullet
  EndIf
  Next ibullet

  MoveObject izombi\obj,izombi\speed'liikutetaan zombia nopeutensa verran

  If izombi\hp<0 Then 'jos zombin energiat loppuu, niin tapetaan se ja annetaan pisteet
    PlaySound enemy_sound
    score+izombi\score
    DeleteObject izombi\obj
    Delete izombi
  EndIf
  Next izombi
  EndIf

  DrawGame'ettei teksti jää kartan alle
  Text 10,10,"HP "+hp
  Text 10,20,"score "+score
  If hp<0 Then Text 350,300,"GAME OVER"
  DrawScreen

  Forever 
Jos et ymmärtänyt niin, type vihuun luodaan kenttä Hp ja vihua luotaessa se asetetaan tiettyyn arvoon.
mitä nuo upgs asepäivitykset ovat? tässä toinen tyhmä kysymys : miten laitetaan tuollainen hyökkäys itsellekin? kuin zombeilla että kun huidotaan viikatteella vihollisia niin niiltä lähtee samalla lailla hp tä kuin viholliset tuossa esimerkissäsi törmäävät heroon? :roll:
If objectsoverlap (viikate,izombie\obj) then izombie\hp-1
Älkää nyt ihan kaikkea kysykö.

Ja ne asepäivitys jutut on niitä tavaroita varten.
Last edited by KillBurn on Sat Sep 27, 2008 4:25 pm, edited 1 time in total.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Sep 27, 2008 4:24 pm

@ SuojelusPrkl: Olethan varma, että kuvaruutu tyhjennetään joka kierroksella? Tämä onnistuu Cls komennolla, ja DrawScreenkin tekee sen automaattisesti, ellei toiseen parametriin ole asetettu nollaa.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by axu » Sat Sep 27, 2008 4:25 pm

Onko ruudun tyhjennys päällä?(aika tyhmä kysymys mutta en keksi muuta selitystä tolle)
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 4:41 pm

hmm... Tässä on tuo valikko, Programmer of DSG:n aloittelijoille tekemä valikko:

Code: Select all

 Repeat
 VALIKKO:

cursor=LoadObject("unlimited\media\target.bmp")
 PositionObject cursor,MouseWX(),MouseWY() 
 ClsColor cbBlack
  If Button(350,200,100,30,"Aloita") Then Goto PELI 
  If Button(350,250,100,30,"Asetukset") Then MakeError "Asetukset kehittelyssä"
  If Button(350,300,100,30,"Lopeta") Then MakeError "Peli loppui"
  DrawScreen
  Forever

  Function Button(x,y,w,h,s$)

    Color 0,255,0
    Box x,y,w,h
    Color 255,255,255
    Line x,y,x+w,y
    Line x,y,x,y+h
    Color 200,255,200
    Line x+1,y+1,x+1+w-2,y+1
    Line x+1,y+1,x+1,y+1+h-2
    Color 0,128,0
    Line x,y+h+1,x+w,y+h+1
    Line x+w+1,y+h+1,x+w+1,y
    Color 0,164,0
    Line x+1,y+h,x+w-1,y+h
    Line x+w,y+h,x+w,y+1
    Color 0,64,0
    CenterText x+w/2,y+h/2,s$,2
    
    If MouseX() > X And MouseX() < X + W And MouseY() > Y And MouseY() < Y+H Then
    
      Color 0,255,0
      Box x,y,w+2,h+2

      Color 255,255,255
      CenterText x+1+w/2,y+1+h/2,s$,2
    
    
      If MouseDown(1) Then
        
        Color 0,255,0
        Box x,y,w,h
        Color 40,164,40
        Line x,y,x+w,y
        Line x,y,x,y+h
        Color 20,128,20
        Line x+1,y+1,x+1+w-2,y+1
        Line x+1,y+1,x+1,y+1+h-2
        Color 220,255,220
        Line x,y+h+1,x+w,y+h+1
        Line x+w+1,y+h+1,x+w+1,y
        Color 255,255,255
        Line x+1,y+h,x+w-1,y+h
        Line x+w,y+h,x+w,y+1
        Color 255,255,255
        CenterText x+2+w/2,y+2+h/2,s$,2
        
      EndIf
      
      If MouseUp(1) Then Return 1
    
    EndIf  EndFunction 
  End 
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

TheFish
Developer
Developer
Posts: 477
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:28 pm
Location: Joensuu

Re: Tyhmät kysymykset

Post by TheFish » Sat Sep 27, 2008 4:59 pm

SuojelusPerkele wrote:hmm... Tässä on tuo valikko, Programmer of DSG:n aloittelijoille tekemä valikko:

Code: Select all

 Repeat
 VALIKKO:

cursor=LoadObject("unlimited\media\target.bmp") 
...
Lataat cursor-objektin loopissa. En kyllä tiedä, että miksi ne aiemmat kursorit silti jäävät ruudulle, koska eihän niitä pitäisi olla olemassa enää uuden lataamisen jälkeen, eli tämä saattaa tietysti olla väärä virhe, mutta virhe joka tapauksessa.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by axu » Sat Sep 27, 2008 5:41 pm

Itseasiassa ne jäävät. jos aiot ladata objektin uudelleen, niin poista ensin vanha alta pois.
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
rami123
Advanced Member
Posts: 354
Joined: Mon Jun 23, 2008 8:20 pm
Location: Kittilä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by rami123 » Sat Sep 27, 2008 6:28 pm

miten saa poistettua viholliset jotka menevät kartan ulkopuolelle?

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 7:06 pm

axu wrote:Itseasiassa ne jäävät. jos aiot ladata objektin uudelleen, niin poista ensin vanha alta pois.
Kuinkas tämä tarkkaan ottaen tapahtuu?
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
nevssons
Devoted Member
Posts: 503
Joined: Sun Jan 13, 2008 6:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by nevssons » Sat Sep 27, 2008 7:20 pm

SuojelusPerkele wrote:
axu wrote:Itseasiassa ne jäävät. jos aiot ladata objektin uudelleen, niin poista ensin vanha alta pois.
Kuinkas tämä tarkkaan ottaen tapahtuu?
DELETEOBJECT
Koodarina kohtalainen, henkilönä vittumainen
Image

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Sat Sep 27, 2008 7:22 pm

SuojelusPerkele wrote:
axu wrote:Itseasiassa ne jäävät. jos aiot ladata objektin uudelleen, niin poista ensin vanha alta pois.
Kuinkas tämä tarkkaan ottaen tapahtuu?
Itse asiassa ei kannata ladata sitä loopissa ollenkaan (vaan, yllätys yllätys, ennen looppia) , mutta objekti deletoidaan näin:

Code: Select all

deleteobject objektinnimi
Huomaa, että objektin lataus+deletointi joka loopissa on pirun hidasta, joten rivi

Code: Select all

cursor = LoadObject("unlimited\media\target.bmp")
olisi parasta siirtää ennen looppia. Toinen vaihtoehto on kloonata ja deletoida, mutta.. ei kai siinä olisi mitään järkeä O.o

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 7:43 pm

Bugi on selätetty! Itse asiassa riitti pelkästään tuo kohta:

Code: Select all

cursor = LoadObject("unlimited\media\target.bmp")
rivi olisi parasta siirtää ennen looppia
Tuolla tuo toimii, en koettanut objektin poistoa.
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Sep 27, 2008 7:51 pm

Oikeastaan et tarvitse tuossa objektia, joten homman voisi hoitaa tyyliin:

Code: Select all

 Cursor = LoadImage("media/target.bmp")
 ShowMouse Cursor
 
 Repeat 
  // ...
  DrawScreen
 Forever 
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
anttimoi
Newcomer
Posts: 25
Joined: Mon Aug 11, 2008 7:33 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by anttimoi » Tue Sep 30, 2008 8:18 pm

Miten voisin piirtää objectin over-layerissa olevien juttujen päälle, kun tuppaa ne aina tulemaan eteen.
Coolbasic roguelike-projekti menossa 8)
Progress bar @@@@@10%@@@@@
Pahasti jäätymässä...

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Tue Sep 30, 2008 9:08 pm

anttimoi wrote:Miten voisin piirtää objectin over-layerissa olevien juttujen päälle, kun tuppaa ne aina tulemaan eteen.
Koitappa objectorder objecti,1
EDIT:

Joo.Ei toimi... :|

Last edited by KillBurn on Tue Sep 30, 2008 9:14 pm, edited 1 time in total.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by axu » Tue Sep 30, 2008 9:08 pm

KillBurn wrote: anttimoi kirjoitti:Miten voisin piirtää objectin over-layerissa olevien juttujen päälle, kun tuppaa ne aina tulemaan eteen.


Koitappa objectorder objecti,1
Ei muuten onnistu. Kartta piirretään aina päällimmäiseksi.
Nopeasti ajatellen voisi mennä tyyliin tähän:

Code: Select all

SetMap Kartta,0,1
DrawGame
SetMap Kartta,1,0
DrawGame
Ton kanssa voi joutua kyllä kikkailemaan kovasti, mutta jos joku tapa on, niin se täytyy tehdä Setmapeilla ja ehkä myösShowObjecteilla ;)
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
temu92
Web Developer
Web Developer
Posts: 1226
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:56 pm
Location: Gamindustri
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by temu92 » Thu Oct 02, 2008 12:58 am

Tai toinen keino on piirtää back layeriin :P

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by axu » Thu Oct 02, 2008 12:13 pm

Niin mutta kysymys olikin, miten piirretään over layerin päälle. Jos Haluaa 2 tileä päällekkäin, ja piirtää ne kummatkin back-kerrokseen, niin pitäisi tehdä jokaiselle vaihtoehdolle oma tile. Eli jos tilesetti on 10*10 tileä joutuisi piirtämään 100^2 eri vaihtoehtoa eli ylimääräistä tileä(korjatkaa jos olen väärässä tuon laskun suhteen)!! :D
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by valscion » Thu Oct 02, 2008 12:22 pm

..no kuvilla nyt ainakin voi saada piirrettyä over-layerin päälle, mutta käytät varmaankin objekteja kun kuvat tuntuvat liian hankalilta?
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Thu Oct 02, 2008 3:07 pm

Mikäs tässä tökkii?

Koklasin tehä kolikonheitto-konetta vaan se arpoo ainoastaan klaavoja..

Code: Select all

Repeat
ClsColor cbwhite 
Color cbblack
Text 120,0, "heitetään kolikkoa"
DrawScreen 
heitto=Rand(1,2)
If heitto=1 Then 
klaava+1
If heitto=2 Then
kruuna+2
EndIf
EndIf 
Text 10,30, "kruuna: "+kruuna
Text 10,50, "klaava: "+klaava
Forever 
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

Ris
Active Member
Posts: 142
Joined: Wed Jul 02, 2008 8:27 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ris » Thu Oct 02, 2008 3:37 pm

Poistaa saa.
Last edited by Ris on Fri Oct 03, 2008 3:32 pm, edited 10 times in total.

Locked