Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
Harakka
Advanced Member
Posts: 430
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:08 pm
Location: Salo
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Harakka » Wed Jul 09, 2008 1:12 pm

Se onnistuu vaikka näin:

Code: Select all

If nappia_painettu Then
   soldiers_created + 1
   soldier.SOLDIERS = new(SOLDIERS)
   soldier\ID = i
   soldier\name = "sotamies"+ soldiers_created
   soldier\defence = rand(4,6)
   soldier\attack = rand(2,5)
EndIf
Eli pidä aina kirjaa siitä, kuinka monta sotilasta on luotu (jos haluat hifistellä, laske se uudestaan kun sotilaita poistetaan ettei väliin jää aukkoja).
Peli piirtokomennoilla - voittaja, Virtuaalilemmikkipeli - voittaja,
Sukellusvenepeli - voittaja, Paras tileset - voittaja
Vaihtuva päähenkilö - voittaja, Autopeli - voittaja sekä
Hiirellä ohjattava peli - voittaja B)

Sepi
Member
Posts: 84
Joined: Thu Jun 05, 2008 1:38 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Sepi » Wed Jul 09, 2008 1:16 pm

Ohhoh, yritin näköjään liikaa säätää niillä funktioilla, vaikken niitä näköjään osaakkaan :D Kiitokset sinullekkin.

E: Ah, viimeinkin sain sen toimimaan :D Suuret kiitokset teille.

User avatar
Olwi
Devoted Member
Posts: 557
Joined: Sun Dec 30, 2007 5:15 pm
Location: Muhos

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Olwi » Wed Jul 09, 2008 3:22 pm

Postaan tämän tänne koska normaalisti keksin ratkaisun heti,kun olen kertonut muille ongelmistani :mrgreen:

EDIT
Kuten tälläkin kertaa,ei vddu :mrgreen:
Miettinyt monta tuntia että missä se vika on,kun puuttuu yksi drawscreeni
Ammattikoodaaja,ihan varmasti...
Huuda mun ip:tä!

Outo vika tai bugi

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Outo vika tai bugi » Thu Jul 10, 2008 4:35 am

Kun lisään tähän uuden typen tai jonkin includen niin botit bugaa.

Kun tiettyä bottia ampuu niin botin energia vähenee väärältä botilta.
Kun botin energia on 0 niin botti ei kuole vaan voin ampua lisää ja energia vaan menee miinukselle, kun taas jos botin energia on 0 botin pitäisi kuolla.

Itse en vaan löydä sitä bugia / vikaa tästä mikä tuon aiheuttaisi.

Code: Select all

SCREEN 800, 600, 0, 0
AddText "LOADING..."
DrawScreen
//rajoitetaan pelin ruudunpäivitysnopeutta ja siten myös pyörimisnopeutta
FrameLimit 40
ShowMouse OFF
Include "RainEngine.cb"

//tyyppi ukon ammuksille
Type AMMUS_ukko 'luo kokoelma, jonka nimi on AMMUS_ukko
  Field obj 'yksi kenttä nimeltään 'obj'
End Type

//tyyppi bottien ammuksille
Type AMMUS_botit 'luo kokoelma, jonka nimi on AMMUS_botit
  Field obj 'yksi kenttä nimeltään 'obj'
End Type

//Ladataan kartta
kartta = LoadMap("cdm2.til", "tileset.bmp")

//Ammuksen kuva
pati=LoadObject("bullet.bmp")

//botit
Dim botit(8, 4)

//kuinka monta bottia vielä hengissä
botteja = 8

//muutama vakio helpottamaan taulukointia
Const masterbotti = 0
Const objekti = 0
Const energia = 1
Const hengissä = 2
Const ampuuko = 3
Const reload_botti = 4

//masterbotti, jota kloonataan
botit(masterbotti, objekti) = LoadObject("guy.bmp", 360)
//piilotetaan isäntäobjekti
ShowObject botit(masterbotti, objekti), OFF

//kloonataan isäntäobjektista käytettävät botit
For kloonattava = 1 To 8
  botit(kloonattava, objekti) = CloneObject(botit(masterbotti, objekti))
  //arvotaan botin energia
  botit(kloonattava, energia) = Rand(10, 20)
  //botti on hengissä
  botit(kloonattava, hengissä) = 1
  //botti ei ammu
  botit(kloonattava, ampuuko) = 0
  //botin ase on latingissa
  botit(kloonattava, reload_botti) = 0
Next kloonattava

//sijoitetaan botit kartalle
PositionObject botit(1, objekti), -465,865
PositionObject botit(2, objekti), 110,1120
PositionObject botit(3, objekti), -50,1120
PositionObject botit(4, objekti), 465,865
PositionObject botit(5, objekti), 465,705
PositionObject botit(6, objekti), 400,130
PositionObject botit(7, objekti), 400,480
PositionObject botit(8, objekti), 400,-130

//tekstuuri kuolleelle botille
dead_master = LoadObject("dead.bmp")

//piilotetaan se
ShowObject dead_master, OFF

//taulukko ruumiin kuvia varten
Dim dead_tekstuurit(7)

For kloonattava = 0 To 7
  //kloonataan
  dead_tekstuurit(kloonattava) = CloneObject(dead_master)
  //piilotetaan
  ShowObject dead_tekstuurit(kloonattava), OFF
Next kloonattava

//pelaaja
ukko = LoadObject("soldier.bmp", 360)

//pelaajan energia
maxukkoenergia = 255

//hiiri
kursori = LoadObject("target.bmp")

//hiiri keskelle ruutua
PositionMouse ScreenWidth()/2, ScreenHeight()/2

//asetetaan ukko törmäämään karttaan
SetupCollision ukko, kartta, 2, 4, 2

//asetetaan pelaaja törmäämään botteihin
For läpikäytävä = 1 To 8
  SetupCollision ukko, botit(läpikäytävä, objekti), 2, 2, 2
Next läpikäytävä

//alustetaan pelaajan energia
ukkoenergia = maxukkoenergia
gRainVolume = 100
gRainType = 1

//---------------------------------------------------------------------------------
//LUUPPI
//---------------------------------------------------------------------------------
Repeat
  //putsataan tekstit
  ClearText
  //tulostetaan joitakin tietoja
  Color 255 - ukkoenergia, ukkoenergia, 0
  AddText "Sinun energiasi: " + 100 * ukkoenergia/maxukkoenergia + "%"
  AddText ""
  Color 255, 255, 255
  AddText "Botteja hengissä: " + botteja + "/8"
  AddText ""
  AddText "Botin 1 energia: " + botit(1, energia)
  AddText "Botin 2 energia: " + botit(2, energia)
  AddText "Botin 3 energia: " + botit(3, energia)
  AddText "Botin 4 energia: " + botit(4, energia)
  AddText "Botin 5 energia: " + botit(5, energia)
  AddText "Botin 6 energia: " + botit(6, energia)
  AddText "Botin 7 energia: " + botit(7, energia)
  AddText "Botin 8 energia: " + botit(8, energia)
  AddText ""
  
  //hiiriohjaus
  PointObject ukko, kursori
  
  //ukon eteen-taakse liikkeet
  If UpKey() Then MoveObject ukko, 3
  If DownKey() Then MoveObject ukko, -3
  
  //ukon side-step-liikkeet, eli sivuaskeleet
  If RightKey() Then MoveObject ukko, 0, 2
  If LeftKey() Then MoveObject ukko, 0, -2
  
  //tarkistetaan näkevätkö botit
  For läpikäytävä = 1 To 8
    //jos ko. botti hengissä (JOS TÄTÄ EI OLE, TULEE MAV)
    If botit(läpikäytävä, hengissä) = 1 Then
      //jos seinät eivät ole tiellä ja etäisyys < 300
      If ObjectSight(botit(läpikäytävä, objekti), ukko) = 1 And Distance2(botit(läpikäytävä, objekti), ukko) < 300
        //botti näkyviin
        ShowObject botit(läpikäytävä, objekti), ON
        //käännetään botti osoittamaan pelaajaan
        PointObject botit(läpikäytävä, objekti), ukko
        //liikutetaan bottia kohti pelaajaa
        MoveObject botit(läpikäytävä, objekti), 1
        //tulostetaan teksti, joka kertoo, että botti näkee
        Color 255, 0, 0 : AddText "LINE OF SIGHT! Bot: " + läpikäytävä
        //botti ampuu 10%:n todennäköisyydellä
        botit(läpikäytävä, ampuuko) = Rand(0, 9)
      Else
        //muuten piilotetaan botti
        ShowObject botit(läpikäytävä, objekti), OFF
      EndIf
    EndIf
  Next läpikäytävä
  
  //copypastetettu ja hiukan modattu ampumishärdelli oppitunnista 18 :D
  'Ammu-systeemi. Vain, jos ase on ladattu
  If MouseDown(1) And reload_ukko=0 Then  
    luoti.AMMUS_ukko = New(AMMUS_ukko) 'luo uusi AMMUS_ukko
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan pelaajan kanssa
    CloneObjectPosition luoti\obj,ukko        
    'käännetään pati samaan suuntaan pelaajan kanssa
    CloneObjectOrientation luoti\obj,ukko      
    reload_ukko=8 'aseen lataus
    'asetetaan törmäykset    
    SetupCollision luoti\obj, kartta, 2, 4, 1
    //jätetään törmäys väliaikaisesti huomiotta
    ResetObjectCollision luoti\obj
    //asetetaan luodit törmäämään botteihin
    For läpikäytävä = 1 To 8
      //jos ko. botti on hengissä (JOS TÄTÄ EI OLE, TULEE MAV)
      If botit(läpikäytävä, hengissä) = 1 Then
        SetupCollision luoti\obj, botit(läpikäytävä, objekti), 2, 2, 1
      EndIf
    Next läpikäytävä
  EndIf
  
  //Bottien ampumis-härdelli
  For läpikäytävä = 1 To 8
    //jos ko. botti on hengissä (JOS TÄTÄ EI OLE, TULEE MAV)
    If botit(läpikäytävä, hengissä) = 1 Then
      //jos ampuuko-muuttuja on 9 ja ase ladattu, niin ammutaan
      If botit(läpikäytävä, ampuuko) = 9 And botit(läpikäytävä, reload_botti) = 0 Then
        //nollataan ampuuko
        botit(läpikäytävä, ampuuko) = 0
        luoti_botit.AMMUS_botit = New(AMMUS_botit) 'luo uusi AMMUS_botit
        luoti_botit\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
        'asetetaan pati samaan paikkaan botin kanssa
        CloneObjectPosition luoti_botit\obj, botit(läpikäytävä, objekti)        
        'käännetään pati samaan suuntaan botin kanssa
        CloneObjectOrientation luoti_botit\obj, botit(läpikäytävä, objekti)      
        botit(läpikäytävä, reload_botti)=8 'aseen lataus
        'asetetaan törmäykset    
        SetupCollision luoti_botit\obj, kartta, 2, 4, 1
        //jätetään törmäys väliaikaisesti huomiotta
        ResetObjectCollision luoti_botit\obj
        //asetetaan luodit törmäämään pelaajaan
        SetupCollision luoti_botit\obj, ukko, 2, 2, 1
      EndIf
    EndIf
  Next läpikäytävä 
        
  
  'päivitä pelaajan aseen lataaminen
  If reload_ukko>0 Then reload_ukko = reload_ukko-1

  'päivitä bottien aseen lataaminen
  For läpikäytävä = 1 To 8
    //jos ko. botti on hengissä (JOS TÄTÄ EI OLE, TULEE MAV)
    If botit(läpikäytävä, hengissä) = 1 Then
      //jos ase ei ole latingissa
      If botit(läpikäytävä, reload_botti) > 0 Then
        botit(läpikäytävä, reload_botti) = botit(läpikäytävä, reload_botti) - 1
      EndIf
    EndIf
  Next läpikäytävä
  
  'Päivitä kaikki pelaajan ammukset
  For luoti.AMMUS_ukko = Each AMMUS_ukko
    //siirretään AMMUS_ukkoa
    MoveObject luoti\obj,6
    If CountCollisions (luoti\obj) <> 0 Then
      'AMMUS_ukko törmää -> tuhoa se
      //botit ovat objektit nro 6 - 13        
      törmätty = GetCollision(luoti\obj, 1)
      If törmätty > 5 And törmätty < 14 Then
        botit(törmätty - 5, energia) = botit(törmätty - 5, energia) - 1
      EndIf
      DeleteObject luoti\obj 'poista objekti
      Delete luoti 'poista luoti kokonaan
    EndIf    
  Next luoti
  
  'Päivitä kaikki bottien ammukset
  For luoti_botit.AMMUS_botit = Each AMMUS_botit
    //siirretään AMMUS_botit:a
    MoveObject luoti_botit\obj,6
    //Törmäsikö AMMUS_botit johonkin?
    If CountCollisions (luoti_botit\obj) <> 0 Then
      //Ovatko AMMUS_botit ja pelaaja päällekäin?
      If ObjectsOverlap (luoti_botit\obj, ukko, 2) <> 0 Then
        'AMMUS_botit törmää pelaajaan -> vähennä pelaajan energiaa
        ukkoenergia = ukkoenergia - 3
      EndIf
      'AMMUS_botit törmää -> tuhoa se
      DeleteObject luoti_botit\obj 'poista objekti
      Delete luoti_botit 'poista luoti kokonaan
    EndIf 
  Next luoti_botit
  
  //tarkistetaan bottien energiataso
  For läpikäytävä = 1 To 8
    //jos ko. botti on hengissä (JOS TÄTÄ EI OLE, TULEE MAV)
    If botit(läpikäytävä, hengissä) = 1 Then
      //jos botin energia 0, tai pienempi
      If botit(läpikäytävä, energia) =< 0 Then
        botit(läpikäytävä, hengissä) = 0
        //vähennetään hengissä olevien bottien määrää
        botteja = botteja - 1
        //laitetaan kuolleen botin paikalle "ruumiin" kuva
        CloneObjectPosition dead_tekstuurit(läpikäytävä - 1), botit(läpikäytävä, objekti)
        ShowObject dead_tekstuurit(läpikäytävä - 1), ON
        //"tapetaan" botti
        DeleteObject botit(läpikäytävä, objekti)
      EndIf
    EndIf
  Next läpikäytävä
  
  //tarkistetaan, onko mikään botti päällekkäin pelaajan kanssa
  For läpikäytävä = 1 To 8
    //jos ko. botti on hengissä (JOS TÄTÄ EI OLE, TULEE MAV)
    If botit(läpikäytävä, hengissä) = 1 Then
      If ObjectsOverlap(botit(läpikäytävä, objekti), ukko, 3) = 1 Then
        //vähennetään pelaajan energiaa
        ukkoenergia = ukkoenergia - 1
      EndIf
    EndIf
  Next läpikäytävä
  
  //liimataan kamera pelaajaan
  CloneCameraPosition ukko
  
  //asetetaan kursori-objekti hiireksi
  PositionObject kursori, MouseWX(), MouseWY()
  
  //PIIRRETÄÄN RUUTU
  DrawScreen ON, ON
  DrawGame()
  DrawRain()
  
  //jos kaikki botit kuolleet, rikkoudutaan ulos silmukasta
  If botteja = 0 Then GoTo win
  
  //jos pelaaja kuolee, niin näytetään teksti
  If ukkoenergia =< 0 Then GoTo kuolema
  
Forever

win:
//putstataan ruutu ja poistetaan objektit
ClearObjects
Cls
ClearText
Color 0, 255, 0
//tulostetaan teksti
AddText "PÄÄSIT LÄPI!"
DrawScreen ON, ON
//odotetaan 2 s
Wait 2000
ClearMouse
ClearKeys
WaitKey
End

kuolema:
//putstataan ruutu ja poistetaan objektit
ClearObjects
Cls
ClearText
Color 255, 0, 0
//tulostetaan teksti
AddText "HÄVISIT! VERENHIMOISET BOTIT RAATELIVAT SINUT! YRITÄ UUDELLEEN!"
DrawScreen ON, ON
//odotetaan 2 s
Wait 2000
ClearMouse
ClearKeys
WaitKey
End

Sepi
Member
Posts: 84
Joined: Thu Jun 05, 2008 1:38 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Sepi » Fri Jul 11, 2008 8:40 pm

Kuinka saan selville muiden samaa tyyppikokoelmaa olevien koordinaatit selville? siis kun minulla on näin:

Code: Select all

type ukot
field x
field y
end type
Niin kuinka saan liikuttaessani yhtä ukkoa niin, ettei se voi liikkua, jos se on menossa toisten päälle? Siis esim.

Code: Select all

If keyhit(cbkeydown) and ukko\y+20<>(TÄHÄN PITÄISI JOTENKIN SAADA NIIDEN MUIDEN Y:T)ukko\y then ukko\y+20


User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Fri Jul 11, 2008 9:00 pm

Kaksi sisäkkäistä looppia. Kas näin.

Code: Select all

For ukko.ukot = Each ukot
  For ukko2.ukot = Each ukot
    If KeyHit(cbKeyDown) And ukko\y+20<>ukko2\y Then ukko\y = ukko\y + 20
  Next ukko2
Next ukko
a = a + b, parempaa koodia kuin a + b.

Verbit turhia.

Ja liikutat ukkoa muuten kaksikymmentä pikseliä framessa. Son sitten pelissäsi kovin nopea. Kuvittelepa, että sekunnissa liikutaan 60 kertaa tuo 20 pikseliä. Yay.

Sepi
Member
Posts: 84
Joined: Thu Jun 05, 2008 1:38 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Sepi » Fri Jul 11, 2008 9:09 pm

Kiitoksia. Eipäs muuten ole, sillä peli on vuoropohjainen ;)

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sat Jul 12, 2008 8:34 am

Alotin just käyttään coolbasiciä, ensimmäinen ongelma johon törmäsin alko kun oli kattonut ekan lessonin läpi ja menin toiseen, painoin f5 ja sitten se alko valittaa että The program could not be run because the previous run is still active. no sit tuli ongelma miten hoitaa toi eka ongelma.

User avatar
Olwi
Devoted Member
Posts: 557
Joined: Sun Dec 30, 2007 5:15 pm
Location: Muhos

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Olwi » Sat Jul 12, 2008 8:42 am

danueli wrote:Alotin just käyttään coolbasiciä, ensimmäinen ongelma johon törmäsin alko kun oli kattonut ekan lessonin läpi ja menin toiseen, painoin f5 ja sitten se alko valittaa että The program could not be run because the previous run is still active. no sit tuli ongelma miten hoitaa toi eka ongelma.
Pistä kaikki ikkunat alas,ja käy klikkaamassa rastia kun löydät sieltä sen ikkunan,jossa CB-ohjelma ajetaan.
Joku bugi,sitä ei aina näy siellä alhaalla että olis sellainenkin auki. Unohdit vain sammuttaa edellisen:P
Edit:
Kyllä sen pitäs löytyä.
No,sammuta CB ja yritä uudestaan
Last edited by Olwi on Sat Jul 12, 2008 8:52 am, edited 1 time in total.
Huuda mun ip:tä!

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sat Jul 12, 2008 8:48 am

ei onnistu

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Sat Jul 12, 2008 10:46 am

Lienetkö Vista-käyttäjä? Silloin sinun tulee ajaa CB järjestelmänvalvojan oikeuksin. Eli oikea klikki pikakuvakkeen päällä, ja valkkaat moisen.

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sat Jul 12, 2008 12:49 pm

KIITTI! nyt toimii

User avatar
Maamyyrä
Newcomer
Posts: 27
Joined: Thu Jun 05, 2008 10:59 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Maamyyrä » Sat Jul 12, 2008 7:43 pm

Minulla olisi (taas) kysyttävää.
Millaisen koodin pätkän tarvitsen tähän,että kun laittaa ukkoja töihin niin ukkojen määrällä kertautuvalla nopeudella tulisi tavaraa.

näin:
1 töissä 1 halko per min
2 töissä 2 halkoa per min, tai 1 joka 30 sek
3 töissä 3 halkoa per min, tai 1 joka 20 sek
...

Yritetty on timereillä sun muilla ja olen saanut kaiken mailman söhkellyksiä aikaan. :lol:

Selvennykseksi laitan nykyisen koodin (riisutun) version tänne ihmeteltäväksi.

Code: Select all

puu = 0
tym = 15
työ = 0

Repeat
 
 Color 255,255,255
 Text 25,25,"PUUTA:"+puu
 Text 25,38,"UKKOJA:"+tym
 Text 25,51,"TYÖSSÄ:"+työ
 
 Color 0,255,0     'Ekapainike
 Box 25,64,49,15
 Color 0,0,0
 Text 25,65,"TÖIHIN"
 'painikkeeksi
 If MouseX()>25 And MouseX()<74 And MouseY()>64 And MouseY()<79
  If MouseHit(1)
   ClearText
   If tym > 0 ' jos on työläisiä...
    työ = työ + 1
    tym = tym - 1
    Else
    Color 255,0,0 ' jos ei...
    AddText "EI OLE TYÖLÄISIÄ!"
    EndIf
  EndIf
 EndIf  
 
 Color 255,0,0 'TOinen painike
 Box 25,80,49,15
 Color 0,0,0
 Text 25,81,"POISTA"
 
 If MouseX()>25 And MouseX()<74 And MouseY()>80 And MouseY()<95
  If MouseHit(1)
    ClearText
    If työ > 0 'Jos töitätehdään
     tym = tym + 1
     työ = työ - 1
    Else
    Color 255,0,0 ' Jos ei
    AddText "KUKAAN EI OLE TÖISSÄ!"
    EndIf
  EndIf  
 EndIf

 DrawScreen
 
Forever
One object to rule them all

Just don't kill the Master

User avatar
Harakka
Advanced Member
Posts: 430
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:08 pm
Location: Salo
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Harakka » Sat Jul 12, 2008 7:53 pm

Esimerkiksi näin:

Code: Select all

 If työ Then
  If Timer() > nextpuu Then
   puu + 1
   nextpuu = Timer() + 60000/työ
  EndIf
 EndIf
Tässä tosin seuraavan puun luomiseen kuluva aika lasketaan vain kun edellinen on saatu valmiiksi, mutta idea selkenee näinkin.
Peli piirtokomennoilla - voittaja, Virtuaalilemmikkipeli - voittaja,
Sukellusvenepeli - voittaja, Paras tileset - voittaja
Vaihtuva päähenkilö - voittaja, Autopeli - voittaja sekä
Hiirellä ohjattava peli - voittaja B)

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sun Jul 13, 2008 10:00 am

mulla ois ongelma kun minun objecti ei näy kentässä.

katottaaks onko tässä jotain väärin.

'This is your first CoolBasic program!

FrameLimit 40

kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

auto = LoadObject("Media\car.bmp", 72)

kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

AddText "LIIKUTA NUOLINÄPPÄIMILLÄ!"

Repeat


If LeftKey() Then TurnObject auto, 5
If RightKey() Then TurnObject auto, -5

If UpKey() Then MoveObject auto, 5
If DownKey() Then MoveObject auto, -5

DrawScreen

CloneCameraPosition auto

Forever

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sun Jul 13, 2008 12:10 pm

Mä pistin objeketihin kyvyn ampua, muklla on kaksi liikkuvaa objektia, kumpikin pystyy ampua, mutta ne voivat ampua yhteensä vain kerran koko pelin aikana :( . oisko joku ratkasu??

Ris
Active Member
Posts: 142
Joined: Wed Jul 02, 2008 8:27 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ris » Sun Jul 13, 2008 12:19 pm

Edelliseen viestiin on vaikea sanoa ilman koodia mitään.
danueli wrote:

Code: Select all

koodia
lataat 2 karttaa yhtäaikaa ja auton jälkeen ladattava
kartta menee objectin auto päälle.

Vain 1 karttaa pystyy käyttämään kerrallaan.
Eli poista auton jälkeen ladattava kartta.

Tällä foorumilla kun laitat koodia niin laita se koodi tagien sisään,
eli

Code: Select all

 
Kun kirjoitat uuden viestin niin viestilaatikon yläpuolella quoten vieressä on code tagi.
Sen sisälle kuuluu laittaa koodi.

Kannattaa lukea coolbasicin ohjeet läpi.
+ tutoriaalit 1 - 20.

Tutoriaali aukeaa napista F8.

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sun Jul 13, 2008 12:58 pm

mä olen pistänyt tälläsen koodauksen

Code: Select all

SetupCollision pati, kartta, 1, 4, 2
pati on pyssyn panos tässä ja ton koodin mukan se ei sais mennä seinien läpi mut se kumminkin menee, miksi?

User avatar
Harakka
Advanced Member
Posts: 430
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:08 pm
Location: Salo
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Harakka » Sun Jul 13, 2008 1:26 pm

Se riippuu vähän koodistasi. Voisitko pistää sen myös näytille niin ongelman ratkaiseminen helpottuisi? Voi olla että ammus liikkuu liian nopeasti tai sitten käytät typejä jolloin törmäys kuuluisi asettaa objektille pati\obj (tai vastaava).
Peli piirtokomennoilla - voittaja, Virtuaalilemmikkipeli - voittaja,
Sukellusvenepeli - voittaja, Paras tileset - voittaja
Vaihtuva päähenkilö - voittaja, Autopeli - voittaja sekä
Hiirellä ohjattava peli - voittaja B)

User avatar
danueli
Newcomer
Posts: 14
Joined: Sat Jul 12, 2008 8:28 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by danueli » Sun Jul 13, 2008 1:32 pm

tässä mun koko koodaus, eka tekemäno "peli" olen lainannut manuaaleista koodauksia

Code: Select all

Type AMMUS 'luo kokoelma, jonka nimi on AMMUS
  Field obj 'yksi kenttä nimeltään 'obj'
End Type
FrameLimit 70

musa = PlaySound ("Media\SK_Battle2.mp3")

SCREEN 1200,1000

ääniAmmu = LoadSound ("Media\Blaster.wav")

kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,2

auto2 = LoadObject("Media\car2.bmp", 72)

auto = LoadObject("Media\car2.bmp", 72)
pati=LoadObject("Media\bullet.bmp")
ShowObject pati,OFF

SetupCollision pati, kartta, 1, 4, 2

SetupCollision auto, kartta, 1, 4, 2

SetupCollision auto2, kartta, 1, 4, 2

Repeat
 'soita musiikki uudelleen, jos se lo4ppuu
  If SoundPlaying(musa)=0 Then 
    musa = PlaySound ("Media\SK_Battle2.mp3")
    
    'satunnainen tapahtuma.. 
    'tasataanko ääni oikealle vai vasemmalle
    If Rand(1,2)=1 Then 
      SetSound musa,0,100,-100 'vasen kajari
    Else
      SetSound musa,0,100,100 'oikea kajari
    EndIf
  EndIf

'Ammu-systeemi. Vain, jos ase on ladattu
  If KeyDown(cbKeyRControl) And reload=0 Then  
    luoti.AMMUS = New(AMMUS) 'luo uusi ammus
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti\obj,auto        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,auto      
    reload=5 'aseen lataus    
  EndIf
  
  'Ammu-systeemi. Vain, jos ase on ladattu
  If KeyDown(cbKeyLControl) And reload=0 Then  
    luoti.AMMUS = New(AMMUS) 'luo uusi ammus
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti\obj,auto2        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,auto2      
    reload=5 'aseen lataus    
  EndIf
  
  'päivitä aseen lataaminen
  If reload>0 Then reload=reload-1

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    MoveObject luoti\obj,6
  If KeyDown(cbKeyRControl) And reload=0 Then
    PlaySound ääniAmmu,50
    reload=10 'lataa 1/4 sekunnissa (koska framelimit 40)
  EndIf
  'lataaminen
  If reload>0 Then reload-1
      
  Next luoti

'päivitä aseen lataaminen
  If reload>0 Then reload=reload-1

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    MoveObject luoti\obj,6
  If KeyDown(cbKeyLControl) And reload=0 Then
    PlaySound ääniAmmu,50
    reload=10 'lataa 1/4 sekunnissa (koska framelimit 40)
  EndIf
  'lataaminen
  If reload>0 Then reload-1
      
  Next luoti

  'tämä ennen muuta grafiikkaa (box)
  DrawGame

  'piirrä "kenttä"
  
  
  If LeftKey() Then TurnObject auto, 12
  If RightKey() Then TurnObject auto, -12  
  
  If UpKey() Then MoveObject auto, 15
  If DownKey() Then MoveObject auto, -15
  
  If KeyDown(30) Then TurnObject auto2, 12
  If KeyDown(32) Then TurnObject auto2, -12  
  
  If KeyDown(17) Then MoveObject auto2, 16
  If KeyDown(31) Then MoveObject auto2, -16  
  
  CloneCameraPosition auto2
  
  DrawScreen
  
  
  
  

 Forever

Locked