Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1588
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by valscion » Wed Mar 25, 2009 6:34 pm

cool-driver wrote:Mihin tuo kohtaan koodia tuo koodinpätkä pitää pistää ja mihin EndIf?

E: Laitoin tuon muuttujien alle ja heti loppuun ja muutin sen tähän muotoon:

Code: Select all

If päivä = 31 Then
  päivä = 1
  kuukausi + 1
endif
Mutta ei toimi, kun päivä on 30 ja valitsen seuraava päivä, niin päivä on tuosta koodista huolimatta 31. Mikä mättää?
Koodia esille niin voidaan auttaa tarkemmin. Kai tarkistat päivän sen jälkeen kun olet valinnut seuraava päivä? Eli siis kun teet sen "seuraava päivä" niin pistä tuo koodinpätkä siihen ennen kuin päivämäärä vaihtuu näytöllä.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
rami123
Advanced Member
Posts: 354
Joined: Mon Jun 23, 2008 8:20 pm
Location: Kittilä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by rami123 » Wed Mar 25, 2009 6:41 pm

Miksi tämä "siirtyminen" ei toimi?

harjoituskentästä -> tehtävään = tulee mav

Code: Select all

harjoitus:
ClearObjects
ClearText
ClearKeys
While luku<100
  AddText "Ladattu... "+luku+"%"
  luku = Min( luku+Rand(1,30), 100) // lisätään lukuun randomisti ja rajoitetaan se 100:aan
  DrawScreen
  Wait Rand(500,1500)
Wend

// näytetään vielä lopuksi 100%
AddText "Ladattu... "+luku+"%"
DrawScreen
Wait 500

SCREEN 800,600
SetWindow "Earth at danger1 harjoitus",0,"Oletko aivan varma?"
FrameLimit 40

//tehdään tyypit
Type BULLETS
  Field obj
  Field dmg
  Field speed
  Field hp
End Type

Type vihut
 Field obj
 Field id
 Field hp
 Field dmg
 Field score
EndType

Type animaatio
 Field obj
 Field lifetime
EndType


//pelin maasto
grass=MakeObjectFloor()
lawn=LoadImage("metsä.png")
PaintObject grass,lawn
PositionObject grass,0,0, -2

//ladataan kaikki pelin objectit

pati = LoadObject("luoti.png")
hiiri = LoadObject  ("tähtäin.png")
pelaaja = LoadObject ("pistooli.bmp",72)
miekkaase = LoadObject ("miekka.png",72)
miekkaukko = LoadObject ("miekkamies.bmp",72)
pistooliukko = LoadObject ("pistooli.bmp",72)
konepistooliukko = LoadObject ("rynnakkokivaari.bmp",72)
osuma = LoadAnimObject("osuma.png",40,40,0,4)
ShowObject osuma,OFF
ShowObject miekkaase,OFF

ShowObject pati,OFF
ShowObject miekkaukko,OFF
ShowObject pistooliukko,OFF
ShowObject konepistooliukko,OFF

////vihollisen jutut////
vihollinen1 = LoadObject ("monsteri1.png",72)
vihollinen2 = LoadObject ("monsteri2.png",72)
vihollinen3 = LoadObject ("orkki.bmp",72)
ShowObject vihollinen1,OFF
ShowObject vihollinen2,OFF
ShowObject vihollinen3,OFF

bossi1 = LoadObject ("boss1.png",72)
SetupCollision bossi1,pelaaja,2,2,2
   
bossi2 = LoadObject ("boss2.png",72)
SetupCollision bossi2,pelaaja,2,2,2

//ladataan musiikit ja äänet
pistooli   = LoadSound ("colt45.ogg")
konepistooli = LoadSound ("machinegun.ogg")
miekka    = LoadSound ("sword.ogg")
lyöminen   = LoadSound ("bulletbody.ogg")
osui     = LoadSound ("bulletbody.ogg")
vihollinen  = LoadSound ("snorker 1.ogg")

musiikki1 = PlaySound ("taustamusiikki1.ogg")

yläpalkki = LoadImage ("ylapalkki2.png")
sumu = LoadImage ("sumu.png")
ruumis = LoadObject  ("ruumis1.png")
ruumisbossi1 = CloneObject (ruumis) : ShowObject ruumisbossi1,OFF
ruumisbossi2 = CloneObject (ruumis) : ShowObject ruumisbossi2,OFF
ruumisbossi3 = CloneObject (ruumis) : ShowObject ruumisbossi3,OFF
kuolit = LoadObject ("ruumis.png")

ShowObject kuolit,OFF
ShowObject ruumis, OFF

//laitetaan pelaajan hp , voima , kaikkea..
hp = 1000
voima = 5
ammukset = 35
tapot = 0
tapotpisteet = 50

//ASEET

ase = 1

ShowMouse OFF 

ObjectOrder pelaaja,1
ObjectOrder osuma,1

   Repeat

If SoundPlaying(musiikki1)=0 Then
musiikki1 = PlaySound ("taustamusiikki1.ogg")
If Rand(1,2)=1 Then
SetSound musiikki1,0,100,-100
Else
SetSound musiikki1,0,100,100
EndIf
EndIf  //pelaajan ohjaus
  
  
  PositionObject hiiri,MouseWX(),MouseWY()
  PointObject pelaaja, hiiri
  MoveObject pelaaja, (UpKey()+KeyDown(cbkeyW)-KeyDown(cbkeyS)-DownKey() ) * 2
  
  
  ///////////////////////
  ////// AMPUMINEN //////
  ///////////////////////
  

  If reload = 0 And ammukset>0 And ase<>0 Then
  

    If ammuttu = 1 And ase = 1 Then esto=ON
    
    If MouseDown(1) And esto=OFF Then
    
      newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
      newBullet\obj  = CloneObject(pati)
      newbullet\dmg  = voima
      newbullet\speed = speedupg

      
      CloneObjectPosition newBullet\obj,pelaaja
      CloneObjectOrientation newbullet\obj,pelaaja
      MoveObject newBullet\obj,24
      ammukset - 1
      
      Select ase
      
        Case 1 ' Pistooli
          PlaySound pistooli, 50
          reload = 4
        Case 2 ' Konekiväri
          PlaySound konepistooli,50
          reload = 8
      EndSelect
      ammuttu = 1
    EndIf
  EndIf  
  
 
  If MouseUp(1) Then esto=OFF : ammuttu = 0
  If reload>0 Then reload-1 // vähennetään vain kun on realoadia...
  
  ////aseen vaihto
  
  //käytä elselauseita kun mahdollista
  If KeyHit (cbkey1)
    PaintObject pelaaja,pistooliukko
    ShowObject miekkaase,OFF
    ase = 1
    
  ElseIf KeyHit (cbkey2)
    PaintObject pelaaja,konepistooliukko
    ShowObject miekkaase,OFF
    ase = 2
    
  ElseIf KeyHit (cbkey3)
    PaintObject pelaaja,miekkaukko
    ShowObject miekkaase,ON // Showobject komennon määrittämistä ei tarvitse tehdä joka kierros..
    ase = 0
  EndIf
  

  
  If ase=0 Then   
PositionObject miekkaase, ObjectX(pelaaja)+lisäysX_suunnassa, ObjectY(pelaaja)+lisäys_Y_suunnassa
miekkaangle = WrapAngle(miekkaangle + (KeyDown(cbkeyA)-KeyDown(cbkeyD)) * 10 )
RotateObject miekkaase, miekkaangle + ObjectAngle(pelaaja)
    // ensin ylempi rivi, koska alempirivi tarvitsee sitä, että tarkistus ei mene kierrosta jäljessä.
  EndIf


  //ALIENIT

  If luo>80
    newAlien.vihut= New(vihut)
    newAlien\obj=CloneObject(vihollinen1)
    ScreenPositionObject newAlien\obj,Rand(0,ScreenWidth()),Rand(0,screenheight())
    ObjectOrder newalien\obj,1
    

    newAlien\id=Rand(1,3)
    Select newAlien\id 'käytä mielummin selectiä on selvempi
      Case 1
        newAlien\hp=Rand(130,190):newAlien\dmg=Rand(2,5):newAlien\score=Rand(10,30)
      Case 2
        PaintObject newAlien\obj,vihollinen2
        newAlien\hp=Rand(300,320):newAlien\dmg=Rand(5,8):newAlien\score=Rand(15,35)
      Case 3
        PaintObject newAlien\obj,vihollinen3
        newAlien\hp=Rand(280,340):newAlien\dmg=Rand(7,9):newAlien\score=Rand(35,50)
      Default
        MakeError "Annetulle IDlle ei ole asetettu toimintoa"
    EndSelect

    luo=0     
  EndIf
  
  luo+1
        
   
        
  For iAlien.vihut= Each vihut
  

  
    If iAlien\ID>0 Then ' jos on elossa
    
      sidle=Rand(-20,20)
    
      If CountCollisions(iAlien\obj) Then MoveObject iAlien\obj,0,sidle
      If ObjectSight (iAlien\obj,pelaaja) Then MoveObject iAlien\obj,1 Else MoveObject iAlien\obj,0
      PointObject iAlien\obj,pelaaja
      If ObjectsOverlap(iAlien\obj,pelaaja) Then hp-iAlien\dmg
    
     For ibullet.bullets=Each bullets
        If ObjectsOverlap(ibullet\obj,iAlien\obj) Then
          
          PlaySound osui,50
          iAlien\hp-ibullet\dmg
             
        EndIf
      Next ibullet
          
      If ObjectsOverlap (pelaaja,iAlien\obj) Then      
          iAlien\hp-4
          newanim.animaatio= New(animaatio)
          newanim\obj=CloneObject(osuma)
           ObjectOrder newanim\obj,-1
          PlayObject newanim\obj,0,4,0.1
           If Timer()>aikaruumis+15 Then CloneObjectPosition newanim\obj,pelaaja
           aikaruumis=TIMER()
          ObjectLife newanim\obj , 1000

          EndIf 

     If ObjectsOverlap (miekkaase,ialien\obj) Then iAlien\hp-9

      If iAlien\hp<0 Then 
        tapotpisteet+1
        tapot+1
      
        If Timer()>record+100 Then
    blink=Not blink
    record=Timer()
  EndIf


       
      
        /////////////////////////////////
        ////////// RUUMIIN TEKO /////////
        /////////////////////////////////
        
        xx=ObjectX(iAlien\obj)
        yy=ObjectY(iAlien\obj)
        ShowObject iAlien\obj, OFF
      
        iAlien\obj = CloneObject(ruumis)
        PositionObject iAlien\obj,xx,yy
        ShowObject iAlien\obj, ON
        ObjectOrder iAlien\obj,-1
        iAlien\ID=-1 ' estetään toiminnot
        ObjectLife iAlien\obj,300 'poistetaan tietyn ajan kuluttua
        ObjectOrder ruumis,-1
        
      EndIf
      EndIf
  Next iAlien
       

       
       
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
    If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
    MoveObject iBullet\obj,6'llikutetaan luotia
    If Distance2(iBullet\obj,pelaaja)>200 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
      DeleteObject iBullet\obj
      Delete iBullet
    EndIf
  Next iBullet
  
  
  
  
  
  
  
 
  ////Bossien ammpuminen
           For ibullet.bullets=Each bullets
           If ObjectsOverlap (bossi1,ibullet\obj) Then
              bossi1hp-ibullet\dmg
            EndIf
          Next ibullet
          
          
           For ibullet.bullets=Each bullets
           If ObjectsOverlap (bossi2,ibullet\obj) Then
              bossi2hp-ibullet\dmg
            EndIf
          Next ibullet
          

////
      
    PointObject bossi1,pelaaja
If ObjectSight (bossi1,pelaaja) Then MoveObject bossi1, 1 Else MoveObject bossi1,0     
        If ObjectsOverlap (bossi1,pelaaja) Then hp-3

     
       If bossi1hp<0 Then
      If pisteetlisätty1=0 Then
       tapot+1
       score+2000
       bossit+1
  //  CloneObjectPosition die1,bossi1
   //  ShowObject die1,ON
     ShowObject bossi1,OFF
     PositionObject bossi1,90000000,900000000
     MoveObject bossi1,-1
       pisteetlisätty1=1
        EndIf     
          
      EndIf
If tapot=30 Then
wait 5000
Goto onnistuit1
EndIf 

  DrawGame

  // Valikko
  
  DrawImage sumu,0,0
  DrawImage yläpalkki ,0,0
  Text 10,10,"PISTEITÄ :"+tapotpisteet
  Text 200,10,"TAPOT :"+tapot
  text 100,100,"FPS: "+fps()
  
  Text 20,30, "LISÄÄ HP(4) + 50hp - 30p"
  Text 20,45, "HP nyt = "+hp
  Text 250,30,"LISÄÄ VOIMAA(5) + 5 voima - 20p"
  Text 250,45,"VOIMA nyt = "+voima
  Text 500,30,"LISÄÄ AMMUKSIA(6) + 25 ammusta - 10p"
  Text 500,45,"AMMUKSIA nyt = "+ammukset
  
  ' tapotpisteet <> 30 tarkoittaa samaa kuin Not tapotpisteet=30
  
  // voit muuttaa nämä normaaleiksi if-lauseiksi jos haluat painaa napeja yhtäaikaa
  If KeyHit(cbkey4) And tapotpisteet>30
    hp+50
    tapotpisteet-30
  ElseIf KeyHit(cbkey5) And tapotpisteet>20
    voima+5
    tapotpisteet-20
  ElseIf KeyHit(cbkey6) And tapotpisteet>10
    ammukset+25
    tapotpisteet-10
  EndIf
  
  UpdateGame
  
  CloneCameraPosition pelaaja

  DrawScreen

  If KeyHit(cbkeyf12) Then ScreenShot "C:\capture.bmp"
Forever
/////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////


onnistuit1:

ClearObjects
ClearText
ClearKeys
SCREEN 400,400
Text 150,150,"Hyvä! . pääsit tehtävän Läpi!"
Repeat
Wait 5000 
Goto tehtävä1video

DrawScreen
Forever

///////////////////////////////////////////////////

tehtävä1video:

ClearObjects
ClearText
ClearKeys

video = PlayAnimation ("tehtävä1.wmv")
w= AnimationWidth(video)
h= AnimationHeight(video)
StopAnimation video

SCREEN w,h

video= PlayAnimation("tehtävä1.wmv")

Repeat
  DrawAnimation video
 If AnimationPlaying(video) = 0 Then Goto tehtävä1
 
DrawScreen
Forever


tehtävä1:


ClearObjects
ClearText
ClearKeys
Color cbred 
While luku<100
  AddText "Ladattu... "+luku+"%"
  luku = Min( luku+Rand(1,30), 100) // lisätään lukuun randomisti ja rajoitetaan se 100:aan
  DrawScreen
  Wait Rand(500,1500)
Wend

// näytetään vielä lopuksi 100%
AddText "Ladattu... "+luku+"%"
DrawScreen
Wait 500

SCREEN 800,600
SetWindow "Earth at danger1 tehtävä1",0,"Oletko aivan varma?"
FrameLimit 40


//pelin maasto
kartta = LoadMap("tavallinenmap1.til","TILESET.png")

//ladataan kaikki pelin objectit

pati = LoadObject("luoti.png")
hiiri = LoadObject  ("tähtäin.png")
pelaaja = LoadObject ("pistooli.bmp",72)
SetupCollision pelaaja, kartta, 1, 4, 2
miekkaase = LoadObject ("miekka.png",72)
miekkaukko = LoadObject ("miekkamies.bmp",72)
pistooliukko = LoadObject ("pistooli.bmp",72)
konepistooliukko = LoadObject ("rynnakkokivaari.bmp",72)
osuma = LoadAnimObject("osuma.png",40,40,0,4)
ShowObject osuma,OFF
ShowObject miekkaase,OFF

ShowObject pati,OFF
ShowObject miekkaukko,OFF
ShowObject pistooliukko,OFF
ShowObject konepistooliukko,OFF

////vihollisen jutut////
vihollinen1 = LoadObject ("monsteri1.png",72)
vihollinen2 = LoadObject ("monsteri2.png",72)
vihollinen3 = LoadObject ("orkki.bmp",72)
ShowObject vihollinen1,OFF
ShowObject vihollinen2,OFF
ShowObject vihollinen3,OFF

bossi1 = LoadObject ("boss1.png",72)
SetupCollision bossi1,pelaaja,2,2,2
SetupCollision bossi1, kartta, 1, 4, 2
   
bossi2 = LoadObject ("boss2.png",72)
SetupCollision bossi2,pelaaja,2,2,2
SetupCollision bossi2, kartta, 1, 4, 2

//ladataan musiikit ja äänet
pistooli   = LoadSound ("colt45.ogg")
konepistooli = LoadSound ("machinegun.ogg")
miekka    = LoadSound ("sword.ogg")
lyöminen   = LoadSound ("bulletbody.ogg")
osui     = LoadSound ("bulletbody.ogg")
vihollinen  = LoadSound ("snorker 1.ogg")

musiikki1 = PlaySound ("taustamusiikki1.ogg")

yläpalkki = LoadImage ("ylapalkki2.png")
sumu = LoadImage ("sumu.png")
ruumis = LoadObject  ("ruumis1.png")
ruumisbossi1 = CloneObject (ruumis) : ShowObject ruumisbossi1,OFF
ruumisbossi2 = CloneObject (ruumis) : ShowObject ruumisbossi2,OFF
ruumisbossi3 = CloneObject (ruumis) : ShowObject ruumisbossi3,OFF
kuolit = LoadObject ("ruumis.png")

ShowObject kuolit,OFF
ShowObject ruumis, OFF

//laitetaan pelaajan hp , voima , kaikkea..
hp = 1000
voima = 5
ammukset = 100
tapot = 0
tapotpisteet = 50

//ASEET

ase = 1

ShowMouse OFF 

ObjectOrder pelaaja,1
ObjectOrder osuma,1


For x=1 To MapWidth()
For y=1 To MapWidth()
If GetMap2(3,x,y)=1 Then PositionObject pelaaja,x*32-(ObjectSizeX(kartta)/2),-y*32+(ObjectSizeY(kartta)/2)
Next y
Next x

   Repeat


If SoundPlaying(musiikki1)=0 Then
musiikki1 = PlaySound ("taustamusiikki1.ogg")
If Rand(1,2)=1 Then
SetSound musiikki1,0,100,-100
Else
SetSound musiikki1,0,100,100
EndIf
EndIf

  //pelaajan ohjaus
  PositionObject hiiri,MouseWX(),MouseWY()
  PointObject pelaaja, hiiri
  MoveObject pelaaja, (UpKey()+KeyDown(cbkeyW)-KeyDown(cbkeyS)-DownKey() ) * 2
  
  
  ///////////////////////
  ////// AMPUMINEN //////
  ///////////////////////
  

  If reload = 0 And ammukset>0 And ase<>0 Then
  

    If ammuttu = 1 And ase = 1 Then esto=ON
    
    If MouseDown(1) And esto=OFF Then
    
      newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
      newBullet\obj  = CloneObject(pati)
      newbullet\dmg  = voima
      newbullet\speed = speedupg

      
      CloneObjectPosition newBullet\obj,pelaaja
      CloneObjectOrientation newbullet\obj,pelaaja
      MoveObject newBullet\obj,24
      ammukset - 1
      
      Select ase
        Case 1 ' Pistooli
          PlaySound pistooli, 50
          reload = 4
        Case 2 ' Konekiväri
          PlaySound konepistooli,50
          reload = 8
      EndSelect
      ammuttu = 1
    EndIf
  EndIf  
  
 
  If MouseUp(1) Then esto=OFF : ammuttu = 0
  If reload>0 Then reload-1 
  
  ////aseen vaihto
  
  //käytä elselauseita kun mahdollista
  If KeyHit (cbkey1)
    PaintObject pelaaja,pistooliukko
    ShowObject miekkaase,OFF
    ase = 1
    
  ElseIf KeyHit (cbkey2)
    PaintObject pelaaja,konepistooliukko
    ShowObject miekkaase,OFF
    ase = 2
    
  ElseIf KeyHit (cbkey3)
    PaintObject pelaaja,miekkaukko
    ShowObject miekkaase,ON // Showobject komennon määrittämistä ei tarvitse tehdä joka kierros..
    ase = 0
  EndIf
  

  
  If ase=0 Then   
PositionObject miekkaase, ObjectX(pelaaja)+lisäysX_suunnassa, ObjectY(pelaaja)+lisäys_Y_suunnassa
miekkaangle = WrapAngle(miekkaangle + (KeyDown(cbkeyA)-KeyDown(cbkeyD)) * 10 )
RotateObject miekkaase, miekkaangle + ObjectAngle(pelaaja)
   
  EndIf
  //ALIENIT

  If luo>80
    newAlien.vihut= New(vihut)
    newAlien\obj=CloneObject(vihollinen1)
    ScreenPositionObject newAlien\obj,Rand(0,ScreenWidth()),Rand(0,screenheight())
    ObjectOrder newalien\obj,1
       SetupCollision newalien\obj, kartta, 1, 4, 2
    

    newAlien\id=Rand(1,3)
    Select newAlien\id 'käytä mielummin selectiä on selvempi
      Case 1
        newAlien\hp=Rand(130,190):newAlien\dmg=Rand(2,5):newAlien\score=Rand(10,30)
      Case 2
        PaintObject newAlien\obj,vihollinen2
        newAlien\hp=Rand(300,320):newAlien\dmg=Rand(5,8):newAlien\score=Rand(15,35)
      Case 3
        PaintObject newAlien\obj,vihollinen3
        newAlien\hp=Rand(280,340):newAlien\dmg=Rand(7,9):newAlien\score=Rand(35,50)
      Default
        MakeError "Annetulle IDlle ei ole asetettu toimintoa"
    EndSelect

    luo=0     
  EndIf
  
  luo+1
        
   
        
  For iAlien.vihut= Each vihut
  

  
    If iAlien\ID>0 Then ' jos on elossa
    
      sidle=Rand(-20,20)
    
      If CountCollisions(iAlien\obj) Then MoveObject iAlien\obj,0,sidle
      If ObjectSight (iAlien\obj,pelaaja) Then MoveObject iAlien\obj,1 Else MoveObject iAlien\obj,0
      PointObject iAlien\obj,pelaaja
      If ObjectsOverlap(iAlien\obj,pelaaja) Then hp-iAlien\dmg
    
     For ibullet.bullets=Each bullets
        If ObjectsOverlap(ibullet\obj,iAlien\obj) Then
          
          PlaySound osui,50
          iAlien\hp-ibullet\dmg
             
        EndIf
      Next ibullet
          
      If ObjectsOverlap (pelaaja,iAlien\obj) Then      
          iAlien\hp-4
          newanim.animaatio= New(animaatio)
          newanim\obj=CloneObject(osuma)
           ObjectOrder newanim\obj,-1
          PlayObject newanim\obj,0,4,0.1
           If Timer()>aikaruumis+15 Then CloneObjectPosition newanim\obj,pelaaja
           aikaruumis=TIMER()
          ObjectLife newanim\obj , 1000

          EndIf 

     If ObjectsOverlap (miekkaase,ialien\obj) Then iAlien\hp-9

      If iAlien\hp<0 Then 
        tapotpisteet+1
        tapot+1
      
        If Timer()>record+100 Then
    blink=Not blink
    record=Timer()
  EndIf

      
        /////////////////////////////////
        ////////// RUUMIIN TEKO /////////
        /////////////////////////////////
        
        xx=ObjectX(iAlien\obj)
        yy=ObjectY(iAlien\obj)
        ShowObject iAlien\obj, OFF
      
        iAlien\obj = CloneObject(ruumis)
        PositionObject iAlien\obj,xx,yy
        ShowObject iAlien\obj, ON
        ObjectOrder iAlien\obj,-1
        iAlien\ID=-1 ' estetään toiminnot
        ObjectLife iAlien\obj,300 'poistetaan tietyn ajan kuluttua
        ObjectOrder ruumis,-1
        
      EndIf
      EndIf
  Next iAlien
       

       
       
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
    If CountCollisions(ibullet\obj) Then ibullet\hp-32
    MoveObject iBullet\obj,6
    If Distance2(iBullet\obj,pelaaja)>200 Or ibullet\hp<0 Then 'jos...niin tuhotaan ammus
      DeleteObject iBullet\obj
      Delete iBullet
    EndIf
  Next iBullet
  

  DrawGame

  // Valikko
  
  DrawImage sumu,0,0
  DrawImage yläpalkki ,0,0
  Text 10,10,"PISTEITÄ :"+tapotpisteet
  Text 200,10,"TAPOT :"+tapot
  text 100,100,"FPS: "+fps()
  
  Text 20,30, "LISÄÄ HP(4) + 50hp - 30p"
  Text 20,45, "HP nyt = "+hp
  Text 250,30,"LISÄÄ VOIMAA(5) + 5 voima - 20p"
  Text 250,45,"VOIMA nyt = "+voima
  Text 500,30,"LISÄÄ AMMUKSIA(6) + 25 ammusta - 10p"
  Text 500,45,"AMMUKSIA nyt = "+ammukset
  

  If KeyHit(cbkey4) And tapotpisteet>30
    hp+50
    tapotpisteet-30
  ElseIf KeyHit(cbkey5) And tapotpisteet>20
    voima+5
    tapotpisteet-20
  ElseIf KeyHit(cbkey6) And tapotpisteet>10
    ammukset+25
    tapotpisteet-10
  EndIf
  
  UpdateGame
  
  CloneCameraPosition pelaaja

  DrawScreen

  If KeyHit(cbkeyf12) Then ScreenShot "C:\capture.bmp"
Forever

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by cool-driver » Wed Mar 25, 2009 7:33 pm

VesQ wrote:
cool-driver wrote:Mihin tuo kohtaan koodia tuo koodinpätkä pitää pistää ja mihin EndIf?

E: Laitoin tuon muuttujien alle ja heti loppuun ja muutin sen tähän muotoon:

Code: Select all

If päivä = 31 Then
  päivä = 1
  kuukausi + 1
endif
Mutta ei toimi, kun päivä on 30 ja valitsen seuraava päivä, niin päivä on tuosta koodista huolimatta 31. Mikä mättää?
Koodia esille niin voidaan auttaa tarkemmin. Kai tarkistat päivän sen jälkeen kun olet valinnut seuraava päivä? Eli siis kun teet sen "seuraava päivä" niin pistä tuo koodinpätkä siihen ennen kuin päivämäärä vaihtuu näytöllä.
Sain toimimaan. Kiitos!
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

matti3
Active Member
Posts: 136
Joined: Fri Mar 06, 2009 9:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by matti3 » Fri Mar 27, 2009 12:49 am

Mistä johtuu, että tekstini katkeaa yhtäkkiä? Jos esim kirjoitan AddTextillä.

Olen täällä tervettuloa
Niin teksti näkyy:
Olen täällä tervettu
Ja joskus:
Olen tää tervettuloa
Glory&Pride <--- selainpeli projektini

Pelilä<- yksi ylläpitämäni sivusto.

World leaders Ensimmäinen CoolBasic projektini

User avatar
phons
Guru
Posts: 1056
Joined: Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by phons » Fri Mar 27, 2009 8:31 am

Jos teet jotain todella raskasta samalla se ei aina toimi, tai ainakin minulla tulee joskus sama ongelma. Minulla tuli sama Inputin kanssa kun kirjoitin siihen että: hei kaikki niin lukikin: hi kakki :lol:
Image

matti3
Active Member
Posts: 136
Joined: Fri Mar 06, 2009 9:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by matti3 » Fri Mar 27, 2009 12:56 pm

hmm.. En mielestäni mitään raskastakaan tee, koska ei edes lataudu mitään. Alussa vaitn tulee AddText "R" tait komento kestää 100 pyyhitään teksti ja krijoitetaan RO ja tätä niin kauan, että tulee teksti "ROTU LUO OMA ROTUSI TEHNYT: MATTI" Sen jälkeen painetaan kakkosta "idea" niin tlee niin tökkivää tekstiä, että näyttää kuin eskarilainen olisi kirjoittanut sen. :P
Glory&Pride <--- selainpeli projektini

Pelilä<- yksi ylläpitämäni sivusto.

World leaders Ensimmäinen CoolBasic projektini

User avatar
rami123
Advanced Member
Posts: 354
Joined: Mon Jun 23, 2008 8:20 pm
Location: Kittilä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by rami123 » Fri Mar 27, 2009 4:49 pm

rami123 wrote:Miksi tämä "siirtyminen" ei toimi?

harjoituskentästä -> tehtävään = tulee mav

Code: Select all

koodia...
apua?
Last edited by rami123 on Sat Mar 28, 2009 3:29 pm, edited 1 time in total.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Awaclus » Fri Mar 27, 2009 5:27 pm

rami123 wrote:
rami123 wrote:Miksi tämä "siirtyminen" ei toimi?

harjoituskentästä -> tehtävään = tulee mav

Code: Select all

koodia
apua?
Voisit ehkäpä itseltäsi lainatessa ottaa tuon koodin pois, pidentää näitä sivuja ihan kamalasti.

User avatar
skorpioni-cb
Advanced Member
Posts: 364
Joined: Wed Dec 03, 2008 4:48 pm
Location: Turku

Re: Tyhmät kysymykset

Post by skorpioni-cb » Fri Mar 27, 2009 9:01 pm

Kun yrittää esim tehdä omaa karttaformaatia niin miten saisi tallennettua tiedoston.
Minä en tiedä mitä tiedän, mutta sen tiedän ettei se ole mitään kaunista.

User avatar
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by tuhoojabotti » Fri Mar 27, 2009 9:36 pm

skorpioni-cb wrote:Kun yrittää esim tehdä omaa karttaformaatia niin miten saisi tallennettua tiedoston.
katso komennot: OpenToEdit tai Write, WriteInt/String/Byte etc. noilla voi kirjoittaa dataa tiedostoihin. esim

Code: Select all

  //tested
  MapW=100
  MapH=150
  f=OpenToEdit("mappi.map")
  WriteInt f,MapW
  WriteInt f,MapH
  Closefile(f)

  f=OpenToRead("mappi.map")
  Print "width: "+ReadInt(f)
  Print "height: "+ReadInt(f)
  CloseFile(f)
  WaitKey
EDIT:

Jos kyseessä on selkokielinen tekstitiedosto kannattaa käyttää Write/ReadLine komentoja. ;)

Imagedev.tuhoojabotti.com — “Programmer (noun): An organism that turns caffeine into code.”

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Fri Mar 27, 2009 11:10 pm

Ensinnä, sitä ei yritetä vaan se tehdään. Ei ole tappavan vaikeaa, riippuen toki hienouksista ja ominaisuuksista. Ainakin perus-tilekarttaformaatissa simppeleintä lienee kirjoittaa kartan koko ja sen jälkeen tämän määrittelemä määrä soluja ja mahd. layereitä for-looppien sisällä. WriteInt (ja lukiessa sen vastakappale ReadInt) on ainoa, mitä tulet tarvitsemaan, ellet halua jotain jännempiä ominaisuuksia.

Karttaformaatista ei välttämättä kannata tehdä selkokielistä, moisesta kun ei juuri konkreettista hyötyä taida olla.. Helpompi käsin muokkaaminen ehkä, mutta sekin on tarpeellisuutensa suhteen kyseenalainen.

matti3
Active Member
Posts: 136
Joined: Fri Mar 06, 2009 9:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by matti3 » Sat Mar 28, 2009 11:31 am

Miten voin tehdä sellaisen nappulan, että jos sitä painaa niin tapahtuu jotain. Siis hiiren vasemmalla painaa. Koitin esimerkiksi:

Code: Select all

if MouseX() > 0 And MouseX() < 124 And MouseY() >220 And MouseY() < 296 Then
  if MouseHit(1) Then
  Goto johonki
  EndIf
EndIf
Mut ei auttanu vaik hakkasin oikeeta ja vasenta ko hullu.
Glory&Pride <--- selainpeli projektini

Pelilä<- yksi ylläpitämäni sivusto.

World leaders Ensimmäinen CoolBasic projektini

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by DatsuniG » Sat Mar 28, 2009 11:59 am

Kyllä tuo minulla ainakin toimii. Käytätkö tuota varmasti loopissa?
Hengität nyt manuaalisesti.

User avatar
Eur0-5isu
Active Member
Posts: 106
Joined: Mon Sep 01, 2008 5:12 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Eur0-5isu » Sat Mar 28, 2009 12:03 pm

matti3 wrote:Miten voin tehdä sellaisen nappulan, että jos sitä painaa niin tapahtuu jotain. Siis hiiren vasemmalla painaa. Koitin esimerkiksi:

Code: Select all

if MouseX() > 0 And MouseX() < 124 And MouseY() >220 And MouseY() < 296 Then
  if MouseHit(1) Then
  Goto johonki
  EndIf
EndIf
Mut ei auttanu vaik hakkasin oikeeta ja vasenta ko hullu.
Todennäköisesti et vain osunut oikeaan kohtaa, koska tuo toimi vallan mainiosti itselläni. Tässä topicissa on joitain simppeleitä nappula -funktioita joista voi ottaa mallia.

matti3
Active Member
Posts: 136
Joined: Fri Mar 06, 2009 9:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by matti3 » Sat Mar 28, 2009 12:43 pm

hmm.. Mikä se koodi oli kun näkee missä hiiri on?

Ite käytin:

Code: Select all

  Text 0, 0,"X: "+MouseX()
  Text 0,10,"Y: "+MouseY()
Mut noi luvut o koko aja samat vaik laittaisin ton hiire minne. :D
Glory&Pride <--- selainpeli projektini

Pelilä<- yksi ylläpitämäni sivusto.

World leaders Ensimmäinen CoolBasic projektini

User avatar
phons
Guru
Posts: 1056
Joined: Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by phons » Sat Mar 28, 2009 12:59 pm

onko ne loopin sisällä? muistitko DrawScreen:n?
Image

matti3
Active Member
Posts: 136
Joined: Fri Mar 06, 2009 9:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by matti3 » Sat Mar 28, 2009 1:09 pm

Juu on se:
Siihe jää se luku misä mun hiiri o sil hetkel ko se peli aukee.

Code: Select all

Repeat
  Text 200, 0,"X: "+MouseX()
  Text 200,40,"Y: "+MouseY()

Locate 10,10
AddText "Viisaus: " +viisaus
AddText "Siisteys: " +siisteys
AddText "Väkivaltaisuus: " +vakivalta
AddText "Valta: " +valta
AddText "Orjuus: " +orjuus'Viisaus tekstit
  If viisaus = 0 And viisaus < 2 Then
    teksti1$ = "Tämä rotu on tyhmä. Järkeä ei lainkaan."
  EndIf

  If siisteys = 0 And siisteys < 2 Then
    teksti2$ = "Rotu sotkee koko ajan."
  EndIf

  If vakivalta = 0 And vakivalta < 2 Then
    teksti3$ = "Ja he eivät harrasta mitään väkivaltaista."
  EndIf

  If valta = 0 And valta < 2 Then
    teksti4$ = "Rotu ei ole kovin kiinnostunut suuresta vallasta"
  EndIf

  If orjuus = 0 And orjuus < 2 Then
    teksti5$ = "Eivätkä he todellakaan halua orjuuttaa ketään"
  EndIf
  
AddText "Lyhyt tieto katsaus rodusta: "
AddText "" +teksti1
AddText "" +teksti2
AddText "" +teksti3
AddText "" +teksti4
AddText "" +teksti5
  

DrawScreen
WaitKey

Until KeyHit(cbkeyreturn)

End
Glory&Pride <--- selainpeli projektini

Pelilä<- yksi ylläpitämäni sivusto.

World leaders Ensimmäinen CoolBasic projektini

User avatar
phons
Guru
Posts: 1056
Joined: Wed May 14, 2008 10:11 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by phons » Sat Mar 28, 2009 1:13 pm

siellä on lopussa waitkey ;) lol siinä kohtaa se odottaa että jotain painetaan. Kaikki on kunossa mutta mitään ei pystytä päivittämään jos et paina mitään. ota waitkey pois niin se pelaa kunnolla
Image

matti3
Active Member
Posts: 136
Joined: Fri Mar 06, 2009 9:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by matti3 » Sat Mar 28, 2009 3:09 pm

Vaik kui rämppäisin tota hiirtä ni ei onnistu. Se ei klikkaa sitä nappia mitä yritän. Tein napit objectiks.

Code: Select all


rodun_luonti_nappi_1 = LoadObject("Media/rotu_nappi.bmp", 1)
rodun_luonti_nappi_2 = LoadObject("Media/rotu_nappi.bmp", 1)
rodun_luonti_nappi_3 = LoadObject("Media/rotu_nappi.bmp", 1)
rodun_luonti_nappi_4 = LoadObject("Media/rotu_nappi.bmp", 1)
rodun_luonti_nappi_5 = LoadObject("Media/rotu_nappi.bmp", 1)
rodun_luonti_nappi_7 = LoadObject("Media/rotu_nappi1.bmp", 1)
viisaus = 0
siisteys = 0
vakivalta = 0
valta = 0
orjuus = 0
ClearText

PositionObject rodun_luonti_nappi_1, -330,-250
PositionObject rodun_luonti_nappi_2, -200,-250
PositionObject rodun_luonti_nappi_3, -70,-250
PositionObject rodun_luonti_nappi_4, 60,-250
PositionObject rodun_luonti_nappi_5, 190,-250
PositionObject rodun_luonti_nappi_7, -310,-170
SetFont nappitext
If MouseHit(1) Then
  If MouseX() > 15 And MouseX() < 125 And MouseY() >522 And MouseY() < 575 Then

  viisaus = viisaus + 1
  EndIf
EndIf
Koitin tehdä tuota myös repeat silmukalla, että ennen if lausetta repeat, mutta sekään ei auttanut. :o
Glory&Pride <--- selainpeli projektini

Pelilä<- yksi ylläpitämäni sivusto.

World leaders Ensimmäinen CoolBasic projektini

Sumppi
Active Member
Posts: 163
Joined: Wed Dec 03, 2008 9:07 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Sumppi » Sat Mar 28, 2009 4:05 pm

matti3 wrote:Vaik kui rämppäisin tota hiirtä ni ei onnistu. Se ei klikkaa sitä nappia mitä yritän. Tein napit objectiks.

Code: Select all

koodia
Koitin tehdä tuota myös repeat silmukalla, että ennen if lausetta repeat, mutta sekään ei auttanut. :o

Code: Select all

hiiri=MakeObject()
objekti = LoadObject("Media/car2.bmp", 1)

Repeat
ScreenPositionObject hiiri,MouseX(),MouseY()
Text 0,0,""+x
If MouseHit (1) Then
  If ObjectsOverlap (hiiri,objekti) Then x = x + 1
EndIf

DrawScreen
Forever
Tolla saat sen hiirellä painamisen toimimaan.
Grandi wrote:Sumpille piste. Jos nimimerkin m-kirjain muutetaan r:ksi, p-kirjain v:ksi ja 3 viimeistä kirjainta "vor":iksi, saadaan "survivor", eli suomeksi selviytyjä. Melkoinen yhteensattuma!

Locked