Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
otto90x
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:00 pm
Location: Lapinjärvi, Finland
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by otto90x » Fri Sep 26, 2008 2:31 pm

Nähdäkseni vika on siinä että kun sinulla on ehtolause

Code: Select all

If kenttä = 2 Then Gosub map2
niin tämähän on tosi vaikka se olisi kerran suoritettu, eli jollet muuta kenttä muuttujaa niin ohjelma lataa tässä kohtaa aina kakkoskentän uudestaan ja poistaa kaikki vihut ja lataa ukon poistamatta vanhaa. Eli voit vaikka pistää tuohon map2: jälkeen että kenttä = 1
Otto Martikainen a.k.a. MetalRain, otto90x, kAATOSade.
Runoblogi, vuodatusta ja sekoiluja.

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Fri Sep 26, 2008 4:13 pm

Tyhmä kysymys, mutta tässäpä olisi: Miten saan laitettua että jos vihu koskee räjähdystä niin se poistetaan? Kokeillut olen vaikka millä keinolla vaan ei meinaa luonnistua..
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
MAVmaggot
Advanced Member
Posts: 468
Joined: Fri Aug 31, 2007 10:18 pm
Location: bitspace

Re: Tyhmät kysymykset

Post by MAVmaggot » Fri Sep 26, 2008 4:19 pm

Riippuu vähän miten teet rähäjdyksen, jos teet sen objektina, niin laita että: If ObjectsOverLap(räjähdys, vihu) Then DeleteObject vihu

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Fri Sep 26, 2008 4:55 pm

MAVmaggot wrote:Riippuu vähän miten teet rähäjdyksen, jos teet sen objektina, niin laita että: If ObjectsOverLap(räjähdys, vihu) Then DeleteObject vihu
Kokeilin tuotakin jossain välissä mutta ei toiminut..?
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
MAVmaggot
Advanced Member
Posts: 468
Joined: Fri Aug 31, 2007 10:18 pm
Location: bitspace

Re: Tyhmät kysymykset

Post by MAVmaggot » Fri Sep 26, 2008 5:20 pm

Koodissasi on jotain häikkää, pastee vaikka tänne.

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 7:40 am

Jees, tässä on ilman valikoita sun muita tämä koodinpätkäni. Eli neuvotteko tuon vihun poistamisen jos se koskee räjähdykseen?

Code: Select all

PELI:
 
  FrameLimit 45
 

  'tyypit ja niiden kentät
  Type zombis'nimi
    Field obj'objecti
    Field hp'energiat
    Field dmg'vahinko
    Field speed'nopeus
    Field score'pisteet
    Field id'minkälainen zombie on
   EndType
  Type bullets'ammukset
    Field obj
    Field hp
    Field dmg
    Field speed
    Field id
   EndType
  Type upgs'asepäivitykset
    Field obj
    Field hp
    Field id
  EndType
  Type c4s
   Field obj
   Field dmg
   Field speed
   Field id
   Field hp
  EndType
  
  'ladataan media
  gun_sound=LoadSound ("unlimited\media\thompson.wav")
  map=LoadMap("unlimited\media\cdm2.til","unlimited\media\tileset.bmp")
  hero=LoadObject("unlimited\media\soldier.bmp",72)
  pelimusa=PlaySound ("unlimited\media\HGW_BogA_Tankdefense_v1.mp3")
  zombi=LoadObject("unlimited\media\guy.bmp",72)
  cow=LoadObject("unlimited\media\cow.bmp",32)
  bullet=LoadObject("unlimited\media\bullet.bmp",32)
  enemy_sound=LoadSound ("unlimited\media\kuolema2.wav")
  enemy_sound2=LoadSound ("unlimited\media\kuolema.mp3")
  enemy_sound3=LoadSound ("unlimited\media\kuolema3.wav")
  c4=LoadObject("Unlimited\media\c4.bmp")
  heitto=LoadSound ("Unlimited\media\whip.wav")
  pamaus=LoadSound ("Unlimited\media\grenade.wav")
  explow=LoadAnimObject("unlimited\media\bang.bmp",32,32,0,8)
    ShowObject bullet,OFF
    ShowObject zombi,OFF
    ShowObject cow,OFF
    ShowObject c4,OFF 
    ShowObject explow,OFF 
    
  SetupCollision hero,map,1,4,2

  hp=500'sinun energiat
  powupg=12'Aseen aloitus teho
  speedupg=5'aseen aloitus nopeus


  Repeat''''''''''''''''''''''''''''''

  If SoundPlaying (pelimusa)=0 Then 
  pelimusa= PlaySound("unlimited\media\HGW_BogA_Tankdefense_v1.mp3")
  EndIf 
    
  If hp>0 Then 'jos on energiaa niin suritetaan kaikki
  CloneCameraPosition hero
  MoveObject hero,UpKey()*6-DownKey()*4
  TurnObject hero,LeftKey()*5-RightKey()*5
  LoopObject explow,0,8,0.2
  'Aseet''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
   If KeyHit (CBKEYx) Then 
    newc4.c4S= New(c4S)
      newc4\obj=CloneObject(c4)
      CloneObjectPosition newc4\obj,hero
      CloneObjectOrientation newc4\obj,hero
      newc4\hp=10
      newc4\speed=10
      newc4\dmg=150
      MoveObject newc4\obj,24  
      reload=15
   EndIf 
   
For ic4.c4S= Each c4S 

    If KeyHit(CBKEYz) And ic4\speed=0 Then ic4\hp=-1
    ic4\speed-1
    If ic4\speed<1 Then ic4\speed=0
    MoveObject ic4\obj,ic4\speed
    If ic4\hp<1 Then      
        CloneObjectPosition explow,ic4\obj'siirretään räjähdys samaan paikkaan c4n kanssa
        If KeyHit(CBKEYz) And ic4\speed=0 Then PlaySound pamaus
        explow_time=30'räjähdysaika
        ShowObject explow,ON'näytetään räjähdys
        DeleteObject ic4\obj
        Delete ic4      
    EndIf
  Next ic4
  If explow_time<0 Then ShowObject explow,OFF'jos räjähdysaika loppuu niin piilotetaan räjähdys
  explow_time-1
  
  
   
  If KeyDown(CBKEYspace) And reload<0
    PlaySound gun_sound,40
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    newbullet\dmg=powupg
    newbullet\speed=speedupg
    CloneObjectPosition newBullet\obj,hero
    CloneObjectOrientation newbullet\obj,hero
    MoveObject newBullet\obj,24
    reload=5
    SetupCollision newbullet\obj,map,1,4,2
  EndIf
    
  reload-1
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
  If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
  MoveObject iBullet\obj,6'likutetaan luotia
  Next iBullet
  'Asepäivitykset''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  
  'zombit''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If luo>130'jos luonti on suurempi kuin 130, niin tehdään zombie
    newzombi.zombiS= New(zombiS)
    newzombi\obj=CloneObject(zombi)
    'Asetetaan vihollinen kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newzombi\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    newzombi\id=Rand(1,2)
    If newzombi\id =1'Ykkös zombi
      newzombi\hp=Rand(90,110):newzombi\dmg=Rand(1,3):newzombi\speed=Rand(2,3):newzombi\score=Rand(10,20)'Asetetaan zombielle kentät
    EndIf
    If newzombi\id =2'kakkos zombi
      PaintObject newzombi\obj,cow
      newzombi\hp=Rand(110,130):newzombi\dmg=Rand(2,4):newzombi\speed=Rand(1,2):newzombi\score=Rand(15,25)'toiselle myös
    EndIf
    SetupCollision newzombi\obj,map,1,4,2
    luo=0
  EndIf
  luo+1
  For izombi.zombiS= Each zombiS 'Aloitetaan zombien läpikäynti
  'Typerä tekoäly
  sidle=Rand(-20,20)
  If CountCollisions(izombi\obj) Then MoveObject izombi\obj,0,sidle 'jos kosketaan seinään, niin stepataan

  PointObject izombi\obj,hero'zombi tähtää pelaajaan
  If ObjectsOverlap(izombi\obj,hero) Then hp-izombi\dmg
  For ibullet.bullets=Each bullets
  If ObjectsOverlap(ibullet\obj,izombi\obj) Then izombi\hp-ibullet\dmg Then ibullet\hp=-1
  If Distance2(iBullet\obj,hero)>600 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
    DeleteObject iBullet\obj
    Delete iBullet
   EndIf
  Next ibullet

  MoveObject izombi\obj,izombi\speed 'liikutetaan zombia nopeutensa verran

  if izombi\hp<0
 ääni=rand(1,3)
 select ääni 'soita ääni
  case 1
   playsound enemy_sound
  case 2
   playsound enemy_sound2
  case 3
   playsound enemy_sound3
 EndSelect

    score+izombi\score
    DeleteObject izombi\obj
    Delete izombi
  EndIf
  Next izombi
  EndIf

  DrawGame'ettei teksti jää kartan alle
  Color cbwhite
  Text 530,10,"FPS "+FPS() 'tulosta FPS
  Text 470,30,"(FPS limit = 45)"
  Text 10,10,"HP "+hp
  Text 10,20,"score "+score
  If score<50 Then Text 10,40,"rank: MAGGOT"
  If score>50 And score<150 Then Text 10,40,"rank: PRIVATE"
  If score>150 And score<300 Then Text 10,40,"rank: CORPORAL"
  If score>300 And score<500 Then Text 10,40,"rank: SERGEANT"
  If score>500 And score<750 Then Text 10,40,"rank: LIEUTENANT"
  If score>750 And score<1000 Then Text 10,40,"rank: CAPTAIN"
  If score>1000 And score<1300 Then Text 10,40,"rank: MAJOR"
  If score>1300 And score<1650 Then Text 10,40,"rank: COLONEL"
  If score>1650 And score<2000 Then Text 10,40,"rank: BRIGADIER"
  If score>2000 Then Text 10,40,"rank: GENERAL"
   
  DrawScreen

  Forever 
Last edited by SuojelusPerkele on Sat Sep 27, 2008 12:10 pm, edited 1 time in total.
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
rami123
Advanced Member
Posts: 354
Joined: Mon Jun 23, 2008 8:20 pm
Location: Kittilä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by rami123 » Sat Sep 27, 2008 11:39 am

tämä on aika tyhmä kysymys : miten tehdään vihuille healthi? :roll:

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Sat Sep 27, 2008 1:02 pm

rami123 wrote:tämä on aika tyhmä kysymys : miten tehdään vihuille healthi? :roll:
Tässä tekemässäni esimerkissä on energiat vihuilla katso siitä.siinä on paljon muutakin.

Code: Select all

  FrameLimit 40
  SCREEN 800,600
  'tyypit ja niiden kentät
  Type zombis'nimi
  Field obj'objecti
  Field hp'energiat
  Field dmg'vahinko
  Field speed'nopeus
  Field score'pisteet
  Field id'minkälainen zombie on
  EndType
  Type bullets'ammukset
  Field obj
  Field hp
  Field dmg
  Field speed
  Field id
  EndType
  Type upgs'asepäivitykset
  Field obj
  Field hp
  Field id
  EndType
  'ladataan media
  gun_sound=LoadSound("media\shot.wav")
  upg_sound=LoadSound("media\whip.wav")
  enemy_sound=LoadSound("media\sheep.wav")
  map=LoadMap("media\cdm2.til","media\tileset.bmp")
  hero=LoadObject("media\soldier.bmp",32)
  zombi=LoadObject("media\guy.bmp",32)
  cow=LoadObject("media\cow.bmp",32)
  bullet=LoadObject("media\bullet.bmp",32)
  upg=LoadObject("media\bullet.bmp")
  topower=LoadObject("media\fireball.bmp")
  tospeed=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
  medikit=LoadObject("media\tatti.bmp")
    ShowObject topower,OFF
    ShowObject tospeed,OFF  
    ShowObject bullet,OFF
    ShowObject zombi,OFF
    ShowObject cow,OFF
    ShowObject medikit,OFF
    
  SetupCollision hero,map,1,4,2

  hp=500'sinun energiat
  powupg=12'Aseen aloitus teho
  speedupg=5'aseen aloitus nopeus

  Repeat''''''''''''''''''''''''''''''

  If hp>0 Then 'jos on energiaa niin suritetaan kaikki
  CloneCameraPosition hero
  MoveObject hero,UpKey()*6-DownKey()*4
  TurnObject hero,LeftKey()*5-RightKey()*5
  'Aseet''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If KeyDown(CBKEYz) And reload<0
    PlaySound gun_sound,40
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    newbullet\dmg=powupg
    newbullet\speed=speedupg
    CloneObjectPosition newBullet\obj,hero
    CloneObjectOrientation newbullet\obj,hero
    MoveObject newBullet\obj,24
    reload=15
    SetupCollision newbullet\obj,map,1,4,2
  EndIf
  reload-1
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
  If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
  MoveObject iBullet\obj,6'llikutetaan luotia

  Next iBullet
  'Asepäivitykset''''''''''''''''''''''''''''''''
  If uusi>220
    newupg.upgS= New(upgS)'thdään uusi
    newupg\obj=CloneObject(upg)
    newupg\hp=100
    newupg\id=Rand(1,3)
    If Newupg\id=1 Then PaintObject newupg\obj,topower
    If Newupg\id=2 Then PaintObject Newupg\obj,tospeed 
    If Newupg\id=3 Then PaintObject Newupg\obj,medikit
    'Asetetaan tavara kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newupg\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    uusi=0
  EndIf
  uusi+1
  For iupg.upgS= Each upgS'aloitetaan kaikkien päivitysten käsittely
  If ObjectsOverlap(iupg\obj,hero) Then iupg\hp=-1'jos törmätään niin tuhotaan tavara
  If iupg\hp<0 Then'jos tuhotaan tavara
    PlaySound upg_sound'soitetaan ääni
    If iupg\id=1 Then powupg+1'lisätään aseen thoa
    If iupg\id=1 Then speedupg+1'nopeutta
    If iupg\id=3 Then hp+50'lisää energiaa
    DeleteObject iupg\obj'poistetaan tavara
    Delete iupg'ja sen jasen
  EndIf
  Next iupg
  'zombit''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If luo>130'jos luonti on suurempi kuin 130, niin tehdään zombie
    newzombi.zombiS= New(zombiS)
    newzombi\obj=CloneObject(zombi)
    'Asetetaan vihollinen kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newzombi\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    newzombi\id=Rand(1,2)
    If newzombi\id =1'Ykkös zombi
      newzombi\hp=Rand(90,110):newzombi\dmg=Rand(1,3):newzombi\speed=Rand(2,3):newzombi\score=Rand(10,20)'Asetetaan zombielle kentät
    EndIf
    If newzombi\id =2'kakkos zombi
      PaintObject newzombi\obj,cow
      newzombi\hp=Rand(110,130):newzombi\dmg=Rand(2,4):newzombi\speed=Rand(1,2):newzombi\score=Rand(15,25)'toiselle myös
    EndIf
    SetupCollision newzombi\obj,map,1,4,2
    luo=0
  EndIf
  luo+1
  For izombi.zombiS= Each zombiS'Aloitetaan zombien läpikäynti
  'Typerä tekoäly
  sidle=Rand(-20,20)
  If CountCollisions(izombi\obj) Then MoveObject izombi\obj,0,sidle'jos kosketaan deinään, niin stepataan

  PointObject izombi\obj,hero'zombi tähtää pelaajaan
  If ObjectsOverlap(izombi\obj,hero) Then hp-izombi\dmg

  For ibullet.bullets=Each bullets
  If ObjectsOverlap(ibullet\obj,izombi\obj) Then izombi\hp-ibullet\dmg Then ibullet\hp=-1
  If Distance2(iBullet\obj,hero)>600 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
    DeleteObject iBullet\obj
    Delete iBullet
  EndIf
  Next ibullet

  MoveObject izombi\obj,izombi\speed'liikutetaan zombia nopeutensa verran

  If izombi\hp<0 Then 'jos zombin energiat loppuu, niin tapetaan se ja annetaan pisteet
    PlaySound enemy_sound
    score+izombi\score
    DeleteObject izombi\obj
    Delete izombi
  EndIf
  Next izombi
  EndIf

  DrawGame'ettei teksti jää kartan alle
  Text 10,10,"HP "+hp
  Text 10,20,"score "+score
  If hp<0 Then Text 350,300,"GAME OVER"
  DrawScreen

  Forever 
Jos et ymmärtänyt niin, type vihuun luodaan kenttä Hp ja vihua luotaessa se asetetaan tiettyyn arvoon.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Sat Sep 27, 2008 1:05 pm

SuojelusPerkele wrote:Jees, tässä on ilman valikoita sun muita tämä koodinpätkäni. Eli neuvotteko tuon vihun poistamisen jos se koskee räjähdykseen?

Code: Select all

PELI:
 
  FrameLimit 45
 

  'tyypit ja niiden kentät
  Type zombis'nimi
    Field obj'objecti
    Field hp'energiat
    Field dmg'vahinko
    Field speed'nopeus
    Field score'pisteet
    Field id'minkälainen zombie on
   EndType
  Type bullets'ammukset
    Field obj
    Field hp
    Field dmg
    Field speed
    Field id
   EndType
  Type upgs'asepäivitykset
    Field obj
    Field hp
    Field id
  EndType
  Type c4s
   Field obj
   Field dmg
   Field speed
   Field id
   Field hp
  EndType
  
  'ladataan media
  gun_sound=LoadSound ("unlimited\media\thompson.wav")
  map=LoadMap("unlimited\media\cdm2.til","unlimited\media\tileset.bmp")
  hero=LoadObject("unlimited\media\soldier.bmp",72)
  pelimusa=PlaySound ("unlimited\media\HGW_BogA_Tankdefense_v1.mp3")
  zombi=LoadObject("unlimited\media\guy.bmp",72)
  cow=LoadObject("unlimited\media\cow.bmp",32)
  bullet=LoadObject("unlimited\media\bullet.bmp",32)
  enemy_sound=LoadSound ("unlimited\media\kuolema2.wav")
  enemy_sound2=LoadSound ("unlimited\media\kuolema.mp3")
  enemy_sound3=LoadSound ("unlimited\media\kuolema3.wav")
  c4=LoadObject("Unlimited\media\c4.bmp")
  heitto=LoadSound ("Unlimited\media\whip.wav")
  pamaus=LoadSound ("Unlimited\media\grenade.wav")
  explow=LoadAnimObject("unlimited\media\bang.bmp",32,32,0,8)
    ShowObject bullet,OFF
    ShowObject zombi,OFF
    ShowObject cow,OFF
    ShowObject c4,OFF 
    ShowObject explow,OFF 
    
  SetupCollision hero,map,1,4,2

  hp=500'sinun energiat
  powupg=12'Aseen aloitus teho
  speedupg=5'aseen aloitus nopeus


  Repeat''''''''''''''''''''''''''''''

  If SoundPlaying (pelimusa)=0 Then 
  pelimusa= PlaySound("unlimited\media\HGW_BogA_Tankdefense_v1.mp3")
  EndIf 
    
  If hp>0 Then 'jos on energiaa niin suritetaan kaikki
  CloneCameraPosition hero
  MoveObject hero,UpKey()*6-DownKey()*4
  TurnObject hero,LeftKey()*5-RightKey()*5
  LoopObject explow,0,8,0.2
  'Aseet''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
   If KeyHit (CBKEYx) Then 
    newc4.c4S= New(c4S)
      newc4\obj=CloneObject(c4)
      CloneObjectPosition newc4\obj,hero
      CloneObjectOrientation newc4\obj,hero
      newc4\hp=10
      newc4\speed=10
      newc4\dmg=150
      MoveObject newc4\obj,24  
      reload=15
   EndIf 
   
For ic4.c4S= Each c4S 

    If KeyHit(CBKEYz) And ic4\speed=0 Then ic4\hp=-1
    ic4\speed-1
    If ic4\speed<1 Then ic4\speed=0
    MoveObject ic4\obj,ic4\speed
    If ic4\hp<1 Then      
        CloneObjectPosition explow,ic4\obj'siirretään räjähdys samaan paikkaan c4n kanssa
        If KeyHit(CBKEYz) And ic4\speed=0 Then PlaySound pamaus
        explow_time=30'räjähdysaika
        ShowObject explow,ON'näytetään räjähdys
        DeleteObject ic4\obj
        Delete ic4      
    EndIf
  Next ic4
  If explow_time<0 Then ShowObject explow,OFF'jos räjähdysaika loppuu niin piilotetaan räjähdys
  explow_time-1
  
  
   
  If KeyDown(CBKEYspace) And reload<0
    PlaySound gun_sound,40
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    newbullet\dmg=powupg
    newbullet\speed=speedupg
    CloneObjectPosition newBullet\obj,hero
    CloneObjectOrientation newbullet\obj,hero
    MoveObject newBullet\obj,24
    reload=5
    SetupCollision newbullet\obj,map,1,4,2
  EndIf
    
  reload-1
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
  If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
  MoveObject iBullet\obj,6'likutetaan luotia
  Next iBullet
  'Asepäivitykset''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  
  'zombit''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If luo>130'jos luonti on suurempi kuin 130, niin tehdään zombie
    newzombi.zombiS= New(zombiS)
    newzombi\obj=CloneObject(zombi)
    'Asetetaan vihollinen kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newzombi\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    newzombi\id=Rand(1,2)
    If newzombi\id =1'Ykkös zombi
      newzombi\hp=Rand(90,110):newzombi\dmg=Rand(1,3):newzombi\speed=Rand(2,3):newzombi\score=Rand(10,20)'Asetetaan zombielle kentät
    EndIf
    If newzombi\id =2'kakkos zombi
      PaintObject newzombi\obj,cow
      newzombi\hp=Rand(110,130):newzombi\dmg=Rand(2,4):newzombi\speed=Rand(1,2):newzombi\score=Rand(15,25)'toiselle myös
    EndIf
    SetupCollision newzombi\obj,map,1,4,2
    luo=0
  EndIf
  luo+1
  For izombi.zombiS= Each zombiS 'Aloitetaan zombien läpikäynti
  'Typerä tekoäly
  sidle=Rand(-20,20)
  If CountCollisions(izombi\obj) Then MoveObject izombi\obj,0,sidle 'jos kosketaan seinään, niin stepataan

  PointObject izombi\obj,hero'zombi tähtää pelaajaan
  If ObjectsOverlap(izombi\obj,hero) Then hp-izombi\dmg
  For ibullet.bullets=Each bullets
  If ObjectsOverlap(ibullet\obj,izombi\obj) Then izombi\hp-ibullet\dmg Then ibullet\hp=-1
  If Distance2(iBullet\obj,hero)>600 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
    DeleteObject iBullet\obj
    Delete iBullet
   EndIf
  Next ibullet

  MoveObject izombi\obj,izombi\speed 'liikutetaan zombia nopeutensa verran

  if izombi\hp<0
 ääni=rand(1,3)
 select ääni 'soita ääni
  case 1
   playsound enemy_sound
  case 2
   playsound enemy_sound2
  case 3
   playsound enemy_sound3
 EndSelect

    score+izombi\score
    DeleteObject izombi\obj
    Delete izombi
  EndIf
  Next izombi
  EndIf

  DrawGame'ettei teksti jää kartan alle
  Color cbwhite
  Text 530,10,"FPS "+FPS() 'tulosta FPS
  Text 470,30,"(FPS limit = 45)"
  Text 10,10,"HP "+hp
  Text 10,20,"score "+score
  If score<50 Then Text 10,40,"rank: MAGGOT"
  If score>50 And score<150 Then Text 10,40,"rank: PRIVATE"
  If score>150 And score<300 Then Text 10,40,"rank: CORPORAL"
  If score>300 And score<500 Then Text 10,40,"rank: SERGEANT"
  If score>500 And score<750 Then Text 10,40,"rank: LIEUTENANT"
  If score>750 And score<1000 Then Text 10,40,"rank: CAPTAIN"
  If score>1000 And score<1300 Then Text 10,40,"rank: MAJOR"
  If score>1300 And score<1650 Then Text 10,40,"rank: COLONEL"
  If score>1650 And score<2000 Then Text 10,40,"rank: BRIGADIER"
  If score>2000 Then Text 10,40,"rank: GENERAL"
   
  DrawScreen

  Forever 
If objectsoverlap (explow,izombie\obj) then izombie\hp=-1

siis noin.Tuon laitat For izombi.zombiS= Each zombiS alle.
Tuplapostaus...Ja vielä molemmat liittyi mun räiskintäpeli esimerkkiin
Sumu Games: Sam, Ur eye!

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 1:23 pm

Kiitoksia tuosta, Killburn. Neuvoosi liittyen tiedätkö miten saan korjattua sellaisen bugin, että kun tuo c4 on räjähtänyt ja mahdollisesti listinyt kasan vihuja, niin senkin jälkeen kun vihut juoksee siihen kohtaan jossa se on räjähtänyt aiemmin, niin ne kuolevat yhä?
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Sat Sep 27, 2008 1:33 pm

Siinä:
If objectsoverlap (explow,izombie\obj) and explow_time>0 then izombie\hp=-1
Nyt tarkistetaan että räjähdys on päällä.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 1:43 pm

KillBurn wrote:Siinä:
If objectsoverlap (explow,izombie\obj) and explow_time>0 then izombie\hp=-1
Nyt tarkistetaan että räjähdys on päällä.

Kiitos! Mihin minä joutusin jos ette olisi neuvomassa.. :)
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

User avatar
Ozcar
Advanced Member
Posts: 439
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:43 pm
Location: Helsinki

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ozcar » Sat Sep 27, 2008 1:48 pm

Code: Select all

    If KeyHit(CBKEYz) And ic4\speed=0 Then ic4\hp=-1
    ic4\speed-1
    If ic4\speed<1 Then ic4\speed=0
    MoveObject ic4\obj,ic4\speed
    If ic4\hp<1 Then      
        CloneObjectPosition explow,ic4\obj'siirretään räjähdys samaan paikkaan c4n kanssa
        If KeyHit(CBKEYz) And ic4\speed=0 Then PlaySound pamaus
        explow_time=30'räjähdysaika
        ShowObject explow,ON'näytetään räjähdys
        DeleteObject ic4\obj
        Delete ic4      
    EndIf
  Next ic4
  If explow_time<0 Then ShowObject explow,OFF'jos räjähdysaika loppuu niin piilotetaan räjähdys
  explow_time-1

Arvaapa kahdesti, tarkoittaako piilottaminen ja poistaminen samaa asiaa ;). Se räjähdys on yhä siellä, zombirukat vain eivät pysty moista enää näkemään. Eli siis suosittelen enemmän tekemään emäräjähdysobjektin, jonka kloonaat aina uuden posahduksen paikalle, ja kun explowtime kuluu loppuun, niin poistat tämän räjähdyskopion. Jos mahdollisuutena on pudotella useampia seenelosia kerralla räjäytettäväksi, niin kannattaa tehdä räjähdyskin typeillä tai vähintään taulukoilla, ellet halua luoda 20 eri muuttujan purkkaviritelmiä.
Ratkaisit juuri universaaliongelman! Hienoa, ota keksi.

Filosofia on ajattelun taidetta, mutta sen maalari elää juoden apurahojaan masennukseensa.

User avatar
anttimoi
Newcomer
Posts: 25
Joined: Mon Aug 11, 2008 7:33 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by anttimoi » Sat Sep 27, 2008 2:50 pm

On päässy unohtuun miten sai ohjelman sulkemisen escistä pois.
Coolbasic roguelike-projekti menossa 8)
Progress bar @@@@@10%@@@@@
Pahasti jäätymässä...

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Sep 27, 2008 2:50 pm

Code: Select all

SafeExit 0
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by kaneli2000 » Sat Sep 27, 2008 2:56 pm

Voisiko joku selittää miten CommandLine() komentoa käytetään? Coolbasicissa kun ei ole siitä esimerkkiä.
I see the rainbow rising

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Sep 27, 2008 3:13 pm

Code: Select all

if instr(commandline(),"-tulosta_helloworld") then
 print "Hello, world!"
 waitkey
endif
Tuo koodi tulostaa "Hello world", jos ohjelma on käynnistetty esim.

Code: Select all

munpeli.exe -tulosta_helloworld
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Sat Sep 27, 2008 3:19 pm

Grandin oivaan esimerkkiin lisäyksenä, että testatessaan tämmöisiä voi CB:n editorilla asettaa käynnistysparametrit: Project->Program Command Line...

User avatar
rami123
Advanced Member
Posts: 354
Joined: Mon Jun 23, 2008 8:20 pm
Location: Kittilä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by rami123 » Sat Sep 27, 2008 4:00 pm

KillBurn wrote:
rami123 wrote:tämä on aika tyhmä kysymys : miten tehdään vihuille healthi? :roll:
Tässä tekemässäni esimerkissä on energiat vihuilla katso siitä.siinä on paljon muutakin.

Code: Select all

  FrameLimit 40
  SCREEN 800,600
  'tyypit ja niiden kentät
  Type zombis'nimi
  Field obj'objecti
  Field hp'energiat
  Field dmg'vahinko
  Field speed'nopeus
  Field score'pisteet
  Field id'minkälainen zombie on
  EndType
  Type bullets'ammukset
  Field obj
  Field hp
  Field dmg
  Field speed
  Field id
  EndType
  Type upgs'asepäivitykset
  Field obj
  Field hp
  Field id
  EndType
  'ladataan media
  gun_sound=LoadSound("media\shot.wav")
  upg_sound=LoadSound("media\whip.wav")
  enemy_sound=LoadSound("media\sheep.wav")
  map=LoadMap("media\cdm2.til","media\tileset.bmp")
  hero=LoadObject("media\soldier.bmp",32)
  zombi=LoadObject("media\guy.bmp",32)
  cow=LoadObject("media\cow.bmp",32)
  bullet=LoadObject("media\bullet.bmp",32)
  upg=LoadObject("media\bullet.bmp")
  topower=LoadObject("media\fireball.bmp")
  tospeed=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
  medikit=LoadObject("media\tatti.bmp")
    ShowObject topower,OFF
    ShowObject tospeed,OFF  
    ShowObject bullet,OFF
    ShowObject zombi,OFF
    ShowObject cow,OFF
    ShowObject medikit,OFF
    
  SetupCollision hero,map,1,4,2

  hp=500'sinun energiat
  powupg=12'Aseen aloitus teho
  speedupg=5'aseen aloitus nopeus

  Repeat''''''''''''''''''''''''''''''

  If hp>0 Then 'jos on energiaa niin suritetaan kaikki
  CloneCameraPosition hero
  MoveObject hero,UpKey()*6-DownKey()*4
  TurnObject hero,LeftKey()*5-RightKey()*5
  'Aseet''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If KeyDown(CBKEYz) And reload<0
    PlaySound gun_sound,40
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    newbullet\dmg=powupg
    newbullet\speed=speedupg
    CloneObjectPosition newBullet\obj,hero
    CloneObjectOrientation newbullet\obj,hero
    MoveObject newBullet\obj,24
    reload=15
    SetupCollision newbullet\obj,map,1,4,2
  EndIf
  reload-1
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
  If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
  MoveObject iBullet\obj,6'llikutetaan luotia

  Next iBullet
  'Asepäivitykset''''''''''''''''''''''''''''''''
  If uusi>220
    newupg.upgS= New(upgS)'thdään uusi
    newupg\obj=CloneObject(upg)
    newupg\hp=100
    newupg\id=Rand(1,3)
    If Newupg\id=1 Then PaintObject newupg\obj,topower
    If Newupg\id=2 Then PaintObject Newupg\obj,tospeed 
    If Newupg\id=3 Then PaintObject Newupg\obj,medikit
    'Asetetaan tavara kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newupg\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    uusi=0
  EndIf
  uusi+1
  For iupg.upgS= Each upgS'aloitetaan kaikkien päivitysten käsittely
  If ObjectsOverlap(iupg\obj,hero) Then iupg\hp=-1'jos törmätään niin tuhotaan tavara
  If iupg\hp<0 Then'jos tuhotaan tavara
    PlaySound upg_sound'soitetaan ääni
    If iupg\id=1 Then powupg+1'lisätään aseen thoa
    If iupg\id=1 Then speedupg+1'nopeutta
    If iupg\id=3 Then hp+50'lisää energiaa
    DeleteObject iupg\obj'poistetaan tavara
    Delete iupg'ja sen jasen
  EndIf
  Next iupg
  'zombit''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If luo>130'jos luonti on suurempi kuin 130, niin tehdään zombie
    newzombi.zombiS= New(zombiS)
    newzombi\obj=CloneObject(zombi)
    'Asetetaan vihollinen kohtaan missä ei ole törmäystä
    For y=1 To MapWidth()
    For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(2,x,y)=0 Then PositionObject newzombi\obj,Rand(-600,500),Rand(-600,600)
    Next x
    Next y
    
    newzombi\id=Rand(1,2)
    If newzombi\id =1'Ykkös zombi
      newzombi\hp=Rand(90,110):newzombi\dmg=Rand(1,3):newzombi\speed=Rand(2,3):newzombi\score=Rand(10,20)'Asetetaan zombielle kentät
    EndIf
    If newzombi\id =2'kakkos zombi
      PaintObject newzombi\obj,cow
      newzombi\hp=Rand(110,130):newzombi\dmg=Rand(2,4):newzombi\speed=Rand(1,2):newzombi\score=Rand(15,25)'toiselle myös
    EndIf
    SetupCollision newzombi\obj,map,1,4,2
    luo=0
  EndIf
  luo+1
  For izombi.zombiS= Each zombiS'Aloitetaan zombien läpikäynti
  'Typerä tekoäly
  sidle=Rand(-20,20)
  If CountCollisions(izombi\obj) Then MoveObject izombi\obj,0,sidle'jos kosketaan deinään, niin stepataan

  PointObject izombi\obj,hero'zombi tähtää pelaajaan
  If ObjectsOverlap(izombi\obj,hero) Then hp-izombi\dmg

  For ibullet.bullets=Each bullets
  If ObjectsOverlap(ibullet\obj,izombi\obj) Then izombi\hp-ibullet\dmg Then ibullet\hp=-1
  If Distance2(iBullet\obj,hero)>600 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
    DeleteObject iBullet\obj
    Delete iBullet
  EndIf
  Next ibullet

  MoveObject izombi\obj,izombi\speed'liikutetaan zombia nopeutensa verran

  If izombi\hp<0 Then 'jos zombin energiat loppuu, niin tapetaan se ja annetaan pisteet
    PlaySound enemy_sound
    score+izombi\score
    DeleteObject izombi\obj
    Delete izombi
  EndIf
  Next izombi
  EndIf

  DrawGame'ettei teksti jää kartan alle
  Text 10,10,"HP "+hp
  Text 10,20,"score "+score
  If hp<0 Then Text 350,300,"GAME OVER"
  DrawScreen

  Forever 
Jos et ymmärtänyt niin, type vihuun luodaan kenttä Hp ja vihua luotaessa se asetetaan tiettyyn arvoon.
mitä nuo upgs asepäivitykset ovat? tässä toinen tyhmä kysymys : miten laitetaan tuollainen hyökkäys itsellekin? kuin zombeilla että kun huidotaan viikatteella vihollisia niin niiltä lähtee samalla lailla hp tä kuin viholliset tuossa esimerkissäsi törmäävät heroon? :roll:

SuojelusPerkele
Newcomer
Posts: 37
Joined: Tue Sep 09, 2008 4:17 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by SuojelusPerkele » Sat Sep 27, 2008 4:19 pm

Koetin tuossa lisätä hiiren tilalle erilaista kursoria valikkoon ja onnistuin osittain. En osaa selittää kunnolla mikä on häikkänä mutta laitan screeniä:

Tässä mille hiiri näyttää kun sitä liikuttaa:
Image

Tämmönen sen pitäisi olla:
Image
Blooddrunk Game Industry [BGI] :

Unlimited 1.0 = 100%
-Päivityksiä suunnitteilla

Kollaa kestää!
-Suunnitteluvaiheessa
-Tower defence -tyylinen, torju kommunistivyöryt kannaksella
_____
Vertos

Locked