Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
Alligaattori
Active Member
Posts: 135
Joined: Fri Mar 07, 2008 9:49 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Alligaattori » Sun Aug 31, 2008 3:09 pm

Kun vihulaisia käydään läpi, joka keralla tarkastellaan samaa luotia, vaikka se olisi jo tuhottu. Jos hävitetään luoti ja sillä tehdään törmäystarkastelua, tulee mav. Laita "Delete luoti" -rivin jälkeen Exit, jolla hypätään sisemmästä silmukasta ulos ja tässä tapauksessa ulomman silmukan loppuun, minkä jälkeen palataan taas silmukan alkuun ja aletaan tarkastella uutta luotia.

Korjasin asian ja laitoin sisennykset. Sisennyksillä koodi selkenee ja virheiden etsintä helpottuu. Kannattaa opetella sisentelemään. ;)

Code: Select all

For luoti.AMMUS = Each AMMUS
  ammustuhottava = 0
  MoveObject luoti\obj,10
  For vihulainen.VIHU = Each VIHU
    If ObjectsOverlap (vihulainen\obj,luoti\obj) Then
      vihulainen\health -1
      DeleteObject luoti\obj
      If vihulainen\health<1 Then
        DeleteObject vihulainen\obj
        Delete vihulainen
        Delete luoti
        Exit // Hypätään pois sisimmästä silmukasta
      EndIf  // |
    EndIf    // |
  Next vihulainen // | 
  //     <--------+
Next luoti

User avatar
temu92
Web Developer
Web Developer
Posts: 1226
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:56 pm
Location: Gamindustri
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by temu92 » Sun Aug 31, 2008 4:03 pm

Toinen keino on taas merkitä luoti kuolleeksi vaikka tekemällä erillinen field typeen tai käyttämällä objectintegeriä. Sitten kun silmukka on käyty kokonaan läpi niin poistetaan kaikki luodit ja/tai viholliset jotka on merkitty kuolleiksi. Tämä keino mahdollistaa vielä enemmän kikkailua kuin vain pelkkä poistaminen suoraan.

minä täällä vieläkin

Re: Tyhmät kysymykset

Post by minä täällä vieläkin » Tue Sep 02, 2008 7:34 pm

mav:i tulee vieläkin.

metsien mies

Re: Tyhmät kysymykset

Post by metsien mies » Tue Sep 02, 2008 7:45 pm

Miten saan komennettua esim cloneobjectposition objektille jonka olen tehnyt typeillä? Siis nyt se ei toimi muissa objecteissa kuin siinä mikä tulee keskelle maailmaa "automaattisesti". Typeillä tehdyissä objekteissa se ei toimi. help me :D

Nassi_Setä
Advanced Member
Posts: 281
Joined: Sat Jun 28, 2008 5:19 pm
Location: Hämeessä miä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Nassi_Setä » Tue Sep 02, 2008 9:18 pm

kato CB:ssä Learnig Centeristä oppitunti 18
\../(-_-)\../ <---klick MyBrute Image
Jotain evilii on tekeillä....

metsien mies

Re: Tyhmät kysymykset

Post by metsien mies » Tue Sep 02, 2008 9:48 pm

Nassi_Setä wrote:kato CB:ssä Learnig Centeristä oppitunti 18
Ja mikähän kohta sieltä?

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Tue Sep 02, 2008 9:55 pm

Rivi 34. Tokihan sitä pitää soveltaa.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

moi

Re: Tyhmät kysymykset

Post by moi » Wed Sep 03, 2008 9:30 pm

Kuinka voi muuttaa yhden objektin kahdeksi objektiksi, ikään kuin paintobjektilla mutta se tekisi niitä objekteja kaksi?

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Wed Sep 03, 2008 9:43 pm

Näin?

Code: Select all

  obj1 = LoadObject("media/cow.bmp")
  obj2 = CloneObject(obj1)
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

moi

Re: Tyhmät kysymykset

Post by moi » Wed Sep 03, 2008 9:51 pm

Juu juu, mut mites noita voi käyttää sillein että kun painan nappia x niin vakkapa objekti y muuttuu objekti a:ksi ja B:ksi? :D

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Thu Sep 04, 2008 9:08 am

Tyypit käyttöön.Kun painat sitä nappia niin luot uuden objectin.Katso manuaalista typet.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

koodari299
Newcomer
Posts: 9
Joined: Mon Aug 25, 2008 2:39 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodari299 » Thu Sep 04, 2008 9:50 am

mikäs koodissani mättää?, aina kun tankin panos osuu seinään tai, pillbox:in panos tankkiin niin tulee mav. :?: :?:

Code: Select all

aloitus:

SCREEN 730,500
alku=LoadImage("media\tankwar2.jpg")
aloitus = Timer()
Repeat

DrawImage alku,0,0
  If edistys < 100 Then edistys = (Timer()-aloitus) / 100

  Color 255, 255, 255
  

  ProgressBar(150, 400, 50, edistys)
  
If edistys=100 Then
Goto peli
EndIf
  DrawScreen
Forever 
peli:
Type AMMUS 'luo kokoelma, jonka nimi on AMMUS
  Field obj 'yksi kenttä nimeltään 'obj'
End Type

Type AMMUS2 'luo kokoelma, jonka nimi on AMMUS
  Field obj2 'yksi kenttä nimeltään 'obj2'
End Type

Type vAMMUS 'luo kokoelma, jonka nimi on AMMUS
  Field vobj 'yksi kenttä nimeltään 'vobj'
End Type

 Type particles
    Field x
    Field y
    Field vr
    Field vg
    Field vb
    Field xd
    Field yd
  EndType

FrameLimit 20
DrawToWorld ON
SCREEN 1024,768,cbfullscreen
SetWindow "TANK WAR 2"
kartta = LoadMap("Media\tankkimap1.til","Media\testi3.png")
PlayObject kartta,0,0,1
alaosa = LoadObject("Media\tankkiala3.png", 72)

yläosa = LoadObject("Media\tankkiyla3.png", 72)
ObjectRange yläosa,25
pati=LoadObject("Media\bullet.bmp")
pati2=LoadObject("Media\bullet2.bmp")
ohjus=LoadObject("media\bigbullet.bmp",360)
konari = LoadSound ("Media\konari.wav")
tykki= LoadSound ("media\boom 1.wav")
pbox1 = LoadObject("media\pillbox.bmp",72)
hppalkki=LoadImage("Media/life.jpg")

ObjectRange pbox1,25
ShowObject ohjus,OFF
ShowObject pati,OFF
ShowObject pati2,OFF
//Ladataan tähtäin...
tähtäin=LoadObject("media\target.bmp")
kulma# = 0.0
tankkie=200
pbox1e=100
SetupCollision alaosa,kartta,1, 4, 2
PositionObject pbox1,250,-220
PositionObject alaosa,0,300
RotateObject pbox1,180
RepeatPositionObject tähtäin,MouseWX(),MouseWY()
ShowMouse OFF
  
  MoveObject alaosa, (KeyDown(208)-KeyDown(200))*2
  TurnObject alaosa, (KeyDown(203)-KeyDown(205))*2
  If KeyDown(cbkeya) Then TurnObject yläosa,5
  kulma = WrapAngle( kulma + (KeyDown(30)-KeyDown(32)*2) )
  
  
  
  'Ammu-systeemi. Vain, jos ase on ladattu
  If MouseDown(1) And reload=0 Then 
   PlaySound konari,50
    luoti.AMMUS = New(AMMUS) 'luo uusi ammus
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti\obj,yläosa        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,yläosa      
    reload=5 'aseen lataus 
    MoveObject luoti\obj,10, 0
  EndIf
  'päivitä aseen lataaminen
  If reload>0 Then reload=reload-1

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    MoveObject luoti\obj,6
     If GetMap(2,ObjectX(luoti\obj),ObjectY(luoti\obj)) Then'jos luoti on päällekkäin ukon kanssa tai kartan kanssa...
          
      DeleteObject luoti\obj 'poista objekti
      Delete luoti 'poista luoti kokonaan
      
     
    EndIf   

 
   'Ammu-systeemi. Vain, jos ase on ladattu
  If MouseDown(2) And reload2=0 Then  
   PlaySound tykki,50
    luoti2.AMMUS2 = New(AMMUS2) 'luo uusi ammus
    luoti2\obj2=CloneObject(ohjus) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti2\obj2,yläosa        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti2\obj2,yläosa      
    reload2=50 'aseen lataus 
    MoveObject luoti2\obj2,10, 0
  EndIf
  'päivitä aseen lataaminen
  If reload2>0 Then reload2=reload2-1

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti2.AMMUS2 = Each AMMUS2
    MoveObject luoti2\obj2,10
        If GetMap(2,ObjectX(luoti2\obj2),ObjectY(luoti2\obj2)) Then'jos luoti on päällekkäin ukon kanssa tai kartan kanssa...
               
      DeleteObject luoti2\obj2 'poista objekti
      Delete luoti2 'poista luoti kokonaan
    EndIf    
  Next luoti2
  
  //pillboxin ammustsydeemi
 If ObjectSight(yläosa,pbox1)Then
 PointObject pbox1,yläosa
 EndIf
  If ObjectSight(yläosa,pbox1) And vreload=0 Then 
    vluoti.vAMMUS = New(vAMMUS) 'luo uusi ammus
    vluoti\vobj=CloneObject(pati2) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition vluoti\vobj,pbox1        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation vluoti\vobj,pbox1      
    vreload=40 'aseen lataus 
    MoveObject vluoti\vobj,10, 0
  EndIf
  'päivitä aseen lataaminen
  If vreload>0 Then vreload=vreload-1

  'Päivitä v kaikki ammukset
  For vluoti.vAMMUS = Each vAMMUS
    MoveObject vluoti\vobj,6
    If GetMap(2,ObjectX(vluoti\vobj),ObjectY(vluoti\vobj)) Then'jos luoti on päällekkäin ukon kanssa tai kartan kanssa...
          
      DeleteObject vluoti\vobj 'poista objekti
      Delete vluoti 'poista luoti kokonaan
    EndIf    
  Next vluoti
  
  If ObjectsOverlap(luoti\obj,pbox1) Then
   DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
       EndIf
  Next luoti
  
  
   
   
 
  

  DrawImageBox hppalkki,40,40,0,0,tankkie*2,26
  CloneObjectPosition yläosa, alaosa
  CloneObjectOrientation yläosa, alaosa
  PointObject yläosa,tähtäin
  TurnObject yläosa, kulma
  DrawGame 
  Text 10,10,FPS() 'print the current FPS
 Text 10,25,"pillboxin hp:"+pbox1e
  
  
  CloneCameraPosition alaosa
  DrawScreen
Forever// CoolBasic Software Development Kit
// FILE: cbFormElements.cb
// VERSION: revision 8
// CONTENTS: Windows Form Elements Function Library for CoolBasic
// Last Updated: 16.10.2006

Dim checked_radio(100)
Dim disabled_radio(100)

Function CmdButton(txt$,x,y,w=0,h=0) 'by alodnal
  If w = 0 Then w = TextWidth(txt$)
  If h = 0 Then h = TextHeight(txt$)
	old_r = getRGB(RED)
	old_g = getRGB(GREEN)
	old_b = getRGB(BLUE)
	If MouseX() >= x And MouseX() <= x+w And MouseY() >= y And MouseY() <= y+h Then
		Color 255,255,255
		Line x-1,y-1,x+w,y-1
		Line x-1,y,x-1,y+h
		Color 128,128,128
		Line x,y+h,x+w,y+h
		Line x+w,y,x+w,y+h-1
		Color 64,64,64
		Line x+w+1,y-1,x+w+1,y+h
		Line x-1,y+h+1,x+w+1,y+h+1
		Color 212,208,200
		Box x,y,w,h
		Color 0,0,0
		Text x+(w/2)-(TextWidth(txt)/2)-1,y+(h/2)-(TextHeight(txt)/2),txt
		is_clicked = False
		If MouseDown(1) Then
			Color 212,208,200
			Box x,y,w+1,h+1
			Color 64,64,64
			Line x-1,y-1,x+w,y-1
			Line x-1,y,x-1,y+h	
			Color 128,128,128
			Line x,y,x+w-1,y
			Line x,y+1,x,y+h-1
			Color 255,255,255
			Line x+w+1,y-1,x+w+1,y+h
			Line x-1,y+h+1,x+w+1,y+h+1
			Color 0,0,0
			Text x+(w/2)-(TextWidth(txt)/2),y+(h/2)-(TextHeight(txt)/2)+1,txt
			is_clicked = False
		ElseIf MouseUp(1) Then
			is_clicked = True
		EndIf
	Else
		Color 255,255,255
		Line x-1,y-1,x+w,y-1
		Line x-1,y,x-1,y+h
		Color 128,128,128
		Line x,y+h,x+w,y+h
		Line x+w,y,x+w,y+h-1
		Color 64,64,64
		Line x+w+1,y-1,x+w+1,y+h
		Line x-1,y+h+1,x+w+1,y+h+1
		Color 212,208,200
		Box x,y,w,h
		Color 0,0,0
		Text x+(w/2)-(TextWidth(txt)/2)-1,y+(h/2)-(TextHeight(txt)/2),txt
		is_clicked = False
	EndIf
	Color old_r,old_g,old_b
	Return is_clicked
End Function


Function ImageButton(img,x,y,w=0,h=0) 'by alodnal
  If w = 0 Then w = ImageWidth(img)
  If h = 0 Then h = ImageHeight(img)
	old_r = getRGB(RED)
	old_g = getRGB(GREEN)
	old_b = getRGB(BLUE)
	Color 212,208,200
	Box x,y,w,h
	If MouseX() >= x And MouseX() <= x+w And MouseY() >= y And MouseY() <= y+h Then
		If MouseDown(1) Then
			Color 128,128,128
			Line x-1,y-1,x+w-1,y-1
			Line x-1,y,x-1,y+h-1
			Color 255,255,255
			Line x-1,y+w,x+w,y+h
			Line x+w,y-1,x+w,y+h-1
			DrawImage img,x+(w/2)-(ImageWidth(img)/2),y+(h/2)-(ImageHeight(img)/2)
			is_clicked = False
		ElseIf MouseUp(1) Then
			DrawImage img,x+(w/2)-(ImageWidth(img)/2)-1,y+(h/2)-(ImageHeight(img)/2)
			is_clicked = True
		Else
			Color 255,255,255
			Line x-1,y-1,x+w-1,y-1
			Line x-1,y,x-1,y+h-1
			Color 128,128,128
			Line x-1,y+w,x+w,y+h
			Line x+w,y-1,x+w,y+h-1
			DrawImage img,x+(w/2)-(ImageWidth(img)/2)-1,y+(h/2)-(ImageHeight(img)/2)
			is_clicked = False
		EndIf
	Else
		DrawImage img,x+(w/2)-(ImageWidth(img)/2)-1,y+(h/2)-(ImageHeight(img)/2)
		is_clicked = False	
	EndIf
	Color old_r,old_g,old_b
	Return is_clicked
End Function


Function Inputfield(key,x,y,w,h,returns$,passchar$="") 'by alodnal
	old_r = getRGB(RED)
	old_g = getRGB(GREEN)
	old_b = getRGB(BLUE)
	If w < TextWidth("A") Then w = TextWidth("A")
	If h < TextHeight("A") Then h = TextHeight("A")
	If Len(returns) < 3 Then
		is_activated$ = "0"
		keytime$ = "00"
		blink$ = "00"
		stri$ = ""
	Else
		is_activated$ = Left(returns,1)
		keytime$ = Mid(returns,2,2)
		blink$ = Mid(returns,4,2)
		stri$ = Mid(returns,6,Len(returns)-5)	
	EndIf
	If MouseX() >= x And MouseX() <= x+w And MouseY() >= y And MouseY() <= y+h Then
		If MouseHit(1) Then is_activated = "1": blink = "0"	
	Else
		If MouseHit(1) Then is_activated = "0"	
	EndIf
	If is_activated = "1" Then
		blink = Int(blink) + 1
		For a = 32 To 126
			If key = a Or key = 145 Then
				stri = StrInsert(stri,Len(stri)+1,Chr(key))
				blink = "0"	
			EndIf	
		Next a
		For b = 160 To 255
			If key = 146 Or key = b Then	
				stri = StrInsert(stri,Len(stri)+1,Chr(key))
				blink = "0"	
			EndIf	
		Next b	
		If Len(stri) > 0 Then
			If KeyHit(14) Then	
				stri = StrRemove(stri,Len(stri),1)
				blink = "0"		
			ElseIf KeyDown(14) Then	
				If Int(keytime) < 20 Then keytime = Int(keytime) + 1
				If Int(keytime) >= 20 Then stri = StrRemove(stri,Len(stri),1)
				blink = "0"
			Else
				keytime = "00"			
			EndIf		
		EndIf	
	EndIf
	Color 64,64,64
	Line x-1,y-1,x+w-1,y-1
	Line x-1,y,x-1,y+h-1
	Color 212,208,200
	Line x-1,y+h,x+w,y+h
	Line x+w,y-1,x+w,y+h-1
	Color 128,128,128
	Line x-2,y-2,x+w,y-2
	Line x-2,y-1,x-2,y+h
	Color 255,255,255
	Line x-2,y+h+1,x+w+1,y+h+1
	Line x+w+1,y-2,x+w+1,y+h
	Box x,y,w,h
	Color 0,0,0
	letter_amount = RoundDown(w / TextWidth("A")) - 1
  If passchar$ = "" Then
    Text x+1,y+(h/2)-(TextHeight("A")/2),Right(stri,letter_amount)
  Else
    char_amount = Min( Len(stri), letter_amount )
    Text x+1,y+(h/2)-(TextHeight("A")/2),String(passchar$,char_amount)
  EndIf
  If is_activated = "1" Then
		If Int(blink) < 21 Then
			Line x+TextWidth(Right(stri,letter_amount))+2,y+(h/2)-(TextHeight(stri)/2),x+TextWidth(Right(stri,letter_amount))+2,y+(h/2)+(TextHeight(stri)/2)		
		ElseIf Int(blink) > 39 Then	
			blink = "0"		
		EndIf	
	EndIf
	If Len(keytime) < 2 Then keytime = "0" + keytime
	If Len(blink) < 2 Then blink = "0" + blink	
	Return is_activated + keytime + blink + stri
	Color old_r,old_g,old_b
End Function

Function GetText(returns$)
	Return Mid(returns,6,Len(returns)-5)
End Function

Function SetText(txt$)
	Return "00000" + txt$
End Function


Function Checkbox(txt$,x,y,checked) 'by alodnal
	old_r = getRGB(RED)
	old_g = getRGB(GREEN)
	old_b = getRGB(BLUE)
	is_checked = checked
	Color 64,64,64
	Line x-1,y-1,x+8,y-1
	Line x-1,y,x-1,y+8
	Color 212,208,200
	Line x-1,y+9,x+9,y+9
	Line x+9,y-1,x+9,y+8
	Color 128,128,128
	Line x-2,y-2,x+9,y-2
	Line x-2,y-1,x-2,y+9
	Color 255,255,255
	Line x-2,y+10,x+10,y+10
	Line x+10,y-2,x+10,y+9
	If MouseX() >= x and MouseX() <= x+9 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+9 And MouseDown(1) Then
    Color 212,208,200
    Box x,y,9,9
  ElseIf MouseX() >= x And MouseX() <= x+9 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+9 And MouseUp(1) Then
    Color 255,255,255
    Box x,y,9,9
    If is_checked Then
      is_checked = False
    Else
      is_checked = True
    EndIf
  Else
		Color 255,255,255
		Box x,y,9,9
	EndIf
  Color 0,0,0
  Text x+11+5,y+(9/2)-(TextHeight(txt)/2),txt
  If is_checked Then
    Line x+1,y+5,x+3,y+7
    Line x+1,y+4,x+3,y+6
    Line x+1,y+3,x+3,y+5
		Line x+4,y+4,x+7,y+1
		Line x+4,y+5,x+7,y+2
		Line x+4,y+6,x+7,y+3
  EndIf
	Color old_r,old_g,old_b
	Return is_checked
End Function


Function Radiobutton(stri$,x,y,group,id) 'by cb Programmer
  // Onko tämä nappi valittu
  If checked_radio(group)=id Then is_checked = True
  // Onko nappi disabled, jos ei niin:
  If disabled_radio(group)=False Then
    If MouseX() >= x and MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 And MouseDown(1) Then
      Color 128,128,128
      Circle x,y,12,0
      Color 0,0,0
      Circle x+1,y+1,10,0
      Color 255,255,255
      Line x+10,y+2,x+10,y+3
      Line x+11,y+4,x+11,y+7
      Line x+10,y+8,x+10,y+9
      Line x+8,y+10,x+9,y+10
      Line x+4,y+11,x+7,y+11
      Line x+2,y+10,x+3,y+10
      Color 212,208,200
      Circle x+2,y+2,8,1
      Color 222,222,222
      Line x+10,y+4,x+10,y+7
      Line x+9,y+8,x+9,y+9
      Line x+8,y+9,x+9,y+9
      Line x+4,y+10,x+7,y+10
      Line x+2,y+9,x+3,y+9
      Line x+2,y+8,x+2,y+9
    ElseIf MouseX() >= x And MouseX() <= x+13 And MouseY() >= y And MouseY() <= y+13 And MouseUp(1) Then
      Color 128,128,128
      Circle x,y,12,0
      Color 0,0,0
      Circle x+1,y+1,10,0
      Color 255,255,255
      Line x+10,y+2,x+10,y+3
      Line x+11,y+4,x+11,y+7
      Line x+10,y+8,x+10,y+9
      Line x+8,y+10,x+9,y+10
      Line x+4,y+11,x+7,y+11
      Line x+2,y+10,x+3,y+10
      Circle x+2,y+2,8,1
      Color 222,222,222
      Line x+10,y+4,x+10,y+7
      Line x+9,y+8,x+9,y+9
      Line x+8,y+9,x+9,y+9
      Line x+4,y+10,x+7,y+10
      Line x+2,y+9,x+3,y+9
      Line x+2,y+8,x+2,y+9
      If is_checked = False Then
        is_checked = True
        checked_radio(group)=id
      Else
        is_checked = False
      EndIf
    Else
      Color 128,128,128
      Circle x,y,12,0
      Color 0,0,0
      Circle x+1,y+1,10,0
      Color 255,255,255
      Line x+10,y+2,x+10,y+3
      Line x+11,y+4,x+11,y+7
      Line x+10,y+8,x+10,y+9
      Line x+8,y+10,x+9,y+10
      Line x+4,y+11,x+7,y+11
      Line x+2,y+10,x+3,y+10
      Circle x+2,y+2,8,1
      Color 222,222,222
      Line x+10,y+4,x+10,y+7
      Line x+9,y+8,x+9,y+9
      Line x+8,y+9,x+9,y+9
      Line x+4,y+10,x+7,y+10
      Line x+2,y+9,x+3,y+9
      Line x+2,y+8,x+2,y+9
    EndIf
    
    Color 0,0,0
    Text x+13,y,stri$
    
    If is_checked = True Then
      Color 0,0,0
      Circle x+4,y+4,4,1
      Return True
    Else
      Return False
    EndIf
  // Jos disabled = true
  Else
    Color 173,173,156
    Circle x,y,12,0
    Color 119,107,99
    Circle x+1,y+1,10,0
    Color 255,255,255
    Line x+10,y+2,x+10,y+3
    Line x+11,y+4,x+11,y+7
    Color 231,255,255
    Line x+10,y+8,x+10,y+9
    Line x+8,y+10,x+9,y+10
    Line x+4,y+11,x+7,y+11
    Line x+2,y+10,x+3,y+10
    Color 239,239,222
    Circle x+2,y+2,8,1
    Color 222,222,222
    Line x+10,y+4,x+10,y+7
    Line x+9,y+8,x+9,y+9
    Line x+8,y+9,x+9,y+9
    Line x+4,y+10,x+7,y+10
    Line x+2,y+9,x+3,y+9
    Line x+2,y+8,x+2,y+9
    Color 173,173,156
    Text x+13,y,stri$
  EndIf
End Function

Function DisableRadioGroup(group, state=1)
  disabled_radio(group) = state
End Function

Function CheckRadioButton(group,id)
  checked_radio(group) = id
End FunctionFunction ProgressBar(x, y, bars, value) 'by Bagard
  value = Max(Min(value, 100), 0)
  tot_length = bars * 8 + 1

  // Tausta
  Color 212, 208, 200
  Box x+1, y+1, tot_length-1, 11

  // Tummat viivat
  Color 128, 128, 128
  Line x, y, x+tot_length, y
  Line x, y+1, x, y+11

  // Valkoiset viivat
  Color 255, 255, 255
  Line x, y+12, x+tot_length, y+12
  Line x+tot_length, y, x+tot_length, y+11

  // Palkit
  Color 10, 36, 106
  For i = 0 To RoundDown(bars * (value/100.0))-1
    Box x+2+(i*8), y+2, 6, 9
  Next i

End Function


// LIST BOX


Const ListsNoMax = 100 'Korkeintaan N listaa
Const ListItemsNoMax = 1000 'Korkeintaan N valintaa per lista
Dim ListItems(ListsNoMax,ListItemsNoMax) As String
Dim ListItemsNo(ListsNoMax)
Dim ListSelection(ListsNoMax)
Dim ListScroll(ListsNoMax)
Dim ListActive(ListsNoMax) As Byte
Dim ListSelectChanged(ListsNoMax) As Byte

Function List(id, x,y, w,h, Scrollbar=1, keySelection=1)
	old_r = getRGB(RED)
	old_g = getRGB(GREEN)
	old_b = getRGB(BLUE)
	If w < TextWidth("A") Then w = TextWidth("A")
	If h < TextHeight("A") Then h = TextHeight("A")
  
	Color 64,64,64
	Line x-1,y-1,x+w-1,y-1
	Line x-1,y,x-1,y+h-1
	Color 212,208,200
	Line x-1,y+h,x+w,y+h
	Line x+w,y-1,x+w,y+h-1
	Color 128,128,128
	Line x-2,y-2,x+w,y-2
	Line x-2,y-1,x-2,y+h
	Color 255,255,255
	Line x-2,y+h+1,x+w+1,y+h+1
	Line x+w+1,y-2,x+w+1,y+h
	Box x,y,w,h
  
  If MouseDown(1) Then
    If MouseX()=>x And MouseX()<=x+w And MouseY()=>y And MouseY()<=y+h Then
      If ListActive(id)=False And keySelection Then a=mousemovez() 'pyyhkii hiiren rullan tiedot pois, jottei aktivointi saa listaa rullaamaan hassusti mousemovez
      ListActive(id)=True
      If MouseHit(1) Then
        If Scrollbar=False Or MouseX()<x+w-15 Then
          item = (MouseY()-y)/TextHeight("A")+ListScroll(id)
          SelectListItem(id,item)
          ListSelectChanged(id)=True
        End If
      End If
    Else
      ListActive(id)=False
    End If
  End If
  
  If keySelection And ListActive(id) Then
    If KeyHit(cbkeyup) Then ListSelection(id)=Max(ListSelection(id)-1,1):ListSelectChanged(id)=True
    If KeyHit(cbkeydown) Then ListSelection(id)=Min(ListSelection(id)+1,ListItemsNo(id)):ListSelectChanged(id)=True
    ListScroll(id)=ListScroll(id)-MouseMoveZ()
    ListScroll(id) = Max(Min(ListScroll(id),ListItemsNo(id)-h/TextHeight("A")+1),1)
  End If
  
  ListSelection(id) = Min(Max(ListSelection(id),0),ListItemsNo(id))
  
  If ListSelection(id)=>ListScroll(id) And ListSelection(id)<ListScroll(id)+h/TextHeight("A") Then
    Color cbdarkblue
    yy = y+ (ListSelection(id)-ListScroll(id))*TextHeight("A")
    Box x+1,yy, w-2, TextHeight("A")
  End If
    
  If ListItemsNo(id)>h/TextHeight("A") And Scrollbar Then
    If ListActive(id) And MouseDown(1) And MouseX()=>x+w-15 Then
      Pros# = ((MouseY()-y)*1.0)/h
      ListScroll(id) = Pros *(ListItemsNo(id)-h/TextHeight("A"))+1
      ListScroll(id) = Max(Min(ListScroll(id),ListItemsNo(id)-h/TextHeight("A")+1),1)
    End If
  
    Color 64,64,64
    Box x+w-15,y,15,h, OFF
    Color 212,208,200
    Box x+w-14,y+1,13,h-2,OFF
    Color 212,208,200
    Box x+w-13,y+2,11,h-4
    
    Color cbdark
    Pros# = (ListScroll(id)-1.0)/(ListItemsNo(id)-h/TextHeight("A"))
    yy = y + (h-15)*Pros
    Box x+w-15,yy,15,TextHeight("A")
  End If
  
  ListScroll(id)=Max(Min(ListScroll(id),ListItemsNo(id)-h/TextHeight("A")+1),1)

  Color 0,0,0
  MinItem=max(ListScroll(id),1)
  MaxItem=min(ListScroll(id)+h/TextHeight("A")-1,ListItemsNo(id))
  For i = MinItem To MaxItem
    yy=y+TextHeight("A")*(i-ListScroll(id))
    Text x+2,yy, ListItems(id,i)
  Next i
  
  Color old_r,old_g,old_b
End Function

Function SelectListItem(id,item)
  ListSelection(id)=item
End Function

Function SelectListItemString(id,item$)
  For i = 1 To ListItemsNo(id)
    If ListItems(id,i)=item Then
      ListSelection(id)=i
      Return True
    End If
  Next i
  Return False
End Function

Function AddListItem(id, item$, selection=0)
  If ListItemsNo(id)=ListItemsNoMax Then Return False
  ListItemsNo(id)=ListItemsNo(id)+1
  ListItems(id,ListItemsNo(id))=item
  If selection Then
    ListSelection(id)=ListItemsNo(id) : ListSelectChanged(id)=True
    ListScroll(id) = Max(ListScroll(id),ListSelection(id))
  End If
  Return ListItemsNo(id)
End Function

Function DeleteListItem(id, item)
  If item=0 Then Return False
  For i = item To ListItemsNo(id)
    If i<ListItemsNo(id) Then ListItems(id,i)=ListItems(id,i+1) Else ListItems(id,i)=""
  Next i
  ListItemsNo(id) = ListItemsNo(id)-1
End Function

Function DeleteListItemString(id, itemString$)
  For i = 1 To ListItemsNo(id)
    If ListItems(id,i)=itemString Then
      item=i
      Exit
    End If
  Next i
  If item=0 Then Return False
  For i = item To ListItemsNo(id)
    If i<ListItemsNo(id) Then ListItems(id,i)=ListItems(id,i+1) Else ListItems(id,i)=""
  Next i
  ListItemsNo(id) = ListItemsNo(id)-1
  Return True
End Function

Function FormatList(id)
  For i = 1 To ListItemsNo(id)
    ListItems(id,i)=""
  Next i
  ListItemsNo(id)=0
  ListSelectionChanged(id)=False
  ListSelection(id)=0
End Function

Function ChangeListItem(id,item,NewItem$)
  ListItems(id,item) = NewItem
End Function

Function ChangeListItemString(id,item$,NewItem$)
  For i = 1 To ListItemsNo(id)
    If ListItems(id,i)=item Then
      ListItems(id,i) = NewItem
      Return True
    End If
  Next i
  Return False
End Function

Function GetListSelection(id)
  Return ListItems(id,ListSelection(id))
End Function

Function ListSelectionChanged(id)
  If ListSelectChanged(id) Then
    ListSelectChanged(id)=False
    Return True
  Else
    Return False
  End If
End Function

Function SortList(id,sortType=0)
  //sortType: 0: Nouseva aakkosjärjestys; 1: Laskeva aakkosjärjestys
  
  For i = 1 To ListItemsNo(id)
    iItem$ = ListItems(id,i)
    For j = i+1 To ListItemsNo(id)
      jItem$ = ListItems(id,j)
      If jItem<iItem And sortType=0 Then
        ListItems(id,i)=jItem
        ListItems(id,j)=iItem
        iItem=jItem
      ElseIf jItem>iItem And sortType=1 Then
        ListItems(id,i)=jItem
        ListItems(id,j)=iItem
        iItem=jItem
      End If
    Next j
  Next i
End Function


cheeshelmet.jr
Member
Posts: 75
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:59 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by cheeshelmet.jr » Thu Sep 04, 2008 4:04 pm

koodari299 wrote:mikäs koodissani mättää?, aina kun tankin panos osuu seinään tai, pillbox:in panos tankkiin niin tulee mav. :?: :?:

Code: Select all

Code.....
No kun panos osuu seinään niin se poistetaan ja siirrytään katsomaan samaa panosta mikä poistettiin ja silloin tulee MAV eli sinun pitää poistua silmukasta tai sitten vain tarkistaa ajoissa onko pati poistettu jo ennen seuraavaa poistoa jos on niin sitten hypätään loput yli

koodari299
Newcomer
Posts: 9
Joined: Mon Aug 25, 2008 2:39 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodari299 » Thu Sep 04, 2008 5:33 pm

siis exit komennolla? :?:

moi

Re: Tyhmät kysymykset

Post by moi » Thu Sep 04, 2008 8:15 pm

KillBurn wrote:Tyypit käyttöön.Kun painat sitä nappia niin luot uuden objectin.Katso manuaalista typet.
Miksi heittä MaVIA?
tässä nou mahdollisesti maviin vaikuttavat kohdat:

Code: Select all

Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
Field li

EndType


If KeyDown(cbkeyr) And konekäynnissä=1
  
    newhavu.li= New(puut)
    newhavu\li=CloneObject(havut)
    CloneObjectPosition newhavu\li,koura
    CloneObjectOrientation newhavu\li,koura
  
  
  
    
  EndIf

cheeshelmet.jr
Member
Posts: 75
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:59 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by cheeshelmet.jr » Thu Sep 04, 2008 8:32 pm

koodari299 wrote:siis exit komennolla? :?:
No yksin kertaisesti vaikkanäin

Code: Select all

    For vluoti.vAMMUS = Each vAMMUS
    Poistettu=False 
      MoveObject vluoti\vobj,6
      If GetMap(2,ObjectX(vluoti\vobj),ObjectY(vluoti\vobj)) Then'jos luoti on päällekkäin ukon kanssa tai kartan kanssa...
            
        DeleteObject vluoti\vobj 'poista objekti
        Delete vluoti 'poista luoti kokonaan
        Poistettu=True 
      EndIf    
    Next vluoti
    If Poistettu=False Then 
      If ObjectsOverlap(luoti\obj,pbox1) Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    EndIf 
    Next luoti

User avatar
Alligaattori
Active Member
Posts: 135
Joined: Fri Mar 07, 2008 9:49 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Alligaattori » Thu Sep 04, 2008 9:11 pm

moi wrote:
KillBurn wrote:Tyypit käyttöön.Kun painat sitä nappia niin luot uuden objectin.Katso manuaalista typet.
Miksi heittä MaVIA?
tässä nou mahdollisesti maviin vaikuttavat kohdat:

Code: Select all

Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
Field li

EndType


If KeyDown(cbkeyr) And konekäynnissä=1
  
    newhavu.li= New(puut)
    newhavu\li=CloneObject(havut)
    CloneObjectPosition newhavu\li,koura
    CloneObjectOrientation newhavu\li,koura
  
  
  
    
  EndIf
Laita newhavu.puut=new(puut). Jos tämä on koko koodisi, objektit koura ja havut täytyy olla olemassa. Muuten tulee mav.

moi

Re: Tyhmät kysymykset

Post by moi » Thu Sep 04, 2008 9:44 pm

bool cppNerd=!false; wrote:
moi wrote:
KillBurn wrote:Tyypit käyttöön.Kun painat sitä nappia niin luot uuden objectin.Katso manuaalista typet.
Miksi heittä MaVIA?
tässä nou mahdollisesti maviin vaikuttavat kohdat:

Code: Select all

Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
Field li

EndType


If KeyDown(cbkeyr) And konekäynnissä=1
  
    newhavu.li= New(puut)
    newhavu\li=CloneObject(havut)
    CloneObjectPosition newhavu\li,koura
    CloneObjectOrientation newhavu\li,koura
  
  
  
    
  EndIf
Laita newhavu.puut=new(puut). Jos tämä on koko koodisi, objektit koura ja havut täytyy olla olemassa. Muuten tulee mav.
Mav silti. Tässä koko koodi (koitettu värkätä esimerkkikoodeista ja ongelmista jotain)

Code: Select all

FrameLimit 40
SCREEN 800,600
Smooth2D ON

Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
Field li

EndType
map= LoadMap("Media\metä.til","Media\tile.bmp")
PlayObject map,0,0,0.5

saha=LoadSound ("media/sahaus.wav")
havut = LoadObject  ("Media\alusta.bmp",72)
puu=LoadObject("media\kuusi.bmp")
puu2=LoadObject("media\koivu.bmp")
kuorkki= LoadObject  ("media/kuorkki.bmp",72)
koura = LoadObject   ("media/koura.bmp",72)
alaosa = LoadObject  ("Media\alusta.bmp",72)
yläosa = LoadObject  ("Media\ylä.bmp",72)
pikkupuomi=LoadObject ("media/pikkupuomi.bmp",72)
puomi=LoadObject   ("media/puomi.bmp",72)
kone=LoadSound    ("media/006.wav")
käynnistys=LoadSound ("media/002.wav")
näyttö=LoadImage   ("media/näyttö.bmp")
kanto=LoadObject   ("media/kanto.bmp",72)
tankki=LoadObject   ("media/pö.bmp",72)
'puut
puu=LoadObject("media\kuusi.bmp")
puu2=LoadObject("media\koivu.bmp")
ukko1= LoadObject ("media/taka.bmp",72)
ukko2= LoadObject ("media/nokka.bmp",72)
pölli =LoadObject("media/pölli.bmp",72)
pääpuomi = LoadObject ("media/puomi2.bmp",72)
jatkopuomi=LoadObject ("media/pikkupuomi.bmp",72)
koura2 = LoadObject("media/koura2.bmp",72)
'Tehdään puut'''''''
For i=1 To 500'sata puuta
    newpuu.puut= New(puut)
    newpuu\id=Rand(1,2)
    If newpuu\id=1 Then
      newpuu\obj=CloneObject(puu)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=100'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-1400,-400),Rand(-1070,-600)'arvotaan puun paikka
    EndIf
    If newpuu\id=2 Then
      newpuu\obj=CloneObject(puu2)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=150'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-1400,-400),Rand(-1070,-600)'arvotaan puun paikka
    EndIf
Next i  

For i=1 To 1500'sata puuta
    newpuu.puut= New(puut)
    newpuu\id=Rand(1,2)
    If newpuu\id=1 Then
      newpuu\obj=CloneObject(puu)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=100'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-3400,-2300),Rand(-2500,-830)'arvotaan puun paikka
    EndIf
    If newpuu\id=2 Then
      newpuu\obj=CloneObject(puu2)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=150'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-3400,-2300),Rand(-2500,-830)'arvotaan puun paikka
    EndIf
Next i  

For i=1 To 1500'sata puuta
    newpuu.puut= New(puut)
    newpuu\id=Rand(1,2)
    If newpuu\id=1 Then
      newpuu\obj=CloneObject(puu)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=100'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-2300,-1600),Rand(-2070,-1000)'arvotaan puun paikka
    EndIf
    If newpuu\id=2 Then
      newpuu\obj=CloneObject(puu2)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=150'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-2300,-1600),Rand(-2070,-1000)'arvotaan puun paikka
    EndIf
Next i  

'muuttujat
koura5=0
lavalla = 0 'onko moto lavetilla
konekäynnissä = 0 'tarkastetaan onko moto käynnissä?
puomi_paikka2 = 0
  kulma2# = 0.0 
  puomi_paikka = 0
  kulma# = 0.0 
 
puita=0
polttoaine=25
tunnit=1

ukko = 1
kamera = 1
lavalla2 = 0


RotateObject ukko1,0
RotateObject ukko2,180

PositionObject ukko2,50,-50
PositionObject ukko1,-50,50

SetupCollision ukko1,ukko2,2,2,2
SetupCollision ukko2,ukko1,2,2,2


Repeat
 If KeyHit(cbkey1) Then kamera = 1
 If KeyHit(cbkey2) Then kamera = 2
 If KeyHit(cbkeyspace) Then PlaySound käynnistys
 If KeyHit(cbkeyr) Then PlaySound saha
 
DrawGame
For ipuu.puut= Each puut
  If ObjectsOverlap (koura,ipuu\obj) And KeyDown (cbkeyr) Then ipuu\hp-10
  If ipuu\hp<0 Then 'jos hp loppuu niin poistetaan puu
    kaadetut+1
    PaintObject ipuu\obj, pölli
    
    
  EndIf
Next ipuu


  If Distance2(ukko2,ukko1)>9000 Then
   MoveObject ukko1,3
   Else
   PointObject ukko1,ukko2
   MoveObject ukko1,4
  EndIf  


If KeyDown(cbkeyr) And konekäynnissä=1
  
    newhavu.puut=New(puut)
    newhavu\li=CloneObject(havut)
    CloneObjectPosition newhavu\li,koura
    CloneObjectOrientation newhavu\li,koura
  
  
  
    
  EndIfIf Timer()>record+2200 Then 
  PlaySound kone
  polttoaine-0,1
  tunnit+0,1 
    record=Timer()
    
  EndIf
  


If polttoaine=<0 Then konekäynnissä=0 

 If KeyHit(cbkeyn) Then koura5= 0
  If KeyHit(cbkeym) Then koura5 = 1

 If KeyHit(cbkey1) Then kamera = 1
 If KeyHit(cbkey2) Then kamera = 2
  If KeyHit(cbkey3) Then kamera = 3

 If KeyDown(cbKeyj) Then TurnObject ukko2,5
  If KeyDown(cbKeyl) Then TurnObject ukko2,-5
  If KeyDown(cbKeyi) Then MoveObject ukko2,2
  If KeyDown(cbKeyk) Then MoveObject ukko2,-2
 If lavalla = 0 Then TurnObject koura2, (KeyDown(71)-KeyDown(73))*1

If lavalla2 = 0 Then kulma2 = WrapAngle( kulma2 + (KeyDown(75)-KeyDown(77)*2) )
If lavalla2 = 0 then puomi_paikka2 = puomi_paikka2 + (KeyDown(76)-KeyDown(72)*2 )

If ObjectsOverlap (alaosa, tankki) And KeyDown(cbkeyz) Then polttoaine+1
If ObjectsOverlap (koura2, puu2) And KeyDown(cbkeyu) Then CloneObjectPosition pölli, koura2 
If ObjectsOverlap (koura2, puu2) And KeyDown(cbkeyu) Then CloneObjectOrientation pölli, koura2 

If lavalla = 0 And KeyDown(cbkeyf) And KeyDown(cbkeyf) Then TurnObject kuorkki,2
If lavalla = 0  And KeyDown(cbkeyh) And KeyDown(cbkeyh) Then TurnObject kuorkki,-2
If lavalla = 0  And KeyDown(cbkeyt)And KeyDown(cbkeyt) Then MoveObject kuorkki,-5
If lavalla = 0  And KeyDown(cbkeyg) Then MoveObject kuorkki,5 

If lavalla = 1 And KeyDown(cbkeyf) And KeyDown(cbkeyf) Then TurnObject kuorkki,2
If lavalla = 1  And KeyDown(cbkeyh) And KeyDown(cbkeyh) Then TurnObject kuorkki,-2
If lavalla = 1  And KeyDown(cbkeyt)And KeyDown(cbkeyt) Then MoveObject kuorkki,-5
If lavalla = 1  And KeyDown(cbkeyg) Then MoveObject kuorkki,5 


If KeyHit( CbKey4 ) Then lavalla = 0
If KeyHit( CbKey5 ) Then lavalla = 1
If KeyHit( CbKey6 ) Then lavalla2 = 0
If KeyHit( CbKey7 ) Then lavalla2 = 1
If KeyHit( CbKeyspace ) Then konekäynnissä = 1 'välilyönnistä käynnistyy


If KeyDown(209) Then CloneObjectPosition puu2, ukko1
If KeyDown(211) Then CloneObjectOrientation puu2, ukko1


If lavalla=1 Then CloneObjectPosition alaosa, kuorkki 
If lavalla=1 Then CloneObjectOrientation alaosa, kuorkki

If lavalla2=1 Then CloneObjectPosition ukko2, kuorkki 
If lavalla2=1 Then CloneObjectOrientation ukko2, kuorkki
If lavalla2=1 Then CloneObjectPosition ukko1, kuorkki 
If lavalla2=1 Then CloneObjectOrientation ukko1, kuorkki

If lavalla = 0 Then MoveObject alaosa, (KeyDown(cbkeys)-KeyDown(cbkeyw))*2
 If lavalla = 0 Then TurnObject alaosa, (KeyDown(cbkeya)-KeyDown(cbkeyd))*1
 If lavalla = 0 Then TurnObject koura, (KeyDown(cbkeyq)-KeyDown(cbkeye))*1
 If lavalla = 0 Then kulma = WrapAngle( kulma + (KeyDown(203)-KeyDown(205)*2) )
 If lavalla = 0 Then puomi_paikka = puomi_paikka + (DownKey()-UpKey())

 If konekäynnissä = 1 Then MoveObject alaosa, (KeyDown(cbkeys)-KeyDown(cbkeyw))*1
 If konekäynnissä = 1 Then TurnObject alaosa, (KeyDown(cbkeya)-KeyDown(cbkeyd))*1
 If konekäynnissä = 1 Then TurnObject koura, (KeyDown(cbkeyq)-KeyDown(cbkeye))*1
 If konekäynnissä = 1 Then kulma = WrapAngle( kulma + (KeyDown(203)-KeyDown(205)*2) )
 If konekäynnissä = 1 Then puomi_paikka = puomi_paikka + (DownKey()-UpKey())If kamera = 1 Then CloneCameraPosition alaosa
If kamera = 2 Then CloneCameraPosition ukko2
If kamera = 3 Then CloneCameraPosition kuorkki

If koura5 = 1 Then CloneObjectPosition pölli, koura2
If koura5 = 1 Then CloneObjectOrientation pölli, koura2

CloneObjectPosition pääpuomi, ukko2
CloneObjectOrientation pääpuomi, ukko2
TurnObject pääpuomi, kulma2

CloneObjectPosition jatkopuomi, pääpuomi 
CloneObjectOrientation jatkopuomi, pääpuomi
MoveObject jatkopuomi, puomi_paikka2
CloneObjectPosition koura2,jatkopuomi


   CloneObjectOrientation tankki, kuorkki
   CloneObjectPosition tankki, kuorkki
 
   CloneObjectPosition koura,pikkupuomi 
   
   CloneObjectOrientation pikkupuomi, yläosa
   CloneObjectPosition pikkupuomi,yläosa 
   CloneObjectOrientation puomi, yläosa
   CloneObjectPosition puomi,yläosa 
   CloneObjectPosition yläosa, alaosa
   CloneObjectOrientation yläosa, alaosa
   MoveObject pikkupuomi, puomi_paikka
   TurnObject yläosa, kulma
 
 

DrawGame

DrawImage näyttö,20,475 'tehdään moton tietokoneen näyttö

Color cbblack 

If konekäynnissä = 1 Then Text 432,492,"Polttoaine:"
 If konekäynnissä = 1 Then Text 392,543,FPS() 
 If konekäynnissä = 1 Then Text 352,543, "FPS"
 If konekäynnissä = 1 Then Text 462,543,Time()
 If konekäynnissä = 1 Then Text 432,543,"KLO:"
 If konekäynnissä = 1 Then Text 347,565,"Puita kaadettu:"
 If konekäynnissä = 1 Then Text 467,565,+kaadetut
If konekäynnissä = 1 Then Text 432,505,polttoaine
If konekäynnissä = 1 Then Text 432,520,"Tunnit:"
If konekäynnissä = 1 Then Text 487,520,tunnit

DrawScreen 

Forever

Lisäksi mulla sama ongelma kun yhellä toisellakin, et pitäis saaha nuo "kaadetut" puut kanssa toimimaan niikuin muut objektit että niitä voi komentaa.
Olisin kiitollinen jos joku auttais

User avatar
Ruuttu
Devoted Member
Posts: 687
Joined: Thu Aug 30, 2007 5:11 pm
Location: Finland, Sipoo

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ruuttu » Fri Sep 05, 2008 7:37 pm

Jos minulla on "kiikkulauta", jota voi käännellä hiirellä, ja pallo tuon kiikkulaudan päällä, niin miten voisin suht helposti ja melkein realistisesti laskea pallon liikehdinnät? Eli kaikenmaailman ilmanvastuksia ja newtoneita ei tarvitse ottaa huomioon, kunhan se pallo valuisi vinoa kiikkua pitkin alas jne, ja jos kiikku kääntyy nopeasti niin pallo lähtee lentoon jne.

Onko mitään sen tapaistakaan mahdollista koodata "yksinkertaisesti" ?

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Fri Sep 05, 2008 8:33 pm

Vaikea sanoa, kun en osaa fysiikkaa. Pallon ja sen kiikun törmäyksen tarkistamiseen tarvitset kuitenkin SPuntten koodistoa: viewtopic.php?f=12&t=574
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

Locked