Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Tue Aug 12, 2008 9:24 pm

Sepi wrote:Onko cb:llä mahdollista tehdä MakeErrorin tyylistä "erroria", joka ei kuitenkaan sulje ohjelmaa?
CBFunilla onnistuu viestilaatikon teko, joka ei sulje ohjelmaa. Kyseinen DLL löytyy haulla.

EDIT: viewtopic.php?f=12&t=293
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
Dande
Active Member
Posts: 193
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:30 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Dande » Tue Aug 12, 2008 9:45 pm

Sepi wrote:Onko cb:llä mahdollista tehdä MakeErrorin tyylistä "erroria", joka ei kuitenkaan sulje ohjelmaa?
Tarvitset CB SDK:n tai vaihtoehtoisesti pelkän cbApin, joka on Marcoderin tekemä DLL-kirjasto CB:lle. Sitten voit vain komentaa tyyliin

Code: Select all

Include "cbAPI.cb"

MessageBox("Virhe tapahtui", "Virhe!")
Print "Ohjelma jatkuu"
WaitKey
Tai mikäli sen ei tarvitse olla PopUp, niin voit tehdä jotakin tyyliin

Code: Select all

Function Error(msg$)
  Repeat
    Color 255,0,0
    DrawGame
    Box 0,0,ScreenWidth(),ScreenHeight()
    Color 255,128,128
    txtLen=TextWidth(msg)
    Box ScreenWidth()/2-TextWidth(msg)/2-8,ScreenHeight()/2-TextHeight(msg)/2-4,TextWidth(msg)+16,TextHeight(msg)+8
    Color 0,0,0
    CenterText ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2,msg$,2
    DrawScreen
  Until KeyHit(28)
EndFunction

Error("Tälläinen oma virhe. Paina Enteriä jatkaaksesi")
Print "Ohjelma jatkuu"
WaitKey

User avatar
MikkoK
Devoted Member
Posts: 813
Joined: Thu Jun 05, 2008 2:13 pm
Location: City 17

Re: Tyhmät kysymykset

Post by MikkoK » Wed Aug 13, 2008 6:26 pm

Öhm miten tehtäs cb:llä merkkigrafiikkapeli... Meinaan en oo saanu mitään selkoa. Jossain näin jonkinmoisen jutun että ladattiin kartta .txt tiedostosta täällä foorumeilla näin sen mutta en tiedä oliko se tekstigrafiikkaa.

Code: Select all

#aha. @ IRCNet
<Grandi> Voit laittaa jo valmiiks hailaittiin "Amis-Mikko", koska alan kutsua sua sillä nimellä.

User avatar
TheDuck
Devoted Member
Posts: 632
Joined: Sun Aug 26, 2007 3:51 pm
Location: C:\Program Files\Tuusula\

Re: Tyhmät kysymykset

Post by TheDuck » Wed Aug 13, 2008 8:48 pm

Tein joskus DuckMapSysteemin joka on merkkigrafiikkapelimoottori tai joku vastaava jossa grafiikkana on merkkejä :P Pienellä virityksellä saa kartat samaan filuun.
DuckMapSystem.rar
(2.21 KiB) Downloaded 150 times
EDIT:

Tukee normaali-, hit- ja datakerroksia. Ja vähän joustamaton :S

^^

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by esa94 » Wed Aug 13, 2008 9:47 pm

Vähän prik. Ja alkuperäisessä versiossahan se npc tuntui olevan joka kentässä, mutta näkymättömänä, eikö? :D

Metsuri
Newcomer
Posts: 15
Joined: Thu Aug 14, 2008 9:34 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Metsuri » Sat Aug 16, 2008 3:52 pm

Mitenkäs mä saisin tehtyä runko ohjauksen kuormatraktoriin?Jotenkin seuraavasti: Etuosan ja takaosan kulma esim jyrkentyy kun painaa a ja loivenee kun painaa d. Ja sen takaosan pitäs tietysti osottaa sen etuosan taakse eikä keskelle.
Katsokaa tämä http://www.youtube.com/watch?v=2LqCGrKB ... re=related niin saatte vähän käsitystä miten ajokone kääntyy.

Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jonhu » Sat Aug 16, 2008 3:59 pm

Koulun alku vähän hidastanut projektiani.. Tässä pieni ongelma, että en saa erinäköisiä tyyppejä ampumaan erillailla.. "Guy" tyypin pitäisi pyöriä ympyrää ja ampua, jos vastustaja on lähellä, ja "soldier":in tähdätä kohdetta ja ampua.. Saan vain molemmat tekemään samaa...

Code: Select all

menu:
SCREEN 1000,800
  FrameLimit 40 'rajoita nopeutta
  Type AMMUS
    Field objec%
    Field elos%
  End Type

  Type VIHU
    Field obj%
    Field veri%
    Field elossa%
  End Typearial_big = LoadFont("Arial",ScreenWidth()/15,ON,OFF,ON)
Repeat
  SetFont arial_big
  If TextBut(ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2-50,"Aloita peli",cbDarkRed,cbRed) Then Goto Peli
  //TextBut(200,125,"Lataa",cbDarkRed,cbRed,cbDark,1)
  If TextBut(ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2+50,"Lopeta",cbDarkRed,cbRed) Then End
  DrawScreen
Until EscapeKey()

Function TextBut(x,y,txt$,r1,g1,b1,r2,g2,b2,r3=0,g3=0,b3=0,disabled = 0)
r=getRGB(RED)
g=getRGB(GREEN)
b=getRGB(BLUE)
x2=x-TextWidth(txt$)/2
y2=y-TextHeight(txt$)/2
If MouseX()>x2-1 And MouseX()<(x2+TextWidth(txt$))+1 And MouseY()>y2-1 And MouseY()<(y2+TextHeight(txt$))+1 And disabled = 0 Then
Color r2,g2,b2
gi=1
Else
Color r1,g1,b1
EndIf
If disabled Then Color r3,g3,b3
CenterText x,y,txt$,2
If gi And MouseHit(1) Then Return 1
EndFunctionpeli:
  viihuja=2  //kuinka montaa sorttia vihollisia
  dead=OFF
  lvl=1
  DeleteFont arial_big
  kartta = LoadMap("Media\race2.til","Media\tileset.bmp")
  car = LoadObject("Media\car2.bmp", 72)
  ääniAmmu = LoadSound ("media\Blaster.wav")
  huuto = LoadSound ("media\scream1.wav")
  pati=LoadObject("media\bullet.bmp")
  SetupCollision car, kartta, 1, 4, 2
  
  Dim AMMUS_ELOSSA(100) 
  Dim AMMUS_OBJ(100)  
  Dim AMMUS_ELOSSA2(100) 
  Dim AMMUS_OBJ2(100) 
  Dim merk(100)
  
  music=ON
  
peli2: 

   
  autojenkäännösnopeus = 5
  ShowObject pati,OFF
 
  For a=1 To lvl*5
    vihumäärä=vihumäärä+1
  Next a
  aa=vihumäärä
  
  For ooo=1 To viihuja
    If ooo=1  
      cloonattava_vihu=LoadObject("media\guy.bmp",72)
      cloonattava_veri=LoadObject("media\blood+bones23.png")
      merk(ooo)=1
    ElseIf ooo=2   
      cloonattava_vihu=LoadObject("media\soldier.bmp")
      cloonattava_veri=LoadObject("media\blood+bones.png")
      merk(ooo)=2
    Else
      cloonattava_vihu=LoadObject("media\target.bmp")
      cloonattava_veri=LoadObject("media\blood+bones.png")
      merk(ooo)=3
    EndIf
    ShowObject cloonattava_vihu,OFF
    ShowObject cloonattava_veri,OFF
    
    For i=1 To aa //- dead * osumat 'ei miinusteta mitään jos ei olla kuolleita
      positionx=Rand(-300,300)
      positiony=Rand(-300,300)
      maara.VIHU = New(VIHU)
      maara\obj=CloneObject(cloonattava_vihu)
      maara\veri=CloneObject(cloonattava_veri)
      PositionObject maara\obj, positionx,positiony
      SetupCollision maara\obj, kartta,1,4,2
      TurnObject maara\obj, Rand (0,360)   
      ShowObject maara\veri,OFF
      maara\elossa=1
      vihumäärä=vihumäärä+1  
    Next i
  Next ooo
  
  hp_car1=200
  vauhti#=1

  Repeat
    //LIIKKUMINEN
    If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject car,autojenkäännösnopeus
    If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject car,-autojenkäännösnopeus
    // If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject car, vauhti#
    // If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject car,-vauhti#
    CloneCameraPosition car
    //KIIHTYYYS
    If vauhti#<10 And KeyDown(cbkeyw) Then
      If Timer()>record+300 Then
        vauhti#=vauhti#+1
        record=Timer()
      EndIf 'liikuta autoa
    Else 
      vauhti#=vauhti#-1
      If vauhti#<0.5 Then vauhti#=0 
    EndIf
  
    MoveObject car, vauhti#
    
    If CountCollisions(car) Then
      If Timer()>recorde+100 Then
        vauhti#=vauhti#-0.5
        recorde=TIMER()
      EndIf
    EndIf
    
    ////TEKOÄLY LIIKKUMINEN
    For ooo=1 To viihuja
    
        For maara.VIHU=Each VIHU
          MoveObject maara\obj,Rand(0.5,2)
          If CountCollisions(maara\obj) Then TurnObject maara\obj, Rand (0,16)
          If ObjectsOverlap(car,maara\obj) Then
            // ObjectOrder maara\obj2,-1 
            ObjectOrder maara\obj,-1 
            ObjectOrder kartta,-1 
            vauhti#=vauhti#-0.25
            If vauhti#<0.5 Then vauhti#=0 
            MoveObject maara\obj,0   
            If maara\elossa=1 Then tapot=tapot+1
            maara\elossa=0
            //PlaySound huuto, 50
            ShowObject maara\obj,OFF
            If ooo=1 
              ShowObject maara\veri,ON
              ObjectOrder maara\veri,-1 
              ObjectOrder kartta,-1 
              PositionObject maara\veri, ObjectX(maara\obj),ObjectY(maara\obj)
            Else
              ShowObject maara\veri,ON
              ObjectOrder maara\veri,-1 
              ObjectOrder kartta,-1 
              PositionObject maara\veri, ObjectX(maara\obj),ObjectY(maara\obj)
            EndIf
          EndIf
        Next maara
     
    
    
    ////TEKOÄLY  AMPUMINEN

    For maara.VIHU=Each VIHU
     If maara\elossa=1 Then 
        ammutaanko=Rand (1,3)
        If ammutaanko =1 Then
          If (0<(GetAngle (ObjectX(maara\obj),ObjectY(maara\obj),ObjectX(car),ObjectY(car)))<45) Then //Or (GetAngle (ObjectX(maara\obj),ObjectY(maara\obj),ObjectX(car),ObjectY(car))>315) Then
            If (Distance2 (maara\obj, car) < 200) Then
              If ObjectSight(maara\obj,car) Then
              //////////////////ONGELMAKOHTA///////////////
              //////////////////ONGELMAKOHTA///////////////
              //////////////////ONGELMAKOHTA///////////////
                If ooo=1 
                  TurnObject maara\obj,10 'jos vihu on tyyppiä 1
                ElseIf ooo=2
                  PointObject maara\obj,car 'jos vihu on tyyppiä 2
                Else
                  TurnObject maara\obj,5 'jos vihu on muuta kuin 1 tai 2
                EndIf
                If reload=0 Then 
                   Gosub LisääAmmus //(pati)
                   PlaySound ääniAmmu,50
                   MoveObject maara\obj,0.3
                EndIf
              EndIf
            EndIf
          EndIf
        EndIf
      EndIf
    Next maara

    Next ooo 

    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    Gosub PäivitäAmmukset
    DrawGame
    
    Text 10,10,"nopeus:"+vauhti#
    Text 10,42,"Tapot:"+tapot+" / "+vihumäärä
    energybar(HP_car1,damage)
    
    Musa(music)   
    

    If MouseX()< 930 And MouseX()> 900 And MouseY()<21 And MouseY()>5 Then
     If MouseDown(1) Then
       Music=ON
     EndIf
    EndIf
    If MouseX()< 960 And MouseX()> 930 And MouseY()<21 And MouseY()>5 Then
     If MouseDown(1) Then
       Music=OFF
     EndIf
    EndIf
    Color cbwhite
    DrawScreen
    
    If tapot=vihumäärä Then
      dead=ON
      If dead=ON Then
        For maara.VIHU = Each VIHU
          DeleteObject maara\veri
          Delete maara
        Next maara
        vihumäärä=0
        tapot=0
        dead=OFF
      EndIf
      ShowObject kartta, OFF
      ShowObject car, OFF
      lvl=lvl+1
      valikko(arial_big)
      damage=0
      ShowObject kartta, ON
      ShowObject car, ON
      Goto peli2
    EndIf
   If music=ON Then
   If SoundPlaying(musaa)=0 Then 
    musaa = PlaySound ("Media\SK_Battle2.mp3")
    If Rand(1,2)=1 Then 
      SetSound musaa,0,100,-100 'vasen kajari
    Else
      SetSound musaa,0,100,100 'oikea kajari
    EndIf
  EndIf
  EndIf
  If music=OFF Then StopSound musaa

  //Goto aaaaaa
  Until EscapeKey()
Return

Function valikko(arial_big)
  Repeat
    Color cbwhite
    CenterText ScreenWidth()/2,ScreenHeight()/2,"SEURAAVA TASO -->"
    If KeyDown(28) Then Return 2
    If MouseHit(1) Then Return 2
    DrawScreen
  Until EscapeKey()
EndFunction


LisääAmmus:
For mara.VIHU=Each VIHU
  For i=1 To 100
    If AMMUS_ELOSSA(i)=OFF Then
      AMMUS_ELOSSA(i)=ON
      AMMUS_OBJ(i)=CloneObject(pati)
      
      CloneObjectPosition AMMUS_OBJ(i),maara\obj
      CloneObjectOrientation AMMUS_OBJ(i),maara\obj
      reload=8'aseen lataus
      
      Exit
    EndIf
  Next i
Next mara 
Return 

PäivitäAmmukset:
 For maara.VIHU=Each VIHU
  For i=1 To 100
    If AMMUS_ELOSSA(i) Then
      MoveObject AMMUS_OBJ(i),1
      If ObjectsOverlap(AMMUS_OBJ(i),car) Or ObjectsOverlap(car,AMMUS_OBJ(i))
        damage=damage+1
      EndIf
      If (GetMap(2, ObjectX(AMMUS_OBJ(i)), ObjectY(AMMUS_OBJ(i))) <> 0) Or ObjectsOverlap(AMMUS_OBJ(i),car) Or ObjectsOverlap(car,AMMUS_OBJ(i)) Then
        DeleteObject AMMUS_OBJ(i)
        AMMUS_ELOSSA(i)=OFF
      EndIf
    EndIf
  Next i
  Next maara  
Return 


Function energybar (HP_car1,damage)
    Color cbred
    Box 10,25,200,15,0
    Box 10,25,HP_car1-damage,15,1
    Color cbwhite
    Text 10,25,"DAMAGE:"
EndFunction

Function musa(music)
   Color cborange
   CenterText 880,6,"Musa:"
   If Music=ON 
    Color cbred
   Else 
    Color cborange
   EndIf
   Box 900,5,30,16,OFF
   Text 905,6,"ON"
   If Music=OFF
    Color cbred
   Else 
    Color cborange
   EndIf
   Box 930,5,30,16,OFF
   Text 932,6,"OFF"
EndFunction  

Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)

mato1223
Member
Posts: 69
Joined: Sat Aug 16, 2008 12:04 pm
Location: Rääkkylä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by mato1223 » Sat Aug 16, 2008 4:57 pm

Mulla ois tyhmä kysymys... Miten saan tehtyä tasohyppelyyn kentän???

lukutoukka
Active Member
Posts: 111
Joined: Fri Jun 13, 2008 9:06 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by lukutoukka » Sat Aug 16, 2008 5:29 pm

Tyhmä kysyms, eli mitenkäs saa taulukon tiedot functioon?

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Aug 16, 2008 5:39 pm

lukutoukka wrote:Tyhmä kysyms, eli mitenkäs saa taulukon tiedot functioon?
Parametriksi ei saa, täytyy käyttää globaaleja. PS. Se on funktio, ei functio ;)

EDIT: Ainiin CB:n taulukot tosiaan ovat globaaleja automaagisesti :D
Last edited by Koodiapina on Sat Aug 16, 2008 5:43 pm, edited 2 times in total.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
Dande
Active Member
Posts: 193
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:30 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Dande » Sat Aug 16, 2008 5:42 pm

lukutoukka wrote:Tyhmä kysyms, eli mitenkäs saa taulukon tiedot functioon?
CoolBasicissä kaikki taulukot ovat globaaleja, joten senkus vain käytät taulukoita.
Mutta jos kysyt miten niitä välitetään funktion parametreinä, niin vastaus on: ei mitenkään.

Edit: pahus, Grandi ehti ensin, sen siitä saa, kun pitää liikaa välilehtiä auki

mato1223
Member
Posts: 69
Joined: Sat Aug 16, 2008 12:04 pm
Location: Rääkkylä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by mato1223 » Sat Aug 16, 2008 7:09 pm

Tais olla tyhmä kysymys mutta vastauksista en ymmärtäny oikein :mrgreen:

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Aug 16, 2008 7:24 pm

Esimerkki:

Code: Select all

  Dim taulukko(10)
  For i = 0 To 10
    taulukko(i) = Rand(255)
  Next i
  
  tulosta()
  WaitKey
  
  Function tulosta()
    For i = 0 To 10
      Print taulukko(i)
    Next i
  EndFunction 
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

User avatar
Ilkka
Active Member
Posts: 201
Joined: Mon Oct 08, 2007 8:01 am

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ilkka » Sat Aug 16, 2008 8:24 pm

Miten on mahdollista muuttaa Case komennossa casen numero 1 , vaikka kirjaimeksi k.
eli:

Code: Select all

select tekeminen
Case 1
 ' tekee jotain
end select
Eli muuttaa tuo numero 1 kirjaimeksi. Toivottavasti saatte jotain selvää sillä en ole mikään selittäjä. :lol:
Image

User avatar
Koodiapina
Forum Veteran
Posts: 2396
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:20 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Koodiapina » Sat Aug 16, 2008 8:25 pm

Code: Select all

select tekeminen
Case "k"
' tekee jotain
end select
Tekeminen -muuttujan täytyy luonnollisesti olla merkkijono.
Olen liian älykäs ollakseni väärässä. Jos olet kanssani eri mieltä, suosittelen sinua pohtimaan omaa elämänkatsomustasi ja sen perusteita.

Horatio

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Horatio » Sat Aug 16, 2008 10:09 pm

Miten voin tehä niin et kun mulla on objekti, niin voin esim nostaa sen auton kyytiin nosturilla, ja kun painan jotain, niin se irtoaa nosturista ja menee auton päälle?

User avatar
Ozcar
Advanced Member
Posts: 439
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:43 pm
Location: Helsinki

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ozcar » Sun Aug 17, 2008 12:15 am

Sepä onnistuu tähän malliin: tarkistat, että esine on tarpeeksi lähellä nosturin kauhaa Distancella, ja jos näin on ja vaikkapa speissiä painetaan, niin kopioit joka kierroksella objektille nosturin kauhan koordinaatit, joita sitten ohjailet. Näin objekti on tasan kauhan päällä kauhan liikkuessa, jonka pitäisi luoda illuusio esimerkiksi magneetista. Kun speissiä näpäytetään uudelleen, palautat esineen liikkumaan omassa koodinaatistossaan, ja jos auto on tarpeeksi lähellä, niin siirrät esineen auton päälle. Tässä siis vain tapa miten se tehdään, ei mitään oikeaa koodia ;) itse kokeilemalla sitä oppii parhaiten. Kokeileppa tehdä oma viritelmäsi, ja tule näyttämään sitä tänne, niin voimme sitten katsella, josko siinä olisi paranneltavaa. Koodauksen iloa!
Ratkaisit juuri universaaliongelman! Hienoa, ota keksi.

Filosofia on ajattelun taidetta, mutta sen maalari elää juoden apurahojaan masennukseensa.

User avatar
Mr_Noob
Newcomer
Posts: 30
Joined: Tue Aug 28, 2007 1:05 pm
Location: koti
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Mr_Noob » Sun Aug 17, 2008 12:28 pm

Nyt tuli ongelma vastaan taaas. eli ukon pitäis pystyä hyppäämään laatikon päälle ja siitä pois, mutta ukko ei pysty hyppäämään enää, kun se on laatikon päällä. animaatiokaan ei toimi!! Apua?

selventävä koodi, jossa luoti toimii "laatikkona".
(en laittanu omaa koodia, vaan muokkasin esimerkkiin)

Code: Select all


Const PAINOVOIMA = -0.1
         
yPlus#=0       

FrameLimit 40 'rajoita nopeutta


kenttä=LoadMap("Media\testmap.til","Media\tileset.bmp")
PositionObject kenttä,0,50
PlayObject kenttä,0,0,0.5


oikea=LoadAnimObject("Media\zerorun1.bmp",47,51,0,13)
MaskObject oikea,cbMagenta
ShowObject oikea,OFF
ObjectRange oikea,30,51 'tämä pitää asettaa kaikkiin

'sama vasemmalle
vasen=LoadAnimObject("Media\zerorun2.bmp",47,51,0,13)
MaskObject vasen,cbMagenta
ShowObject vasen,OFF
ObjectRange vasen,30,51 'tämä pitää asettaa kaikkiin

'------------------------------------
bx=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
SetupCollision bx,kenttä,1,4,2
'------------------------------------


pelihahmo=CloneObject(oikea)
SetupCollision pelihahmo,kenttä,1,4,2
ObjectRange pelihahmo,30,51 'tämä pitää asettaa kaikkiin

'--------------------------------
SetupCollision pelihahmo,bx,1,1,2
'--------------------------------

Repeat
  '-----------------------
  TranslateObject bx,0,-2
  '----------------------

  vauhti=0 'oletuksena ei liikettä

  If RightKey() Then 
    'juokse oikealle
    PaintObject pelihahmo,oikea 'vaihda kuvaa...
    If maassa Then PlayObject pelihahmo,2,11,0.25
    vauhti=2 'vauhtia oikealle
  ElseIf LeftKey() Then
    'juokse vasemmalle
    PaintObject pelihahmo,vasen 'vaihda kuvaa...
    If maassa Then PlayObject pelihahmo,2,11,0.25
    vauhti=-2 'vauhtia vasemmalle
  Else 
    'pysäytä animaatio, jos ei liikuta
    PlayObject pelihahmo,0
  EndIf
  
  'liikuta pelihahmoa
  TranslateObject pelihahmo,vauhti,yPlus#
  yPlus=yPlus+PAINOVOIMA 'päivitä painovoima  
  
  UpdateGame 'päivitä törmäys
  CloneCameraPosition pelihahmo 'liimaa kamera
  
  maassa=0 'ilmassa jollei toisin käy ilmi
  törmäykset=CountCollisions(pelihahmo)
  'katsotaan tärmätäänkö kattoon tai lattiaan
  For i=1 To törmäykset
    If GetCollision(pelihahmo,i)=kenttä
      'lattia
      If CollisionAngle(pelihahmo,i)=90 Then 
        yPlus#=-1
        maassa=1 'jalat on maassa
      EndIf
      'katto
      If CollisionAngle(pelihahmo,i)=270 Then 
        yPlus#=-1
      EndIf
    EndIf
  Next i 
    
  'jos ollaan ilmassa, näytä toisenlainen kuva
  If törmäykset=0 Then PlayObject pelihahmo,12,0
  
  'HYPPY (vain jos jalat maassa)
  If KeyHit(cbKeyZ) And maassa Then 
    yPlus#=4.5 'voimaa ylös päin
  EndIf

  DrawScreen 'piirrä näyttö

Until EscapeKey()

programmer of DSG wrote:
EDIT:

aika hauska peli, vähän tylsä


typerys

Re: Tyhmät kysymykset

Post by typerys » Sun Aug 17, 2008 1:57 pm

Tää on tosi typerä kysymys, mut miten saan sellasen:
ostat auton kaupasta, niin rahan pitäisi vähentyä.
eli
if keyhit (cbkeyspace) then raha=-40
jotenki tollanen pitäis saaha onnistumaa

mato1223
Member
Posts: 69
Joined: Sat Aug 16, 2008 12:04 pm
Location: Rääkkylä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by mato1223 » Sun Aug 17, 2008 1:59 pm

Code: Select all

Const PAINOVOIMA = -0.1
         
yPlus#=0       

FrameLimit 40 'rajoita nopeutta


kenttä=LoadMap("Media\testmap.til","Media\tileset.bmp")
PositionObject kenttä,0,50
PlayObject kenttä,0,0,0.5


oikea=LoadAnimObject("Media\zerorun1.bmp",47,51,0,13)
MaskObject oikea,cbMagenta
ShowObject oikea,OFF
ObjectRange oikea,30,51 'tämä pitää asettaa kaikkiin

'sama vasemmalle
vasen=LoadAnimObject("Media\zerorun2.bmp",47,51,0,13)
MaskObject vasen,cbMagenta
ShowObject vasen,OFF
ObjectRange vasen,30,51 'tämä pitää asettaa kaikkiin

'------------------------------------
bx=LoadObject("media\bigbullet.bmp")
SetupCollision bx,kenttä,1,4,2
'------------------------------------

pelihahmo=CloneObject(oikea)
SetupCollision pelihahmo,kenttä,1,4,2
ObjectRange pelihahmo,30,51 'tämä pitää asettaa kaikkiin

'--------------------------------
SetupCollision pelihahmo,bx,1,1,2
'--------------------------------

Repeat
  '-----------------------
  TranslateObject bx,0,-2
  '----------------------

  vauhti=0 'oletuksena ei liikettä

  If RightKey() Then 
    'juokse oikealle
    PaintObject pelihahmo,oikea 'vaihda kuvaa...
    If maassa Then PlayObject pelihahmo,2,11,0.25
    vauhti=2 'vauhtia oikealle
  ElseIf LeftKey() Then
    'juokse vasemmalle
    PaintObject pelihahmo,vasen 'vaihda kuvaa...
    If maassa Then PlayObject pelihahmo,2,11,0.25
    vauhti=-2 'vauhtia vasemmalle
  Else 
    'pysäytä animaatio, jos ei liikuta
    PlayObject pelihahmo,0
  EndIf
  
  'liikuta pelihahmoa
  TranslateObject pelihahmo,vauhti,yPlus#
  yPlus=yPlus+PAINOVOIMA 'päivitä painovoima  
  
  UpdateGame 'päivitä törmäys
  CloneCameraPosition pelihahmo 'liimaa kamera
  
  maassa=0'ilmassa jollei toisin käy ilmi
  törmäykset=CountCollisions(pelihahmo)
  'katsotaan tärmätäänkö kattoon tai lattiaan
  For i=1 To törmäykset
    If GetCollision(pelihahmo,i)=kenttä
      'lattia
      If CollisionAngle(pelihahmo,i)=90 Then 
        yPlus#=-1
        maassa=1 'jalat on maassa
      EndIf
      'katto
      If CollisionAngle(pelihahmo,i)=270 Then 
        yPlus#=-1
      EndIf
    EndIf
  Next i 
    
  'jos ollaan ilmassa, näytä toisenlainen kuva
  If törmäykset=0 Then PlayObject pelihahmo,12,0
  
  'HYPPY (vain jos jalat maassa)
  If KeyHit(cbKeyZ) And maassa Then 
    yPlus#=4.5 'voimaa ylös päin
  EndIf

  If KeyHit(cbKeyZ) And bx Then
    yPlus#=4.5
  EndIf

  DrawScreen 'piirrä näyttö

Until EscapeKey()
Tossa ois korjasin ongelman

Locked